E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Ordonanţa 97 1999 aprobat de articolul 1 din actul Legea 19 2002
Ordonanţa 97 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 19 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 97 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 19 2002
Articolul 2 din actul Ordonanţa 97 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 19 2002
Articolul 3 din actul Ordonanţa 97 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 19 2002
Articolul 4 din actul Ordonanţa 97 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 19 2002
Articolul 5 din actul Ordonanţa 97 1999 abrogat de articolul 1 din actul Legea 19 2002
Articolul 6 din actul Ordonanţa 97 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 19 2002
Articolul 7 din actul Ordonanţa 97 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 19 2002
Articolul 8 din actul Ordonanţa 97 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 19 2002
Articolul 9 din actul Ordonanţa 97 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 19 2002
Articolul 10 din actul Ordonanţa 97 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 19 2002
Articolul 10 din actul Ordonanţa 97 1999 articole noi... articolul 1 din actul Legea 19 2002
Articolul 3 din actul Ordonanţa 97 1999 modificat de articolul 2 din actul OUG 148 2000
Ordonanţa 97 1999 republicat de Ordonanţa 97 1999
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 97 din 30 august 1999

privind garantarea furnizarii de servicii publice in transporturile rutiere si pe caile navigabile interioare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 426 din 31 august 1999


SmartCity3


    In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit. H pct. 5 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    (1) Transporturile publice rutiere si pe caile navigabile interioare contribuie la libera circulatie a persoanelor, marfurilor si altor bunuri in interiorul tarii, la rezolvarea unor interese majore ale economiei, in conditii ecologice si eficiente, executate de diferiti operatori de transport, posesori de licente si/sau autorizatii, obtinute in conformitate cu reglementarile in vigoare.
    (2) Transporturile publice rutiere si pe caile navigabile interioare se desfasoara in regim concurential, iar tarifele aferente se stabilesc liber pe piata, in functie de cerere si oferta, daca prin legi speciale nu se prevede altfel.
    Art. 2
    Pentru satisfacerea unor necesitati de natura economica, sociala sau de mediu, pentru acordarea de facilitati unor categorii de persoane sau pentru a se asigura capacitati suficiente de transport pe anumite rute se pot stabili servicii publice de transport rutier si pe caile navigabile interioare.
    Art. 3
    (1) Serviciile publice de transport se stabilesc de Guvern sau de consiliile locale, dupa caz, denumite in continuare autoritati competente, daca reglementarile in vigoare nu prevad altfel.
    (2) La stabilirea unor servicii publice de transport se va tine seama de:
    a) interesul general;
    b) posibilitatea utilizarii mai multor moduri de transport;
    c) tarifele si conditiile de transport care pot fi oferite beneficiarilor;
    d) posibilitatile financiare de acoperire a subventiilor de la bugetul de stat sau de la bugetele locale.
    (3) In cazul in care serviciul public de transport se poate desfasura prin mai multe moduri de transport, va fi ales acel mod care presupune costurile cele mai mici.
    (4) Rutele, conditiile si tarifele aferente acestor transporturi se stabilesc de catre autoritatile competente. Tarifele si calculatia acestora vor fi avizate de Oficiul Concurentei, conform prevederilor legale in vigoare.
    (5) Incredintarea serviciilor publice de transport se va face in regim concurential.
    Art. 4
    Prin serviciu public de transport se intelege acel transport public, stabilit potrivit art. 2, pe care un operator de transport este obligat sa il efectueze, in conditiile impuse de autoritatile competente, chiar daca acesta ar avea efecte economice negative asupra activitatii sale.
    Art. 5
    Autoritatile competente vor lua masuri de reducere a serviciilor publice de transport.
    Art. 6
    Obligatia efectuarii unui serviciu public de transport consta in:
    a) obligatia de exploatare, care impune operatorului de transport autorizat sau licentiat sa efectueze serviciul respectiv, sa il desfasoare continuu si regulat, sa asigure capacitatea necesara si sa respecte conditiile impuse de autoritatile competente. Obligatia de exploatare include si obligatia operatorului de transport respectiv de a asigura toate serviciile complementare serviciului public de transport;
    b) obligatia de transport, care impune oricarui operator de transport sa accepte si sa efectueze servicii publice de transport in conditiile stabilite de autoritatile competente;
    c) obligatia tarifara, care impune operatorilor de transport practicarea tarifelor stabilite de autoritatile competente, contrar interesului comercial al operatorilor, rezultand fie din stabilirea tarifelor sub costurile reale, fie din respingerea cererii de majorare a anumitor tarife. Nu sunt considerate obligatii tarifare masurile luate de autoritatile competente privind politica de preturi, care se aplica ansamblului de activitati economice, sau cele care au ca scop reglarea pietei transporturilor.
    Art. 7
    (1) Se considera ca o obligatie de exploatare si/sau de transport poate avea efect economic negativ asupra activitatii operatorilor de transport care indeplinesc respectiva obligatie, daca cheltuielile ocazionate de efectuarea acestei obligatii sunt mai mari decat veniturile obtinute.
    (2) Determinarea efectului economic negativ se face pe baza bilantului anual, prin care se evidentiaza diferenta dintre cheltuielile efectuate si veniturile realizate, ca urmare a efectuarii obligatiilor de exploatare si/sau de transport.
    (3) Daca obligatia de exploatare si/sau de transport se refera la una sau mai multe categorii de persoane sau rute de transport practicate de respectivul operator de transport, efectul economic negativ se va stabili luandu-se in considerare numai cheltuielile si veniturile aferente transportului acestor categorii de persoane sau pe rutele de transport.
    (4) Se considera ca obligatia tarifara are efecte economice negative atunci cand diferenta dintre veniturile si cheltuielile aferente serviciului public de transport este mai mica decat diferenta dintre veniturile si cheltuielile aferente aceluiasi transport, daca acesta s-ar fi desfasurat in conditii de concurenta, iar tarifele de transport s-ar fi stabilit pe criterii comerciale.
    (5) Pentru serviciile publice de transport se organizeaza evidenta contabila distincta.
    Art. 8
    (1) Operatorii de transport care presteaza servicii publice de transport beneficiaza de subventii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante.
    (2) Valoarea subventiilor se calculeaza dupa cum urmeaza:
    a) in cazul unei obligatii de exploatare sau de transport, valoarea subventiilor este egala cu diferenta dintre diminuarea cheltuielilor si diminuarea veniturilor operatorilor de transport care efectueaza transportul public, care ar rezulta daca respectivul operator de transport nu ar efectua aceasta activitate;
    b) in cazul unei obligatii tarifare, valoarea subventiei se stabileste pe baza urmatoarei formule de calcul:

    C = (N    x t ) - (N    x t ) - (C   - C  ),
          ute    c      utr    i      tc    ti

    in care:
    - N     reprezinta numarul estimat de unitati transportate
       ute  (numar de calatori sau unitati de marfa);
    - N     reprezinta numarul efectiv de unitati transportate
       utr  (numar de calatori sau unitati de marfa);
    - t     reprezinta tarifele practicate pe piata pentru acelasi gen
       c    de transport sau, in lipsa unor astfel de tarife, tarifele pe
            care operatorul de transport le-ar stabili pe baze comerciale;
    - t     reprezinta tariful impus;
       i
    - C     reprezinta costurile aferente serviciilor efectuate cu aplicarea
       tc   unor tarife practicate pentru transporturi similare sau, in
            lipsa acestora, a unor tarife stabilite de operatorul de
            transport pe criterii comerciale;
    - C     reprezinta costurile rezultate prin aplicarea tarifelor impuse;
       ti

    c) in cazul in care valoarea stabilita in conformitate cu lit. b) nu acopera costurile aferente activitatii supuse obligatiei tarifare, valoarea subventiei pentru activitatea respectiva este egala cu diferenta dintre costurile si veniturile activitatii respective.
    Art. 9
    (1) Serviciul public de transport se desfasoara pe baza unui contract incheiat intre institutiile abilitate de autoritatea competenta care a stabilit serviciul respectiv si operatorul de transport caruia ii revine obligatia efectuarii acestuia.
    (2) Contractul va cuprinde obligatoriu:
    a) categoriile de persoane sau de marfuri care beneficiaza de serviciul public de transport;
    b) ruta sau rutele pe care se desfasoara serviciul public de transport;
    c) conditiile de exploatare, de transport si de tarifare, precum si conditiile de calitate si continuitate, in care urmeaza sa se desfasoare serviciul public de transport;
    d) durata contractului;
    e) modul de calcul si termenele de plata a subventiilor;
    f) perioadele in care se efectueaza regularizarea cuantumului subventiilor;
    g) clauze privind modificarea, suspendarea sau rezilierea contractului;
    h) penalitati pentru nerespectarea conditiilor contractuale;
    i) cazuri de forta majora.
    Art. 10
    (1) Autoritatile competente care au stabilit un serviciu public de transport pot hotari suspendarea sau anularea acestuia, dupa caz, in urmatoarele situatii:
    a) daca acest serviciu poate fi efectuat printr-un alt mod de transport, in conditii de pret si de calitate mai avantajoase. In acest caz vechiul serviciu public de transport inceteaza in momentul in care noul serviciu incepe sa functioneze;
    b) daca operatorul de transport dovedeste ca nu mai poate efectua acest serviciu;
    c) datorita lipsei surselor de finantare pentru plata subventiilor.
    (2) Conditiile si procedurile de suspendare sau de anulare, dupa caz, a serviciului public de transport, conform alin. (1), vor fi prevazute in actul de stabilire a acestuia, de catre autoritatea competenta, potrivit art. 3.

                PRIM-MINISTRU
                 RADU VASILE

                      Contrasemneaza:
                      Ministrul transporturilor,
                      Traian Basescu

                      Ministrul finantelor,
                      Decebal Traian Remes

                      p. Secretar de stat,
                      seful Departamentului pentru
                      Administratie Publica Locala,
                      Ioan OniseiSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 97/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 97 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu