Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.76 din 27.11.2012

privind aderarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la Forumul European al Registrelor Comerţului, stabilirea unor măsuri privind derularea fondurilor financiare pentru desfăşurarea conferinţelor anuale ale Forumului European al Registrelor Comerţului organizate de România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 809 din 03 decembrie 2012SmartCity1

Având în vedere că România, prin Oficiul Naţional al Registrului, este membru cu drepturi depline al Forumului European al Registrelor Comerţului (ECRF) din anul 2004 şi, de asemenea, membru al Comitetului Director, organismul de guvernare şi planificare al Forumului, pentru trei ani consecutiv, începând din anul 2011, iar în acest an a preluat şi preşedinţia ECRF pentru perioada 2012-2013, calitate în care va organiza la Bucureşti, în luna iunie 2013, a 16-a Conferinţă anuală a Forumului European al Registrelor Comerţului, în cadrul căreia se va reuni un număr important de registre ale comerţului (aproximativ 50 de ţări, cu peste 100 de participanţi), atât membre ECRF (Olanda, Austria, Germania, Italia, Spania, Luxemburg, Marea Britanie - principali investitori europeni în societăţile comerciale cu participare străină la capitalul social în România), cât şi reprezentanţi ai altor organisme internaţionale (CRF, Comisia Europeană, Banca Mondială, IACA),dat fiind faptul că Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a fost invitat să facă parte, începând cu anul 2010, din grupul de lucru pentru elaborarea şi îmbunătăţirea conţinutului studiilor anuale, în baza cărora se efectuează rapoarte anuale ale ECRF şi care au ca scop o mai bună coordonare între registrele europene şi instituirea unor practici unitare în derularea activităţilor specifice registrelor în cadrul ECRF, forum de promovare a unui nivel ridicat de transparenţă informaţională, interoperabilitate eficientă, colaborare electronică şi schimb de bune practici între registrele comerţului,luând în considerare faptul că, în calitate de membru cu drepturi depline al Forumului European al Registrelor Comerţului, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului are, în conformitate cu prevederile statutare, obligaţia de a plăti o cotizaţie anuală, Forumul fiind finanţat din cotizaţiile anuale ale tuturor membrilor, taxele de participare la conferinţa anuală, precum şi din sumele neutilizate virate de statele care au organizat conferinţele ECRF în anii anteriori, neplata contribuţiilor financiare conducând la respingerea solicitării de reînnoire sau, mai grav, la suspendarea invitaţiei de participare a României în cadrul Forumului,ţinând seama de faptul că, în absenţa unui cadru legal, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului nu ar putea gestiona fondurile necesare organizării Conferinţei anuale şi, totodată, nu ar putea derula operaţiunile financiar-contabile aferente, ceea ce ar periclita organizarea Conferinţei anuale, fiind astfel compromise capacitatea de asumare a obligaţiilor financiare şi calitatea României de organizator a celei de a 16-a Conferinţe a Forumului European al Registrelor Comerţului, imaginea şi credibilitatea instituţiei,având în vedere că, în cazul neadoptării imediate a prezentei reglementări, se creează premisele nerespectării Deciziei Curţii de Conturi, care, în perioada 9 ianuarie-5 martie 2012, a efectuat la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului misiunea de audit cu tema „Audit financiar asupra contului de execuţie a bugetului de stat pe anul 2011“, impunându-se astfel iniţierea măsurilor legale pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, cu modificările şi completările ulterioare, cu organismele internaţionale la care instituţia noastră este membru,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul I(1) Se aprobă aderarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, ca membru cu drepturi depline, la Forumul European al Registrelor Comerţului (ECRF).(2) Se aprobă plata cotizaţiei anuale de participare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în calitate de membru cu drepturi depline, la Forumul European al Registrelor Comerţului (ECRF), în limita echivalentului în lei al sumei de 4.000 euro.(3) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (2) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plăţii.(4) Suma prevăzută la alin. (2) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.(5) Nivelul cotizaţiei prevăzute la alin. (2) poate fi modificat anual prin Hotărârea Adunării generale a membrilor Forumului European al Registrelor Comerţului.(6) În situaţia în care nivelul cotizaţiei anuale se va majora potrivit prevederilor alin. (5), plata cotizaţiei majorate se va aproba prin hotărâre a Guvernului. Articolul II(1) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului este autorizat să gestioneze şi să utilizeze fondurile financiare aferente conferinţelor anuale ale Forumului European al Registrelor Comerţului (ECRF) organizate de România.(2) Fondurile financiare prevăzute la alin. (1) sunt virate din bugetul ECRF şi provin din cotizaţiile statelor membre ale Forumului European al Registrelor Comerţului (ECRF), taxele statelor membre de participare la conferinţa anuală, stabilite conform Statutului Forumului European al Registrelor Comerţului (ECRF), precum şi sumele neutilizate virate de statele care au organizat conferinţele Forumului European al Registrelor Comerţului (ECRF) în anii anteriori.(3) Fondurile financiare prevăzute la alin. (1) se gestionează printr-un cont distinct în valută deschis la o instituţie de credit, selectată potrivit legii.(4) Echivalentul în lei al sumelor provenite din fondurile financiare prevăzute la alin. (1) necesar efectuării de plăţi se transferă, pe măsura necesităţilor de finanţare, într-un cont distinct, „Disponibil pentru conferinţe anuale ECFR“, deschis la Trezoreria Statului.(5) Sumele gestionate prin contul distinct deschis la Trezoreria Statului prevăzut la alin. (4) nu sunt purtătoare de dobândă.(6) Disponibilităţile rămase la finele exerciţiului bugetar în contul „Disponibil pentru conferinţe anuale ECRF“, deschis la Trezoreria Statului şi în contul în valută deschis la instituţia de credit se reportează în anii următori şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie.(7) După finalizarea auditului, potrivit Statutului Forumului European al Registrelor Comerţului (ECRF), sumele rămase neutilizate în contul „Disponibil pentru conferinţe anuale ECRF“ se transformă în valută şi se transferă în contul prevăzut la alin. (3), al cărui sold se va vira de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în contul indicat de următorul stat membru organizator al conferinţei anuale a Forumului European al Registrelor Comerţului (ECRF). Articolul IIIOrdonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează: 1. La anexa nr. 1 punctul II „Organizaţiile internaţionale guvernamentale la care România a aderat în baza aprobărilor date de conducerea ministerelor şi a altor instituţii centrale“, după poziţia 57, se introduce o nouă poziţie, poziţia 58, cu următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea organizaţiei Sediul Anul înfiinţării Anul aderării României Instituţia română care coordonează relaţiile cu organizaţia internaţională respectivă Explicaţii
„58 Forumul European al Registrelor Comerţului (ECRF) 1998 2004 Oficiul Naţional al Registrului Comerţului România participă din anul 2004.“

2. La anexa nr. 2.2 „Cotizaţii la alte organisme internaţionale“, după ultimul subcapitol, „Curtea Constituţională a României“, se introduce un nou subcapitol, cu următorul cuprins: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

1. Forumul European al Registrelor Comerţului euro 4000

PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul justiţiei, Mona Maria Pivniceru p. Ministrul afacerilor externe, Dan Petre, secretar de stat Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Florin Georgescu


SmartCity5

COMENTARII la OUG 76/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 76 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu