E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Ordonanţa 41 1994 completat de Legea 47 2021
Ordonanţa 41 1994 completat de Legea 48 2021
Ordonanţa 41 1994 completat de OUG 116 2020
Ordonanţa 41 1994 completat de Legea 76 2019
Ordonanţa 41 1994 completat de Legea 181 2017
Ordonanţa 41 1994 completat de Legea 124 2017
Ordonanţa 41 1994 modificat de Legea 111 2017
Ordonanţa 41 1994 completat de OUG 28 2017
Ordonanţa 41 1994 completat de Legea 240 2016
Ordonanţa 41 1994 completat de Legea 96 2016
Ordonanţa 41 1994 completat de Ordonanţa 4 2016
Ordonanţa 41 1994 completat de Legea 317 2015
Ordonanţa 41 1994 modificat si completat de Legea 262 2015
Ordonanţa 41 1994 completat de Ordonanţa 34 2015
Ordonanţa 41 1994 modificat de Ordonanţa 25 2015
Ordonanţa 41 1994 completat de Ordonanţa 25 2015
Ordonanţa 41 1994 completat de Ordonanţa 28 2015
Ordonanţa 41 1994 completat de OUG 2 2015
Ordonanţa 41 1994 completat de OUG 83 2014
Ordonanţa 41 1994 completat de Ordonanţa 7 2014
Ordonanţa 41 1994 modificat de Ordonanţa 2 2014
Ordonanţa 41 1994 completat de Ordonanţa 2 2014
Ordonanţa 41 1994 completat de Ordonanţa 24 2013
Ordonanţa 41 1994 modificat de Legea 118 2013
Ordonanţa 41 1994 completat de Legea 118 2013
Ordonanţa 41 1994 completat de OUG 76 2012
Ordonanţa 41 1994 completat de Legea 119 2012
Ordonanţa 41 1994 completat de Legea 120 2012
Ordonanţa 41 1994 completat de OUG 84 2011
Ordonanţa 41 1994 modificat de Legea 146 2011
Ordonanţa 41 1994 modificat de OUG 116 2010
Ordonanţa 41 1994 completat de OUG 116 2010
Ordonanţa 41 1994 completat de OUG 63 2008
Articolul 1 din actul Ordonanţa 41 1994 modificat de articolul 19 din actul Ordonanţa 94 2004
Articolul 1 din actul Ordonanţa 41 1994 modificat de articolul 2 din actul OUG 35 2004
Articolul 2 din actul Ordonanţa 41 1994 modificat de articolul 2 din actul OUG 35 2004
Articolul 1 din actul Ordonanţa 41 1994 modificat de articolul 1 din actul OUG 20 2004
Articolul 1 din actul Ordonanţa 41 1994 completat de articolul 4 din actul Legea 235 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 41 1994 in legatura cu Legea 443 2001
Articolul 1 din actul Ordonanţa 41 1994 completat de articolul 1 din actul OUG 123 2000
Ordonanţa 41 1994 aprobat de Legea 126 1994
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 41 din 12 august 1994

privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care Romania este parte

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 241 din 29 august 1994


SmartCity3


    Tinand seama ca in perioada de timp care s-a scurs de la constituirea statului roman modern, Romania a aderat la un numar de organizatii internationale interguvernamentale, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, existente la momentul respectiv,
    avand in vedere importanta participarii, in continuare, la aceste organizatii pentru dezvoltarea cooperarii cu alte state si pentru promovarea intereselor tarii noastre,
    in temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit. b) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    Se aproba lista organizatiilor internationale interguvernamentale la care Romania este parte si pentru care se vor achita cotizatii anuale, conform baremurilor stabilite de fiecare organizatie (anexa nr. 1).
    Art. 2
    Ministerul Finantelor este autorizat sa repartizeze fondurile prevazute in legea bugetului de stat pentru plata, in mod esalonat, a cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale, conform anexei nr. 2.

            PRIM-MINISTRU
          NICOLAE VACAROIU

                  Contrasemneaza:
                  Ministru de stat,
                  ministrul afacerilor externe,
                  Teodor Viorel Melescanu

                  Ministru de stat,
                  ministrul finantelor,
                  Florin Georgescu

    ANEXA 1

       LISTA ORGANIZATIILOR INTERNATIONALE INTERGUVERNAMENTALE LA CARE
                           ROMANIA ESTE MEMBRA

    I. Organizatii internationale guvernamentale la care Romania a aderat in baza unor legi, decrete, hotarari ale Guvernului
-------------------------------------------------------------------------------
                                                              Institutia romana
Nr.  Denumirea               Sediul         Anul     Anul     care
crt. organizatiei                        infiintarii aderarii coordoneaza
                                                     Romaniei relatiile cu
                                                              organizatia
                                                              internationala
                                                              respectiva
-------------------------------------------------------------------------------
 0        1                     2           3          4           5
-------------------------------------------------------------------------------
 1.  Organizatia Natiunilor  New York      1945      1955     Ministerul
     Unite (O.N.U.)                                           Afacerilor
                                                              Externe
     - Comitetul O.N.U.      Geneva        1966      1970
     pentru eliminarea
     discriminarii rasiale;
     - Conventia contra      New York      1984      1990
     torturii si a altor
     tratamente aplicate cu
     cruzime, inumane sau
     degradante
 2.  Organizatia Natiunilor  Roma          1945      1961     Ministerul
     Unite pentru                                             Agriculturii si
     Alimentatie                                              Alimentatiei
     si Agricultura (F.A.O.)
 3.  Organizatia             Geneva        1919      1919     Ministerul Muncii
     Internationala a                                         si Protectiei
     Muncii (O.I.M.)                                          Sociale
 4.  Agentia Internationala  Viena         1957      1957     Ministerul
     pentru Energie Atomica                                   Afacerilor
     (A.I.E.A.)                                               Externe;
                                                              Ministerul
                                                              Cercetarii si
                                                              Tehnologiei
 5.  Organizatia             Geneva        1873      1948     Ministerul
     Meteorologica                                            Apelor,
     Mondiala (O.M.M.)                                        Padurilor si
                                                              Protectiei
                                                              Mediului
 6.  Organizatia Mondiala    Madrid        1975      1975     Ministerul
     a Turismului (O.M.T.)                                    Turismului
 7.  Organizatia Maritima    Londra        1948      1948     Ministerul
     Internationala (O.M.I.)                                  Transporturilor

 8.  Uniunea Postala         Berna         1874      1874     Ministerul
     Universala (U.P.U.)                                      Comunicatiilor
 9.  Uniunea Internationala  Geneva        1865      1865     Ministerul
     de Telecomunicatii                                       Comunicatiilor
     (U.I.T.)
10.  Organizatia Aviatiei    Montreal      1944      1965     Ministerul
     Civile Internationale                                    Transporturilor
     (O.A.C.I.)
11.  Acordul General pentru  Geneva        1947      1971     Ministerul
     Tarife si Comert                                         Comertului
     (G.A.T.T.)
12.  Organizatia Mondiala a  Geneva        1927      1927     O.S.I.M.
     Proprietatii
     Intelectuale (O.M.P.I.)
13.  Organizatia Mondiala a  Geneva        1946      1948     Ministerul
     Sanatatii (O.M.S.)                                       Sanatatii
14.  Organizatia Natiunilor  Viena         1979      1980     Ministerul
     Unite pentru Dezvoltare                                  Industriilor
     Industriala
     (O.N.U.D.I.)
15.  Organizatia Natiunilor  Paris         1945      1956     Ministerul
     Unite pentru Educatie,                                   Culturii
     Stiinta si Cultura
     (U.N.E.S.C.O.)
16.  Comisia Dunarii         Budapesta     1948      1949     Ministerul
                                                              Afacerilor
                                                              Externe
17.  Consiliul Europei       Strasbourg    1949      1993     Ministerul
                                                              Afacerilor
                                                              Externe
18.  Uniunea Latina          Madrid        1954      1979     Ministerul
                                                              Afacerilor
                                                              Externe
19.  Federatia Mondiala a    Geneva                  1956     Ministerul
     Asociatiilor pentru                                      Afacerilor
     Natiunile Unite                                          Externe
     (F.M.A.N.U.)
20.  Biroul International    Paris         1931      1960     Ministerul
     al Expozitiilor                                          Afacerilor
     (B.I.E.)                                                 Externe
21.  Conferinta Europeana a  Paris         1957      1992     Ministerul
     Ministrilor de                                           Transporturilor
     Transporturi (C.E.M.T.)
22.  Conferinta Europeana a  Bonn          1959      1990     Ministerul
     Administratiilor de                                      Comunicatiilor
     Posta si
     Telecomunicatii
     (C.E.P.T.)
23.  Conventia de la Basel   Basel         1989      1991     Ministerul
     privind controlul                                        Apelor,
     deseurilor toxice                                        Padurilor
                                                              si Protectiei
                                                              Mediului
24.  Conventia privind                     1991      1991     Ministerul
     zonele umede de                                          Apelor,
     importanta                                               Padurilor
     internationala, in                                       si Protectiei
     special ca habitat                                       Mediului
     al pasarilor
25.  Comisia Internationala  Paris         1928      1928     Ministerul
     a Marilor Baraje                                         Apelor,
                                                              Padurilor
                                                              si Protectiei
                                                              Mediului
26.  Conventia de la Viena   Viena         1987      1993     Ministerul
     pentru protejarea                                        Apelor,
     stratului de ozon                                        Padurilor
                                                              si Protectiei
                                                              Mediului
27.  Protocolul de la        Montreal      1987      1993     Ministerul
     Montreal pentru                                          Apelor,
     protejarea stratului                                     Padurilor
     de ozon                                                  si Protectiei
                                                              Mediului
28.  Comisia Europeana de    Roma          1953      1993     Ministerul
     Lupta contra Febrei                                      Agriculturii si
     Aftoase                                                  Alimentatiei
29.  Oficiul International   Paris         1924      1927     Ministerul
     al Epizootiilor                                          Agriculturii si
                                                              Alimentatiei
30.  Oficiul International   Paris         1924      1957     Ministerul
     al Viei si Vinului                                       Agriculturii si
                                                              Alimentatiei
31.  Comisia Internationala  New Delhi     1950      1958     Ministerul
     pentru Irigatii si                                       Agriculturii si
     Drenaje                                                  Alimentatiei
32.  Societatea              Haga          1959      1960     Ministerul
     Internationala pentru                                    Agriculturii si
     Stiinte Horticole                                        Alimentatiei
33.  Organizatia Europeana   Paris         1951      1958     Ministerul
     si Mediteraneana pentru                                  Agriculturii si
     Protectia Plantelor                                      Alimentatiei
34.  Comisia Sericicola      Paris                   1969     Ministerul
     Internationala                                           Agriculturii si
                                                              Alimentatiei
35.  Asociatia               Zurich        1924      1958     Ministerul
     Internationala pentru                                    Agriculturii si
     Controlul Semintelor                                     Alimentatiei
     (I.S.T.A.)
36.  Interpol                Paris         1923      1973     Ministerul de
                                                              Interne
37.  Organizatia Mondiala    Geneva        1971      1978     Ministerul
     a Proprietatii                                           Culturii
     Intelectuale - Uniunea
     de la Berna                          O.M.P.I.  O.M.P.I.
     - drepturi de autor                   1886 -    1927
                                           Berna
38.  Fondul Cultural al      Strasbourg    1954      1991     Ministerul
     Consiliului Europei                                      Culturii
39.  Centrul International   Roma          1958      1960     Ministerul
     Roma de Studii pentru                                    Culturii
     Conservarea si
     Restaurarea Bunurilor
     Culturale
40.  Fondul Patrimoniului    Paris         1972      1990     Ministerul
     Cultural Mondial                                         Culturii
41.  Consiliul de Cooperare  Bruxelles     1950      1968     Ministerul
     Vamala (C.C.V.)                                          Finantelor
42.  Biroul International    Bruxelles     1890      1892     Ministerul
     pentru Tarife Vamale                                     Finantelor
43.  Conferinta de la Haga   Haga          1893      1991     Ministerul
     de Drept International                                   Justitiei
     Privat
44.  Curtea Permanenta de    Haga          1899      1899     Ministerul
     Arbitraj de la Haga                                      Justitiei
45.  Biroul International    Sevres -      1875      1883     Biroul Roman
     pentru Masuri si        Franta                           de Metrologie
     Greutati                                                 Legala
46.  Biroul International    Paris         1955      1956     Biroul Roman
     de Metrologie Legala                                     de Metrologie
                                                              Legala
47.  Institutul              Voorburg -    1885      1961     Comisia
     International de        Olanda                           Nationala
     Statistica                                               pentru
                                                              Statistica
48.  Uniunea                 Geneva        1889      1891     Parlamentul
     Interparlamentara                                        Romaniei -
                                                              Camera
                                                              Deputatilor
49.  Organizatia             Geneva        1946      1950     Institutul
     Internationala de                                        Roman de
     Standardizare (I.S.O.)                                   Standardizare
50.  Comitetul European      Bruxelles     1973      1991     Institutul
     pentru Standardizare                                     Roman de
     in Electrotehnica                                        Standardizare
     (CENELEC)
51.  Comitetul European de   Bruxelles     1961      1991     Institutul
     Standardizare (C.E.N.)                                   Roman de
                                                              Standardizare
52.  Institutul European de  Sophia        1988      1991     Institutul
     Standardizare in        Antipolis -                      Roman de
     Telecomunicatii         Franta                           Standardizare
     (E.T.S.I.)
53.  Reteaua Internationala  Viena         1979      1991     Institutul
     de Terminologie                                          Roman de
     (TERMNET)                                                Standardizare
54.  Institutul Unificat de  Dubna-        1956      1956     Ministerul
     de Cercetari Nucleare   Federatia                        Cercetarii si
     (I.U.C.N.)              Rusa                             Tehnologiei
55.  Societatea Europeana    Geneva        1968      1968     Ministerul
     de Fizica                                                Cercetarii si
                                                              Tehnologiei
56.  Centrul International   New Berry-    1928      1971     Ministerul
     de Seismologie          Anglia                           Cercetarii si
                                                              Tehnologiei
57.  Centrul International   Moscova       1969      1969     Ministerul
     de Informare                                             Cercetarii si
     Stiintifica si Tehnica                                   Tehnologiei
58.  Organizatia             Londra        1959      1991     Oficiul pentru
     Internationala a                                         Protectia
     Uniunilor de                                             Consumatorilor
     Consumatori (I.O.C.U.)
59.  Comisia Electrotehnica  Geneva        1906      1906     Ministerul
     Internationala (C.E.I.)                                  Industriilor

         Aderari in curs de ratificare de catre Parlamentul Romaniei
1.*) Organizatia pentru      Haga          1993      1993     Ministerul
     Interzicerea Armelor                                     Afacerilor
     Chimice                                                  Externe
2.*) Agentia de Cooperare    Paris         1970      1993     Ministerul
     Culturala si Tehnica                                     Afacerilor
     (A.C.C.T.)                                               Externe
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Plata cotizatiilor pentru aceste organizatii trebuie sa se efectueze in cursul anului 1994.

    II. Organizatiile internationale guvernamentale la care Romania a aderat in baza aprobarilor date de conducerea ministerelor si a altor institutii centrale
--------------------------------------------------------------------------------
                                                     Institutia
                                                     romana care
                                                     coordoneaza
Nr.  Denumirea                     Anul     Anul     relatiile cu    Explicatii
crt. organizatiei       Sediul  infiintarii aderarii organizatia
                                            Romaniei internationala
                                                     respectiva
--------------------------------------------------------------------------------
 0         1              2          3       4           5              6
--------------------------------------------------------------------------------
 1. Conferinta          Viena      1975     1975    Ministerul  Romania a
    pentru Securitate                               Afacerilor  semnat Actul
    si Cooperare in                                 Externe     final al
    Europa (C.S.C.E.)                                           Conferintei
                                                                pentru
                                                                Securitate si
                                                                Cooperare in
                                                                Europa
 2. Adunarea            Copenhaga  1991     1991    Ministerul  Parlamentul
    Parlamentara a                                  Afacerilor  Romaniei
    Conferintei pentru                              Externe     participa cu
    Securitate si                                               reprezentanti
    Cooperare in Europa                                         la reuniuni
 3. Organizatia pentru  Istanbul   1992     1992    Ministerul  Membru
    Cooperare Economica                             Afacerilor  fondator
    a Marii Negre                                   Externe
 4. Academia            Paris      1926     1926    Ministerul  Membru
    Diplomatica                                     Afacerilor  fondator
    Internationala                                  Externe
 5. Conferinta          Neuilly    1954     1991    Ministerul  Aprobare
    Europeana a         sur Seine                   Transpor-   viceprim-
    Aviatiei Civile                                 turilor     ministru
    (C.E.A.C.)
 6. Asociatia           Bruxelles  1885     1975    Ministerul  Aderare
    Internationala                        reactua-  Transpor-   comunicata de
    Permanenta a                          lizat in  turilor     Ministerul
    Congreselor de                        1990                  Transporturilor
    Navigatie
    (A.I.P.C.N.)
 7. Asociatia           Paris      1908     1957    Ministerul  Reactualizat;
    Internationala                                  Transpor-   aprobare
    Permanenta a                                    turilor     viceprim-
    Congreselor                                                 ministru din
    Rutiere                                                     anul 1991
    (A.I.P.C.R.)
 8. Autostrada          Varsovia   1977     1977    Ministerul  Aprobare
    transeuropeana                                  Transpor-   viceprim-
    N - S (TEM).                                    turilor     ministru
    Proiect regional
    sub egida C.E.E./
    O.N.U. si P.N.U.D.
 9. Carta Europeana a   Bruxelles  1991     1991    Ministerul   Aprobarea
    Energiei                                        Industriilor primului-
                                                                 ministru din
                                                                 anul 1991
10. Federatia           Haga       1913     1990    Ministerul   Aprobare
    Internationala                                  Lucrarilor   viceprim-
    pentru Locuire,                                 Publice si   ministru din
    Urbanism si                                     Amenajarii   anul 1990
    Amenajarea                                      Teritoriului
    Teritoriului
    (F.I.H.U.A.T.)
11. Comisia             Monte      1925     1925    Ministerul   Hotararea
    Internationala      Carlo                       Apelor,      conducerii
    pentru Exploatarea                              Padurilor    Academiei
    Stiintifica a                                      si        Romane
    Marii Mediterane                                Protectiei
    (C.I.E.S.M.)                                    Mediului
12. Federatia           Roma                1971    Ministerul   Romania
    Europeana                                       Agriculturii participa din
    de Zootehnie                                       si        anul 1971
                                                    Alimentatiei
13. Sistemul OCDE       Paris      1931     1969    Ministerul   Romania
    pentru certificarea                             Agriculturii participa din
    semintelor                                          si       anul 1969
    destinate                                       Alimentatiei
    comertului
    international
14. Asociatia           Paris      1957     1966    Ministerul   Romania
    Internationala de                               Apararii     participa din
    Semnalizare                                     Nationale    anul 1966
    Maritima
15. Comitetul           Liege-     1921     1923    Ministerul   Romania
    International de    Belgia                      Apararii     participa din
    Medicina si                                     Nationale    anul 1923
    Farmacie Militara
16. Comisia             Porrentruy 1926     1974    Ministerul   Romania
    Internationala de   - Elvetia                   Apararii     participa din
    Istorie Militara                                Nationale    anul 1974
17. Asociatia           Quebec     1989     1993    Ministerul   Romania
    Internationala a                                de Interne   participa din
    Arhivelor                                                    anul 1993
    Francofone
18. Consiliul           Paris      1948     1956    Ministerul   Romania
    International al                                de Interne   participa din
    Arhivelor                                                    anul 1956
19. Comitetul Tehnic    Paris      1895     1895    Ministerul   Membru
    International                                   de Interne   fondator
    pentru Prevenirea
    si Stingerea
    Incendiilor
20. Consiliul           Paris      1946     1958    Ministerul   Romania
    International al                                Culturii     participa din
    Muzeelor                                                     anul 1958
21. Institutul          Paris      1948     1957    Ministerul   Romania
    International de                                Culturii     participa din
    Teatru                                                       anul 1957
22. Uniunea             Praga      1929     1929    Ministerul   H.C.M. nr.
    Internationala a                                Culturii     468/1959
    Marionetistilor
23. Consiliul           Paris      1947     1960    Ministerul   Romania
    International al                                Culturii     participa din
    Muzicii                                                      anul 1960
24. Asociatia           Franta     1965     1965    Ministerul   Romania
    Internationala a                                Culturii     participa din
    Teatrelor pentru                                             anul 1965
    Copii
25. Federatia           Haga       1930     1961    Ministerul   Romania
    Internationala a                                Culturii     participa din
    Asociatiilor de                                              anul 1961
    Bibliotecari
26. Asociatia           Copenhaga  1970     1993    Ministerul   Romania
    Internationala a                                Culturii     participa din
    Teatrelor de                                                 anul 1993
    Amatori
27. Consiliul           Franta     1965     1970    Ministerul   Romania
    International al                                Culturii     participa din
    Monumentelor si                                              anul 1970
    Siturilor Istorice
28. Asociatia                               1983    Ministerul   Romania
    Autoritatilor care                              Finantelor   participa din
    Controleaza                                                  anul 1983
    Asigurarile din
    Tarile in Curs
    de Dezvoltare
29. Institutul          Roma       1926     1927    Ministerul   Procesul-verbal
    International                                   Justitiei    al Comisiei
    pentru Unificarea                                            Consiliului
    Dreptului Privat                                             Consultativ de
    (UNIDROIT)                                                   pe langa
    M.A.E.
                                                                 din  2
                                                                 decembrie 1927
30. Federatia           Paris      1960     1960    Academia     Romania
    Internationala de                               Romana       participa din
    Astronautica                                                 anul 1960
    (I.A.F.)
31. Uniunea Geografica  Edmonton   1959     1959    Academia     H.C.M. nr.
    Internationala                                  Romana       653/1959
    (I.B.U.)
32. Federatia           Fribourg            1973    Academia     Romania
    Internationala a                                Romana       participa din
    Societatilor de                                              anul 1973
    Filozofie
33. Uniunea             Montreal   1951     1964    Academia     Romania
    Internationala de                               Romana       participa din
    Stiinte Psihologice                                          anul 1964
    (I.U.P. sys)
34. Comitetul           Geneva     1926     1974    Academia     Romania
    International de                                Romana       participa din
    Stiinte Istorice                                             anul 1974
    (C.I.S.H.)
35. Asociatia           Bucuresti  1963     1963    Academia     Romania
    Internationala de                               Romana       participa din
    Studii Sud - Est                                             anul 1963
    Europene
    (A.I.E.S.E.E.)
36. Asociatia           Paris               1959    Academia     Romania
    Internationala de                               Romana       participa din
    Stiinte Economice                                            anul 1959
37. Federatia           Haga       1895     1958    Ministerul   Romania
    Internationala de                               Cercetarii   participa din
    Informare si                                        si       anul 1958
    Documentare                                     Tehnologiei
38. Uniunea Mondiala a                      1972    Secretariatul Romania
    Nevazatorilor                                   de Stat       participa din
                                                    pentru        anul 1972
                                                    Handicapati
39. Uniunea Europeana                       1972    Secretariatul Romania
    a Nevazatorilor                                 de Stat       participa din
                                                    pentru        anul 1972
                                                    Handicapati
40. Asociatia           Paris      1951     1972    Secretariatul Romania
    Internationala                                  de Stat       participa din
    a Sahului in                                    pentru        anul 1972
    Braille                                         Handicapati
41. Federatia Mondiala  Roma       1951     1963    Secretariatul Romania
    a Surzilor                                      de Stat       participa din
                                                    pentru        anul 1963
                                                    Handicapati
42. Sistemul O.C.D.E.   Paris      1931     1969    Ministerul   Adresa
    pentru aplicarea                                Agriculturii Secretariatului
    normelor                                            si       General al
    internationale                                  Alimentatiei Consiliului de
    la fructe si                                                 Ministri nr.
    legume proaspete                                             451/I.D./
                                                                 2 iulie 1969
--------------------------------------------------------------------------------

    III. Organizatii internationale guvernamentale la care Romania a aderat ca urmare a aprobarilor conducerii Academiei Romane sau a altor institutii centrale
--------------------------------------------------------------------------------
                                                     Institutia
                                                     romana care
                                                     coordoneaza
Nr.  Denumirea                     Anul     Anul     relatiile cu    Explicatii
crt. organizatiei       Sediul  infiintarii aderarii organizatia
                                            Romaniei internationala
                                                     respectiva
--------------------------------------------------------------------------------
 0         1              2          3       4           5              6
--------------------------------------------------------------------------------
 1. Federatia                               1958    Ministerul    Hotararea
    Internationala de                               Industriilor  conducerii
    Control in                                                    Academiei
    Automatica                                                    Romane
    (I.F.A.C.)
 2. Institutul          Londra     1948     1957    Ministerul    Hotararea
    National de Sudura                              Industriilor  conducerii
                                                                  Academiei
                                                                  Romane
 3. Uniunea             Morges-             1948    Ministerul    Hotararea
    Internationala      Elvetia                     Apelor,       conducerii
    pentru Conservarea                              Padurilor si  Academiei
    Naturii si                                      Protectiei    Romane
    Resurselor Sale                                 Mediului
    (I.U.C.N.)
 4. Institutul          Roma                1993    Ministerul    Aprobare in
    International de                                Agriculturii  sedinta de
    Resurse Genetice                                    si        Guvern din
    Vegetale                                        Alimentatiei  24 martie 1993
 5. Comisia             Paris      1950     1965    Ministerul    Hotararea
    Internationala de                               Culturii      conducerii
    Numismatica                                                   Academiei
                                                                  Romane
 6. Organizatia         Praga      1968     1970    Ministerul    Romania
    Internationala a                                Culturii      participa din
    Scenografilor,                                                anul 1970
    Tehnicienilor si
    Arhitectilor
    de Teatru
 7. Federatia           Berna      1950     1960    Ministerul    Romania
    Internationala de                               Culturii      participa din
    Arta Fotografica                                              anul 1960
 8. Societatea          Paris      1923     1923    Ministerul    Aprobarea
    Internationala de                               Culturii      Uniunii
    Muzica Contemporana                                           compozitorilor
                                                                      si
                                                                  muzicologilor
                                                                  din anul 1990
 9. Uniunea             Nisa       1949     1991    Ministerul    Romania
    Internationala a                                Culturii      participa din
    Federatiilor                                                  anul 1991
    Grupurilor
    Folclorice
10. Consiliul           Confelans- 1970     1991    Ministerul    Romania
    International al    Franta                      Culturii      participa din
    Organizatiilor de                                             anul 1991
    Festivaluri
    Folclorice
11. Sistemul            Paris      1974     1990    Ministerul    Aprobare
    international de                                Culturii      viceprim-
    inregistrare a                                                ministru din
    publicatiilor in                                              anul 1990
    serie (I.S.D.S.)
12. Consiliul           Bruxelles  1931     1955    Academia      Hotararea
    International al                                Romana        conducerii
    Uniunilor                                                     Academiei
    Stiintifice                                                   Romane
    (I.C.S.U.)
13. Uniunea Academica   Bruxelles  1919     1929    Academia      Hotararea
    Internationala                                  Romana        conducerii
    (I.A.U.)                                                      Academiei
                                                                  Romane
14. Uniunea             Rio de              1957    Academia      Hotararea
    Internationala de   Janeiro                     Romana        conducerii
    Matematica                                                    Academiei
    (I.M.U.)                                                      Romane
15. Uniunea             Cambridge  1928     1928    Academia      Hotararea
    Astronomica                             1967    Romana        conducerii
    Internationala                       reafiliere               Academiei
    (U.A.I.)                                                      Romane
16. Comitetul           Paris               1963    Academia      Hotararea
    International                                   Romana        conducerii
    pentru Cercetarea                                             Academiei
    Spatiului                                                     Romane
    (C.O.S.P.A.R.)
17. Uniunea             Oxford              1963    Academia      Romania
    Internationala de                               Romana        participa din
    Chimie Pura si                                                anul 1963
    Aplicata
18. Confederatia        Toronto             1992    Academia      Hotararea
    Internationala de                               Romana        conducerii
    Analiza Termica                                               Academiei
    (I.C.T.A.)                                                    Romane
19. Uniunea             Paris      1955     1966    Academia      Aprobarea
    Internationala de                               Romana        M.A.E. nr.
    Stiinte Biologice                                             10/8435/
    (I.U.B.S.)                                                    28.07.1967
20. Federatia           Londra              1963    Academia      Romania
    Europeana                                       Romana        participa din
    a Societatilor                                                anul 1963
    de Biochimie
21. Uniunea             Copenhaga  1919     1966    Academia      Romania
    Internationala de                               Romana        participa din
    Geodezie si                                                   anul 1966
    Geofizica
    (I.U.G.G.)
22. Uniunea             Hanovra             1969    Academia      Romania
    Internationala de                               Romana        participa din
    Stiinte Geologice                                             anul 1969
23. Programul           Stockolm            1991    Academia      Hotararea
    International                                   Romana        conducerii
    Geosfera-Biosfera                                             Academiei
    (Global change)                                               Romane
24. Asociatia           Oslo                1971    Academia      Romania
    Internationala de                               Romana        participa din
    Stiinte Politice                                              anul 1971
    (I.P.S.A.)
25. Asociatia           Londra              1970    Academia      Romania
    Internationala de                               Romana        participa din
    Istorie Economica                                             anul 1970
26. Uniunea             Montpellier         1959    Academia      Hotararea
    Internationala de   Frankfurt/                  Romana        conducerii
    Istorie si          Main                                      Academiei
    Filozofie a                                                   Romane
    Stiintei:
    - Divizia de
    logica,
    metodologie si
    filozofie a
    stiintei
    - Divizia de
    istorie a
    stiintei
27. Comitetul           Leiden              1965    Academia      Hotararea
    International                                   Romana        conducerii
    Permanent al                                                  Academiei
    Lingvistilor                                                  Romane
    (C.I.P.L.)
28. Uniunea             New York            1956    Academia      Hotararea
    Internationala de                               Romana        conducerii
    Mecanica Teoretica                                            Academiei
    si Aplicata                                                   Romane
29. Comitetul                               1953    Secretariatul Romania
    International al                                de Stat       participa din
    Sportului pentru                                pentru        anul 1953
    Surzi (C.I.S.S.)                                Handicapati
30. Comitetul           Olanda     1945     1953    Secretariatul Romania
    International al                                de Stat       participa din
    Sahului Tacut                                   pentru        anul 1953
                                                    Handicapati
31. Organizatia         Danemarca  1924     1992    Secretariatul Romania
    Europeana a                                     de Stat       participa din
    Sporturilor pentru                              pentru        anul 1992
    Surzi                                           Handicapati
32. Organizatia         Moscova    1973     1974    Ministerul    Decretul nr.
    Internationala de                               Industriilor  125/1974
    Colaborare
    Economica si
    Tehnico-Stiintifica
    in Domeniul
    Industriei
    Electrotehnice
    (INTERELECTRO)
33. Asociatia de Drept  Londra              1967    Ministerul    Romania
    International                                   Afacerilor    participa din
                                                    Externe       anul 1967
--------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2

       ESALONAREA PLATII COTIZATIILOR LA ORGANIZATIILE INTERNATIONALE
                      LA CARE ROMANIA ESTE MEMBRA

    ANEXA 2.1.

                                 COTIZATII
             la organismele internationale din sistemul O.N.U.
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                   Sume propuse
                                                                   la plata
Nr.   Organismul international                      Valuta         in anul 1994
crt.                                                               (cotizatii
                                                                   curente plus
                                                                   restante)
-------------------------------------------------------------------------------
 0              1                                      2               3
-------------------------------------------------------------------------------
                      Ministerul Afacerilor Externe
 1.  Organizatia Natiunilor Unite (O.N.U.)
     - bugetul ordinar                           $ S.U.A.          2.109.052
     - forte O.N.U. de mentinere a pacii         $ S.U.A.          1.423.203
 2.  Organizatia Natiunilor Unite pentru
     Dezvoltare Industriala (O.N.U.D.I.)         $ S.U.A.             16.769
                                                 Silingi austrieci 1.750.280
 3.  Organizatia Natiunilor Unite pentru
     Educatie, Stiinta si Cultura
     (U.N.E.S.C.O.)                              $ S.U.A.            898.653

                  Ministerul Agriculturii si Alimentatiei
 4.  Organizatia Natiunilor Unite pentru
     Alimentatie si Agricultura (F.A.O.)         $ S.U.A.          1.492.601

                  Ministerul Muncii si Protectiei Sociale
 5.  Organizatia Internationala a Muncii
     (O.I.M.)                                    Franci elvetieni    934.451

                  Ministerul Cercetarii si Tehnologiei
 6.  Agentia Internationala pentru Energie
     Atomica (A.I.E.A.)
     - bugetul ordinar                           $ S.U.A.            234.599
     - contributie voluntara                     $ S.U.A.             49.725

               Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului
 7.  Organizatia Meteorologica Mondiala
     (O.M.M.)                                    Franci elvetieni    268.824

                         Ministerul Turismului
 8.  Organizatia Mondiala a Turismului
     (O.M.T.)                                    $ S.U.A.             62.212
                                                 Pesetas           4.455.000

                        Ministerul Transporturilor
 9.  Organizatia Maritima Internationala
     (O.M.I.)                                    lire                100.745
10.  Organizatia Aviatiei Civile Internationale
     (O.A.C.I.)                                  $ S.U.A.             77.920

                       Ministerul Comunicatiilor
11.  Uniunea Postala Universala (U.P.U.)         Franci elvetieni    110.000
12.  Uniunea Internationala de Telecomunicatii
     (U.I.T.)                                    Franci elvetieni    175.000

                        Ministerul Comertului
13.  Acordul General pentru Tarife si Comert
     (G.A.T.T.)                                  Franci elvetieni    464.522

                        Ministerul Sanatatii
14.  Organizatia Mondiala a Sanatatii (O.M.S.)   $ S.U.A.          2.443.936
-------------------------------------------------------------------------------
        Total in echivalent dolari S.U.A.                         10.656.012
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2.2.

                             COTIZATII
                  la alte organisme internationale
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                   Sume propuse
                                                                   la plata
Nr.   Organismul international                      Valuta         in anul 1994
crt.                                                               (cotizatii
                                                                   curente plus
                                                                   restante)
-------------------------------------------------------------------------------
 0              1                                      2               3
-------------------------------------------------------------------------------
                    Ministerul Afacerilor Externe
 1.  Comisia Dunarii                             Franci elvetieni    186.650
 2.  Consiliul Europei                           Franci francezi  15.466.758
 3.  Organizatia pentru Interzicerea Armelor
     Chimice                                     $ S.U.A.             12.007
                                                 Florini olandezi     58.547

 4.  Uniunea Latina                              ECU                  10.385
 5.  Federatia Mondiala a Asociatiilor pentru
     Natiunile Unite (F.M.A.N.U.)                Franci elvetieni      1.150
 6.  Academia Diplomatica Internationala         Franci francezi      19.000
 7.  Asociatia de Drept International            $ S.U.A.                300
 8.  Comitetul O.N.U. pentru Eliminarea
     Discriminarii Rasiale                       $ S.U.A.              1.184
 9.  Conventia contra torturii si a altor
     tratamente aplicate cu cruzime, inumane
     sau degradante                              $ S.U.A.              6.500
10.  Biroul International al Expozitiilor
     (B.I.E.)                                    Franci francezi      45.000

                      Ministerul Transporturilor
 1.  Conferinta Europeana a Aviatiei Civile
     (C.E.A.C.)                                  Franci francezi      58.390
 2.  Asociatia Internationala Permanenta a
     Congreselor de Navigatie (A.I.P.C.N.)       Franci belgieni      45.000
 3.  Asociatia Internationala Permanenta a
     Congreselor Rutiere (A.I.P.C.R.)            Franci francezi      18.000
 4.  Autostrada transeuropeana N - S (T.E.M.)    $ S.U.A.              7.500
 5.  Conferinta Europeana a Ministrilor de
     Transporturi (C.E.M.T.)                     Franci francezi      61.453

                     Ministerul Comunicatiilor
 1.  Conferinta Europeana a Administratiilor de
     Posta si Telecomunicatii (C.E.P.T.)         ECU                   2.178

                     Ministerul Industriilor
 1.  Comisia Electrotehnica Internationala
     (C.E.I.)                                    Franci elvetieni    227.148
 2.  INTERELECTRO - Moscova                      $ S.U.A.             40.000
 3.  Federatia Internationala de Control in
     Automatica (I.F.A.C.)                       Franci elvetieni      4.800
 4.  Institutul International de Sudura          Franci elvetieni     17.380
 5.  Carta Europeana a Energiei                  ECU                  23.039

           Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului
 1.  Federatia Internationala pentru Locuire,
     Urbanism si Amenajarea Teritoriului
     (F.I.H.U.A.T.)                              Florini olandezi      5.324

           Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului
 1.  Conventia de la Basel privind controlul
     deseurilor toxice                           $ S.U.A.              4.780
 2.  Conventia privind zonele umede de
     importanta internationala, in special ca
     habitat al pasarilor "RAMSAR" 91            Franci elvetieni      4.228
 3.  Comisia Internationala a Marilor Baraje     Franci francezi      21.687
 4.  Conventia de la Viena pentru protejarea
     stratului de ozon                           $ S.U.A.                524
 5.  Protocolul de la Montreal pentru
     protejarea stratului de ozon                $ S.U.A.              5.878
 6.  Comisia Internationala pentru Exploatarea
     Stiintifica a Marii Mediterane
     (C.I.E.S.M.)                                Franci francezi      80.000
 7.  Uniunea Internationala pentru Conservarea
     Naturii si Resurselor Sale (I.U.C.N.)       Franci elvetieni     35.953

                Ministerul Agriculturii si Alimentatiei
 1.  Comisia Europeana de Lupta contra Febrei
     Aftoase                                     $ S.U.A.             15.600
 2.  Oficiul International al Epizootiilor       Franci francezi     365.770
 3.  Oficiul International al Viei si Vinului    Franci francezi     510.944
 4.  Federatia Europeana de Zootehnie            Franci elvetieni     15.000
 5.  Comisia Internationala pentru Irigatii si
     Drenaje                                     $ S.U.A.              7.220
 6.  Societatea Internationala pentru Stiinte
     Horticole                                   Florini olandezi      2.300
 7.  Sistemul O.C.D.E. pentru certificarea
     semintelor destinate comertului
     international                               Franci francezi      27.000
 8.  Organizatia Europeana si Mediteraneana
     pentru Protectia Plantelor                  Franci francezi     146.000
 9.  Sistemul O.C.D.E. pentru aplicarea
     normelor internationale la fructe si
     legume proaspete                            Franci francezi      86.300
10.  Asociatia Internationala pentru Controlul
     Semintelor (I.S.T.A.)                       Franci elvetieni      4.813
11.  Institutul International de Resurse
     Genetice Vegetale                           $ S.U.A.              5.000

                      Ministerul Apararii Nationale
 1.  Asociatia Internationala de Semnalizare
     Maritima                                    Franci francezi      29.000
 2.  Comitetul International de Medicina si
     Farmacie Militara                           Franci belgieni      41.600
 3.  Comisia Internationala de Istorie Militara  Franci elvetieni        550

                         Ministerul de Interne
 1.  Interpol                                    Franci elvetieni    138.400
 2.  Asociatia Internationala a Arhivelor
     Francofone                                  Franci francezi         500
 3.  Consiliul International al Arhivelor        $ S.U.A.              1.902
 4.  Comitetul Tehnic International pentru
     Prevenirea si Stingerea Incendiilor         Franci elvetieni      2.180

                        Ministerul Culturii
 1.  Fondul Cultural al Consiliului Europei      Franci francezi     299.460
 2.  Centrul International de Studii pentru
     Conservarea si Restaurarea Bunurilor
     Culturale (I.C.C.R.O.M.)                    $ S.U.A.             10.941
 3.  Consiliul International al Muzeelor         Franci francezi      46.800
 4.  Institutul International de Teatru          Franci francezi      13.700
 5.  Comisia Internationala de Numismatica       Franci elvetieni        400
 6.  Uniunea Internationala a Marionetistilor    $ S.U.A.              1.200
 7.  Consiliul International al Muzicii          $ S.U.A.              1.800
 8.  Asociatia Internationala a Teatrelor
     pentru Copii si Tineret                     $ S.U.A.                350
 9.  Federatia Internationala a Asociatiilor
     de Bibliotecari                             Florini olandezi      2.830
10.  Asociatia Internationala a Teatrelor de
     Amatori                                     Coroane daneze        3.200
11.  Organizatia Internationala a
     Scenografilor, Tehnicienilor si
     Arhitectilor de Teatru                      $ S.U.A.                300
12.  Fondul Patrimoniului Cultural Mondial       $ S.U.A.              5.254
13.  Consiliul International al Monumentelor si
     Siturilor Istorice                          Franci francezi       1.560
14.  Federatia Internationala de Arta
     Fotografica                                Marci germane            800
15.  Societatea Internationala de Muzica
     Contemporana                               Marci germane          2.600
16.  Uniunea Internationala a Federatiilor
     Grupurilor Folclorice                      Franci francezi        2.000
17.  Consiliul International al Organizatorilor
     de Festivaluri Folclorice                   $ S.U.A.                700
18.  Sistemul international de inregistrare a
     publicatiilor in serie (I.S.D.S.)           Franci francezi      16.758

                         Ministerul Finantelor
 1.  Asociatia Autoritatilor care Controleaza
     Asigurarile din Tarile in Curs de
     Dezvoltare                                  $ S.U.A.                250
 2.  Consiliul de Cooperare Vamala (C.C.V.)      Franci belgieni     772.000
 3.  Biroul International pentru Tarife Vamale   Franci belgieni     765.451

                         Ministerul Justitiei
 1.  Conferinta de la Haga de Drept
     International Privat                        Florini olandezi     22.290
 2.  Curtea Permanenta de Arbitraj de la Haga    Florini olandezi      1.791
 3.  Institutul International pentru Unificarea
     Dreptului Privat (UNIDROIT)                 Franci elvetieni     15.175

                    Biroul Roman de Metrologie Legala
 1.  Biroul International pentru Masuri si
     Greutati                                    Franci francezi     215.881
 2.  Biroul International de Metrologie Legala   Franci francezi      71.240

                    Comisia Nationala pentru Statistica
 1.  Institutul International de Statistica      Franci elvetieni        500

                  Parlamentul Romaniei - Camera Deputatilor
 1.  Uniunea Interparlamentara                   Franci elvetieni     52.637
 2.  Adunarea Parlamentara a Conferintei pentru
     Securitate si Cooperare in Europa           $ S.U.A.              8.809

                  Institutul Roman de Standardizare
 1.  Organizatia Internationala de
     Standardizare (I.S.O.)                      Franci elvetieni    112.500
 2.  Comitetul European pentru Standardizare in
     Electrotehnica (C.E.N.E.L.E.C.)             ECU                   7.000
 3.  Comitetul European de Standardizare
     (C.E.N.)                                    ECU                  12.000
 4.  Institutul European de Standardizare in
     Telecomunicatii (E.T.S.I.)                  ECU                   6.780

                     Institutul de Fizica Atomica
 1.  Institutul Unificat de Cercetari Nucleare
     (I.U.C.N.) - Dubna                          $ S.U.A.            381.900
 2.  Societatea Europeana de Fizica              Franci elvetieni      4.930
 3.  Centrul International de Seismologie        $ S.U.A.              1.660

             Institutul National de Informare si Documentare
 1.  Federatia Internationala de Informare si
     Documentare                                 $ S.U.A.                195
                                                 Florini olandezi      2.448
 2.  Centrul International de Informare
     Stiintifica si Tehnica (C.I.I.S.T.)         $ S.U.A.                131

                Oficiul pentru Protectia Consumatorilor
 1.  Organizatia Internationala a Uniunilor de
     Consumatori (I.O.C.U.)                      $ S.U.A.              1.000

                 Secretariatul de Stat pentru Handicapati
 1.  Uniunea Mondiala a Nevazatorilor            $ S.U.A.                400
 2.  Uniunea Europeana a Nevazatorilor           Marci germane           160
 3.  Asociatia Internationala a Sahului
     in Braille                                  Franci elvetieni        300
 4.  Comitetul International al Sportului
     pentru Surzi (C.I.S.S.)                     Coroane daneze        2.075
 5.  Comitetul International al Sahului Tacut    Franci elvetieni        240
 6.  Federatia Mondiala a Surzilor               $ S.U.A.              1.000
 7.  Organizatia Europeana a Sporturilor
     pentru Surzi                                Marci germane           100

                           Academia Romana
 1.  Consiliul International al Uniunilor
     Stiintifice (I.C.S.U.)                      $ S.U.A.              8.728
 2.  Uniunea Academica Internationala (I.A.U.)   Franci belgieni     100.000
 3.  Uniunea Internationala de Matematica
     (I.M.U.)                                    Franci elvetieni      4.200
 4.  Uniunea Astronomica Internationala
     (U.A.I.)                                    Franci elvetieni      7.385
 5.  Comitetul International pentru Cercetarea
     Spatiului (C.O.S.P.A.R.)                    Franci francezi      58.035
 6.  Federatia Internationala de Astronautica
     (I.A.F.)                                    Franci elvetieni      1.300
 7.  Confederatia Internationala de Analiza
     Termica (I.C.T.A.)                          $ S.U.A.                 97
 8.  Uniunea Internationala de Stiinte
     Biologice (I.U.B.S.)                        Franci francezi      19.210
 9.  Federatia Europeana a Societatilor de
     Biochimie                                   Marci germane           280
10.  Uniunea Geografica Internationala (I.B.U.)  $ S.U.A.                750
11.  Uniunea Internationala de Geodezie si
     Geofizica (I.U.G.G.)                        $ S.U.A.              2.235
12.  Uniunea Internationala de Stiinte
     Geologice                                   $ S.U.A.              2.900
13.  Programul International Geosfera-Biosfera
     (Global change)                             $ S.U.A.              1.000
14.  Asociatia Internationala de Stiinte
     Economice                                   $ S.U.A.              1.000
15.  Asociatia Internationala de Stiinte
     Politice (I.P.S.A.)                         $ S.U.A.                885
16.  Asociatia Internationala de Istorie
     Economica                                   Franci elvetieni        200
17.  Federatia Internationala a Societatilor
     de Filozofie                                Franci elvetieni        400
18.  Uniunea Internationala de Istorie si
     Filozofie a Stiintei:
     - Divizia de logica, metodologie si
     filozofie a stiintei                        $ S.U.A.                250
     - Divizia de istorie a stiintei             $ S.U.A.                150
19.  Uniunea Internationala de Stiinte
     Psihologice (I.U.P. sys)                    $ S.U.A.                200
20.  Comitetul International de Stiinte
     Istorice (C.I.S.H.)                         Franci elvetieni        800
21.  Asociatia Internationala de Studii
     Sud - Est Europene (A.I.E.S.E.E.)           $ S.U.A.                600
22.  Comitetul International Permanent al
     Lingvistilor (C.I.P.L.)                     $ S.U.A.                200
23.  Uniunea Internationala de Mecanica
     Teoretica si Aplicata                       $ S.U.A.              1.419
-------------------------------------------------------------------------------
        Total in echivalent dolari S.U.A.                          4.398.062
                                                                              SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 41/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 41 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 41/1994
Legea 47 2021
Legea 48 2021
OUG 116 2020
Legea 76 2019
Legea 181 2017
Legea 124 2017
Legea 111 2017
OUG 28 2017
Legea 240 2016
Legea 96 2016
Ordonanţa 4 2016
Legea 317 2015
Legea 262 2015
Ordonanţa 34 2015
Ordonanţa 25 2015
Ordonanţa 28 2015
OUG 2 2015
OUG 83 2014
Ordonanţa 7 2014
Ordonanţa 2 2014
Ordonanţa 24 2013
Legea 118 2013
OUG 76 2012
Legea 119 2012
Legea 120 2012
OUG 84 2011
privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale
Legea 146 2011
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca observator permanent în cadrul Comitetului pentru Agricultură al OCDE - CoAg, pentru perioada 2010-2011, precum şi a cotizaţiei anuale pentru anii următori în care România va mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului de Statistică al OCDE - CSTAT
OUG 116 2010
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ca observator permanent în cadrul Comitetului pentru Agricultură al OCDE - CoAg, pentru perioada 2010-2011, precum şi a cotizaţiei anuale pentru anii următori în care România va mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului de Statistică al OCDE - CSTAT
OUG 63 2008
pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care Romania este parte, precum si pentru aprobarea platii cotizatiei anuale de participare a Consiliului Superior al Magistraturii la Reteaua Europeana a Consiliilor Judiciare (RECJ) si pentru indeplinirea obligatiilor care decurg din calitatea de membru a Institutului National al Magistraturii la Reteaua Europeana de Formare Judiciara (EJTN)
Ordonanţa 94 2004
privind reglementarea unor masuri financiare
OUG 35 2004
privind aprobarea platii cotizatiei anuale ce decurge din calitatea Romaniei de stat participant la Acordul multilateral de baza privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa - Caucaz - Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998, si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care Romania este parte
OUG 20 2004
pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care Romania este parte si pentru aprobarea platii cotizatiei Romaniei ca membru fondator la Reteaua Internationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii (I.N.S.M.E.)
Legea 235 2003
privind aprobarea preluarii de catre Ministerul Dezvoltarii si Prognozei a drepturilor si obligatiilor, inclusiv a obligatiilor de plata a cotizatiei anuale, ce decurg din calitatea Romaniei de membru al Biroului International al Expozitiilor (B.I.E.)
Legea 443 2001
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 123/2000 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care Romania este parte
OUG 123 2000
pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care Romania este parte
Legea 126 1994
pentru aprobarea unor ordonante ale Guvernului emise in temeiul Legii nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu