Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.118 din 24.04.2013

pentru aderarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la Asociaţia Internaţională a Înaltelor Jurisdicţii Administrative, pentru aderarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la Organizaţia Europeană a Serviciilor Penitenciare şi Corecţionale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la Registrul European al Comerţului, pentru aprobarea plăţii unor contribuţii ale Ministerului Justiţiei, ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 243 din 26 aprilie 2013SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1(1) Se aprobă aderarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ca membru cu drepturi depline, la Asociaţia Internaţională a Înaltelor Jurisdicţii Administrative.(2) Se aprobă plata contribuţiei anuale de participare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ca membru cu drepturi depline, la Asociaţia Internaţională a Înaltelor Jurisdicţii Administrative, în limita echivalentului în lei al sumei de 310 euro/an.(3) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (2) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plăţii.(4) Suma prevăzută la alin. (2) se asigură din bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.(5) Calitatea de membru se exercită începând cu anul 2013. Articolul 2(1) Se aprobă aderarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, ca membru cu drepturi depline, la Organizaţia Europeană a Serviciilor Penitenciare şi Corecţionale - EuroPris.(2) Se aprobă plata contribuţiei anuale de participare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în calitate de membru cu drepturi depline, la Organizaţia Europeană a Serviciilor Penitenciare şi Corecţionale - EuroPris, în limita echivalentului în lei al sumei de 5.000 euro/an.(3) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (2) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plăţii.(4) Suma prevăzută la alin. (2) se asigură prin bugetul anual aprobat Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.(5) Pentru anul 2012, suma prevăzută la alin. (2) se suportă din bugetul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor pentru anul 2013. Articolul 3(1) Se aprobă aderarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, ca membru cu drepturi depline, la Registrul European al Comerţului (European Business Register - EBR).(2) Se aprobă plata contribuţiei anuale de participare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în calitate de membru cu drepturi depline, la Registrul European al Comerţului (European Business Register - EBR), în limita echivalentului în lei al sumei de 15.000 euro/an.(3) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (2) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plăţii.(4) Suma prevăzută la alin. (2) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.(5) Cotizaţia prevăzută la alin. (2) poate fi modificată anual prin hotărâre a Adunării generale a membrilor Registrului European al Comerţului.(6) Calitatea de membru se va exercita începând cu anul 2013. Articolul 4(1) Se aprobă plata cotizaţiei anuale de participare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, ca membru cu drepturi depline, la Forumul Registrelor Comerţului (CRF), în limita echivalentului în lei al sumei de 400 euro/an.(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plăţii.(3) Suma prevăzută la alin. (1) se asigură din bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.(4) Pentru anul 2012, suma prevăzută la alin. (1) se suportă din bugetul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului pentru anul 2013.(5) Cotizaţia prevăzută la alin. (1) poate fi modificată anual prin hotărâre a Adunării generale a membrilor Forumului Registrelor Comerţului. Articolul 5(1) Se aprobă plata cotizaţiei anuale de participare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, ca membru cu drepturi depline, la Asociaţia Internaţională a Reglementatorilor de Insolvenţă (IAIR), în limita echivalentului în lei al sumei de 1.052 lire sterline/an.(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/liră sterlină în vigoare la data efectuării plăţii.(3) Suma prevăzută la alin. (1) se asigură din bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.(4) Cotizaţia prevăzută la alin. (1) poate fi modificată anual prin hotărâre a Adunării Generale a membrilor Asociaţiei Internaţionale a Reglementatorilor de Insolvenţă. Articolul 6(1) Se aprobă plata cotizaţiei voluntare de participare a Ministerului Justiţiei, ca membru cu drepturi depline, la Academia Internaţională Anticorupţie (IACA), în limita echivalentului în lei al sumei de 10.000 euro/an.(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plăţii.(3) Suma prevăzută la alin. (1) se asigură din bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat Ministerului Justiţiei.(4) Ministerul Justiţiei propune anual Guvernului cuantumul contribuţiei voluntare.(5) Pentru anul 2012, suma prevăzută la alin. (1) se suportă din bugetul Ministerului Justiţiei pentru anul 2013. Articolul 7(1) Se aprobă plata cotizaţiei de participare a Ministerului Justiţiei, ca membru cu drepturi depline, la Institutul Internaţional pentru Unificarea Dreptului Privat (UNIDROIT), în limita echivalentului în lei al sumei de 19.600 euro/an. (2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plăţii.(3) Suma prevăzută la alin. (1) se asigură din bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat Ministerului Justiţiei. Articolul 8Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La anexa nr. 1 punctul II „Organizaţiile internaţionale guvernamentale la care România a aderat în baza aprobărilor date de conducerea ministerelor şi a altor instituţii centrale“, după punctul 58 se introduc şase noi puncte, punctele 59-64, cu următorul cuprins:

„Nr. crt. Denumirea organizaţiei Sediul Anul înfiinţării Anul aderării României Instituţia română care coordonează relaţiile cu organizaţia internaţională respectivă Explicaţii
„59. Forumul Registrelor Comerţului - CRF Auckland, Noua Zeelandă 2003 2010 Oficiul Naţional al Registrului Comerţului România participă din anul 2010.
60. Asociaţia Internaţională a Reglementatorilor de Insolvenţă - IAIR Pontefract, Anglia 1995 2009 Oficiul Naţional al Registrului Comerţului România participă din anul 2009.
61. Registrul European al Comerţului (European Business Register - EBR) Roma, Italia 1992 2012 Oficiul Naţional al Registrului Comerţului România participă din anul 2011.
62. Academia Internaţională Anticorupţie Muenchendorfer Strasse 2, 2361 Laxenburg, Austria 2010 2010 Ministerul Justiţiei România participă din anul 2010.
63. Organizaţia Europeană a Serviciilor Penitenciare şi Corecţionale - EuroPris Haga, Olanda 2010 2011 Administraţia Naţională a Penitenciarelor România participă din anul 2011.
64. Asociaţia Internaţională a Înaltelor Jurisdicţii Administrative (AIHJA) Place du Palais - Royal 75100 Paris 01 SP-Franţa 1983 2012 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie România participă din anul 2012.“

2. La anexa nr. 2.2, la subcapitolul „Ministerul Justiţiei“, punctul 3 va avea următorul cuprins:

„3. Institutul Internaţional pentru Unificarea Dreptului Privat (UNIDROIT) euro 19.600“

3. La anexa nr. 2.2, la subcapitolul „Ministerul Justiţiei“, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4 , cu următorul cuprins:

„4. Academia Internaţională Anticorupţie euro 10.000“

4. La anexa nr. 2.2, subcapitolul „Oficiul Naţional al Registrului Comerţului“ va avea următorul cuprins: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

1. Forumul European al Registrelor Comerţului euro 4.000
2. Forumul Registrelor Comerţului euro 400
3. Asociaţia Internaţională a Reglementatorilor de Insolvenţă liră sterlină 1.052
4. Registrul European al Comerţului euro 15.000

5. La anexa nr. 2.2, după subcapitolul „Oficiul Naţional al Registrului Comerţului“ se introduc două noi subcapitole, cu următorul cuprins: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

1. Asociaţia Internaţională a Înaltelor Jurisdicţii Administrative (AIHJA) euro 310

Administraţia Naţională a Penitenciarelor

1. Organizaţia Europeană a Serviciilor Penitenciare şi Corecţionale - EuroPris euro 5.000

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA p. PREŞEDINTELE SENATULUI, CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU


SmartCity5

COMENTARII la Legea 118/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 118 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu