E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 51 din 28 iunie 2006

pentru aprobarea Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 566 din 30 iunie 2006Situaţia extraordinară prevăzută de art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, se motivează prin necesitatea urgentă de corectare a prevederilor Legii nr. 62/2006 privind completarea Legii locuinţei nr. 114/1996, care intră în vigoare începând cu luna iulie 2006 şi care implică alocarea unor sume foarte mari pentru subvenţionarea tuturor locuinţelor, sume ce nu pot fi susţinute de bugetul de stat. Pentru diminuarea presiunii asupra bugetului de stat şi cheltuirea cu eficienţă a banilor publici se au în vedere redimensionarea acestui efort şi dirijarea lui către sprijinirea persoanelor la care starea locativă se degradează cu celeritate, conjugându-se şi cu efortul bugetar de reconstruire a caselor distruse în urma inundaţiilor produse în anul 2006 în localităţile riverane fluviului Dunărea, pe teritoriul României.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1. - (1) Se aprobă Programul naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, denumit în continuare Program.

(2) Prevederile Programului se aplică pentru construcţiile de locuinţe prin credite ipotecare care se contractează după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 2. - In termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă,  Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului împreună cu Ministerul Administraţiei şi Internelor aprobă, prin ordin comun, norme metodologice privind procedura de acordare a subvenţiilor prevăzute în Program.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Legea nr. 62/2006 privind completarea Legii locuinţei nr. 114/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 24 martie 2006, se abrogă.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul delegat pentru lucrări publice şi amenajarea teritoriului,

Laszlo Borbely

p. Ministrul administraţiei şi internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXĂ

PROGRAM   NAŢIONAL

privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală

Art. 1. - (1) Statul sprijină accesul la o locuinţă proprietate personală prin acordarea unei subvenţii de la bugetul de stat de 20% din preţul pe m2 suprafaţă construită a locuinţei, în limita prevederilor bugetare anuale şi în limita a maximum 81  m2 arie desfăşurată construită.

(2) Fondurile aferente subvenţiei prevăzute la alin. (1) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în limita prevederilor bugetare aprobate anual cu această destinaţie.

Art. 2. - (1) Pot beneficia de subvenţia prevăzută la art. 1 alin. (1) următoarele categorii de persoane fizice:

a)  tineri căsătoriţi care la data contractării locuinţei au fiecare vârsta de până la 35 de ani;

b)   persoane sau familii rămase fără adăpost în urma avarierii grave sau distrugerii locuinţelor proprii, datorită unor calamităţi naturale sau unor dezastre ori accidente de care nu se fac vinovaţi;

c)   persoane şi familii evacuate din locuinţe situate în construcţii expuse unui risc major, cum ar fi alunecările de teren, seismele, inundaţiile;

d)  persoane sau familii evacuate şi chiriaşii din locuinţe ce fac obiectul unor legi de restituire către foştii proprietari a imobilelor trecute în proprietatea statului.

(2)  Subvenţia prevăzută la art. 1 alin. (1) se acordă la finalizarea şi predarea locuinţelor către beneficiari, pentru plata ratelor la creditul ipotecar contractat.

(3)   Cuantumul subvenţiei nu poate depăşi valoarea creditului ipotecar contractat.

(4)   Subvenţia care se acordă în condiţiile prezentului program se va raporta la costul pe m2 arie desfăşurată construită, stabilit potrivit datelor din contractul de construire a locuinţei, dar nu mai mult decât o limită de cost stabilită periodic prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia preţurilor în construcţii, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.

(5)  In stabilirea cuantumului subvenţiei se ia în calcul aria desfăşurată construită stabilită potrivit datelor din proiectul de execuţie al lucrărilor de construcţie. In cazul în care aria desfăşurată construită, stabilită pe baza datelor din proiectul de execuţie al lucrărilor de construcţie, depăşeşte limita maximă prevăzută la art. 1 alin. (1), în stabilirea cuantumului subvenţiei se iau în calcul 81  m2.

(6)  In aria desfăşurată construită nu se cuprind garajele, indiferent de locul de amplasare a acestora, precum şi anexele gospodăreşti nelegate structural de clădire.

Art. 3. - (1) De prevederile art. 2 beneficiază o singură dată persoanele fizice care au contractat credite ipotecare pentru construirea unei locuinţe, dacă întrunesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

a) titularul contractului de construire a locuinţei, respectiv membrii familiei acestuia - soţ/soţie şi/sau copii aflaţi în întreţinerea acestuia, nu au deţinut si nu deţin o locuinţă în proprietate şi nu au primit sprijin de la bugetul de stat sub formă de subvenţii pentru o altă locuinţă;

b)  este prima locuinţă pe care o construiesc prin credit ipotecar;

c)   deţin un drept real asupra terenului pe care se realizează construcţia;

d)   construcţia locuinţei se realizează prin antreprenori specializaţi.

(2) Sunt exceptate de la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) categoriile de persoane prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) şi c), numai în cazul când titularul contractului de construire a locuinţei, respectiv membrii familiei acestuia - soţ/soţie şi/sau copii aflaţi în întreţinerea acestuia, nu deţin în proprietate o altă locuinţă decât cea afectată în urma unor calamităţi naturale sau a unor dezastre ori accidente de care nu se fac vinovaţi, respectiv decât cea din care sunt evacuaţi.

Art. 4. - (1) Consiliile locale vor stabili măsurile necesare pentru luarea în evidenţă şi analiza solicitărilor de subvenţii în condiţiile prezentului program pentru construcţiile de locuinţe care se vor amplasa pe terenuri situate în raza administrativ-teritorială în care îşi exercită autoritatea. In acest scop vor stabili şi vor da publicităţii locul de primire a solicitărilor şi actele justificative necesare.

(2) Listele persoanelor care pot beneficia de subvenţii se afişează la sediul consiliilor locale.

Art. 5. - (1) Alocaţiile de la bugetul de stat pentru acordarea subvenţiilor se fundamentează de către consiliile locale, cu ocazia elaborării bugetului de stat, şi se transmit consiliului judeţean şi, respectiv, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.

(2)  Propunerile consiliilor locale de alocaţii de la bugetul de stat pentru acordarea subvenţiilor, centralizate pe fiecare judeţ şi municipiul Bucureşti, se transmit Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului de către consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

(3)   In execuţia bugetului de stat, alocaţiile pentru subvenţionarea prevăzută la art. 1 alin. (1) se repartizează şi se acordă de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului prin intermediul consiliilor locale ale localităţilor în care sunt amplasate locuinţele.

Art. 6. - Instrăinarea prin acte între vii a locuinţelor pentru realizarea cărora s-au acordat subvenţii, înainte de achitarea creditului ipotecar contractat, se poate face numai în condiţiile stabilite prin contractul de creditare şi după restituirea integrală către bugetul de stat a contravalorii subvenţiilor obţinute, actualizată la zi prin aplicarea indicelui de inflaţie comunicat de Institutul Naţional de Statistică.

Art. 7. - In vederea aplicării prevederilor prezentului program, consiliile locale sunt autorizate să solicite, iar beneficiarii de locuinţe şi antreprenorii de specialitate prin care se realizează locuinţele sunt obligaţi să le transmită toate datele si informaţiile necesare.


SmartCity5

COMENTARII la OUG 51/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 51 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 51/2006
OUG 95 2011
privind unele măsuri de aplicare a Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006
Legea 79 2010
pentru completarea Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2006
OUG 215 2008
privind unele masuri pentru sustinerea programelor de dezvoltare a constructiei de locuinte la nivel national
OUG 7 2007
pentru modificarea Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2006
Legea 12 2007
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu