E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
OUG 29 1998 abrogat de articolul 66 din actul Legea 318 2003
Articolul 1 din actul OUG 29 1998 modificat de articolul 23 din actul OUG 64 2003
OUG 29 1998 in legatura cu Legea 427 2002
Articolul 5 din actul OUG 29 1998 modificat de Legea 427 2002
OUG 29 1998 in legatura cu Hotărârea 581 2002
Articolul 1 din actul OUG 29 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 789 2001
Articolul 5 din actul OUG 29 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 789 2001
Articolul 9 din actul OUG 29 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 789 2001
Articolul 9 din actul OUG 29 1998 articole noi... articolul 1 din actul Legea 789 2001
Articolul 10 din actul OUG 29 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 789 2001
Articolul 1 din actul OUG 29 1998 modificat de articolul 2 din actul OUG 300 2000
Articolul 9 din actul OUG 29 1998 modificat de articolul 2 din actul OUG 300 2000
OUG 29 1998 aprobat de Legea 99 2000
Articolul 1 din actul OUG 29 1998 modificat de Legea 99 2000
Articolul 3 din actul OUG 29 1998 modificat de Legea 99 2000
Articolul 4 din actul OUG 29 1998 modificat de Legea 99 2000
Articolul 5 din actul OUG 29 1998 modificat de Legea 99 2000
Articolul 6 din actul OUG 29 1998 abrogat de Legea 99 2000
Articolul 8 din actul OUG 29 1998 abrogat de Legea 99 2000
Articolul 9 din actul OUG 29 1998 modificat de Legea 99 2000
Articolul 10 din actul OUG 29 1998 modificat de Legea 99 2000
Articolul 13 din actul OUG 29 1998 modificat de Legea 99 2000
Articolul 16 din actul OUG 29 1998 modificat de Legea 99 2000
Articolul 2 din actul OUG 29 1998 modificat de Legea 99 2000
Articolul 6 din actul OUG 29 1998 modificat de articolul 2 din actul OUG 67 2000
OUG 29 1998 in legatura cu Decizia 33 1999
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 29 din 22 octombrie 1998

privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei - A.N.R.E.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 407 din 27 octombrie 1998


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta urmatoarea ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei, denumita in continuare A.N.R.E., institutie publica autonoma, de interes national, cu personalitate juridica, cu sediul in Bucuresti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 3.
    (2) Finantarea activitatii A.N.R.E. se asigura integral din venituri extrabugetare obtinute din tarife pentru acordarea de licente si autorizatii, precum si din contributii ale agentilor economici potrivit art. 70 lit. c) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice. Pentru desfasurarea activitatii poate folosi mijloace materiale si banesti primite de la persoane fizice si juridice, cu respectarea dispozitiilor legale.
    (3) Nivelul tarifelor si al contributiilor prevazute la alin. (2) se stabileste de A.N.R.E. in fiecare an, in conditiile legii, si sunt date publicitatii.
    Art. 2
    (1) Patrimoniul A.N.R.E. se constituie prin preluarea in administrare de la Compania Nationala de Electricitate - S.A. a bunurilor cuprinse in anexa nr. 1.
    (2) Capitalul social al Companiei Nationale de Electricitate - S.A., infiintata prin Hotararea Guvernului nr. 365/1998, se diminueaza cu valoarea de 1.850.000.000 lei, corespunzator bunurilor preluate de A.N.R.E.
    (3) Predarea-preluarea bunurilor prevazute la alin. (2) se face pe baza de protocol incheiat intre Compania Nationala de Electricitate - S.A. si A.N.R.E., in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, la valoarea de 1.850.000.000 lei.
    Art. 3
    A.N.R.E. creeaza si aplica sistemul de reglementari obligatorii la nivel national, necesar functionarii sectorului si pietei energiei electrice si termice in conditii de eficienta, concurenta, transparenta si protectie a consumatorilor.
    Art. 4
    A.N.R.E. se organizeaza si functioneaza pe baza regulamentului de organizare si functionare avizat de ministrul industriei si comertului, in coordonarea caruia se afla pana la intrarea in vigoare a legii energiei electrice si termice. In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta va fi elaborat regulamentul de organizare si functionare.
    Art. 5
    A.N.R.E. este abilitata cu urmatoarele competente:
    a) emite, acorda, suspenda sau retrage autorizatiile si licentele pentru agentii economici existenti in sectorul energiei electrice si termice, precum si pentru cei care vor aparea ca urmare a deschiderii pietei de energie electrica si termica;
    b) stabileste criteriile si metodele pentru calculul tarifelor si al preturilor in sectorul energiei electrice si termice;
    c) stabileste contractele-cadru privind vanzarea, achizitia, precum si furnizarea energiei electrice si termice la consumatorii finali;
    d) stabileste criteriile de eligibilitate a consumatorilor de energie electrica;
    e) stabileste normele tehnice si comerciale cu caracter obligatoriu pentru agentii economici din sector, necesare functionarii eficiente si transparente a sistemului energetic national;
    f) elaboreaza si emite norme pentru utilizarea eficienta a energiei electrice si termice;
    g) solutioneaza neintelegerile legate de incheierea contractelor de furnizare a energiei electrice si termice;
    h) controleaza indeplinirea deciziilor proprii de catre agentii economici din sectorul energiei electrice si termice si aplica sanctiuni in cazul nerespectarii acestora;
    i) deruleaza programe, inclusiv programe de asistenta, aprobate de ministrul industriei comertului;
    j) exercita orice alte competente prevazute de lege.
    Art. 6
    A.N.R.E. are urmatoarele atributii principale:
    a) elaboreaza regulamentul de organizare si functionare propriu si stabileste responsabilitatile personalului, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
    b) stabileste regimul de emitere si de acordare a licentelor si a autorizatiilor in sectorul energiei electrice si termice, precum si conditiile de suspendare, de retragere sau de modificare a acestora;
    c) stabileste metodologia de calcul a preturilor si tarifelor aplicabile activitatilor de monopol natural, din domeniul sau de activitate, cu avizul Oficiului Concurentei, avand in vedere protejarea intereselor consumatorilor de energie electrica si termica;
    d) stabileste, cu avizul Oficiului Concurentei, preturile si tarifele aplicate consumatorilor captivi, cele practicate de concesionarii de activitati sau servicii publice din sectorul energiei electrice si termice, preturile si tarifele practicate intre operatorii economici din cadrul acestuia, tarifele pentru serviciile de sistem, de transport si de distributie a energiei electrice prin sistemul electroenergetic national, precum si preturile si tarifele practicate pentru serviciile aferente producerii si distributiei energiei termice;
    e) aproba regulamentul de programare si dispecerizare a sistemului energetic national;
    f) aproba codurile tehnice ale retelelor de transport si de distributie elaborate de catre Compania Nationala de Electricitate - S.A.;
    g) aproba contractele-cadru de achizitie si de vanzare a energiei electrice si termice intre agentii economici din cadrul sectorului;
    h) aproba contractele-cadru privind furnizarea energiei electrice catre consumatorii captivi;
    i) elaboreaza cerinte, criterii si proceduri pentru eligibilitatea consumatorilor de energie electrica;
    j) elaboreaza metodologia proprie de urmarire si control in vederea respectarii de catre furnizorii de energie electrica si termica a sistemului de preturi si tarife;
    k) elaboreaza in conformitate cu prevederile legale regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniu;
    l) elaboreaza metodologia de solutionare a neintelegerilor precontractuale privind furnizarea energiei electrice si termice;
    m) urmareste incheierea si respectarea in conditiile legii a contractelor dintre investitori si autoritati si se autosesizeaza in vederea protejarii acestora;
    n) urmareste aplicarea standardelor de calitate in domeniul serviciilor specifice sectorului energiei electrice si termice si propune, ori de cate ori constata neconcordante, adaptarea acestora;
    o) propune ministrului industriei si comertului masuri de prevenire si eliminare a abuzului de pozitie dominanta pe piata ori de cate ori constata nerespectarea reglementarilor cu privire la concurenta si transparenta;
    p) creeaza o baza de date necesara desfasurarii activitatii sale si pentru furnizarea de informatii altor autoritati in elaborarea strategiei de dezvoltare a sectorului energiei electrice si termice, precum si in legatura cu activitatea de comert international cu energie electrica si cu practicile internationale in domeniu. Datele se dau publicitatii cu avizul ministrului industriei si comertului;
    q) instruieste si perfectioneaza continuu personalul propriu, inclusiv cu asistenta tehnica straina;
    r) informeaza ministrul industriei si comertului asupra activitatii proprii desfasurate;
    s) indeplineste si alte atributii stabilite prin reglementari legale.
    Art. 7
    Termenii referitori la: sectorul energiei electrice, cod, furnizor, consumator final, acces la retea, consumator eligibil si consumator captiv de energie electrica, autorizatie si licenta, utilizati in prezenta ordonanta de urgenta, au intelesul definit in anexa nr. 2.
    Art. 8
    A.N.R.E. este structurata pe departamente de specialitate, potrivit competentelor si regulamentului de organizare si functionare aprobat.
    Art. 9
    (1) Activitatea A.N.R.E. este condusa de un presedinte, numit prin ordin al ministrului industriei si comertului pentru o perioada de 5 ani.
    (2) Presedintele este functionar public si calitatea sa este incompatibila cu exercitarea oricarei alte functii sau demnitati publice, cu exceptia activitatii didactice din invatamantul superior. Presedintelui ii este interzisa exercitarea, direct sau prin persoane interpuse, a activitatilor de comert si participarea la administrarea sau la conducerea unor societati comerciale, regii autonome sau a unor organizatii cooperatiste.
    (3) Mandatul presedintelui inceteaza:
    a) la expirarea duratei;
    b) prin demisie;
    c) prin deces;
    d) prin imposibilitate definitiva de exercitare a mandatului, constand intr-o indisponibilitate mai lunga de 60 de zile consecutive;
    e) la survenirea unei incompatibilitati din cele prevazute la alin. (2);
    f) prin revocare, pentru incalcarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta sau pentru condamnare penala, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva. Presedintele se revoca de catre autoritatea care l-a numit.
    (4) In exercitarea atributiilor sale, presedintele emite decizii.
    (5) Deciziile de interes general pentru agentii economici din sectorul energiei electrice si termice se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
    (6) Deciziile luate de presedinte in exercitarea atributiilor sale pot fi atacate in contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 30 de zile de la data la care au fost notificate partilor interesate sau de la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei, daca sunt de interes general.
    Art. 10
    (1) Presedintele A.N.R.E. este asistat de un consiliu consultativ format din 7 membri, numiti prin ordin al ministrului industriei si comertului pe baza propunerilor primite din partea asociatiilor profesionale din domeniul energiei electrice si termice si a organizatiilor consumatorilor de energie electrica si termica, precum si din specialisti desemnati din cadrul Ministerului Industriei si Comertului.
    (2) Consiliul consultativ sprijina armonizarea intereselor agentilor economici din sector cu cele ale consumatorilor de energie electrica si termica, evalueaza impactul reglementarilor A.N.R.E. si face propuneri de imbunatatire a acestora, potrivit Regulamentului de organizare si functionare a A.N.R.E.
    Art. 11
    (1) Personalul este angajat si eliberat din functie in conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare si functionare a A.N.R.E., cu contractul colectiv de munca si cu reglementarile legale in vigoare. Conditiile de incompatibilitate stabilite la art. 9 alin. (2) sunt aplicabile si personalului.
    (2) Personalul preluat de la Compania Nationala de Electricitate - S.A. se considera transferat la A.N.R.E. si isi pastreaza salariile avute pana la negocierea contractului colectiv de munca.
    (3) Contractul colectiv de munca va fi negociat si inregistrat la Directia de Munca si Protectie Sociala a Municipiului Bucuresti in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 12
    Salarizarea personalului A.N.R.E. se stabileste in conformitate cu reglementarile in vigoare pentru institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare.
    Art. 13
    (1) A.N.R.E. intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli in conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor, care va fi supus spre aprobare ministrului industriei si comertului.
    (2) Soldurile anuale rezultate din executia bugetului de venituri si cheltuieli al A.N.R.E. raman la dispozitia acesteia si se folosesc in anul urmator cu aceeasi destinatie.
    Art. 14
    (1) Agentii economici din sectorul energiei electrice si termice au obligatia de a pune la dispozitie A.N.R.E. informatiile necesare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii acesteia.
    (2) Furnizarea de informatii incorecte, incomplete sau eronate constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei.
    (3) Sanctiunea contraventionala prevazuta la alin. (2) se aplica si persoanelor juridice.
    (4) Constatarea contraventiei prevazute la alin. (2) si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoane imputernicite din cadrul A.N.R.E.
    (5) Contraventiei prevazute la alin. (2) ii sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 15
    Pentru indeplinirea atributiilor ei, A.N.R.E. colaboreaza cu Consiliul Concurentei, Oficiul Concurentei si Oficiul pentru Protectia Consumatorilor, cu ministerele si cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale sau locale interesate, cu asociatiile consumatorilor de energie electrica si termica, cu agentii economici specializati care presteaza servicii pentru sector, cu asociatiile profesionale din domeniul energiei electrice si termice si cu asociatiile patronale.
    Art. 16
    (1) In termen de 4 luni de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, A.N.R.E. emite regulamentul privind acordarea licentelor si autorizatiilor in sectorul energiei electrice si termice, prin care vor fi stabilite procedurile si conditiile de acordare a acestora.
    (2) In termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta A.N.R.E. va emite reglementari privind stabilirea tarifelor pentru distributia si vanzarea energiei termice.
    Art. 17
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul industriei
                       si comertului,
                       Radu Berceanu

                       Ministrul reformei,
                       presedintele Consiliului
                       pentru Reforma,
                       Ioan Muresan

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

                       p. Secretar de stat,
                       seful Oficiului Concurentei,
                       Constantin Prigoreanu,
                       subsecretar de stat

    ANEXA 1

                              LISTA
bunurilor care vor fi trecute din patrimoniul Companiei Nationale de Electricitate - S.A. in patrimoniul Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei - A.N.R.E.
__________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea              Elementele de identificare      Valoarea*)
crt.                                                         - lei -
__________________________________________________________________________
 1.  Sediu - Bucuresti,     1/2 Parter + Etaj 1 + Etaj 2*)  1.400.000.000
     str. Constantin Nacu
     nr. 3, sectorul 2
 2.  Mobilier, aparatura,   *)                               140.000.000
     birotica
 3.  Calculatoare,          *)                               195.000.000
     periferice
 4.  Masini, utilaje,       *)                                35.000.000
     instalatii
 5.  Mijloace de transport  3 autoturisme                      80.000.000
__________________________________________________________________________
 6.  TOTAL GENERAL:                                         1.850.000.000
__________________________________________________________________________
    *) Suprafata birourilor alocate A.N.R.E.:
       Parter = 98,05 mp (camerele 5, 6, 7, 8 si 9)
       Etaj 1 = 177,07 mp (integral)
       Etaj 2 = 188,96 mp (integral)
    *) Corespunzatoare actualelor dotari ale spatiilor alocate.
    *) Valoarea ramasa in contabilitatea Regiei Autonome de Electricitate "Renel" la data de 30 martie 1998 si care se regaseste in prezent in patrimoniul Companiei Nationale de Electricitate - S.A.

    ANEXA 2

                     Definitii de termeni specifici

    Sectorul energiei electrice si termice - ansamblul agentilor economici, activitatilor si instalatiilor aferente, de producere, transport, dispecerizare, distributie si furnizare a energiei electrice si termice.
    Cod - colectie de reglementari pentru un domeniu specific de activitati sau instalatii din cadrul sectorului energiei electrice si termice.
    Furnizor - persoana fizica sau juridica de drept privat, romana sau straina, licentiata sa comercializeze energie electrica sau termica.
    Consumator (final) de energie electrica - persoana fizica sau juridica de drept privat, romana sau straina, care cumpara energie electrica in scopul obtinerii de servicii din utilizarea acesteia.
    Acces la retea - dreptul agentilor economici de producere si furnizare, precum si al consumatorilor eligibili de energie electrica de a se racorda si de a folosi in conditiile legii serviciile retelelor electrice, de transport si/sau de distributie.
    Consumator eligibil - consumatorul de energie electrica care are dreptul sa-si aleaga furnizorul si sa contracteze direct cu acesta energia necesara, avand acces la retelele de transport si/sau de distributie.
    Consumator captiv - consumatorul de energie electrica care este obligat, in conformitate cu reglementarile in domeniu, sa contracteze furnizarea energiei cu un anumit distribuitor/furnizor.
    Autorizatia   permisie acordata unei persoane fizice sau juridice de drept privat, romana sau straina, pentru a construi, a pune si a mentine in functiune sau a modifica o instalatie de producere, transport, stocare, dispecerizare, distributie a energiei electrice si termice.
    Licenta   permisie acordata unei persoane fizice sau juridice de drept privat, romana sau straina, de exploatare comerciala a instalatiilor autorizate, de producere, transport, stocare, dispecerizare, distributie a energiei electrice si termice, precum si de intermediere in comercializarea de energie electrica sau termica.SmartCity5

COMENTARII la OUG 29/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 29 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 29/1998
Legea 318 2003
Legea energiei electrice
OUG 64 2003
pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice
Legea 427 2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2000 privind unele masuri referitoare la preturile si tarifele pentru energia electrica si termica
Hotărârea 581 2002
pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei
Legea 789 2001
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 300/2000 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei - ANRE, aprobata prin Legea nr. 99/2000
OUG 300 2000
pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei - ANRE, aprobata prin Legea nr. 99/2000
Legea 99 2000
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei - ANRE
OUG 67 2000
privind unele masuri referitoare la preturile si tarifele pentru energia electrica si termica
Decizia 33 1999
pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul energiei electrice si termice
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu