E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
OUG 29 1998 abrogat de articolul 66 din actul Legea 318 2003
Articolul 1 din actul OUG 29 1998 modificat de articolul 23 din actul OUG 64 2003
OUG 29 1998 in legatura cu Legea 427 2002
Articolul 5 din actul OUG 29 1998 modificat de Legea 427 2002
OUG 29 1998 in legatura cu Hotărârea 581 2002
Articolul 1 din actul OUG 29 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 789 2001
Articolul 5 din actul OUG 29 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 789 2001
Articolul 9 din actul OUG 29 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 789 2001
Articolul 9 din actul OUG 29 1998 articole noi... articolul 1 din actul Legea 789 2001
Articolul 10 din actul OUG 29 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 789 2001
Articolul 1 din actul OUG 29 1998 modificat de articolul 2 din actul OUG 300 2000
Articolul 9 din actul OUG 29 1998 modificat de articolul 2 din actul OUG 300 2000
OUG 29 1998 aprobat de Legea 99 2000
Articolul 1 din actul OUG 29 1998 modificat de Legea 99 2000
Articolul 3 din actul OUG 29 1998 modificat de Legea 99 2000
Articolul 4 din actul OUG 29 1998 modificat de Legea 99 2000
Articolul 5 din actul OUG 29 1998 modificat de Legea 99 2000
Articolul 6 din actul OUG 29 1998 abrogat de Legea 99 2000
Articolul 8 din actul OUG 29 1998 abrogat de Legea 99 2000
Articolul 9 din actul OUG 29 1998 modificat de Legea 99 2000
Articolul 10 din actul OUG 29 1998 modificat de Legea 99 2000
Articolul 13 din actul OUG 29 1998 modificat de Legea 99 2000
Articolul 16 din actul OUG 29 1998 modificat de Legea 99 2000
Articolul 2 din actul OUG 29 1998 modificat de Legea 99 2000
Articolul 6 din actul OUG 29 1998 modificat de articolul 2 din actul OUG 67 2000
OUG 29 1998 in legatura cu Decizia 33 1999
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 29 din 22 octombrie 1998

privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei - A.N.R.E.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 407 din 27 octombrie 1998


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta urmatoarea ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei, denumita in continuare A.N.R.E., institutie publica autonoma, de interes national, cu personalitate juridica, cu sediul in Bucuresti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 3.
    (2) Finantarea activitatii A.N.R.E. se asigura integral din venituri extrabugetare obtinute din tarife pentru acordarea de licente si autorizatii, precum si din contributii ale agentilor economici potrivit art. 70 lit. c) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice. Pentru desfasurarea activitatii poate folosi mijloace materiale si banesti primite de la persoane fizice si juridice, cu respectarea dispozitiilor legale.
    (3) Nivelul tarifelor si al contributiilor prevazute la alin. (2) se stabileste de A.N.R.E. in fiecare an, in conditiile legii, si sunt date publicitatii.
    Art. 2
    (1) Patrimoniul A.N.R.E. se constituie prin preluarea in administrare de la Compania Nationala de Electricitate - S.A. a bunurilor cuprinse in anexa nr. 1.
    (2) Capitalul social al Companiei Nationale de Electricitate - S.A., infiintata prin Hotararea Guvernului nr. 365/1998, se diminueaza cu valoarea de 1.850.000.000 lei, corespunzator bunurilor preluate de A.N.R.E.
    (3) Predarea-preluarea bunurilor prevazute la alin. (2) se face pe baza de protocol incheiat intre Compania Nationala de Electricitate - S.A. si A.N.R.E., in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, la valoarea de 1.850.000.000 lei.
    Art. 3
    A.N.R.E. creeaza si aplica sistemul de reglementari obligatorii la nivel national, necesar functionarii sectorului si pietei energiei electrice si termice in conditii de eficienta, concurenta, transparenta si protectie a consumatorilor.
    Art. 4
    A.N.R.E. se organizeaza si functioneaza pe baza regulamentului de organizare si functionare avizat de ministrul industriei si comertului, in coordonarea caruia se afla pana la intrarea in vigoare a legii energiei electrice si termice. In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta va fi elaborat regulamentul de organizare si functionare.
    Art. 5
    A.N.R.E. este abilitata cu urmatoarele competente:
    a) emite, acorda, suspenda sau retrage autorizatiile si licentele pentru agentii economici existenti in sectorul energiei electrice si termice, precum si pentru cei care vor aparea ca urmare a deschiderii pietei de energie electrica si termica;
    b) stabileste criteriile si metodele pentru calculul tarifelor si al preturilor in sectorul energiei electrice si termice;
    c) stabileste contractele-cadru privind vanzarea, achizitia, precum si furnizarea energiei electrice si termice la consumatorii finali;
    d) stabileste criteriile de eligibilitate a consumatorilor de energie electrica;
    e) stabileste normele tehnice si comerciale cu caracter obligatoriu pentru agentii economici din sector, necesare functionarii eficiente si transparente a sistemului energetic national;
    f) elaboreaza si emite norme pentru utilizarea eficienta a energiei electrice si termice;
    g) solutioneaza neintelegerile legate de incheierea contractelor de furnizare a energiei electrice si termice;
    h) controleaza indeplinirea deciziilor proprii de catre agentii economici din sectorul energiei electrice si termice si aplica sanctiuni in cazul nerespectarii acestora;
    i) deruleaza programe, inclusiv programe de asistenta, aprobate de ministrul industriei comertului;
    j) exercita orice alte competente prevazute de lege.
    Art. 6
    A.N.R.E. are urmatoarele atributii principale:
    a) elaboreaza regulamentul de organizare si functionare propriu si stabileste responsabilitatile personalului, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
    b) stabileste regimul de emitere si de acordare a licentelor si a autorizatiilor in sectorul energiei electrice si termice, precum si conditiile de suspendare, de retragere sau de modificare a acestora;
    c) stabileste metodologia de calcul a preturilor si tarifelor aplicabile activitatilor de monopol natural, din domeniul sau de activitate, cu avizul Oficiului Concurentei, avand in vedere protejarea intereselor consumatorilor de energie electrica si termica;
    d) stabileste, cu avizul Oficiului Concurentei, preturile si tarifele aplicate consumatorilor captivi, cele practicate de concesionarii de activitati sau servicii publice din sectorul energiei electrice si termice, preturile si tarifele practicate intre operatorii economici din cadrul acestuia, tarifele pentru serviciile de sistem, de transport si de distributie a energiei electrice prin sistemul electroenergetic national, precum si preturile si tarifele practicate pentru serviciile aferente producerii si distributiei energiei termice;
    e) aproba regulamentul de programare si dispecerizare a sistemului energetic national;
    f) aproba codurile tehnice ale retelelor de transport si de distributie elaborate de catre Compania Nationala de Electricitate - S.A.;
    g) aproba contractele-cadru de achizitie si de vanzare a energiei electrice si termice intre agentii economici din cadrul sectorului;
    h) aproba contractele-cadru privind furnizarea energiei electrice catre consumatorii captivi;
    i) elaboreaza cerinte, criterii si proceduri pentru eligibilitatea consumatorilor de energie electrica;
    j) elaboreaza metodologia proprie de urmarire si control in vederea respectarii de catre furnizorii de energie electrica si termica a sistemului de preturi si tarife;
    k) elaboreaza in conformitate cu prevederile legale regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniu;
    l) elaboreaza metodologia de solutionare a neintelegerilor precontractuale privind furnizarea energiei electrice si termice;
    m) urmareste incheierea si respectarea in conditiile legii a contractelor dintre investitori si autoritati si se autosesizeaza in vederea protejarii acestora;
    n) urmareste aplicarea standardelor de calitate in domeniul serviciilor specifice sectorului energiei electrice si termice si propune, ori de cate ori constata neconcordante, adaptarea acestora;
    o) propune ministrului industriei si comertului masuri de prevenire si eliminare a abuzului de pozitie dominanta pe piata ori de cate ori constata nerespectarea reglementarilor cu privire la concurenta si transparenta;
    p) creeaza o baza de date necesara desfasurarii activitatii sale si pentru furnizarea de informatii altor autoritati in elaborarea strategiei de dezvoltare a sectorului energiei electrice si termice, precum si in legatura cu activitatea de comert international cu energie electrica si cu practicile internationale in domeniu. Datele se dau publicitatii cu avizul ministrului industriei si comertului;
    q) instruieste si perfectioneaza continuu personalul propriu, inclusiv cu asistenta tehnica straina;
    r) informeaza ministrul industriei si comertului asupra activitatii proprii desfasurate;
    s) indeplineste si alte atributii stabilite prin reglementari legale.
    Art. 7
    Termenii referitori la: sectorul energiei electrice, cod, furnizor, consumator final, acces la retea, consumator eligibil si consumator captiv de energie electrica, autorizatie si licenta, utilizati in prezenta ordonanta de urgenta, au intelesul definit in anexa nr. 2.
    Art. 8
    A.N.R.E. este structurata pe departamente de specialitate, potrivit competentelor si regulamentului de organizare si functionare aprobat.
    Art. 9
    (1) Activitatea A.N.R.E. este condusa de un presedinte, numit prin ordin al ministrului industriei si comertului pentru o perioada de 5 ani.
    (2) Presedintele este functionar public si calitatea sa este incompatibila cu exercitarea oricarei alte functii sau demnitati publice, cu exceptia activitatii didactice din invatamantul superior. Presedintelui ii este interzisa exercitarea, direct sau prin persoane interpuse, a activitatilor de comert si participarea la administrarea sau la conducerea unor societati comerciale, regii autonome sau a unor organizatii cooperatiste.
    (3) Mandatul presedintelui inceteaza:
    a) la expirarea duratei;
    b) prin demisie;
    c) prin deces;
    d) prin imposibilitate definitiva de exercitare a mandatului, constand intr-o indisponibilitate mai lunga de 60 de zile consecutive;
    e) la survenirea unei incompatibilitati din cele prevazute la alin. (2);
    f) prin revocare, pentru incalcarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta sau pentru condamnare penala, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva. Presedintele se revoca de catre autoritatea care l-a numit.
    (4) In exercitarea atributiilor sale, presedintele emite decizii.
    (5) Deciziile de interes general pentru agentii economici din sectorul energiei electrice si termice se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
    (6) Deciziile luate de presedinte in exercitarea atributiilor sale pot fi atacate in contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 30 de zile de la data la care au fost notificate partilor interesate sau de la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei, daca sunt de interes general.
    Art. 10
    (1) Presedintele A.N.R.E. este asistat de un consiliu consultativ format din 7 membri, numiti prin ordin al ministrului industriei si comertului pe baza propunerilor primite din partea asociatiilor profesionale din domeniul energiei electrice si termice si a organizatiilor consumatorilor de energie electrica si termica, precum si din specialisti desemnati din cadrul Ministerului Industriei si Comertului.
    (2) Consiliul consultativ sprijina armonizarea intereselor agentilor economici din sector cu cele ale consumatorilor de energie electrica si termica, evalueaza impactul reglementarilor A.N.R.E. si face propuneri de imbunatatire a acestora, potrivit Regulamentului de organizare si functionare a A.N.R.E.
    Art. 11
    (1) Personalul este angajat si eliberat din functie in conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare si functionare a A.N.R.E., cu contractul colectiv de munca si cu reglementarile legale in vigoare. Conditiile de incompatibilitate stabilite la art. 9 alin. (2) sunt aplicabile si personalului.
    (2) Personalul preluat de la Compania Nationala de Electricitate - S.A. se considera transferat la A.N.R.E. si isi pastreaza salariile avute pana la negocierea contractului colectiv de munca.
    (3) Contractul colectiv de munca va fi negociat si inregistrat la Directia de Munca si Protectie Sociala a Municipiului Bucuresti in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 12
    Salarizarea personalului A.N.R.E. se stabileste in conformitate cu reglementarile in vigoare pentru institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare.
    Art. 13
    (1) A.N.R.E. intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli in conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor, care va fi supus spre aprobare ministrului industriei si comertului.
    (2) Soldurile anuale rezultate din executia bugetului de venituri si cheltuieli al A.N.R.E. raman la dispozitia acesteia si se folosesc in anul urmator cu aceeasi destinatie.
    Art. 14
    (1) Agentii economici din sectorul energiei electrice si termice au obligatia de a pune la dispozitie A.N.R.E. informatiile necesare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii acesteia.
    (2) Furnizarea de informatii incorecte, incomplete sau eronate constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei.
    (3) Sanctiunea contraventionala prevazuta la alin. (2) se aplica si persoanelor juridice.
    (4) Constatarea contraventiei prevazute la alin. (2) si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoane imputernicite din cadrul A.N.R.E.
    (5) Contraventiei prevazute la alin. (2) ii sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 15
    Pentru indeplinirea atributiilor ei, A.N.R.E. colaboreaza cu Consiliul Concurentei, Oficiul Concurentei si Oficiul pentru Protectia Consumatorilor, cu ministerele si cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale sau locale interesate, cu asociatiile consumatorilor de energie electrica si termica, cu agentii economici specializati care presteaza servicii pentru sector, cu asociatiile profesionale din domeniul energiei electrice si termice si cu asociatiile patronale.
    Art. 16
    (1) In termen de 4 luni de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, A.N.R.E. emite regulamentul privind acordarea licentelor si autorizatiilor in sectorul energiei electrice si termice, prin care vor fi stabilite procedurile si conditiile de acordare a acestora.
    (2) In termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta A.N.R.E. va emite reglementari privind stabilirea tarifelor pentru distributia si vanzarea energiei termice.
    Art. 17
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul industriei
                       si comertului,
                       Radu Berceanu

                       Ministrul reformei,
                       presedintele Consiliului
                       pentru Reforma,
                       Ioan Muresan

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

                       p. Secretar de stat,
                       seful Oficiului Concurentei,
                       Constantin Prigoreanu,
                       subsecretar de stat

    ANEXA 1

                              LISTA
bunurilor care vor fi trecute din patrimoniul Companiei Nationale de Electricitate - S.A. in patrimoniul Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei - A.N.R.E.
__________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea              Elementele de identificare      Valoarea*)
crt.                                                         - lei -
__________________________________________________________________________
 1.  Sediu - Bucuresti,     1/2 Parter + Etaj 1 + Etaj 2*)  1.400.000.000
     str. Constantin Nacu
     nr. 3, sectorul 2
 2.  Mobilier, aparatura,   *)                               140.000.000
     birotica
 3.  Calculatoare,          *)                               195.000.000
     periferice
 4.  Masini, utilaje,       *)                                35.000.000
     instalatii
 5.  Mijloace de transport  3 autoturisme                      80.000.000
__________________________________________________________________________
 6.  TOTAL GENERAL:                                         1.850.000.000
__________________________________________________________________________
    *) Suprafata birourilor alocate A.N.R.E.:
       Parter = 98,05 mp (camerele 5, 6, 7, 8 si 9)
       Etaj 1 = 177,07 mp (integral)
       Etaj 2 = 188,96 mp (integral)
    *) Corespunzatoare actualelor dotari ale spatiilor alocate.
    *) Valoarea ramasa in contabilitatea Regiei Autonome de Electricitate "Renel" la data de 30 martie 1998 si care se regaseste in prezent in patrimoniul Companiei Nationale de Electricitate - S.A.

    ANEXA 2

                     Definitii de termeni specifici

    Sectorul energiei electrice si termice - ansamblul agentilor economici, activitatilor si instalatiilor aferente, de producere, transport, dispecerizare, distributie si furnizare a energiei electrice si termice.
    Cod - colectie de reglementari pentru un domeniu specific de activitati sau instalatii din cadrul sectorului energiei electrice si termice.
    Furnizor - persoana fizica sau juridica de drept privat, romana sau straina, licentiata sa comercializeze energie electrica sau termica.
    Consumator (final) de energie electrica - persoana fizica sau juridica de drept privat, romana sau straina, care cumpara energie electrica in scopul obtinerii de servicii din utilizarea acesteia.
    Acces la retea - dreptul agentilor economici de producere si furnizare, precum si al consumatorilor eligibili de energie electrica de a se racorda si de a folosi in conditiile legii serviciile retelelor electrice, de transport si/sau de distributie.
    Consumator eligibil - consumatorul de energie electrica care are dreptul sa-si aleaga furnizorul si sa contracteze direct cu acesta energia necesara, avand acces la retelele de transport si/sau de distributie.
    Consumator captiv - consumatorul de energie electrica care este obligat, in conformitate cu reglementarile in domeniu, sa contracteze furnizarea energiei cu un anumit distribuitor/furnizor.
    Autorizatia   permisie acordata unei persoane fizice sau juridice de drept privat, romana sau straina, pentru a construi, a pune si a mentine in functiune sau a modifica o instalatie de producere, transport, stocare, dispecerizare, distributie a energiei electrice si termice.
    Licenta   permisie acordata unei persoane fizice sau juridice de drept privat, romana sau straina, de exploatare comerciala a instalatiilor autorizate, de producere, transport, stocare, dispecerizare, distributie a energiei electrice si termice, precum si de intermediere in comercializarea de energie electrica sau termica.SmartCity5

COMENTARII la OUG 29/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 29 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 29/1998
Legea 318 2003
Legea energiei electrice
OUG 64 2003
pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice
Legea 427 2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2000 privind unele masuri referitoare la preturile si tarifele pentru energia electrica si termica
Hotărârea 581 2002
pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei
Legea 789 2001
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 300/2000 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei - ANRE, aprobata prin Legea nr. 99/2000
OUG 300 2000
pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei - ANRE, aprobata prin Legea nr. 99/2000
Legea 99 2000
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei - ANRE
OUG 67 2000
privind unele masuri referitoare la preturile si tarifele pentru energia electrica si termica
Decizia 33 1999
pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul energiei electrice si termice
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu