Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 581 din 13 iunie 2002

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 439 din 24 iunie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei - ANRE, aprobata cu modificari prin Legea nr. 99/2000, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Presedintele Autoritatii Nationale
                         de Reglementare in Domeniul Energiei,
                         Ion Lungu

                         Ministrul industriei si resurselor,
                         Dan Ioan Popescu

                         p. Ministrul administratiei publice,
                         Ionel Flesariu,
                         secretar de stat

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Maria Manolescu,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                               REGULAMENT
de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei

    Art. 1
    Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, denumita in continuare ANRE, se organizeaza si functioneaza in temeiul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei - ANRE, aprobata cu modificari prin Legea nr. 99/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentului regulament.
    Art. 2
    (1) ANRE este institutie publica cu personalitate juridica, in coordonarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu sediul in municipiul Bucuresti.
    (2) Finantarea activitatii ANRE se asigura conform art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/1998, aprobata cu modificari prin Legea nr. 99/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 3
    ANRE creeaza si aplica sistemul de reglementari obligatorii la nivel national, necesare functionarii sectorului si a pietei energiei electrice si termice in conditii de eficienta, concurenta, transparenta si protectie a consumatorilor.
    Art. 4
    ANRE are competentele si atributiile prevazute la art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/1998, aprobata cu modificari prin Legea nr. 99/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si, respectiv, in prezentul regulament.
    Art. 5
    Activitatea ANRE se desfasoara pe baza de strategii si de programe de lucru, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare si ale prezentului regulament.
    Art. 6
    (1) Conducerea ANRE este asigurata de un presedinte si de un vicepresedinte, numiti si revocati din functie prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului industriei si resurselor, potrivit legii.
    (2) Presedintele si vicepresedintele conduc intreaga activitate, asigurand indeplinirea atributiilor ce revin ANRE.
    (3) Presedintele reprezinta ANRE in raporturile cu ministerele, cu autoritatile si cu organele de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte autoritati si institutii publice centrale si locale, precum si cu alte persoane juridice si persoane fizice, romane sau straine.
    (4) In exercitarea atributiilor sale presedintele emite ordine si decizii.
    Art. 7
    Presedintele ANRE are urmatoarele atributii principale:
    a) aproba strategiile de dezvoltare institutionala ale ANRE, programele de activitate si programele de cooperare;
    b) monitorizeaza procesul de emitere a reglementarilor, in vederea armonizarii acestora cu legislatia Uniunii Europene, aplicabile in scopul integrarii europene;
    c) acorda delegarile de competenta si imputernicirile de reprezentare vicepresedintelui si personalului ANRE;
    d) aproba angajarile, promovarile, retrogradarile, transferarile, detasarile, numirile si eliberarile din functie ale personalului, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare;
    e) aproba deplasarile in strainatate ale personalului ANRE;
    f) negociaza si semneaza cu reprezentantii salariatilor contractul colectiv de munca;
    g) coordoneaza activitatea departamentelor si a celorlalte compartimente aflate in subordinea sa.
    Art. 8
    (1) Vicepresedintele ANRE coordoneaza activitatea in domeniile politicilor energetice, controlului, comunicarii, resurselor umane si financiar-administrativ.
    (2) Vicepresedintele ANRE are urmatoarele atributii:
    a) asigura conducerea operativa in absenta presedintelui;
    b) asigura derularea programelor de cooperare si asistenta internationala;
    c) asigura elaborarea si executia bugetului de venituri si cheltuieli;
    d) asigura legatura ANRE cu organismele si asociatiile care reprezinta interesele consumatorilor;
    e) asigura solutionarea sesizarilor, reclamatiilor si a plangerilor consumatorilor;
    f) coordoneaza activitatea directiilor si a celorlalte compartimente aflate in subordinea sa;
    g) indeplineste si alte atributii la solicitarea presedintelui.
    Art. 9
    (1) Structura organizatorica a ANRE este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul regulament.
    (2) Prin decizie a presedintelui ANRE pot fi constituite servicii, birouri si alte compartimente, conform prevederilor legale in vigoare.
    (3) Departamentele sunt conduse de directori generali.
    (4) Numarul maxim de posturi este de 100, exclusiv presedintele si vicepresedintele.
    Art. 10
    (1) Comitetul de reglementare este alcatuit din presedinte, vicepresedinte si 3 reglementatori numiti de ministrul industriei si resurselor, in conditiile art. 9^1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/1998, aprobata cu modificari prin Legea nr. 99/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Comitetul de reglementare adopta cu votul majoritatii membrilor ordinele si deciziile ANRE cu privire la reglementare.
    (3) Modul de lucru al Comitetului de reglementare se stabileste prin regulamentul propriu de organizare si functionare, aprobat prin decizie a presedintelui ANRE.
    (4) Activitatea Comitetului de reglementare este coordonata de presedintele ANRE.
    Art. 11
    (1) In activitatea sa Comitetul de reglementare este asistat de un consiliu consultativ format din 9 membri, numiti prin ordin al ministrului industriei si resurselor, in conditiile prevazute la art. 10 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/1998, aprobata cu modificari prin Legea nr. 99/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Fiecare membru al Consiliului consultativ reprezinta asociatia sau autoritatea care l-a desemnat.
    Art. 12
    (1) Sedintele Consiliului consultativ sunt lunare. In mod exceptional presedintele ANRE poate convoca Consiliul consultativ in sedinte extraordinare.
    (2) Activitatea Consiliului consultativ se desfasoara in conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare, aprobat prin decizie a presedintelui ANRE.
    Art. 13
    In cadrul sedintelor Consiliului consultativ se dezbat in principal urmatoarele categorii de probleme:
    a) proiecte de reglementari de interes general si cu impact major asupra pietei energiei electrice si termice;
    b) initiative privind noi reglementari sau imbunatatirea celor existente;
    c) armonizarea pozitiilor partilor interesate in ceea ce priveste preturile si tarifele pentru energia electrica si termica, pe baza fundamentarilor primite de la agentii economici.
    Art. 14
    (1) Angajarea personalului se face, de regula, pe durata nedeterminata sau, prin exceptie, pe durata determinata, in conditiile prevazute de lege si de contractul colectiv de munca.
    (2) Angajarea personalului se face pe posturile vacante, prin concurs sau examen, in conditiile legii, pe criteriul aptitudinilor si al competentei profesionale. Angajarea pe durata nedeterminata se face prin concurs.
    (3) Incetarea raporturilor de serviciu poate avea loc prin acord, la expirarea termenului, prin deces sau la initiativa uneia dintre parti, in conformitate cu prevederile legale si ale contractului colectiv de munca.

    ANEXA 1
    la regulament

                           STRUCTURA ORGANIZATORICA
         a Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei

                                      _________________________________________
                                     |Numarul maxim de posturi = 100,          |
                                     |exclusiv presedintele si vicepresedintele|
                                     |_________________________________________|
                                                          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __    |                     |
    | Comitet de reglementare                        |_ _|Consiliul consultativ|
    |                                  ____________  |   |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|
    |                                 |            | |
    |                                 | Presedinte | |
    |      ________________           |____________| |
    |     |                |                 |       |
    |     | Vicepresedinte |_________________|       |
    |     |________________|                 |       |
    |             |        ________________  |       |      ___________________
    |             |      _|______________  | |       |     |   Compartimentul  |
    |             |    _|______________  |_| |_______|_____|audit public intern|
    |             |   |3 reglementatori|_|   |       |     |___________________|
    |             |   |________________|     |       |
    |_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |_ _ _ _|
 ____________     |                          |
|   Biroul   |    |                          |              ___________________
|managementul|____|                          |_____________| Serviciul juridic |
| calitatii  |    |                          |             |___________________|
|____________|    |                          |
         _________|_______               ____|___________________________
        |                 |             |               |                |
 _______|_______  ________|_      ______|______  _______|_______  _______|_____
|   Directia    || Directia |    |Departamentul|| Departamentul ||Departamentul|
|   protectia   ||management|    |  acces la   ||preturi, tarife|| dezvoltarea |
|consumatorilor,||si resurse|    |  retea si   ||  si analiza   ||  pietei de  |
|relatii publice||          |    |autorizare*) ||  economica*)  ||  energie*)  |
|  si control   ||          |    |             ||               ||             |
|_______________||__________|    |_____________||_______________||_____________|

           
    *) Organizate la nivel de directii generale.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 581/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 581 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu