E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 33 din 26 august 1999

pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul energiei electrice si termice

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 503 din 19 octombrie 1999


SmartCity3


    Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei,
    in temeiul art. 6 lit. k) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei - ANRE si al art. 70 lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrica si termica,
    emite urmatoarea decizie:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul energiei electrice si termice.
    Art. 2
    Prezenta decizie intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    Departamentul licente, autorizatii si reglementari tehnice din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei va aduce la indeplinire prevederile prezentei decizii.

                      Presedintele Autoritatii Nationale
                     de Reglementare in Domeniul Energiei,
                              Jean Constantinescu

                                  REGULAMENT
de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul energiei electrice si termice

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Temei legal
    Art. 1
    Prezentul regulament de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul energiei electrice si termice, denumit in continuare regulament, este emis in conformitate cu prevederile art. 6 lit. k) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei - ANRE, denumita in continuare ANRE, precum si ale art. 69 lit. g) si ale art. 77 - 81 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrica si termica.

    Competenta
    Art. 2
    (1) Punerea in aplicare a prevederilor regulamentului va fi asigurata de personalul imputernicit al ANRE si de personalul imputernicit al consiliilor locale, in conformitate cu prevederile art. 72 alin. (1) lit. a) si ale art. 79 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1998.
    (2) Oficiul pentru Protectia Consumatorilor este in drept sa controleze performantele energetice ale aparatelor, utilajelor si ale echipamentelor energetice destinate consumatorilor, in conformitate cu prevederile art. 34 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1998, si poate notifica ANRE savarsirea contraventiilor prevazute la art. 22.
    (3) Competenta in efectuarea de controale si inspectii, respectiv in constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute la art. 22, au si organele prevazute la art. 25, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

    Scop si domeniu de aplicare
    Art. 3
    Prezentul regulament prezinta procedura de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul energiei electrice si termice.
    Art. 4
    Sanctiunile prevazute de prezentul regulament se aplica:
    a) persoanei fizice/juridice care desfasoara activitati neautorizate in domeniul energiei electrice/termice;
    b) persoanei juridice titulare de licenta/autorizatie, care nu respecta obligatiile sale legale, conditionarile, restrictiile, limitarile, interdictiile ori sarcinile prevazute in licenta/autorizatie;
    c) persoanei fizice/juridice care incalca dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/1998, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/1998, precum si dispozitiile reglementarilor emise de ANRE.
    Art. 5
    Incalcarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/1998, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/1998 si ale reglementarilor emise de ANRE atrage, dupa caz, raspunderea materiala, disciplinara, administrativa, penala sau civila.

    Glosar de termeni
    Art. 6
    In intelesul prezentului regulament, urmatorii termeni se definesc astfel:
    - acces la retea - dreptul agentilor economici care produc si furnizeaza energie electrica, precum si al consumatorilor de energie electrica de a se racorda si de a folosi, in conditiile legii, serviciile retelelor de transport si de distributie;
    - autoritate competenta - ANRE;
    - autorizatie - act tehnic si juridic prin care se acorda unei persoane juridice, romane sau straine, permisiunea de a construi, de a pune si de a mentine in functiune sau de a modifica o instalatie de producere, transport, dispecerizare si distributie a energiei electrice si termice;
    - consumator - persoana fizica sau juridica, romana sau straina, care cumpara sau consuma energie electrica si/sau termica pentru uzul propriu si, eventual, pentru un alt consumator aflat in apropiere;
    - consumator captiv - consumatorul de energie electrica si/sau termica, care, din motive de configuratie a retelei, este obligat sa contracteze furnizarea energiei cu un distribuitor/furnizor;
    - furnizor - persoana juridica, titular al unei licente de furnizare, care asigura alimentarea cu energie electrica si/sau termica a unuia sau mai multor consumatori, pe baza unui contract de furnizare;
    - indicatori (standarde) de calitate - norme tehnice, economice si operationale cu caracter obligatoriu, referitoare la parametrii de calitate ai serviciului de alimentare cu energie electrica si/sau termica (durate de interventii si de tensiune, frecventa, temperatura etc.);
    - licenta - act tehnic si juridic prin care se acorda unei persoane juridice, romana sau straina, permisiunea:
        - de exploatare comerciala a instalatiilor de producere, transport, stocare, dispecerizare, distributie si de masurare a energiei electrice si/sau termice;
        - de furnizare (comercializare) a energiei electrice sau termice;
    - operator comercial - entitatea operationala a Companiei Nationale de Electricitate - S.A., care asigura (mijloceste) pe piata energiei incheierea aranjamentelor comerciale cu energie electrica, referitoare la cantitatile tranzactionate si la pret;
    - operator de distributie - entitate operationala care detine, exploateaza, intretine, modernizeaza si dezvolta reteaua electrica/termica de distributie;
    - operator de sistem (dispecer) - entitatea operationala a Companiei Nationale de Electricitate - S.A., care are misiunea de a asigura functionarea coordonata a instalatiilor de producere a energiei electrice si termice si de transport al energiei electrice, componente ale Sistemului electroenergetic national - SEN;
    - ordine de merit - ordinea in care ofertantii producatori de energie sunt luati in considerare de catre dispecer pentru acoperirea cererii de energie electrica; se stabileste in ordinea descrescatoare a preturilor de oferta pentru centrale/grupuri a caror functionare nu este impusa de restrictiile de producere existente;
    - permis - act tehnic si juridic, emis de autoritatea competenta, prin care se autorizeaza o persoana juridica, romana sau straina, sa puna in functiune o instalatie de producere, transport, dispecerizare si distributie a energiei electrice si/sau termice;
    - producator de energie electrica/termica - persoana juridica, titular al unei licente de exploatare comerciala a unei capacitati de producere, avand ca specific activitatea de producere a energiei electrice/termice in scopul vanzarii;
    - retele de transport si de distributie - retele electrice (linii, statii si posturi de transformare) si retele termice (conducte si puncte termice);
    - sectorul (domeniul) energiei electrice si termice - ansamblul agentilor economici, al activitatilor si instalatiilor aferente, de producere, transport, dispecerizare, distributie si furnizare a energiei electrice si termice, inclusiv importul si exportul energiei electrice, precum si schimburile de energie electrica cu sistemele electroenergetice ale tarilor vecine;
    - Sistem electroenergetic national (SEN) - ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate, situate pe teritoriul tarii, prin care se realizeaza producerea, transportul, distributia si utilizarea energiei electrice;
    - titular de autorizatie/licenta - persoana juridica detinatoare a unei autorizatii/licente eliberate de catre autoritatea competenta.

    CAP. 2
    Agenti constatatori si auditori de terta parte: calitate, atributii, exercitare

    Agenti constatatori
    Art. 7
    (1) Calitatea de agent constatator, in intelesul prezentului regulament, o au personalul imputernicit al ANRE, precum si personalul imputernicit al consiliilor locale, in conformitate cu dispozitiile art. 72 alin. (1) lit. a) si ale art. 79 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1998.
    (2) Serviciul inspectii, auditare din cadrul Departamentului licente, autorizari si reglementari tehnice al ANRE va asigura coordonarea activitatii agentilor constatatori.
    Art. 8
    Agentii constatatori au urmatoarele atributii:
    a) sa efectueze controale si inspectii periodice la agentii economici din sectorul energiei electrice si termice si la consumatorii de energie, in vederea verificarii modului de aplicare a reglementarilor emise de ANRE, precum si a constatarii si sanctionarii contraventiilor prevazute la art. 22;
    b) sa ceara informatii si explicatii verbale si/sau in scris, dupa caz, in legatura cu problemele care formeaza obiectul controlului, in vederea constatarii si sanctionarii contraventiilor prevazute la art. 22;
    c) sa constate contraventiile si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit dispozitiilor legii si ale prezentului regulament;
    d) sa ia masura confiscarii lucrarilor produse, dobandite sau care au servit la savarsirea contraventiilor din domeniul energiei electrice si termice, in conditiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile ulterioare, in conformitate cu prevederile art. 80 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1998;
    e) sa sesizeze organele de urmarire penala in legatura cu infractiunile constatate cu ocazia exercitarii atributiilor de serviciu.
    Art. 9
    In exercitarea atributiilor agentii constatatori au urmatoarele obligatii:
    a) sa isi decline calitatea, legitimandu-se in prealabil;
    b) sa efectueze controalele si sa incheie procesele-verbale de constatare a contraventiilor, cu obiectivitate;
    c) sa pastreze secretul informatiilor cu caracter confidential, detinute ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu, si sa nu le faca publice decat in cazurile expres prevazute de reglementarile legale in vigoare;
    d) sa nu pretinda si sa nu primeasca bunuri sau bani, sa nu isi creeze avantaje in legatura cu serviciul sau prin exercitarea functiei.
    Art. 10
    (1) In vederea constatarii abaterilor, agentii constatatori au acces, in conditiile legii, in cladiri, incaperi, la instalatii si in orice alt loc, pana la receptoarele de energie, si au dreptul sa exercite masuratori, determinari si recoltari de probe pentru analize. Proprietarii si agentii economici care exploateaza aceste cladiri, locuri sau instalatii sunt obligati sa puna la dispozitie agentilor constatatori documentele si actele specifice activitatilor lor.
    (2) Organele de politie si ale Ministerului Public sunt obligate sa acorde sprijin, la cerere, agentilor constatatori, in conformitate cu prevederile art. 81 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1998.
    Art. 11
    Contraventiile se constata prin procese-verbale incheiate de agentii constatatori potrivit atributiilor de serviciu, in conditiile prevazute de prezentul regulament si de Legea nr. 32/1968, cu modificarile ulterioare.
    Art. 12
    Eliberarea si evidenta carnetelor de procese-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor, a chitantierelor, a registrelor de evidenta a proceselor-verbale si a autorizatiilor de control, conform anexelor nr. 1 - 4 la prezentul regulament, se fac la nivelul ANRE de catre Serviciul inspectii, auditare, cu respectarea regulilor privind evidenta si circuitul imprimatelor cu regim special.
    Art. 13
    Procesele-verbale si chitantierele vor fi inseriate si vor purta stampila autoritatii competente sa constate contraventiile si sa aplice sanctiunile.
    Art. 14
    (1) Evidenta proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor se tine in registre de evidenta. Procesele-verbale si chitantierele consumate se arhiveaza conform criteriilor aplicate imprimatelor cu regim special.
    (2) Lunar, agentii constatatori raporteaza sefului ierarhic superior situatia proceselor-verbale intocmite si a amenzilor aplicate.
    (3) Agentii constatatori din cadrul consiliilor locale vor transmite trimestrial Serviciului inspectii, auditare din cadrul ANRE un raport detaliat privind evidenta proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor.
    Art. 15
    (1) Agentului constatator care, cu rea-credinta sau dand dovada de neglijenta repetata in indeplinirea atributiilor, prezinta procese-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor, lovite de nulitate, i se poate suspenda/anula imputernicirea de a constata si de a aplica sanctiuni contraventionale.
    (2) Lipsa mentiunilor cu privire la numele si prenumele contravenientului, la fapta savarsita si la data comiterii acesteia sau a semnaturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal de constatare a contraventiei.
    (3) Lipsa mentiunilor cu privire la data si locul incheierii procesului-verbal, la numele, prenumele si/sau la calitatea agentului constatator, precum si a semnaturii contravenientului poate atrage anularea procesului-verbal de constatare a contraventiei in conformitate cu prevederile Legii nr. 32/1968.
    Art. 16
    Agentului constatator care se face vinovat de fapta prezentata la art. 15 alin. (1) i se pot aplica sanctiuni disciplinare, conform dispozitiilor Codului muncii.

    Auditori de terta parte
    Art. 17
    Auditorii de terta parte sunt numiti prin decizie a presedintelui ANRE, la recomandarea asociatiilor profesionale din domeniul energiei electrice si termice sau a institutiilor de specialitate, in vederea efectuarii de controale si inspectii, prevazute prin reglementari sau dispuse, dupa caz, de ANRE, si a constatarii faptelor si imprejurarilor ce pot forma obiectul contraventiilor prevazute la art. 22.
    Art. 18
    Pentru a dobandi calitatea de auditor de terta parte solicitantul trebuie sa aiba cunostinte in sectorul energiei electrice si termice, pregatire tehnica de specialitate, experienta in efectuarea inspectiilor si constatarilor de acest gen de minimum 2 ani si sa nu aiba interese directe/indirecte in sector.
    Art. 19
    (1) Auditorii de terta parte au urmatoarele atributii:
    a) sa efectueze controale si inspectii la agentii economici din sectorul energiei electrice si termice si la consumatorii de energie, in limitele prevazute in autorizatia eliberata de ANRE;
    b) sa constate faptele si imprejurarile ce pot forma obiectul contraventiilor prevazute la art. 22 si sa instiinteze ANRE, printr-un referat detaliat si motivat, despre cele constatate.
    (2) In exercitarea atributiilor auditorii de terta parte au obligatia de a pastra secretul informatiilor cu caracter confidential de care au luat cunostinta, de a nu le face publice decat in cazurile prevazute de reglementarile legale in vigoare si de a nu pretinde sau primi bunuri ori alte avantaje in legatura cu exercitarea atributiilor ce le revin.
    Art. 20
    Dupa primirea referatului mentionat la art. 19 alin. (1) lit. b) agentii constatatori vor proceda in conformitate cu prevederile cap. III, in vederea constatarii savarsirii contraventiei si aplicarii sanctiunii corespunzatoare.

    CAP. 3
    Abateri de la reglementarile emise in domeniul energiei electrice si termice

    Infractiuni
    Art. 21
    Savarsirea infractiunilor prevazute la art. 78 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1998 atrage raspunderea penala in conditiile prevazute de Codul penal si de Codul de procedura penala.

    Contraventii: notiune si sanctionare
    Art. 22
    Constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa poata fi considerate infractiuni, urmatoarele fapte:
    a) desfasurarea, fara obtinerea autorizatiei, a licentei sau a permisului obligatoriu, a oricarei activitati care necesita un asemenea document potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/1998 si reglementarilor elaborate in baza ei [prevazuta la art. 79 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1998];
    b) folosirea unor practici menite sa influenteze formarea libera a preturilor pe piata energiei electrice [prevazuta la art. 79 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1998];
    c) reducerea neautorizata a capacitatii de productie sau de furnizare a energiei electrice si/sau termice de catre producatori, precum si refuzul nejustificat de alimentare a consumatorului [prevazute la art. 79 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1998], ceea ce implica neefectuarea reparatiilor in termenele declarate, reducerea stocurilor de apa, materii prime, piese de schimb sub limita de siguranta, transferul proprietatii/controlului asupra unor active fara obtinerea tuturor acordurilor si autorizatiilor;
    d) nerespectarea dispozitiilor operative ale operatorului de sistem [prevazuta la art. 79 alin. (1) lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1998];
    e) exploatarea unor instalatii care nu respecta conditiile tehnice de securitate si care pot dauna persoanelor fizice, proprietatii si/sau mediului inconjurator [prevazuta la art. 79 alin. (1) lit. e) si h) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1998], ceea ce implica nerespectarea normelor de protectie a muncii si nerespectarea conditiilor tehnice din autorizatiile de infiintare si functionare, precum si din permisele de punere in functiune;
    f) refuzul nejustificat al accesului la retelele de transport si de distributie al oricarui solicitant intern sau extern [prevazut la art. 79 alin. (1) lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1998];
    g) revanzarea de energie electrica de catre un tert fara acordul furnizorului [prevazuta la art. 79 alin. (1) lit. g) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1998];
    h) refuzul de a permite verificarile si inspectiile prevazute prin reglementari sau dispuse, dupa caz, de ANRE, precum si obstructionarea acesteia in indeplinirea atributiilor sale [prevazute la art. 79 alin. (1) lit. i) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1998];
    i) neprezentarea datelor si informatiilor solicitate de autoritatea competenta, necesare pentru desfasurarea activitatii ANRE, si nerealizarea masurilor dispuse de aceasta [prevazute la art. 79 alin. (1) lit. j) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1998], ceea ce implica furnizarea de catre agentii economici din sectorul energiei electrice si termice de informatii incorecte/incomplete ANRE, precum si neaplicarea, aplicarea partiala sau incorecta a deciziilor ANRE;
    j) neasigurarea stocului minim de combustibil, conform art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1998 [prevazuta la art. 79 alin. (1) lit. k) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1998], ceea ce implica si nerespectarea conditiilor stipulate in licentele de producere;
    k) depasirea limitelor maxime admise privind emisiile de noxe [prevazuta la art. 79 alin. (1) lit. l) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1998], stabilite prin normele emise de autoritatile de mediu, conform Legii nr. 137/1995 privind protectia mediului;
    l) nerealizarea obligatiilor de producere si/sau de ofertare catre operatorul comercial de catre producatorul de energie care este obligat sa le efectueze, conform prevederilor legale, fara confirmarea operatorului de sistem (a dispecerului) [prevazuta la art. 79 alin. (1) lit. m) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1998];
    m) orice actiune din partea operatorului de sistem de alterare nejustificata a ordinii de merit a capacitatilor de producere [prevazuta la art. 79 alin. (1) lit. n) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1998]. Operatorul comercial va notifica aceste actiuni ANRE;
    n) furnizarea unor informatii incomplete sau eronate partenerilor externi ai SEN din partea operatorului de sistem [prevazuta la art. 79 alin. (1) lit. o) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1998];
    o) transmiterea de date cu caracter confidential privind operatiunile comerciale [prevazuta la art. 79 alin. (1) lit. p) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1998];
    p) intarzierea nejustificata in racordarea noilor consumatori sau in realimentarea acestora dupa intrerupere [prevazuta la art. 79 alin. (1) lit. q) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1998];
    q) executarea de sapaturi sau de orice fel de lucrari in zonele de protectie a instalatiilor, fara consimtamantul prealabil al titularului acestora [prevazuta la art. 79 alin. (1) lit. r) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1998];
    r) nerespectarea indicatorilor de calitate stabiliti prin reglementarile in vigoare [prevazuta la art. 79 alin. (1) lit. s) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1998];
    s) practicarea de tarife care conduc la alterarea pretului mediu la consumator cu peste 15% [prevazuta la art. 79 alin. (1) lit. u) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1998], ceea ce implica impiedicarea consumatorului de a alege pretul dorit, prin invocarea lipsei aparaturii de masura/contorizare adecvate sau prin fortarea alimentarii consumatorilor care dispun de racorduri la mai multe niveluri de tensiune, astfel incat sa preia cantitati mai mari la niveluri corespunzatoare unor tarife mai ridicate.
    Art. 23
    (1) In cazul contraventiilor prevazute la lit. a) - i) amenda care se aplica este de 3.000.000 lei pentru persoanele fizice si de 500.000.000 lei pentru persoanele juridice.
    (2) In cazul contraventiilor prevazute la lit. j) - s) amenda este de 1.000.000 lei pentru persoanele fizice si de 100.000.000 lei pentru persoanele juridice
si se aplica persoanei care se face vinovata de savarsirea lor [conform art. 79 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1998].
    Art. 24
    Sanctiunea contraventionala se aplica persoanei juridice sau persoanei fizice responsabile, dupa caz.
    Art. 25
    (1) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii vor fi facute de catre agentii constatatori imputerniciti in acest scop de ANRE, respectiv de consiliile locale, potrivit dispozitiilor cap. II si III.
    (2) Pentru constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute la art. 22 lit. e) si k) agentii constatatori vor colabora cu inspectorii pentru protectia mediului din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 137/1995 si ale Hotararii Guvernului nr. 127/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele pentru protectia mediului inconjurator.
    (3) Pentru constatarea si sanctionarea contraventiei prevazute la art. 22 lit. e) agentii constatatori ai ANRE vor colabora cu inspectorii pentru protectia muncii din cadrul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, in conformitate cu prevederile art. 41 din Legea protectiei muncii nr. 90/1996.
    (4) Pentru constatarea si sanctionarea contraventiilor agentii constatatori ai ANRE si ai consiliilor locale vor colabora cu Oficiul Concurentei, Oficiul pentru Protectia Consumatorilor, Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat din cadrul Ministerului Industriei si Comertului, cu Biroul Roman de Metrologie Legala, Ministerul Public, Ministerul de Interne si cu alte organe competente, conform prevederilor legale in vigoare.

    Confiscari
    Art. 26
    Lucrarile produse, dobandite sau care au servit la savarsirea infractiunilor si/sau a contraventiilor sunt supuse confiscarii, in conditiile prevazute de Codul penal, respectiv de Legea nr. 32/1968, cu modificarile ulterioare, in conformitate cu prevederile art. 80 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1998.

    Procedura de constatare si de sanctionare a contraventiilor
    Art. 27
    Constatarea savarsirii contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac prin proces-verbal, conform anexei nr. 1 la prezentul regulament, incheiat de agentii constatatori.
    (2) Agentii constatatori primesc carnete de procese-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor, precum si chitantiere pentru incasarea amenzilor.
    Art. 28
    (1) In cazul savarsirii de catre aceeasi persoana fizica/juridica a doua sau mai multe contraventii, sanctiunea amenzii se aplica pentru fiecare in parte.
    (2) Cand contraventiile au fost constatate prin acelasi proces-verbal, amenzile cumulate potrivit alin. (1) nu pot depasi dublul valorii maxime prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1998 pentru contraventia cea mai grava.
    Art. 29
    (1) O data cu aplicarea amenzii contraventionale agentul constatator va fixa si un termen de conformare, cuprins in intervalul o saptamana - o luna, care poate fi prelungit de ANRE in cazurile in care apreciaza ca acest lucru se impune.
    (2) In cadrul acestui termen contravenientul are obligatia sa intre in legalitate sau, dupa caz, sa restabileasca legalitatea.
    Art. 30
    Neconformarea cu masura dispusa de agentul constatator, ca reprezentant al ANRE, constituie contraventia prevazuta la art. 22 lit. i) si se sanctioneaza potrivit dispozitiilor prezentului regulament.
    Art. 31
    (1) Procesul-verbal de constatare a contraventiei se semneaza pe fiecare pagina de agentul constatator si de contravenient.
    (2) In cazul in care contravenientul este prezent la incheierea procesului-verbal, i se inmaneaza o copie de pe acesta.
    (3) In situatia in care contravenientul nu este de fata sau refuza sa primeasca procesul-verbal, agentul constatator va mentiona aceasta in prezenta a cel putin unui martor.
    (4) Agentul constatator va preda copia de pe procesul-verbal sefului ierarhic superior, care va depune toate diligentele pentru a-i comunica contravenientului procesul-verbal de constatare a contraventiei in termen de cel mult 10 zile de la data constatarii acesteia.
    Art. 32
    (1) Prin procesul-verbal de constatare a contraventiei agentul constatator aplica amenda contraventionala si dispune, dupa caz, confiscarea lucrarilor produse, dobandite sau care au servit la savarsirea contraventiei, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    (2) Contravaloarea bunurilor confiscate se constituie venit la bugetul de stat.
    (3) In caz de anulare a procesului-verbal, lucrurile confiscate se restituie celui in drept.
    Art. 33
    Daca prin savarsirea contraventiei s-a pricinuit o paguba, pretentiile materiale vor fi valorificate pe calea actiunii civile, supusa regulilor generale de drept material si procesual civil.
    Art. 34
    (1) In cazul in care contravenientul achita pe loc agentului constatator jumatate din minimul amenzii, iar prin contraventie nu s-a cauzat nici o paguba si nu exista lucruri supuse confiscarii, procesul-verbal nu se mai incheie.
    (2) In aceasta situatie plata amenzii va fi dovedita cu chitanta eliberata de agentul constatator, specificandu-se contraventia pentru care a fost incasata amenda.
    Art. 35
    (1) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se poate face plangere in termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia. Plangerea se solutioneaza de judecatoria in a carei raza teritoriala s-a savarsit contraventia.
    (2) Pana la solutionarea plangerii executarea sanctiunii contraventionale se suspenda.
    Art. 36
    (1) Hotararea judecatoreasca prin care s-a solutionat plangerea este definitiva si executorie.
    (2) Hotararea poate fi atacata cu recurs. Recursul se solutioneaza de tribunalul in a carui raza teritoriala se afla judecatoria a carei hotarare este atacata.
    Art. 37
    (1) Daca, dupa expirarea termenului de plata, contravenientul nu a achitat amenda, aceasta se pune in executare conform prevederilor art. 40 din Legea nr. 32/1968, cu modificarile ulterioare, prin comunicarea din oficiu, catre organul financiar in a carui raza teritoriala se afla domiciliul contravenientului a procesului-verbal de constatare a contraventiei.
    (2) Comunicarea procesului-verbal catre administratia financiara se face conform anexei nr. 4 la prezentul regulament.
    Art. 38
    Aplicarea sanctiunii se prescrie, daca, in termen de 3 luni de la data savarsirii contraventiei, aceasta nu este constatata.
    Art. 39
    (1) Executarea sanctiunii se prescrie, daca procesul-verbal de constatare a contraventiei nu a fost comunicat celui sanctionat in termen de o luna de la data aplicarii sanctiunii.
    (2) Executarea sanctiunii se prescrie in termen de un an de la data aplicarii ei, chiar daca contravenientul a exercitat calea de atac.

    Notificarea abaterilor
    Art. 40
    Conducerea operatorului comercial, operatorului de sistem, operatorului de transport, operatorului de distributie si/sau a furnizorului, care, in exercitarea atributiilor de serviciu, ia cunostinta de savarsirea unei fapte ce poate constitui una dintre contraventiile prevazute la art. 22 (art. 79 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1998), va notifica, conform reglementarilor legale, ANRE sau, dupa caz, consiliului local ori celorlalte organe prevazute la art. 25 faptele si imprejurarile constatate.
    Art. 41
    Dupa primirea notificarii agentii constatatori vor proceda in conformitate cu prevederile cap. III in vederea constatarii savarsirii contraventiei si aplicarii sanctiunii corespunzatoare.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 42
    Dispozitiile prezentului regulament se completeaza cu prevederile Legii nr. 32/1968, cu modificarile ulterioare, ale Codului de procedura civila, Codului penal si ale Codului de procedura penala.
    Art. 43
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentul regulament.
    Art. 44
    Prezentul regulament intra in vigoare la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ANEXA 1

    AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE
            IN DOMENIUL ENERGIEI

                            PROCES-VERBAL
de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. ............

    incheiat in ziua de ............., luna ..............., anul ........, in localitatea ........................, judetul ...................
    Subsemnatul ............................................., agent constatator autorizat de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, cu sediul in ................................................, avand legitimatia nr. ............, eliberata de ANRE, cu ocazia controlului efectuat la ...................................., localitatea ............................., str. ............................... nr. ......, judetul ......................, am constatat urmatoarele:
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
    Cele aratate constituie contraventie/contraventii prevazuta/prevazute la art. ...... alin. ..... lit. .... din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrica si termica/Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei - ANRE, de care se face vinovata persoana fizica/juridica ............................., cu domiciliul/sediul in localitatea ............................, str. ...................., nr. ......, bl. ....., sc. ....., ap. ......, judetul/sectorul ............................, identificata cu buletinul/cartea de de identitate seria .... nr ..............., eliberat/eliberata de .................... la data de ............, inregistrata la registrul comertului cu nr. ................................ .
    Fata de cele constatate contravenientul se amendeaza cu suma de .................... lei, conform art. ........ alin. ......... lit. ....... din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1998/Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/1998.
    De asemenea, se dispune confiscarea urmatoarelor: .......................
..................................................................... .
    Alte masuri: ............................................................
.......................................................................

               Semnaturi:

           Agent constatator,      (Martor),        Contravenient,
          ...................  ................   ..................

    Contravaloarea amenzii trebuie achitata in termen de cel mult 15 zile de la data primirii copiei de pe procesul-verbal, urmand a fi virata in contul nr. ..............., deschis la ..................................., constituindu-se venit la bugetul de stat. Confirmarea platii amenzii va fi depusa la autoritatea de care apartine agentul constatator.
    Contravenientul (nu) se angajeaza sa plateasca in termen de 48 de ore jumatate din cuantumul amenzii, respectiv suma de ................ lei.
    Neplata amenzii in termen de 15 zile de la data luarii la cunostinta de procesul-verbal atrage executarea silita.
    Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se poate face plangere in termen de 15 zile de la data primirii copiei de pe acesta.
    Plangerea se solutioneaza de judecatoria in a carei raza teritoriala a/au fost savarsita/savarsite contraventia/contraventiile.
    Contravenientul, semnand procesul-verbal, recunoaste ca a primit o copie de pe acesta.
    Contravenientul refuzand sa semneze procesul-verbal/nefiind prezent, cele constatate sunt confirmate de martorul/martorii ..............................., domiciliat/domiciliati in ....................................................., identificat/identificati cu ................................... .
    Obiectiile contravenientului: ...........................................
.......................................................................
.......................................................................
    Prezentul proces-verbal a fost incheiat in .............. exemplare, un exemplar fiindu-i comunicat contravenientului.

    Agent constatator                        Contravenient
    Numele si prenumele ................     Am primit un exemplar
    Semnatura ..................             Semnatura ..............
    Martor/Martori                           Functia ..................
    Semnatura ..................             Stampila

    ANEXA 2

    AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE
           IN DOMENIUL ENERGIEI

                             AUTORIZATIE
    Dl/Dna ............................., avand functia de ...................., in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrica si termica si ale Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 33/1999 pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul energiei electrice si termice, se imputerniceste:
    1. sa efectueze controale si inspectii periodice la agentii economici din sectorul energiei electrice si termice si la consumatorii de energie, in vederea verificarii modului de aplicare a reglementarilor emise de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, precum si a constatarii si sanctionarii contraventiilor prevazute la art. 22 din regulament;
    2. sa constate contraventiile si sa aplice sanctiunile corespunzatoare;
    3. sa ia masura confiscarii lucrarilor produse, dobandite sau care au servit la savarsirea contraventiilor din domeniul energiei electrice si termice, in conformitate cu dispozitiile legale.
    Autorizatia este valabila pentru o perioada de ................./nelimitat.

                   Data eliberarii             Presedinte,
                 ...................      .....................

    ANEXA 3

                     REGISTRUL DE EVIDENTA
                     a proceselor-verbale
    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Nr. crt.
    B - Data inregistrarii
    C - Data/locul incheierii procesului-verbal
    D - Numele si prenumele agentului constatator
    E - Situatia de fapt
    F - Incadrarea contraventiei
    G - Numele si prenumele/Denumirea contravenientului
    H - Domiciliul/Sediul contravenientului
    I - Obiectii
    J - Angajament de plata
    K - Amenda
    L - Alte masuri
    M - Modul de comunicare
    N - Date de identificare a martorului
    O - Depunerea/Solutionarea plangerii
    P - Finalizarea procesului-verbal
     _______________________________________________________________
    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
    | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
    |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16|
    |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
    |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

    ANEXA 4

    AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE
              IN DOMENIUL ENERGIEI

                                   Catre
        Administratia financiara a ................................
                    Adresa ............................

    Va transmitem alaturat procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei nr. .............. din data de ......................., prin care
......................................................................,
       (numele si prenumele/denumirea persoanei fizice/juridice)
domiciliata/cu sediul in ................................., str................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul/judetul ................., a fost sanctionata contraventional, amenda fiind in cuantum de ............ lei.
    Procesul-verbal de constatare a contraventiei a ramas definitiv la data de ..............., prin expirarea termenului prevazut de Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile ulterioare, pentru plata amenzii.
    Conform prevederilor art. 40 din Legea nr. 32/1968, procesul-verbal ramas definitiv constituie titlu executoriu. Ca urmare, va solicitam sa procedati la punerea sa in executare, potrivit prevederilor legale.

          Sef serviciu inspectii, auditare,         Oficiul juridic
         ..................................       ...................SmartCity5

COMENTARII la Decizia 33/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 33 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu