E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
OUG 63 1998 respins de Legea 380 2003
OUG 63 1998 abrogat de articolul 66 din actul Legea 318 2003
OUG 63 1998 in legatura cu Ordin 245 2002
OUG 63 1998 in legatura cu Ordin 5 2000
Articolul 41 din actul OUG 63 1998 modificat de articolul 3 din actul OUG 67 2000
Articolul 70 din actul OUG 63 1998 modificat de articolul 3 din actul OUG 67 2000
OUG 63 1998 in legatura cu Hotărârea 138 2000
OUG 63 1998 in legatura cu Hotărârea 122 2000
OUG 63 1998 in legatura cu Decizia 4 2000
Articolul 79 din actul OUG 63 1998 in legatura cu Decizia 75 1999
OUG 63 1998 in legatura cu Decizia 61 1999
OUG 63 1998 in legatura cu Decizia 34 1999
OUG 63 1998 in legatura cu Decizia 36 1999
OUG 63 1998 in legatura cu Decizia 33 1999
Articolul 45 din actul OUG 63 1998 in legatura cu Hotărârea 567 1999
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 63 din 28 decembrie 1998

privind energia electrica si termica

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 519 din 30 decembrie 1998


SmartCity3


    Pentru satisfacerea cerintelor societatii privind asigurarea cu combustibil si energie, promovarea unei economii de piata concurentiale a energiei, cu respectarea obligatiilor internationale asumate de statul roman prin Tratatul Cartei Energiei, ratificat prin Legea nr. 14/1997, precum si pentru armonizarea reglementarilor nationale cu prevederile directivelor comunitare in sectorul energetic,
    in temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Scopul ordonantei de urgenta
    Art. 1
    (1) Scopul prezentei ordonante de urgenta este securitatea energetica a tarii, prin asigurarea corespunzatoare a economiei nationale cu energie electrica si termica, de calitate superioara, la standarde inalte si la preturi accesibile, folosirea rationala a combustibililor si energiei, protejarea intereselor clientilor - consumatori de energie electrica si termica - si realizarea unui mediu concurential normal, cu respectarea intocmai a conditiilor de protectie a mediului inconjurator.
    (2) Politica energetica a statului trebuie sa asigure cresterea eficientei energetice si constituirea cadrului institutional corespunzator, prin definirea organismelor si a autoritatilor competente pentru realizarea acestei politici.

    Obiectivele ordonantei de urgenta
    Art. 2
    Activitatile de producere, transport, distributie, furnizare si de utilizare a energiei electrice si termice, precum si cele de construire a instalatiilor energetice specifice acestui domeniu sunt permise in vederea realizarii urmatoarelor obiective de baza:
    a) asigurarea competitiei in producerea si furnizarea energiei electrice si termice, precum si a accesului producatorilor si consumatorilor la retelele de transport si de distributie;
    b) cresterea eficientei energetice pe tot lantul, de la producere, transformare, transport, distributie si pana la utilizarea energiei electrice si termice;
    c) transparenta tarifelor si a taxelor la energia electrica si termica;
    d) constituirea stocurilor de siguranta la combustibili;
    e) respectarea regimului de conducere prin operatori de sistem (dispeceri), inclusiv pentru realizarea accesului tertilor la reteaua electrica;
    f) asigurarea functionarii interconectate a sistemului electroenergetic national la Uniunea pentru Coordonarea Productiei si Transportului Energiei Electrice si la sistemele electroenergetice ale tarilor vecine;
    g) promovarea utilizarii surselor noi si regenerabile de energie;
    h) diversificarea bazei de resurse energetice primare, modificarea structurii productiei si a consumului de energie in functie de aceasta;
    i) stimularea participarii sectorului privat, a investitorilor autohtoni si straini la producerea, transportul, distributia, comercializarea si utilizarea energiei electrice si termice;
    j) realizarea obiectivelor locale si globale privind protectia mediului inconjurator, intensificarea eforturilor de reducere a bioxidului de carbon, oxizilor de azot, oxizilor de sulf sau/si a emisiilor de particule.

    Domeniul de reglementare al ordonantei de urgenta
    Art. 3
    (1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza activitatile din sectorul energetic privind producerea, transportul, distributia, furnizarea si valorificarea energiei electrice si termice, planificarea dezvoltarii sectorului acestor activitati, construirea si exploatarea instalatiilor aferente, importul si exportul de energie electrica.
    (2) Nu se supun dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta:
    a) acumulatorii, grupurile mobile, instalatiile amplasate pe vehicule de orice fel;
    b) sursele stationare de energie electrica in curent continuu;
    c) instalatiile energetice din marea teritoriala;
    d) sursele de incalzire a imobilelor de locuit si similare, amplasate in interiorul acestora, precum si sursele cu o putere sub 250 KW.

    Reglementari speciale
    Art. 4
    Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se aplica in domeniul energiei nucleare si al apelor, in masura in care legile specifice acestor domenii nu dispun altfel.

    Definirea unor termeni
    Art. 5
    In intelesul prezentei ordonante de urgenta, urmatorii termeni se definesc astfel:
    producator de energie electrica si/sau termica - persoana juridica avand ca specific activitatea de producere a energiei electrice si/sau termice in scopul vanzarii;
    producator independent de energie electrica si/sau termica - producatorul de energie electrica si/sau termica, care participa, in nume propriu, distinct de alti producatori preexistenti, la acoperirea consumului de energie electrica si/sau termica;
    autoproducator de energie electrica si/sau termica - agent economic care, in afara activitatilor sale de baza, isi produce singur - in intregime sau in parte - energia electrica si/sau termica necesara consumului sau. Acesta livreaza in reteaua publica de transport sau in reteaua de distributie, respectiv altor consumatori, surplusul de energie pe care il poate avea in anumite perioade, pe baza de contract;
    acces la retea - dreptul unui producator de energie electrica sau al unui consumator eligibil de a se racorda la reteaua electrica de transport apartinand Companiei Nationale de Electricitate, precum si al oricarui consumator de a se racorda - in conditiile cerute de normele tehnice - la reteaua electrica de distributie;
    centrala electrica - ansamblu de instalatii, constructii si de echipamente care, prin destinatie, produce energie electrica;
    Compania Nationala de Electricitate - S.A. - societate comerciala de interes public si national care desfasoara activitati specifice de transport, de operator de sistem (dispecer), de operator comercial (bursa a energiei) si de coordonare a planificarii si dezvoltarii sistemului electroenergetic in baza politicii energetice nationale;
    consumator de energie electrica sau termica - persoana fizica sau juridica care cumpara sau consuma energie pentru uzul propriu sau pentru un subconsumator aflat in apropiere;
    consumator eligibil - consumatorul care poate sa aleaga producatorul si sa contracteze direct cu acesta energia consumata si care are acces la retelele de transport si/sau de distributie;
    consumator captiv - consumatorul care, din motive de configuratie a retelei, este obligat sa contracteze furnizarea energiei cu un anumit distribuitor;
    subconsumator - consumatorul de energie electrica sau termica alimentat de la un consumator aflat in apropierea sa;
    furnizor - partea contractanta a contractului de furnizare care asigura alimentarea cu energie electrica sau termica a unui consumator;
    culoar de trecere (de functionare) a liniei electrice - suprafata terestra situata de-a lungul liniei electrice si spatiul atmosferic de deasupra sa in care se impun restrictii din punctul de vedere al coexistentei liniei cu elementele naturale, obiectele, constructiile, cu instalatiile etc., situate in acest spatiu;
    retea electrica - ansamblu de linii si statii electrice conectate intre ele, eventual interconectate cu alte retele. Reteaua electrica poate fi retea de transport si retea de distributie:
    - retea electrica de transport - retea electrica buclata de inalta tensiune de 220 kV si mai mult, prin care se transporta la distanta puteri electrice importante;
    - retea electrica de distributie - retea care transmite energia electrica in zonele de consum, distribuind-o la sau spre consumatori;
    - retea termica - ansamblu de conducte, instalatii de pompare si de alte instalatii auxiliare, cu ajutorul carora se transporta continuu si in regim controlat energia termica de la producatori la consumatori;
    sectorul energiei electrice si termice - ansamblul activitatilor de planificare, dezvoltare, construire, exploatare si de intretinere a instalatiilor de producere, transport, distributie si de furnizare a energiei electrice si termice, inclusiv importul si exportul energiei electrice, precum si schimburile de energie electrica cu sistemele electroenergetice ale tarilor vecine;
    Sistem electroenergetic national - SEN - ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate, situate pe teritoriul tarii, prin care se realizeaza producerea, transportul, distributia si utilizarea energiei electrice;
    sistem electroenergetic izolat - sistemul local de producere, transport, distributie si de utilizare a energiei electrice, care nu este interconectat cu SEN;
    transportul energiei electrice - activitate organizata pentru transmiterea energiei electrice de la producatori pana la instalatiile de distributie sau la instalatiile consumatorilor racordati direct la retelele de transport;
    transportul energiei termice - activitate organizata pentru transmiterea energiei termice de la producatori la punctele termice de achizitie ale distribuitorilor sau ale consumatorilor racordati direct la retelele de transport;
    distributie - transmiterea energiei electrice sau termice in scopul livrarii ei la consumatori;
    utilizator de sistem - persoana fizica sau juridica care livreaza catre sau careia i se livreaza energie electrica sau termica dintr-un sistem de transport sau de distributie;
    ordine de merit - ordinea in care ofertantul producator de energie este luat in considerare de catre dispecer pentru acoperirea consumului de energie electrica;
    zona de protectie si de siguranta - suprafata de sub liniile electrice aeriene, extinsa de o parte si de alta a proiectiei in plan orizontal a liniilor cu o distanta calculata in functie de devierea maxima a conductorului sub actiunea vantului, plus distanta de amorsare, in functie de nivelul tensiunii. Suprafata de teren, avand dimensiunile fundatiei stalpilor, este bun public;
    monopol natural - domeniu de activitate in care conditiile sunt de asemenea natura incat este mai economic sa se asigure un bun sau un serviciu necesar de catre o singura firma decat de mai multe.

    CAP. 2
    Producerea

    Producerea de energie
    Art. 6
    Producerea de energie electrica si termica se realizeaza de catre societati comerciale, de alte persoane juridice romane, de producatori independenti sau autoproducatori cu capital autohton ori strain, autorizati in conditiile prezentei ordonante de urgenta.

    Egalitatea de tratament
    Art. 7
    (1) Activitatea de producere a energiei electrice si termice se desfasoara in conditii de tratament egal pentru toti producatorii, fiind interzisa orice discriminare pe criteriul proprietatii.
    (2) Producatorii se pot asocia sau pot coopera in mod liber, inclusiv cu orice alte persoane fizice ori juridice, cu respectarea dispozitiilor legale privind concurenta.

    Obligatiile producatorilor
    Art. 8
    (1) Producatorii au urmatoarele obligatii principale:
    a) sa asigure livrarile de energie electrica si termica, cu respectarea autorizatiilor, potrivit prezentei ordonante de urgenta;
    b) sa alimenteze, in limita capacitatii instalatiilor, orice persoana fizica sau juridica solicitanta care indeplineste conditiile pentru a fi distribuitor sau consumator;
    c) sa mentina rezerva de combustibil la un nivel suficient sau, dupa caz, o rezerva suficienta de apa pentru indeplinirea obligatiilor de productie prevazute in autorizatiile si licentele acordate in baza prezentei ordonante de urgenta si cu respectarea celorlalte legi si reglementari in vigoare privind gospodarirea apelor, pentru a asigura continuitatea furnizarii energiei electrice si termice;
    d) sa se conformeze, din punct de vedere operativ, dispecerilor de ramura si sa infiinteze, dupa caz, trepte proprii de dispecer;
    e) sa exploateze instalatiile de producere racordate la sistemele de transport si de distributie, astfel incat sa nu induca in sistem fenomene perturbatoare peste limitele admise de prescriptiile tehnice in vigoare;
    f) sa intervina operativ la obiectivele pe care le detin, in cazul aparitiei unui potential pericol de producere a unor avarii, explozii si altele asemenea, putand ocupa, in mod temporar, zona de acces si de lucru pentru personal si cea tehnica de lucru, anuntand despre aceasta organele administrative si institutiile abilitate, precum si pe detinatorii terenurilor in cauza;
    g) sa obtina autorizatiile de functionare prevazute de lege pentru instalatii si pentru personal si sa nu dezvolte capacitati de productie suplimentare decat pe baza unei noi autorizatii, inclusiv, dupa caz, autorizatiile emise de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare;
    h) sa nu schimbe combustibilii pentru care instalatiile de producere au fost proiectate initial decat dupa obtinerea unei noi aprobari;
    i) sa reabiliteze treptat si sa retehnologizeze instalatiile de producere existente, in vederea cresterii eficientei si incadrarii in normele nationale privind emisiile poluante, a participarii centralelor electrice la reglajul de putere/frecventa in sistemul electroenergetic national, a asigurarii calitatii energiei electrice si termice.
    (2) In conditiile convenite cu consumatorii, producatorii pot desfasura activitati de informare, consultanta, finantare, precum si executari de lucrari la acestia, in vederea cresterii eficientei utilizarii combustibililor si energiei in instalatiile pe care le detin.

    Drepturile producatorilor
    Art. 9
    Producatorii de energie au in principal urmatoarele drepturi:
    a) sa aiba acces la retelele electrice si termice de transport si distributie, in conditiile prezentei ordonante de urgenta;
    b) sa obtina culoar de trecere pentru liniile electrice de legatura a capacitatii sale de productie cu sistemul national de transport si pentru conductele de transport al energiei termice intre capacitatea de productie si distribuitori sau consumatori;
    c) sa infiinteze si sa mentina un sistem propriu de telecomunicatii pentru legatura cu capacitatile sale de productie, cu consumatorii sau cu dispeceratele;
    d) sa solicite desfiintarea constructiilor si a obiectivelor amplasate nelegal in zona de protectie, precum si a celor care nu respecta distantele de siguranta fata de instalatiile si constructiile proprii.

    CAP. 3
    Transportul

    Sectiunea I
    Dispozitii comune

    Transportul energiei electrice si termice
    Art. 10
    Transportul energiei electrice si termice reprezinta activitatea prin care acestea ajung de la o instalatie de producere la distribuitorii sau consumatorii finali de energie.

    Plan de perspectiva
    Art. 11
    (1) Transportatorii de energie au obligatia de a elabora, pentru zona lor de actionare, un plan de perspectiva privind transportul, in concordanta cu stadiul actual si cu evolutia viitoare a consumului de energie, cuprinzand modalitatile de finantare si de realizare a acestor planuri, cu luarea in considerare si a planurilor de amenajare si de sistematizare a teritoriului strabatut de instalatiile lor de transport.
    (2) Planurile prevazute la alin. 1 sunt supuse spre avizare autoritatii competente - Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei - si spre aprobare ministerului de resort.

    Sectiunea a II-a
    Exploatarea sistemului national de transport al energiei electrice

    Sistemul national de transport al energiei electrice
    Art. 12
    Sistemul national de transport al energiei electrice este proprietate publica a statului, de importanta strategica, si este alcatuit din liniile si statiile electrice de transformare a tensiunilor de 220 kV, 400 kV si mai mari, concesionate Companiei Nationale de Electricitate - S.A., in conditiile legii.

    Compania Nationala de Electricitate
    Art. 13
    (1) Compania Nationala de Electricitate - S.A. presteaza serviciu public pentru toti utilizatorii retelelor de transport, asigurand accesul la retelele de transport oricarui solicitant intern care indeplineste cerintele prezentei ordonante de urgenta.
    (2) In mod corespunzator, Compania Nationala de Electricitate - S.A. are obligatia de a asigura:
    a) activitatea tehnica legata de exploatarea, intretinerea si modernizarea retelelor de transport prin operatorul de transport si coordonarea functionarii instalatiilor de producere, transport si distributie prin operatorul de sistem (dispecer);
    b) activitatea comerciala privind organizarea licitatiei pentru stabilirea pretului de achizitie de la producatori si a preturilor de cumparare en gros, precum si a obligatiilor de plata pentru distribuitori, brokeri si alti intermediari, prin operatorul comercial;
    c) activitatea de planificare privind realizarea dezvoltarii SEN si facilitarea amplasarii optime, pe principiul minimizarii costurilor obiectivelor energetice;
    d) convenirea legaturilor si instalarea echipamentelor necesare pentru interconectarea cu alte sisteme de transport si exploatarea interconexiunilor;
    e) realizarea accesului la retea pentru activitatile de import-export sau de tranzit.

    Stabilirea conditiilor tehnice
    Art. 14
    (1) Compania Nationala de Electricitate - S.A. va propune conditii tehnice minimale pentru instalatiile consumatorilor racordati direct la reteaua de transport, precum si pentru liniile si echipamentele de interconectare cu sistemele energetice de transport vecine.
    (2) Conditiile tehnice prevazute la alin. (1) se aproba de autoritatea competenta si trebuie sa fie obiective si nediscriminatorii.

    Operatorul de sistem
    Art. 15
    (1) Operatorul de sistem indeplineste urmatoarele obligatii principale:
    a) programeaza exploatarea integrata a Sistemului Energetic National, avand ca obiectiv satisfacerea consumului de energie in mod sigur, fiabil si cu costuri de exploatare minime;
    b) realizeaza incarcarea grupurilor pe baza ordinii de merit;
    c) exercita coordonarea, supravegherea, controlul si analiza exploatarii Sistemului Energetic National;
    d) furnizeaza informatiile convenite celorlalti operatori privind functionarea sigura a sistemelor interconectate;
    e) determina valoarea cantitatilor de energie livrate sau cumparate in sistemul de transport;
    f) avizeaza programarea lucrarilor de reparatii ale instalatiilor de producere si transport din Sistemul Energetic National;
    g) solutioneaza problemele care pot aparea in caz de avarie.
    (2) Compania Nationala de Electricitate - S.A., in calitate de operator de sistem, si operatorii subordonati raspund de pastrarea confidentialitatii informatiilor comerciale obtinute pe parcursul activitatii lor.

    Sectiunea a III-a
    Exploatarea instalatiilor de transport al energiei termice

    Sistemul de alimentare
    Art. 16
    Ansamblul instalatiilor de producere, transformare, transport si utilizare a energiei termice, sub forma de abur, apa calda sau apa fierbinte, legate printr-un proces comun de functionare, intr-o zona de consum, formeaza un sistem de alimentare centralizata cu energie termica, condus operativ de un dispecer local de termoficare.

    Dispecerul local de termoficare
    Art. 17
    Coordonarea productiei de energie termica produse in centralele termice locale si in centralele electrice de termoficare, racordate electric la Sistemul Energetic National, se realizeaza prin dispecerul local de termoficare.

    CAP. 4
    Distributia

    Distributia energiei electrice si termice

    Distributia energiei
    Art. 18
    (1) Distributia energiei electrice si termice cuprinde totalitatea activitatilor referitoare la instalatiile prin care se preia energia de la un producator sau transportator si se livreaza clientilor.
    (2) Instalatiile de distributie se delimiteaza fizic fata de instalatiile de producere sau de transport si de cele ale clientului, prin puncte specifice.
    (3) Distributia energiei se face conform planurilor de urbanism, respectandu-se dreptul de proprietate, protectia mediului, sanatatea si viata persoanelor si economisirea energiei conform normelor tehnice si de siguranta cuprinse in prescriptiile tehnice in vigoare.

    Distribuitorii de energie
    Art. 19
    (1) Distribuitorii de energie sunt agenti economici autorizati in acest scop pentru o zona determinata.
    (2) Distribuitorii de energie au in principal, urmatoarele obligatii:
    a) sa racordeze la retelele lor, in conditiile legii, orice solicitant din zona, persoana fizica sau juridica;
    b) sa respecte in proiectare, executie si in exploatare normativele si prescriptiile tehnice, asigurand protejarea populatiei si a mediului inconjurator, protectia pentru functionarea normala a liniilor de telecomunicatii si a statiilor de emisie-receptie radio si televiziune;
    c) sa asigure urmarirea permanenta si sistematica a comportarii constructiilor si a echipamentelor energetice;
    d) sa faca operativ reviziile si reparatiile necesare.
    (3) In scopul indeplinirii obligatiilor prevazute la alin. (2), distribuitorii de energie pot:
    a) sa foloseasca, cu acordul consiliilor locale sau judetene, dupa caz, terenurile domeniului public pentru lucrarile de exploatare si intretinere;
    b) sa intrerupa functionarea instalatiilor pentru timpul strict necesar executarii lucrarilor de intretinere si reparatii, cu anuntarea prealabila a dispecerului si, dupa caz, a consumatorilor.

    Interdictii
    Art. 20
    Pentru protectia instalatiilor de distributie se interzice tertilor:
    a) sa efectueze constructii, sapaturi de orice fel sub retelele electrice aeriene si peste retelele de cabluri electrice subterane, retelele termice, precum si in zona de protectie a acestora, fara consimtamantul prealabil al titularilor instalatiilor;
    b) sa depoziteze materiale pe culoarele de acces si in zona de protectie a instalatiilor;
    c) sa arunce obiecte de orice fel pe retelele de distributie sau sa intervina in orice mod asupra acestora.

    Sisteme izolate
    Art. 21
    (1) Localitatile izolate care, din considerente tehnice sau economice, nu sunt conectate la retelele sistemului electroenergetic national, pot fi alimentate de producatorii locali, acestia asigurand si distributia energiei electrice in zona.
    (2) Consumatorii alimentati din sistemele izolate vor plati pentru energia consumata acelasi pret ca si consumatorii alimentati de la sistemul national.
    (3) Autoritatea competenta impreuna cu Ministerul Finantelor vor stabili modul de recuperare a cheltuielilor producatorului local in sistem izolat, precum si conditiile minimale privind continuitatea si calitatea serviciului de alimentare.

    CAP. 5
    Furnizarea si utilizarea energiei

    Contractul de furnizare
    Art. 22
    (1) Furnizarea energiei electrice si termice este activitatea prin care un agent economic comercializeaza energie clientilor interesati. Contractul incheiat in acest scop, denumit in cele ce urmeaza contract de furnizare, se incheie intre furnizor si client si trebuie sa cuprinda cel putin clauzele minimale stabilite de autoritatea competenta prin contracte-model elaborate pentru categorii de clienti.
    (2) Energia electrica si termica livrata clientului se factureaza de catre furnizor pe baza indicatiilor echipamentelor de contorizare si masurare, montate de acesta, cu exceptia cazurilor stabilite prin reglementari speciale sau prin contract.

    Asistenta consumatorilor
    Art. 23
    In conditiile convenite cu consumatorii, furnizorii pot desfasura activitati de informare, consultanta, finantare, precum si executari de lucrari la acestia, in scopul cresterii eficientei utilizarii energiei.

    Obligatia de contractare
    Art. 24
    (1) La cererea scrisa a consumatorilor privind alimentarea cu energie electrica si termica pentru consumatorii noi ori acordarea unui surplus pentru consumatorii existenti, precum si pentru asigurarea continuitatii in alimentarea cu energie, furnizorul este obligat sa comunice in scris, intr-un interval de cel mult 30 de zile, conditiile tehnico-economice, in vederea satisfacerii cererii, si sa colaboreze cu clientii la stabilirea celei mai avantajoase solutii de alimentare. Necomunicarea in termen a conditiilor prezuma acceptarea cererii.
    (2) Furnizorul este obligat sa incheie contractul, cu exceptia cazurilor in care consumatorul nu a indeplinit conditiile prevazute la alin. (1).
    (3) Contractul de furnizare se incheie pentru o durata nedeterminata sau convenita de parti.
    (4) Consumatorul poate rezilia oricand contractul, cu un preaviz de 30 de zile.
    (5) Furnizorul poate solicita rezilierea contractului numai in caz de consum fraudulos, de neplata repetata a facturilor sau in alte situatii prevazute de lege.

    Retrasmiterea energiei
    Art. 25
    (1) Consumatorul nu poate transmite sau revinde energie electrica si/sau termica altui consumator decat cu acordul furnizorului, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Valoarea serviciilor energetice asigurate de consumatorul principal pentru subconsumatorii pe care ii alimenteaza trebuie sa fie aceeasi cu a serviciilor prestate de furnizor, indiferent de cantitatea de energie livrata. Acestea se vor plati pe baza de contract de servicii, negociat intre parti.
    (3) Modificarea retelelor de distributie pentru a putea alimenta subconsumatorii direct din reteaua furnizorului se va putea face numai de catre furnizor, la cererea scrisa a subconsumatorului.
    (4) Cheltuielile pentru modificari ale instalatiilor pentru distributia publica a energiei electrice sau termice sunt suportate integral de cel care a provocat si a solicitat modificarea. Dupa modificare, instalatia pentru distributia publica modificata ramane in proprietatea furnizorului, daca partile nu convin altfel.
    (5) Consumatorul principal poate intrerupe livrarea energiei electrice si termice catre subconsumator, numai daca acesta isi incalca obligatiile asumate prin contract sau daca obligatiile de livrare intre consumatorul principal si furnizor se intrerup.

    Limitarea sau intreruperea furnizarii
    Art. 26
    (1) Furnizorul este autorizat sa intrerupa, pentru un grup cat mai restrans de consumatori si pe o durata cat mai scurta, furnizarea de energie electrica sau termica in urmatoarele situatii:
    a) cand se pericliteaza viata sau sanatatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;
    b) pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor in echipamentele energetice, in zone de retea electrica sau la nivelul intregului sistem energetic national;
    c) pentru executarea unor manevre si lucrari care nu se pot efectua fara intreruperi.
    (2) Furnizorul este obligat sa anunte consumatorii afectati de intreruperile planificate in modul stabilit prin contracte si sa comunice durata planificata pentru intreruperile necesare executarii unor lucrari de intretinere si de reparatii.
    (3) Furnizorul raspunde pentru daunele rezultate din intreruperile sau din limitarile executate conform alin. (1) si (2), cauzate din culpa sa.
    (4) In cazul penuriei nationale de combustibili sau in situatii exceptionale, determinate de evolutia economiei internationale, de starea economiei nationale, de necesitatile de aparare sau de protectie a mediului inconjurator, la propunerea ministerului de resort Guvernul poate aproba limitarea sau intreruperea furnizarii energiei electrice sau termice, stabilind prin hotarare conditiile de aplicare a acestor masuri.

    Plata energiei furnizate
    Art. 27
    Consumatorul, in conformitate cu prevederile contractului, este obligat sa plateasca energia electrica sau termica consumata dupa primirea facturii.

    Raspunderi ale furnizorului
    Art. 28
    Furnizorul raspunde pentru toate daunele provocate consumatorului prin incalcarea contractului si, in special, daca:
    a) nu incepe furnizarea energiei la termenul contractat sau nu livreaza energia in conditiile stabilite in contract;
    b) nu anunta consumatorul din timp cu privire la intreruperile programate pentru lucrarile planificate;
    c) dupa sistarea furnizarii energiei electrice, ceruta de consumator, nu reia furnizarea in prima zi lucratoare dupa primirea, in scris, a instiintarii privind incetarea motivului sistarii;
    d) nu respecta parametrii de calitate contractati pentru energia furnizata.

    Raspunderi ale consumatorului
    Art. 29
    (1) Consumatorul raspunde pentru daunele cauzate furnizorului, precum si daca pericliteaza viata sau sanatatea unor persoane ori integritatea bunurilor materiale sau daca deregleaza functionarea instalatiilor furnizorului ori alimentarea altor consumatori.
    (2) De asemenea, consumatorul raspunde, daca:
    a) depaseste volumul de energie consumata si valoarea puterilor stabilite prin contract;
    b) provoaca, in procesul de consum, perturbatii ale parametrilor de calitate si siguranta, care conduc la intreruperea furnizarii energiei electrice sau pericliteaza continuitatea alimentarii;
    c) deranjeaza, pericliteaza ori limiteaza consumul contractual al altui consumator;
    d) nu respecta prescriptiile privind racordarea la retele a instalatiilor de utilizare;
    e) deterioreaza instalatia de racordare sau instalatiile de contorizare, voit sau prin grava neglijenta, violeaza sigiliile sau nu anunta furnizorul despre deteriorarea acestora;
    f) consuma energie ocolind sau afectand agregatele de masura ori consuma energia electrica fara acordul furnizorului, dupa sistarea furnizarii;
    g) nu plateste factura de energie sau o plateste cu intarziere;
    h) consuma energie intr-un mod diferit fata de prevederile contractului;
    i) nu respecta dispozitiile privind limitarea consumului.
    (3) Nerespectarea contractului de furnizare sau consumul fraudulos de energie atrage plata contravalorii energiei consumate si, dupa caz, suportarea urmatoarelor consecinte precizate in contract:
    a) penalizari;
    b) despagubiri;
    c) sistarea temporara a furnizarii de energie;
    d) deconectarea de la reteaua de furnizare.

    Obligatii ale consumatorilor pentru cresterea eficientei energetice
    Art. 30
    (1) Consumatorii de energie sunt obligati:
    a) sa respecte prescriptiile tehnice in vigoare privind proiectarea, construirea, exploatarea, intretinerea, repararea instalatiilor proprii si a receptoarelor de energie, precum si dotarea acestora cu aparate de masura si control;
    b) sa intocmeasca periodic auditurile energetice;
    c) sa recupereze caldura reziduala din procesele tehnologice, acolo unde se justifica economic.
    (2) Consumatorii care folosesc mai mult de 1.000 de tone echivalent petrol pe an sunt obligati:
    a) sa numeasca un responsabil pentru energie, care sa detina un certificat in managementul energiei;
    b) sa dezvolte un plan de management al energiei pe o perioada de 5 ani, care sa evidentieze tehnologiile cerute, sursele si mecanismele de finantare si care sa conduca la reducerea consumurilor energetice specifice.
    (3) Consumatorii care folosesc mai mult de 200 de tone echivalent petrol pe an vor avea, la fiecare 6 luni, un bilant energetic intocmit de un auditor acreditat.

    Aprobarea reglementarilor de eficienta energetica
    Art. 31
    (1) Normele si prescriptiile tehnice, normativele si reglementarile obligatorii pentru exploatarea si folosirea eficienta a instalatiilor si echipamentelor energetice se aproba de autoritatea competenta, cu consultarea Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei si a societatilor specializate din domeniu.
    (2) Reglementarile tehnice stabilite conform alin. (1) cuprind si valori-limita pentru parametrii importanti si trebuie sa aiba un caracter obiectiv si impartial.

    Campanii informative ale Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei
    Art. 32
    Ministerul de resort, prin Agentia Romana pentru Conservarea Energiei, va edita si va furniza consumatorilor ghiduri informative privind utilizarea rationala a energiei si promovarea surselor regenerabile de energie, valorificarea resurselor energetice secundare.

    Elaborarea si revizuirea standardelor de eficienta
    Art. 33
    (1) Institutul Roman de Standardizare impreuna cu ministerul de resort elaboreaza programe privind revizuirea sau, dupa caz, intocmirea de standarde de eficienta energetica, in vederea armonizarii acestora cu normele europene in vigoare.
    (2) Pentru producatorii de receptoare energetice prevederile standardelor de eficienta energetica sunt obligatorii.
    (3) Producerea si importul de receptoare electrice cu puteri mai mari de 0,5 MW sunt permise numai cu avizul prealabil al Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei.
    (4) Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului impreuna cu Institutul Roman de Standardizare vor elabora, in termen de un an de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, standarde de izolatie termica.
    (5) Standardele de izolatie termica vor fi revizuite la un interval de cel putin 5 ani.

    Dreptul de control
    Art. 34
    Oficiul pentru Protectia Consumatorilor este in drept sa controleze performantele energetice ale aparatelor, utilajelor si ale echipamentelor energetice destinate consumatorilor.

    Utilizarea eficienta a resurselor in sectorul energetic
    Art. 35
    In scopul utilizarii eficiente a resurselor energetice, agentii economici cu activitate de producere, transport si distributie a energiei sunt obligati, dupa caz, sa ia masuri pentru:
    a) functionarea instalatiilor la parametrii nominali;
    b) perfectionarea tehnologiilor de producere, transport si distributie a energiei;
    c) reducerea consumului propriu de combustibili si energie;
    d) valorificarea optima a energiei solare, eoliene, geotermale, a biomasei si a biogazului, a energiei produse din deseuri menajere, a masei lemnoase;
    e) cercetarea si consultanta in domeniul conservarii energiei;
    f) organizarea de actiuni demonstrative si promotionale in domeniul utilizarii eficiente a combustibililor si a energiei.

    CAP. 6
    Preturi si tarife

    Fundamentarea preturilor si a tarifelor
    Art. 36
    (1) Costurile justificate, impuse de functionarea agentilor economici din domeniul producerii, transformarii, transportului, distributiei si al comertului cu energie electrica si termica, cheltuielile pentru dezvoltare si pentru protectia mediului se acopera prin preturile si tarifele pentru energie electrica sau termica.
    (2) preturile si tarifele la energie electrica si termica pot include costurile obiectivelor si ale serviciilor finantate de societatile comerciale de energie, care urmaresc reducerea consumului de energie si de combustibil la consumator si care reprezinta o alternativa viabila, prin care se evita costuri neeconomicoase, pentru construirea unor noi surse de energie sau retele.

    Tipuri de preturi si de tarife
    Art. 37
    (1) In sectorul energiei electrice si termice se aplica doua categorii de preturi si tarife:
    a) preturi rezultate din mecanismele concurentiale ale pietei pentru energia electrica si termica achizitionata de la producatori si pentru energia electrica ce se contracteaza de catre consumatorii eligibili;
    b) tarife reglementate pentru activitatile cu caracter de monopol natural, din care fac parte tarifele pentru serviciile de transport al energiei electrice si tarifele pentru alimentarea consumatorilor captivi de catre societatile de distributie a energiei electrice.
    (2) Tarifele reglementate pentru consumatorii captivi de energie electrica sunt aceleasi pe intregul teritoriu al tarii si se stabilesc de autoritatea competenta.
    (3) Agentul economic care solicita incheierea unui contract de furnizare a energiei este indreptatit sa-si aleaga prin contract sistemul de tarifare dintre cele tehnic posibile practicate de furnizor.

    Evidentierea costurilor si a veniturilor
    Art. 38
    Agentii economici din sectorul energiei electrice si termice care practica tarife reglementate sunt obligati sa tina contabilitatea de gestiune, conform normelor legale, care sa permita autoritatii competente cunoasterea costurilor fixe si a celor variabile, precum si a veniturilor realizate.

    Principiile pentru fundamentarea propunerilor de tarife reglementate
    Art. 39
    (1) Propunerile de sisteme de tarife reglementate pentru energia electrica si termica se elaboreaza de catre unitatile de producere, transport si de distributie si, impreuna cu baza de calcul, se comunica autoritatii competente.
    (2) Principiile care stau la baza sistemelor de preturi si de tarife pentru energia electrica si termica sunt urmatoarele:
    a) sistemele de tarife sa contribuie la utilizarea eficienta a energiei;
    b) sistemele de tarife sa fie diferentiate, permitand clientului consumator alegerea tipului de tarif care ii este mai favorabil dintre cele practicate de furnizor;
    c) tarifele trebuie sa permita stimularea asigurarii cu energie electrica si termica de calitate, la cele mai mici preturi;
    d) tarifele de vanzare a energiei electrice si termice catre consumator nu trebuie sa contina diferentieri nejustificate intre diversele tipuri de consumatori;
    e) la stabilirea tipurilor de tarife trebuie avute in vedere cheltuielile legate de capacitatile de rezerva, necesare unei alimentari sigure si continue, cele legate de protectia mediului, precum si cele pentru inchiderea, dezafectarea sau conservarea unor instalatii;
    f) pentru consumatorii industriali, precum si pentru cei asimilati acestora tariful trebuie sa aiba o structura binomiala, respectiv un termen fix dependent de putere si un termen variabil in functie de cantitatea de energie consumata;
    g) tarifele nu pot avea caracter promotional;
    h) tarifele nu pot fi stabilite in functie de tipul de utilizare a energiei electrice si termice;
    i) structura tarifelor trebuie sa permita incurajarea procedeelor de trecere a cererii din perioada de varf de sarcina la perioadele de gol de sarcina;
    j) pentru consumatorii captivi de energie electrica care apartin aceleiasi categorii tarifele vor fi aceleasi pe intregul teritoriu al tarii;
    k) pentru energia termica tarifele se stabilesc local, corelat cu pretul de cost al producerii caldurii, cu tipul instalatiei si al combustibilului utilizat;
    l) tarifele nu pot fi scazute din considerente de politica sociala sau antiinflationista. Asigurarea de catre stat a unui anumit nivel de protectie sociala pentru unele categorii de consumatori se va realiza prin acordarea de subventii sau ajutoare direct acestora;
    m) protectia intereselor consumatorilor, asigurarea calitatii serviciilor, promovarea concurentei in producerea si in comercializarea energiei si a combustibililor.
    (3) Este interzisa subventionarea consumatorilor prin tarifele la energia electrica si termica sau recuperarea costurilor corespunzatoare serviciului asigurat pentru o anumita categorie de consumatori prin tarifele practicate altor categorii de consumatori, stabilirea de tarife promotionale sau pe alte tipuri de utilizare a energiei.

    Interdictia subventionarii in producerea combinata a energiei electrice si termice
    Art. 40
    Agentii economici care produc combinat energie electrica si termica vor repartiza costurile intre cele doua forme de energie, potrivit reglementarilor aprobate de autoritatea competenta, fiind interzisa subventionarea incrucisata intre cele doua forme de energie.

    Revizuirea tarifelor reglementate
    Art. 41
    (1) Revizuirea tarifelor reglementate la energia electrica si termica se face de catre autoritatea competenta, cu avizul Oficiului Concurentei, avand la baza propunerile fundamentate si prezentate de agentii economici care desfasoara activitate cu caracter de monopol natural.
    (2) Tarifele reglementate se publica in Monitorul Oficial al Romaniei de catre autoritatea competenta si intra in vigoare dupa 15 zile de la data publicarii lor.

    Plata apei utilizate
    Art. 42
    Pentru centralele termoelectrice, centralele electrice de termoficare si centrala nuclearoelectrica se plateste cantitatea de apa efectiv consumata, respectiv diferenta dintre cantitatea de apa prelevata si cantitatea de apa restituita in emisar, cu respectarea normelor de calitate.

    Livrarea apei
    Art. 43
    Toate serviciile prestate de societatile comerciale cu activitate de producere a energiei hidroelectrice, care au primit in patrimoniu baraje sau diguri si administreaza lacurile de acumulare aferente, cum ar fi intretinerea si exploatarea instalatiilor pentru livrarea apei catre industrie, agricultura, localitati, lucrarile de mentinere a luciilor de apa in vederea inchirierii etc. se platesc prestatorului, pe baza contractelor incheiate cu beneficiarii. Valoarea acestor servicii va fi fundamentata si supusa aprobarii autoritatilor competente.

    CAP. 7
    Autorizari si concesiuni

    Activitati supuse autorizarii
    Art. 44
    (1) Realizarea de noi capacitati energetice de producere, de transport, de distributie a energiei electrice si/sau termice, reabilitarea si retehnologizarea celor existente, precum si punerea in functiune a acestora sunt supuse autorizarii in conditiile prezentei ordonante de urgenta, precum si ale Legii privind regimul autorizatiilor de constructie si ale Legii calitatii in constructii.
    (2) Sunt, de asemenea, supuse autorizarii, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, exploatarea comerciala a capacitatilor de producere, de transport si a celor de distributie a energiei electrice si termice, precum si orice activitati de intermediere profesionala a furnizarii de energie electrica si termica.

    Regimul autorizarii
    Art. 45
    (1) Pentru autorizare solicitantul va inregistra cererea la autoritatea competenta.
    (2) La cerere trebuie anexate actele si documentele care probeaza indeplinirea de catre solicitant a conditiilor economice, financiare, tehnice si profesionale, stabilite pe categorii de capacitati energetice si de activitati in domeniu.
    (3) Solicitantul trebuie sa fie comerciant cu sediul in Romania. Solicitantul, persoana juridica straina, trebuie sa stabileasca si sa mentina in Romania, in conditiile legii, un sediu secundar pe intreaga durata a autorizarii.
    (4) Nu pot primi autorizatie solicitantii aflati in procedura reorganizarii judiciare sau a falimentului si nici cei carora le-a fost retrasa sau anulata o autorizatie sau o licenta intr-o perioada de 5 ani anteriori datei inregistrarii cererii.
    (5) Procedura de autorizare, termenele, tarifele si conditiile - constand in criterii, niveluri, atestari, avize, garantii si altele asemenea -, diferentiate pe categorii de activitati supuse autorizarii, se stabilesc prin regulament elaborat de autoritatea competenta si aprobat prin hotarare a Guvernului.
    (6) Modelul cererii de autorizare si documentele ce trebuie anexate la aceasta se stabilesc prin instructiuni emise de autoritatea competenta.
    (7) Refuzul autorizarii, lipsa unui raspuns in termen si orice alta solutie a autoritatii competente, considerate de solicitant ilegale si prejudiciabile, pot fi atacate la Curtea de Apel Bucuresti - Sectia de contencios administrativ, in conditiile legii.
    (8) Pentru obiectivele nucleare conditiile autorizarii sunt cele prevazute de Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, republicata.

    Felurile autorizarii
    Art. 46
    Autoritatea competenta elibereaza:
    1. autorizatii de infiintare pentru:
    a) realizarea de noi capacitati energetice de producere, de transport, de distributie a energiei electrice si termice;
    b) reabilitatea capacitatilor energetice existente;
    c) retehnologizarea capacitatilor energetice existente;
    2. permis de punere in functiune pentru:
    a) centrale electrice si/sau termice;
    b) instalatii de transport al energiei;
    c) instalatii de distributie a energiei;
    3. autorizatie de functionare pentru:
    a) centrale electrice si/sau termice;
    b) instalatii de transport al energiei;
    c) instalatii de distributie a energiei;
    4. licenta pentru:
    a) exploatarea comerciala a capacitatilor de producere a energiei electrice si/sau termice;
    b) exploatarea comerciala a capacitatilor de transport al energiei electrice si termice;
    c) exploatarea comerciala a capacitatilor de distributie a energiei electrice si termice;
    d) intermedierea furnizarii energiei electrice si termice;
    e) furnizarea de servicii energetice de sistem.

    Autorizatia de infiintare
    Art. 47
    (1) Cererea de eliberare a autorizatiei de infiintare trebuie sa fie insotita de studiul de fezabilitate, cu prezentarea datelor si a elementelor tehnice si economice privind constructia si instalatia, evaluarea impactului asupra mediului inconjurator si asigurarea resurselor financiare si a personalului calificat necesar, precum si de documentele stabilite potrivit reglementarilor prevazute la art. 44 alin. (1) si la art. 45 alin. (6).
    (2) Autorizatia de infiintare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei pe cheltuiala solicitantului, persoanele si institutiile interesate putand face contestatie la autoritatea competenta in termen de 30 de zile de la publicare.
    (3) Autorizatia de infiintare este valabila pentru intreaga durata prevazuta in studiul de fezabilitate, considerata necesara pentru realizarea obiectivului pentru care este eliberata. Activitatea de realizare a obiectivului trebuie sa inceapa cel mai tarziu in termen de un an de la data eliberarii autorizatiei de infiintare sau, dupa caz, a respingerii contestatiei; nerespectarea termenului de un an are ca efect pierderea valabilitatii autorizatiei, daca autoritatea competenta nu prelungeste termenul cu cel mult un an.
    (4) In cazul in care obiectivul pentru care a fost eliberata autorizatia de infiintare nu este terminat in perioada stabilita prin aceasta, autoritatea competenta poate prelungi durata autorizatiei la cererea motivata a titularului.

    Permisul de punere in functiune
    Art. 48
    (1) Punerea in functiune a capacitatilor de producere, de transport sau de distributie a energiei electrice si termice, infiintate, precum si a celor reabilitate sau retehnologizate se face pe baza permisului eliberat de autoritatea competenta la cererea titularului autorizatiei de infiintare, respectiv de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare pentru obiective nucleare.
    (2) Autoritatea competenta elibereaza permisul de punere in functiune, dupa verificarea indeplinirii conditiilor tehnice, de securitate si ecologice, prevazute in proiectul tehnic si in normele aplicabile.

    Autorizatia de functionare
    Art. 49
    Autorizatia de functionare se elibereaza de autoritatea competenta, la cererea titularului permisului de punere in functiune in vederea exploatarii tehnice a capacitatii energetice autorizate.

    Licente
    Art. 50
    Licenta de exploatare comerciala a unei capacitati energetice sau de intermediere a furnizarii energiei electrice si termice poate fi acordata de autoritatea competenta numai solicitantilor avand calitatea de comerciant.

    Responsabilul delegat pentru realizarea, reabilitarea, retehnologizarea si functionarea capacitatilor energetice
    Art. 51
    (1) Solicitarea autorizatiei pentru realizarea, reabilitarea sau retehnologizarea de capacitati energetice si a autorizatiei de functionare a capacitatii energetice se face prin responsabilul delegat in acest scop de catre solicitantul autorizatiei.
    (2) Responsabilul delegat asigura respectarea dispozitiilor legale si indeplinirea conditiilor autorizatiei in realizarea, reabilitarea, retehnologizarea, respectiv in functionarea capacitatii energetice, fiind obligat sa prezinte datele si informatiile, sa faca raportarile cerute de autoritatea competenta si sa se ingrijeasca de aplicarea masurilor dispuse de aceasta.
    (3) Solicitantul desemneaza ca responsabil delegat un specialist atestat in domeniu, care trebuie aprobat de autoritatea competenta; el poate fi angajat al solicitantului sau un tert.
    (4) Mandatul de responsabil delegat este exclusiv si este incompatibil cu detinerea de catre responsabilul delegat a unei functii implicand atributii de control in intreprinderea titularului autorizatiei.
    (5) In caz de renuntare la mandat, de revocare sau de incetare a acestuia in alt mod, titularul autorizatiei este obligat sa desemneze un alt responsabil delegat pentru a fi aprobat de autoritatea competenta; pana la aprobarea noului responsabil delegat, titularul autorizatiei trebuie sa ia toate masurile rezonabile pentru a evita, in desfasurarea activitatii autorizate, orice pericole sau defectiuni care ar putea cauza prejudicii angajatilor, clientilor sau tertilor ori care ar putea afecta mediul inconjurator.

    Continutul autorizatiei de infiintare si de functionare
    Art. 52
    (1) In autorizatia de infiintare trebuie sa se mentioneze:
    a) numele responsabilului delegat, aprobat conform art. 51;
    b) capacitatea energetica a carei realizare, reabilitare sau retehnologizare este autorizata, cu situarea precisa a acesteia si descrierea minimala a elementelor caracteristice;
    c) conditionari, limitari si restrictii referitoare la materiale, echipamente, instalatii, procedee si tehnologii utilizabile;
    d) interdictii si sarcini vizand protectia persoanelor ori afectarea proprietatii, a mediului ambiant si a desfasurarii unor activitati de interes public in zona (semnalizari, program de lucru, folosirea unor utilitati etc.);
    e) delimitarea zonei de protectie si de siguranta;
    f) continutul servitutii, sarcinile, restrictiile si interdictiile prevazute la art. 54 alin. (3) si (6).
    (2) In autorizatia de functionare trebuie sa se mentioneze:
    a) numele responsabilului delegat, aprobat conform art. 51;
    b) capacitatea energetica a carei functionare este autorizata, cu situarea precisa a acesteia si cu descrierea minimala a elementelor caracteristice;
    c) conditionari, limitari si restrictii privind sursele folosite, continuitatea, niveluri si perioade in functionarea capacitatii energetice;
    d) interdictii si sarcini privind securitatea persoanelor, protectia proprietatii si a mediului ambiant, afectarea desfasurarii unor activitati de interes public.
    (3) Conditionarile, limitarile, restrictiile, interdictiile si sarcinile prevazute la alin. (1) si (2) vor fi determinate, in conformitate cu regulamentele stabilite de autoritatea competenta, la eliberarea fiecarei autorizatii.

    Drepturi si obligatii decurgand din autorizatia de infiintare si din cea de functionare
    Art. 53
    (1) Lucrarile de realizare, reabilitare si retehnologizare a capacitatilor energetice si de functionare a capacitatilor de producere, de transport si distributie a energiei electrice si termice sunt de utilitate publica, cu exceptia celor care sunt destinate exclusiv satisfacerii consumului propriu al titularului autorizatiei.
    (2) Asupra terenurilor si altor bunuri proprietate privata a altor persoane fizice sau juridice, precum si in privinta activitatilor desfasurate de persoane fizice sau juridice in vecinatatea capacitatii energetice, titularii autorizatiilor de infiintare, respectiv de functionare, beneficiaza, in conditiile legii, pe durata lucrarilor de realizare, reabilitare, retehnologizare, respectiv de functionare a capacitatii energetice, de urmatoarele drepturi:
    a) dreptul de uz pentru executarea lucrarilor necesare realizarii, reabilitarii sau retehnologizarii capacitatii energetice - obiect al autorizatiei;
    b) dreptul de uz pentru asigurarea functionarii normale a capacitatii energetice - obiect al autorizatiei, pentru reviziile, reparatiile si interventiile necesare;
    c) servitutea de trecere subterana, de suprafata sau aeriana pentru instalarea de retele de conducte, linii sau de alte echipamente aferente capacitatii energetice si pentru accesul la locul de amplasare a acestora;
    d) dreptul de a obtine restrangerea sau incetarea unor activitati care ar putea pune in pericol persoane si bunuri;
    e) dreptul de acces la utilitatile publice.
    (3) Drepturile de uz si de servitute asupra terenurilor proprietate privata se stabilesc prin acord intre proprietarul terenului si titularul autorizatiei de infiintare, respectiv de functionare, cu stabilirea duratei, continutului, a conditiilor si limitelor de exercitare, precum si a despagubirilor si indemnizatiei acordate proprietarului.
    (4) In caz de nerealizare a acordului prevazut la alin. (3) intre titularul autorizatiei de infiintare ori de functionare si proprietar sau, dupa caz, titularul activitatii prevazute la alin. (2) lit. d), la cererea titularului autorizatiei de infiintare/functionare, va decide instanta judecatoreasca competenta acesteia constituind titlu pentru drepturile prevazute la alin. (3).
    (5) Dreptul de uz si de servitute asupra terenurilor proprietate privata, restrangerea sau incetarea unor activitati prevazute la alin. (2) se stabilesc si se exercita cu respectarea echitatii si a principiului minimei afectari a dreptului de proprietate sau, dupa caz, a activitatii.
    (6) Titularul autorizatiei de infiintare are urmatoarele obligatii:
    a) sa stabileasca si sa aplice, pe intreaga durata a executarii lucrarilor, masurile de protectie a persoanelor, bunurilor si a mediului;
    b) sa obtina toate avizele, acordurile si atestatele prevazute de lege pentru realizarea obiectivului autorizat;
    c) sa despagubeasca proprietarii terenurilor si titularii activitatilor afectate de drepturile prevazute la alin. (2) pentru prejudiciile cauzate acestora prin exercitarea drepturilor respective.
    (7) Pentru efecte secundare obtinute sau posibil a fi produse prin realizarea, reabilitarea sau retehnologizarea, respectiv prin functionarea unei capacitati de transport si distributie si altele asemenea, titularul autorizatiei de functionare poate contracta cu persoanele interesate, in calitate de beneficiari, furnizarea sau prestarea de servicii corespunzatoare.

    Regimul drepturilor asupra proprietatii altuia
    Art. 54
    (1) Dreptul de uz pentru executarea lucrarilor necesare realizarii, reabilitarii sau retehnologizarii capacitatilor energetice se intinde pe durata necesara executarii lucrarilor. In exercitarea acestui drept de uz titularul autorizatiei poate:
    a) sa depoziteze pe terenurile proprietate privata materiale, echipamente, utilaje, instalatii;
    b) sa desfiinteze culturi sau plantatii ori alte amenajari existente ori numai sa le restranga, in masura strict necesara executarii lucrarilor pentru capacitatea autorizata, in conditiile legii;
    c) sa extraga materiale, sa capteze apa, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare;
    d) sa instaleze utilaje si sa lucreze cu acestea, sa amplaseze birouri si locuinte de santier;
    e) sa opreasca ori sa restranga activitati ale proprietarului, in masura strict necesara executarii lucrarilor pentru capacitatea autorizata.
    (2) Dreptul de uz prevazut la alin. (1) inceteaza inainte de expirarea duratei stabilite, prin acordul partilor, prin terminarea anticipata a lucrarilor pentru capacitatea autorizata sau prin sistarea lucrarilor si renuntarea la autorizatie. Oricare dintre aceste situatii trebuie notificata de indata proprietarului.
    (3) Dreptul de uz pentru asigurarea functionarii normale a capacitatii energetice autorizate, stabilit prin acord cu fiecare dintre proprietarii terenurilor afectate sau, in lipsa, prin hotarare judecatoreasca, se intinde pe toata durata de functionare a capacitatii autorizate, iar exercitarea lui se face ori de cate ori este necesar pentru asigurarea functionarii normale a capacitatii. In exercitarea acestui drept titularul autorizatiei de functionare poate:
    a) sa depoziteze materiale, echipamente, utilaje, instalatii pentru intretinere, revizii, reparatii si interventii necesare asigurarii functionarii normale a capacitatii autorizate;
    b) sa instaleze utilaje si sa lucreze cu acestea;
    c) sa afecteze culturi, plantatii sau alte amenajari existente si sa restranga activitati ale proprietarului in masura si pe durata strict necesara executarii operatiilor de intretinere, reparatii, revizii sau interventii pentru asigurarea functionarii normale a capacitatii autorizate.
    (4) Titularul autorizatiei de functionare este obligat sa stabileasca cu proprietarul, in conditii rezonabile, perioada, data inceperii si durata operatiunilor de intretinere, a reparatiilor, reviziei pentru asigurarea functionarii normale a capacitatii autorizate si afectarile proprietatii pe care acestea le implica, precum si indemnizatia cuvenita, stabilita conform acordului intre parti, iar la terminarea operatiunilor sau a interventiei in caz de avarie, accident sau catastrofa este obligat sa degajeze terenul si sa il repuna in situatia anterioara fara intarziere nejustificata.
    (5) Servitutea de trecere subterana, de suprafata sau aeriana cuprinde dreptul la instalare de retele de conducte, linii, stalpi cu echipamente de transformare, comutatie sau conversie si alte echipamente aferente capacitatii autorizate, precum si accesul la locul de amplasare a acestora pentru interventii, intretinere, reparatii, revizie, modificari si exploatare, conform prevederilor legale in vigoare.
    (6) Pentru a evita punerea in pericol a persoanelor, bunurilor sau a unor activitati desfasurate in zona de executare a lucrarilor de realizare, reabilitare, retehnologizare de capacitati energetice, precum si a operatiunilor de revizie, intretinere sau reparatie la capacitatea in functiune, titularul autorizatiei are dreptul de a obtine restrangerea sau sistarea, in masura necesara si pe durata lucrarilor sau a operatiunilor mentionate, a activitatilor desfasurate in vecinatatea altor persoane. Restrangerea sau sistarea se stabileste prin acord cu titularul activitatii, iar in lipsa acestuia, prin hotarare judecatoreasca, cu indemnizarea adecvata a titularului activitatii afectate. Pentru interventii in caz de avarie, accident ori catastrofa nu este necesar nici acord si nici hotarare judecatoreasca, dar titularul autorizatiei datoreaza titularului activitatii afectate indemnizatia adecvata, stabilita, la nevoie, prin hotarare judecatoreasca.
    (7) Drepturile de uz si servitutile prevazute la alin. (1), (3) si (5) se inscriu, prin grija titularului autorizatiei, in cartea funciara si pot fi exercitate de la data inscrierii; la incetarea lor drepturile respective vor fi radiate prin grija titularului autorizatiei, in caz contrar proprietarul putand cere radierea si daune interese pentru pagubele cauzate.
    (8) La incetarea drepturilor titularul autorizatiei este obligat sa asigure degajarea terenului si repunerea lui in situatia initiala, precum si sa plateasca indemnizatia stabilita conform acordului intre parti.
    (9) Dreptul de acces la utilitatile publice, prevazut la art. 53 alin. (2) lit. e), trebuie exercitat de titularul autorizatiei cu buna-credinta si in mod rezonabil, fara a prejudicia accesul altor persoane la respectivele utilitati publice.

    Continutul licentelor de exploatare si de intermedieri comerciale in domeniul energiei
    Art. 55
    (1) Licenta de exploatare comerciala a unei capacitati energetice trebuie sa prevada:
    a) elementele de identificare si de localizare a titularului;
    b) capacitatea energetica exploatata in regim comercial, cu precizarea daca titularul licentei este proprietar sau concesionar ori locator;
    c) operatiunile comerciale, obiect al licentei;
    d) conditionari, limitari si restrictii pentru asigurarea egalitatii de tratament a clientilor si pentru evitarea oricaror discriminari;
    e) interdictii si sarcini urmarind prezervarea unui mediu concurential normal in domeniu, prin evitarea dezechilibrelor pe piata si a practicilor anticoncurentiale, care ar putea provoca distorsiuni majore ale concurentei.
    (2) Licenta de intermediere de furnizare a energiei ori de servicii legate de aceasta trebuie sa mentioneze:
    a) elementele de identificare si de localizare a titularului;
    b) operatiunile de intermediere, obiect al licentei;
    c) conditionari, limitari si interdictii pentru asigurarea transparentei activitatii, egalitatii de tratament a clientilor si pentru evitarea conflictelor de interese intre intermediar si client.

    Modificarea autorizatiilor si a licentelor
    Art. 56
    (1) In cazul schimbarii fundamentale a circumstantelor existente la data eliberarii autorizatiei sau licentei, precum si in caz de survenire a unor evenimente care afecteaza substantial producerea de energie transportul sau distributia de energie ori piata energiei, autoritatea competenta poate decide modificarea unor autorizatii sau licente, conform constrangerilor impuse de asemenea imprejurari, cu respectarea egalitatii de tratament a titularilor si a proportionalitatii afectarii.
    (2) In aplicarea dispozitiilor alin. (1), autoritatea competenta va elibera titularilor noi autorizatii sau licente, cu continutul modificat, anulandu-le pe cele initiale.
    (3) In caz de modificari ale statutului titularului autorizatiei sau al licentei - prin divizare, fuziune, transformare, schimbarea obiectului de activitate, a sediului, modificarea capitalului social etc. - sau de modificari ale patrimoniului sau, care afecteaza autorizatia sau licenta eliberata, titularul va notifica autoritatii competente, fara intarziere nejustificata, intentia de modificare sau, dupa caz, situatia creata.
    (4) Primind notificarea prevazuta la alin. (3), autoritatea competenta va examina situatia si va dispune, daca apreciaza, modificarea corespunzatoare a autorizatiei sau a licentei, procedand conform celor stabilite la alin. (2).

    Suspendarea si retragerea autorizatiilor si licentelor
    Art. 57
    (1) In caz de neindeplinire de catre titularul autorizatiei, respectiv al licentei, a obligatiilor sale legale, precum si in caz de nerespectare a conditionarilor, limitarilor, restrictiilor, interdictiilor sau a sarcinilor stabilite prin autorizatie, respectiv prin licenta, constatate de autoritatea competenta din oficiu ori la sesizarea de catre terti sau la notificarea de catre titular, autoritatea competenta va proceda dupa cum urmeaza:
    a) pentru neindeplinirea sau nerespectarea obligatiilor neimputabile titularului, va dispune:
    (i) daca situatia creata este remediabila, un termen de conformare, sub sanctiunea suspendarii autorizatiei, respectiv a licentei;
    (ii) daca situatia creata este iremediabila, retragerea autorizatiei, respectiv a licentei;
    b) pentru neindeplinirea sau nerespectarea conditiilor imputabile titularului, va dispune:
    (i) daca situatia creata este remediabila, suspendarea autorizatiei, respectiv a licentei, pe o perioada fixata pentru remedierea situatiei create si conformare cu autorizatia, respectiv cu licenta;
    (ii) daca situatia creata este iremediabila, retragerea autorizatiei, respectiv a licentei.
    (2) In toate cazurile prevazute la alin. (1), persoanele prejudiciate pot actiona pe titular in justitie pentru repararea pagubei cauzate.
    (3) Autoritatea competenta va suspenda autorizatia, respectiv licenta titularului, in caz de incepere a procedurii reorganizarii judiciare sau a falimentului acestuia.
    (4) Autoritatea competenta va retrage autorizatia, respectiv licenta, in cazul decaderii, incapacitatii sau al falimentului titularului, precum si la incetarea concesiunii sau a locatiunii capacitatii energetice ori la vanzarea capacitatii de catre titular.

    Zone de protectie si zone de siguranta
    Art. 58
    (1) Pentru protectia si functionarea normala a capacitatilor energetice si a accesoriilor acestora se instituie zona de protectie a capacitatii energetice.
    (2) Delimitarea zonei de protectie a capacitatii energetice se face, pentru fiecare obiectiv prin autorizatia de functionare, in conformitate cu normele tehnice elaborate de autoritatea competenta.
    (3) Asupra proprietatii tertilor, cuprinsa in zona de protectie, se stabileste servitute legala in regimul prevazut la art. 54, continutul servitutii fiind determinat in autorizatia de functionare a capacitatii energetice.
    (4) In jurul zonei de protectie a capacitatii energetice se instituie zona de siguranta a capacitatii energetice pentru asigurarea functionarii normale a capacitatii si pentru evitarea punerii in pericol a persoanelor, bunurilor si a mediului.
    (5) Delimitarea zonei de siguranta se face, pentru fiecare obiectiv, prin autorizatia de functionare, in conformitate cu normele tehnice elaborate de autoritatea competenta.
    (6) In perimetrul zonei de siguranta se stabilesc sarcini, restrictii si interdictii asupra proprietatilor si activitatilor tertilor din zona, in masura necesara exigentelor specifice obiectivului si in regimul prevazut la art. 54.

    Exproprierea
    Art. 59
    (1) Terenul necesar pentru infiintarea si functionarea capacitatii energetice este fie proprietatea titularului autorizatiei, fie proprietate publica.
    (2) Daca terenul necesar pentru infiintarea si functionarea capacitatii energetice este proprietate privata a unui tert, titularul autorizatiei trebuie sa initieze procedura legala de expropriere a terenului pentru cauza de utilitate publica si sa obtina concesiunea lui pe durata existentei capacitatii energetice.

    Concesionarea
    Art. 60
    (1) Terenurile si alte bunuri din domeniul public, cum ar fi linii de transport de energie electrica si/sau termica, si serviciile publice de transport, de distributie si alimentare cu energie sau alte servicii din sectorul energiei pot face obiectul concesionarii catre persoane fizice si persoane juridice de drept privat, romane sau straine, contra platii unei redevente catre concedent.
    (2) Capacitatile energetice din domeniul privat al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale pot fi inchiriate in conditiile legii.
    (3) Concesiunile se acorda prin licitatie publica.
    (4) Pentru terenuri si alte bunuri din domeniul public al statului si al entitatilor administrativ-teritoriale, concesiunea poate fi acordata prin negociere directa, dupa ce va fi fost epuizata fara adjudecare procedura licitatiei.
    (5) Apelul public de oferte, documentatia care trebuie prezentata de persoanele interesate si caietul de sarcini se fac conform procedurilor legale privind concesiunile.
    (6) Pentru concesiunile de bunuri din domeniul public si de servicii publice de interes national continutul caietului de sarcini se aproba prin hotarare a Guvernului, iar pentru concesiunile de bunuri din domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale si de servicii publice de interes judetean sau local, prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a consiliului local.
    (7) In afara criteriilor generale, pentru aprobarea concesiunii se vor aplica si urmatoarele criterii specifice:
    a) aprobarea de catre autoritatea competenta, in calitate de concedent, a regulamentelor de functionare si a reglementarilor specifice ale concesionarului, precum si orice modificari ale acestora;
    b) obligatia concesionarului de a realiza transportul si distributia energiei termice la parametrii calitativi si tehnici prevazuti de normele in vigoare, in conditii de eficienta economica, economisirea energiei si protectia mediului;
    c) obligatia concesionarului de a transporta energia termica intr-o anumita zona de consum si de a alimenta oricare consumator din acea zona, care face o cerere in acest sens si care indeplineste conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;
    d) obligatia de a respecta comanda operativa a dispecerului energetic;
    e) obligatia concesionarului de a indeplini la termenele stabilite masurile prevazute in actele de control incheiate de concedent.
    (8) Persoanele fizice sau juridice interesate sa participe la licitatie in vederea obtinerii unei concesiuni trebuie sa obtina o autorizatie provizorie de la autoritatea competenta, privind desfasurarea activitatii ce face obiectul concesiunii. Dupa adjudecarea concesiunii, autorizatia provizorie a castigatorului licitatiei se va transforma in autorizatie definitiva.
    (9) Durata de concesionare pentru instalatiile energetice se stabileste prin contractul incheiat intre parti si poate fi prelungita prin acordul acestora, in conditiile legislatiei in vigoare.
    (10) La expirarea contractului bunurile concesionate revin la concedent, libere de orice sarcini sau obligatii.
    (11) Investitiile pe care concesionarul intentioneaza sa le promoveze in ultimii 10 ani ai concesiunii trebuie aprobate de concedent.
    (12) Daca durata de concesionare acopera durata de functionare a instalatiei, contractul de concesiune va stipula clauze speciale privind obligatiile concesionarului, inclusiv clauze financiare, referitoare la dezafectarea acesteia.

    Transferul concesiunii
    Art. 61
    (1) Titularul unui contract de concesiune este in drept sa transfere altei persoane juridice drepturile si obligatiile contractuale numai cu aprobarea scrisa a concedentului; orice transfer realizat fara aprobare este lovit de nulitate si atrage dupa sine si incetarea valabilitatii contractului de concesiune, prin decizia concedentului.
    (2) Cesiunea contractului catre alta persoana juridica nu exonereaza titularul concesiunii de raspunderea solidara cu cesionarul pentru obligatiile asumate prin contract.

    Interdictia
    Art. 62
    Dreptul concesionarului asupra bunului sau a serviciului public concesionat nu poate fi grevat cu sarcini.

    Incetarea concesiunii
    Art. 63
    (1) Concesiunea inceteaza:
    a) ca efect al expirarii duratei pentru care a fost acordata sau a perioadei de valabilitate a contractelor;
    b) prin renuntarea de catre concesionar;
    c) prin retragerea dreptului concesiunii de catre concedent.
    (2) La incetarea concesiunii, indiferent de cauzele care au determinat-o, instalatiile trec in proprietatea concedentului, in conditiile art. 60 alin. (10).
    (3) Cu 3 ani inainte de expirarea concesiunii concedentul va stabili situatia in care vor fi repuse in functiune instalatiile care au facut obiectul contractului de concesiune dupa expirare.
    (4) In termen de maximum 3 luni de la incetarea administrarii sau concesiunii, prin renuntare sau retragere, concedentul va stabili masurile ce urmeaza a fi luate in legatura cu instalatiile ce au facut obiectul contractului.

    Renuntarea la concesiune
    Art. 64
    (1) Concesionarul poate renunta la contract, daca indeplineste, cumulativ, urmatoarele conditii:
    a) comunica in scris autoritatii competente intentia sa de renuntare;
    b) pune la dispozitie concedentului intreaga documentatie privind activitatea desfasurata pana la data renuntarii, precum si rezultatele acesteia;
    c) achita concedentului redeventa datorata pana la momentul incetarii concesiunii.
    (2) Dupa indeplinirea de catre titular a conditiilor prevazute la alin. (1), concedentul emite decizia de incuviintare a renuntarii, care se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
    (3) Renuntarea la contract devine efectiva la 60 de zile de la notificarea intentiei de renuntare, cu indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1).
    (4) Titularul va ramane raspunzator fata de cei interesati atat pentru toate pagubele cauzate prin exploatarea si prin lucrarile efectuate pana la data renuntarii, cat si pentru cele rezultate din relatiile comerciale, inclusiv a celor constatate dupa emiterea deciziei de incuviintare a renuntarii.

    Retragerea concesiunii
    Art. 65
    (1) Dreptul de concesiune poate fi retras de concedent in situatiile in care titularul:
    a) nu efectueaza volumul de lucrari de dezvoltare si de exploatare prevazut in contract pentru o perioada data si expirata;
    b) utilizeaza si alte metode sau tehnologii de exploatare decat cele aprobate de concedent;
    c) incalca normele referitoare la protectia mediului inconjurator;
    d) nu respecta orice alte clauze prevazute in contract, inclusiv in ceea ce priveste plata redeventelor.
    (2) Decizia de retragere a concesiunii emise de concedent poate fi contestata, in termen de 30 de zile de la comunicare, la instanta de contencios administrativ competenta. Decizia ramasa definitiva se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

    CAP. 8
    Autoritati si competente

    Sectiunea I
    Politica energetica

    Politica energetica
    Art. 66
    (1) Politica energetica a statului consta in stabilirea obiectivelor sectorului energetic, a modalitatilor optime de realizare a acestora, in conditiile asigurarii unei dezvoltari durabile a economiei nationale.
    (2) Politica energetica este elaborata pe baza programului de guvernare aprobat de Parlament, de catre ministerul de resort, cu consultarea organismelor guvernamentale cu atributii in domeniu si a societatii civile, pentru un interval mediu, si cu luarea in considerare a evolutiilor probabile pe termen lung, avand in vedere, in principal:
    a) asigurarea securitatii in aprovizionarea cu combustibili si energie;
    b) prognozarea cererii de resurse de combustibili si energie, cu luarea in considerare a evolutiei economiei nationale;
    c) prognozarea importurilor si a exporturilor de combustibili si de energie;
    d) elaborarea programelor de investitii in sectorul energetic;
    e) asigurarea protectiei mediului, reconstructia ecologica a siturilor afectate de activitati energetice;
    f) transparenta preturilor si a tarifelor la combustibili si energie;
    g) cresterea eficientei in utilizarea combustibililor si energiei;
    h) dezvoltarea resurselor regenerabile de energie;
    i) asigurarea stocurilor de siguranta la combustibili si a infrastructurii necesare;
    j) directiile cercetarii si dezvoltarii specifice sectorului energetic, precum si introducerea tehnologiilor avansate in domeniu;
    k) dezvoltarea cooperarii energetice internationale;
    l) propuneri de reglementari specifice sectorului energetic.

    Programul energetic
    Art. 67
    (1) Politica energetica se concretizeaza intr-un program ce va cuprinde liniile directoare ale acestei politici pentru o perioada de 2 ani, pe care Guvernul il va supune spre aprobare Parlamentului.
    (2) Guvernul, ministerul de resort, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale iau masuri pentru realizarea obiectivelor inscrise in programul prevazut la alin. (1) si examineaza, anual sau ori de cate ori este necesar, stadiul indeplinirii prevederilor acestuia.

    Sectiunea a II-a
    Atributii

    Ministerul de resort
    Art. 68
    (1) Ministerul de resort asigura aducerea la indeplinire a politicii energetice nationale, in conditiile prevederilor prezentei ordonante de urgenta, in care scop indeplineste urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza programe de actiuni si de masuri pentru aplicarea strategiei si politicii in sectorul energetic, inclusiv programe de eficienta energetica, cu finantare de la bugetul de stat;
    b) elaboreaza proiecte de acte normative pentru sectorul energetic;
    c) asigura elaborarea de studii pe baza carora urmeaza a fi stabilite prioritatile privind investitiile din sectorul energetic;
    d) elaboreaza programul de constituire a stocurilor de siguranta la combustibili si urmareste realizarea prevederilor acestuia de catre agentii economici;
    e) obliga participantii la activitatile din sectorul energetic sa proiecteze instalatiile de producere a energiei la un nivel ridicat de performanta tehnica si calitativa;
    f) ia masuri pentru realizarea de instalatii de producere a energiei, care sa permita utilizarea in conditii economice a unor cantitati minimale de combustibili inferiori din resurse interne, precum si valorificarea unor cantitati prestabilite de resurse regenerabile si secundare de energie;
    g) coordoneaza actiunile de cooperare cu institutii similare din alte tari, precum si cu organisme internationale de profil;
    h) avizeaza, impreuna cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, normativele de protectia muncii in sectorul energetic;
    i) elaboreaza si fundamenteaza, impreuna cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si cu organizatiile patronale si sindicale propunerile de politica sociala specifice sectorului energetic, programe de asistenta sociala si medicala, de asigurari de risc si accidente, in vederea evitarii riscurilor profesionale si a reabilitarii celor care au suferit accidente de munca si boli profesionale.
    (2) Ministrul este ordonator principal de credite pentru alocatiile bugetare privind retehnologizarea, dezvoltarea-cercetarea, prospectiunea si explorarea geologica, dezvoltarea tehnologica, protectia mediului ambiant, restructurarea si alte activitati specifice sectorului energetic.

    Autoritatea competenta
    Art. 69
    (1) Autoritatea competenta, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, este Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, infiintata ca autoritate administrativa-autonoma, cu sediul in Bucuresti.
    (2) Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei are urmatoarele competente:
    a) emite norme si instructiuni obligatorii cu privire la functionarea sistemului electroenergetic; emite autorizatiile, permisele si licentele prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;
    b) negociaza si incheie acorduri de concesionare in sectorul energetic, face recomandari pentru acordarea concesiunilor si stabileste principiile de calcul al redeventelor pentru concesiunile acordate;
    c) elaboreaza metodologia de calcul al preturilor si tarifelor aplicabile activitatilor de monopol natural si aproba sistemele de preturi si tarife pentru aceste activitati, in conditiile legislatiei in vigoare, urmarind protectia corespunzatoare a consumatorilor de energie; urmareste si controleaza respectarea de catre furnizorii de energie a sistemului de preturi si tarife;
    d) supravegheaza functionarea mecanismelor de piata in sectorul energetic si stabileste procedurile de contractare pentru activitatile cu caracter de monopol, in cooperare cu Oficiul Concurentei;
    e) solutioneaza eventualele neintelegeri ivite la incheierea contractului de furnizare; decizia este obligatorie pentru ambele parti contractante;
    f) urmareste respectarea standardelor de calitate a serviciilor specifice sectorului energetic;
    g) constata si aplica contraventiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;
    h) urmareste aplicarea si respectarea masurilor stabilite pentru protectia mediului de catre toti participantii la activitatile din sectorul energetic;
    i) creeaza cadrul necesar de reglementare pentru utilizarea eficienta a energiei electrice si termice;
    j) supravegheaza activitatile de comert exterior ale Romaniei in sectorul energiei electrice, in cadrul atributiilor sale;
    k) elaboreaza normativele (normele de protectia muncii) in sistemul energetic.

    Atributiile Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei
    Art. 70
    Atributiile Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei se exercita, conform prezentei ordonante de urgenta, prin hotarari ale presedintelui acesteia si privesc:
    a) emiterea de reglementari privind tarifele si contractele pentru energia electrica si termica, pe baza avizului Oficiului Concurentei, in conditiile prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996;
    b) emiterea, refuzul acesteia, suspendarea sau retragerea autorizatiilor, permiselor si licentelor;
    c) asigurarea alimentarii cu energie electrica si termica, in conditii de maxima siguranta si calitate;
    d) prevenirea abuzului de pozitie dominanta pe piata;
    e) crearea sistemului de diseminare a informatiilor necesare in procesul de planificare, precum si in stabilirea solutiilor de crestere a eficientei energetice;
    f) emiterea de regulamente, norme si instructiuni privind functionarea sistemului electroenergetic national si a pietelor de energie electrica si termica;
    g) solutionarea litigiilor precontractuale si aplicarea de sanctiuni prevazute de lege pentru nerespectarea prevederilor cuprinse in hotararile Agentiei Nationale pentru Energie.

    Consiliile judetene
    Art. 71
    Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti coordoneaza activitatea de furnizare a energiei si a combustibililor pe intreg teritoriul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, in vederea realizarii acesteia.

    Consiliile locale
    Art. 72
    (1) Consiliile locale au urmatoarele atributii in domeniul energetic:
    a) planifica, organizeaza si finanteaza, impreuna cu celelalte organisme abilitate, furnizarea energiei termice, electrice si a combustibililor pe teritoriul localitatilor, in conditii de continuitate si de siguranta a alimentarii si tinand seama de necesitatile de consum; in acest scop, pot prelua in gestiune centralele termice si centralele electrice de termoficare din zona, care au, in principal, ca destinatie producerea caldurii, retelele de transport si de distributie locala a energiei termice sau le pot concesiona, cu respectarea reglementarilor emise de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei; indeplinesc atributiile autoritatii competente prevazute la art. 69 alin. (2) lit. f), g) si h), avand si alte competente acordate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei fata de agentii privati ce produc, transporta si distribuie energie pe plan local, sub controlul si cu respectarea reglementarilor emise de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei;
    b) planifica, organizeaza si finanteaza iluminatul public, prevederile lit. a) aplicandu-se in mod corespunzator;
    c) avizeaza, in conditiile legii, realizarea noilor capacitati de investitii de interes local in domeniul energetic;
    d) initiaza programul de utilizare eficienta a energiei si de promovare a surselor regenerabile de energie;
    e) initiaza actiuni de cooperare cu alte consilii locale pentru solutionarea unor probleme energetice de interes comun.
    (2) Dezvoltarea si realizarea instalatiilor de transport si distributie a energiei termice se fac sub directa indrumare si control ale autoritatilor administratiei locale care raspund de asigurarea alimentarii cu energie termica a zonelor respective.
    (3) Pentru imbunatatirea alimentarii cu energie termica a localitatilor consiliul local poate initia proiecte proprii de modernizare si extindere a instalatiilor termice existente in cadrul localitatii sau de construire a unor instalatii noi, cu respectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
    (4) Agentii economici care isi desfasoara activitatea in domeniul energetic au obligatia sa puna la dispozitie consiliilor locale si judetene, in mod gratuit, toate datele, informatiile si documentele necesare acestora, in vederea elaborarii si fundamentarii planurilor si programelor energetice si a indeplinirii atributiilor prevazute de prezentul articol.

    Electrificarea rurala
    Art. 73
    (1) Consiliile locale vor include in bugetele lor anuale pozitii destinate electrificarii rurale.
    (2) De asemenea, in bugetul de stat vor fi prevazute fonduri cu aceasta destinatie.
    (3) Autoritatile administratiei publice locale si Ministerul Industriei si Comertului raspund de implementarea proiectelor si a programelor de electrificare rurala.

    CAP. 9
    Sursele regenerabile si neconventionale de energie

    Definirea surselor
    Art. 74
    In conditiile prezentei ordonante de urgenta se definesc ca surse regenerabile si neconventionale de energie:
    a) energia radiatiei solare directe, denumita energie solara;
    b) energia hidraulica a acumularilor de apa, exploatata in amenajari hidrotehnice denumite generic microhidrocentrale si centrale hidro mici, avand putere instalata de maximum 10 MW si care nu fac parte din amenajari hidroenergetice complexe;
    c) energia valurilor;
    d) energia geotermala;
    e) energia eoliana;
    f) energia continuta in masa lemnoasa si in alte materii vegetale, formand impreuna categoria de combustibil solid, denumita biomasa;
    g) energia continuta in produse secundare gazoase obtinute prin fermentare din materii reziduale organice, formand categoria de combustibil gazos, denumita biogaz;
    h) energia continuta in produse lichide obtinute prin distilarea materiei organice fermentate, formand categoria de combustibil lichid, denumita alcool carburant;
    i) energia obtinuta din alte surse regenerabile, neexploatate in prezent.

    Conditii de utilizare si de comercializare
    Art. 75
    (1) Autoritatea competenta, pe baza prevederilor prezentei ordonante de urgenta, va reglementa conditiile tehnice de utilizare, din punct de vedere energetic, a resurselor regenerabile de energie si a surselor neconventionale de gaze.
    (2) Producerea de energie electrica si termica pe baza acestor resurse, precum si comercializarea lor se face in conditiile stabilite de autoritatea competenta, prin aplicarea, in mod corespunzator, a reglementarilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta pentru energie electrica sau termica si a altor dispozitii legale.

    Facilitati
    Art. 76
    Facilitatile pentru stimularea dezvoltarii si utilizarii surselor regenerabile si neconventionale de energie se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

    CAP. 10
    Raspunderi si sanctiuni

    Raspunderi
    Art. 77
    Incalcarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta atrage, dupa caz, raspunderea materiala, disciplinara, administrativa, penala sau civila.

    Infractiuni
    Art. 78
    (1) Sustragerea de energie electrica si/sau termica constituie infractiune de furt si se pedepseste conform prevederilor Codului penal;
    (2) Deteriorarea, modificarea fara drept sau blocarea functionarii echipamentului de masurare a energiei electrice si termice livrate constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 4 ani.
    (3) Executarea sau folosirea de instalatii clandestine, in scopul racordarii directe la retea sau pentru ocolirea echipamentelor de masurare constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 5 ani.
    (4) Daca infractiunile prevazute la alin. (2) si (3) din prezentul articol sunt savarsite de un salariat al unei societati de electricitate, maximul pedepsei se majoreaza cu un spor de un an.
    (5) Tentativa faptelor prevazute la alin. (1), (2) si (3) se pedepseste.

    Contraventii
    Art. 79
    (1) Constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in altfel de conditii incat, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni, urmatoarele fapte:
    a) desfasurarea, fara obtinerea autorizatiei, a licentei sau a permisului obligatoriu, a oricarei activitati care necesita un asemenea document potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta si reglementarilor elaborate in baza ei;
    b) folosirea unor practici menite sa influenteze formarea libera a preturilor pe piata energiei electrice;
    c) reducerea neautorizata a capacitatii de productie sau de furnizare a energiei electrice si/sau termice de catre producatori, precum si refuzul nejustificat de alimentare a consumatorului;
    d) nerespectarea dispozitiilor operative ale dispecerului energetic;
    e) exploatarea unor instalatii care nu respecta conditiile tehnice de securitate si pot dauna persoanelor fizice, proprietatii si/sau mediului inconjurator;
    f) refuzul nejustificat al accesului la retelele de transport si de distributie al oricarui solicitant intern sau extern;
    g) revanzarea de energie electrica de catre un tert, fara acordul furnizorului;
    h) exploatarea unor instalatii care nu respecta conditiile tehnice de securitate si care pot dauna persoanelor fizice sau proprietatilor inconjuratoare;
    i) refuzul de a permite verificarile si inspectiile prevazute prin reglementari sau dispuse, dupa caz, de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, precum si obstructionarea acesteia in indeplinirea atributiilor sale;
    j) neprezentarea datelor si informatiilor solicitate de autoritatea competenta si nerealizarea masurilor dispuse de aceasta;
    k) neasigurarea stocului minim de combustibil, conform art. 8 alin. (1) lit. c);
    l) depasirea limitelor maxime admise privind emisiile de noxe;
    m) nerealizarea obligatiilor de producere si/sau de ofertare catre operatorul comercial, de catre producatorul de energie care este obligat sa o faca conform prevederilor legale, fara confirmarea operatorului de sistem (a dispecerului);
    n) orice actiune din partea operatorului de sistem privind determinarea ordinii de merit a capacitatilor de producere, conducand la alterarea nejustificata a rezultatelor sau a echilibrului cerere-oferta;
    o) nefurnizarea unor informatii precise din partea operatorului de sistem pentru asigurarea functionarii sigure a sistemelor interconectate;
    p) transmiterea de date cu caracter confidential privind operatiunile comerciale;
    q) intarzierea nejustificata in racordarea noilor consumatori sau in realimentarea lor dupa intrerupere;
    r) executarea de sapaturi sau de orice fel de lucrari in zonele de protectie a instalatiilor, fara consimtamantul prealabil al titularului acestora;
    s) nerespectarea indicatorilor de calitate stabiliti prin reglementarile in vigoare;
    t) incalcarea reglementarilor prevazute la art. 3 alin. (3);
    u) practicarea de tarife care conduc la alterarea pretului mediu la consumator cu peste 15% .
    (2) In cazul contraventiilor prevazute la art. 79 lit. a) - j), amenda care se aplica persoanelor fizice este de 3.000.000 lei, iar persoanelor juridice este de 500.000.000 lei. In cazul contraventiilor prevazute la art. 79 lit. k) - u), amenda este de 1.000.000 lei pentru persoanele fizice, iar pentru persoane juridice este de 100.000.000 lei si se aplica persoanei care se face vinovata de savarsirea lor.
    (3) Nivelul acestor amenzi se va actualiza prin hotarare a Guvernului, in raport cu rata inflatiei.
    (4) Constatarea si aplicarea amenzilor se fac de catre reprezentantii imputerniciti ai autoritatii de reglementare.
    (5) Dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor sunt aplicabile contraventiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.

    Confiscari
    Art. 80
    Lucrarile produse, dobandite sau care au servit la savarsirea infractiunilor si/sau a contraventiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, inclusiv sumele din banci rezultate sunt supuse confiscarii, in conditiile prevazute de Codul penal, respectiv de Legea nr. 32/1968.

    Constatarea infractiunilor si a contraventiilor
    Art. 81
    (1) In vederea constatarii infractiunilor si contraventiilor prevazute la art. 78 si 79, agentii constatatori au acces, in conditiile legii, in cladiri, incaperi, la instalatii si in orice alt loc, pana la receptoarele de energie, si au dreptul sa verifice instalatia, precum si sa exercite masuratori, determinari si recoltari de probe pentru analize. Proprietarii si cei care exploateaza aceste cladiri, locuri sau instalatii sunt obligati sa puna la dispozitie agentilor constatatori documentele si actele specifice activitatilor lor.
    (2) Organele de politie si ale Ministerului Public sunt obligate sa acorde, la cerere, sprijin agentilor constatatori prevazuti la alin. (1).

    CAP. 11
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Autorizarea instalatiilor in functiune
    Art. 82
    (1) Pentru instalatiile privind producerea, transportul si distributia energiei electrice si termice, care sunt in exploatare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si care nu sunt autorizate sa functioneze in conditiile prevazute de aceasta, se va obtine autorizatia necesara in termen de 2 ani.
    (2) Pentru motive temeinice termenul prevazut la alin. (1) poate fi prelungit cu cel mult un an.

    Privatizarea
    Art. 83
    (1) Privatizarea in sectorul energetic se face in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997.
    (2) Capacitatile energetice de producere in curs de executie pot fi vandute ca active, cu obligatia, dupa caz, a finalizarii lucrarilor.

    Intrarea in vigoare
    Art. 84
    (1) Pana la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, autoritatea competenta va propune spre aprobare Guvernului reglementarile prevazute in sarcina sa.
    (2) Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la 3 luni de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
    (3) Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:
    - Decretul nr. 76/1950 privind producerea, transportul distributia si vanzarea energiei electrice, publicat in Buletinul Oficial nr. 31 din 31 martie 1950, modificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 620/1973 cu privire la masurile de dezvoltare a bazei energetice si de folosire mai judicioasa a combustibililor si energiei, republicat in Buletinul Oficial nr. 95 din 30 august 1977, cu modificarile ulterioare;
    - Decretul Consiliului de Stat nr. 202/1974 pentru adoptarea Statutului privind functionarea Sistemului energetic national si disciplina lucratorilor din acest sistem;
    - Decretul Consiliului de Stat nr. 272/1987 privind unele masuri pentru rationalizarea consumului de gaze naturale si energie electrica, publicat in Buletinul Oficial nr. 53 din 11 noiembrie 1987;
    - orice dispozitii contrare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       p. Ministrul industriei si comertului,
                       Nicolae Staiculescu,
                       secretar de stat

                       Ministru finantelor,
                       Decebal Traian RemesSmartCity5

COMENTARII la OUG 63/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 63 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 63/1998
Legea 380 2003
pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrica si termica
Legea 318 2003
Legea energiei electrice
Ordin 245 2002
privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice si juridice care au dreptul sa realizeze bilanturi energetice si a Regulamentului pentru atestarea responsabililor cu atributii in domeniul gestiunii energiei
Ordin 5 2000
pentru aprobarea Metodologiei privind incadrarea pe categorii a consumatorilor de energie electrica
OUG 67 2000
privind unele masuri referitoare la preturile si tarifele pentru energia electrica si termica
Hotărârea 138 2000
privind programul de restructurare in sectorul energiei electrice si termice
Hotărârea 122 2000
privind stabilirea gradului initial de deschidere a pietei energiei electrice catre concurenta
Decizia 4 2000
pentru aprobarea contractului-cadru de vanzare-cumparare a energiei termice din sisteme de alimentare centralizata
Decizia 75 1999
pentru numirea agentilor constatatori
Decizia 61 1999
pentru aprobarea Normelor tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta ale capacitatilor energetice
Decizia 34 1999
pentru aprobarea Standardului de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate
Decizia 36 1999
pentru aprobarea Contractului-cadru de achizitie a energiei electrice de la un producator independent de energie electrica
Decizia 33 1999
pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul energiei electrice si termice
Hotărârea 567 1999
privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licentelor si autorizatiilor in sectorul energiei electrice si termice
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu