E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 17 din 12 mai 1997

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice

ACT EMIS DE:     GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 91 din 15 mai 1997


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    Ordonanta Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 193 din 25 august 1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 132 din 29 decembrie 1995, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    Producatorul intern sau importatorul este obligat sa aplice timbrul, banderola sau eticheta de marcare pe ambalajul individual al produsului, respectiv pachet, cutie sau sticla, astfel incat deschiderea ambalajului sa deterioreze marcajul.
    Importatorul transmite producatorului extern marcajele, in vederea aplicarii efective a acestora pe produsele contractate.
    Produsele de natura celor supuse marcarii - nemarcate sau cu marcaje false -, devenite proprietatea statului potrivit legii, vor purta marcaje speciale, realizate si aplicate de unitatea autorizata de catre Ministerul Finantelor cu tiparirea acestora.
    Marcajele speciale prevazute la alin. 3 vor fi aplicate numai pe produsele care indeplinesc conditiile de comercializare.
    Produsele care nu indeplinesc aceste conditii vor fi distruse, cu respectarea prevederilor legale."
    2. Articolul 5 alineatul 1 se completeaza si va avea urmatorul cuprins:
    "Responsabilitatea marcarii produselor in scopul comercializarii revine producatorului sau importatorului acestor produse, precum si unitatii autorizate de Ministerul Finantelor pentru produsele devenite proprietatea statului potrivit legii."
    3. Articolul 8 alineatul 3 se abroga.
    4. Articolul 8 alineatul 4, care devine alineatul 3, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Unitatea specializata, autorizata sa tipareasca marcajele, vinde timbrele, banderolele sau etichetele direct producatorilor interni sau importatorilor."
    5. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    Agentii economici importatori sau producatorii interni, detinatori de licente, vor procura timbrele, banderolele sau etichetele de marcare direct de la unitatea autorizata cu tiparirea.
    Timbrele, banderolele sau etichetele de marcare se elibereaza nominal fiecarui agent economic, in baza licentei de importator sau de producator intern.
    Fiecare comanda de timbre, banderole sau etichete de marcare se aproba de catre autoritatea emitenta a licentei, numai daca importatorul prezinta scrisoare de garantie bancara sau dovada depozitului bancar, echivalente cu valoarea accizelor corespunzatoare cantitatilor de marfuri pentru care s-au solicitat marcaje.
    Timbrele, banderolele sau etichetele de marcare nu pot fi revandute de catre producatorul intern sau de catre importator altor agenti economici."
    6. Articolul 11 se completeaza cu doua alineate, care vor avea urmatorul cuprins:
    "Agentii economici producatori sau importatori pot detine in stoc marcaje corespunzatoare la nivelul a 3 luni.
    La expirarea acestui termen, titularii prevazuti la alin. 2 sunt obligati sa prezinte stocul timbrelor neutilizate autoritatii emitente a licentei, care va dispune distrugerea marcajelor sau repunerea lor in utilizare, dupa caz."
    7. Dupa articolul 11 se introduce articolul 11^1, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11^1
    In vederea realizarii importurilor de tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice, timbrele, banderolele si etichetele de marcare, dupa caz, procurate de importatori se expediaza in strainatate pe adresa producatorului, care urmeaza sa le aplice pe marfa.
    Trimiterea in strainatate se face numai ca bagaj neinsotit, cu depunerea la vama a declaratiei vamale de scoatere temporara din tara. Declaratia vamala va fi insotita in acest caz de urmatoarele documente:
    a) documentul de transport international din care sa rezulte ca destinatarul este producatorul marfurilor ce urmeaza a fi importate;
    b) o copie de pe contractul incheiat intre importatorul roman si producatorul strain sau reprezentantul acestuia;
    c) o copie de pe licenta de import, eliberata potrivit legii;
    d) dovada garantarii valorii accizelor.
    Cu ocazia importului, o data cu declaratia vamala de import, se depune si o declaratie vamala de reimport pentru marcajele aplicate, in vederea incheierii regimului acordat la scoaterea temporara din tara a acestora.
    Garantia constituita potrivit prevederilor art. 10 alin. 3 inceteaza numai dupa indeplinirea formalitatilor vamale de import pentru toate marcajele expediate in strainatate in regim de export temporar."
    8. Dupa articolul 12 se introduce articolul 12^1, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12^1
    Constituie infractiune si se pedepseste conform prevederilor Codului penal falsificarea si contrafacerea marcajelor."
    9. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    Constituie contraventie urmatoarele fapte, daca, potrivit legii penale, nu sunt considerate infractiune:
    a) comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor prevazute la art. 1 din prezenta ordonanta, fara a fi marcate;
    b) revanzarea de catre producatorul intern sau de catre importator, altor agenti economici, a timbrelor, banderolelor sau etichetelor de marcare, precum si cumpararea acestora in astfel de conditii;
    c) vanzarea timbrelor, banderolelor sau etichetelor de marcare, de catre unitatea autorizata cu tiparirea, altor persoane fizice sau juridice in afara celor care detin licenta de importator sau de producator intern;
    d) neefectuarea corecta a marcarii, precum si utilizarea de timbre, banderole sau etichete deteriorate;
    e) vanzarea tigaretelor cu bucata, din pachete deschise sau fara pachet;
    f) nerespectarea obligatiei de a tine evidenta distincta a achizitionarii, utilizarii si returnarii timbrelor, banderolelor si etichetelor de marcare;
    g) nejustificarea diferentelor dintre marcajele scoase temporar din tara si cele aplicate pe marfa introdusa in tara;
    h) nerespectarea obligatiei de prezentare a stocului marcajelor neutilizate;
    i) nerespectarea dispozitiilor cu caracter vamal cuprinse in prezenta ordonanta.
    Contraventiile prevazute la lit. a) si d) se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei, confiscarea bunurilor si retragerea licentei de catre autoritatea emitenta.
    Contraventia prevazuta la lit. b) se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, confiscarea marcajelor si retragerea licentei de catre autoritatea emitenta.
    Contraventia prevazuta la lit. c) se sanctioneaza cu amenda de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei.
    Contraventiile prevazute la lit. e) si f) se sanctioneaza cu amenda de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei si suspendarea licentei de catre autoritatea emitenta.
    Contraventia prevazuta la lit. g) se sanctioneaza cu amenda de la 300.000.000 lei la 500.000.000 lei si retragerea licentei de catre autoritatea emitenta.
    Contraventiile prevazute la lit. h) si i) se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei si suspendarea licentei in cazul prevazut la lit. h) si retragerea licentei de catre autoritatea emitenta in cazul prevazut la lit. i).
    Sanctiunile pot fi aplicate si persoanelor juridice.
    Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor din prezenta ordonanta se fac de catre personalul de specialitate din Ministerul Finantelor si din unitatile sale teritoriale, imputernicit in acest scop."
    Art. 2
    Ministerul Finantelor va modifica, in termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonante de urgenta, Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 213/1996.
    Art. 3
    Ordonanta Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice, cu modificarile si completarile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
                  VICTOR CIORBEA

                         Contrasemneaza:
                         Ministru de stat,
                         ministrul finantelor,
                         Mircea CiumaraSmartCity5

COMENTARII la OUG 17/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 17 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu