E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul OUG 112 2000 abrogă articolul 2 din actul Hotărârea 248 1994
Articolul 1 din actul OUG 112 2000 abrogă articolul 3 din actul Hotărârea 248 1994
Articolul 1 din actul OUG 112 2000 abrogă articolul 2 din actul Hotărârea 248 1994
Articolul 1 din actul OUG 112 2000 abrogă articolul 3 din actul Hotărârea 248 1994
Articolul 1 din actul OUG 112 2000 modifica articolul 4 din actul Legea 82 1993
Articolul 1 din actul OUG 112 2000 abrogă articolul 5 din actul Legea 82 1993
Articolul 1 din actul OUG 112 2000 modifica articolul 6 din actul Legea 82 1993
Articolul 1 din actul OUG 112 2000 modifica articolul 10 din actul Legea 82 1993
Articolul 1 din actul OUG 112 2000 modifica articolul 11 din actul Legea 82 1993
Articolul 1 din actul OUG 112 2000 modifica articolul 12 din actul Legea 82 1993
Articolul 1 din actul OUG 112 2000 modifica articolul 13 din actul Legea 82 1993
Articolul 1 din actul OUG 112 2000 modifica articolul 14 din actul Legea 82 1993
Articolul 1 din actul OUG 112 2000 modifica articolul 15 din actul Legea 82 1993
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 112 din 29 iunie 2000

pentru modificarea si completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 305 din  4 iulie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 283 din 7 decembrie 1993, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    Pentru administrarea patrimoniului natural din domeniul public de interes national al rezervatiei, precum si pentru refacerea si protectia unitatilor fizico-geografice definite la art. 1 se infiinteaza Administratia Rezervatiei, institutie publica cu personalitate juridica, cu sediul in municipiul Tulcea, in subordinea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    Conducerea Administratiei Rezervatiei este realizata de Consiliul stiintific. Componenta nominala a Consiliului stiintific si Regulamentul de organizare si functionare a Administratiei Rezervatiei se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
    Guvernatorul Administratiei Rezervatiei este numit, in conditiile legii, de conducatorul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, cu avizul prefectului judetului Tulcea, si indeplineste functia de presedinte al Consiliului stiintific.
    Functia de guvernator este asimilata cu functia de director.
    In componenta Administratiei Rezervatiei functioneaza Corpul de inspectie si paza. Corpul de inspectie si paza realizeaza supravegherea intregului teritoriu al rezervatiei si sanctioneaza nerespectarea masurilor de protectie stabilite in regulamentul rezervatiei."
    2. Articolul 5 se abroga.
    3. La articolul 6, literele e), l), n) si p) vor avea urmatorul cuprins:
    "e) avizeaza solicitarile privind organizarea si desfasurarea activitatilor economico-productive, de turism si agrement de catre persoane fizice si juridice, in perimetrul rezervatiei, in vederea emiterii acordului si autorizatiei de mediu de catre agentia teritoriala de protectie a mediului, in conditiile prevederilor art. 8 - 14 din Legea protectiei mediului nr. 137/1995;
    ............................................................................
    l) conlucreaza cu Compania Nationala "Apele Romane" - S.A. in vederea gospodaririi apelor si efectuarii lucrarilor hidrotehnice necesare;
    ............................................................................
    n) colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale pentru protejarea intereselor localnicilor, precum si pentru cresterea calitatii vietii si a standardului de civilizatie ale acestora;
    ............................................................................
    p) participa, impreuna cu agentia teritoriala de protectie a mediului, la activitatea de control cu privire la respectarea normelor de protectie a mediului in perimetrul rezervatiei."
    4. Literele f) si i) ale articolului 6 se abroga.
    5. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    Suprafetele terestre si acvatice, inclusiv terenurile aflate permanent sub ape, existente in perimetrul Rezervatiei Biosferei <<Delta Dunarii>>, delimitat potrivit art. 1, impreuna cu resursele naturale pe care le genereaza, constituie patrimoniu natural, domeniu public de interes national, aflat in administrarea Administratiei Rezervatiei.
    Sunt exceptate de la prevederile alin. 1:
    a) terenurile din perimetrul rezervatiei, care, potrivit legii, sunt proprietate privata a persoanelor fizice;
    b) terenurile din perimetrul rezervatiei, care, potrivit legii, sunt proprietate publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale;
    c) terenurile din perimetrul rezervatiei, ocupate de amenajarile agricole si piscicole cuprinse in anexa nr. 2, care constituie domeniu public de interes judetean si care sunt in administrarea Consiliului Judetean Tulcea.
    Persoanele fizice si juridice care desfasoara activitati in perimetrul rezervatiei sunt obligate sa foloseasca numai mijloace ecologice admise, atat traditionale, cat si noi, in conditiile de reglementare si de autorizare stabilite de autoritatea teritoriala pentru protectia mediului, cu avizul Administratiei Rezervatiei.
    Terenurile care constituie domeniu public de interes judetean sau local, utilizate ca amenajari agricole sau piscicole si care, datorita degradarii sau altor cauze, nu mai pot fi exploatate in scopul pentru care au fost amenajate, vor fi integrate in regimul natural de folosinta prin efectuarea lucrarilor corespunzatoare de reconstructie ecologica, stabilite de Administratia Rezervatiei si aprobate de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului.
    Pentru valorificarea resurselor regenerabile terestre si acvatice, precum si pentru utilizarea unor terenuri in vederea realizarii de obiective de investitii in zonele valorificabile economic ale domeniului public de interes national, Administratia Rezervatiei poate propune autoritatii publice centrale pentru protectia mediului concesionarea acestora, in conditiile legii.
    Valorificarea resurselor naturale prin activitati economice traditionale - pasunat, cultivarea terenurilor iesite temporar de sub ape, albinarit, recoltarea florei si a faunei naturale terestre si acvatice, practicarea serviciilor de turism si agrement, a pescuitului si vanatorii sportive, realizarea de servicii de transport pe canalele navigabile, cu exceptia bratelor Dunarii -, desfasurate pe terenurile apartinand domeniului public de interes national, se efectueaza pe baza permisului de practicare a activitatilor respective, eliberat de Administratia Rezervatiei dupa obtinerea autorizatiei de mediu."
    6. Alineatul 2 al articolului 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Desfasurarea de activitati economico-productive, de turism si agrement de catre persoane fizice si juridice se autorizeaza de Consiliul Judetean Tulcea, pe baza acordului si autorizatiei de mediu emise de agentia teritoriala de protectie a mediului."
    7. Punctele 1 si 33 ale articolului 12 se abroga.
    8. Alineatul 2 al articolului 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Cuantumul amenzilor se reactualizeaza periodic prin hotarare a Guvernului."
    9. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    Contraventiile se constata si se sanctioneaza de persoanele imputernicite de autoritatea teritoriala pentru protectia mediului, de Administratia Rezervatiei si de organele de politie competente."
    10. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    Contraventiilor prevazute in prezenta lege le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 25 - 27."
    Art. 2
    La data intrarii in vigoare a ordinului ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului de aprobare a Regulamentului de organizare si functionare a Administratiei Rezervatiei "Delta Dunarii" si a componentei nominale a Consiliului stiintific se abroga art. 2 si 3 din Hotararea Guvernului nr. 248/1994 si anexele nr. 2 si 3 la acest act normativ.
    Art. 3
    Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", cu modificarile si completarile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

               p. PRIM-MINISTRU,
                 MIRCEA CIUMARA

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul apelor, padurilor
                         si protectiei mediului,
                         Romica Tomescu

                         p. Ministrul functiei publice,
                         Marian Parjol,
                         secretar de statSmartCity5

COMENTARII la OUG 112/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 112 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu