E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul OUG 112 2000 abrogă articolul 2 din actul Hotărârea 248 1994
Articolul 1 din actul OUG 112 2000 abrogă articolul 3 din actul Hotărârea 248 1994
Articolul 1 din actul OUG 112 2000 abrogă articolul 2 din actul Hotărârea 248 1994
Articolul 1 din actul OUG 112 2000 abrogă articolul 3 din actul Hotărârea 248 1994
Articolul 1 din actul OUG 112 2000 modifica articolul 4 din actul Legea 82 1993
Articolul 1 din actul OUG 112 2000 abrogă articolul 5 din actul Legea 82 1993
Articolul 1 din actul OUG 112 2000 modifica articolul 6 din actul Legea 82 1993
Articolul 1 din actul OUG 112 2000 modifica articolul 10 din actul Legea 82 1993
Articolul 1 din actul OUG 112 2000 modifica articolul 11 din actul Legea 82 1993
Articolul 1 din actul OUG 112 2000 modifica articolul 12 din actul Legea 82 1993
Articolul 1 din actul OUG 112 2000 modifica articolul 13 din actul Legea 82 1993
Articolul 1 din actul OUG 112 2000 modifica articolul 14 din actul Legea 82 1993
Articolul 1 din actul OUG 112 2000 modifica articolul 15 din actul Legea 82 1993
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 112 din 29 iunie 2000

pentru modificarea si completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 305 din  4 iulie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 283 din 7 decembrie 1993, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    Pentru administrarea patrimoniului natural din domeniul public de interes national al rezervatiei, precum si pentru refacerea si protectia unitatilor fizico-geografice definite la art. 1 se infiinteaza Administratia Rezervatiei, institutie publica cu personalitate juridica, cu sediul in municipiul Tulcea, in subordinea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    Conducerea Administratiei Rezervatiei este realizata de Consiliul stiintific. Componenta nominala a Consiliului stiintific si Regulamentul de organizare si functionare a Administratiei Rezervatiei se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
    Guvernatorul Administratiei Rezervatiei este numit, in conditiile legii, de conducatorul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, cu avizul prefectului judetului Tulcea, si indeplineste functia de presedinte al Consiliului stiintific.
    Functia de guvernator este asimilata cu functia de director.
    In componenta Administratiei Rezervatiei functioneaza Corpul de inspectie si paza. Corpul de inspectie si paza realizeaza supravegherea intregului teritoriu al rezervatiei si sanctioneaza nerespectarea masurilor de protectie stabilite in regulamentul rezervatiei."
    2. Articolul 5 se abroga.
    3. La articolul 6, literele e), l), n) si p) vor avea urmatorul cuprins:
    "e) avizeaza solicitarile privind organizarea si desfasurarea activitatilor economico-productive, de turism si agrement de catre persoane fizice si juridice, in perimetrul rezervatiei, in vederea emiterii acordului si autorizatiei de mediu de catre agentia teritoriala de protectie a mediului, in conditiile prevederilor art. 8 - 14 din Legea protectiei mediului nr. 137/1995;
    ............................................................................
    l) conlucreaza cu Compania Nationala "Apele Romane" - S.A. in vederea gospodaririi apelor si efectuarii lucrarilor hidrotehnice necesare;
    ............................................................................
    n) colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale pentru protejarea intereselor localnicilor, precum si pentru cresterea calitatii vietii si a standardului de civilizatie ale acestora;
    ............................................................................
    p) participa, impreuna cu agentia teritoriala de protectie a mediului, la activitatea de control cu privire la respectarea normelor de protectie a mediului in perimetrul rezervatiei."
    4. Literele f) si i) ale articolului 6 se abroga.
    5. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    Suprafetele terestre si acvatice, inclusiv terenurile aflate permanent sub ape, existente in perimetrul Rezervatiei Biosferei <<Delta Dunarii>>, delimitat potrivit art. 1, impreuna cu resursele naturale pe care le genereaza, constituie patrimoniu natural, domeniu public de interes national, aflat in administrarea Administratiei Rezervatiei.
    Sunt exceptate de la prevederile alin. 1:
    a) terenurile din perimetrul rezervatiei, care, potrivit legii, sunt proprietate privata a persoanelor fizice;
    b) terenurile din perimetrul rezervatiei, care, potrivit legii, sunt proprietate publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale;
    c) terenurile din perimetrul rezervatiei, ocupate de amenajarile agricole si piscicole cuprinse in anexa nr. 2, care constituie domeniu public de interes judetean si care sunt in administrarea Consiliului Judetean Tulcea.
    Persoanele fizice si juridice care desfasoara activitati in perimetrul rezervatiei sunt obligate sa foloseasca numai mijloace ecologice admise, atat traditionale, cat si noi, in conditiile de reglementare si de autorizare stabilite de autoritatea teritoriala pentru protectia mediului, cu avizul Administratiei Rezervatiei.
    Terenurile care constituie domeniu public de interes judetean sau local, utilizate ca amenajari agricole sau piscicole si care, datorita degradarii sau altor cauze, nu mai pot fi exploatate in scopul pentru care au fost amenajate, vor fi integrate in regimul natural de folosinta prin efectuarea lucrarilor corespunzatoare de reconstructie ecologica, stabilite de Administratia Rezervatiei si aprobate de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului.
    Pentru valorificarea resurselor regenerabile terestre si acvatice, precum si pentru utilizarea unor terenuri in vederea realizarii de obiective de investitii in zonele valorificabile economic ale domeniului public de interes national, Administratia Rezervatiei poate propune autoritatii publice centrale pentru protectia mediului concesionarea acestora, in conditiile legii.
    Valorificarea resurselor naturale prin activitati economice traditionale - pasunat, cultivarea terenurilor iesite temporar de sub ape, albinarit, recoltarea florei si a faunei naturale terestre si acvatice, practicarea serviciilor de turism si agrement, a pescuitului si vanatorii sportive, realizarea de servicii de transport pe canalele navigabile, cu exceptia bratelor Dunarii -, desfasurate pe terenurile apartinand domeniului public de interes national, se efectueaza pe baza permisului de practicare a activitatilor respective, eliberat de Administratia Rezervatiei dupa obtinerea autorizatiei de mediu."
    6. Alineatul 2 al articolului 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Desfasurarea de activitati economico-productive, de turism si agrement de catre persoane fizice si juridice se autorizeaza de Consiliul Judetean Tulcea, pe baza acordului si autorizatiei de mediu emise de agentia teritoriala de protectie a mediului."
    7. Punctele 1 si 33 ale articolului 12 se abroga.
    8. Alineatul 2 al articolului 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Cuantumul amenzilor se reactualizeaza periodic prin hotarare a Guvernului."
    9. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    Contraventiile se constata si se sanctioneaza de persoanele imputernicite de autoritatea teritoriala pentru protectia mediului, de Administratia Rezervatiei si de organele de politie competente."
    10. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    Contraventiilor prevazute in prezenta lege le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 25 - 27."
    Art. 2
    La data intrarii in vigoare a ordinului ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului de aprobare a Regulamentului de organizare si functionare a Administratiei Rezervatiei "Delta Dunarii" si a componentei nominale a Consiliului stiintific se abroga art. 2 si 3 din Hotararea Guvernului nr. 248/1994 si anexele nr. 2 si 3 la acest act normativ.
    Art. 3
    Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", cu modificarile si completarile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

               p. PRIM-MINISTRU,
                 MIRCEA CIUMARA

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul apelor, padurilor
                         si protectiei mediului,
                         Romica Tomescu

                         p. Ministrul functiei publice,
                         Marian Parjol,
                         secretar de statSmartCity5

COMENTARII la OUG 112/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 112 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    DO YOU NEED A PERSONAL/BUSINESS/INVESTMENT LOAN? CONTACT US TODAY VIA WhatsApp +19292227023 Email drbenjaminfinance@gmail.com HELLO Loan Offer Alert For Everyone! Are you financially down and you need an urgent credit/financial assistance? Or are you in need of a loan to start-up/increase your business or buy your dream house. GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. WhatsApp:+19292227023 Email: drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (bridgecoparate@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 2605 2019
    My name is Patricia Dooley, i am here to share testimony on how i benefited from wilson investment platform i never believed,i invested $850 worth of bitcoin with him i received my profit of $7,225.00 without stress and i am reinvesting with them, i had paid my necessary bills and i reinvested again thanks Mr Wilson for helping me .. if you need help earning contact Mr Wilson on whats-app: +27633586789 or email: wilsontradeszone@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1718 2004
    de mai mult de un an nu se mai respecta ordinul capitolul 3 articol 8 punctul 5 in sensul ca nu se mai acorda hrana in timpul dializei pe motiv de a nu se mai transmite virusul sars cov 2! se transmite virusul prin mincare? cum transmitem virusul daca nu il avem? anumiti medici pun stetoscopul de la un bonlav la altul fara niciun fel de dezinfectie, este corect? medicul sef se comporta precum dumnezeu pe pamint fara a tine cont de drepturile bonlavilor, tratindui ca pe o turma de sclavi. CINE VEDE?
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu