E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 454 din 18 iulie 2001

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 112/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii"

ACT EMIS DE:                PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 418 din 27 iulie 2001


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 112 din 29 iunie 2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 305 din 4 iulie 2000, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. La articolul I punctul 1, articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    Pentru administrarea patrimoniului natural din domeniul public de interes national al rezervatiei, precum si pentru refacerea si protectia unitatilor fizico-geografice definite la art. 1 se infiinteaza Administratia Rezervatiei, institutie publica cu personalitate juridica, cu sediul in municipiul Tulcea, in subordinea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
    Conducerea Administratiei Rezervatiei este realizata de Consiliul stiintific, care are in subordine Colegiul executiv. Componenta nominala a Consiliului stiintific si Statutul de organizare si functionare a Administratiei Rezervatiei se aproba de Guvern la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. Din Consiliul stiintific, format din 15 membri, fac parte si 3 reprezentanti ai administratiei publice locale. Membrii Colegiului executiv sunt numiti prin ordin de catre conducatorul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
    Guvernatorul Administratiei Rezervatiei este numit, in conditiile legii, de Guvern, la propunerea conducerii autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, cu avizul prefectului judetului Tulcea, si indeplineste functia de presedinte al Consiliului stiintific si al Colegiului executiv.
    Functia de guvernator este asimilata cu functia de subsecretar de stat.
    In componenta Administratiei Rezervatiei functioneaza Corpul de inspectie si paza. Corpul de inspectie si paza realizeaza supravegherea intregului teritoriu al rezervatiei si sanctioneaza nerespectarea masurilor de protectie stabilite in Statutul de organizare si functionare a Administratiei Rezervatiei."
    2. La articolul I punctul 3, litera e) a articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
    "e) indeplineste functia de autoritate de mediu, in conditiile legii, pe teritoriul rezervatiei;"
    3. La articolul I punctul 3, litera p) a articolului 6 se abroga.
    4. La articolul I, punctul 4 se abroga.
    5. La articolul I punctul 5, articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    Suprafetele terestre si acvatice, inclusiv terenurile aflate permanent sub ape, existente in perimetrul rezervatiei, delimitat potrivit art. 1, impreuna cu resursele naturale pe care le genereaza, constituie patrimoniu natural, domeniu public de interes national, aflat in administrarea Administratiei Rezervatiei.
    Sunt exceptate de la prevederile alin. 1:
    a) terenurile din perimetrul rezervatiei care, potrivit legii, sunt proprietate privata a persoanelor fizice;
    b) terenurile din perimetrul rezervatiei, care, potrivit legii, sunt proprietate publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale;
    c) terenurile din perimetrul rezervatiei, ocupate de amenajarile agricole si piscicole, cuprinse in anexa nr. 2, care constituie domeniu public de interes judetean si care sunt in administrarea Consiliului Judetean Tulcea.
    Persoanele fizice si juridice care desfasoara activitati in perimetrul rezervatiei sunt obligate sa foloseasca numai mijloace ecologice admise, atat traditionale, cat si noi, in conditiile de reglementare si de autorizare stabilite de Administratia Rezervatiei.
    Terenurile care constituie domeniu public de interes judetean sau local, utilizate ca amenajari agricole sau piscicole, si care datorita degradarii sau altor cauze nu mai pot fi exploatate in scopul pentru care au fost amenajate vor fi integrate in regimul natural de folosinta prin efectuarea lucrarilor corespunzatoare de reconstructie ecologica, stabilite de Administratia Rezervatiei si de Consiliul Judetean Tulcea pentru terenurile din domeniul public de interes judetean, respectiv de consiliile locale pentru terenurile din domeniul public de interes local.
    Valorificarea resurselor regenerabile terestre si acvatice, precum si utilizarea unor terenuri pentru realizarea de obiective de investitii in zonele valorificabile din punct de vedere economic ale domeniului public de interes national pot fi concesionate in conditiile legii de Administratia Rezervatiei. Populatia locala are drept de preemtiune.
    Valorificarea resurselor naturale prin activitati economice traditionale - pasunat, cultivarea terenurilor iesite temporar de sub ape, albinarit, recoltarea florei si a faunei naturale terestre si acvatice, practicarea serviciilor de turism si agrement, a pescuitului si vanatorii sportive, realizarea de servicii de transport pe canalele navigabile, cu exceptia bratelor Dunarii -, desfasurate pe terenurile apartinand domeniului public de interes national, se efectueaza pe baza permisului de practicare a activitatilor respective, eliberat de Administratia Rezervatiei."
    6. La articolul I punctul 6, alineatul 2 al articolului 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Desfasurarea de activitati economice, de turism si agrement de catre persoane fizice si juridice se autorizeaza de Consiliul Judetean Tulcea pe baza acordului si autorizatiei de mediu emise de Administratia Rezervatiei. Taxele incasate din autorizari se vor constitui intr-un fond special la dispozitia Consiliului Judetean Tulcea, pentru finantarea activitatilor cu caracter social ale autoritatilor publice locale din teritoriul rezervatiei."
    7. La articolul I, punctul 7 se abroga.
    8. La articolul I punctul 9, articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    Contraventiile se constata si se sanctioneaza de persoanele imputernicite de Administratia Rezervatiei si de organele Ministerului de Interne competente."
    9. Articolul II va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    La data intrarii in vigoare a Hotararii Guvernului privind aprobarea Statutului de organizare si functionare a Administratiei Rezervatiei Biosferei <<Delta Dunarii>> si a componentei nominale a Consiliului stiintific, precum si a ordinului de numire a Colegiului executiv se abroga art. 2 si 3 si anexele nr. 2 si 3 din Hotararea Guvernului nr. 248/1994 pentru adoptarea unor masuri in vederea aplicarii Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei <<Delta Dunarii>>."
    10. Anexa nr. 2 la Legea nr. 82/1993 va avea urmatorul cuprins:
    "ANEXA 2
    la Legea nr. 82/1993

                               SITUATIA
terenurilor ocupate de amenajarile agricole si piscicole, care constituie domeniu public de interes judetean aflat in administrarea Consiliului Judetean Tulcea
________________________________________________________________________________
Nr.                        Suprafata conform  Suprafata ce  Suprafata domeniului
crt. Denumirea amenajarii  Legii nr. 69/1996   apartine       public de interes
                                 (ha)         domeniului    judetean aflata in
                                               public de        administrarea
                                             interes local  Consiliului Judetean
                                                 (ha)             Tulcea
                                                                   (ha)
________________________________________________________________________________
 0            1                  2                3                 4
________________________________________________________________________________
     AMENAJARI AGRICOLE
________________________________________________________________________________
  1. Sireasa                    5.480             910              4.570
  2. Pardina                   27.032             502             26.530
  3. Tataru                     2.061             222              1.839
  4. Carasuhat                  2.863           1.209              1.654
  5. Dunavat-Murighiol          2.538             201              2.337
________________________________________________________________________________
     SUPRAFATA TOTALA DE
     AMENAJARI AGRICOLE        39.947           3.044             36.930
________________________________________________________________________________
     AMENAJARI PISCICOLE
________________________________________________________________________________
  1. Babadag                    1.800             -                1.800
  2. Carasuhat                    220             -                  220
  3. Ceamurlia I                2.900           2.900                -
  4. Ceamurlia II (Sarica)        600             600                -
  5. Chilia I                   2.230             -                2.230
  6. Chilia II (Hreblea)          720             -                  720
  7. Dranov-ghiol               2.270             -                2.270
  8. Dunavat I                  1.505             -                1.505
  9. Dunavat II                 1.575             -                1.575
 10. Enisala                      420             -                  420
 11. Gradina Olandezului          265             -                  265
 12. Iazurile                   1.651             -                1.651
 13. Independenta
     (Murighiol)                2.260             334              1.926
 14. Litcov                       700             -                  700
 15. Lunca                      1.070             -                1.070
 16. Maliuc                       452             137                315
 17. 6 Martie                   1.050             -                1.050
 18. Obretin I                  2.683             375              2.308
 19. Obretin II                   617             617                -
 20. Perisor                    1.350             -                1.350
 21. Periteasca                 1.709             -                1.709
 22. Popina                     6.400             224              6.176
 23. Rusca                      2.615             -                2.615
 24. Sarinasuf                    590             -                  590
 25. Stipoc                     1.344             -                1.344
 26. Tauc                         331              18                313
 27. Topraichioi                  240             -                  240
________________________________________________________________________________
     SUPRAFATA TOTALA
     DE AMENAJARI
     PISCICOLE                 39.567           5.205             34.362
________________________________________________________________________________
     SUPRAFATA TOTALA
     DE AMENAJARI              79.541           8.249             71.292"
________________________________________________________________________________

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 26 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                             DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 454/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 454 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu