E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 454 din 18 iulie 2001

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 112/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii"

ACT EMIS DE:                PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 418 din 27 iulie 2001


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 112 din 29 iunie 2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 305 din 4 iulie 2000, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. La articolul I punctul 1, articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    Pentru administrarea patrimoniului natural din domeniul public de interes national al rezervatiei, precum si pentru refacerea si protectia unitatilor fizico-geografice definite la art. 1 se infiinteaza Administratia Rezervatiei, institutie publica cu personalitate juridica, cu sediul in municipiul Tulcea, in subordinea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
    Conducerea Administratiei Rezervatiei este realizata de Consiliul stiintific, care are in subordine Colegiul executiv. Componenta nominala a Consiliului stiintific si Statutul de organizare si functionare a Administratiei Rezervatiei se aproba de Guvern la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. Din Consiliul stiintific, format din 15 membri, fac parte si 3 reprezentanti ai administratiei publice locale. Membrii Colegiului executiv sunt numiti prin ordin de catre conducatorul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
    Guvernatorul Administratiei Rezervatiei este numit, in conditiile legii, de Guvern, la propunerea conducerii autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, cu avizul prefectului judetului Tulcea, si indeplineste functia de presedinte al Consiliului stiintific si al Colegiului executiv.
    Functia de guvernator este asimilata cu functia de subsecretar de stat.
    In componenta Administratiei Rezervatiei functioneaza Corpul de inspectie si paza. Corpul de inspectie si paza realizeaza supravegherea intregului teritoriu al rezervatiei si sanctioneaza nerespectarea masurilor de protectie stabilite in Statutul de organizare si functionare a Administratiei Rezervatiei."
    2. La articolul I punctul 3, litera e) a articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
    "e) indeplineste functia de autoritate de mediu, in conditiile legii, pe teritoriul rezervatiei;"
    3. La articolul I punctul 3, litera p) a articolului 6 se abroga.
    4. La articolul I, punctul 4 se abroga.
    5. La articolul I punctul 5, articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    Suprafetele terestre si acvatice, inclusiv terenurile aflate permanent sub ape, existente in perimetrul rezervatiei, delimitat potrivit art. 1, impreuna cu resursele naturale pe care le genereaza, constituie patrimoniu natural, domeniu public de interes national, aflat in administrarea Administratiei Rezervatiei.
    Sunt exceptate de la prevederile alin. 1:
    a) terenurile din perimetrul rezervatiei care, potrivit legii, sunt proprietate privata a persoanelor fizice;
    b) terenurile din perimetrul rezervatiei, care, potrivit legii, sunt proprietate publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale;
    c) terenurile din perimetrul rezervatiei, ocupate de amenajarile agricole si piscicole, cuprinse in anexa nr. 2, care constituie domeniu public de interes judetean si care sunt in administrarea Consiliului Judetean Tulcea.
    Persoanele fizice si juridice care desfasoara activitati in perimetrul rezervatiei sunt obligate sa foloseasca numai mijloace ecologice admise, atat traditionale, cat si noi, in conditiile de reglementare si de autorizare stabilite de Administratia Rezervatiei.
    Terenurile care constituie domeniu public de interes judetean sau local, utilizate ca amenajari agricole sau piscicole, si care datorita degradarii sau altor cauze nu mai pot fi exploatate in scopul pentru care au fost amenajate vor fi integrate in regimul natural de folosinta prin efectuarea lucrarilor corespunzatoare de reconstructie ecologica, stabilite de Administratia Rezervatiei si de Consiliul Judetean Tulcea pentru terenurile din domeniul public de interes judetean, respectiv de consiliile locale pentru terenurile din domeniul public de interes local.
    Valorificarea resurselor regenerabile terestre si acvatice, precum si utilizarea unor terenuri pentru realizarea de obiective de investitii in zonele valorificabile din punct de vedere economic ale domeniului public de interes national pot fi concesionate in conditiile legii de Administratia Rezervatiei. Populatia locala are drept de preemtiune.
    Valorificarea resurselor naturale prin activitati economice traditionale - pasunat, cultivarea terenurilor iesite temporar de sub ape, albinarit, recoltarea florei si a faunei naturale terestre si acvatice, practicarea serviciilor de turism si agrement, a pescuitului si vanatorii sportive, realizarea de servicii de transport pe canalele navigabile, cu exceptia bratelor Dunarii -, desfasurate pe terenurile apartinand domeniului public de interes national, se efectueaza pe baza permisului de practicare a activitatilor respective, eliberat de Administratia Rezervatiei."
    6. La articolul I punctul 6, alineatul 2 al articolului 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Desfasurarea de activitati economice, de turism si agrement de catre persoane fizice si juridice se autorizeaza de Consiliul Judetean Tulcea pe baza acordului si autorizatiei de mediu emise de Administratia Rezervatiei. Taxele incasate din autorizari se vor constitui intr-un fond special la dispozitia Consiliului Judetean Tulcea, pentru finantarea activitatilor cu caracter social ale autoritatilor publice locale din teritoriul rezervatiei."
    7. La articolul I, punctul 7 se abroga.
    8. La articolul I punctul 9, articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    Contraventiile se constata si se sanctioneaza de persoanele imputernicite de Administratia Rezervatiei si de organele Ministerului de Interne competente."
    9. Articolul II va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    La data intrarii in vigoare a Hotararii Guvernului privind aprobarea Statutului de organizare si functionare a Administratiei Rezervatiei Biosferei <<Delta Dunarii>> si a componentei nominale a Consiliului stiintific, precum si a ordinului de numire a Colegiului executiv se abroga art. 2 si 3 si anexele nr. 2 si 3 din Hotararea Guvernului nr. 248/1994 pentru adoptarea unor masuri in vederea aplicarii Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei <<Delta Dunarii>>."
    10. Anexa nr. 2 la Legea nr. 82/1993 va avea urmatorul cuprins:
    "ANEXA 2
    la Legea nr. 82/1993

                               SITUATIA
terenurilor ocupate de amenajarile agricole si piscicole, care constituie domeniu public de interes judetean aflat in administrarea Consiliului Judetean Tulcea
________________________________________________________________________________
Nr.                        Suprafata conform  Suprafata ce  Suprafata domeniului
crt. Denumirea amenajarii  Legii nr. 69/1996   apartine       public de interes
                                 (ha)         domeniului    judetean aflata in
                                               public de        administrarea
                                             interes local  Consiliului Judetean
                                                 (ha)             Tulcea
                                                                   (ha)
________________________________________________________________________________
 0            1                  2                3                 4
________________________________________________________________________________
     AMENAJARI AGRICOLE
________________________________________________________________________________
  1. Sireasa                    5.480             910              4.570
  2. Pardina                   27.032             502             26.530
  3. Tataru                     2.061             222              1.839
  4. Carasuhat                  2.863           1.209              1.654
  5. Dunavat-Murighiol          2.538             201              2.337
________________________________________________________________________________
     SUPRAFATA TOTALA DE
     AMENAJARI AGRICOLE        39.947           3.044             36.930
________________________________________________________________________________
     AMENAJARI PISCICOLE
________________________________________________________________________________
  1. Babadag                    1.800             -                1.800
  2. Carasuhat                    220             -                  220
  3. Ceamurlia I                2.900           2.900                -
  4. Ceamurlia II (Sarica)        600             600                -
  5. Chilia I                   2.230             -                2.230
  6. Chilia II (Hreblea)          720             -                  720
  7. Dranov-ghiol               2.270             -                2.270
  8. Dunavat I                  1.505             -                1.505
  9. Dunavat II                 1.575             -                1.575
 10. Enisala                      420             -                  420
 11. Gradina Olandezului          265             -                  265
 12. Iazurile                   1.651             -                1.651
 13. Independenta
     (Murighiol)                2.260             334              1.926
 14. Litcov                       700             -                  700
 15. Lunca                      1.070             -                1.070
 16. Maliuc                       452             137                315
 17. 6 Martie                   1.050             -                1.050
 18. Obretin I                  2.683             375              2.308
 19. Obretin II                   617             617                -
 20. Perisor                    1.350             -                1.350
 21. Periteasca                 1.709             -                1.709
 22. Popina                     6.400             224              6.176
 23. Rusca                      2.615             -                2.615
 24. Sarinasuf                    590             -                  590
 25. Stipoc                     1.344             -                1.344
 26. Tauc                         331              18                313
 27. Topraichioi                  240             -                  240
________________________________________________________________________________
     SUPRAFATA TOTALA
     DE AMENAJARI
     PISCICOLE                 39.567           5.205             34.362
________________________________________________________________________________
     SUPRAFATA TOTALA
     DE AMENAJARI              79.541           8.249             71.292"
________________________________________________________________________________

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 26 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                             DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 454/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 454 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu