E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul OUG 107 2001 completeaza articolul 6 din actul Legea 19 2000
Articolul 1 din actul OUG 107 2001 modifica articolul 21 din actul Legea 19 2000
Articolul 1 din actul OUG 107 2001 modifica articolul 23 din actul Legea 19 2000
Articolul 1 din actul OUG 107 2001 modifica articolul 31 din actul Legea 19 2000
Articolul 1 din actul OUG 107 2001 modifica articolul 37 din actul Legea 19 2000
Articolul 1 din actul OUG 107 2001 modifica articolul 41 din actul Legea 19 2000
Articolul 1 din actul OUG 107 2001 modifica articolul 43 din actul Legea 19 2000
Articolul 1 din actul OUG 107 2001 modifica articolul 45 din actul Legea 19 2000
Articolul 1 din actul OUG 107 2001 modifica articolul 78 din actul Legea 19 2000
Articolul 1 din actul OUG 107 2001 modifica articolul 80 din actul Legea 19 2000
Articolul 1 din actul OUG 107 2001 modifica articolul 99 din actul Legea 19 2000
Articolul 1 din actul OUG 107 2001 modifica articolul 99 din actul Legea 19 2000
Articolul 1 din actul OUG 107 2001 modifica articolul 101 din actul Legea 19 2000
Articolul 1 din actul OUG 107 2001 modifica articolul 104 din actul Legea 19 2000
Articolul 1 din actul OUG 107 2001 modifica articolul 144 din actul Legea 19 2000
Articolul 1 din actul OUG 107 2001 modifica articolul 148 din actul Legea 19 2000
Articolul 1 din actul OUG 107 2001 modifica articolul 149 din actul Legea 19 2000
Articolul 1 din actul OUG 107 2001 modifica articolul 151 din actul Legea 19 2000
Articolul 1 din actul OUG 107 2001 completeaza articolul 167 din actul Legea 19 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 107 din 27 iunie 2001

pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 352 din 30 iunie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 6, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat constituie titlu de creanta si devine titlu executoriu la data la care creanta bugetara este scadenta conform legii."
    2. Alineatul (5^1) al articolului 21 va avea urmatorul cuprins:
    "(5^1) Contributia de asigurari sociale pentru persoanele care beneficiaza de plati compensatorii se suporta de bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj la nivelul unei treimi din cota stabilita pentru conditii normale de munca."
    3. La articolul 21, dupa alineatul (5^1) se introduce alineatul (5^2) cu urmatorul cuprins:
    "(5^2) Contributia de asigurari sociale pentru salariatii din industria de aparare, care beneficiaza de indemnizatii, potrivit legii, in perioada de intrerupere a activitatii, se suporta astfel:
    a) de bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj la nivelul unei treimi din cota stabilita pentru conditii normale de munca, reprezentand contributia individuala de asigurari sociale;
    b) de angajatori, conform prevederilor alin. (3)."
    4. Litera a) a alineatului (1) al articolului 23 va avea urmatorul cuprins:
    "a) salariile individuale brute, realizate lunar, inclusiv sporurile si adaosurile, reglementate prin lege sau prin contractul colectiv de munca, in cazul asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I, sau veniturile brute de natura drepturilor salariale realizate lunar de asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. II si VI;"
    5. La articolul 31, dupa alineatul (5) se introduc alineatele (6) si (7) cu urmatorul cuprins:
    "(6) Neretinerea si nevarsarea de catre angajatori a contributiei individuale de asigurari sociale prevazute la art. 21 alin. (2) si la art. 22 alin. (1) constituie stopaj la sursa si genereaza plata unor penalitati, potrivit reglementarilor legale in vigoare.
    (7) Sumele reprezentand penalitati se fac venit la bugetul asigurarilor sociale de stat."
    6. Alineatul (2) al articolului 37 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In perioada in care asiguratului i s-a retinut contributia de asigurari sociale, iar angajatorul nu si-a achitat, in conditiile prezentei legi, contributia datorata in calitatea sa de contribuabil, pe o perioada mai mica de 6 luni, asiguratii beneficiaza de toate drepturile prevazute de prezenta lege."
    7. La articolul 37, dupa alineatul (2) se introduc alineatele (2^1) si (2^2) cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) In cazul in care asiguratului i s-a retinut contributia de asigurari sociale, iar perioada de neplata a contributiei datorate de catre angajator, in conditiile prezentei legi, este mai mare de 6 luni, asiguratii nu pot beneficia de pensia anticipata sau de pensia anticipata partiala pana la achitarea integrala de catre angajator a contributiilor datorate si a majorarilor de intarziere aferente.
    (2^2) In situatiile prevazute la alin. (2^1) asiguratii pot beneficia de celelalte categorii de pensii in conditiile prevazute de prezenta lege."
    8. Alineatul (5) al articolului 41 va avea urmatorul cuprins:
    "(5) Asiguratii care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1) - (4), dovedite prin decizia de admitere a cererii de pensionare, isi pot continua activitatea numai cu acordul angajatorului."
    9. Alineatul (4) al articolului 43 va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Criteriile de incadrare a activitatilor de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare din zonele I si II de expunere la radiatii se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si a Ministerului Sanatatii si Familiei, in urma consultarii Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi."
    10. Articolul 45 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 45
    Personalul navigant din aviatia civila beneficiaza de prevederile art. 43 alin. (2) si ale art. 44, in conditiile realizarii unui numar minim de ore de zbor, salturi, respectiv starturi, aprobat prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, a Ministerului Sanatatii si Familiei si a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, in urma consultarii cu CNPAS. Hotararea Guvernului va fi adoptata in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi."
    11. Articolul 78^1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 78^1
    (1) Numarul de puncte realizat de someri se calculeaza prin raportarea cuantumului drepturilor banesti lunare acordate la salariul mediu brut lunar din luna respectiva, comunicat de Institutul National de Statistica.
    (2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) persoanele care beneficiaza de plati compensatorii, pentru care s-a achitat contributia din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, pentru care numarul de puncte se calculeaza prin raportarea unei treimi din drepturile primite, in aceste cazuri, la salariul mediu brut lunar din luna respectiva, comunicat de Institutul National de Statistica."
    12. Alineatul (1) al articolului 80 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 80
    (1) Valoarea unui punct de pensie se calculeaza pe baza unui coeficient care nu poate fi mai mic de 30% si mai mare de 50% din salariul mediu brut pe economie, utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat."
    13. La articolul 99, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (2^1) cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) Din duratele de acordare a concediilor medicale, respectiv a concediilor pentru cresterea copiilor, exprimate in zile calendaristice de incapacitate temporara de munca, se platesc zilele lucratoare."
    14. Articolul 101 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 101
    Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta astfel:
    A. de catre angajator, in functie de numarul de angajati avut la data ivirii incapacitatii temporare de munca, astfel:
    a) pana la 20 de angajati, din prima zi pana in a 7-a zi de incapacitate temporara de munca;
    b) intre 21 - 100 de angajati, din prima zi pana in a 12-a zi de incapacitate temporara de munca;
    c) peste 100 de angajati, din prima zi pana in a 17-a zi de incapacitate temporara de munca;
    B. de bugetul asigurarilor sociale de stat, incepand cu:
    a) prima zi de incapacitate temporara de munca, in cazul persoanelor prevazute la art. 5 alin. (1) pct. III, IV, V si alin. (2);
    b) ziua urmatoare celor suportate de angajator, conform lit. A, si pana la data incetarii incapacitatii temporare de munca sau pensionarii."
    15. Articolul 104 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 104
    De drepturile prevazute la art. 103 beneficiaza toate categoriile de asigurati prevazuti la art. 5."
    16. Litera f) a articolului 144 va avea urmatorul cuprins:
    "f) urmareste incasarea veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat; organizeaza, indruma si controleaza activitatea privind executarea creantelor bugetare, potrivit dispozitiilor legale in vigoare;"
    17. Litera k) a articolului 148 va avea urmatorul cuprins:
    "k) nevirarea, in conditiile legii, la bugetul asigurarilor sociale de stat a contributiei de asigurari sociale la termenele prevazute la art. 29;"
    18. La articolul 148, dupa litera k) se introduce litera k^1) cu urmatorul cuprins:
    "k^1) nevirarea, in conditiile legii, la bugetul asigurarilor sociale de stat a contributiei de asigurari sociale timp de 3 luni consecutiv;"
    19. Articolul 149 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 149
    Contraventiile prevazute la art. 148 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) cele prevazute la lit. b), c), f), g) si i), cu amenda de la 3.000.000 lei la 6.000.000 lei;
    b) cele prevazute la lit. a), d), e), h), j), k) si l), cu amenda de la 15.000.000 lei la 50.000.000 lei;
    c) cele prevazute la lit. k^1), cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei."
    20. Articolul 151 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 151
    (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de catre organele de control ale CNPAS si ale caselor teritoriale de pensii.
    (2) Pentru contraventiile prevazute la art. 148 lit. a) si b) constatarea si aplicarea amenzilor se pot face si de alt personal imputernicit al CNPAS si al caselor teritoriale de pensii, desemnat prin decizie a presedintelui CNPAS."
    21. La articolul 167^1, dupa alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu urmatorul cuprins:
    "(4) Varstele standard de pensionare din care se face reducerea prevazuta in tabelul nr. 4 sunt cele corespunzatoare anului, respectiv lunii in care se deschide dreptul de pensie, prevazute in anexa nr. 3."
    Art. 2
    Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia de catre Parlament, dandu-se textelor o noua numerotare.

                 PRIM-MINISTRU
                 ADRIAN NASTASE

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                        Marin Sarbu

                        Ministrul finantelor publice,
                        Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la OUG 107/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 107 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu