E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul OUG 107 2001 completeaza articolul 6 din actul Legea 19 2000
Articolul 1 din actul OUG 107 2001 modifica articolul 21 din actul Legea 19 2000
Articolul 1 din actul OUG 107 2001 modifica articolul 23 din actul Legea 19 2000
Articolul 1 din actul OUG 107 2001 modifica articolul 31 din actul Legea 19 2000
Articolul 1 din actul OUG 107 2001 modifica articolul 37 din actul Legea 19 2000
Articolul 1 din actul OUG 107 2001 modifica articolul 41 din actul Legea 19 2000
Articolul 1 din actul OUG 107 2001 modifica articolul 43 din actul Legea 19 2000
Articolul 1 din actul OUG 107 2001 modifica articolul 45 din actul Legea 19 2000
Articolul 1 din actul OUG 107 2001 modifica articolul 78 din actul Legea 19 2000
Articolul 1 din actul OUG 107 2001 modifica articolul 80 din actul Legea 19 2000
Articolul 1 din actul OUG 107 2001 modifica articolul 99 din actul Legea 19 2000
Articolul 1 din actul OUG 107 2001 modifica articolul 99 din actul Legea 19 2000
Articolul 1 din actul OUG 107 2001 modifica articolul 101 din actul Legea 19 2000
Articolul 1 din actul OUG 107 2001 modifica articolul 104 din actul Legea 19 2000
Articolul 1 din actul OUG 107 2001 modifica articolul 144 din actul Legea 19 2000
Articolul 1 din actul OUG 107 2001 modifica articolul 148 din actul Legea 19 2000
Articolul 1 din actul OUG 107 2001 modifica articolul 149 din actul Legea 19 2000
Articolul 1 din actul OUG 107 2001 modifica articolul 151 din actul Legea 19 2000
Articolul 1 din actul OUG 107 2001 completeaza articolul 167 din actul Legea 19 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 107 din 27 iunie 2001

pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 352 din 30 iunie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 6, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat constituie titlu de creanta si devine titlu executoriu la data la care creanta bugetara este scadenta conform legii."
    2. Alineatul (5^1) al articolului 21 va avea urmatorul cuprins:
    "(5^1) Contributia de asigurari sociale pentru persoanele care beneficiaza de plati compensatorii se suporta de bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj la nivelul unei treimi din cota stabilita pentru conditii normale de munca."
    3. La articolul 21, dupa alineatul (5^1) se introduce alineatul (5^2) cu urmatorul cuprins:
    "(5^2) Contributia de asigurari sociale pentru salariatii din industria de aparare, care beneficiaza de indemnizatii, potrivit legii, in perioada de intrerupere a activitatii, se suporta astfel:
    a) de bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj la nivelul unei treimi din cota stabilita pentru conditii normale de munca, reprezentand contributia individuala de asigurari sociale;
    b) de angajatori, conform prevederilor alin. (3)."
    4. Litera a) a alineatului (1) al articolului 23 va avea urmatorul cuprins:
    "a) salariile individuale brute, realizate lunar, inclusiv sporurile si adaosurile, reglementate prin lege sau prin contractul colectiv de munca, in cazul asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I, sau veniturile brute de natura drepturilor salariale realizate lunar de asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. II si VI;"
    5. La articolul 31, dupa alineatul (5) se introduc alineatele (6) si (7) cu urmatorul cuprins:
    "(6) Neretinerea si nevarsarea de catre angajatori a contributiei individuale de asigurari sociale prevazute la art. 21 alin. (2) si la art. 22 alin. (1) constituie stopaj la sursa si genereaza plata unor penalitati, potrivit reglementarilor legale in vigoare.
    (7) Sumele reprezentand penalitati se fac venit la bugetul asigurarilor sociale de stat."
    6. Alineatul (2) al articolului 37 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In perioada in care asiguratului i s-a retinut contributia de asigurari sociale, iar angajatorul nu si-a achitat, in conditiile prezentei legi, contributia datorata in calitatea sa de contribuabil, pe o perioada mai mica de 6 luni, asiguratii beneficiaza de toate drepturile prevazute de prezenta lege."
    7. La articolul 37, dupa alineatul (2) se introduc alineatele (2^1) si (2^2) cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) In cazul in care asiguratului i s-a retinut contributia de asigurari sociale, iar perioada de neplata a contributiei datorate de catre angajator, in conditiile prezentei legi, este mai mare de 6 luni, asiguratii nu pot beneficia de pensia anticipata sau de pensia anticipata partiala pana la achitarea integrala de catre angajator a contributiilor datorate si a majorarilor de intarziere aferente.
    (2^2) In situatiile prevazute la alin. (2^1) asiguratii pot beneficia de celelalte categorii de pensii in conditiile prevazute de prezenta lege."
    8. Alineatul (5) al articolului 41 va avea urmatorul cuprins:
    "(5) Asiguratii care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1) - (4), dovedite prin decizia de admitere a cererii de pensionare, isi pot continua activitatea numai cu acordul angajatorului."
    9. Alineatul (4) al articolului 43 va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Criteriile de incadrare a activitatilor de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare din zonele I si II de expunere la radiatii se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si a Ministerului Sanatatii si Familiei, in urma consultarii Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi."
    10. Articolul 45 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 45
    Personalul navigant din aviatia civila beneficiaza de prevederile art. 43 alin. (2) si ale art. 44, in conditiile realizarii unui numar minim de ore de zbor, salturi, respectiv starturi, aprobat prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, a Ministerului Sanatatii si Familiei si a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, in urma consultarii cu CNPAS. Hotararea Guvernului va fi adoptata in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi."
    11. Articolul 78^1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 78^1
    (1) Numarul de puncte realizat de someri se calculeaza prin raportarea cuantumului drepturilor banesti lunare acordate la salariul mediu brut lunar din luna respectiva, comunicat de Institutul National de Statistica.
    (2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) persoanele care beneficiaza de plati compensatorii, pentru care s-a achitat contributia din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, pentru care numarul de puncte se calculeaza prin raportarea unei treimi din drepturile primite, in aceste cazuri, la salariul mediu brut lunar din luna respectiva, comunicat de Institutul National de Statistica."
    12. Alineatul (1) al articolului 80 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 80
    (1) Valoarea unui punct de pensie se calculeaza pe baza unui coeficient care nu poate fi mai mic de 30% si mai mare de 50% din salariul mediu brut pe economie, utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat."
    13. La articolul 99, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (2^1) cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) Din duratele de acordare a concediilor medicale, respectiv a concediilor pentru cresterea copiilor, exprimate in zile calendaristice de incapacitate temporara de munca, se platesc zilele lucratoare."
    14. Articolul 101 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 101
    Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta astfel:
    A. de catre angajator, in functie de numarul de angajati avut la data ivirii incapacitatii temporare de munca, astfel:
    a) pana la 20 de angajati, din prima zi pana in a 7-a zi de incapacitate temporara de munca;
    b) intre 21 - 100 de angajati, din prima zi pana in a 12-a zi de incapacitate temporara de munca;
    c) peste 100 de angajati, din prima zi pana in a 17-a zi de incapacitate temporara de munca;
    B. de bugetul asigurarilor sociale de stat, incepand cu:
    a) prima zi de incapacitate temporara de munca, in cazul persoanelor prevazute la art. 5 alin. (1) pct. III, IV, V si alin. (2);
    b) ziua urmatoare celor suportate de angajator, conform lit. A, si pana la data incetarii incapacitatii temporare de munca sau pensionarii."
    15. Articolul 104 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 104
    De drepturile prevazute la art. 103 beneficiaza toate categoriile de asigurati prevazuti la art. 5."
    16. Litera f) a articolului 144 va avea urmatorul cuprins:
    "f) urmareste incasarea veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat; organizeaza, indruma si controleaza activitatea privind executarea creantelor bugetare, potrivit dispozitiilor legale in vigoare;"
    17. Litera k) a articolului 148 va avea urmatorul cuprins:
    "k) nevirarea, in conditiile legii, la bugetul asigurarilor sociale de stat a contributiei de asigurari sociale la termenele prevazute la art. 29;"
    18. La articolul 148, dupa litera k) se introduce litera k^1) cu urmatorul cuprins:
    "k^1) nevirarea, in conditiile legii, la bugetul asigurarilor sociale de stat a contributiei de asigurari sociale timp de 3 luni consecutiv;"
    19. Articolul 149 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 149
    Contraventiile prevazute la art. 148 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) cele prevazute la lit. b), c), f), g) si i), cu amenda de la 3.000.000 lei la 6.000.000 lei;
    b) cele prevazute la lit. a), d), e), h), j), k) si l), cu amenda de la 15.000.000 lei la 50.000.000 lei;
    c) cele prevazute la lit. k^1), cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei."
    20. Articolul 151 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 151
    (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de catre organele de control ale CNPAS si ale caselor teritoriale de pensii.
    (2) Pentru contraventiile prevazute la art. 148 lit. a) si b) constatarea si aplicarea amenzilor se pot face si de alt personal imputernicit al CNPAS si al caselor teritoriale de pensii, desemnat prin decizie a presedintelui CNPAS."
    21. La articolul 167^1, dupa alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu urmatorul cuprins:
    "(4) Varstele standard de pensionare din care se face reducerea prevazuta in tabelul nr. 4 sunt cele corespunzatoare anului, respectiv lunii in care se deschide dreptul de pensie, prevazute in anexa nr. 3."
    Art. 2
    Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia de catre Parlament, dandu-se textelor o noua numerotare.

                 PRIM-MINISTRU
                 ADRIAN NASTASE

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                        Marin Sarbu

                        Ministrul finantelor publice,
                        Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la OUG 107/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 107 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu