Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Norma Nr.8 din 13.04.2017

pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2015 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 315 din 03 mai 2017SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 41 lit. a), c), d) şi e) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 şi 6 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2), ale art. 7 alin. (2) şi ale art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 24 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 12.04.2017,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă. Articolul INorma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2015 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 14 ianuarie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2 alineatul (2), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f1), cu următorul cuprins: f1) semnătură biometrică - semnătură olografă utilizată pe un suport informatic specializat care înregistrează date temporale, precum viteza şi acceleraţia, presiunea cu care se semnează pe suportul informatic specializat, datele grafice ale semnăturii biometrice, unghiul şi diferenţa de unghi utilizate la semnare. 2. La articolul 7, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) După încheierea perioadei menţionate la alin. (2), în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii raportului prevăzut la art. 5 alin. (3), administratorii solicită beneficiarului/ beneficiarilor participantului decedat reconfirmarea detaliilor privind referinţele de plată avute în vedere la procesarea plăţii sumelor provenite din activul net, prin orice mijloace care pot fi probate ulterior. 3. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) În cazul în care persoana eligibilă optează pentru semnarea actului individual de aderare pe suport informatic specializat utilizând o semnătură biometrică, actul se completează de către agentul de marketing prin folosirea unui dispozitiv electronic. 4. La articolul 10 alineatul (3), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins: b1) În cazul în care persoana eligibilă optează pentru semnarea unui act de aderare pe suport informatic cu semnătură biometrică, nu este necesară semnătura olografă pe copia actului de aderare; 5. La articolul 10 alineatul (3), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins: f)să înmâneze persoanei eligibile un exemplar original al actului individual de aderare completat corect şi semnat, în cazul în care actul de aderare a fost semnat pe suport hârtie; 6. La articolul 10 alineatul (3), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins: g)să transmită persoanei eligibile un exemplar semnat al actului individual de aderare, pe adresa de e-mail a acesteia, sau la adresa de domiciliu ori de corespondenţă, după caz, în situaţia în care actul de aderare a fost semnat utilizând semnătura biometrică. 7. La articolul 10, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:(6) Administratorii instruiesc agenţii de marketing persoane juridice şi fizice în legătură cu transmiterea actelor individuale de aderare. 8. La articolul 10, după alineatul (6) se introduc două noi alineate , alineatele (7) şi (8), cu următorul cuprins:(7) Agenţii de marketing transmit administratorului actele de aderare semnate pe suport hârtie de persoanele eligibile, în termen de 5 zile calendaristice de la data semnării acestora.(8) Agenţii de marketing transmit administratorului prin intermediul unui dispozitiv electronic specializat, în termen de o zi lucrătoare de la semnare, actele de aderare semnate pe suport informatic cu semnătură biometrică. 9. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111, cu următorul cuprins: Articolul 111 (1) Actul individual de aderare se poate completa prin folosirea unor dispozitive electronice şi semna prin utilizarea semnăturii biometrice, în cazul în care administratorul fondului de pensii administrat privat la care persoana eligibilă doreşte să adere deţine sistemele informatice necesare utilizării semnăturii biometrice în cadrul procesului de aderare.(2) Administratorii notifică Autorităţii intenţia de a utiliza semnătura biometrică în cadrul procesului de aderare, cu 5 zile lucrătoare înainte de începerea procesului. 10. La articolul 17 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins: f)de a păstra în deplină siguranţă actele individuale de aderare care au fost completate prin folosirea unor dispozitive electronice şi semnate utilizând semnătura biometrică, asigurând elementele definitorii ale securităţii datelor, respectiv confidenţialitatea, integritatea şi disponibilitatea acestora. 11. La articolul 30 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins: b1) altor situaţii care conduc la modificarea documentelor de identitate ale participanţilor; 12. La articolul 38, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) Administratorul, în baza informării din partea instituţiei de evidenţă, operează modificarea codului numeric personal al participantului în evidenţele proprii şi îl informează pe acesta cel puţin cu privire la data efectuării modificării şi numărul total de unităţi de fond deţinute, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea operaţiunilor. 13. La articolul 39, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Administratorul, în baza informării din partea instituţiei de evidenţă, operează modificarea codului numeric personal al participantului în evidenţele proprii şi îl informează pe acesta cel puţin cu privire la data efectuării modificării şi numărul total de unităţi de fond deţinute, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea operaţiunilor. Articolul II Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,Mişu NegriţoiuSmartCity5

COMENTARII la Norma 8/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 8 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Alte acte pe aceeaşi temă cu Norma 8/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu