E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME Nr

NORME   Nr. 211 din  7 septembrie 1998

de aplicare a Legii nr. 93/1998 privind protectia tranzitorie a brevetelor de inventie

ACT EMIS DE: OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 358 din 22 septembrie 1998


SmartCity3


    Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, cu avizul Ministerului Finantelor,
    in baza art. 7 din Legea nr. 93/1998 privind protectia tranzitorie a brevetelor de inventie,
    emite urmatoarele norme:

    CAP. 1

    Sectiunea 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Acordarea protectiei tranzitorii titularilor de brevete de inventie se face conform dispozitiilor Legii nr. 93/1998 privind protectia tranzitorie a brevetelor de inventie, cu respectarea conventiilor, tratatelor si acordurilor internationale la care Romania este parte.
    (2) Statul roman recunoaste o protectie tranzitorie titularilor de brevete de inventie care au ca obiect substante obtinute prin metode nucleare, chimice, produse medicamentoase, metode de diagnosticare si tratament medical, dezinfectante, produse alimentare si condimente, precum si soiuri noi de plante, tulpini de bacterii si ciuperci, noi rase de animale si viermi de matase, pentru care, conform Legii nr. 62/1974 privind inventiile si inovatiile, se acorda brevet de inventie numai intreprinderilor de stat din Romania, lege care a fost in vigoare pana la data de 21 ianuarie 1992.
    (3) Dupa data de 21 ianuarie 1992, in baza Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, solicitantii, persoane fizice sau juridice, au avut dreptul sa inregistreze o cerere de brevet de inventie avand unul dintre obiectele mentionate mai sus, cu sau fara invocarea prioritatii conventionale, in cazul invocarii prioritatii, data de prioritate conventionala neputand fi anterioara datei de 21 ianuarie 1991, cu exceptia cererilor internationale in care Romania a fost stat desemnat.
    (4) Prezentele norme, emise in temeiul art. 7 alin. (2) din Legea nr. 93/1998 de catre Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci cu avizul Ministerului Finantelor, stabilesc modul de aplicare a acesteia.
    Art. 2
    Termenii folositi in aceste norme au urmatorul inteles:
    - lege - Legea nr. 93/1998 privind protectia tranzitorie a brevetelor de inventie;
    - O.S.I.M. - Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci;
    - tara de origine - tara in care, in baza cererii de brevet de inventie, a fost constituit un depozit national reglementar, care a nascut un drept de prioritate si in baza caruia a fost sau ar fi putut fi eliberat brevetul de inventie de catre administratia nationala, sau tara in care o cerere de brevet de inventie, in care este invocata si recunoscuta aceasta prioritate conventionala, are aceleasi efecte cu cele ale unei cereri nationale, in baza careia este eliberat de catre administratia nationala un brevet de inventie sau brevetul de inventie este eliberat de catre o administratie interguvernamentala si are efectele unui brevet de inventie national; aceasta tara este una dintre tarile membre ale Uniunii pentru Protectia Proprietatii Industriale de la Paris sau ale Organizatiei Mondiale a Comertului, ea putand fi si parte la tratatele bilaterale sau multilaterale incheiate intre tarile uniunii;
    - cerere - cererea scrisa care contine solicitarea expresa de acordare a protectiei tranzitorii, numele sau denumirea si semnatura titularului de brevet sau ale mandatarului, numarul brevetului de inventie de referinta si titlul inventiei/inventiilor, durata pentru care a fost eliberat si tara in care a fost eliberat sau in care are efectele unui brevet de inventie national unic;
    - brevet de inventie de referinta - brevet de inventie eliberat - diploma sau un alt document de atestare, descriere, revendicari si desene - care este in vigoare in tara de origine la data inregistrarii la O.S.I.M. a cererii sau care este in vigoare intr-o alta tara, daca in tara de origine nu s-a eliberat un brevet de inventie sau brevetul de inventie eliberat nu mai are efecte;
    - solicitant - persoana fizica sau juridica care cere in mod expres acordarea protectiei tranzitorii in baza brevetului de inventie de referinta;
    - titular al brevetului de inventie - persoana careia ii apartin drepturile conferite de brevetul de inventie de referinta;
    - succesor - orice persoana fizica sau juridica careia i s-a transmis in tara de origine fie dreptul la invocarea prioritatii, fie dreptul la eliberarea brevetului de inventie, fie toate drepturile care decurg dintr-un brevet de inventie eliberat;
    - fascicul de brevet de inventie - descrierea, revendicarile si, daca este cazul, desenele brevetului de inventie de referinta, prezentate in traducere in limba romana, conform cu originalul;
    - B.O.P.I. - Buletinul Oficial de Proprietate Industriala - Sectiunea inventii;
    - publicarea cererii - publicarea in B.O.P.I. a datelor bibliografice ale titularului, a numarului si titlului brevetului de inventie de referinta si a denumirii tarii in care acesta este valid, a indicelui de clasificare internationala si punerea la dispozitie publicului a copiei de pe brevetul de inventie de referinta si de pe fasciculul de brevet de inventie;
    - publicarea acordarii protectiei tranzitorii - publicarea in B.O.P.I. a hotararii de acordare a protectiei tranzitorii, a datelor bibliografice ale titularului si a rezumatului inventiei/grupului de inventii si punerea la dispozitie publicului a descrierii, revendicarii/revendicarilor si, daca este cazul, a desenelor in limba romana, in forma rezultata in urma examinarii de fond privind indeplinirea conditiilor pentru acordarea protectiei tranzitorii prevazute de lege;
    - consilier in proprietatea industriala - persoana specializata in acordarea asistentei in domeniul proprietatii industriale, care desfasoara legal aceasta activitate;
    - mandatar autorizat - consilierul in proprietatea industriala care poate avea si calitatea de reprezentant al solicitantului in procedurile in fata O.S.I.M.;
    - obiect/e al/ale inventiei/inventiilor cuprins/e in brevetul de inventie de referinta - substante obtinute prin metode nucleare, chimice, produse medicamentoase, metode de diagnosticare si tratament medical, dezinfectante, produse alimentare si condimente, precum si soiuri noi de plante, tulpini de bacterii si ciuperci, noi rase de animale si viermi de matase;
    - protectie tranzitorie - recunoasterea in favoarea titularilor, in conditiile prevazute de lege, a protectiei prin brevet de inventie in Romania numai pentru inventia/inventiile care are/au ca obiect/e pe cel/cele prevazut/e la art. 1 din lege, inclus/e in brevetul de inventie de referinta, iar durata protectiei tranzitorii este cuprinsa intre data depunerii cererii la O.S.I.M. si data expirarii valabilitatii brevetului de inventie in tara de origine;
    - validitatea brevetului de inventie de referinta - faptul ca, la data inregistrarii cererii la O.S.I.M., brevetul este in vigoare in tara de origine conform legii nationale privind plata si modul de plata a taxelor de mentinere in vigoare a brevetelor de inventie in aceasta tara, fapt confirmat de oficiul din tara de origine prin eliberarea unei dovezi;
    - notificare -  orice referire la cerere sau la orice alte acte si documente prevazute in lege sau in norme, facuta in scris de catre O.S.I.M. si adresata solicitantului;
    - comunicare - expedierea notificarii catre solicitant;
    - data de comunicare - data la care notificarea O.S.I.M. a fost depusa la oficiul postal;
    - prioritate - data primului depozit national reglementar creat sau data unui depozit creat in baza unei cereri care are aceleasi efecte cu cele ale unei cereri nationale, fie in baza cererii de brevet de inventie, fie in baza cererii pentru acordarea dreptului de ameliorator, in cazul unui soi de planta, iar data prioritatii va fi confirmata printr-o copie de pe primul depozit in tara de origine sau, in cazul primului depozit creat in urma expunerii obiectului/obiectelor intr-o expozitie internationala oficiala sau oficial recunoscuta, data va fi confirmata printr-o copie de pe certificatul de garantie din tara de origine, in toate cazurile aceasta data de prioritate dovedita trebuind sa fie anterioara datei de 21 ianuarie 1991;
    - declaratie autentica a titularului brevetului de inventie de referinta - declaratia autentificata in care titularul declara ca obiectul/obiectele inventiei/grupului de inventii a (au)/nu a (au) fost comercializat/e in baza certificatului de inregistrare a medicamentului sau in baza altui document care permite savarsirea de acte si fapte de comert in Romania inainte de data de 31 decembrie 1993;
    - certificat - certificatul de protectie tranzitorie;
    - registru - Registrul national al cererilor de acordare a protectiei tranzitorii depuse;
    - registratura - Registratura generala a O.S.I.M.

    Sectiunea a 2-a
    Inregistrarea cererii
    Art. 3
    (1) Depunerea unei cereri la O.S.I.M. se poate face:
    - direct la registratura, care este deschisa publicului in fiecare zi lucratoare;
    - prin posta, trimisa recomandat cu confirmare de primire.
    (2) In ambele situatii prevazute la alin. (1) O.S.I.M. confirma solicitantului primirea cererii si conditiile in care a fost primita.
    (3) Toate cererile depuse la registratura vor fi analizate in ziua depunerii de catre Serviciul examinare inventii II.
    (4) Celelalte petitii si documente depuse la registratura, privind procedurile in care se afla cererea, vor fi analizate ulterior datei inregistrarii lor, O.S.I.M. notificand solicitantului raspunsul sau in termen de 30 de zile.
    (5) Atunci cand prezentele norme prevad ca o cerere sau un document sa fie inregistrat intr-o anumita forma, aceasta cerere sau document trebuie inregistrat in forma prescrisa.
    (6) Daca cererea sau un alt act nu indeplineste conditiile prescrise, O.S.I.M. comunica solicitantului, printr-o notificare, lipsurile, acordand un termen de maximum doua luni de corectare.
    (7) Toate notificarile O.S.I.M. vor fi motivate si vor contine temeiul legal.
    (8) O.S.I.M. va inscrie pe cerere data primirii, numarul de la registratura si documentele primite, sub semnatura. Un exemplar al cererii, astfel completat, se va comunica de indata solicitantului drept confirmare de primire.
    (9) Taxa de inregistrare a cererii este datorata de solicitant o data cu inregistrarea cererii la registratura. Daca solicitantul a platit taxa de inregistrare inainte de depunerea cererii, el va preciza aceasta in cerere, indicand numarul si data documentului de plata.
    (10) Daca la depunerea cererii solicitantul nu a platit taxa de inregistrare, aceasta taxa poate fi platita in termen de doua luni de la data inregistrarii cererii la registratura; in caz contrar, cererea se considera abandonata si se respinge.
    (11) Orice document de plata in care nu sunt scrise datele de identificare ale solicitantului si/sau cele ale brevetului de inventie de referinta se claseaza ca martor, iar suma va fi restituita la cererea expresa a solicitantului, numai daca acesta dovedeste ca plata are o alta destinatie sau a fost facuta dintr-o eroare materiala. In cazul restituirii sumei, aceasta va fi diminuata cu costul serviciului postal sau bancar.
    (12) In cazul in care, in perioada scursa de la inregistrarea cererii si pana la publicarea acordarii protectiei tranzitorii, brevetul de inventie de referinta este anulat, O.S.I.M. hotaraste respingerea cererii.
    Art. 4
    (1) Termenele stabilite pe zile cuprind zile calendaristice si nu includ nici ziua cand a inceput si nici ziua cand s-a sfarsit termenul. Termenele stabilite pe ani, luni sau saptamani expira in ziua anului, lunii sau saptamanii corespunzatoare zilei de expediere.
    (2) Termenul care, incepand cu datele de 29, 30 si 31 ale lunii, expira intr-o luna care nu are asemenea zi, se va considera implinit in prima zi a lunii urmatoare. Termenul care expira intr-o zi de sarbatoare legala sau intr-o zi in care serviciul la O.S.I.M. este suspendat se va prelungi pana la sfarsitul primei zile de lucru urmatoare.
    (3) Termenele incep sa curga de la data comunicarii notificarilor.
    (4) Actele de procedura, transmise prin posta la O.S.I.M., sunt considerate indeplinite in termen, daca au fost predate la oficiul postal inainte de implinirea acestuia.
    (5) O cerere de prelungire a unui termen pentru raspuns la notificarea O.S.I.M. trebuie sa poarte data oficiului postal sau a registraturii in interiorul termenului scadent si va depinde de motivele pentru care se cere aceasta prelungire. O.S.I.M. va notifica, in scris, solicitantului acceptul sau respingerea cererii de prelungire a termenului.
    (6) Neindeplinirea actelor de procedura in termenele legale nu atrage sanctiunile prevazute de lege, daca solicitantul dovedeste ca a fost impiedicat printr-o imprejurare mai presus de vointa lui si daca indeplineste procedura intr-un termen de doua luni de la incetarea cauzei.
    Art. 5
    (1) Depunerea cererii la O.S.I.M. si reprezentarea solicitantului in procedurile in fata O.S.I.M. se fac prin mandatar autorizat care are sediul social in Romania.
    (2) Mandatarul autorizat poate semna cererea si il poate reprezenta pe solicitant in procedurile in fata O.S.I.M. numai pe baza unei procuri speciale scrise sub semnatura privata, depusa in original la O.S.I.M.
    Art. 6
    Toate cererile si corespondenta referitoare la acestea vor fi intocmite si depuse la O.S.I.M. in limba romana; in caz contrar, O.S.I.M. respinge cererea sau nu ia in considerare corespondenta si respinge cererea in baza notificarii comunicate solicitantului.
    Art. 7
    Datele continute in cerere si in actele prevazute la art. 4 alin. (2) din lege sunt confidentiale pana la publicarea cererii.
    Art. 8
    (1) Cererile care indeplinesc conditiile prevazute la art. 4 alin. (1) din lege si prevederile prezentelor norme vor fi inregistrate in registru. Data de inregistrare a cererilor este data primirii lor la registratura.
    (2) In conformitate cu art. 4 alin. (1) din lege, O.S.I.M. inregistreaza in registru o cerere, daca este depus cel putin urmatorul document:
    - o cerere redactata in limba romana, care sa contina solicitarea expresa a acordarii protectiei tranzitorii in baza unui brevet de inventie de referinta, numarul acestuia, numele sau denumirea si adresa sau sediul social ale titularului acestui brevet, titlul inventiei sau al grupului de inventii, durata protectiei care trebuie sa poata fi calculata pe baza datelor care indica de cand si pana cand este valabil brevetul de inventie de referinta si tara de origine in care brevetul eliberat este valid, precum si semnatura titularului sau a mandatarului autorizat.
    (3) Inregistrarea cererilor in registru se face in ordinea numerelor si a datei depunerii lor la registratura.
    (4) Numarul din registru si data inregistrarii se inscriu pe cerere si pe plicul postal, daca cererea a fost transmisa prin posta, precum si pe exemplarul brevetului de inventie de referinta si, respectiv, pe fasciculul brevetului de inventie de referinta, tradus in limba romana.
    (5) Acest numar este numarul cererii si va fi folosit in toate notificarile sau in orice alta corespondenta.
    (6) In cazul in care nu sunt indeplinite cumulativ conditiile prevazute la art. 8 alin. (2), cererile se primesc si se inregistreaza la registratura, dar nu se inregistreaza in registru si documentatia se restituie, iar O.S.I.M. pastreaza un exemplar-martor. Exemplarul-martor se pastreaza in regim confidential si poate fi consultat de catre solicitant sau de catre mandatarul autorizat in baza procurii speciale scrise sub semnatura privata si depuse in original la O.S.I.M.

    Sectiunea a 3-a
    Conditii de acordare a protectiei tranzitorii
    Art. 9
    Pentru acordarea protectiei tranzitorii in baza brevetului de inventie de referinta trebuie sa fie indeplinite, cumulativ, conditiile prevazute la art. 3, 4 si art. 5 alin. (2) din lege.
    Art. 10
    (1) Obiectul/obiectele inventiei/grupului de inventii din brevetul de inventie de referinta trebuie sa se regaseasca intre cele prevazute la art. 1 din lege.
    (2) Pentru acordarea protectiei tranzitorii in baza unui brevet de inventie de referinta care are ca obiect o inventie care cuprinde o metoda de tratament, aceasta trebuie sa fie definita prin modalitatile specifice de interventie asupra organismelor vii: natura, mijloacele utilizate - aparatura, medicamente, agenti fizici, chimici si balneologici, dezinfectante etc.; parametrii tehnici - doze, intervale de timp, durate, temperaturi, concentratii; parametrii agentilor fizici sau balneologici - calea de actiune sau de administrare. Simpla posologie a unui medicament nu poate constitui obiectul unei revendicari de metoda intr-un brevet de inventie care confera protectie tranzitorie titularului sau.
    (3) In cazul in care un grup de inventii, legate astfel intre ele incat sa formeze un singur concept inventiv general - compus chimic si compozitie chimica medicamentoasa folosind compusul chimic - formeaza obiectele unui brevet de inventie de referinta, se admit in cadrul protectiei tranzitorii revendicari de utilizare dependente de revendicarea compozitiei chimice.

    Sectiunea a 4-a
    Cererea de acordare a protectiei tranzitorii
    Art. 11
    (1) Cererea trebuie intocmita pe un formular-tip, imprimat sau dactilografiat, redactat in limba romana, a carui forma este prescrisa de O.S.I.M.
    (2) Solicitantul sau mandatarul autorizat va completa toate rubricile formularului de cerere-tip in mod clar si lizibil si va semna cererea.
    (3) In cerere solicitantul trebuie sa declare daca o cerere de brevet de inventie privind aceeasi inventie sau acelasi grup de inventii a fost/nu a fost inregistrata pe cale nationala sau daca pentru aceasta cerere a fost deschisa faza nationala in Romania, daca persoana care a inregistrat cererea in baza careia a fost creat primul depozit reglementar este el sau o alta persoana - in acest ultim caz, trebuie date si numele sau denumirea, domiciliul sau sediul social al acesteia -, precum si inventatorii, prin indicarea numelui si a adresei fiecaruia dintre ei.
    (4) Pentru depunerea cererii si reprezentarea solicitantului in fata O.S.I.M. in toate procedurile de catre un mandatar autorizat, in cerere se vor trece datele de identificare ale acestuia.
    (5) Daca in brevetul de inventie de referinta exista una sau mai multe prioritati recunoscute sau daca in cererea de brevet de inventie in baza careia a fost eliberat acest brevet nu a fost invocata o prioritate sau a fost invocata o prioritate care nu a fost recunoscuta, solicitantul va indica in cerere denumirea tarii/tarilor sau a administratiei interguvernamentale sau internationale in care a/au fost creat/e primul/primele depozit/e reglementar/e, data/datele si numarul/numerele depozitului/depozitelor.
    (6) In cerere solicitantul va cere in mod expres efectuarea procedurii de examinare, in vederea acordarii protectiei tranzitorii, si eliberarea certificatului.
    Art. 12
    Revendicarile din brevetul de inventie trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
    - sa defineasca in termeni tehnici obiectul pentru care se solicita protectia si sa indice elementele tehnice ale inventiei;
    - sa se bazeze in intregime pe descrierea inventiei, in limitele depozitului creat in tara de origine;
    - sa contina un preambul care sa cuprinda titlul inventiei, elementele tehnice ale acesteia, care sunt necesare pentru definirea obiectului inventiei si care fac parte din stadiul tehnicii, si o parte caracteristica, precedata de expresia "caracterizat prin aceea ca", in care se expun, in mod concis, elementele tehnice noi care definesc inventia, impreuna cu elementele tehnice enuntate in preambul.
    Art. 13
    (1) Fila continand desenul/desenele nu va depasi formatul A4 sau, in cazuri exceptionale, formatul A3, putand fi din calc, carton sau alt suport, cu conditia ca desenul/desenele sa aiba contrastul necesar pentru reproducerea prin metodele electrostatice.
    (2) Filele nu vor avea chenar sau alte linii care sa delimiteze desenul/desenele.
    (3) Marginile minime libere ale filelor trebuie sa fie, pe fiecare latura, de 2,5 cm.
    Art. 14
    (1) Cererea si fasciculul de brevet de inventie se intocmesc pe file separate, de format A4, si se depun la O.S.I.M. in 3 exemplare.
    (2) Toate filele cererii, descrierii, revendicarilor si desenelor trebuie sa fie intocmite pe o singura fata a filei, astfel incat sa poata fi separate in vederea reproducerii lor.
    (3) Descrierea si revendicarile vor fi dactilografiate la 1,5 - 2 randuri.
    (4) Nu se admit pe file stersaturi, corecturi, cuvinte scrise deasupra sau randuri intercalate.
    (5) Rezumatul va contine maximum 150 de cuvinte, trebuind sa indice domeniul tehnic caruia ii apartine inventia/grupul de inventii si sa fie astfel redactat incat sa se inteleaga clar problema tehnica si esenta solutiei date de inventie/inventii, precum si domeniul de folosire a inventiei/grupului de inventii, avand doar rolul de a servi ca mijloc de selectie a informatiilor tehnice pentru specialisti.
    (6) Mandatarul autorizat trebuie sa depuna procura in original, semnata de catre mandant, la data inregistrarii cererii sau in termen de doua luni de la aceasta data; in caz contrar, se notifica solicitantului ca, in lipsa procurii, cererea se considera abandonata si se respinge.
    (7) O.S.I.M. poate cere solicitantului o traducere in limba romana, conforma cu originalul, a certificatului/certificatelor de prioritate sau de garantie sau a primului depozit publicat, daca o prioritate nu a fost invocata sau recunoscuta, daca aceasta este necesara pentru stabilirea datei primului depozit reglementar si a tarii in care acesta a fost constituit. Atunci cand se invoca una sau mai multe prioritati si O.S.I.M. a solicitat traducerea certificatului/certificatelor de prioritate sau de garantie sau a primului depozit publicat, solicitantul va indica si pasajele din descriere, revendicarea/revendicarile si, daca este cazul, desenul/desenele care corespund fiecarui act de prioritate sau fiecarui depozit reglementar pentru care nu a fost invocata sau recunoscuta o prioritate.

    CAP. 2

    Sectiunea 1
    Examinarea preliminara a cererii
    Art. 15
    (1) Examinatorul din cadrul Serviciului examinare inventii II supune cererea unei examinari cu privire la conditiile de forma pentru constituirea depozitului si legalitatea protectiei tranzitorii solicitate, analizand indeplinirea conditiilor prescrise pentru cerere, prevazute la art. 8 alin. (2), si verifica daca tara de origine este membra a Uniunii pentru Protectia Proprietatii Industriale de la Paris sau a Organizatiei Mondiale a Comertului, forma de prezentare si continutul actelor care trebuie anexate la cerere si care sunt prevazute la art. 4 alin. (2) si la art. 5 alin. (2) din lege sau cele care confirma prioritatea conventionala anterioara datei de 21 ianuarie 1991, conform art. 3 lit. a) din lege, sau constata lipsa unuia sau a mai multor acte.
    (2) Aceste acte sunt:
    - un exemplar al brevetului de inventie de referinta;
    - fasciculul de brevet de inventie;
    - dovada privind validitatea brevetului de inventie de referinta;
    - declaratia autentica;
    - procura mandatarului autorizat;
    - dovada de plata a taxelor de inregistrare, de depunere ulterioara a fasciculului de brevet de inventie, daca fasciculul de brevet de inventie se depune ulterior inregistrarii cererii de examinare a cererii si, daca este cazul, pentru pagini si revendicari suplimentare si, respectiv, a taxelor de eliberare a certificatului si de mentinere in vigoare pentru anul/anii de protectie a brevetului de inventie in tara de origine, in cursul caruia este inregistrata cererea si in care este eliberat certificatul.
    (3) Daca solicitantul cererii este o alta persoana decat titularul brevetului de inventie de referinta sau daca are o alta adresa ori un alt sediu social decat cea/cel trecuta/trecut in acest brevet, acesta va prezenta, dupa caz, o copie de pe actul prin care a intrat in posesia dreptului la brevet de inventie sau o copie de pe actul care atesta schimbarea adresei sau a sediului social.
    (4) Daca inventia din brevetul de inventie de referinta are ca obiect un nou microorganism, trebuie depus la O.S.I.M., in termen de doua luni de la data inregistrarii cererii, un act care atesta constituirea depozitului microorganismului intr-o colectie nationala sau internationala, oficial recunoscuta, din care sa reiasa:
    - denumirea si adresa colectiei nationale sau internationale oficial recunoscute, la care s-a facut depozitul microorganismului;
    - data depunerii microorganismului in colectia nationala sau internationala, oficial recunoscuta;
    - denumirea microorganismului;
    - numarul depozitului microorganismului;
    - caracteristicile morfologice, taxonomice si biochimice ale microorganismului inregistrat.
    (5) In conditiile in care actele prevazute la alin. (1) - (3) nu au fost depuse o data cu cererea, acestea pot fi depuse in termen de doua luni de la data inregistrarii cererii.
    (6) Taxele care nu au fost achitate o data cu inregistrarea cererii pot fi platite in termen de doua luni de la data inregistrarii acesteia, cu exceptia taxelor de mentinere in vigoare a brevetului de inventie.
    Art. 16
    (1) Daca in urma analizei cererii si a actelor anexate O.S.I.M. constata nereguli privind indeplinirea conditiilor prevazute de lege si de prezentele norme, acestea se comunica printr-o notificare solicitantului, acordandu-i-se un termen de raspuns.
    (2) Pentru nedepunerea unuia sau a mai multor acte dintre cele prevazute la art. 15 alin. (1) - (4) in termenul prevazut si/sau pentru neachitarea taxei de depunere ulterioara a fasciculului de brevet de inventie in termen de doua luni sau a celei pentru pagini si revendicari suplimentare, O.S.I.M. hotaraste respingerea cererii.
    (3) In cazul in care titlul grupului de inventii si revendicarile din brevetul de inventie de referinta se refera si la alte obiecte decat cele cuprinse in art. 1 din lege, O.S.I.M. comunica solicitantului, printr-o notificare, acest lucru si ii cere reformularea titlului si mentinerea sau reformularea numai a acelor revendicari care se refera la obiectele prevazute la art. 1 din lege si care respecta prevederile art. 10 alin. (2) si (3) si care isi vor pastra acelasi numar cu cel din brevetul de inventie de referinta, iar pentru celelalte revendicari se va mentine numai spatiul alocat tiparirii lor si numarul lor din acest brevet.
    (4) In cazul nedepunerii de catre solicitant, in cuprinsul termenului dat, a acordului sau cu referire la cele notificate privind prevederile alin. (3) si a reformularii fasciculului de brevet de inventie la O.S.I.M., in conditiile in care au fost achitate taxele de inregistrare si de examinare, se va/vor examina numai revendicarea/revendicarile al/ale carei/caror obiect/e se incadreaza in prevederile art. 1 din lege si corespund prevederilor art. 10 alin. (2) si (3) si se va modifica in mod corespunzator si titlul, iar celelalte revendicari sunt respinse motivat in cadrul examinarii.
    Art. 17
    Dupa depunerea tuturor actelor prevazute la art. 15 alin. (1) - (4), Serviciul examinare inventii II examineaza, in ordinea numarului si a datei de inregistrare a cererilor, conditiile de acordare a protectiei tranzitorii, respectiv:
    - daca inventia/inventiile face/fac obiectul/obiectele unui brevet de inventie cu data de prioritate anterioara datei de 21 ianuarie 1991;
    - daca data depozitului reglementar creat prin depunerea cererii de brevet de inventie in baza careia a fost eliberat brevetul de inventie de referinta este anterioara datei de 21 ianuarie 1992;
    - daca obiectul/obiectele inventiei/inventiilor din brevetul de inventie de referinta se incadreaza in categoria celor prevazute la art. 1 din lege;
    - daca solicitantul cererii de brevet de inventie in baza careia a fost eliberat brevetul de inventie de referinta si titularul acestuia sunt resortisanti ai unui stat membru al Uniunii pentru Protectia Proprietatii Industriale de la Paris sau ai unui stat membru al Organizatiei Mondiale a Comertului;
    - daca validitatea brevetului de inventie este dovedita;
    - cererea este depusa inlauntrul termenului in care Ordonanta Guvernului nr. 25/1998 privind protectia tranzitorie a brevetelor de inventie era in vigoare sau al celui de 6 luni de la intrarea in vigoare a legii;
    - daca titularului nu i s-a acordat brevet de inventie pentru aceeasi/acelasi inventie/grup de inventii in Romania sau daca acesta sau o alta persoana nu a inregistrat in Romania o cerere de brevet de inventie, cu sau fara invocarea prioritatii din data primului depozit reglementar din tara de origine, care a fost respinsa pe baza neindeplinirii cel putin a unuia dintre criteriile de brevetare;
    - daca obiectul/obiectele inventiei/grupului de inventii nu a/au fost comercializat/e pe teritoriul Romaniei inainte de 31 decembrie 1993;
    - daca sunt achitate taxele;
    - daca traducerea in limba romana a fasciculului de brevet de inventie este conforma cu originalul;
    - daca sunt indeplinite conditiile de forma a prezentarii descrierii, revendicarilor si desenelor;
    - daca sunt indeplinite conditiile prescrise pentru existenta revendicarilor si desenelor;
    - daca a/au fost sau nu depusa/e copie/i de pe primul depozit publicat, de pe certificatul/certificatele de prioritate sau de pe cel de garantie;
    - daca exista declaratia in nume propriu a titularului, din care sa reiasa ca el sau o alta persoana al carei succesor in drepturi este a inregistrat sau nu o cerere de brevet de inventie privind aceeasi inventie sau acelasi grup de inventii pe cale nationala sau daca pentru aceasta cerere a fost/nu a fost deschisa faza nationala in Romania;
    - daca in cazul unui brevet de inventie de referinta in care obiectul il formeaza un microorganism s-a depus, in termen de doua luni de la inregistrarea cererii, actul care atesta constituirea depozitului microorganismului intr-o colectie nationala sau internationala oficial recunoscuta;
    - daca a fost depus actul din care sa reiasa ca solicitantul, altul decat titularul brevetului de inventie de referinta, a intrat in posesia dreptului la brevet.
    Art. 18
    (1) Pentru orice lipsa constatata in raport cu prevederile art. 17, O.S.I.M. notifica, pentru a da posibilitate solicitantului sa depuna in termenul legal actele si dovezile care sa ateste indeplinirea acestor cerinte.
    (2) In cadrul acestei notificari sau printr-o alta notificare O.S.I.M. poate cere solicitantului orice alte lamuriri sau documente care se refera la actele si dovezile prevazute la art. 15 alin. (1) - (4), necesare pentru desfasurarea procedurii de examinare a cererii, cum ar fi actul de testare si verificare a soiului sau a rasei in Romania si de inregistrare a soiului sau a rasei in urma testarii si verificarii sale in tara de origine.
    Art. 19
    In cazul in care taxa de completare a cererii prin depunerea in maximum doua luni de la inregistrarea cererii a traducerii in limba romana a fasciculului de brevet de inventie si taxa de examinare a cererii nu au fost achitate in contul O.S.I.M. in termen, cererea se considera abandonata si O.S.I.M. hotaraste respingerea acesteia.
    Art. 20
    Daca taxele de inregistrare si de examinare au fost achitate in cuantumurile si pana la data prevazute de prezentele norme si de lege si in cadrul procedurii de examinare se constata ca cel putin una dintre urmatoarele cerinte nu este indeplinita:
    - data de prioritate din brevetul de inventie de referinta este anterioara datei de 21 ianuarie 1991;
    - data depozitului reglementar creat prin depunerea cererii de brevet de inventie de referinta este anterioara datei de 21 ianuarie 1992;
    - obiectul/obiectele inventiei/inventiilor din brevetul de inventie de referinta se incadreaza total sau partial in prevederile art. 1 din lege;
    - solicitantul cererii de brevet de inventie, in baza caruia a fost eliberat brevetul de inventie de referinta, si titularul acestuia sunt resortisanti ai unui stat membru al Uniunii pentru Protectia Proprietatii Industriale de la Paris sau ai unui stat membru al Organizatiei Mondiale a Comertului;
    - brevetul de inventie de referinta este valid;
    - cererea este depusa inlauntrul termenului in care Ordonanta Guvernului nr. 25/1998 era in vigoare sau al celui de 6 luni de la intrarea in vigoare a legii;
    - exista declaratia ca obiectul/obiectele inventiei/grupului de inventii nu a/au fost comercializat/e pe teritoriul Romaniei inainte de data de 31 decembrie 1993;
    - a fost depus actul care atesta constituirea depozitului microorganismului intr-o colectie nationala sau internationala oficial recunoscuta;
    - a fost depus actul din care sa reiasa ca solicitantul, altul decat titularul brevetului de inventie de referinta, a intrat legal in posesia dreptului la brevet;
    - traducerea in limba romana a fasciculului de brevet de inventie este conforma cu originalul;
    - actul de testare si verificare a soiului sau a rasei in Romania si de inregistrare a soiului sau a rasei in urma testarii si verificarii sale in tara de origine, O.S.I.M., in cadrul Serviciului examinare inventii II, comunica printr-o notificare acest lucru solicitantului si daca prin dovezile trimise nu se modifica situatia sau raspunsul nu este primit in termenul stabilit, se ia hotararea de respingere a cererii in termen de maximum 3 luni de la data inregistrarii ei.

    Sectiunea a 2-a
    Conditii de publicare a cererii
    Art. 21
    (1) Cererea pentru care O.S.I.M. nu a luat hotararea de respingere se publica de catre O.S.I.M. in termen de doua luni de la data inregistrarii acesteia.
    (2) Publicarea cererii se face prin depunerea la sala de lectura a O.S.I.M. a brevetului de inventie de referinta si a fasciculului de brevet de inventie.
    (3) Data publicarii cererii este data aparitiei B.O.P.I.

    Sectiunea a 3-a
    Examinarea cu privire la indeplinirea conditiilor de fond pentru acordarea protectiei tranzitorii
    Art. 22
    (1) Stadiul tehnicii fata de care este comparata inventia pentru stabilirea noutatii cuprinde cunostintele accesibile publicului, oriunde in lume, inainte de data depozitului reglementar sau a prioritatii recunoscute, cu conditia ca data punerii la dispozitie publicului sa fie identificabila.
    (2) Fac parte din stadiul tehnicii pentru stabilirea noutatii continutul cererilor de brevet de inventie, astfel cum au fost ele depuse la O.S.I.M., care au o data de depozit reglementar sau de prioritate anterioara si care au devenit publice inainte sau dupa data de inregistrare a cererii.
    (3) Daca o cerere a fost retrasa, abandonata sau respinsa inainte de publicarea ei, aceasta nu este considerata ca facand parte din stadiul tehnicii.
    Art. 23
    Daca pentru o cerere de brevet de inventie care apartine solicitantului sau la care acesta este succesor in drepturi si care cuprinde aceeasi/acelasi inventie/grup de inventii ca si cea/cel din brevetul de inventie de referinta O.S.I.M. a luat o hotarare de respingere pentru neindeplinirea cumulativa a conditiilor de brevetare, titularului brevetului de inventie de referinta nu i se recunoaste o protectie tranzitorie conform prevederilor art. 1 din lege.
    Art. 24
    (1) Noutatea unei inventii din brevetul de inventie de referinta se stabileste in raport cu continutul revendicarilor si cu cel al domeniului de aplicare precizat in descriere numai pentru obiectul/obiectele prevazut/e la art. 1 din lege.
    (2) Sunt considerate materiale pertinente acele materiale din stadiul tehnicii al caror continut acopera intinderea protectiei cerute de solicitant prin revendicarile cuprinse in brevetul de inventie de referinta.
    Art. 25
    Activitatea inventiva se apreciaza in raport cu revendicarile si cu problema tehnica pe care o rezolva inventia/grupul de inventii din brevetul de inventie de referinta, al carui/caror obiect/e se incadreaza in prevederile art. 1 din lege.
    Art. 26
    Pentru ca inventia/grupul de inventii din brevetul de inventie de referinta, al carei/caror obiect/e se incadreaza in prevederile art. 1 din lege, sa poata avea aplicare industriala, din descriere trebuie sa reiasa ca obiectul/obiectele poate/pot fi folosit/e cel putin intr-un domeniu de activitate din industrie, din agricultura sau din orice alta activitate si poate/pot fi reprodus/e cu aceleasi caracteristici ori de cate ori este necesar.
    Art. 27
    Titularul unui brevet de inventie de referinta care in tara de origine este dependent de un brevet de inventie poate cere acordarea protectiei tranzitorii, iar O.S.I.M. poate sa ia o hotarare de admitere a acordarii protectiei tranzitorii in baza acestuia, numai daca in Romania, la data inregistrarii cererii, exista in vigoare un brevet de inventie la care se face referire; in caz contrar, O.S.I.M. inregistreaza cererea in registru si procedeaza la publicarea ei, daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 21 alin. (1).
    Art. 28
    (1) Pentru neindeplinirea conditiilor prevazute la art. 24 - 27, O.S.I.M. notifica solicitantului si, daca este cazul, ii trimite acestuia, in copie, materialul/materialele pertinent/e, indicand si termenul de raspuns.
    (2) O.S.I.M. nu poate lua hotarari inainte de expirarea termenului acordat solicitantului pentru raspuns.
    (3) Daca in termenul fixat solicitantul nu raspunde si nici nu a cerut o prelungire a termenului de raspuns, O.S.I.M. ia hotararea de respingere in baza neindeplinirii oricareia dintre conditiile prevazute la art. 24 - 27.
    (4) In cazul in care solicitantul trimite la O.S.I.M., in termen de maximum doua luni de la inregistrarea cererii, o noua forma a fasciculului de brevet de inventie din care sunt eliminate referirile la un alt brevet de inventie din tara de origine, cererea inregistrata va fi supusa procedurii de examinare, cu conditia indeplinirii prevederilor legii si prezentelor norme.
    Art. 29
    (1) Ca urmare a examinarii cererii in conformitate cu prevederile legii si ale prezentelor norme, examinatorul de stat din cadrul Serviciului examinare inventii II intocmeste raportul de examinare si in baza lui ia:
    - fie o hotarare de admitere a cererii numai in baza revendicarii/revendicarilor care are/au ca obiect unul dintre cele prevazute la art. 1 din lege, iar pentru alt/e obiect/e cuprins/e in alta/e revendicare/revendicari din acelasi brevet de inventie de referinta se ia hotararea de respingere a acordarii protectiei tranzitorii. In acest caz se hotaraste modificarea titlului grupului de inventii si care dintre revendicarile din brevetul de inventie de referinta vor fi publicate sub forma fasciculului de brevet de inventie, precum si inregistrarea titlului si a numerelor acestor revendicari din brevetul de inventie de referinta in registru, in anexa la Registrul national al brevetelor de inventie si in certificat;
    - fie o hotarare de respingere a cererii pentru neindeplinirea conditiilor prevazute la art. 24 - 27;
    - fie ia act de retragere a cererii.
    (2) Toate hotararile luate se comunica solicitantului sau succesorului sau in drepturi, in termen de 30 de zile de la luarea lor, si se inscriu in registru.
    (3) Publicarea acordarii protectiei tranzitorii se face in termen de 3 luni de la inregistrarea cererii, conform prevederilor legii si prezentelor norme.
    Art. 30
    Impotriva hotararii O.S.I.M. privind cererea persoanele interesate pot formula contestatii la comisia de reexaminare, in termen de 30 de zile de la comunicare, in cazul respingerii, sau de la publicarea acordarii protectiei tranzitorii, iar hotararile comisiei de reexaminare pot fi atacate cu apel la Tribunalul Municipiului Bucuresti, in termen de 30 de zile de la comunicare.

    Sectiunea a 4-a
    Eliberarea certificatului de protectie tranzitorie
    Art. 31
    In temeiul hotararii de admitere a acordarii protectiei tranzitorii titularului pentru brevetul de inventie in anexa la Registrul national al brevetelor de inventie se inregistreaza numarul national al brevetului de inventie si cu acelasi numar se elibereaza si certificatul de protectie tranzitorie.
    Art. 32
    Certificatul contine titlul brevetului de inventie, numele/denumirea titularului/titularilor, numarul national al brevetului de inventie si numarul brevetului de inventie de referinta, denumirea tarii in care brevetul de inventie de referinta este valid, perioada de protectie tranzitorie si data depozitului reglementar.
    Art. 33
    Certificatul de protectie tranzitorie este eliberat de directorul general al O.S.I.M. in temeiul hotararii de acordare a acestuia.

    CAP. 3

    Sectiunea 1
    Obiectul platii, termenul de plata si cuantumul taxelor pentru procedurile la care sunt supuse cererile si pentru mentinerea in vigoare a brevetului de inventie
    Art. 34
    In temeiul art. 47 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, al art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 41/1998 privind taxele in domeniul proprietatii industriale si regimul de utilizare a acestora, al art. 5 alin. (2) si al art. 7 din lege, pentru procedurile privind acordarea protectiei tranzitorii se datoreaza urmatoarele taxe:
_______________________________________________________________________
 Nr.
crt.     Obiectul platii       Termenul       Cuantumul     Cuantumul
                               de plata         (lei)    (dolari S.U.A.)
________________________________________________________________________
 1. Inregistrarea cererii      doua luni de      180.000         30
                               la data
                               inregistrarii
 2. Examinarea cererii:        doua luni de    3.600.000        600
    a) cand descrierea,        la data
    revendicarile si           inregistrarii
    desenele nu depasesc 20
    de pagini, iar numarul
    revendicarilor nu este
    mai mare de 10
    b) pentru fiecare pagina                      48.000          8
    de descriere, revendicari
    si desene in plus fata
    de cele prevazute
    la lit. a)
    c) pentru fiecare                             90.000         15
    revendicare in plus
    fata de cele prevazute
    la lit. a)
 3. Contestatie                o data cu         900.000        150
                               depunerea
                               contestatiei
 4. Mentinerea in regim        o data cu         300.000         50
    "nepublic" a               solicitarea
    inventatorilor pe          acestui
    timp nelimitat             regim
 5. Completarea cererii prin   o data cu         600.000        100
    depunerea in maximum       depunerea
    doua luni de la            traducerii
    inregistrarea cererii
    a traducerii in limba
    romana a descrierii
    si/sau a
    revendicarilor
    si/sau a desenelor
 6. Inregistrarea de           o data cu         600.000        100
    modificari in situatia     inregistrarea
    juridica a cererii sau     documentului
    a brevetului de inventie
 7. Inregistrarea altor        o data cu         150.000         25
    modificari, cum ar fi      inregistrarea
    cele cu referire la        actului din
    nume, denumire, adresa,    care reiese
    sediu social sau           situatia
    schimbarea mandatarului    nou-creata
 8. Tiparirea fasciculului     doua luni de      600.000        100
    in limba romana care nu    la
    depaseste 10 pagini si     inregistrarea
    eliberarea                 cererii
    certificatului
    - pentru fiecare
      pagina in plus
 9. Publicarea unei erate      o data cu          90.000         15
    pentru inlaturarea         inregistrarea
    erorilor datorate          solicitarii
    solicitantului
10. Certificarea si            o data cu          60.000         10
    eliberarea unui            inregistrarea
    document oficial de        solicitarii
    tipul: adeverinta,
    duplicat, copie
11. Revalidarea brevetului     o data cu       1.800.000        300
                               depunerea
                               cererii de
                               revalidare
________________________________________________________________________

    Art. 35
    (1) Taxa de mentinere in vigoare se datoreaza, in mod corespunzator, pentru anul de protectie in care se afla brevetul de inventie de referinta in tara de origine, pentru anul in care a fost solicitata protectia tranzitorie, fara a se depasi 20 de ani de la data cand incepe protectia brevetului in tara de origine, si se achita in temeiul art. 47 din Legea nr. 64/1991 si in cuantumurile prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 41/1998, dupa cum urmeaza:
________________________________________________________________________
 Nr.     Obiectul platii        Termenele    Cuantumul   Cuantumul
crt.                            de plata       (lei)     (dolari S.U.A.)
________________________________________________________________________
 1. Mentinerea in vigoare a     Conform
    brevetului de inventie      art. 35 si 36
    pentru fiecare an de        din
    protectie, incepand cu      prezentele
    anul in care a fost         norme
    inregistrata cererea:
       - anul 6                                1.200.000         200
       - anul 7                                1.320.000         220
       - anul 8                                1.440.000         240
       - anul 9                                1.560.000         260
       - anul 10                               1.680.000         280
       - anul 11                               1.800.000         300
       - anul 12                               1.920.000         320
       - anul 13                               2.040.000         340
       - anul 14                               2.220.000         370
       - anul 15                               2.400.000         400
       - anul 16                               3.000.000         500
       - anul 17                               3.000.000         500
       - anul 18                               3.000.000         500
       - anul 19                               3.000.000         500
       - anul 20                               3.000.000         500
________________________________________________________________________

    (2) Taxele de mentinere in vigoare pentru anul de protectie in care a fost inregistrata cererea si pentru anul de protectie in care este eliberat certificatul se platesc in termen de doua luni de la inregistrarea cererii, iar neachitarea acestor taxe pentru un caz sau altul in termenul prevazut are drept urmare decaderea titularului din drepturile decurgand din brevet.
    Art. 36
    (1) Pentru fiecare dintre anii urmatori anului eliberarii certificatului taxa pentru mentinerea in vigoare a brevetului se plateste anual pana la inceperea anului de protectie respectiv.
    (2) Taxele de mentinere in vigoare a brevetului de inventie, neplatite in termenele prevazute la alin. (1), pot fi platite ulterior, intr-un termen de 6 luni, cu o majorare de 50% .
    (3) Neplata acestor taxe pana la expirarea termenului prevazut la alin. (2) are drept urmare decaderea titularului din drepturile decurgand din brevet. Decaderea se publica in B.O.P.I.
    (4) O data cu plata taxei de revalidare a brevetului de inventie, titularul acestuia este obligat sa plateasca si taxa de mentinere in vigoare, cu o majorare de 50%, datorata pentru perioada pentru care nu s-a facut plata. Revalidarea se publica in B.O.P.I.
    (5) O data cu plata taxei de mentinere in vigoare, titularul va depune la O.S.I.M. si dovada emisa de catre administratia nationala din tara de origine, din care sa reiasa ca brevetul de inventie de referinta este in vigoare. Acest act poate fi solicitat de catre O.S.I.M. ori de cate ori considera ca este necesar.
    Art. 37
    In cazul in care sunt mai multi titulari, atat romani, cat si straini, taxele datorate in comun se platesc in valuta.
    Art. 38
    Incasarile, in lei si in valuta, obtinute ca urmare a aplicarii Legii nr. 93/1998, constituie venituri ale O.S.I.M., care se gestioneaza si se utilizeaza in regim extrabugetar, in conditiile prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 41/1998 si potrivit normelor elaborate in aplicarea acestei ordonante.

    CAP. 4
    Sectiunea 1
    Drepturi
    Art. 39
    Intinderea protectiei in cazul protectiei tranzitorii in baza unui brevet de inventie de referinta este data de revendicarile pentru obiectele prevazute la art. 1 din lege, interpretate pe baza descrierii si a desenelor brevetului de inventie.
    Art. 40
    In cazul protectiei tranzitorii, durata acesteia incepe de la data inregistrarii cererii la O.S.I.M. si inceteaza la data expirarii valabilitatii brevetului de inventie de referinta sau la data decaderii din drepturi a titularului in tara de origine a brevetului de inventie de referinta, fara a putea depasi 20 de ani de la data depozitului reglementar in tara de origine, iar in cazul anularii brevetului de inventie de referinta, certificatul de protectie tranzitorie se anuleaza.
    Art. 41
    Folosirea de catre o alta persoana a obiectului/obiectelor inventiei/grupului de inventii din brevetele de inventie, care confera drepturi titularului protectiei tranzitorii in conditiile prevazute la art. 37 si la art. 40 alin. (2) din Legea nr. 64/1991, nu constituie o incalcare a acestor drepturi.
    Art. 42
    Pentru alte proceduri, pentru drepturile conferite titularului prin protectia tranzitorie, transmiterea, apararea si mentinerea in vigoare a acestora se aplica prevederile legislatiei in vigoare privind brevetele de inventie si taxele in domeniul protectiei proprietatii industriale.
    Art. 43
    Cererile de protectie tranzitorie, depuse sub incidenta Ordonantei Guvernului nr. 25/1998 si nesolutionate, sunt valabil depuse si inregistrate, urmand procedurile prevazute de lege.

                            Directorul general
              al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci,
                               Gabor VargaSmartCity5

COMENTARII la Norma 211/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 211 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu