Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORMA Nr

NORMA   Nr. 2 din 5 ianuarie 2009

privind completarea Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 7/2008 pentru modificarea si completarea Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/1994 privind comertul facut de institutiile de credit cu cambii si bilete la ordin

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 30 din 15 ianuarie 2009Având în vedere prevederile art. 22 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale art. 405 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007,

în temeiul art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin şi al art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Naţională a României emite prezenta normă.

Art. I. - Norma Băncii Naţionale a României nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 6/1994 privind comerţul făcut de instituţiile de credit cu cambii şi bilete la ordin, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 8 iulie 2008, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul I punctul 34, la punctul 2642 se introduc trei noi alineate cu următorul cuprins:

„Instituţiile de credit ale beneficiarilor/posesorilor au obligaţia ca la recepţionarea cambiilor să stabilească starea instrumentelor, în raport cu cerinţele specifice aplicării procedurii de trunchiere.

In situaţia în care la recepţionarea cambiilor se constată că acestea prezintă motive pentru a fi refuzate tehnic în procedura de prelucrare electronică, respectiv alterări, îndoituri, pete sau alte asemenea elemente care pot afecta vizibilitatea menţiunilor aflate pe aceste instrumente, instituţiile de credit ale beneficiarilor/posesorilor trebuie să consemneze starea instrumentelor pe baza unui document semnat de către acestea şi clienţii beneficiari ai sumelor înscrise pe respectivele cambii şi să informeze clienţii cu privire la modalităţile alternative de procesare şi costurile aferente acestora, precum şi cu privire la eventuala pierdere a dreptului de protest şi de regres, în cazul în care aceştia aleg o modalitate alternativă de procesare.

In situaţia în care data recepţionării cambiei este foarte apropiată de data-limită de prezentare la plată şi, astfel, prin parcurgerea circuitului de compensare/decontare s-ar depăşi termenul în care beneficiarul ar putea să dreseze protestul şi regresul ca urmare a unui eventual refuz la plată din partea plătitorului, la momentul recepţionării instrumentului instituţia de credit a beneficiarului trebuie să obţină acceptul clientului beneficiar privind transmiterea spre plată a respectivului instrument."

2. La articolul I punctul 34, la punctul 2649 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:

„In cazul cambiilor recepţionate care îndeplinesc condiţiile specifice aplicării procedurii de trunchiere, instituţiile de credit ale beneficiarilor/posesorilor au obligaţia să aplice trunchierea instrumentelor respective, instituţiile de credit plătitoare fiind singurele în măsură să refuze plata cambiilor exclusiv din motivele tehnice prevăzute la pct. 2642 alin. 3, refuzul trebuind să fie confirmat de operatorul sistemului electronic de plăţi."

3.  La articolul IV, după punctul 2 se introduc patru noi puncte, punctele 21 - 24 , cu următorul cuprins:

„21. Instituţiile de credit ale beneficiarilor/posesorilor au obligaţia să transmită spre plată cambiile şi biletele la ordin la vedere recepţionate de la clienţii lor, până cel târziu în ziua bancară următoare datei recepţionării respectivelor instrumente, In cazul prezentării la plată prin trunchiere a cambiilor şi biletelor la ordin, în vederea respectării prevederilor art. 41 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile de credit care recepţionează cambii şi bilete la ordin cu scadenţă la termen fix, la un anumit termen de la data emiterii sau la un anumit termen de la vedere vor urmări ca ziua scadenţei să fie anterioară datei compensării.

22.  Instituţiile de credit ale beneficiarilor/posesorilor sumelor înscrise pe cambii şi bilete la ordin au obligaţia să crediteze conturile clienţilor lor cu sumele încasate în aceeaşi zi bancară în care le-au fost creditate conturile sau, în cazul în care cambiile şi biletele la ordin au fost refuzate la plată, să comunice în acelaşi termen clienţilor lor acest fapt, inclusiv motivele de refuz.

23. Până la închiderea casei de compensare pe suport hârtie, situată în municipiul Bucureşti, operatorul tehnic al casei de compensare pe suport hârtie şi al casei de compensare automată are obligaţia să raporteze săptămânal Băncii Naţionale a României - Direcţia reglementare şi autorizare, în termen de două zile lucrătoare de la încheierea săptămânii pentru care se raportează, situaţia privind numărul cambiilor şi biletelor la ordin procesate în săptămâna respectivă prin casa de compensaţie pe suport hârtie, defalcat pe tipuri de instrumente de plată de debit, cu indicarea numărului de cambii şi bilete la ordin emise în baza Normei tehnice nr. 5/2008 privind cambia şi biletul la ordin, individual pentru fiecare instituţie de credit beneficiară.

In situaţia în care din raportările transmise de operatorul tehnic al casei de compensare pe suport hârtie şi al casei de compensare automată se constată cazuri de recurgere repetată la procesarea unor instrumente în formatul prevăzut de Norma tehnică nr. 5/2008 privind cambia şi biletul la ordin prin intermediul casei de compensare pe suport hârtie, Banca Naţională a României poate solicita instituţiilor de credit în cauză justificarea cauzelor care au condus la optarea pentru această modalitate de procesare.

24.  Pentru nerespectarea de către instituţiile de credit a prevederilor prezentei norme, Banca Naţională a României poate să aplice sancţiunile prevăzute la art. 408 titlul VI cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007."

Art. II. - La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă orice alte dispoziţii contrare.

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu


SmartCity5

COMENTARII la Norma 2/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 2 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
ANONIM a comentat Ordin 67 2017
    Exista vreun template pentru Raport?
ANONIM a comentat Hotărârea 1202 2010
    Nu am gasit niciunde cum se calculeaza tariful pe unitatea de masura (metri cadere/luna) x ore functionare. Cum sa calculez metri cadere / luna???
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu