Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 80 din 8 aprilie 2008

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 290 din 15 aprilie 2008Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 787 din 18 septembrie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 492/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (2), litera o) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,o) avans - sumele transferate din FEGA, FEADR şi de la bugetul de stat pentru beneficiarii FEGA şi pentru beneficiarii prevăzuţi în PNDR, după cum urmează:

1. sume transferate de la bugetul de stat şi/sau din FEGA beneficiarilor FEGA pentru cheltuielile efectuate conform art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului privind finanţarea politicii agricole comune pentru schemele de plată prevăzute de următoarele regulamente: Regulamentul (CEE) nr. 3.149/1992 al Comisiei de stabilire a normelor de punere în aplicare a furnizării de alimente din stocurile de intervenţie pentru persoanele cele mai defavorizate din Comunitate, modificat şi completat prin Regulamentul (CE) nr. 1.127/2006 al Comisiei pentru stabilirea valorii standard de import în vederea fixării plăţilor la intrare la anumite legume şi fructe, Regulamentul (CE) nr. 2.060/2004 al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.702/1999 al Consiliului privind acţiunile de informare şi promovare a produselor agricole în ţări terţe şi a Regulamentului (CE) nr. 2.826/2000 al Consiliului privind acţiunile de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă, Regulamentul (CE) nr. 1.071/2005 al Comisiei privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2.826/2000 al Consiliului privind acţiunile de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă, Regulamentul (CE) nr. 3/2008 al Consiliului privind acţiunile de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe, Regulamentul (CE) nr. 1.346/2006 al Comisiei pentru fixarea restituirilor la export la sectorul cărnii de pasăre, Regulamentul (CE) nr. 800/1999 al Comisiei privind stabilirea normelor comune de aplicare a regimului de restituiri la exportul de produse agricole, Regulamentul (CE) nr. 1.146/2007 al Comisiei de adoptare a unui plan privind atribuirea statelor membre de resurse imputabile exerciţiului 2008 pentru furnizare de produse alimentare provenind din stocurile de intervenţie pentru persoanele cele mai defavorizate din Comunitate, Regulamentul (CE) nr. 907/2000 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.254/1999 al Consiliului privind ajutoarele pentru depozitarea privată în sectorul cărnii de vită şi de mânzat, Regulamentul (CEE) nr. 3.444/1990 al Comisiei de stabilire a normelor de acordare a ajutoarelor pentru depozitarea în regim privat   în   sectorul   cărnii   de   porc,   Regulamentul   (CEE) nr. 3.446/1990 al Comisiei de stabilire a normelor de acordare a ajutoarelor pentru depozitarea privată în sectorul cărnii de ovine şi de caprine, Regulamentul (CE) nr. 2.771/1999 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.255/1999 al Consiliului privind măsurile de intervenţie pe piaţa untului şi smântânii, Regulamentul (CE) nr. 2.707/2000 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.255/1999 al Consiliului privind acordarea de ajutoare comunitare acordat pentru furnizarea laptelui şi a anumitor produse lactate elevilor din instituţiile şcolare, Regulamentul (CE) nr. 1.898/2005 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.255/1999 al Consiliului în ceea ce priveşte măsurile de comercializare a smântânii, untului şi a untului concentrat pe piaţa comunitară, Regulamentul (CE) nr. 320/2006 al Comisiei de instituire a unui regim temporar de restructurare a industriei zahărului în Comunitatea Europeană, Regulamentul (CE) nr. 1.580/2007 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare ale regulamentelor (CE) nr. 2.200/1996, (CE) nr. 2.201/1996 şi (CE) nr. 1.182/2007, ale Consiliului, în sectorul fructelor şi legumelor, Regulamentul (CE) nr. 1.227/2000 al Comisiei privind stabilirea unor reguli detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole, cu privire la potenţialul de producţie, Regulamentul (CE) nr. 245/2001 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.673/2000 al Consiliului privind organizarea comună a pieţelor în sectorul inului şi cânepii pentru fibre şi orice alte regulamente care apar în perioada următoare;

2. sume transferate de la bugetul de stat şi din FEADR pentru beneficiarii PNDR în baza contractelor de finanţare şi a dosarului de achiziţii aprobat de APDRP în cadrul unui proiect finanţat din FEADR, conform legii;".

2. După articolul 31 se introduce un nou articol, articolul 32, cu următorul cuprins:

„Art. 32. - (1) Personalul din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi personalul din Direcţia generală de programare bugetară, Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare, Direcţia generală de metodologie contabilă instituţii publice şi Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor beneficiază de o majorare a salariilor de bază de 75%.

(2)  Prevederile alin. (1) se aplică şi personalului de la nivel judeţean şi local cu atribuţii directe sau delegate în gestionarea asistenţei financiare comunitare, din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(3) Procesul de gestionare a asistenţei financiare comunitare cuprinde activităţi de programare tehnică şi financiară, promovare, implementare, monitorizare, raportare, evaluare, contractare, audit, control tehnic şi financiar, efectuarea plăţilor, precum şi activităţi specifice juridice şi de coordonare cu privire la fondurile europene pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit."

3.   La articolul 5 alineatul (2), litera b) a punctului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) sumele necesare asigurării prefinanţării, inclusiv sumele necesare asigurării avansului pentru beneficiarii FEGA;".

4.  La articolul 51, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6), (7) şi (8), cu următorul cuprins:

„(6) Beneficiarii publici şi privaţi ai schemelor de plată finanţate din FEGA pot solicita APIA plata unui avans de la bugetul    de    stat    şi/sau    FEGA,    conform    prevederilor regulamentelor precizate la art. 1 alin. (2) lit. o);

(7)  Suma avansului acordat beneficiarului FEGA este cea prevăzută în regulamentele Comisiei Europene specificate la art. 1 alin. (2) lit. o) şi plata acestuia trebuie să fie subordonată constituirii unei garanţii bancare sau a unei garanţii echivalente care corespunde procentului prevăzut în aceleaşi regulamente.

(8)   Suma prevăzută la alin. (7) se justifică conform prevederilor regulamentelor Comisiei Europene specificate la art. 1 alin. (2) lit. o)."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ


SmartCity5

COMENTARII la Legea 80/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 80 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu