Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1253 din 24 octombrie 2003

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 790 din 10 noiembrie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 250/2003, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 250/2003, cu modificarile ulterioare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                           NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In sensul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 250/2003, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare ordonanta de urgenta:
    1. serviciile de utilitate publica pentru care agentii economici furnizori vor accepta incasari si prin intermediul cardurilor de debit si al cardurilor de credit sunt acele servicii prestate consumatorului final - persoana fizica, din urmatoarele domenii:
    a) energie electrica si termica, gaze naturale;
    b) salubritate, apa-canal;
    c) telefonie fixa si mobila;
    2. impozitele, taxele, amenzile, dobanzile, penalitatile de intarziere, penalitatile si alte obligatii de plata pentru care institutiile publice vor accepta incasari si prin intermediul cardurilor de debit si al cardurilor de credit sunt cele datorate de persoanele fizice.
    Art. 2
    In sensul prezentelor norme metodologice, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    1. persoane juridice beneficiare - agentii economici furnizori de servicii de utilitate publica, institutiile publice care incaseaza impozite, taxe, amenzi, dobanzi, penalitati de intarziere, penalitati si alte obligatii de plata, care accepta si cardurile ca instrument de plata, potrivit art. 1 din ordonanta de urgenta;
    2. comercianti - persoanele juridice care desfasoara activitati de comert cu amanuntul si au realizat in anul precedent o cifra de afaceri mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro, la cursul de referinta al Bancii Nationale a Romaniei la data de 31 decembrie a anului respectiv;
    3. carduri - cardurile de debit si cardurile de credit al caror posesor este o persoana fizica.
    Art. 3
    (1) Persoanele fizice pot achita cu carduri serviciile de utilitate publica, impozitele, taxele, amenzile, dobanzile, penalitatile de intarziere, penalitatile si alte obligatii de plata, precum si obligatiile de plata fata de comercianti, la urmatoarele terminale de plata electronice:
    a) terminalul pentru transferul electronic de fonduri la punctul de vanzare sau, dupa caz, de incasare, denumit in continuare POS;
    b) ghiseul automat de banca, denumit in continuare ATM;
    c) alte terminale si echipamente care permit efectuarea de plati prin intermediul cardurilor, prevazute in contractele incheiate cu bancile acceptante.
    (2) Obligatiile de plata prevazute la alin. (1) se pot achita cu carduri si prin intermediul instrumentelor de plata cu acces la distanta, cum ar fi aplicatiile tip Internet-banking si home-banking.
    Art. 4
    (1) Pentru a asigura efectuarea platilor cu carduri, persoanele juridice beneficiare si comerciantii vor incheia contracte cu bancile acceptante de carduri, selectate, care vor efectua si dotarea cu terminalele de plata.
    (2) Alegerea bancii acceptante de catre persoanele juridice beneficiare se va efectua prin achizitie publica, in conditiile prevederilor legale in domeniul achizitiilor publice.
    Art. 5
    In contractele incheiate cu bancile acceptante de carduri se vor prevedea obligatiile de plata reprezentand impozitele, taxele, amenzile, dobanzile, penalitatile de intarziere, penalitatile si alte obligatii de plata, ce se pot achita la fiecare tip de terminal de plata prin intermediul cardurilor, institutiile publice beneficiare avand obligatia de a informa platitorul in acest sens.
    Art. 6
    Cheltuielile cu achizitionarea si instalarea terminalelor de plata se vor suporta de catre bancile acceptante de carduri, potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) din ordonanta de urgenta.
    Art. 7
    Tipul terminalului sau terminalelor de plata prin intermediul carora persoanele fizice isi pot achita obligatiile de plata cu carduri, precum si cheltuielile cu administrarea si operarea acestora se vor stabili prin contractele incheiate cu bancile acceptante, potrivit art. 4 alin. (1).
    Art. 8
    Pentru instalarea si functionarea terminalelor de plata tip POS, persoanele juridice beneficiare si comerciantii vor asigura liniile de comunicatie necesare.
    Art. 9
    (1) Persoanele juridice beneficiare si comerciantii vor stabili, prin contractele incheiate cu bancile acceptante, schimburile de informatii necesare intre cele doua parti pentru functionarea corespunzatoare a sistemului de incasari prevazut la art. 1 din ordonanta de urgenta.
    (2) Persoanele juridice beneficiare sunt obligate sa comunice persoanelor fizice, la solicitarea acestora, informatii cu privire la obligatiile de plata.
    Art. 10
    (1) Pentru platile efectuate cu carduri prin intermediul POS, bancile acceptante vor asigura eliberarea unei chitante de la terminalul de plata, care reprezinta pentru detinatorul de card dovada efectuarii platilor respective, iar operatorul de la ghiseul la care este montat POS va elibera un document care cuprinde defalcarea sumei totale platite la POS pe obligatii de plata si data efectuarii platii.
    (2) Documentul care cuprinde defalcarea sumei totale platite la POS, prevazut la alin. (1), se editeaza in doua exemplare, care vor fi semnate atat de catre posesorul de card, cat si de operatorul de la ghiseu, din care un exemplar se inmaneaza posesorului de card.
    Art. 11
    In cazul platilor efectuate cu card prin intermediul ATM, pentru fiecare tranzactie efectuata platitorul intra in posesia unei chitante eliberate de ATM, care reprezinta pentru acesta dovada efectuarii platii.
    Art. 12
    Din momentul eliberarii chitantelor prevazute la art. 10 alin. (1) si la art. 11 raspunderea pentru virarea sumelor platite cu card in contul persoanelor juridice beneficiare, in termenul stabilit de prezentele norme metodologice, revine bancilor acceptante.
    Art. 13
    (1) Datele stocate in retelele de plati prin intermediul cardurilor au statut de date cu caracter personal in sensul art. 3 lit. a) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
    (2) Orice posesor de card, in relatia cu persoanele juridice beneficiare si cu comerciantii, are acces exclusiv la informatiile privind propria persoana.
    Art. 14
    (1) Sumele reprezentand obligatiile de plata prevazute la art. 1 pct. 2 vor fi transferate de catre bancile acceptante intr-un cont tranzitoriu al bancii - analitic cont beneficiar in aceeasi zi sau, in cazul platilor efectuate dupa o anumita ora stabilita prin contract, cel tarziu in prima zi lucratoare de la achitarea acestor sume de catre persoanele fizice prin intermediul cardurilor.
    (2) Bancile acceptante au obligatia virarii totalului sumelor cuvenite institutiilor publice beneficiare intr-un cont de disponibilitati deschis pe numele institutiilor respective la Trezoreria Statului, in ziua lucratoare urmatoare celei in care s-a facut inregistrarea sumelor respective in contul tranzitoriu prevazut la alin. (1).
    (3) In cazul platilor efectuate prin intermediul cardurilor prin ATM sau prin aplicatii tip Internet-banking si home-banking ori la alte terminale sau echipamente de plata, concomitent cu virarea sumelor cuvenite institutiilor publice beneficiare in contul de disponibilitati distinct deschis la Trezoreria Statului, bancile acceptante vor transmite acestora sub forma electronica, pe suport magnetic si/sau in forma letrica, dupa caz, toate informatiile cu privire la plati, stabilite in contractele incheiate. Pentru platile efectuate la POS instalate la sediile institutiilor publice, toate informatiile necesare cu privire la plata sunt consemnate in documentul care prevede defalcarea sumei, eliberat la ghiseu de operator potrivit art. 10, bancile acceptante neavand obligatia de a transmite institutiilor publice beneficiare alte informatii suplimentare.
    (4) In termen de maximum doua zile lucratoare de la incasarea sumelor in contul de disponibilitati prevazut la alin. (2), institutiile publice beneficiare au obligatia virarii acestor sume in conturile de venituri bugetare corespunzatoare.
    (5) Institutiile publice au obligatia de a efectua zilnic operatiunile specifice de inchidere de zi pentru tranzactiile efectuate prin POS/imprinter, prevazute in contractele incheiate, la nivelul tuturor terminalelor de plata pe care le gestioneaza.
    Art. 15
    Obligatia bugetara se considera platita la datele stabilite prin reglementarile legale in vigoare, referitoare la colectarea creantelor bugetare.
    Art. 16
    Sumele reprezentand obligatiile de plata pentru serviciile de utilitate publica vor fi virate in contul persoanelor juridice beneficiare in aceeasi zi sau cel mai tarziu a doua zi lucratoare de la achitarea acestor sume de catre persoanele fizice prin intermediul cardurilor, in cazul in care platile se fac dupa o anumita ora stabilita prin contractele incheiate cu bancile acceptante de carduri.
    Art. 17
    Bancile acceptante au obligatia sa informeze persoanele fizice posesoare de carduri in legatura cu termenul maximal in care se sting obligatiile de plata, in cazul achitarii acestora prin intermediul cardurilor.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1253/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1253 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1253/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu