Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1253 din 24 octombrie 2003

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 790 din 10 noiembrie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 250/2003, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 250/2003, cu modificarile ulterioare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                           NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In sensul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 250/2003, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare ordonanta de urgenta:
    1. serviciile de utilitate publica pentru care agentii economici furnizori vor accepta incasari si prin intermediul cardurilor de debit si al cardurilor de credit sunt acele servicii prestate consumatorului final - persoana fizica, din urmatoarele domenii:
    a) energie electrica si termica, gaze naturale;
    b) salubritate, apa-canal;
    c) telefonie fixa si mobila;
    2. impozitele, taxele, amenzile, dobanzile, penalitatile de intarziere, penalitatile si alte obligatii de plata pentru care institutiile publice vor accepta incasari si prin intermediul cardurilor de debit si al cardurilor de credit sunt cele datorate de persoanele fizice.
    Art. 2
    In sensul prezentelor norme metodologice, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    1. persoane juridice beneficiare - agentii economici furnizori de servicii de utilitate publica, institutiile publice care incaseaza impozite, taxe, amenzi, dobanzi, penalitati de intarziere, penalitati si alte obligatii de plata, care accepta si cardurile ca instrument de plata, potrivit art. 1 din ordonanta de urgenta;
    2. comercianti - persoanele juridice care desfasoara activitati de comert cu amanuntul si au realizat in anul precedent o cifra de afaceri mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro, la cursul de referinta al Bancii Nationale a Romaniei la data de 31 decembrie a anului respectiv;
    3. carduri - cardurile de debit si cardurile de credit al caror posesor este o persoana fizica.
    Art. 3
    (1) Persoanele fizice pot achita cu carduri serviciile de utilitate publica, impozitele, taxele, amenzile, dobanzile, penalitatile de intarziere, penalitatile si alte obligatii de plata, precum si obligatiile de plata fata de comercianti, la urmatoarele terminale de plata electronice:
    a) terminalul pentru transferul electronic de fonduri la punctul de vanzare sau, dupa caz, de incasare, denumit in continuare POS;
    b) ghiseul automat de banca, denumit in continuare ATM;
    c) alte terminale si echipamente care permit efectuarea de plati prin intermediul cardurilor, prevazute in contractele incheiate cu bancile acceptante.
    (2) Obligatiile de plata prevazute la alin. (1) se pot achita cu carduri si prin intermediul instrumentelor de plata cu acces la distanta, cum ar fi aplicatiile tip Internet-banking si home-banking.
    Art. 4
    (1) Pentru a asigura efectuarea platilor cu carduri, persoanele juridice beneficiare si comerciantii vor incheia contracte cu bancile acceptante de carduri, selectate, care vor efectua si dotarea cu terminalele de plata.
    (2) Alegerea bancii acceptante de catre persoanele juridice beneficiare se va efectua prin achizitie publica, in conditiile prevederilor legale in domeniul achizitiilor publice.
    Art. 5
    In contractele incheiate cu bancile acceptante de carduri se vor prevedea obligatiile de plata reprezentand impozitele, taxele, amenzile, dobanzile, penalitatile de intarziere, penalitatile si alte obligatii de plata, ce se pot achita la fiecare tip de terminal de plata prin intermediul cardurilor, institutiile publice beneficiare avand obligatia de a informa platitorul in acest sens.
    Art. 6
    Cheltuielile cu achizitionarea si instalarea terminalelor de plata se vor suporta de catre bancile acceptante de carduri, potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) din ordonanta de urgenta.
    Art. 7
    Tipul terminalului sau terminalelor de plata prin intermediul carora persoanele fizice isi pot achita obligatiile de plata cu carduri, precum si cheltuielile cu administrarea si operarea acestora se vor stabili prin contractele incheiate cu bancile acceptante, potrivit art. 4 alin. (1).
    Art. 8
    Pentru instalarea si functionarea terminalelor de plata tip POS, persoanele juridice beneficiare si comerciantii vor asigura liniile de comunicatie necesare.
    Art. 9
    (1) Persoanele juridice beneficiare si comerciantii vor stabili, prin contractele incheiate cu bancile acceptante, schimburile de informatii necesare intre cele doua parti pentru functionarea corespunzatoare a sistemului de incasari prevazut la art. 1 din ordonanta de urgenta.
    (2) Persoanele juridice beneficiare sunt obligate sa comunice persoanelor fizice, la solicitarea acestora, informatii cu privire la obligatiile de plata.
    Art. 10
    (1) Pentru platile efectuate cu carduri prin intermediul POS, bancile acceptante vor asigura eliberarea unei chitante de la terminalul de plata, care reprezinta pentru detinatorul de card dovada efectuarii platilor respective, iar operatorul de la ghiseul la care este montat POS va elibera un document care cuprinde defalcarea sumei totale platite la POS pe obligatii de plata si data efectuarii platii.
    (2) Documentul care cuprinde defalcarea sumei totale platite la POS, prevazut la alin. (1), se editeaza in doua exemplare, care vor fi semnate atat de catre posesorul de card, cat si de operatorul de la ghiseu, din care un exemplar se inmaneaza posesorului de card.
    Art. 11
    In cazul platilor efectuate cu card prin intermediul ATM, pentru fiecare tranzactie efectuata platitorul intra in posesia unei chitante eliberate de ATM, care reprezinta pentru acesta dovada efectuarii platii.
    Art. 12
    Din momentul eliberarii chitantelor prevazute la art. 10 alin. (1) si la art. 11 raspunderea pentru virarea sumelor platite cu card in contul persoanelor juridice beneficiare, in termenul stabilit de prezentele norme metodologice, revine bancilor acceptante.
    Art. 13
    (1) Datele stocate in retelele de plati prin intermediul cardurilor au statut de date cu caracter personal in sensul art. 3 lit. a) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
    (2) Orice posesor de card, in relatia cu persoanele juridice beneficiare si cu comerciantii, are acces exclusiv la informatiile privind propria persoana.
    Art. 14
    (1) Sumele reprezentand obligatiile de plata prevazute la art. 1 pct. 2 vor fi transferate de catre bancile acceptante intr-un cont tranzitoriu al bancii - analitic cont beneficiar in aceeasi zi sau, in cazul platilor efectuate dupa o anumita ora stabilita prin contract, cel tarziu in prima zi lucratoare de la achitarea acestor sume de catre persoanele fizice prin intermediul cardurilor.
    (2) Bancile acceptante au obligatia virarii totalului sumelor cuvenite institutiilor publice beneficiare intr-un cont de disponibilitati deschis pe numele institutiilor respective la Trezoreria Statului, in ziua lucratoare urmatoare celei in care s-a facut inregistrarea sumelor respective in contul tranzitoriu prevazut la alin. (1).
    (3) In cazul platilor efectuate prin intermediul cardurilor prin ATM sau prin aplicatii tip Internet-banking si home-banking ori la alte terminale sau echipamente de plata, concomitent cu virarea sumelor cuvenite institutiilor publice beneficiare in contul de disponibilitati distinct deschis la Trezoreria Statului, bancile acceptante vor transmite acestora sub forma electronica, pe suport magnetic si/sau in forma letrica, dupa caz, toate informatiile cu privire la plati, stabilite in contractele incheiate. Pentru platile efectuate la POS instalate la sediile institutiilor publice, toate informatiile necesare cu privire la plata sunt consemnate in documentul care prevede defalcarea sumei, eliberat la ghiseu de operator potrivit art. 10, bancile acceptante neavand obligatia de a transmite institutiilor publice beneficiare alte informatii suplimentare.
    (4) In termen de maximum doua zile lucratoare de la incasarea sumelor in contul de disponibilitati prevazut la alin. (2), institutiile publice beneficiare au obligatia virarii acestor sume in conturile de venituri bugetare corespunzatoare.
    (5) Institutiile publice au obligatia de a efectua zilnic operatiunile specifice de inchidere de zi pentru tranzactiile efectuate prin POS/imprinter, prevazute in contractele incheiate, la nivelul tuturor terminalelor de plata pe care le gestioneaza.
    Art. 15
    Obligatia bugetara se considera platita la datele stabilite prin reglementarile legale in vigoare, referitoare la colectarea creantelor bugetare.
    Art. 16
    Sumele reprezentand obligatiile de plata pentru serviciile de utilitate publica vor fi virate in contul persoanelor juridice beneficiare in aceeasi zi sau cel mai tarziu a doua zi lucratoare de la achitarea acestor sume de catre persoanele fizice prin intermediul cardurilor, in cazul in care platile se fac dupa o anumita ora stabilita prin contractele incheiate cu bancile acceptante de carduri.
    Art. 17
    Bancile acceptante au obligatia sa informeze persoanele fizice posesoare de carduri in legatura cu termenul maximal in care se sting obligatiile de plata, in cazul achitarii acestora prin intermediul cardurilor.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1253/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1253 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1253/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu