Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1253 din 24 octombrie 2003

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 790 din 10 noiembrie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 250/2003, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 250/2003, cu modificarile ulterioare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                           NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In sensul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 250/2003, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare ordonanta de urgenta:
    1. serviciile de utilitate publica pentru care agentii economici furnizori vor accepta incasari si prin intermediul cardurilor de debit si al cardurilor de credit sunt acele servicii prestate consumatorului final - persoana fizica, din urmatoarele domenii:
    a) energie electrica si termica, gaze naturale;
    b) salubritate, apa-canal;
    c) telefonie fixa si mobila;
    2. impozitele, taxele, amenzile, dobanzile, penalitatile de intarziere, penalitatile si alte obligatii de plata pentru care institutiile publice vor accepta incasari si prin intermediul cardurilor de debit si al cardurilor de credit sunt cele datorate de persoanele fizice.
    Art. 2
    In sensul prezentelor norme metodologice, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    1. persoane juridice beneficiare - agentii economici furnizori de servicii de utilitate publica, institutiile publice care incaseaza impozite, taxe, amenzi, dobanzi, penalitati de intarziere, penalitati si alte obligatii de plata, care accepta si cardurile ca instrument de plata, potrivit art. 1 din ordonanta de urgenta;
    2. comercianti - persoanele juridice care desfasoara activitati de comert cu amanuntul si au realizat in anul precedent o cifra de afaceri mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro, la cursul de referinta al Bancii Nationale a Romaniei la data de 31 decembrie a anului respectiv;
    3. carduri - cardurile de debit si cardurile de credit al caror posesor este o persoana fizica.
    Art. 3
    (1) Persoanele fizice pot achita cu carduri serviciile de utilitate publica, impozitele, taxele, amenzile, dobanzile, penalitatile de intarziere, penalitatile si alte obligatii de plata, precum si obligatiile de plata fata de comercianti, la urmatoarele terminale de plata electronice:
    a) terminalul pentru transferul electronic de fonduri la punctul de vanzare sau, dupa caz, de incasare, denumit in continuare POS;
    b) ghiseul automat de banca, denumit in continuare ATM;
    c) alte terminale si echipamente care permit efectuarea de plati prin intermediul cardurilor, prevazute in contractele incheiate cu bancile acceptante.
    (2) Obligatiile de plata prevazute la alin. (1) se pot achita cu carduri si prin intermediul instrumentelor de plata cu acces la distanta, cum ar fi aplicatiile tip Internet-banking si home-banking.
    Art. 4
    (1) Pentru a asigura efectuarea platilor cu carduri, persoanele juridice beneficiare si comerciantii vor incheia contracte cu bancile acceptante de carduri, selectate, care vor efectua si dotarea cu terminalele de plata.
    (2) Alegerea bancii acceptante de catre persoanele juridice beneficiare se va efectua prin achizitie publica, in conditiile prevederilor legale in domeniul achizitiilor publice.
    Art. 5
    In contractele incheiate cu bancile acceptante de carduri se vor prevedea obligatiile de plata reprezentand impozitele, taxele, amenzile, dobanzile, penalitatile de intarziere, penalitatile si alte obligatii de plata, ce se pot achita la fiecare tip de terminal de plata prin intermediul cardurilor, institutiile publice beneficiare avand obligatia de a informa platitorul in acest sens.
    Art. 6
    Cheltuielile cu achizitionarea si instalarea terminalelor de plata se vor suporta de catre bancile acceptante de carduri, potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) din ordonanta de urgenta.
    Art. 7
    Tipul terminalului sau terminalelor de plata prin intermediul carora persoanele fizice isi pot achita obligatiile de plata cu carduri, precum si cheltuielile cu administrarea si operarea acestora se vor stabili prin contractele incheiate cu bancile acceptante, potrivit art. 4 alin. (1).
    Art. 8
    Pentru instalarea si functionarea terminalelor de plata tip POS, persoanele juridice beneficiare si comerciantii vor asigura liniile de comunicatie necesare.
    Art. 9
    (1) Persoanele juridice beneficiare si comerciantii vor stabili, prin contractele incheiate cu bancile acceptante, schimburile de informatii necesare intre cele doua parti pentru functionarea corespunzatoare a sistemului de incasari prevazut la art. 1 din ordonanta de urgenta.
    (2) Persoanele juridice beneficiare sunt obligate sa comunice persoanelor fizice, la solicitarea acestora, informatii cu privire la obligatiile de plata.
    Art. 10
    (1) Pentru platile efectuate cu carduri prin intermediul POS, bancile acceptante vor asigura eliberarea unei chitante de la terminalul de plata, care reprezinta pentru detinatorul de card dovada efectuarii platilor respective, iar operatorul de la ghiseul la care este montat POS va elibera un document care cuprinde defalcarea sumei totale platite la POS pe obligatii de plata si data efectuarii platii.
    (2) Documentul care cuprinde defalcarea sumei totale platite la POS, prevazut la alin. (1), se editeaza in doua exemplare, care vor fi semnate atat de catre posesorul de card, cat si de operatorul de la ghiseu, din care un exemplar se inmaneaza posesorului de card.
    Art. 11
    In cazul platilor efectuate cu card prin intermediul ATM, pentru fiecare tranzactie efectuata platitorul intra in posesia unei chitante eliberate de ATM, care reprezinta pentru acesta dovada efectuarii platii.
    Art. 12
    Din momentul eliberarii chitantelor prevazute la art. 10 alin. (1) si la art. 11 raspunderea pentru virarea sumelor platite cu card in contul persoanelor juridice beneficiare, in termenul stabilit de prezentele norme metodologice, revine bancilor acceptante.
    Art. 13
    (1) Datele stocate in retelele de plati prin intermediul cardurilor au statut de date cu caracter personal in sensul art. 3 lit. a) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
    (2) Orice posesor de card, in relatia cu persoanele juridice beneficiare si cu comerciantii, are acces exclusiv la informatiile privind propria persoana.
    Art. 14
    (1) Sumele reprezentand obligatiile de plata prevazute la art. 1 pct. 2 vor fi transferate de catre bancile acceptante intr-un cont tranzitoriu al bancii - analitic cont beneficiar in aceeasi zi sau, in cazul platilor efectuate dupa o anumita ora stabilita prin contract, cel tarziu in prima zi lucratoare de la achitarea acestor sume de catre persoanele fizice prin intermediul cardurilor.
    (2) Bancile acceptante au obligatia virarii totalului sumelor cuvenite institutiilor publice beneficiare intr-un cont de disponibilitati deschis pe numele institutiilor respective la Trezoreria Statului, in ziua lucratoare urmatoare celei in care s-a facut inregistrarea sumelor respective in contul tranzitoriu prevazut la alin. (1).
    (3) In cazul platilor efectuate prin intermediul cardurilor prin ATM sau prin aplicatii tip Internet-banking si home-banking ori la alte terminale sau echipamente de plata, concomitent cu virarea sumelor cuvenite institutiilor publice beneficiare in contul de disponibilitati distinct deschis la Trezoreria Statului, bancile acceptante vor transmite acestora sub forma electronica, pe suport magnetic si/sau in forma letrica, dupa caz, toate informatiile cu privire la plati, stabilite in contractele incheiate. Pentru platile efectuate la POS instalate la sediile institutiilor publice, toate informatiile necesare cu privire la plata sunt consemnate in documentul care prevede defalcarea sumei, eliberat la ghiseu de operator potrivit art. 10, bancile acceptante neavand obligatia de a transmite institutiilor publice beneficiare alte informatii suplimentare.
    (4) In termen de maximum doua zile lucratoare de la incasarea sumelor in contul de disponibilitati prevazut la alin. (2), institutiile publice beneficiare au obligatia virarii acestor sume in conturile de venituri bugetare corespunzatoare.
    (5) Institutiile publice au obligatia de a efectua zilnic operatiunile specifice de inchidere de zi pentru tranzactiile efectuate prin POS/imprinter, prevazute in contractele incheiate, la nivelul tuturor terminalelor de plata pe care le gestioneaza.
    Art. 15
    Obligatia bugetara se considera platita la datele stabilite prin reglementarile legale in vigoare, referitoare la colectarea creantelor bugetare.
    Art. 16
    Sumele reprezentand obligatiile de plata pentru serviciile de utilitate publica vor fi virate in contul persoanelor juridice beneficiare in aceeasi zi sau cel mai tarziu a doua zi lucratoare de la achitarea acestor sume de catre persoanele fizice prin intermediul cardurilor, in cazul in care platile se fac dupa o anumita ora stabilita prin contractele incheiate cu bancile acceptante de carduri.
    Art. 17
    Bancile acceptante au obligatia sa informeze persoanele fizice posesoare de carduri in legatura cu termenul maximal in care se sting obligatiile de plata, in cazul achitarii acestora prin intermediul cardurilor.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1253/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1253 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1253/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu