Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 64 din 16 martie 2001

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea in combaterea producerii si traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope, a folosirii inadecvate si a farmacodependentei, semnat la Bucuresti la 22 octombrie 1999

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 140 din 21 martie 2001


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se ratifica Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea in combaterea producerii si traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope, a folosirii inadecvate si a farmacodependentei, semnat la Bucuresti la 22 octombrie 1999.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 15 ianuarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                            PRESEDINTELE SENATUI
                               NICOLAE VACAROIU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 20 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                       PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                                VALER DORNEANU

                                    ACORD
intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea in combaterea producerii si traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope, a folosirii inadecvate si a farmacodependentei

    Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Federative a Braziliei, denumite in continuare parti contractante,
    in spiritul relatiilor de prietenie si cooperare existente intre cele doua tari,
    recunoscand importanta cooperarii internationale in prevenirea si combaterea efectiva a traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope,
    constiente de faptul ca folosirea inadecvata de stupefiante si substante psihotrope constituie o grava amenintare pentru sanatatea si bunastarea popoarelor respective si este o problema care preocupa structurile politice, economice, sociale si culturale ale tuturor tarilor,
    in conformitate cu prevederile Conventiei unice asupra substantelor stupefiante (New York, 30 martie 1961), astfel cum a fost modificata prin Protocolul din 1972 (Geneva, 25 martie), ale Conventiei asupra substantelor psihotrope (Viena, 21 februarie 1971), ale Conventiei impotriva traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope (Viena, 20 decembrie 1988), elaborate in cadrul Natiunilor Unite, precum si ale altor documente internationale in materie,
    au convenit urmatoarele:

    Art. 1
    Partile contractante, respectand legislatiile respective si conventiile internationale la care sunt parti, vor mentine canale de cooperare in realizarea de programe comune pentru:
    a) combaterea producerii si traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope, cercetarea persoanelor si a organizatiilor implicate in aceste activitati;
    b) prevenirea folosirii inadecvate a stupefiantelor si substantelor psihotrope si reabilitarea persoanelor farmacodependente.
    Art. 2
    1. Pentru atingerea obiectivelor stabilite la art. 1 autoritatile competente, desemnate de partile contractante la art. 4, vor desfasura, cu respectarea legislatiilor lor nationale in vigoare, urmatoarele activitati:
    a) schimb de informatii asupra traficantilor de stupefiante si substante psihotrope;
    b) schimb de informatii asupra programelor de prevenire a folosirii inadecvate si tratamentului persoanelor farmacodependente, precum si asupra controlului precursorilor si al substantelor chimice folosite la fabricarea stupefiantelor si a substantelor psihotrope;
    c) schimb de legislatie, documentatie si publicatii privind cercetarile stiintifice in domeniile de interes comun;
    d) schimb de informatii in legatura cu registrul de cazier judiciar si sentintele de condamnare pronuntate impotriva traficantilor.
    2. Toate informatiile mentionate vor fi furnizate la solicitarea expresa adresata autoritatii competente. Informatiile furnizate vor avea caracter confidential, neputand nici sa fie transmise unei terte parti si nici sa fie facute publice.
    Art. 3
    In vederea aplicarii practice a obiectivelor prezentului acord reprezentantii autoritatilor desemnate de cele doua parti contractante se vor intalni:
    a) pentru a elabora si a propune partilor contractante programe comune asupra domeniilor tratate in acest acord;
    b) pentru a evalua stadiul de indeplinire a respectivelor programe comune de actiune.
    Art. 4
    Partile contractante desemneaza ca autoritati competente pentru coordonarea activitatilor prevazute in prezentul acord:
    Partea romana:
    a) pentru domeniul traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope si controlul precursorilor, Ministerul de Interne;
    b) pentru prevenirea folosirii inadecvate a stupefiantelor si substantelor psihotrope si reabilitarea persoanelor farmacodependente, Ministerul Sanatatii si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
    Partea braziliana:
    - Ministerul Relatiilor Externe si Secretariatul National Antidroguri.
    Art. 5
    1. Pentru asigurarea legaturii operative autoritatile competente vor desemna fiecare cate un ofiter de legatura, a carui numire va fi comunicata reciproc in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului acord.
    2. Pentru concretizarea cooperarii prevazute la art. 1 si 2 autoritatile competente convin sa evalueze, ori de cate ori este necesar, indeplinirea prezentului acord si vor realiza consultarile necesare pentru perfectionarea aplicarii sale.
    3. Orice controversa ce poate aparea in aplicarea prezentului acord va fi solutionata direct de partile contractante.
    Art. 6
    1. Oricare dintre partile contractante isi rezerva dreptul de a refuza indeplinirea unei cereri exprese de informatie, daca apreciaza ca o asemenea cerere ar putea prejudicia suveranitatea sau siguranta sa nationala ori ar incalca legislatia interna sau alte obligatii asumate prin acorduri internationale.
    2. In acest caz refuzul va fi notificat celeilalte parti contractante in cel mai scurt timp posibil.
    Art. 7
    Costurile ocazionate de indeplinirea prevederilor prezentului acord vor fi reglementate de comun acord intre partile contractante.
    Art. 8
    1. Prezentul acord va intra in vigoare la data primirii celei de-a doua comunicari pe cale diplomatica, prin care se notifica indeplinirea tuturor formalitatilor constitutionale si a legislatiei interne necesare pentru aplicarea sa.
    2. Acordul se incheie pe o durata de 4 (patru) ani si se proroga automat pe perioade egale de cate 4 (patru) ani.
    3. Prezentul acord va putea fi modificat prin vointa comuna a partilor contractante, modificarile urmand sa intre in vigoare in conditiile prevazute la paragraful 1.
    4. Prezentul acord va putea fi denuntat de oricare dintre partile contractante printr-o notificare in scris catre cealalta parte contractanta. Denuntarea produce efecte dupa 6 (sase) luni de la data notificarii, fara a prejudicia programele in curs de aplicare, ce vor continua sa fie derulate pana la data expirarii lor.
    Semnat la Bucuresti la 22 octombrie 1999, in doua exemplare originale, fiecare in limbile romana, portugheza si franceza, toate textele fiind egal autentice. In cazul unui eventual diferend de interpretare prevaleaza textul in limba franceza.

                         Pentru Guvernul Romaniei,
                             Mircea Muresan,
                 secretar de stat in Ministerul de Interne

            Pentru Guvernul Republicii Federative a Braziliei,
                     Walter Fanganielo Maierovitch,
             secretar national pentru problematica drogurilorSmartCity5

COMENTARII la Legea 64/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 64 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu