Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 396 din 30 octombrie 2006

privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 892 din 2 noiembrie 2006Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Prezenta lege instituie sprijinul financiar la constituirea familiei în care fiecare dintre soţi se află la prima căsătorie şi au domiciliul sau reşedinţa în România, indiferent de cetăţenia soţilor.

Art. 2. - Beneficiază de prevederile prezentei legi familiile prevăzute la art. 1 care se află în una dintre următoarele situaţii:

a)   căsătoria a fost încheiată la autorităţile locale competente de pe teritoriul României;

b)   căsătoria a fost încheiată la autorităţile locale competente de pe teritoriul altor ţări;

c)  căsătoria a fost încheiată la misiunile diplomatice, la oficiile consulare de carieră ale României sau ale statului celuilalt soţ, în condiţiile legii;

d)   căsătoria a fost încheiată de către comandanţii de nave.

Art. 3. - (1) Sprijinul financiar la constituirea familiei se acordă pe bază de cerere, însoţită de declaraţiile pe propria răspundere ale ambilor soţi că fiecare dintre ei se află la prima căsătorie.

(2)   Cererea pentru acordarea sprijinului financiar se depune la:

a)  sediul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor al municipiului, sectorului municipiului Bucureşti, oraşului sau comunei unde s-a încheiat căsătoria, pentru familiile prevăzute la art. 2 lit. a);

b)  sediul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor al municipiului, sectorului municipiului Bucureşti, oraşului sau comunei unde îşi are domiciliul sau reşedinţa unul dintre soţi, pentru familiile prevăzute la art. 2 lit. b) şi c);

c)  sediul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor al sectorului 1 al municipiului Bucureşti, pentru familiile prevăzute la art. 2 lit. d).

(3)   Cererea pentru acordarea sprijinului financiar se depune în termen de 30 de zile, după cum urmează:

a)   de la data încheierii căsătoriei, pentru situaţiile prevăzute la art. 2 lit. a);

b)   de la data înscrierii sau transcrierii în registrele de stare civilă a actelor de căsătorie, pentru situaţiile prevăzute la art. 2 lit. b) şi c);

c)   de la data eliberării certificatului de căsătorie de către serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor al sectorului 1 al municipiului Bucureşti, pentru situaţia prevăzută la art. 2 lit. d).

(4)   Sprijinul financiar se acordă numai în situaţiile în care nu a intervenit desfacerea, desfiinţarea sau încetarea căsătoriei până la data plăţii.

Art. 4. - Titularul dreptului privind sprijinul financiar este oricare dintre soţii care a depus cererea, iar beneficiarul dreptului este familia.

Art. 5. - Cuantumul sprijinului financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro.

Art. 6. - Stabilirea dreptului pentru acordarea sprijinului financiar se face prin dispoziţie scrisă a primarului, în termen de 5 zile de la data înregistrării cererii.

Art. 7. - Sprijinul financiar se acordă familiei solicitante în termen de 30 de zile de la data emiterii dispoziţiei scrise a primarului, prin casierie, prin mandat poştal, în cont curent personal sau prin cont de card.

Art. 8. - Sprijinul financiar acordat la constituirea familiei nu se impozitează, nu se ia în considerare la stabilirea altor drepturi şi obligaţii şi se supune executării silite, în condiţiile dispoziţiilor privind executarea silită a creanţelor bugetare numai pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit cu acest titlu.

Art. 9. - Fondurile pentru plata sprijinului financiar acordat la constituirea familiei, precum şi pentru cheltuielile cu transmiterea drepturilor se plătesc prin bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, din transferurile de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

Art. 10. - (1) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei monitorizează şi evaluează aplicarea prevederilor prezentei legi.

(2) Primarii au obligaţia să comunice semestrial, până la data de 20 a lunii următoare expirării semestrului, direcţiilor de muncă, solidaritate socială şi familie judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, date privind numărul familiilor care au beneficiat de sprijinul financiar, vârsta şi cetăţenia soţilor şi sumele plătite cu acest titlu.

Art. 11. - (1) Sumele încasate necuvenit se recuperează de la titularul dreptului în termenul de prescripţie stabilit de lege pentru creanţele bugetare.

(2)   Recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de sprijin financiar se face prin dispoziţie scrisă a primarului unităţii administrativ-teritoriale unde s-a înregistrat cererea, care se comunică debitorului în termen de 15 zile de la emitere.

(3)   Dispoziţia privind recuperarea sumelor încasate necuvenit constituie titlu executoriu de la data comunicării.

Art. 12. - (1) Dispoziţia scrisă a primarului privind acordarea sau neacordarea sprijinului financiar şi dispoziţia primarului referitoare la recuperarea sumelor încasate necuvenit se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

(2)   Cererile, acţiunile şi căile de atac privind dreptul la sprijinul financiar sunt scutite de taxă de timbru.

(3)   Divergenţele dintre solicitanţii sprijinului financiar şi primari se pot clarifica de către comisiile de mediere socială, conform art. 2 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 1.615/2003 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de mediere socială.

Art. 13. - In aplicarea prevederilor prezentei legi se emit instrucţiuni aprobate prin ordin comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului administraţiei si internelor.

Art. 14. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007 şi se aplică pentru familiile constituite începând cu această dată.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR               

BOGDAN OLTEANU   

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU


SmartCity5

COMENTARII la Legea 396/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 396 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu