E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Legea 356 2003 modificat de OUG 83 2014
Legea 356 2003 completat de OUG 83 2014
Legea 356 2003 modificat de Legea 55 2013
Legea 356 2003 completat de Legea 55 2013
Legea 356 2003 modificat de OUG 27 2012
Legea 356 2003 modificat de OUG 72 2011
Legea 356 2003 modificat de Legea 284 2010
Articolul 24 din actul Legea 356 2003 modificat de Legea 91 2004
Articolul 16 din actul Legea 356 2003 modificat de Legea 91 2004
Articolul 21 din actul Legea 356 2003 modificat de Legea 91 2004
Articolul 17 din actul Legea 356 2003 in legatura cu Hotărârea 492 2004
Articolul 25 din actul Legea 356 2003 in legatura cu Hotărârea 492 2004
Articolul 14 din actul Legea 356 2003 in legatura cu Hotărârea 1581 2003
Legea 356 2003 republicat de Legea 356 2003
Legea 356 2003 promulgat de Decretul 499 2003
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 356 din 11 iulie 2003

privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Roman

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 529 din 23 iulie 2003


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Institutul Cultural Roman, denumit in continuare Institutul, institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, sub autoritatea Presedintelui Romaniei, prin reorganizarea Fundatiei Culturale Romane si a Editurii Fundatiei Culturale Romane.
    (2) Sediul Institutului este in municipiul Bucuresti, aleea Alexandru nr. 38, sectorul 1.
    (3) Institutul isi desfasoara activitatea in conformitate cu dispozitiile legale.
    (4) Institutul Cultural Roman isi propune initierea, organizarea si dezvoltarea capacitatii asociative, de mobilizare si convergenta in jurul unor proiecte culturale de interes national a tuturor acelor institutii si organizatii neguvernamentale, asociatii profesionale si uniuni de creatie, a reprezentantilor societatii civile si a personalitatilor independente care pot contribui la indeplinirea scopului si obiectivelor Institutului.
    (5) Activitatea Institutului antreneaza si include, sub diferite forme, personalitati de prestigiu din tara si strainatate, apeland la specialisti si coordonatori de proiecte cu experienta, institutionalizand un parteneriat activ cu societatea civila, pentru realizarea de actiuni si de evenimente in spiritul european al comunicarii culturale.
    Art. 2
    Institutul are drept scop reprezentarea, promovarea si protejarea culturii si civilizatiei nationale in tara si in strainatate.
    Art. 3
    Institutul are urmatoarele obiective:
    a) stimularea si promovarea valorilor nationale ale culturii, artei si stiintei;
    b) sustinerea circulatiei valorilor culturii si stiintei dinspre si inspre tara, consolidarea si amplificarea, sub diferite forme, a relatiilor cu comunitatile romanesti de peste hotare;
    c) favorizarea deschiderii spre celelalte culturi ale lumii si a receptarii acestora in spatiul romanesc;
    d) sustinerea valorilor "societatii informationale" si ale "societatii cunoasterii";
    e) facilitarea dialogului si a colaborarii atat a personalitatilor, cat si a comunitatilor culturale si stiintifice romanesti cu parteneri din lumea intreaga;
    f) cercetarea si evaluarea fenomenului cultural national si a perspectivelor sale;
    g) realizarea de studii, analize, cercetari, proiecte si programe privind accesul la cultura si educatie, in parteneriat cu institutii publice si organizatii neguvernamentale;
    h) conceperea de proiecte si dezvoltarea de programe si schimburi cu caracter cultural, artistic, stiintific, educativ, documentar, singur sau in cooperare cu Academia Romana, institutii guvernamentale, uniuni de creatori, asociatii profesionale, etnice sau religioase, cu alte organizatii neguvernamentale, precum si cu persoane fizice din tara si din strainatate;
    i) incurajarea educatiei tinerilor si adultilor in spiritul respectului fata de valorile culturale nationale si fata de traditiile nationale;
    j) incurajarea creatiei tinerilor si stimularea talentelor tinere in cultura, stiinta si arta, acordarea de burse pentru studii in tara si in strainatate, de premii si diplome, precum si asigurarea altor forme de sprijin material;
    k) dezvoltarea de activitati specifice in beneficiul culturii, al civilizatiei nationale si al imaginii Romaniei in lume;
    l) realizarea si editarea unor lucrari de referinta din domeniile literaturii, artei si stiintei, de opere literare, precum si de publicatii, singur sau in parteneriat cu institutii specializate din tara si din strainatate;
    m) realizarea, in parteneriat cu institutii specializate, publice sau private, din Romania si din strainatate, a unor studii, analize si cercetari comparate in vederea elaborarii de prognoze pentru diferite sectoare ale vietii sociale si culturale.
    Art. 4
    Pentru indeplinirea obiectivelor sale Institutul poate infiinta, singur sau in asociere, in conditiile legii, agenti economici avand caracter lucrativ, asociatii si fundatii si poate incheia conventii de colaborare cu persoane fizice sau juridice din tara si din strainatate.
    Art. 5
    Conducerea Institutului este asigurata de:
    a) Consiliul de conducere;
    b) Comitetul director;
    c) presedintele Institutului.
    Art. 6
    (1) Consiliul de conducere este organul deliberativ al Institutului si este format din 21 de membri.
    (2) Consiliul de conducere este condus de presedintele Institutului si are urmatoarea componenta:
    - presedintele Institutului;
    - un membru desemnat de Presedintele Romaniei;
    - un membru desemnat de primul-ministru;
    - un secretar de stat desemnat de ministrul afacerilor externe, prin ordin;
    - un secretar de stat desemnat de ministrul culturii si cultelor, prin ordin;
    - un secretar de stat desemnat de ministrul educatiei, cercetarii si tineretului, prin ordin;
    - presedintele Academiei Romane sau un vicepresedinte desemnat de acesta;
    - 14 membri numiti de Presedintele Romaniei, dintre care 7 membri la propunerea asociatiilor si uniunilor de creatori si 7 membri la propunerea presedintelui Institutului.
    (3) Mandatul membrilor Consiliului de conducere este de 4 ani, cu posibilitatea reinnoirii.
    (4) Presedintele Romaniei este presedinte de onoare al Institutului.
    Art. 7
    (1) Consiliul de conducere are urmatoarele atributii:
    a) aproba strategia, proiectele si programele de activitate ale Institutului, atat pe plan intern, cat si pe plan extern;
    b) aproba structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare ale Institutului;
    c) avizeaza structura organizatorica si functiile de conducere pentru institutele culturale romanesti din strainatate;
    d) aproba proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli, pe baza fundamentarii Comitetului director, precum si executia bugetara din anul anterior;
    e) aproba raportul Comitetului director privind descarcarea de gestiune a acestuia pentru perioada analizata;
    f) avizeaza colaborarea cu organizatii interne si internationale, precum si afilierea la organizatii internationale.
    (2) Consiliul de conducere poate delega unele dintre atributiile sale Comitetului director.
    (3) In exercitarea atributiilor sale Consiliul de conducere adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti.
    Art. 8
    (1) Consiliul de conducere se intruneste semestrial in sedinta ordinara, precum si in sedinta extraordinara, ori de cate ori este necesar.
    (2) Convocarea sedintelor ordinare ale Consiliului de conducere se face in scris, prin scrisoare recomandata sau fax, de catre presedintele Institutului, cu cel putin 7 zile inainte de data sedintei, precizandu-se data, ora si locul desfasurarii si ordinea de zi a sedintei.
    (3) Convocarea sedintelor extraordinare ale Consiliului de conducere se poate face la cererea Presedintelui Romaniei, a presedintelui Institutului sau a unei patrimi din numarul total al membrilor. Convocarea se face nominal, prin orice mijloc de comunicare, precizandu-se ordinea de zi, data, ora si locul desfasurarii.
    Art. 9
    (1) Consiliul de conducere este legal constituit in prezenta majoritatii membrilor sai si adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti.
    (2) In cazul in care, la prima convocare, Consiliul de conducere nu este legal constituit, a doua convocare este organizata in decurs de doua saptamani, cu respectarea prevederilor prezentei legi, iar hotararile vor fi adoptate cu votul majoritatii membrilor prezenti, oricare ar fi numarul acestora.
    Art. 10
    (1) Comitetul director este organul care asigura conducerea executiva a activitatii curente a Institutului si este alcatuit din 7 membri, dintre care unul este presedintele Institutului, iar 6 sunt membri numiti de acesta dintre coordonatorii departamentelor sau ai publicatiilor Institutului.
    (2) Mandatul membrilor Comitetului director este de 4 ani, cu posibilitatea reinnoirii; membrii Comitetului director prezinta anual Consiliului de conducere raportul de activitate.
    (3) Comitetul director adopta decizii cu votul majoritatii membrilor sai.
    (4) Comitetul director are urmatoarele atributii:
    a) asigura indeplinirea hotararilor Consiliului de conducere;
    b) asigura realizarea strategiei si a programelor de activitate ale Institutului;
    c) elaboreaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si executia bugetara pe anul anterior;
    d) asigura realizarea proiectelor de parteneriat public-privat cu institutii din tara si din strainatate;
    e) elaboreaza proiectul regulamentului de organizare si functionare a Institutului, precum si organigrama acestuia;
    f) indeplineste orice alte atributii stabilite de Consiliul de conducere.
    (5) Atributiile Comitetului director sunt repartizate membrilor acestuia, corespunzator departamentelor Institutului.
    Art. 11
    (1) Comitetul director se intruneste in sedinte ordinare o data pe luna si in sedinte extraordinare ori de cate ori este necesar.
    (2) Convocarea sedintelor se face de catre presedintele Institutului.
    (3) Sedintele Comitetului director sunt legal constituite in prezenta a cel putin 5 membri.
    (4) Sedintele Comitetului director sunt prezidate de presedintele Institutului sau, in lipsa acestuia, de catre un alt membru desemnat de presedinte potrivit legii.
    (5) In exercitarea atributiilor care ii revin Comitetul director adopta decizii cu votul a jumatate plus unu din numarul membrilor sai.
    (6) La sedintele Comitetului director pot participa, cu statut consultativ, si alti coordonatori ai compartimentelor de specialitate stabilite prin organigrama.
    Art. 12
    (1) Conducerea operativa a Institutului este asigurata de un presedinte, care este numit si revocat din functie de catre Presedintele Romaniei; functia de presedinte al Institutului este asimilata celei de secretar de stat.
    (2) Mandatul presedintelui este de 4 ani, cu posibilitatea de a fi reinnoit.
    (3) Functia de presedinte al Institutului este incompatibila cu calitatea de membru al unui partid politic.
    (4) Presedintele Institutului exercita urmatoarele atributii:
    a) coordoneaza intreaga activitate a Institutului;
    b) reprezinta Institutul in relatiile cu persoanele fizice si juridice romane si straine;
    c) incheie in numele Institutului acte juridice, potrivit legii;
    d) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
    (5) In exercitarea atributiilor ce ii revin presedintele emite ordine si instructiuni, in conditiile legii.
    (6) Presedintele este ordonator principal de credite.
    (7) Presedintele poate delega o parte din atributiile sale unor membri ai Comitetului director, desemnati potrivit legii.
    Art. 13
    (1) Pe langa presedintele Institutului functioneaza un consiliu consultativ format din personalitati de prestigiu in domeniul culturii, artei, invatamantului si stiintei, din tara si din strainatate.
    (2) Componenta, organizarea si functionarea consiliului consultativ se aproba prin ordin al presedintelui Institutului.
    Art. 14
    Numarul maxim de posturi ale Institutului se stabileste prin hotarare a Guvernului, la propunerea presedintelui Institutului, cu avizul Presedintelui Romaniei.
    Art. 15
    (1) Activitatea externa a Institutului se desfasoara si prin institute culturale romanesti din strainatate, care isi mentin subordonarea administrativa fata de Ministerul Afacerilor Externe.
    (2) Institutele culturale romanesti din strainatate isi desfasoara activitatea in colaborare cu misiunile diplomatice sau cu oficiile consulare din tarile respective.
    Art. 16
    In sustinerea activitatii externe a Institutului, prin intermediul institutelor culturale romanesti din strainatate, Ministerul Afacerilor Externe va asigura:
    a) cuprinderea in bugetul de stat a fondurilor necesare bunei functionari a acestor institute;
    b) derularea programelor si proiectelor stabilite de Consiliul de conducere al Institutului, in conformitate cu obiectivele acestuia si pentru fiecare institut cultural in parte;
    c) transportul, in regim de curier diplomatic, al materialelor documentare necesare activitatii acestor institute.
    Art. 17
    (1) Infiintarea si desfiintarea institutelor culturale romanesti din strainatate se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, a Ministerului Culturii si Cultelor si a Institutului.
    (2) Structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare ale institutelor culturale romanesti din strainatate se stabilesc, la propunerea Institutului, prin ordin comun al ministrului afacerilor externe, ministrului culturii si cultelor si presedintelui Institutului.
    Art. 18
    (1) Institutele culturale romanesti din strainatate sunt conduse de cate un director si un director adjunct, functii incompatibile cu calitatea de membru al unui partid politic.
    (2) Directorul institutului cultural roman din strainatate are grad diplomatic de ministru consilier, iar directorul adjunct are grad diplomatic de consilier.
    (3) Numirea directorilor si a directorilor adjuncti se face, la propunerea presedintelui Institutului, prin ordin comun al ministrului afacerilor externe, ministrului culturii si cultelor si al presedintelui Institutului, pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea reinnoirii pentru inca un mandat; directorul Academiei di Romania din Roma si cel al Institutului Cultural Roman si de Cercetare Umanistica de la Venetia sunt numiti la propunerea presedintelui Academiei Romane.
    Art. 19
    Ministerul Afacerilor Externe sprijina, prin intermediul Academiei Diplomatice, organizarea de cursuri de formare, pregatire si perfectionare profesionala a personalului care urmeaza sa fie trimis in misiune permanenta la institutele culturale romanesti din strainatate, in cooperare cu institutiile de invatamant universitar sau postuniversitar ori cu alte institutii specializate in promovarea culturii si cooperarii internationale.
    Art. 20
    (1) Pe perioada misiunii permanente in strainatate personalul de specialitate al institutelor culturale romanesti, cu exceptia personalului tehnico-administrativ, beneficiaza de drepturile si se supune obligatiilor prevazute in Statutul Corpului diplomatic si consular al Romaniei.
    (2) Personalul institutelor culturale romanesti din strainatate nu poate efectua, de regula, misiuni permanente in strainatate cu o durata mai mare de 4 ani consecutivi; dupa fiecare misiune permanenta in strainatate, personalul institutului cultural isi reia activitatea la locul de munca anterior.
    Art. 21
    (1) Bugetul de venituri si cheltuieli al Institutului se elaboreaza pe baza de programe. Cheltuielile curente si de capital ale Institutului se finanteaza din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat.
    (2) Veniturile proprii ale Institutului se constituie din vanzarea produselor editoriale, organizarea de sesiuni, conferinte, manifestari cultural-artistice si stiintifice, realizarea de studii, analize si programe pe baza de contracte de cercetare, precum si din proiecte realizate in parteneriat public-privat si se utilizeaza de catre Institut, potrivit legii.
    (3) Institutul poate primi si folosi donatii si sponsorizari, potrivit legii.
    (4) Institutele culturale romanesti din strainatate sunt finantate de la bugetul de stat printr-un capitol distinct cuprins in bugetul Ministerului Afacerilor Externe.
    Art. 22
    Institutul preia fara plata patrimoniul Fundatiei Culturale Romane si al Editurii Fundatiei Culturale Romane, inclusiv sediile in care acestea isi desfasoara activitatea, pe baza de protocol de predare-primire incheiat in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, in conformitate cu ultima situatie financiara anuala, actualizata potrivit prevederilor legale.
    Art. 23
    (1) Incadrarea personalului Institutului se face pe baza de concurs sau examen, in conditiile legii.
    (2) Personalul Fundatiei Culturale Romane si al Editurii Fundatiei Culturale Romane se preia, pe baza testarii cunostintelor, in limita numarului de posturi si se considera transferat in interes de serviciu.
    (3) Desemnarea membrilor Consiliului de conducere se face de catre persoanele prevazute la art. 6 alin. (2), in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    Art. 24
    Salarizarea personalului Institutului se face potrivit legislatiei privind salarizarea in sectorul bugetar.
    Art. 25
    (1) In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, centrele culturale romanesti din strainatate se reorganizeaza ca institute culturale.
    (2) Institutele culturale romanesti din strainatate vor beneficia de dotari adecvate activitatilor stabilite prin prezenta lege.
    Art. 26
    La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Hotararea Guvernului nr. 354/1990 privind infiintarea Fundatiei Culturale Romane, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 218 din 22 septembrie 1995, si Hotararea Guvernului nr. 1.208/1990 privind infiintarea Editurii Fundatiei Culturale Romane, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 109 din 27 mai 1992, precum si orice alte dispozitii contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                           PRESEDINTELE SENATUI
                              NICOLAE VACAROIU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 27 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                    p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                             VIOREL HREBENCIUCSmartCity5

COMENTARII la Legea 356/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 356 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 356/2003
OUG 83 2014
Legea 55 2013
OUG 27 2012
OUG 72 2011
pentru modificarea Legii nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român
Legea 284 2010
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
Legea 91 2004
pentru modificarea Legii nr. 356/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Roman
Hotărârea 492 2004
privind organizarea si functionarea institutelor culturale romanesti din strainatate prin reorganizarea centrelor culturale din strainatate, precum si infiintarea unor institute noi
Hotărârea 1581 2003
pentru stabilirea numarului maxim de posturi al Institutului Cultural Roman, precum si a unor masuri pentru desfasurarea activitatii acestuia
Legea 356 2003
Decretul 499 2003
pentru promulgarea Legii privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Roman
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu