E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Legea 356 2003 modificat de OUG 83 2014
Legea 356 2003 completat de OUG 83 2014
Legea 356 2003 modificat de Legea 55 2013
Legea 356 2003 completat de Legea 55 2013
Legea 356 2003 modificat de OUG 27 2012
Legea 356 2003 modificat de OUG 72 2011
Legea 356 2003 modificat de Legea 284 2010
Articolul 24 din actul Legea 356 2003 modificat de Legea 91 2004
Articolul 16 din actul Legea 356 2003 modificat de Legea 91 2004
Articolul 21 din actul Legea 356 2003 modificat de Legea 91 2004
Articolul 17 din actul Legea 356 2003 in legatura cu Hotărârea 492 2004
Articolul 25 din actul Legea 356 2003 in legatura cu Hotărârea 492 2004
Articolul 14 din actul Legea 356 2003 in legatura cu Hotărârea 1581 2003
Legea 356 2003 republicat de Legea 356 2003
Legea 356 2003 promulgat de Decretul 499 2003
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 356 din 11 iulie 2003

privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Roman

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 529 din 23 iulie 2003


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Institutul Cultural Roman, denumit in continuare Institutul, institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, sub autoritatea Presedintelui Romaniei, prin reorganizarea Fundatiei Culturale Romane si a Editurii Fundatiei Culturale Romane.
    (2) Sediul Institutului este in municipiul Bucuresti, aleea Alexandru nr. 38, sectorul 1.
    (3) Institutul isi desfasoara activitatea in conformitate cu dispozitiile legale.
    (4) Institutul Cultural Roman isi propune initierea, organizarea si dezvoltarea capacitatii asociative, de mobilizare si convergenta in jurul unor proiecte culturale de interes national a tuturor acelor institutii si organizatii neguvernamentale, asociatii profesionale si uniuni de creatie, a reprezentantilor societatii civile si a personalitatilor independente care pot contribui la indeplinirea scopului si obiectivelor Institutului.
    (5) Activitatea Institutului antreneaza si include, sub diferite forme, personalitati de prestigiu din tara si strainatate, apeland la specialisti si coordonatori de proiecte cu experienta, institutionalizand un parteneriat activ cu societatea civila, pentru realizarea de actiuni si de evenimente in spiritul european al comunicarii culturale.
    Art. 2
    Institutul are drept scop reprezentarea, promovarea si protejarea culturii si civilizatiei nationale in tara si in strainatate.
    Art. 3
    Institutul are urmatoarele obiective:
    a) stimularea si promovarea valorilor nationale ale culturii, artei si stiintei;
    b) sustinerea circulatiei valorilor culturii si stiintei dinspre si inspre tara, consolidarea si amplificarea, sub diferite forme, a relatiilor cu comunitatile romanesti de peste hotare;
    c) favorizarea deschiderii spre celelalte culturi ale lumii si a receptarii acestora in spatiul romanesc;
    d) sustinerea valorilor "societatii informationale" si ale "societatii cunoasterii";
    e) facilitarea dialogului si a colaborarii atat a personalitatilor, cat si a comunitatilor culturale si stiintifice romanesti cu parteneri din lumea intreaga;
    f) cercetarea si evaluarea fenomenului cultural national si a perspectivelor sale;
    g) realizarea de studii, analize, cercetari, proiecte si programe privind accesul la cultura si educatie, in parteneriat cu institutii publice si organizatii neguvernamentale;
    h) conceperea de proiecte si dezvoltarea de programe si schimburi cu caracter cultural, artistic, stiintific, educativ, documentar, singur sau in cooperare cu Academia Romana, institutii guvernamentale, uniuni de creatori, asociatii profesionale, etnice sau religioase, cu alte organizatii neguvernamentale, precum si cu persoane fizice din tara si din strainatate;
    i) incurajarea educatiei tinerilor si adultilor in spiritul respectului fata de valorile culturale nationale si fata de traditiile nationale;
    j) incurajarea creatiei tinerilor si stimularea talentelor tinere in cultura, stiinta si arta, acordarea de burse pentru studii in tara si in strainatate, de premii si diplome, precum si asigurarea altor forme de sprijin material;
    k) dezvoltarea de activitati specifice in beneficiul culturii, al civilizatiei nationale si al imaginii Romaniei in lume;
    l) realizarea si editarea unor lucrari de referinta din domeniile literaturii, artei si stiintei, de opere literare, precum si de publicatii, singur sau in parteneriat cu institutii specializate din tara si din strainatate;
    m) realizarea, in parteneriat cu institutii specializate, publice sau private, din Romania si din strainatate, a unor studii, analize si cercetari comparate in vederea elaborarii de prognoze pentru diferite sectoare ale vietii sociale si culturale.
    Art. 4
    Pentru indeplinirea obiectivelor sale Institutul poate infiinta, singur sau in asociere, in conditiile legii, agenti economici avand caracter lucrativ, asociatii si fundatii si poate incheia conventii de colaborare cu persoane fizice sau juridice din tara si din strainatate.
    Art. 5
    Conducerea Institutului este asigurata de:
    a) Consiliul de conducere;
    b) Comitetul director;
    c) presedintele Institutului.
    Art. 6
    (1) Consiliul de conducere este organul deliberativ al Institutului si este format din 21 de membri.
    (2) Consiliul de conducere este condus de presedintele Institutului si are urmatoarea componenta:
    - presedintele Institutului;
    - un membru desemnat de Presedintele Romaniei;
    - un membru desemnat de primul-ministru;
    - un secretar de stat desemnat de ministrul afacerilor externe, prin ordin;
    - un secretar de stat desemnat de ministrul culturii si cultelor, prin ordin;
    - un secretar de stat desemnat de ministrul educatiei, cercetarii si tineretului, prin ordin;
    - presedintele Academiei Romane sau un vicepresedinte desemnat de acesta;
    - 14 membri numiti de Presedintele Romaniei, dintre care 7 membri la propunerea asociatiilor si uniunilor de creatori si 7 membri la propunerea presedintelui Institutului.
    (3) Mandatul membrilor Consiliului de conducere este de 4 ani, cu posibilitatea reinnoirii.
    (4) Presedintele Romaniei este presedinte de onoare al Institutului.
    Art. 7
    (1) Consiliul de conducere are urmatoarele atributii:
    a) aproba strategia, proiectele si programele de activitate ale Institutului, atat pe plan intern, cat si pe plan extern;
    b) aproba structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare ale Institutului;
    c) avizeaza structura organizatorica si functiile de conducere pentru institutele culturale romanesti din strainatate;
    d) aproba proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli, pe baza fundamentarii Comitetului director, precum si executia bugetara din anul anterior;
    e) aproba raportul Comitetului director privind descarcarea de gestiune a acestuia pentru perioada analizata;
    f) avizeaza colaborarea cu organizatii interne si internationale, precum si afilierea la organizatii internationale.
    (2) Consiliul de conducere poate delega unele dintre atributiile sale Comitetului director.
    (3) In exercitarea atributiilor sale Consiliul de conducere adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti.
    Art. 8
    (1) Consiliul de conducere se intruneste semestrial in sedinta ordinara, precum si in sedinta extraordinara, ori de cate ori este necesar.
    (2) Convocarea sedintelor ordinare ale Consiliului de conducere se face in scris, prin scrisoare recomandata sau fax, de catre presedintele Institutului, cu cel putin 7 zile inainte de data sedintei, precizandu-se data, ora si locul desfasurarii si ordinea de zi a sedintei.
    (3) Convocarea sedintelor extraordinare ale Consiliului de conducere se poate face la cererea Presedintelui Romaniei, a presedintelui Institutului sau a unei patrimi din numarul total al membrilor. Convocarea se face nominal, prin orice mijloc de comunicare, precizandu-se ordinea de zi, data, ora si locul desfasurarii.
    Art. 9
    (1) Consiliul de conducere este legal constituit in prezenta majoritatii membrilor sai si adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti.
    (2) In cazul in care, la prima convocare, Consiliul de conducere nu este legal constituit, a doua convocare este organizata in decurs de doua saptamani, cu respectarea prevederilor prezentei legi, iar hotararile vor fi adoptate cu votul majoritatii membrilor prezenti, oricare ar fi numarul acestora.
    Art. 10
    (1) Comitetul director este organul care asigura conducerea executiva a activitatii curente a Institutului si este alcatuit din 7 membri, dintre care unul este presedintele Institutului, iar 6 sunt membri numiti de acesta dintre coordonatorii departamentelor sau ai publicatiilor Institutului.
    (2) Mandatul membrilor Comitetului director este de 4 ani, cu posibilitatea reinnoirii; membrii Comitetului director prezinta anual Consiliului de conducere raportul de activitate.
    (3) Comitetul director adopta decizii cu votul majoritatii membrilor sai.
    (4) Comitetul director are urmatoarele atributii:
    a) asigura indeplinirea hotararilor Consiliului de conducere;
    b) asigura realizarea strategiei si a programelor de activitate ale Institutului;
    c) elaboreaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si executia bugetara pe anul anterior;
    d) asigura realizarea proiectelor de parteneriat public-privat cu institutii din tara si din strainatate;
    e) elaboreaza proiectul regulamentului de organizare si functionare a Institutului, precum si organigrama acestuia;
    f) indeplineste orice alte atributii stabilite de Consiliul de conducere.
    (5) Atributiile Comitetului director sunt repartizate membrilor acestuia, corespunzator departamentelor Institutului.
    Art. 11
    (1) Comitetul director se intruneste in sedinte ordinare o data pe luna si in sedinte extraordinare ori de cate ori este necesar.
    (2) Convocarea sedintelor se face de catre presedintele Institutului.
    (3) Sedintele Comitetului director sunt legal constituite in prezenta a cel putin 5 membri.
    (4) Sedintele Comitetului director sunt prezidate de presedintele Institutului sau, in lipsa acestuia, de catre un alt membru desemnat de presedinte potrivit legii.
    (5) In exercitarea atributiilor care ii revin Comitetul director adopta decizii cu votul a jumatate plus unu din numarul membrilor sai.
    (6) La sedintele Comitetului director pot participa, cu statut consultativ, si alti coordonatori ai compartimentelor de specialitate stabilite prin organigrama.
    Art. 12
    (1) Conducerea operativa a Institutului este asigurata de un presedinte, care este numit si revocat din functie de catre Presedintele Romaniei; functia de presedinte al Institutului este asimilata celei de secretar de stat.
    (2) Mandatul presedintelui este de 4 ani, cu posibilitatea de a fi reinnoit.
    (3) Functia de presedinte al Institutului este incompatibila cu calitatea de membru al unui partid politic.
    (4) Presedintele Institutului exercita urmatoarele atributii:
    a) coordoneaza intreaga activitate a Institutului;
    b) reprezinta Institutul in relatiile cu persoanele fizice si juridice romane si straine;
    c) incheie in numele Institutului acte juridice, potrivit legii;
    d) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
    (5) In exercitarea atributiilor ce ii revin presedintele emite ordine si instructiuni, in conditiile legii.
    (6) Presedintele este ordonator principal de credite.
    (7) Presedintele poate delega o parte din atributiile sale unor membri ai Comitetului director, desemnati potrivit legii.
    Art. 13
    (1) Pe langa presedintele Institutului functioneaza un consiliu consultativ format din personalitati de prestigiu in domeniul culturii, artei, invatamantului si stiintei, din tara si din strainatate.
    (2) Componenta, organizarea si functionarea consiliului consultativ se aproba prin ordin al presedintelui Institutului.
    Art. 14
    Numarul maxim de posturi ale Institutului se stabileste prin hotarare a Guvernului, la propunerea presedintelui Institutului, cu avizul Presedintelui Romaniei.
    Art. 15
    (1) Activitatea externa a Institutului se desfasoara si prin institute culturale romanesti din strainatate, care isi mentin subordonarea administrativa fata de Ministerul Afacerilor Externe.
    (2) Institutele culturale romanesti din strainatate isi desfasoara activitatea in colaborare cu misiunile diplomatice sau cu oficiile consulare din tarile respective.
    Art. 16
    In sustinerea activitatii externe a Institutului, prin intermediul institutelor culturale romanesti din strainatate, Ministerul Afacerilor Externe va asigura:
    a) cuprinderea in bugetul de stat a fondurilor necesare bunei functionari a acestor institute;
    b) derularea programelor si proiectelor stabilite de Consiliul de conducere al Institutului, in conformitate cu obiectivele acestuia si pentru fiecare institut cultural in parte;
    c) transportul, in regim de curier diplomatic, al materialelor documentare necesare activitatii acestor institute.
    Art. 17
    (1) Infiintarea si desfiintarea institutelor culturale romanesti din strainatate se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, a Ministerului Culturii si Cultelor si a Institutului.
    (2) Structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare ale institutelor culturale romanesti din strainatate se stabilesc, la propunerea Institutului, prin ordin comun al ministrului afacerilor externe, ministrului culturii si cultelor si presedintelui Institutului.
    Art. 18
    (1) Institutele culturale romanesti din strainatate sunt conduse de cate un director si un director adjunct, functii incompatibile cu calitatea de membru al unui partid politic.
    (2) Directorul institutului cultural roman din strainatate are grad diplomatic de ministru consilier, iar directorul adjunct are grad diplomatic de consilier.
    (3) Numirea directorilor si a directorilor adjuncti se face, la propunerea presedintelui Institutului, prin ordin comun al ministrului afacerilor externe, ministrului culturii si cultelor si al presedintelui Institutului, pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea reinnoirii pentru inca un mandat; directorul Academiei di Romania din Roma si cel al Institutului Cultural Roman si de Cercetare Umanistica de la Venetia sunt numiti la propunerea presedintelui Academiei Romane.
    Art. 19
    Ministerul Afacerilor Externe sprijina, prin intermediul Academiei Diplomatice, organizarea de cursuri de formare, pregatire si perfectionare profesionala a personalului care urmeaza sa fie trimis in misiune permanenta la institutele culturale romanesti din strainatate, in cooperare cu institutiile de invatamant universitar sau postuniversitar ori cu alte institutii specializate in promovarea culturii si cooperarii internationale.
    Art. 20
    (1) Pe perioada misiunii permanente in strainatate personalul de specialitate al institutelor culturale romanesti, cu exceptia personalului tehnico-administrativ, beneficiaza de drepturile si se supune obligatiilor prevazute in Statutul Corpului diplomatic si consular al Romaniei.
    (2) Personalul institutelor culturale romanesti din strainatate nu poate efectua, de regula, misiuni permanente in strainatate cu o durata mai mare de 4 ani consecutivi; dupa fiecare misiune permanenta in strainatate, personalul institutului cultural isi reia activitatea la locul de munca anterior.
    Art. 21
    (1) Bugetul de venituri si cheltuieli al Institutului se elaboreaza pe baza de programe. Cheltuielile curente si de capital ale Institutului se finanteaza din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat.
    (2) Veniturile proprii ale Institutului se constituie din vanzarea produselor editoriale, organizarea de sesiuni, conferinte, manifestari cultural-artistice si stiintifice, realizarea de studii, analize si programe pe baza de contracte de cercetare, precum si din proiecte realizate in parteneriat public-privat si se utilizeaza de catre Institut, potrivit legii.
    (3) Institutul poate primi si folosi donatii si sponsorizari, potrivit legii.
    (4) Institutele culturale romanesti din strainatate sunt finantate de la bugetul de stat printr-un capitol distinct cuprins in bugetul Ministerului Afacerilor Externe.
    Art. 22
    Institutul preia fara plata patrimoniul Fundatiei Culturale Romane si al Editurii Fundatiei Culturale Romane, inclusiv sediile in care acestea isi desfasoara activitatea, pe baza de protocol de predare-primire incheiat in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, in conformitate cu ultima situatie financiara anuala, actualizata potrivit prevederilor legale.
    Art. 23
    (1) Incadrarea personalului Institutului se face pe baza de concurs sau examen, in conditiile legii.
    (2) Personalul Fundatiei Culturale Romane si al Editurii Fundatiei Culturale Romane se preia, pe baza testarii cunostintelor, in limita numarului de posturi si se considera transferat in interes de serviciu.
    (3) Desemnarea membrilor Consiliului de conducere se face de catre persoanele prevazute la art. 6 alin. (2), in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    Art. 24
    Salarizarea personalului Institutului se face potrivit legislatiei privind salarizarea in sectorul bugetar.
    Art. 25
    (1) In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, centrele culturale romanesti din strainatate se reorganizeaza ca institute culturale.
    (2) Institutele culturale romanesti din strainatate vor beneficia de dotari adecvate activitatilor stabilite prin prezenta lege.
    Art. 26
    La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Hotararea Guvernului nr. 354/1990 privind infiintarea Fundatiei Culturale Romane, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 218 din 22 septembrie 1995, si Hotararea Guvernului nr. 1.208/1990 privind infiintarea Editurii Fundatiei Culturale Romane, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 109 din 27 mai 1992, precum si orice alte dispozitii contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                           PRESEDINTELE SENATUI
                              NICOLAE VACAROIU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 27 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                    p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                             VIOREL HREBENCIUCSmartCity5

COMENTARII la Legea 356/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 356 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 356/2003
OUG 83 2014
Legea 55 2013
OUG 27 2012
OUG 72 2011
pentru modificarea Legii nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român
Legea 284 2010
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
Legea 91 2004
pentru modificarea Legii nr. 356/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Roman
Hotărârea 492 2004
privind organizarea si functionarea institutelor culturale romanesti din strainatate prin reorganizarea centrelor culturale din strainatate, precum si infiintarea unor institute noi
Hotărârea 1581 2003
pentru stabilirea numarului maxim de posturi al Institutului Cultural Roman, precum si a unor masuri pentru desfasurarea activitatii acestuia
Legea 356 2003
Decretul 499 2003
pentru promulgarea Legii privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Roman
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu