E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 351 din 14 iulie 2004

Legea gazelor

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 679 din 28 iulie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezenta lege stabileste cadrul legal necesar pentru desfasurarea activitatilor specifice sectorului gazelor naturale, in conditii de competitivitate si transparenta.
    (2) Politica energetica a statului in domeniul gazelor naturale trebuie sa asigure satisfacerea cererii de gaze naturale pentru toate categoriile de consumatori, in conditii de crestere a eficientei energetice si prin constituirea unui cadru institutional corespunzator.
    Art. 2
    (1) Obiectivele si principiile prezentei legi sunt:
    a) siguranta si continuitatea in alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor;
    b) eficienta economica, in general, si eficienta energetica, in special;
    c) protectia mediului;
    d) protejarea intereselor legitime ale consumatorilor;
    e) promovarea si asigurarea concurentei pe piata de gaze naturale;
    f) armonizarea legislatiei nationale cu legislatia comunitara in domeniu, cu respectarea principiului subsidiaritatii;
    g) transparenta preturilor si a tarifelor reglementate la gazele naturale;
    h) dezvoltarea sectorului gazelor naturale in conditii de eficienta economica si protectie a mediului;
    i) asigurarea accesului nediscriminatoriu la sursele de gaze naturale;
    j) interconectarea Sistemului national de transport al gazelor naturale la sistemele europene;
    k) asigurarea conditiilor necesare pentru continuarea liberalizarii pietei gazelor naturale si a accesului nediscriminatoriu al tertilor la conductele din amonte, depozitele de inmagazinare, sistemele de transport si de distributie a gazelor naturale;
    l) operarea instalatiilor tehnologice de suprafata din campurile de productie, a depozitelor de inmagazinare, a sistemelor de transport si de distributie a gazelor naturale, in conditii de siguranta si eficienta;
    m) asigurarea capacitatii de inmagazinare a gazelor naturale atat pentru nevoile curente, cat si pentru cele strategice.
    (2) Realizarea obiectivelor prevazute la alin. (1) revine Ministerului Economiei si Comertului, Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale si persoanelor juridice din sectorul gazelor naturale, potrivit statutului, competentelor si atributiilor acestora.
    Art. 3
    In sensul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc dupa cum urmeaza:
    1. acces la depozite de inmagazinare - dreptul unui producator, furnizor, transportator, consumator eligibil si/sau al persoanelor juridice straine beneficiare ale tranzitului pe teritoriul Romaniei de a utiliza depozitele;
    2. acces la sistemul de distributie - dreptul unui furnizor si/sau consumator de a utiliza sistemul de distributie;
    3. acces la sistemul de transport - dreptul unui producator, distribuitor, operator de inmagazinare, furnizor, consumator si/sau al investitorilor de a utiliza sistemul de transport;
    4. acord tehnic - acordul tehnic de exploatare a punctelor de predare/preluare comerciala, aprobat de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale, denumita in continuare ANRGN;
    5. agent economic din sectorul gazelor naturale - persoana juridica care desfasoara cel putin una dintre urmatoarele activitati: productie, transport, distributie, furnizare sau depozitare de gaze naturale, precum si activitati de proiectare si executie, aferente acestora;
    6. aparat de utilizare - sistemul complex destinat sa consume gaze naturale (combustibil sau materie prima), cu indeplinirea conditiilor legale pentru functionare, parte componenta a instalatiei de utilizare a gazelor naturale;
    7. autorizatie - actul administrativ individual emis de ANRGN, acordat unei persoane fizice/juridice;
    8. aviz tehnic - documentul necesar obtinerii unei autorizatii, emis de catre operatorul de sistem in urma analizei unei documentatii de proiectare, care atesta respectarea conditiilor impuse de prescriptiile tehnice si de legislatia in vigoare;
    9. bunuri proprietate a tertilor - obiective componente ale Sistemului national de transport sau ale sistemelor de distributie, puse in functiune pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, utilizate de catre operatorii licentiati pentru realizarea serviciilor publice de interes national de transport sau de distributie, bunuri neincluse in patrimoniul acestora;
    10. capacitate disponibila - capacitatea utilizabila de transport, de distributie sau a depozitului de inmagazinare, determinata in conditiile reglementarilor specifice, pe care operatorul sistemului o poate pune la dispozitie utilizatorilor sau consumatorilor;
    11. cod - colectie de reglementari cu caracter tehnic si comercial, emise de autoritatea competenta, prin care se stabilesc reguli si proceduri obligatorii pentru agentii economici din sectorul gazelor naturale;
    12. conducta de alimentare din amonte - conducta, inclusiv instalatiile, echipamentele si dotarile aferente, prin care se asigura vehicularea gazelor naturale de la obiectivele de productie/inmagazinare pana la sistemul de transport/distributie;
    13. conducta de interconectare - conducta de transport care traverseaza o frontiera dintre state pentru unicul scop al conectarii sistemelor de transport nationale ale acestor state;
    14. conducta magistrala - conducta care functioneaza in regim de inalta presiune, mai mare de 6 bari, inclusiv instalatiile, echipamentele si dotarile aferente, prin care se asigura transportul gazelor naturale intre punctele de preluare din conductele din amonte, punctele de predare la consumatorii distribuitori/furnizori si, respectiv, tranzitul intre punctele de intrare si punctele de iesire in/din tara;
    15. conducta magistrala dedicata - conducta magistrala, incluzand instalatiile, echipamentele si dotarile aferente, prin care se asigura, in exclusivitate, tranzitul gazelor naturale;
    16. consumator - persoana fizica sau juridica care cumpara gaze naturale pentru consumul propriu;
    17. consumator captiv - consumatorul care, din considerente de reglementare, nu poate alege furnizorul;
    18. consumator eligibil - consumatorul care poate sa aleaga furnizorul si care are acces la sistem in conditiile mentionate in prezenta lege;
    19. consumator casnic - consumatorul care achizitioneaza gaze naturale pentru consumul casnic propriu;
    20. consumator noncasnic - consumatorul care achizitioneaza gaze naturale ce nu sunt destinate consumului casnic propriu;
    21. depozit de inmagazinare subterana - spatiul din scoarta terestra avand calitati naturale sau dobandite ca urmare a unor operatiuni petroliere sau activitati miniere anterioare, proprii pentru injectarea, stocarea si extragerea unor volume de gaze naturale;
    22. dispecerizare - activitatea specifica de corelare si echilibrare permanenta si operativa, la nivelul sistemelor, a cantitatilor de gaze naturale intrate si, respectiv, iesite, la parametrii rezultati din obligatiile de livrare, precum si luarea masurilor de limitare a efectelor situatiilor exceptionale, cum ar fi: temperaturi foarte scazute, calamitati naturale, avarii majore si altele asemenea, prin folosirea de mijloace specifice;
    23. distributia gazelor naturale - activitatea de vehiculare a gazelor naturale printr-un sistem de distributie in regim de presiuni de pana la 6 bari inclusiv;
    24. furnizarea gazelor naturale - activitatea comerciala de vanzare-cumparare a gazelor naturale, desfasurata de o persoana juridica, in baza licentei de furnizare, in conditiile prezentei legi;
    25. furnizor - persoana juridica titulara a licentei de furnizare, care comercializeaza gaze naturale, in baza unui contract de furnizare;
    26. gaze naturale - gazele libere din zacamintele de gaz metan, gazele dizolvate in titei, cele din capul de gaze asociat zacamintelor de titei, precum si gazele rezultate din extractia sau separarea hidrocarburilor lichide;
    27. gaz natural comprimat pentru vehicul (GNCV) - gazul natural stocat in butelii, prin comprimare la peste 200 de bari, in scopul utilizarii drept combustibil pentru vehicule cu motoare termice;
    28. gaz natural lichefiat (GNL) - gazul natural care, in urma unor procese specifice, este adus in stare lichida si stocat in recipiente speciale;
    29. gaz petrolier lichefiat (GPL) - amestecul de hidrocarburi cu continut de peste 90% in volum al unei hidrocarburi aciclice nesaturate, alta decat etilena si propilena sau unul dintre izomerii lor izolati;
    30. instalatie de utilizare - ansamblul de conducte, aparate si accesorii, inclusiv focarul si cosul de evacuare a gazelor de ardere, situat dupa statia/postul de reglare a presiunii si masurare a debitului, dupa caz, cu exceptia aparatului de masurare a debitului, care face parte din sistemul de distributie;
    31. instalatie tehnologica de suprafata aferenta inmagazinarii gazelor naturale - instalatia utilizata pentru inmagazinarea gazelor naturale si care este exploatata de un titular de licenta de inmagazinare a gazelor naturale, inclusiv instalatiile GNL utilizate pentru stocare;
    32. inmagazinarea gazelor naturale - ansamblul de activitati si operatiuni desfasurate de titularul licentei de inmagazinare pentru sau in legatura cu rezervarea capacitatii de depozitare in depozitele subterane si pentru injectia, depozitarea si extractia din aceste capacitati a unor cantitati determinate de gaze naturale;
    33. intreprindere integrata pe verticala - intreprindere sau un grup de intreprinderi din sectorul gazelor naturale care indeplineste cel putin una dintre activitatile reglementate de transport, distributie, GNL sau depozitare si cel putin una dintre activitatile de productie ori de furnizare a gazelor naturale;
    34. intreprindere integrata pe orizontala - intreprindere din sectorul gazelor naturale care desfasoara cel putin una dintre activitatile de productie, transport, distributie, furnizare sau depozitare a gazelor naturale, precum si o activitate din afara sectorului gazelor naturale;
    35. licenta - actul administrativ individual emis de ANRGN, care confera titularului, persoana juridica, dreptul de a desfasura activitati comerciale si/sau de prestari de servicii in legatura cu una sau mai multe dintre activitatile de furnizare, inmagazinare, transport, tranzit, dispecerizare si distributie a gazelor naturale;
    36. licenta provizorie - actul administrativ individual emis de ANRGN, care confera titularului dreptul de a participa la o licitatie publica in vederea obtinerii concesiunii serviciilor publice de distributie a gazelor naturale;
    37. magistrala directa - conducta de gaze naturale complementara sistemului interconectat, pentru alimentarea unui consumator eligibil direct din conductele din amonte sau din punctele de import;
    38. monopol natural in domeniul gazelor naturale - situatie in care serviciile de transport, inmagazinare sau de distributie a gazelor naturale se asigura de catre un singur operator pentru o zona determinata;
    39. operator de inmagazinare - persoana juridica titulara a licentei de inmagazinare;
    40. operator de distributie (distribuitor) - persoana juridica titulara a licentei de distributie, in conditiile prezentei legi, care are ca specific activitatea de distributie a gazelor naturale in una sau mai multe zone delimitate;
    41. operator de transport (transportator) - persoana juridica titulara a licentei de transport, in conditiile prezentei legi, avand ca obiect de activitate transportul gazelor naturale;
    42. pret reglementat - pretul la care este realizata furnizarea catre consumator, in baza unui contract-cadru, in conditiile stabilite de ANRGN;
    43. racord - conducta de legatura intre o ramura principala (conducta din amonte, conducta de transport, conducta de distributie a gazelor naturale) si o statie de masurare sau o statie de reglare, masurare, predare a gazelor naturale, care alimenteaza un sistem de distributie, un consumator sau un grup de consumatori;
    44. retea de transport si/sau de distributie - ansamblul de conducte conectate intre ele, inclusiv instalatiile si echipamentele aferente pentru vehicularea gazelor naturale in regim de presiune, conform reglementarilor tehnice specifice;
    45. rezervare de capacitate - mentinerea unei parti din capacitatea disponibila de transport/distributie/inmagazinare la dispozitia utilizatorilor in vederea transportului/distributiei/inmagazinarii unei cantitati de gaze naturale determinate;
    46. sectorul gazelor naturale - ansamblul instalatiilor si activitatilor desfasurate de agentii economici pentru productia, transportul, tranzitul, inmagazinarea, distributia, furnizarea si utilizarea gazelor naturale, precum si instalatiile si echipamentele folosite pentru realizarea acestor activitati;
    47. securitatea si continuitatea alimentarii - totalitatea masurilor luate de catre operatorii licentiati in scopul satisfacerii cererii de gaze naturale a sistemului, al diversificarii surselor si al asigurarii livrarilor catre clienti in conditii de siguranta;
    48. servicii auxiliare - ansamblul de activitati si operatiuni desfasurate de operatorul de transport/operatorul de distributie/operatorul de inmagazinare pentru si in legatura cu echilibrarea sistemului de transport/sistemului de distributie, dupa caz, dispecerizarea cantitatilor de gaze naturale notificate de utilizatori, inclusiv pentru acces;
    49. serviciul public in sectorul gazelor naturale - obligatia care consta in activitatea organizata si/sau autorizata de stat in vederea satisfacerii cerintelor de interes public din sectorul gazelor naturale;
    50. siguranta - asigurarea continuitatii in furnizarea gazelor naturale la parametri optimi de functionare si securitatea tehnica a obiectivelor;
    51. sistem de distributie - retea de distributie, respectiv ansamblul compus din conducte, instalatii de reglare masurare, aparate si accesorii, care functioneaza la presiunea de lucru de pana la 6 bari inclusiv, cu exceptia instalatiei de utilizare;
    52. Sistemul national de transport (SNT) - retea de transport al gazelor naturale, respectiv ansamblul de conducte magistrale, precum si instalatiile, echipamentele si dotarile aferente acestora, care functioneaza la presiune mai mare de 6 bari, prin care se asigura preluarea gazelor naturale extrase din perimetrele de exploatare sau a celor provenite din import si transportul acestora in vederea livrarii catre distribuitori, consumatorii directi, la inmagazinare, la export si catre beneficiarii din terte tari;
    53. stocare in conducta - stocarea gazelor prin compresie in sistemele de transport si distributie a gazelor, dar excluzand instalatiile rezervate pentru operatorii sistemului de transport care isi realizeaza activitatile proprii;
    54. transportul gazelor naturale - activitatea organizata pentru vehicularea gazelor naturale prin SNT;
    55. zona de protectie - zona adiacenta obiectivelor din sectorul gazelor naturale, extinsa in spatiu, in care se instituie interdictii privind accesul persoanelor, regimul activitatilor si al constructiilor, stabilite prin norme tehnice;
    56. zona de siguranta - zona adiacenta obiectivelor din sectorul gazelor naturale, extinsa in spatiu, in care se instituie restrictii si interdictii, in scopul asigurarii functionarii normale si pentru evitarea punerii in pericol a persoanelor, bunurilor si mediului, stabilite prin norme tehnice; zona de siguranta cuprinde si zona de protectie.

    CAP. 2
    Politici in domeniul gazelor naturale

    Art. 4
    (1) Politica statului in domeniul gazelor naturale consta in stabilirea obiectivelor sectorului gazelor naturale si a modalitatilor optime de realizare a acestora, in conditiile asigurarii unei dezvoltari durabile.
    (2) Politica in domeniul gazelor naturale este elaborata pe baza Programului de guvernare, acceptat de Parlament, cu consultarea organismelor guvernamentale cu atributii in domeniu si a societatii civile, pentru un interval mediu, avandu-se in vedere evolutiile probabile pe termen lung si, in principal:
    a) constituirea cadrului institutional corespunzator, prin stabilirea organismelor si a autoritatii competente pentru realizarea acestei politici;
    b) asigurarea securitatii in aprovizionarea cu gaze naturale;
    c) prognozarea importurilor si a exporturilor de gaze naturale;
    d) elaborarea programelor de dezvoltare in sectorul gazelor naturale;
    e) asigurarea protectiei mediului;
    f) asigurarea transparentei preturilor si a tarifelor reglementate la gazele naturale;
    g) cresterea eficientei in productia, inmagazinarea, transportul, distributia si utilizarea gazelor naturale;
    h) dezvoltarea si asigurarea capacitatilor de depozitare a gazelor naturale;
    i) precizarea liniilor directoare privind cercetarea si dezvoltarea specifica sectorului gazelor naturale si promovarea tehnologiilor avansate in domeniu;
    j) dezvoltarea cooperarii internationale;
    k) propuneri de reglementari specifice sectorului gazelor naturale.
    (3) Guvernul, Ministerul Economiei si Comertului si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale iau masuri pentru realizarea obiectivelor inscrise in programul prevazut la alin. (2) si examineaza, anual sau ori de cate ori este necesar, stadiul indeplinirii prevederilor acestuia.
    Art. 5
    Ministerul Economiei si Comertului elaboreaza politica in domeniul gazelor naturale si asigura ducerea la indeplinire a acesteia, in conditiile prevederilor prezentei legi, avand urmatoarele atributii principale:
    a) implementeaza politica energetica a Guvernului;
    b) elaboreaza programe si planuri de masuri pentru aplicarea politicii Guvernului in sectorul gazelor naturale;
    c) asigura elaborarea de studii pe baza carora urmeaza a fi stabilite prioritatile privind investitiile din sectorul gazelor naturale;
    d) elaboreaza proiecte de acte normative pentru sectorul gazelor naturale, cu consultarea persoanelor interesate din sectorul gazelor naturale;
    e) exercita calitatea de concedent pentru serviciul de distributie a gazelor naturale;
    f) supravegheaza aplicarea si respectarea masurilor stabilite pentru protectia mediului de catre participantii la activitatile din sectorul gazelor naturale;
    g) asigura armonizarea cu standardele si reglementarile Uniunii Europene in domeniul gazelor naturale si creeaza mecanismele necesare aplicarii acestora;
    h) elaboreaza si fundamenteaza, impreuna cu Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si cu organizatiile patronale si sindicale, propunerile de politica sociala specifice sectorului gazelor naturale, programele de asistenta sociala si medicala, de asigurari de risc si accidente, in vederea evitarii riscurilor profesionale si a reabilitarii celor care au suferit accidente de munca si boli profesionale;
    i) avizeaza, impreuna cu Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, normativele de protectie a muncii in sectorul gazelor naturale.

    CAP. 3
    Autoritatea de reglementare

    Art. 6
    (1) Autoritatea competenta in sectorul gazelor naturale este ANRGN, institutie publica autonoma de interes national, cu personalitate juridica, aflata in coordonarea primului-ministru, independenta din punct de vedere decizional, care isi desfasoara activitatea in baza regulamentului propriu de organizare si functionare.
    (2) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale ANRGN se asigura integral din venituri proprii.
    (3) Veniturile ANRGN provin din: tarife percepute pentru acordarea de autorizatii si licente, pentru prestari de servicii, precum si din contributii ale organismelor internationale sau ale agentilor economici, potrivit prevederilor legale in vigoare privind finantele publice.
    (4) ANRGN are dreptul sa infiinteze structuri proprii teritoriale.
    Art. 7
    ANRGN elaboreaza, aplica si monitorizeaza respectarea sistemului de reglementari obligatorii la nivel national, necesar pentru functionarea sectorului si a pietei gazelor naturale in conditii de eficienta, siguranta, concurenta, transparenta, tratament nediscriminatoriu al participantilor la piata de gaze naturale si de protectie a consumatorilor si a mediului.
    Art. 8
    ANRGN are urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) elaboreaza si propune spre aprobare Guvernului Regulamentul privind acordarea autorizatiilor si licentelor in sectorul gazelor naturale;
    b) stabileste conditiile de valabilitate pentru autorizatiile si licentele acordate;
    c) elaboreaza si aproba regulamentele pentru autorizarea si verificarea personalului si a agentilor economici care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare in domeniul gazelor naturale si stabileste conditiile de valabilitate pentru autorizatiile acordate;
    d) elaboreaza si aproba reglementari si norme tehnice la nivel national care stabilesc criteriile de siguranta tehnica, cerintele tehnice minime de proiectare, executie si exploatare, necesare pentru functionarea in conditii de eficienta si siguranta a obiectivelor din domeniul gazelor naturale;
    e) elaboreaza si propune spre aprobare Guvernului metodologia de emitere a atestatelor tehnice in sectorul gazelor naturale si participa, in conditiile legii, la activitatea de autorizare a laboratoarelor de analiza si incercari din domeniul gazelor naturale;
    f) participa la elaborarea si aplicarea regulamentelor pentru atestarea verificarilor de proiecte;
    g) elaboreaza si aproba regulamente pentru atestarea expertilor in domeniul gazelor naturale;
    h) elaboreaza si propune spre aprobare Guvernului regulamentele privind accesul tertilor la conductele din amonte, conductele de tranzit, la depozitele de inmagazinare, la sistemele de transport si de distributie a gazelor naturale;
    i) elaboreaza, aproba si aplica reglementari pentru organizarea si functionarea pietei de gaze naturale, privind asigurarea continuitatii si sigurantei alimentarii cu gaze naturale a consumatorilor;
    j) asigura liberalizarea totala a pietei interne de gaze naturale;
    k) aproba regulamentele de programare, functionare si dispecerizare a SNT si a depozitelor de inmagazinare a gazelor naturale, la propunerea operatorilor din sector;
    l) elaboreaza, aproba si aplica criterii si metode pentru aprobarea preturilor si pentru stabilirea tarifelor reglementate in sectorul gazelor naturale;
    m) elaboreaza si aproba contractele-cadru pentru furnizarea gazelor naturale, contractele-cadru pentru prestarea serviciilor de inmagazinare, de transport si de distributie, precum si contractele-cadru pentru activitatile conexe, desfasurate in baza unor tarife reglementate;
    n) elaboreaza, aproba si urmareste aplicarea reglementarilor tehnice, comerciale, economice, operationale, cu caracter obligatoriu, referitoare la parametrii de calitate ai serviciilor de transport, tranzit, inmagazinare, stocare, dispecerizare, distributie si furnizare a gazelor naturale;
    o) avizeaza, in conditiile legii, clauzele si conditiile specifice din contractele de concesiune a bunurilor, activitatilor si serviciilor din sectorul gazelor naturale;
    p) monitorizeaza:
    1. piata interna de gaze naturale;
    2. respectarea reglementarilor privind organizarea si functionarea pietei de gaze naturale;
    3. respectarea reglementarilor privind accesul la conductele din amonte, depozitele de inmagazinare si la sistemele de transport si de distributie;
    4. respectarea criteriilor si a metodelor pentru aprobarea preturilor si pentru stabilirea tarifelor reglementate in sectorul gazelor naturale;
    5. aplicarea regulilor privind gestionarea si alocarea capacitatilor de interconectare, impreuna cu autoritatea sau cu autoritatile de reglementare din statele cu care exista interconectare;
    6. modul de rezolvare a problemei capacitatii supraaglomerate a SNT al gazelor naturale;
    7. publicarea informatiilor de interes de catre operatorii sistemelor de transport si de distributie privind conductele de interconectare, utilizarea retelei si alocarea capacitatii catre partile interesate, tinand cont de necesitatea de a pastra confidentialitatea datelor cu caracter comercial;
    8. separarea efectiva a conturilor pentru activitatile de inmagazinare, transport, distributie si furnizare a gazelor naturale si GNL - gaz natural lichefiat, GPL - gaz petrolier lichefiat, GNCV - gaz natural comprimat pentru vehicule, pentru evitarea subventiilor incrucisate intre acestea;
    9. respectarea de catre operatorii licentiati a conditiilor de valabilitate pentru licente;
    10. activitatea operatorilor licentiati pentru asigurarea securitatii si continuitatii in furnizarea gazelor naturale;
    q) solutioneaza divergente privind refuzul de acces la SNT al gazelor naturale/sistemele de distributie a gazelor naturale;
    r) mediaza neintelegerile precontractuale in sectorul gazelor naturale, conform procedurilor proprii;
    s) elaboreaza, aproba si aplica Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul gazelor naturale;
    s) elaboreaza regulamentul de organizare si functionare propriu si stabileste responsabilitatile personalului, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
    t) protejeaza interesele legitime ale consumatorilor din sectorul gazelor naturale;
    t) deruleaza programe specifice, inclusiv programe de asistenta si expertiza conforme domeniului de activitate, aprobate de Guvern;
    u) creeaza baza de date necesara pentru desfasurarea activitatii sale si pentru furnizarea de informatii altor organisme implicate in elaborarea strategiei de dezvoltare a sectorului gazelor naturale, precum si in activitatea de comert international cu gaze naturale;
    v) colaboreaza cu:
    1. autoritatile de reglementare in domeniul gazelor naturale din alte state;
    2. organele de specialitate ale administratiei publice centrale sau locale;
    3. asociatii ale consumatorilor de gaze naturale;
    4. operatorii de servicii din sectorul gazelor naturale, asociatiile profesionale si asociatiile patronale din sectorul gazelor naturale, din tara si din alte state;
    w) elaboreaza, aproba si aplica regulamentele privind organizarea si functionarea Comitetului de reglementare si a Consiliului consultativ;
    x) stabileste, pentru operatorii licentiati, obiectivele privind asigurarea securitatii si continuitatii in furnizarea de gaze naturale, precum si conditiile si procedura de desemnare a furnizorului de ultima instanta;
    y) instruieste si perfectioneaza continuu personalul propriu;
    z) avizeaza, pentru fiecare perioada de reglementare pentru care se stabilesc tarife si preturi reglementate, programele de investitii ale operatorilor licentiati, in vederea recunoasterii costurilor si incadrarii acestora in tarifele si preturile aprobate.
    Art. 9
    (1) In vederea exercitarii atributiilor sale, ANRGN are dreptul de acces la informatiile si documentele legate de domeniul de activitate al agentilor economici, inclusiv la evidentele contabile ale acestora.
    (2) ANRGN are dreptul sa faca publice orice date sau informatii, cu exceptia datelor comerciale declarate ca avand caracter confidential.
    Art. 10
    (1) ANRGN este condusa de un presedinte si un vicepresedinte, numiti prin decizie a primului-ministru, pe o perioada de 5 ani. Presedintele reprezinta ANRGN in relatiile cu tertii.
    (2) Calitatea de presedinte si de vicepresedinte este incompatibila cu exercitarea oricarei alte functii publice, cu exceptia activitatii didactice, in conditiile legii. Presedintelui si vicepresedintelui le sunt interzise exercitarea activitatilor de comert in domeniul gazelor naturale si participarea la administrarea sau la conducerea unor societati comerciale, regii autonome sau a unor organizatii cooperatiste.
    (3) Mandatele presedintelui si al vicepresedintelui inceteaza:
    a) prin demisie;
    b) datorita imposibilitatii de exercitare a mandatului, constand intr-o indisponibilitate pe o perioada mai mare de 60 de zile consecutive;
    c) la survenirea unei incompatibilitati dintre cele prevazute la alin. (2);
    d) prin revocare, potrivit legii;
    e) prin deces.
    (4) In exercitarea atributiilor sale, presedintele emite ordine si decizii.
    (5) Ordinele si deciziile cu caracter normativ se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (6) Ordinele si deciziile emise de catre presedintele ANRGN pot fi atacate in contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 30 de zile de la data la care au fost comunicate partilor interesate sau de la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, daca au caracter normativ.
    Art. 11
    (1) Pentru activitatile de reglementare si de acordare de autorizatii si licente se constituie un comitet de reglementare format din presedinte, vicepresedinte si 3 membri din personalul ANRGN, numiti prin decizie a presedintelui ANRGN.
    (2) Ordinele si deciziile supuse aprobarii in Comitetul de reglementare sunt adoptate cu votul a cel putin 3 membri ai acestuia.
    (3) Membrii Comitetului de reglementare au dreptul la o indemnizatie de sedinta egala cu 5% din salariul de baza al presedintelui ANRGN, fara a depasi lunar 10% din acesta.
    (4) Incompatibilitatile prevazute la art. 10 alin. (2) sunt aplicabile si membrilor Comitetului de reglementare.
    Art. 12
    (1) Comitetul de reglementare al ANRGN este asistat de un consiliu consultativ format din 9 membri, numiti prin ordin al ministrului de resort, pe baza propunerilor primite din partea:
    a) asociatiilor patronale din domeniul gazelor naturale - un membru;
    b) organizatiilor sindicale din domeniul gazelor naturale - 2 membri;
    c) societatilor de transport al gazelor naturale - un membru;
    d) societatilor de inmagazinare a gazelor naturale - un membru;
    e) societatilor de distributie a gazelor naturale - un membru;
    f) asociatiilor consumatorilor de gaze naturale - un membru;
    g) Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor - un membru;
    h) Ministerului Economiei si Comertului - un membru.
    (2) Consiliul consultativ asigura armonizarea intereselor agentilor economici din sector cu cele ale consumatorilor de gaze naturale, evalueaza impactul reglementarilor ANRGN si face propuneri de imbunatatire a acestora, potrivit regulamentului de organizare si functionare propriu.
    (3) Membrii Consiliului consultativ au dreptul la o indemnizatie de sedinta egala cu 5% din salariul de baza al presedintelui ANRGN, fara a depasi lunar 10% din acesta.
    Art. 13
    (1) Personalul ANRGN este angajat, promovat si eliberat din functie in conformitate cu prevederile regulamentului de organizare si functionare, ale contractului colectiv de munca la nivelul ANRGN si ale reglementarilor legale in vigoare privind legislatia muncii.
    (2) Confidentialitatea tuturor informatiilor obtinute in cursul sau ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu in cadrul ANRGN este obligatorie pentru tot personalul acesteia si pentru membrii Consiliului consultativ, in conditiile legii.
    Art. 14
    (1) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivelul ANRGN.
    (2) Salarizarea personalului ANRGN se face potrivit reglementarilor in vigoare pentru institutiile publice finantate integral din venituri proprii.
    Art. 15
    Contractul colectiv de munca la nivelul ANRGN va fi negociat si inregistrat conform prevederilor legale.
    Art. 16
    (1) ANRGN intocmeste anual bugetul propriu de venituri si cheltuieli, in conformitate cu legislatia in vigoare, aprobat prin hotarare a Guvernului.
    (2) Soldurile anuale rezultate din executia bugetului de venituri si cheltuieli al ANRGN raman la dispozitia acesteia si se vor folosi in anul urmator cu aceeasi destinatie.

    CAP. 4
    Prevederi generale privind productia, transportul, tranzitul, distributia, inmagazinarea subterana si furnizarea gazelor naturale

    Art. 17
    Obligatiile comune ale titularilor de licente din sectorul gazelor naturale, indiferent de forma de proprietate sau de regimul juridic al acestora, sunt urmatoarele:
    a) sa intocmeasca, sa prezinte spre verificare ANRGN si sa publice rapoarte contabile anuale, in conformitate cu legislatia in vigoare; in sistemul de contabilitate interna a acestora se vor tine conturi separate pentru activitatile de inmagazinare, productie, transport, distributie si furnizare a gazelor naturale, asemenea evidentei contabile specifice corespunzatoare activitatilor respective realizate de operatorii din sector, in vederea evitarii discriminarii, subventionarii incrucisate si denaturarii concurentei;
    b) sa pastreze confidentialitatea informatiilor comerciale obtinute de la terti;
    c) sa furnizeze informatii necesare pentru accesul eficient la sistem al celorlalti operatori licentiati si solicitantilor/utilizatorilor din sectorul gazelor naturale;
    d) sa detina toate autorizatiile si licentele prevazute de legislatia in vigoare;
    e) sa respecte conditiile de valabilitate asociate autorizatiilor si licentelor emise de ANRGN;
    f) sa avizeze proiectele si sa urmareasca executia lucrarilor in sectorul gazelor naturale, in limitele drepturilor conferite prin licenta;
    g) sa ia toate masurile necesare in vederea trecerii la masurarea cantitatilor de gaze naturale in unitati de energie, astfel incat, in termen de 3 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, facturarea cantitatilor de gaze naturale sa se faca in baza energiei continute de acestea;
    h) sa puna la dispozitie ANRGN copii de pe toate contractele de import si, la cerere, contractele de tranzit al gazelor naturale, dupa caz;
    i) sa solicite ANRGN, pentru fiecare perioada de reglementare pentru care se stabilesc tarife si preturi reglementate, avizarea programelor de investitii, in vederea recunoasterii costurilor si incadrarii acestora in tarifele sau preturile aprobate; solicitarea avizului se realizeaza cu cel putin 60 de zile anterior termenului de depunere a fundamentarilor pentru tarifele sau preturile reglementate.
    Art. 18
    Producatorul de gaze naturale este persoana juridica titulara de acord petrolier, de autorizatie pentru infiintarea instalatiilor tehnologice de suprafata aferente activitatii de productie, dupa caz, de autorizatie de functionare a instalatiilor tehnologice de suprafata aferente activitatii de productie si titulara de licenta de furnizare, in conditiile prezentei legi, care are ca specific activitatea de productie a gazelor naturale.
    Art. 19
    Obligatiile principale ale producatorului de gaze naturale sunt:
    a) sa asigure operarea, intretinerea, reabilitarea si modernizarea instalatiilor tehnologice de suprafata aferente extractiei, tratarii, comprimarii si masurarii gazelor naturale in conditii de siguranta, eficienta si de protectie a mediului;
    b) sa asigure accesul furnizorilor si al consumatorilor eligibili la conductele din amonte in conditii nediscriminatorii, conform reglementarilor specifice.
    Art. 20
    Principalele drepturi ale producatorului de gaze naturale sunt:
    a) sa elaboreze norme tehnice specifice activitatii proprii si sa le supuna spre aprobare ANRGN;
    b) sa comercializeze gazele naturale rezultate ca urmare a procesului de extractie;
    c) sa intrerupa functionarea instalatiilor pentru timpul strict necesar, in vederea executarii lucrarilor de intretinere si de reparatii, precum si in alte situatii prevazute de lege, cu anuntarea prealabila a dispecerilor sistemelor afectate si, dupa caz, a consumatorilor;
    d) sa refuze accesul tertilor la conductele din amonte, conform prevederilor art. 64.
    Art. 21
    (1) Activitatea de transport al gazelor naturale constituie serviciu public de interes national.
    (2) Lucrarile de realizare, reabilitare, retehnologizare, exploatare si intretinere a obiectivelor/sistemelor de transport de gaze naturale sunt lucrari de utilitate publica.
    Art. 22
    In vederea asigurarii independentei operatorului de transport, se aplica urmatoarele criterii minime:
    a) persoanele care asigura conducerea operatorului de transport nu pot face parte din structurile intreprinderii integrate din sectorul gazelor naturale in care raspund, direct sau indirect, de coordonarea furnizarii gazelor naturale;
    b) operatorul de transport trebuie sa aiba drepturi efective de luare a deciziilor, independent de intreprinderea integrata din sectorul gazelor naturale, cu privire la activele necesare pentru exploatarea, intretinerea sau dezvoltarea retelei de transport;
    c) operatorul de transport stabileste un program de masuri, astfel incat sa existe garantia ca practicile discriminatorii sunt excluse, si asigura conditiile monitorizarii acestuia.
    Art. 23
    (1) Punctele de delimitare ale SNT sunt de la robinetul de la iesirea din statia de reglare-masurare predare apartinand producatorilor sau operatorilor sistemelor de inmagazinare, respectiv punctul de trecere a frontierei in cazul conductelor de interconectare la sistemele de transport din tarile vecine, pana la robinetul de la iesirea din statia de reglare-masurare-predare apartinand operatorului de transport, respectiv punctul de trecere a frontierei in cazul conductelor de interconectare la sistemele de transport din tarile vecine.
    (2) SNT face parte din proprietatea publica a statului, fiind de importanta strategica.
    Art. 24
    Operatorul SNT nu se va angaja, in mod direct sau indirect, in operatiuni de exploatare, extractie, distributie si furnizare la consumatori a gazelor naturale, inclusiv prin detinerea de actiuni sau pachete de actiuni ori printr-un contract de administrare in care sunt implicate persoanele juridice care desfasoara astfel de activitati.
    Art. 25
    Operatorul SNT are obligatia de a asigura:
    a) operarea SNT si asigurarea echilibrului fizic al acestuia, respectiv programarea, dispecerizarea si functionarea SNT in conditii de siguranta;
    b) intretinerea, reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea SNT in conditii de siguranta, eficienta si de protectie a mediului;
    c) realizarea, intretinerea si dezvoltarea unui sistem informatic de monitorizare, comanda si achizitie de date, care sa permita monitorizarea si conducerea operativa a functionarii SNT al gazelor naturale;
    d) accesul tertilor la SNT, conform unor reglementari specifice, in conditii nediscriminatorii, in limitele capacitatilor de transport si cu respectarea regimurilor tehnologice;
    e) elaborarea si aplicarea regimurilor optime de transport si de livrare pentru cantitatile de gaze naturale notificate de producatori, furnizori, operatori de inmagazinare si/sau consumatori, pentru o anumita perioada, conform contractelor incheiate;
    f) elaborarea si actualizarea acordurilor tehnice de exploatare in zona de granita, in cazul in care furnizorul este un exportator sau un beneficiar de tranzit de gaze naturale pe teritoriul Romaniei;
    g) intocmirea si urmarirea bilantului de gaze naturale intrate in sistem si, respectiv, iesite din sistem;
    h) elaborarea Programului de dezvoltare propriu privind SNT - pentru obiectivele care nu au fost precizate prin acordul de concesiune -, in concordanta cu nivelul actual al consumului si avand in vedere dezvoltarea de noi zone de consum si evolutia celor existente, in conditii de eficienta economica si de siguranta in exploatare;
    i) detinerea in depozitele subterane a cantitatilor necesare asigurarii permanente a echilibrului fizic al SNT, in conditiile unor reglementari specifice emise de ANRGN;
    j) nivelul de odorizare a gazelor naturale corespunzator reglementarilor in vigoare.
    Art. 26
    Operatorul SNT are, in principal, urmatoarele drepturi:
    a) sa perceapa tarife nediscriminatorii, corespunzatoare serviciilor prestate, sa limiteze si/sau sa intrerupa prestarea serviciului in caz de neplata, conform reglementarilor ANRGN aplicabile;
    b) prin derogare de la prevederile art. 24, sa comercializeze cantitatile proprii de gaze naturale primite ca plata pentru serviciile de tranzit;
    c) sa refuze accesul tertilor la SNT, in conditiile prevazute la art. 64;
    d) sa intrerupa sau sa limiteze transportul gazelor naturale in conditiile in care sunt periclitate siguranta si integritatea sistemului de transport, conform reglementarilor specifice;
    e) sa intrerupa functionarea instalatiilor pentru timpul strict necesar, in vederea executarii lucrarilor de intretinere si de reparatii, precum si in alte situatii prevazute de lege, cu anuntarea prealabila a dispecerilor sistemelor afectate si, dupa caz, a consumatorilor;
    f) sa elaboreze norme tehnice specifice activitatii proprii si sa le supuna spre aprobare ANRGN;
    g) sa elaboreze reglementari obiective, transparente si nediscriminatorii pentru echilibrarea sistemului de transport al gazelor naturale, inclusiv propuneri pentru fundamentarea tarifelor care trebuie platite de utilizatorii de sistem in cazul dezechilibrului energetic, si sa le supuna spre aprobare ANRGN;
    h) sa stocheze gaze naturale in SNT, in conditiile unor reglementari specifice emise de ANRGN;
    i) prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, sa foloseasca, cu acordul autoritatii publice locale, cu titlu gratuit, terenurile proprietate publica locala ocupate de obiectivele SNT, precum si pe cele utilizate pentru lucrarile de executie, exploatare, intretinere si reparatii;
    j) prin exceptare de la prevederile art. 24, sa efectueze operatiuni comerciale de cumparare-vanzare a gazelor naturale, in conditiile stabilite si in limitele aprobate de ANRGN, strict in vederea asigurarii echilibrului fizic si mentinerii in parametri operationali a SNT; evidentele contabile privind astfel de operatiuni vor fi tinute distinct de cele privind activitatea de transport.
    Art. 27
    Tranzitul de gaze naturale consta in transportul prin SNT si/sau prin conducte magistrale dedicate acestui scop peste teritoriul Romaniei, cu sau fara transbordare, al gazelor naturale provenite din alt stat si destinate unui stat tert.
    Art. 28
    Tranzitul de gaze naturale se efectueaza pe baze juridice si comerciale, cu respectarea legislatiei in vigoare si a acordurilor internationale la care Romania este parte.
    Art. 29
    Activitatea de tranzit al gazelor naturale prin conductele existente este asigurata de catre operatorul SNT, care poate realiza inclusiv lucrari de dezvoltare a capacitatilor de tranzit.
    Art. 30
    (1) Operatorul SNT va asigura, in limitele capacitatilor disponibile, accesul tertilor la SNT in scopul tranzitarii gazelor naturale provenite dintr-un alt stat si destinate unui stat tert.
    (2) Accesul tertilor la SNT in scopul tranzitarii gazelor naturale se realizeaza conform reglementarilor specifice emise de ANRGN.
    (3) Contractele viitoare de tranzit si orice alocare de capacitati prin aceste contracte se vor realiza cu respectarea dreptului de acces la retea al tertilor, in conformitate cu reglementari specifice elaborate de ANRGN.
    Art. 31
    Delimitarea sistemelor de distributie de cele de transport/productie si de cele ale consumatorilor se face de la robinetul aflat la iesirea din statia de reglare-masurare-predare a transportatorului/producatorului sau a altui distribuitor pana la iesirea din statiile/posturile de reglare/masurare sau, dupa caz, la iesirea din robinetul de bransament la consumatori.
    Art. 32
    Activitatea de distributie a gazelor naturale constituie serviciu public de interes national.
    Art. 33
    (1) Serviciul public de distributie a gazelor naturale se concesioneaza conform prevederilor legale in vigoare pentru una sau mai multe zone delimitate - unitati administrativ-teritoriale (municipiu, oras, comuna).
    (2) Concedentul serviciului de distributie, in conditii justificate, poate decide organizarea licitatiei de concesionare a serviciului de distributie a gazelor naturale pentru una sau mai multe localitati aferente unei unitati administrativ-teritoriale, din cadrul careia, pentru cel putin o localitate, serviciul de distributie a fost deja concesionat.
    (3) Participantii la licitatia de concesionare a serviciului de distributie a gazelor naturale trebuie sa detina licenta provizorie in sectorul gazelor naturale emisa de ANRGN.
    Art. 34
    In vederea asigurarii independentei operatorului de distributie, se aplica urmatoarele criterii minime:
    a) persoanele care asigura conducerea operatorului de distributie nu pot face parte din structurile intreprinderii integrate din sectorul gazelor naturale in care raspund, direct sau indirect, de coordonarea productiei si furnizarii gazelor naturale;
    b) operatorul de distributie trebuie sa aiba drepturi efective de luare a deciziilor, independent de intreprinderea integrata din sectorul gazelor naturale, cu privire la activele necesare pentru exploatarea, intretinerea sau dezvoltarea retelei de distributie;
    c) operatorul de distributie stabileste un program de masuri, astfel incat sa existe garantia ca practicile discriminatorii sunt excluse, si asigura conditiile monitorizarii acestuia.
    Art. 35
    Distribuitorul de gaze naturale are, in principal, urmatoarele obligatii:
    a) sa opereze, sa intretina, sa repare, sa modernizeze si sa dezvolte sistemul de distributie in conditii de siguranta, eficienta economica si de protectie a mediului, activitatile urmand a fi desfasurate in baza autorizatiilor specifice pentru proiectare si executie a sistemelor de alimentare cu gaze naturale, iar operarea urmand a se desfasura in baza licentei de distributie;
    b) sa asigure nivelul de odorizare a gazelor naturale corespunzator reglementarilor in vigoare, in baza contractelor de prestari de servicii incheiate cu operatorul SNT, si, acolo unde este cazul, prin odorizare suplimentara in statiile de reglare de sector;
    c) sa realizeze interconectari cu alte sisteme, dupa caz, si sa asigure capacitatea sistemului de distributie pe termen lung;
    d) sa asigure accesul tertilor la sistemele de distributie, in conditii nediscriminatorii, in limitele capacitatilor de distributie, cu respectarea regimurilor tehnologice, conform reglementarilor specifice elaborate de ANRGN;
    e) sa intocmeasca si sa urmareasca bilantul de gaze naturale intrate si iesite din sistemul propriu;
    f) sa evite subventia incrucisata intre categoriile de consumatori cu privire la repartizarea costurilor pentru rezervarea capacitatii de distributie;
    g) sa preia pentru o perioada determinata, la solicitarea si conform reglementarilor ANRGN, operarea unui sistem de distributie al carui operator initial a fost sanctionat cu retragerea licentei de distributie;
    h) sa asigure echilibrul permanent al sistemului operat;
    i) sa asigure conditiile de securitate in alimentarea cu gaze naturale.
    Art. 36
    Distribuitorul de gaze naturale are, in principal, urmatoarele drepturi:
    a) sa desfasoare activitati comerciale legate de serviciul de distributie a gazelor naturale;
    b) sa incaseze contravaloarea tarifelor corespunzatoare serviciilor prestate, sa limiteze si/sau sa intrerupa prestarea serviciului in caz de neplata, conform reglementarilor ANRGN aplicabile;
    c) prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 219/1998, sa foloseasca, cu acordul autoritatii publice locale, cu titlu gratuit, terenurile proprietate publica locala ocupate de obiectivele sistemului de distributie, precum si pe cele utilizate pentru realizarea lucrarilor de executie, operare, intretinere si reparatii, in conditiile legii;
    d) sa intrerupa functionarea obiectivelor sistemului de distributie si alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor pentru timpul strict necesar executarii lucrarilor de intretinere si reparatii, precum si in alte situatii prevazute de prezenta lege sau in caz de forta majora, cu anuntarea prealabila a dispecerilor sistemelor afectate si, dupa caz, a consumatorilor;
    e) sa aiba acces la instalatiile de utilizare ale consumatorului conform contractelor si, ori de cate ori este necesara interventia, potrivit legii;
    f) sa sisteze alimentarea cu gaze naturale a aparatelor de utilizare care nu respecta prevederile legislatiei in vigoare;
    g) sa stocheze gaze naturale in sistemele de distributie, in conditiile unor reglementari specifice emise de ANRGN;
    h) sa refuze accesul la sistemul de distributie in conditiile prevazute la art. 64;
    i) sa elaboreze norme tehnice specifice activitatii proprii si sa le supuna spre aprobare ANRGN.
    Art. 37
    Gazele naturale se inmagazineaza in scopul:
    a) asigurarii securitatii in alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor;
    b) armonizarii variatiilor consumului sezonier, zilnic si orar cu sursele de gaze disponibile;
    c) asigurarii permanente a echilibrului fizic al SNT;
    d) realizarii serviciului public obligatoriu;
    e) asigurarii consumului propriu de catre consumatorii eligibili;
    f) realizarii altor activitati comerciale.
    Art. 38
    Operatorul de inmagazinare are, in principal, urmatoarele obligatii:
    a) operarea, intretinerea, reabilitarea si modernizarea instalatiilor tehnologice de suprafata aferente depozitelor de inmagazinare, in conditii de siguranta, eficienta si de protectie a mediului;
    b) asigurarea accesului tertilor la depozitele de inmagazinare, in conditii nediscriminatorii, conform reglementarilor specifice emise de ANRGN.
    Art. 39
    Operatorul depozitului de inmagazinare are, in principal, urmatoarele drepturi:
    a) sa incaseze tariful aferent prestarii serviciului de inmagazinare subterana a gazelor naturale, sa limiteze si/sau sa intrerupa prestarea serviciului in caz de neplata, conform reglementarilor ANRGN;
    b) sa elaboreze norme tehnice specifice activitatii proprii si sa le supuna spre aprobare ANRGN;
    c) sa intrerupa functionarea instalatiilor pentru timpul strict necesar, in vederea executarii lucrarilor de intretinere si de reparatii, precum si in alte situatii prevazute de lege, cu anuntarea prealabila a dispecerilor sistemelor afectate si, dupa caz, a consumatorilor;
    d) sa refuze in mod justificat accesul tertilor la depozitele de inmagazinare.
    Art. 40
    Furnizorul de gaze naturale are, in principal, urmatoarele obligatii:
    a) sa desfasoare activitatea de comercializare a gazelor naturale pe baza de contracte comerciale, cu precizarea ca pentru piata reglementata contractele se incheie cu respectarea prevederilor contractelor-cadru;
    b) sa respecte standardele de performanta pentru serviciul de furnizare;
    c) sa asigure, in baza contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru piata reglementata, furnizarea gazelor naturale pentru consumatorii captivi situati in zonele pentru care furnizorul detine si licenta de distributie a gazelor naturale;
    d) sa asigure continuitatea si siguranta in furnizarea gazelor naturale contractate.
    Art. 41
    Furnizorul de gaze naturale are, in principal, urmatoarele drepturi:
    a) sa incaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate, conform contractelor incheiate cu consumatorii eligibili, operatorii de sistem si/sau cu alti furnizori;
    b) sa incaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate in regim reglementat, conform preturilor stabilite de ANRGN si prevederilor contractelor-cadru;
    c) sa limiteze si/sau sa sisteze furnizarea gazelor naturale la consumatori/operatori de sistem si/sau alti furnizori, in conditiile specificate in contracte.
    Art. 42
    Consumatorul nu are dreptul sa vanda gazele naturale achizitionate, acestea fiind utilizate pentru consumul propriu.

    CAP. 5
    Autorizatii si licente

    Art. 43
    In vederea infiintarii, functionarii si/sau modificarii unor capacitati de productie, transport, inmagazinare/stocare, tranzit si distributie a gazelor naturale, precum si pentru a desfasura activitati de furnizare, transport, inmagazinare/stocare, tranzit si distributie in sectorul gazelor naturale, persoanele juridice romane sau straine au obligatia detinerii de autorizatii si/sau de licente emise de ANRGN in baza unui regulament specific.
    Art. 44
    Sunt supuse regimului de autorizare in sectorul gazelor naturale:
    a) instalatiile tehnologice de suprafata aferente activitatii de productie;
    b) instalatiile tehnologice de suprafata aferente activitatii de inmagazinare/stocare;
    c) capacitatile de transport;
    d) capacitatile de tranzit;
    e) capacitatile de dispecerizare;
    f) capacitatile de distributie.
    Art. 45
    Autorizatiile pentru obiectivele din sectorul gazelor naturale sunt:
    a) de infiintare;
    b) de functionare;
    c) de modificare.
    Art. 46
    Tipurile de licente sunt:
    a) de furnizare;
    b) de transport;
    c) de inmagazinare;
    d) de dispecerizare;
    e) de distributie;
    f) de tranzit.
    Art. 47
    (1) ANRGN poate refuza acordarea unei autorizatii/licente in urmatoarele cazuri:
    a) neindeplinirea de catre solicitant a uneia dintre conditiile prevazute in regulamentele specifice;
    b) solicitantul se afla in procedura de reorganizare judiciara sau de faliment;
    c) solicitantului i-a fost retrasa de catre ANRGN o autorizatie/licenta in ultimii 5 ani;
    d) pentru construirea si exploatarea sistemelor de distributie a gazelor naturale intr-o zona delimitata pentru care a fost emisa autorizatie/licenta unui alt agent economic.
    (2) Motivele pentru care se refuza acordarea unei autorizatii/licente sunt obiective si nediscriminatorii si sunt aduse la cunostinta solicitantului, acesta putand actiona la instanta judecatoreasca de contencios administrativ, in conditiile legii.
    Art. 48
    (1) In cazul in care ANRGN desemneaza, pentru o perioada determinata, un distribuitor sa preia operarea unui sistem de distributie a gazelor naturale, ca urmare a retragerii licentei de distributie de la operatorul precedent, autorizatia de functionare va fi transferata noului distribuitor.
    (2) Operatorul de distributie caruia i s-a retras licenta de distributie este obligat sa puna la dispozitie noului operator registrele, inregistrarile si informatiile aflate in posesia sa, necesare indeplinirii neintrerupte a obligatiilor ce decurg din prestarea serviciului de distributie.
    Art. 49
    In vederea proiectarii si executiei unor obiective/sisteme de productie, de inmagazinare/stocare, de transport, de distributie si a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, persoanele juridice au obligatia de a detine autorizatii emise de ANRGN in baza unui regulament specific.
    Art. 50
    Obiectivele din sectorul gazelor naturale, precum si lucrarile de modificare, modernizare sau extindere a acestora vor fi proiectate si executate de persoane juridice autorizate.
    Art. 51
    Persoanele juridice au obligatia de a detine autorizatiile necesare in vederea proiectarii si executiei pentru urmatoarele obiective din sectorul gazelor naturale:
    a) instalatii tehnologice de suprafata, statii de comprimare a gazelor naturale, conducte din amonte si racorduri aferente productiei si/sau inmagazinarii/stocarii gazelor naturale;
    b) conducte de transport al gazelor naturale si statii de comprimare aferente SNT;
    c) racorduri de inalta presiune si statii de reglare masurare aferente SNT;
    d) sisteme de distributie a gazelor naturale, executate din otel si/sau din polietilena;
    e) bransamente executate din otel si/sau din polietilena si statii si/sau posturi de reglare;
    f) instalatii de utilizare a gazelor naturale industriale si neindustriale.
    Art. 52
    Inainte de executia lucrarilor pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, proiectele se verifica de catre verificatori atestati conform reglementarilor in vigoare si se avizeaza de catre operatorii licentiati care urmeaza sa exploateze obiectivele din sectorul gazelor naturale.
    Art. 53
    In vederea proiectarii, executiei si/sau exploatarii unor obiective/sisteme de productie, de inmagazinare/stocare, de transport, de distributie si a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, persoanele fizice au obligatia de a detine calitatea de instalator autorizat, acordata de ANRGN in baza unui regulament specific.
    Art. 54
    Criteriile si procedurile privind acordarea autorizatiilor/licentelor sunt obiective si nediscriminatorii si se fac publice de catre ANRGN.
    Art. 55
    Motivele pentru care se refuza acordarea unei autorizatii/licente sunt aduse la cunostinta solicitantului.

    CAP. 6
    Atestarea in sectorul gazelor naturale

    Art. 56
    Echipamentele, instalatiile, aparatele, produsele si procedeele utilizate in sectorul gazelor naturale trebuie atestate tehnic in baza unei metodologii elaborate de ANRGN si aprobate prin hotarare a Guvernului.
    Art. 57
    Proiectele obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale (productie, inmagazinare/stocare, transport si/sau distributie) vor fi verificate de catre persoane fizice atestate, conform reglementarilor in vigoare, care detin calitatea de verificatori de proiecte.
    Art. 58
    Verificarea proiectelor de catre personalul atestat conform reglementarilor in vigoare nu poate fi extinsa si la proiectele a caror verificare este reglementata prin legi speciale.
    Art. 59
    Verificatorii de proiecte atestati raspund in mod solidar cu proiectantii pentru asigurarea prin proiect a tuturor cerintelor tehnice si de calitate prevazute de legislatia in vigoare, in vederea realizarii si exploatarii in conditii de siguranta a obiectivului proiectat, precum si pentru eventualele modificari ale proiectului pe durata executiei.
    Art. 60
    (1) Avizarea proiectelor se face, dupa caz, de catre operatorul licentiat pentru inmagazinarea, transportul, distributia gazelor naturale sau de catre titularul licentei de furnizare care exploateaza infrastructura din campurile de productie, care va exploata obiectivele prevazute in proiecte.
    (2) Proiectele pentru obiective noi din sectorul gazelor naturale, acolo unde nu exista operator licentiat, se avizeaza, in conditii contractuale, de catre orice titular de licenta specifica exploatarii obiectivului.

    CAP. 7
    Acces si refuz de acces

    Art. 61
    Accesul tertilor la conductele din amonte, la depozitele de inmagazinare, la sistemele de transport si la sistemele de distributie a gazelor naturale se realizeaza in regim reglementat.
    Art. 62
    Accesul la SNT, la sistemele de distributie si la conductele din amonte are doua componente: racordarea la sistem si utilizarea acestuia.
    Art. 63
    Racordarea se realizeaza pe baza de tarif, platit de solicitant, conform reglementarilor specifice elaborate de ANRGN.
    Art. 64
    Refuzul accesului tertilor la conductele din amonte, la depozitele de inmagazinare, la SNT si la sistemele de distributie a gazelor naturale se poate face in urmatoarele situatii:
    a) capacitatea este insuficienta;
    b) nu exista obiective/conducte parti componente ale sistemelor la care urmeaza a fi realizata conectarea;
    c) accesul la sistem impiedica indeplinirea obligatiilor de serviciu public si siguranta in exploatare;
    d) aparatele de utilizare solicitate nu se incadreaza in cerintele minime privind siguranta in functionare si protectia mediului, prevazute de legislatia in vigoare;
    e) accesul la sistem poate conduce la serioase dificultati economice si/sau financiare in ceea ce priveste activitatea reglementata in cauza, pentru titularul de licenta/autorizatie caruia i se solicita accesul;
    f) calitatea gazelor naturale care urmeaza sa fie introduse in sisteme si/sau in depozite nu corespunde cerintelor impuse de reglementarile in vigoare;
    g) neindeplinirea obligatiei de plata a contravalorii serviciilor prestate de operatorul de sistem, corespunzator clauzelor contractuale.
    Art. 65
    (1) Operatorul licentiat care refuza accesul din lipsa de capacitate sau din lipsa obiectivelor/conductelor parti componente ale sistemelor la care urmeaza a fi realizata racordarea este obligat sa finanteze lucrarile necesare, daca acestea sunt economic justificate, pentru a acorda accesul solicitantilor.
    (2) In cazul in care realizarea obiectivelor/conductelor precizate la alin. (1) nu este economic justificata pentru operatorul licentiat, solicitantul are dreptul sa participe, in colaborare cu acesta, la finantarea obiectivelor/conductelor, sub conditia incheierii unui contract prin care consimte preluarea in patrimoniul operatorului licentiat a obiectivelor/conductelor din momentul punerii in functiune a acestora.
    (3) Solicitantul isi poate recupera investitia in conditiile legii.
    Art. 66
    Pentru solutionarea divergentelor, in cazul refuzului nejustificat de acces, ANRGN va emite o hotarare in termen de 60 de zile de la primirea reclamatiei.
    Art. 67
    In indeplinirea prevederilor art. 66 se constituie in cadrul ANRGN Comisia de solutionare a refuzului de acces la sistemele de transport, distributie, inmagazinare subterana si la conductele din amonte; organizarea si functionarea comisiei se vor face in baza unor reglementari specifice emise de ANRGN.
    Art. 68
    Hotararea comisiei prevazute la art. 67 are caracter definitiv, putand fi atacata, in termenul prevazut de lege, la Curtea de Apel Bucuresti.
    Art. 69
    Gradul de deschidere a pietei gazelor naturale se stabileste prin hotarare a Guvernului.

    CAP. 8
    Magistrale directe

    Art. 70
    In vederea asigurarii necesarului de gaze naturale, consumatorii eligibili pot solicita ANRGN aprobarea pentru construirea unei magistrale directe.
    Art. 71
    (1) La cererea consumatorului eligibil, in caz de refuz justificat privind accesul la sistem, ANRGN emite autorizatii si licente in conditiile legii.
    (2) Magistrala directa construita de consumatorul eligibil pe cheltuiala proprie se afla in proprietatea acestuia.
    Art. 72
    (1) Criteriile transparente si nediscriminatorii pentru acordarea autorizatiilor de infiintare, de functionare, precum si a autorizatiei de operare a magistralei directe se elaboreaza de ANRGN.
    (2) Constructia magistralei directe se realizeaza in conditii de eficienta si doar in cazul in care nu afecteaza tarifele pentru restul utilizatorilor.

    CAP. 9
    Obligatiile ce decurg din prestarea serviciului public

    Art. 73
    Titularii de licente de inmagazinare, transport, distributie si furnizare a gazelor naturale au urmatoarele obligatii privind serviciul public:
    a) asigurarea securitatii si continuitatii in furnizare, conform prevederilor legale in vigoare;
    b) realizarea serviciului in conditii de eficienta energetica si de protectie a mediului;
    c) respectarea prevederilor impuse de standardele de performanta specifice;
    d) asigurarea accesului tertilor la sisteme, in conditiile prevazute la art. 61 - 63.

    CAP. 10
    Prevederi generale privind gazul petrolier lichefiat (GPL), gazul natural comprimat pentru vehicule (GNCV) si gazul natural lichefiat (GNL)

    Art. 74
    Reglementarile tehnice si comerciale cu privire la stocarea, distributia si utilizarea GPL sunt elaborate de ANRGN cu consultarea persoanelor juridice interesate.
    Art. 75
    (1) Reglementarile tehnice si comerciale privind tratarea si comprimarea gazelor naturale pentru producerea GNCV, precum si cele privind stocarea acestora in recipientele din statiile de umplere sunt elaborate de ANRGN cu consultarea agentilor economici interesati.
    (2) In scopul realizarii cadrului general de reglementare pentru producerea, stocarea, livrarea si utilizarea GNCV, ANRGN, in colaborare cu Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat si Registrul Auto Roman, elaboreaza Codul tehnic al GNCV.
    Art. 76
    Cadrul general de reglementare privind GNL este elaborat de ANRGN prin Codul tehnic al GNL.
    Art. 77
    Agentii economici si/sau persoanele fizice care doresc sa desfasoare activitati de proiectare, executie si exploatare in domeniul GNL, GNCV (tratare, comprimare si stocare in recipientele din statiile de umplere), GPL (producere, stocare si distributie) trebuie sa detina autorizatii/licente emise de ANRGN in baza unor regulamente specifice.
    Art. 78
    Desfasurarea de catre agentii economici a activitatilor comerciale in legatura cu GNL, GNCV si GPL se realizeaza in baza licentelor emise de ANRGN conform regulamentelor specifice.

    CAP. 11
    Concesionarea si regimul drepturilor asupra proprietatii altuia

    Art. 79
    Bunurile proprietate publica aferente obiectivelor/sistemelor de transport si inmagazinare a gazelor naturale, precum si serviciile de transport, de inmagazinare si de distributie a gazelor naturale fac obiectul concesionarii catre persoane juridice romane sau straine, in conditiile legii.
    Art. 80
    (1) Concesionarea serviciilor de distributie a gazelor naturale este exclusiva cu privire la zonele delimitate pentru care s-a acordat.
    (2) Persoanele juridice participante la licitatiile de concesionare a serviciului de distributie a gazelor naturale trebuie sa detina licenta provizorie emisa de ANRGN privind desfasurarea activitatii care face obiectul concesionarii.
    (3) Dupa adjudecarea concesiunii, in vederea desfasurarii activitatii, concesionarul va solicita autorizatiile/licentele specifice prevazute de legislatia in vigoare.
    Art. 81
    Concesionarul serviciului de distributie a gazelor naturale trebuie sa asigure urmarirea executarii lucrarilor prevazute in contractul de concesiune, fie prin personal propriu, in cazul in care este titular de licenta de distributie, fie pe baze contractuale, cu un alt operator licentiat pentru alta zona delimitata.
    Art. 82
    (1) Concesionarul poate renunta la contract daca indeplineste, cumulativ, urmatoarele conditii:
    a) comunica in scris concedentului si ANRGN intentia sa de renuntare;
    b) pune la dispozitie concedentului intreaga documentatie privind activitatea desfasurata pana la data renuntarii, precum si rezultatele acesteia;
    c) achita concedentului redeventa datorata pana la momentul incetarii concesiunii.
    (2) In situatia prevazuta la alin. (1) concesionarul are obligatia de a asigura continuitatea serviciului pe o perioada determinata, dar nu mai mult de 90 de zile, stabilita de ANRGN.
    (3) Dupa indeplinirea de catre titular a conditiilor prevazute la alin. (1) si (2), concedentul emite decizia de incuviintare a renuntarii, care va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    (4) Titularul va ramane raspunzator fata de cei interesati atat pentru toate pagubele cauzate prin exploatarea si prin lucrarile efectuate pana la data renuntarii, cat si pentru cele rezultate din relatiile comerciale specifice activitatii care a facut obiectul concesiunii, inclusiv pentru cele constatate dupa emiterea deciziei de incuviintare a renuntarii.
    Art. 83
    (1) Dreptul de concesiune poate fi retras de concedent in situatiile in care titularul:
    a) nu efectueaza volumul de lucrari in termenele prevazute in contract;
    b) nu respecta clauzele esentiale definite ca atare de catre partile din contract, care includ obligatoriu clauzele privind plata redeventelor si protectia mediului.
    (2) Decizia de retragere a concesiunii emisa de concedent poate fi contestata, in termen de 30 de zile de la comunicare, la instanta de contencios administrativ competenta. Decizia ramasa definitiva va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 84
    (1) Concesiunea inceteaza prin retragerea autorizatiei de functionare si/sau a licentei, precum si in conditiile Legii nr. 219/1998 si ale Legii petrolului nr. 238/2004, dupa caz.
    (2) Licenta corelativa concesiunii se retrage de ANRGN in conditiile incetarii contractului de concesiune.
    (3) La incetarea din orice motiv a contractului de concesiune, bunurile aferente serviciului de distributie, aflate in proprietatea concesionarului, pot fi preluate, in tot sau in parte, de catre concedent sau de catre un alt concesionar, cu acordul concedentului, in schimbul platii unei compensatii egale cu valoarea neamortizata a acestor bunuri, valoare reglementata, considerata la fundamentarea tarifelor.
    Art. 85
    (1) Pentru realizarea serviciului de transport sau de distributie, in cazul utilizarii bunurilor proprietate a tertilor care au fost puse in functiune pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, concesionarul are urmatoarele drepturi:
    a) sa foloseasca aceste bunuri prin efectul legii;
    b) fara a se aduce atingere dreptului prevazut la lit. a), conditiile de exercitare a acestuia sunt cele prevazute in procesul-verbal de receptie tehnica si/sau in contract;
    c) sa includa costurile aferente lucrarilor de exploatare, intretinere, reparatii si modernizare si altele, efectuate pentru bunuri, la fundamentarea tarifului pentru serviciul prestat, in conditiile reglementarilor ANRGN specifice;
    d) la solicitarea si cu acordul proprietarului, sa preia aceste bunuri in patrimoniul sau cu titlu gratuit;
    e) sa dezvolte sistemul;
    f) sa utilizeze intreaga capacitate a bunului;
    g) sa asigure accesul unor noi solicitanti, cu respectarea uneia dintre urmatoarele conditii:
    1. prezentarea acceptului proprietarului;
    2. prezentarea acordului solicitantului de acces privind despagubirea proprietarului; acordul solicitantului se prezuma atunci cand acesta consimte in scris, printr-un act autentic, sa il despagubeasca pe proprietar pentru partea ce ii revine din investitia facuta;
    h) sa solicite proprietarului bunului documente tehnico-economice care sa faca dovada calitatii materialelor si lucrarilor efectuate, precum si a valorii investitiei;
    i) sa inlocuiasca bunurile in scopul modernizarii sau maririi capacitatii sistemului; concesionarul este proprietarul bunurilor astfel inlocuite.
    (2) Corelativ cu drepturile prevazute la alin. (1), operatorii sistemelor de transport/distributie se obliga:
    a) sa finanteze, la expirarea duratei de functionarea, investitiile aferente inlocuirii bunurilor;
    b) sa opereze si sa intretina bunurile pentru functionarea in conditii de siguranta a sistemului.
    (3) In vederea asigurarii continuitatii in furnizare si a securitatii serviciilor publice de interes national de transport/distributie a gazelor naturale, pentru bunurile proprietate a tertilor, scopul initial pentru care au fost construite nu poate fi modificat de catre acestia.
    Art. 86
    Asupra terenurilor si altor bunuri proprietate publica sau proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice, precum si asupra activitatilor desfasurate de persoane fizice sau juridice in vecinatatea capacitatilor, concesionarii din sectorul gazelor naturale beneficiaza, in conditiile legii, pe durata lucrarilor de realizare, reabilitare, retehnologizare, respectiv de exploatare si de intretinere a capacitatilor respective, de urmatoarele drepturi:
    a) dreptul de uz pentru executarea lucrarilor necesare in vederea realizarii, reabilitarii sau retehnologizarii capacitatii;
    b) dreptul de uz pentru asigurarea functionarii normale a capacitatii prin efectuarea reviziilor, reparatiilor si a interventiilor necesare;
    c) dreptul de servitute legala de trecere subterana, de suprafata sau aeriana pentru instalarea de retele, conducte, linii sau de alte echipamente aferente capacitatii si pentru accesul la locul de amplasare a acestora;
    d) dreptul de a obtine restrangerea sau incetarea unor activitati care ar putea pune in pericol persoane si bunuri;
    e) dreptul de acces la utilitatile publice.
    Art. 87
    In exercitarea dreptului de uz pentru executarea lucrarilor necesare in vederea realizarii, reabilitarii sau retehnologizarii capacitatilor, concesionarul poate:
    a) sa depoziteze pe terenurile proprietate privata, in masura strict necesara, materiale, echipamente, utilaje si instalatii;
    b) sa desfiinteze culturi sau plantatii ori alte amenajari existente ori numai sa le restranga, in masura strict necesara, pentru executarea lucrarilor, in conditiile legii;
    c) sa extraga materiale, sa capteze apa, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare;
    d) sa instaleze utilaje si sa lucreze cu acestea, sa amplaseze birouri si locuinte de santier;
    e) sa opreasca ori sa restranga activitati ale proprietarului, in masura strict necesara, pentru executarea lucrarilor pentru capacitatea respectiva.
    Art. 88
    Dreptul de uz pentru asigurarea functionarii normale a capacitatii se intinde pe toata durata de functionare a capacitatii, iar exercitarea lui se face ori de cate ori este necesar pentru asigurarea functionarii normale a capacitatii. In exercitarea acestui drept concesionarul poate:
    a) sa depoziteze materiale, echipamente, utilaje, instalatii pentru intretinere, revizii, reparatii si interventii necesare pentru asigurarea functionarii normale a capacitatii;
    b) sa instaleze utilaje si sa lucreze cu acestea;
    c) sa afecteze culturi, plantatii sau alte amenajari existente si sa restranga activitati ale proprietarului, in masura si pe durata strict necesara, in vederea executarii operatiunilor de intretinere, reparatii, revizii sau interventii pentru asigurarea functionarii normale a capacitatii.
    Art. 89
    Servitutea legala de trecere subterana, de suprafata sau aeriana cuprinde dreptul la instalare de retele, de conducte, linii, stalpi si de alte echipamente aferente capacitatii, precum si accesul la locul de amplasare a acestora pentru interventii, intretinere, reparatii, revizii, modificari si exploatare, conform prevederilor legale in vigoare.
    Art. 90
    (1) Drepturile de uz si de servitute legala, prevazute la art. 86, asupra terenurilor si altor bunuri proprietate publica sau proprietate privata a persoanelor fizice ori juridice au ca obiect utilitatea publica, au caracter legal si se exercita pe toata durata de viata a capacitatii respective sau temporar, cu ocazia retehnologizarii unei capacitati in functiune, reparatiei, reviziei, lucrarilor de interventie in caz de avarie.
    (2) Exercitarea drepturilor de uz si servitute asupra proprietatilor afectate de capacitatile din domeniul gazelor naturale se realizeaza cu titlu gratuit pe toata durata existentei acestora. Daca, cu ocazia interventiilor pentru retehnologizari, reparatii, revizii, avarii, se produc pagube proprietarilor din vecinatatea capacitatilor din domeniul gazelor naturale, concesionarii au obligatia sa plateasca despagubiri in conditiile legii.
    Art. 91
    (1) Despagubirile se vor stabili avandu-se in vedere urmatoarele criterii:
    a) suprafata de teren afectata cu ocazia lucrarilor;
    b) valorile pentru productiile estimate ale culturilor si plantatiilor afectate, comunicate de organismele abilitate, precum si amenajarile afectate de lucrari;
    c) valoarea de circulatie a bunurilor imobile afectate.
    (2) Cuantumul despagubirii se stabileste prin acordul partilor sau, in cazul in care partile nu se inteleg, prin hotarare judecatoreasca.
    Art. 92
    Pentru a evita punerea in pericol a persoanelor, a bunurilor sau a unor activitati desfasurate in zona de executare a lucrarilor de realizare, reabilitare, retehnologizare a capacitatilor, precum si a operatiunilor de revizie, intretinere sau de reparatie la capacitatea in functiune, concesionarul are dreptul de a obtine restrangerea sau sistarea, in masura necesara si pe durata lucrarilor sau a operatiunilor mentionate, a activitatilor desfasurate in vecinatate de alte persoane.
    Art. 93
    Dreptul de acces la utilitatile publice trebuie exercitat de concesionar cu buna-credinta si in mod rezonabil, fara a prejudicia accesul altor persoane la respectivele utilitati publice.
    Art. 94
    Pentru consecintele secundare cauzate sau care pot fi produse prin realizarea, reabilitarea sau retehnologizarea, respectiv prin functionarea unor capacitati de transport si distributie si altele asemenea, concesionarul poate contracta cu persoanele interesate, in calitate de beneficiar, furnizarea sau prestarea de servicii corespunzatoare, in conditiile legii.
    Art. 95
    Pentru protectia si functionarea normala a capacitatilor si a accesoriilor acestora din sectorul gazelor naturale, ANRGN instituie, prin norme tehnice, zone de protectie si de siguranta a acestora.

    CAP. 12
    Interdictii

    Art. 96
    Pentru protectia obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale se interzice tertilor:
    a) sa realizeze constructii de orice fel in zona de siguranta a conductelor de gaze naturale; in cazul in care, in mod exceptional, este necesar ca pe terenul pe care este amplasata reteaua de alimentare cu gaze naturale sa se execute o constructie, beneficiarul acesteia si/sau proprietarul vor/va suporta toate cheltuielile de modificare a traseului retelei, cu conditia obtinerii acordurilor proprietarilor sau ale detinatorilor legali ai terenului de pe traseul unde urmeaza sa fie plasata noua conducta, precum si a avizelor autoritatilor competente si a autorizatiei de construire;
    b) sa efectueze sapaturi sau lucrari de orice fel sub ori peste conductele de gaze naturale ori in zona de protectie a acestora, fara avizul prealabil al operatorului de sistem;
    c) sa depoziteze materiale pe caile de acces la conducte si in zona de protectie a acestora;
    d) sa intervina in orice mod asupra conductelor, echipamentelor si instalatiilor de gaze naturale.
    Art. 97
    In vederea exploatarii in conditii de siguranta a SNT, se interzice, cu exceptia cazului de forta majora, intreruperea alimentarii cu energie electrica, a legaturilor telefonice sau de radiocomunicatii si a transportului feroviar.

    CAP. 13
    Preturi si tarife

    Art. 98
    (1) Sistemul de preturi si tarife la gaze naturale este conceput astfel incat sa faciliteze:
    a) apropierea de valoarea de piata a combustibililor alternativi, promovarea competitiei pe piata gazelor naturale, diversificarea surselor de alimentare cu gaze naturale si marirea sigurantei furnizarii;
    b) recuperarea costurilor efectuate in mod prudent, aferente activitatilor reglementate si activitatilor subsecvente acestora, asigurarea unei rate rezonabile a rentabilitatii pentru capitalul investit in activitatile reglementate, stimularea dezvoltarii capacitatilor de productie, transport, inmagazinare si distributie a gazelor naturale, atragerea investitiilor straine si transferul de tehnologie;
    c) economisirea de energie la consumatorii finali;
    d) descoperirea de noi resurse si dezvoltarea rezervelor de gaze naturale;
    e) imbunatatirea calitatii gazelor naturale si a serviciilor prestate la consumatori.
    (2) Principiile care stau la baza elaborarii reglementarilor privind sistemele de preturi si tarife pentru activitatile reglementate sunt urmatoarele:
    a) stimularea utilizarii eficiente a gazelor naturale, asigurarea calitatii serviciilor, promovarea concurentei pe piata gazelor naturale si protectia intereselor consumatorilor;
    b) eliminarea subventionarilor incrucisate si/sau a diferentierilor nejustificate intre tipurile de consumatori sau dupa tipul de utilizare a gazelor naturale;
    c) prevenirea speculatiilor si a comportamentelor speculative pe piata gazelor naturale;
    d) incurajarea trecerii cererii din perioada de varf de consum in perioadele de consum redus.
    (3) Sunt interzise:
    a) orice practici care utilizeaza sistemele de preturi si tarife ca instrumente de protectie sociala si/sau pentru subventionarea directa ori indirecta a consumatorilor;
    b) recuperarea costurilor corespunzatoare serviciului asigurat pentru o anumita categorie de consumatori prin preturile si/sau tarifele practicate altor categorii de consumatori;
    c) limitarea sau diminuarea preturilor si a tarifelor pe considerente de politica sociala sau antiinflationista; asigurarea de catre stat a unui anumit nivel de protectie sociala pentru unele categorii de consumatori se va realiza prin acordarea de subventii sau de ajutoare direct acestora, in conditiile legii.
    (4) Sistemul de preturi si tarife conduce la realizarea unei piete moderne si competitive a gazelor naturale.
    Art. 99
    Preturile si tarifele reglementate se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, de catre ANRGN, cu cel putin 15 zile inainte de intrarea in vigoare.
    Art. 100
    (1) Piata interna a gazelor naturale este formata din:
    a) segmentul concurential, care cuprinde comercializarea gazelor naturale intre furnizori si intre furnizori si consumatorii eligibili. In segmentul concurential preturile se formeaza liber, pe baza cererii si a ofertei, ca rezultat al mecanismelor concurentiale;
    b) segmentul reglementat, care cuprinde activitatile cu caracter de monopol natural si furnizarea la pret reglementat si in baza contractelor-cadru. In segmentul reglementat al pietei, sistemele de preturi si tarife se stabilesc de ANRGN pe baza metodologiilor proprii elaborate in acest sens.
    (2) Activitatile aferente segmentului reglementat cuprind:
    a) furnizarea gazelor naturale la pret reglementat si in baza contractelor-cadru catre consumatori;
    b) administrarea contractelor comerciale si de echilibrare contractuala a pietei interne;
    c) transportul gazelor naturale;
    d) inmagazinarea subterana a gazelor naturale;
    e) distributia gazelor naturale;
    f) tranzitul gazelor naturale, cu exceptia tranzitului desfasurat prin conducte magistrale dedicate; tranzitul prin conductele magistrale dedicate se supune regimului stabilit prin acordurile internationale in baza carora acestea au fost realizate;
    g) activitatile subsecvente care sunt necesare si decurg din activitatile mentionate la lit. a) - f).
    (3) Pe masura dezvoltarii pietei interne si/sau a integrarii in pietele internationale, ANRGN are obligatia de a decide deschiderea treptata, in tot sau in parte, a activitatilor reglementate catre concurenta.
    (4) Consumatorii eligibili au dreptul sa negocieze direct contracte de vanzare-cumparare cu furnizorii licentiati.
    (5) Pentru acoperirea necesarului de gaze naturale, toti consumatorii au dreptul de a fi alimentati cu gaze naturale in aceeasi structura intern/import a surselor. Pentru piata reglementata, asigurarea, in aceasta structura, a cantitatilor de gaze naturale se realizeaza de catre furnizorii licentiati, acestia avand acces nediscriminatoriu la sursele interne de gaze naturale.
    (6) Prevederile alin. (5) se aplica pana la liberalizarea totala a pietei interne de gaze naturale.
    Art. 101
    (1) Persoanele juridice din sectorul gazelor naturale, care practica activitati reglementate conform art. 100 alin. (2), sunt obligate sa asigure separarea contabila, conform normelor legale si reglementarilor ANRGN.
    (2) Persoanele juridice din sectorul gazelor naturale, care practica activitati reglementate conform art. 100 alin. (2), sunt obligate sa asigure separarea legala, functionala si organizatorica a acestora. Separarea legala nu implica modificarea controlului asupra intreprinderii integrate pe verticala.
    (3) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) si (2) persoanele juridice care desfasoara activitati de distributie si care deservesc un numar de cel mult 100.000 de consumatori. Acestea au obligatia separarii, in contabilitatea interna, a fiecareia dintre activitatile reglementate, astfel incat sa permita reflectarea exacta a veniturilor si costurilor aferente fiecarei activitati, in scopul evitarii discriminarii si subventiilor incrucisate, precum si pentru incurajarea competitiei. In acelasi scop, acestea vor tine contabilitatea separata, ca pentru o societate comerciala independenta, in cazul in care detin activitati in afara sectorului de gaze naturale. Contabilitatea interna va include balanta de plati si contul de profit si pierdere pentru fiecare activitate.

    CAP. 14
    Infractiuni si contraventii

    Art. 102
    Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea administrativa, contraventionala, penala sau civila.
    Art. 103
    Sustragerea de gaze naturale constituie infractiunea de furt si se pedepseste conform prevederilor Codului penal.
    Art. 104
    Deteriorarea, modificarea fara drept sau blocarea functionarii echipamentului de masurare a consumului de gaze naturale furnizate constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 4 ani.
    Art. 105
    Deteriorarea, modificarea fara drept a componentelor obiectivelor de productie, inmagazinare, transport si distributie a gazelor naturale constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 10 ani.
    Art. 106
    Executarea sau folosirea de instalatii clandestine in scopul racordarii directe la sistemul de alimentare cu gaze naturale sau pentru ocolirea echipamentelor de masurare constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 5 ani.
    Art. 107
    In cazurile in care infractiunile prevazute la art. 103 - 106 sunt savarsite de un salariat al unui titular de licenta, limita maxima speciala a pedepsei se majoreaza cu un an.
    Art. 108
    Tentativa la infractiunile prevazute la art. 103 - 106 se pedepseste.
    Art. 109
    Constituie contraventii la normele privind desfasurarea activitatilor in sectorul gazelor naturale urmatoarele fapte:
    1. proiectarea, avizarea, executia, receptia, punerea in functiune si/sau exploatarea de lucrari noi, modificari, extinderi sau revizii ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale de catre persoane fizice sau juridice neautorizate;
    2. proiectarea si/sau executarea de lucrari noi, modificari, extinderi ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale fara obtinerea acordurilor, aprobarilor, avizelor si autorizatiilor necesare;
    3. proiectarea si/sau executarea de lucrari noi, modificari, extinderi ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale cu incalcarea reglementarilor tehnice emise in domeniu;
    4. executarea de lucrari noi, modificari, extinderi ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale cu incalcarea prevederilor art. 80 si 81;
    5. executarea de lucrari noi la obiectivele din sectorul gazelor naturale, excluzand instalatiile de utilizare de orice fel, fara urmarirea acestora de catre un operator licentiat si/sau fara verificarea documentatiei tehnice de executie de catre un verificator atestat conform prevederilor legale;
    6. executarea sau modificarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale fara avizarea documentatiei tehnice de executie de catre operatorul licentiat;
    7. utilizarea de echipamente, instalatii, aparate, produse si procedee neconforme cu reglementarile tehnice in vigoare;
    8. utilizarea de echipamente, instalatii si aparate care nu au efectuata verificarea tehnica in termen;
    9. avizarea proiectelor de executie ale caror solutii tehnice nu se incadreaza in prevederile si reglementarile tehnice din sectorul gazelor naturale;
    10. derularea de catre investitor si/sau beneficiar a oricarui contract ce are ca obiect executarea de lucrari de constructii-montaj pentru infiintari si/sau modificari ale unor capacitati din sectorul gazelor naturale, fara obtinerea autorizatiei de infiintare si/sau a autorizatiei de modificare, a acordurilor si avizelor necesare;
    11. neindeplinirea si/sau indeplinirea necorespunzatoare a conditiilor de valabilitate pentru autorizatiile obtinute conform art. 49;
    12. neindeplinirea si/sau indeplinirea necorespunzatoare a conditiilor de valabilitate pentru autorizatiile/licentele obtinute conform art. 43 - 46;
    13. racordarea la obiectivele din sectorul gazelor naturale fara acordul scris al operatorului licentiat;
    14. nerespectarea prevederilor contractelor-cadru emise de catre ANRGN;
    15. nerespectarea prevederilor standardelor de performanta din sectorul gazelor naturale;
    16. folosirea unor practici menite sa influenteze formarea libera a preturilor pe piata gazelor naturale;
    17. sistarea nejustificata a alimentarii consumatorului;
    18. executia, exploatarea si manevrarea necorespunzatoare a unor instalatii si echipamente, cu incalcarea conditiilor tehnice de securitate si care pot dauna persoanelor fizice, proprietatii si/sau mediului;
    19. refuzul nejustificat al accesului la conductele din amonte, sistemul de transport, sistemele de alimentare si la depozitele de inmagazinare a gazelor naturale al solicitantilor interni sau externi;
    20. revanzarea gazelor naturale de catre consumatori;
    21. refuzul de a permite verificarile si inspectiile prevazute prin reglementari sau dispuse, dupa caz, de ANRGN, precum si obstructionarea efectuarii acestora;
    22. nefurnizarea sau furnizarea incompleta ori eronata a datelor si informatiilor solicitate de ANRGN si nerealizarea masurilor dispuse de aceasta;
    23. proiectarea si/sau executia de lucrari pentru alt agent economic decat cel pentru care instalatorul autorizat a pus la dispozitie legitimatia proprie in vederea autorizarii de catre ANRGN a acestuia conform regulamentului specific;
    24. neasigurarea stocului minim in depozitele de inmagazinare subterana a gazelor naturale si nerezervarea capacitatii minime pentru transportator;
    25. intarzierea nejustificata in realimentarea consumatorilor dupa intrerupere;
    26. nerespectarea normelor privind zonele de protectie si siguranta, stabilite conform legii;
    27. nerespectarea reglementarilor privind preturile si tarifele;
    28. emiterea acordurilor si avizelor privind accesul la sistemele de productie, transport, inmagazinare si alimentare cu gaze naturale, fara respectarea prevederilor legale;
    29. nerespectarea prevederilor acordurilor si avizelor privind accesul la conductele din amonte, la sistemele de transport, de inmagazinare/stocare si de alimentare cu gaze naturale;
    30. nerespectarea dispozitiilor privind separarea legala a activitatilor reglementate in sectorul gazelor naturale;
    31. executarea fara acordul operatorului licentiat a oricarei operatii sau interventii, de orice natura, la conductele, aparatele, instalatiile de masurare si accesoriile aferente obiectivelor/sistemelor de productie, inmagazinare/stocare, transport, tranzit si la sistemele de alimentare cu gaze naturale;
    32. neurmarirea lucrarilor de constructii-montaj si neintocmirea documentelor specifice de catre operatorul care le-a avizat;
    33. punerea in functiune de catre instalatorul autorizat a obiectivelor din sectorul gazelor naturale care nu au fost avizate, receptionate si pentru care nu s-a obtinut autorizatie de functionare;
    34. racordarea de catre instalatorul autorizat de noi puncte de consum de gaze naturale la instalatiile existente si punerea in functiune a acestora fara aprobarea operatorului licentiat;
    35. semnarea documentatiilor definitive de catre un instalator autorizat pentru lucrari pe care acesta nu le executa sau nu le supravegheaza direct;
    36. nerespectarea prevederilor art. 101 alin. (1).
    Art. 110
    (1) Contraventiile prevazute la art. 109, in cazul in care au fost savarsite de catre persoane fizice, se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) cu amenda de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei, cele de la pct. 1, 2, 6, 7, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 31, 32, 33, 34 si 35;
    b) cu amenda de la 20.000.000 lei la 60.000.000 lei, cele de la pct. 3, 4, 5, 13 si 14;
    c) cu amenda de la 60.000.000 lei la 250.000.000 lei, cele de la pct. 10 si 26.
    (2) Contraventiile prevazute la art. 109, in cazul in care au fost savarsite de catre persoane juridice, se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) cu amenda de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei, cele de la pct. 8 si 11;
    b) cu amenda de la 20.000.000 lei la 60.000.000 lei, cele de la pct. 16, 25, 28 si 31;
    c) cu amenda de la 30.000.000 lei la 60.000.000 lei, cele de la pct. 1, 2, 3, 6, 22, 23 si 32;
    d) cu amenda de la 20.000.000 lei la 250.000.000 lei, cele de la pct. 15;
    e) cu amenda de la 60.000.000 lei la 120.000.000 lei, cele de la pct. 9 si 14;
    f) cu amenda de la 60.000.000 lei la 250.000.000 lei, cele de la pct. 4, 5, 7, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 29, 30 si 36.
    Art. 111
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoanele imputernicite in acest scop de catre presedintele ANRGN.
    Art. 112
    Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal de constatare si sanctionare ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 110, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
    Art. 113
    Bunurile destinate, folosite sau rezultate din contraventii, prevazute in prezenta lege, inclusiv sumele de bani din banci, sunt supuse confiscarii in conditiile legii.
    Art. 114
    Actualizarea limitelor amenzilor prevazute la art. 110 se va face prin hotarare a Guvernului.
    Art. 115
    Contraventiilor prevazute la art. 109 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 116
    Sumele provenite din amenzi se vireaza la bugetul de stat si la ANRGN, in cotele stabilite de Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 117
    (1) In vederea constatarii contraventiilor, agentii constatatori au acces, in conditiile legii, la obiectivele de productie, la sistemele din sectorul gazelor naturale, inclusiv la instalatiile si echipamentele aferente acestora, precum si la instalatiile de utilizare a gazelor naturale.
    (2) Proprietarii instalatiilor de utilizare sau cei care le exploateaza sunt obligati sa puna la dispozitie agentilor constatatori documente, date si/sau informatii relevante.
    (3) Organele de politie, precum si celelalte organe cu atributii in domeniu sunt obligate sa acorde sprijin, la cerere, agentilor constatatori.

    CAP. 15
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 118
    Prezenta lege intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 119
    (1) Dispozitiile art. 8 lit. j), ale art. 22 si 34 se aplica incepand cu data de 1 iulie 2007.
    (2) Dispozitiile art. 101 alin. (2) intra in vigoare pentru toti operatorii incepand cu data de 1 iulie 2007, iar pentru operatorul SNT, incepand cu data de 1 ianuarie 2007.
    Art. 120
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 45 din 31 ianuarie 2000, aprobata si modificata prin Legea nr. 791/2001, cu modificarile ulterioare, Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitatilor din sectorul gazelor naturale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 46 din 31 ianuarie 2000, aprobata si modificata prin Legea nr. 463/2001, precum si orice alte dispozitii contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANU

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            DORU IOAN TARACILASmartCity5

COMENTARII la Legea 351/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 351 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 351/2004
Legea 791 2001
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)
Legea 463 2001
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitatilor din sectorul gazelor naturale
OUG 300 2000
pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei - ANRE, aprobata prin Legea nr. 99/2000
Ordonanţa 41 2000
privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)
Ordonanţa 60 2000
privind reglementarea activitatilor din sectorul gazelor naturale
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu