E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 463 din 18 iulie 2001

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitatilor din sectorul gazelor naturale

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 432 din 1 august 2001


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 60 din 30 ianuarie 2000 privind reglementarea activitatilor din sectorul gazelor naturale, emisa in temeiul art. 1 lit. C pct. 3 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 46 din 31 ianuarie 2000, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Scopul
    Art. 1
    (1) Scopul prezentei ordonante este stabilirea cadrului legal necesar pentru desfasurarea activitatilor specifice sectorului gazelor naturale, in conditii de competitivitate si transparenta, avandu-se in vedere asigurarea:
    a) securitatii, continuitatii si echilibrului alimentarii cu gaze naturale a consumatorilor;
    b) eficientei economice, in general, si a eficientei energetice, in special;
    c) protectiei mediului si a sigurantei consumatorilor.
    (2) Politica energetica a statului in domeniul gazelor naturale trebuie sa asigure satisfacerea cererii de gaze naturale pentru toate categoriile de consumatori, in conditiile cresterii eficientei energetice si prin constituirea unui cadru institutional corespunzator."
    2. La articolul 2 alineatul (1), literele c) si j) si alineatul (2) vor avea urmatorul cuprins:
    "c) asigurarea conditiilor necesare pentru continuarea liberalizarii pietei gazelor naturale si a accesului nediscriminatoriu al tertilor la sistemele de transport si de distributie a gazelor naturale;
    ............................................................................
    j) aplicarea masurilor privind protectia mediului;
    ............................................................................
    (2) Obiectivele mentionate la alin. (1) se realizeaza de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) si/sau prin agentii economici care actioneaza in sectorul gazelor naturale, potrivit statutului, competentelor si atributiilor lor, stabilite prin acte legale."
    3. Dupa articolul 2 se introduc capitolul I^1 si capitolul I^2 cu urmatorul cuprins:

    "CAP. 1^1
    Politica in domeniul gazelor naturale

    Art. 2^1
    (1) Politica statului in domeniul gazelor naturale consta in stabilirea obiectivelor sectorului gazelor naturale si a modalitatilor optime de realizare a acestora, in conditiile asigurarii unei dezvoltari durabile.
    (2) Politica in domeniul gazelor naturale este elaborata pe baza programului de guvernare, aprobat de Parlament, de Ministerul Industriei si Resurselor, cu consultarea organismelor guvernamentale cu atributii in domeniu si a societatii civile, pentru un interval mediu, si cu luarea in considerare a evolutiilor probabile pe termen lung, avandu-se in vedere, in principal:
    a) asigurarea securitatii in aprovizionarea cu gaze naturale;
    b) prognozarea cererii de resurse de gaze naturale, cu luarea in considerare a evolutiei economiei nationale;
    c) prognozarea importurilor si a exporturilor de gaze naturale;
    d) elaborarea programelor de investitii in sectorul gazelor naturale;
    e) asigurarea protectiei mediului;
    f) transparenta preturilor si a tarifelor la gazele naturale;
    g) cresterea eficientei in utilizarea gazelor naturale;
    h) dezvoltarea si asigurarea capacitatilor de depozitare a gazelor naturale;
    i) directiile cercetarii si dezvoltarii specifice sectorului gazelor naturale, precum si introducerea tehnologiilor avansate in domeniu;
    j) dezvoltarea cooperarii internationale;
    k) propuneri de reglementari specifice sectorului gazelor naturale.
    (3) Guvernul, Ministerul Industriei si Resurselor, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale iau masuri pentru realizarea obiectivelor inscrise in programul prevazut la alin. (2) si examineaza, anual sau ori de cate ori este necesar, stadiul indeplinirii prevederilor acestuia.

    CAP. 1^2
    Definirea unor termeni"

    4. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Definirea unor termeni
    Art. 3
    In intelesul prezentei ordonante, urmatorii termeni se definesc astfel:
    a) Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale, denumita in continuare ANRGN -, institutie publica autonoma cu personalitate juridica, ce elaboreaza, aplica si urmareste sistemul de reglementari obligatorii la nivel national, necesar in vederea organizarii si functionarii pietei gazelor naturale in conditii de eficienta, siguranta, concurenta, transparenta si de protectie a consumatorilor si a mediului;
    b) gaze naturale - gazele libere din zacamintele de gaz metan, gazele dizolvate in titei, cele din capul de gaze asociat zacamintelor de titei, precum si gazele rezultate din extractia sau separarea hidrocarburilor lichide;
    c) sectorul gazelor naturale - ansamblul activitatilor desfasurate de agentii economici pentru productia, transportul, tranzitul, inmagazinarea, distributia, furnizarea si utilizarea gazelor naturale, precum si instalatiile, utilitatile si echipamentele folosite pentru realizarea acestor activitati;
    d) acces la sistemul de transport si/sau de distributie - dreptul unui producator, furnizor si/sau consumator de a utiliza sistemul, achitand tarifele si indeplinind obligatiile de utilizare a acestuia;
    e) utilizarea sistemului - racordarea efectiva la sistem si/sau asigurarea serviciilor de transport si de distributie prin vehicularea cantitatilor de gaze naturale contractate;
    f) retea de transport si/sau de distributie - ansamblul de conducte conectate intre ele, inclusiv instalatiile si echipamentele aferente pentru vehicularea gazelor naturale in regim de presiune, conform standardelor specifice;
    g) sistem de transport si/sau de distributie - ansamblul retelelor de transport si/sau de distributie a gazelor naturale conectate intre ele, inclusiv instalatiile si echipamentele aferente;
    h) sistem interconectat - ansamblul sistemelor legate fizic intre ele;
    i) consumator final de gaze naturale - persoana fizica sau juridica, romana ori straina, care cumpara gaze naturale pentru consumul propriu;
    j) consumator eligibil - persoana fizica sau juridica, romana ori straina, care are deplina libertate de a cumpara gaze naturale de la orice producator si/sau furnizor si care are acces la sistem in conditiile mentionate in prezenta ordonanta;
    k) consumator captiv - persoana fizica sau juridica, romana ori straina, care este obligata, datorita configuratiei sistemului de distributie, sa contracteze gaze naturale cu un anumit producator sau distribuitor, titular al licentei de furnizare;
    l) client - persoana fizica sau juridica cu care se tranzactioneaza furnizarea gazelor naturale;
    m) furnizor - persoana juridica romana sau straina licentiata sa comercializeze gaze naturale;
    n) operator - persoana juridica autorizata si/sau licentiata sa desfasoare activitati de exploatare, dispecerizare, intretinere, verificare, reparare si comercializare pentru sistemele de transport si/sau depozitare si/sau de distributie in sectorul gazelor naturale;
    o) operator de sistem - persoana juridica autorizata si/sau licentiata sa opereze capacitatea sistemului national de transport de gaze naturale in scopul mentinerii sigurantei parametrilor functionali ai sistemului;
    p) operator comercial - persoana juridica romana licentiata sa presteze servicii de intermediere, sa primeasca ofertele nominale si competitive de la furnizorii de gaze naturale, precum si solicitarile consumatorilor de gaze naturale, sa monitorizeze, sub aspectul cererii/ofertei, fluxul de gaze naturale si sa furnizeze aceste informatii operatorilor din sectorul gazelor naturale, in scopul comercializarii lor viitoare;
    q) autorizatie - permisiune acordata unei persoane juridice, romana sau straina, de a construi, a pune in functiune si/sau de a opera ori de a modifica o instalatie de productie, inmagazinare, transport si distributie a gazelor naturale;
    r) licenta - permisiune acordata unei persoane juridice, romana sau straina, de a desfasura activitati comerciale si/sau prestari de servicii in legatura cu una sau mai multe dintre functiunile de furnizare, inmagazinare, transport, tranzit si distributie a gazelor naturale;
    s) dispecerizare - corelarea si echilibrarea permanenta si operativa, la nivelul retelelor si al sistemelor, ale resurselor de productie, import etc., cu consumurile, la parametrii rezultati din obligatiile de livrare, inclusiv luarea masurilor de limitare a efectelor situatiilor exceptionale, cum ar fi: temperaturi foarte scazute, calamitati naturale, avarii majore etc., prin folosirea de mijloace specifice;
    s) serviciul public in sectorul gazelor naturale - obligatie care consta in activitatea organizata si/sau autorizata de stat in vederea satisfacerii cerintelor de interes public din sectorul gazelor naturale;
    t) zona de siguranta - suprafata de teren extinsa de o parte si de alta a proiectiei in plan orizontal a conductelor si instalatiilor, cu o distanta stabilita pentru fiecare obiectiv, in functie de cerintele de siguranta ale acestuia;
    u) zona de protectie - suprafata de teren extinsa de o parte si de alta a proiectiei in plan orizontal a conductelor si instalatiilor, cu o distanta care asigura integritatea tehnica in functionare a acestora;
    v) gaz petrolier lichefiat (GPL) - un amestec de hidrocarburi cu continut de peste 90% in volum al unei hidrocarburi aciclice nesaturate, alta decat etilena si propilena sau unul dintre izomerii sai izolati;
    x) gaz natural comprimat pentru vehicule (GNCV) - gaz natural stocat in butelii prin comprimare la 200 - 250 bari, in scopul utilizarii drept combustibil pentru vehicule cu motoare termice;
    y) gaz natural lichefiat (GNL) - gaz natural care in urma unor procese specifice este adus in stare lichida si stocat in recipienti speciali."
    5. Titlul capitolului II va avea urmatorul cuprins:
    "CAP. 2
    Prevederi generale privind productia, transportul, tranzitul, distributia, inmagazinarea si furnizarea gazelor naturale"
    6. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Producatorul de gaze naturale
    Art. 4
    Producatorul de gaze naturale este persoana juridica romana sau straina, autorizata si/sau titulara de licenta de furnizare, in conditiile prezentei ordonante, care are ca specific activitatea de productie a gazelor naturale, in scopul vanzarii acestora."
    7. Articolele 5 - 7 se abroga.
    8. Titlul capitolului III se abroga.
    9. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Transportatorul de gaze naturale
    Art. 9
    Transportatorul de gaze naturale este persoana juridica, romana sau straina, autorizata si/sau titulara de licenta de transport, in conditiile prezentei ordonante, care are ca obiect de activitate transportul gazelor naturale."
    10. La articolul 10, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    (1) Sistemul national de transport al gazelor naturale, denumit in continuare S.N.T., este sistemul de transport al gazelor naturale in regim de inalta presiune, de peste 6 bari, constituit din conducte magistrale, precum si din toate instalatiile, echipamentele si dotarile aferente acestora, prin care se asigura preluarea gazelor naturale extrase din perimetrele de exploatare sau a celor provenite din import si transportul acestora in vederea livrarii catre distribuitori, consumatorii directi, la export si/sau la inmagazinare."
    11. La articolul 11, partea introductiva si literele a), d), f), g) si j) vor avea urmatorul cuprins:
    "Obligatiile transportatorului
    Art. 11
    Operatorul S.N.T. are obligatia de a asigura:
    a) operarea si intretinerea S.N.T. in conditii de siguranta, eficienta si de protectie a mediului si de a contribui, potrivit conventiilor incheiate cu autoritatile competente, la reabilitarea si dezvoltarea acestuia;
    ............................................................................
    d) elaborarea si aplicarea regimurilor optime de transport si livrare pentru cantitatile de gaze naturale notificate de producatori, furnizori, operatorii de inmagazinare si/sau consumatori, pentru o anumita perioada;
    ............................................................................
    f) elaborarea si actualizarea conventiilor tehnice de exploatare in zona de granita, in cazul in care furnizorul este un exportator sau un beneficiar de tranzit de gaze naturale pe teritoriul Romaniei;
    g) confidentialitatea informatiilor comerciale obtinute de la terti in procesul de vanzare-cumparare de gaze naturale;
    ............................................................................
    j) elaborarea planurilor de perspectiva privind S.N.T. al gazelor naturale in concordanta cu stadiul actual si cu evolutia viitoare a consumului de gaze naturale; in acest scop partile interesate in transportul gazelor naturale vor furniza datele necesare."
    12. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Drepturile transportatorului
    Art. 12
    Operatorul S.N.T. are, in principal, urmatoarele drepturi:
    a) sa perceapa tarife nediscriminatorii corespunzator serviciilor prestate;
    b) sa incaseze contravaloarea gazelor naturale vandute ca efect al activitatilor de tranzit;
    c) sa refuze accesul tertilor la S.N.T., in conditiile prevazute la art. 27;
    d) sa intrerupa sau sa limiteze transportul gazelor naturale in conditiile in care sunt periclitate siguranta si integritatea sistemului de transport si sa ia masuri pentru limitarea disfunctionalitatilor pe piata interna;
    e) sa intrerupa functionarea instalatiilor pentru timpul strict necesar, in vederea executarii lucrarilor de intretinere si de reparatii, precum si in alte situatii prevazute de lege, cu anuntarea prealabila a dispecerilor sistemelor afectate si, dupa caz, a consumatorilor;
    f) sa elaboreze norme tehnice specifice activitatii proprii."
    13. Titlul] capitolului IV se abroga.
    14. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    Tranzitul de gaze naturale consta in transportul prin S.N.T. si/sau prin conducte magistrale peste teritoriul Romaniei, cu sau fara transbordare, al gazelor naturale provenite din alt stat si destinate unui stat tert."
    15. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    Tranzitul de gaze naturale se efectueaza pe baze juridice si comerciale, cu respectarea legislatiei in vigoare si a acordurilor internationale la care Romania este parte."
    16. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    Contractele de tranzit vor fi negociate de operatorul S.N.T., pe baza contractului-cadru emis de ANRGN, cu entitatile corespondente din statele implicate."
    17. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    Activitatea de tranzit al gazelor naturale prin conductele existente este asigurata de catre operatorul S.N.T., care poate realiza inclusiv lucrari de dezvoltare a capacitatilor de tranzit."
    18. Titlul capitolului V se abroga.
    19. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
    "Distributia gazelor naturale
    Art. 17
    (1) Activitatea de distributie a gazelor naturale consta in alimentarea unui sistem de mai multi consumatori finali dintr-o zona, racordati prin intermediul unor sisteme de conducte de distributie in regim de presiuni de pana la 6 bari. Delimitarea sistemelor de distributie de cele de transport si de cele ale consumatorilor se face la iesirea din statia de reglare - masurare - predare a transportatorului si, respectiv, la iesirea din instalatiile de reglare a presiunii si de masurare a debitului la consumatori.
    (2) Activitatea de distributie a gazelor naturale constituie serviciu public de interes national."
    20. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
    "Distribuitorul de gaze naturale
    Art. 18
    Distribuitorul de gaze naturale este persoana juridica, romana sau straina, autorizata si/sau titulara de licenta, in conditiile prezentei ordonante, care are ca specific activitatea de distributie a gazelor naturale, precum si de comercializare a acestora catre consumatorii captivi, intr-o zona delimitata."
    21. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
    "Obligatiile distribuitorului
    Art. 19
    Distribuitorii de gaze naturale au, in principal, urmatoarele obligatii:
    a) sa opereze, sa intretina, sa repare si sa dezvolte sistemul de distributie, in conditii de siguranta, eficienta economica si de protectie a mediului;
    b) sa puna la dispozitie consumatorilor eligibili cantitatile de gaze naturale, conform prevederilor contractelor de vanzare-cumparare dintre consumatorul eligibil si respectivul furnizor;
    c) sa utilizeze sistemele de distributie in conditii egale si nediscriminatorii;
    d) sa furnizeze informatii celorlalti operatori din sectorul gazelor naturale in vederea realizarii conditiilor de functionare sigura si eficienta a sistemelor de alimentare cu gaze naturale a tuturor categoriilor de consumatori;
    e) sa pastreze confidentialitatea informatiilor comerciale obtinute in cursul desfasurarii activitatii lor;
    f) sa intocmeasca si sa urmareasca bilantul de gaze intrate si iesite in/si din sistemul propriu;
    g) sa asigure accesul furnizorilor la consumatorii eligibili in conditii egale si nediscriminatorii, in limitele capacitatii de distributie;
    h) sa evite subventia incrucisata cu privire la incarcarea capacitatii de distributie dintre consumatorii captivi si cei eligibili si dintre consumatorii captivi si furnizorii din afara sistemului;
    i) sa asigure aprovizionarea cu gaze naturale a populatiei in conditii de siguranta si la parametrii nominali."
    22. La articolul 20, litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) sa desfasoare activitati comerciale legate de vanzarea si/sau cumpararea de gaze naturale de pe piata interna si externa;"
    23. Dupa articolul 20 se introduc articolele 20^1 - 20^5 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 20^1
    Gazele naturale se inmagazineaza in scopul armonizarii variatiilor sezoniere, zilnice si orare de consum cu capacitatile de furnizare si transport, precum si pentru scopurile operationale si strategice, pe baza de licenta de inmagazinare.
    Art. 20^2
    (1) Persoanele juridice romane sau straine, titulare de licenta in sectorul gazelor naturale, pot avea acces la depozitele existente, scop in care operatorul presteaza serviciul de inmagazinare pe baza de tarif reglementat.
    (2) Persoanele juridice romane sau straine pot participa, distinct sau impreuna cu operatorii de transport si/sau de inmagazinare, la construirea si la operarea de noi depozite, in conditiile reglementate si ale existentei licentei de inmagazinare eliberate de ANRGN.
    Art. 20^3
    Titularii de licenta de inmagazinare a gazelor naturale au obligatia sa asigure accesul producatorilor si/sau al furnizorilor la capacitatile de inmagazinare, in conditii egale si nediscriminatorii, in limitele capacitatilor existente si cu respectarea conditiilor tehnice, de calitate si de siguranta ale depozitelor, stabilite de ANRGN.
    Art. 20^4
    Titularii de licenta de inmagazinare a gazelor naturale au obligatia sa rezerve o capacitate minima de inmagazinare pentru transportator, astfel incat acesta sa poata mentine in orice moment echilibrul fizic al sistemului general de alimentare cu gaze naturale, in orice perioada a anului si cu mentinerea parametrilor minimi de functionare a S.N.T., in conditiile tehnice stabilite de ANRGN.
    Art. 20^5
    (1) Furnizarea gazelor naturale este activitatea prin care un agent economic, titular de licenta de furnizare in conditiile prezentei ordonante, asigura necesarul de gaze naturale clientilor interesati.
    (2) Comercializarea gazelor naturale se face numai pe baza unui contract de furnizare care se incheie intre furnizor si consumator/client si care trebuie sa cuprinda clauzele stipulate de ANRGN in contractele-cadru stabilite pe categorii de consumatori.
    (3) Gazele naturale ce fac obiectul contractului de furnizare prevazut la alin. (2) nu se pot vinde de catre consumatorul final.
    (4) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a ordonantei ANRGN elaboreaza contractele-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi."
    24. Titlul capitolului VII va avea urmatorul cuprins:
    "CAP. 7
    Accesul la sistemele de transport si de distributie a gazelor naturale"
    25. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22
    (1) Accesul la sistemele de transport si de distributie a gazelor naturale pentru furnizori se poate realiza in baza unui acord scris, emis in conformitate cu legislatia in vigoare.
    (2) Accesul la sistemele de transport si de distributie a gazelor naturale se realizeaza in regim reglementat.
    (3) Capacitatile disponibile vor fi alocate conform conditiilor stabilite de ANRGN.
    (4) Transportatorul si/sau distribuitorul are obligatia de a face publice tarifele si/sau alte conditii si obligatii privind accesul reglementat la sistem."
    26. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 23
    (1) Consumatorii finali care indeplinesc conditiile de eligibilitate stabilite de ANRGN au acces la sistemele de transport si de distributie a gazelor naturale si deplina libertate de a incheia contracte de vanzare-cumparare de gaze naturale cu orice furnizor licentiat.
    (2) Furnizorii vor incheia cu transportatorul contracte pentru rezervarea de capacitate de transport."
    27. Articolele 24 - 26 se abroga.
    28. Alineatul (3) al articolului 27 se abroga.
    29. Dupa articolul 27 se introduce capitolul VII^1 cu urmatorul cuprins:

    "CAP. 7^1
    Prevederi generale privind GPL, GNCV si GNL

    Art. 27^1
    (1) GPL se stocheaza in recipienti mobili sau ficsi, in scopul transportului pe calea ferata, fluviala sau pe sosele si/sau al distribuirii pentru:
    a) acoperirea varfurilor de consum in distributiile existente;
    b) inlocuirea gazelor naturale intr-o retea existenta de distributie la care sunt necesare interventia de reparatie si intreruperea alimentarii cu gaze naturale;
    c) alimentarea unei distributii noi, construita special pentru a fi alimentata cu GPL.
    (2) Reglementarile tehnice si comerciale cu privire la producerea, stocarea, transportul, distributia si utilizarea GPL vor fi elaborate de ANRGN cu consultarea agentilor economici interesati, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante.
    Art. 27^2
    (1) GNCV stocat in recipienti sub presiune la 200 - 250 bari se distribuie prin statiile de alimentare cu carburanti pentru autovehicule.
    (2) Reglementarile tehnice privind instalatiile de alimentare a autovehiculelor si normele de protectie si de siguranta aferente vor fi elaborate de catre producatorul autovehiculelor si/sau al instalatiilor de alimentare cu GNCV.
    Art. 27^3
    (1) GNL se stocheaza in recipienti ficsi si mobili, in scopul distribuirii pentru:
    a) acoperirea varfurilor de consum;
    b) mentinerea echilibrului fizic al SNT;
    c) alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor.
    (2) Reglementarile tehnice si comerciale cu privire la producerea, stocarea, transportul, distributia si utilizarea GNL vor fi elaborate de ANRGN cu consultarea agentilor economici interesati."
    30. Capitolele VIII si IX se abroga.
    31. Articolul 48 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 48
    (1) Lucrarile si instalatiile de productie, depozitare, transport, inmagazinare, distributie si utilizare a gazelor naturale se proiecteaza si se executa de catre persoane juridice autorizate de ANRGN, in conditiile legii.
    (2) Avizele si acordurile prevazute la alin. (1) se elibereaza de catre operatorii sistemelor la care consumatorii se racordeaza si, dupa caz, de catre operatorii instalatiilor de utilizare, respectiv de catre institutiile abilitate in acest sens."
    32. Articolul 49 se abroga.
    33. Articolul 50 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 50
    (1) Echipamentele, instalatiile, aparatele, produsele si procedeele utilizate in sectorul gazelor naturale trebuie atestate tehnic.
    (2) Atestarea tehnica este o faza preliminara obtinerii agrementului tehnic si certificatului de aprobare de model, emise in conformitate cu legislatia in vigoare.
    (3) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante ANRGN elaboreaza regulamente privind proiectarea, executia si exploatarea in sectorul gazelor naturale, care vor fi aprobate prin ordin al ministrului industriei si resurselor, precum si metodologia de emitere a atestatelor tehnice."
    34. Articolul 51 va avea urmatorul cuprins:
    "Fundamentarea preturilor si a tarifelor
    Art. 51
    (1) Sistemul de preturi si tarife la gaze naturale va fi conceput astfel incat sa faciliteze:
    a) apropierea de valoarea de piata a combustibililor alternativi si recuperarea costurilor serviciilor de transport, inmagazinare si distributie a gazelor naturale;
    b) dezvoltarea capacitatilor de productie, transport, inmagazinare si distributie si inlocuirea celor uzate;
    c) investitiile straine si transferul de tehnologie;
    d) economisirea de energie la consumatorii finali;
    e) descoperirea de noi resurse si dezvoltarea rezervelor de gaze naturale;
    f) imbunatatirea calitatii gazelor naturale si a serviciilor prestate la consumatori;
    g) diversificarea surselor de alimentare cu gaze naturale si marirea sigurantei aprovizionarilor.
    (2) Preturile si tarifele reglementate in sectorul gazelor naturale, prevazute la art. 53 alin. (2) si (3), trebuie sa asigure recuperarea costurilor de productie, precum si a costurilor legate de serviciile de transport, inmagazinare si distributie a gazelor naturale."
    35. Articolul 53 va avea urmatorul cuprins:
    "Tipuri de preturi si de tarife
    Art. 53
    (1) In sectorul gazelor naturale se aplica urmatoarele categorii de preturi si tarife:
    a) negociate, ca rezultat al mecanismelor concurentiale ale pietei, intre furnizori si consumatorii eligibili;
    b) reglementate.
    (2) Preturile reglementate sunt:
    a) preturi de furnizare pentru activitatile ce decurg din obligatia de serviciu public;
    b) preturi de furnizare pentru aprovizionarea cu gaze naturale a consumatorilor captivi.
    (3) Tarifele de servicii sunt reglementate pentru:
    a) activitatile cu caracter de monopol natural, din care fac parte tarifele pentru serviciile de transport al gazelor naturale si tarifele pentru inmagazinare;
    b) activitatea de distributie a gazelor naturale;
    c) activitatea de tranzit.
    (4) Tarifele reglementate pentru consumatorii captivi de gaze naturale se stabilesc de ANRGN.
    (5) Consumatorii eligibili au dreptul sa negocieze direct contracte de vanzare-cumparare cu furnizorii licentiati."
    36. La articolul 54 se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
    "(2) Societatile de gaze naturale integrate vor tine contabilitate distincta pentru activitatile de transport, tranzit, distributie, respectiv de inmagazinare, in scopul evitarii discriminarii si pentru subventiile incrucisate, precum si pentru incurajarea competitiei. In acelasi scop acestea vor tine contabilitatea separata, ca pentru o societate independenta, in cazul in care detin activitati in afara sectorului de gaze naturale. Contabilitatea interna va include balanta de plati si contul de profit si pierderi pentru fiecare activitate."
    37. La articolul 55, alineatul (1), alineatul (2) partea introductiva si litera g) vor avea urmatorul cuprins:
    "Principiile pentru fundamentarea propunerilor de sisteme de tarife reglementate
    Art. 55
    (1) Propunerile de preturi si tarife reglementate in sectorul gazelor naturale se elaboreaza de catre unitatile de transport, de depozitare, de distributie sau, dupa caz, de furnizare catre consumatorii captivi, pe baza criteriilor si metodelor pentru stabilirea preturilor si a tarifelor reglementate in sectorul gazelor naturale si, impreuna cu baza de calcul, se comunica ANRGN.
    (2) Principiile care stau la baza sistemelor de preturi si tarife reglementate pentru gazele naturale sunt urmatoarele:
    ............................................................................
    g) tarifele nu pot avea caracter speculativ;"
    38. Articolul 56 va avea urmatorul cuprins:
    "Revizuirea tarifelor reglementate
    Art. 56
    (1) Revizuirea tarifelor reglementate la gazele naturale se face de catre ANRGN, avand la baza propunerile fundamentate si prezentate de agentii economici din sectorul gazelor naturale.
    (2) Tarifele reglementate se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, de catre ANRGN si intra in vigoare la 15 zile de la data publicarii lor."
    39. La articolul 57, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Exploatarea comerciala a capacitatilor de productie, transport, depozitare si distributie, precum si furnizarea gazelor naturale (vanzare-cumparare-intermediere) sunt efectuate de catre persoane juridice romane sau straine, licentiate de ANRGN in conditiile prezentei ordonante."
    40. Articolul 58 va avea urmatorul cuprins:
    "Regimul autorizarii si licentierii
    Art. 58
    (1) Regimul autorizarii si licentierii este prevazut in Regulamentul privind acordarea licentelor si autorizatiilor in sectorul gazelor naturale.
    (2) Regulamentul prevazut la alin. (1) va fi elaborat de ANRGN si va fi aprobat prin hotarare a Guvernului.
    (3) Agentii economici existenti din sectorul gazelor naturale sunt obligati sa solicite acordarea autorizatiilor si a licentelor in termen de cel mult 3 luni de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului de aprobare a regulamentului prevazut la alin. (1).
    (4) Solicitantul trebuie sa fie persoana juridica cu sediul in Romania.
    (5) Solicitantul care nu detine un sediu stabil in Romania poate, in conditiile legii, sa stabileasca si sa mentina un sediu secundar pe intreaga durata a autorizarii si/sau a licentierii.
    (6) Nu pot primi autorizatie si/sau licenta solicitantii aflati in procedura reorganizarii judiciare sau a falimentului si nici cei carora le-a fost retrasa sau anulata o autorizatie sau o licenta intr-o perioada de 5 ani anteriori datei inregistrarii cererii.
    (7) Refuzul autorizarii si/sau al licentierii, lipsa unui raspuns motivat si in termen si orice alta solutie a ANRGN, considerate de solicitant ilegale si prejudiciabile, pot fi atacate, in conditiile legii, la instanta de contencios administrativ.
    (8) Titularul de autorizatie poate transfera autorizatia altei persoane juridice, cu aprobarea ANRGN."
    41. Articolele 59 si 60 se abroga.
    42. Articolul 61 va avea urmatorul cuprins:
    "Autorizarea personalului de proiectare, executie, exploatare si intretinere din sectorul gazelor naturale
    Art. 61
    (1) Instalatiile din sectorul gazelor naturale vor fi proiectate, executate si exploatate de catre instalatori autorizati.
    (2) ANRGN va elabora, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante, reglementarile privind regimul autorizarii instalatorilor pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.
    (3) Reglementarile vor fi aprobate prin ordin al ministrului industriei si resurselor si vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."
    43. Articolele 62 si 63 se abroga.
    44. Titlul capitolului XIII va avea urmatorul cuprins:
    "CAP. 13
    Concesionarea si regimul drepturilor asupra proprietatii altuia"
    45. La articolul 64 alineatul (2), literele b) si c) vor avea urmatorul cuprins:
    "b) obligatia concesionarului de a transporta si/sau de a distribui gaze naturale intr-o anumita zona de consum si de a alimenta orice consumator captiv din acea zona, care indeplineste conditiile prevazute de prezenta ordonanta;
    c) obligatia concesionarului de a respecta dispozitiile operative ale dispecerului;"
    46. Articolele 65 si 66 se abroga.
    47. Articolul 67 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 67
    (1) Concesiunea inceteaza prin retragerea autorizatiei si/sau a licentei, precum si in conditiile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.
    (2) Cu 3 ani inainte de expirarea concesiunii concedentul va stabili situatia in care vor fi repuse in functiune instalatiile care au facut obiectul contractului de concesiune dupa expirare.
    (3) In termen de maximum 3 luni de la incetarea administrarii sau concesiunii prin renuntare sau retragere concedentul va stabili masurile ce urmeaza sa fie luate in legatura cu instalatiile ce au facut obiectul contractului."
    48. La articolul 69 alineatul (1), litera c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) incalca normele referitoare la protectia mediului;"
    49. Articolul 74 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 74
    Pentru a evita punerea in pericol a persoanelor, a bunurilor sau a unor activitati desfasurate in zona de executare a lucrarilor de realizare, reabilitare, de retehnologizare a capacitatilor, precum si a operatiunilor de revizie, intretinere sau de reparatie la capacitatea in functiune concesionarul are dreptul de a obtine restrangerea sau sistarea, in masura necesara si pe durata lucrarilor sau a operatiunilor mentionate, a activitatilor desfasurate in vecinatate de alte persoane. Restrangerea sau sistarea se stabileste prin acord cu titularul activitatii, iar in lipsa acestuia, prin hotarare judecatoreasca, cu indemnizarea adecvata a titularului activitatii afectate. Pentru interventii in caz de avarie, accident ori dezastru nu sunt necesare nici acord si nici hotarare judecatoreasca, dar concesionarul datoreaza titularului activitatii afectate indemnizatia adecvata, stabilita la nevoie prin hotarare judecatoreasca."
    50. La articolul 76, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In caz de nerealizare a acordului prevazut la alin. (1) intre concesionar si proprietar sau in situatia prevazuta la art. 70 lit. d), la cererea concesionarului va decide instanta judecatoreasca competenta, hotararea acesteia constituind titlu executoriu pentru drepturile prevazute la alin. (1)."
    51. Articolele 79 si 80 se abroga.
    52. Articolul 82 va avea urmatorul cuprins:
    "Zonele de protectie si de siguranta
    Art. 82
    Pentru protectia si functionarea normala a capacitatilor si a accesoriilor acestora din sectorul gazelor naturale, ANRGN instituie, prin norme tehnice, zone de protectie si de siguranta a acestora."
    53. Capitolul XIV se abroga.
    54. Articolul 87 va avea urmatorul cuprins:
    "Contraventii
    Art. 87
    (1) Constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni, urmatoarele fapte:
    a) executarea de lucrari noi, modificari, extinderi sau revizii ale instalatiilor de gaze naturale de orice categorie, de catre persoane fizice sau persoane juridice neautorizate sau de catre persoane juridice autorizate, dar fara obtinerea acordurilor si a avizelor necesare;
    b) desfasurarea, fara obtinerea autorizatiei si/sau a licentei, a oricarei activitati care necesita un asemenea document, potrivit prevederilor prezentei ordonante si reglementarilor elaborate in baza ei;
    c) folosirea unor practici menite sa influenteze formarea libera a preturilor pe piata gazelor naturale;
    d) reducerea nejustificata a capacitatii de productie sau de furnizare a gazelor naturale de catre producatori, precum si refuzul nejustificat de alimentare a consumatorului;
    e) executia si exploatarea unor instalatii si echipamente care nu respecta conditiile tehnice de securitate si care pot dauna persoanelor fizice, proprietatii si/sau mediului;
    f) refuzul nejustificat al accesului la retelele de transport, de distributie si de inmagazinare al oricarui solicitant intern sau extern;
    g) revanzarea gazelor naturale de catre un consumator captiv;
    h) refuzul de a permite verificarile si inspectiile prevazute prin reglementari sau dispuse, dupa caz, de ANRGN, precum si obstructionarea acesteia in indeplinirea atributiilor sale;
    i) neprezentarea datelor si informatiilor solicitate de ANRGN si nerealizarea masurilor dispuse de aceasta;
    j) neasigurarea stocului minim in depozitele de inmagazinare subterana a gazelor naturale si nerezervarea capacitatii minime pentru transportator;
    k) depasirea limitelor maxime admise privind emisiile poluante;
    l) nefurnizarea unor informatii, in conditiile art. 11 lit. h) si ale art. 19 lit. d);
    m) transmiterea de date cu caracter confidential privind operatiunile comerciale catre terti, prin nerespectarea prevederilor art. 11 lit. g) si ale art. 19 lit. e);
    n) intarzierea nejustificata in racordarea noilor consumatori sau in realimentarea lor dupa intrerupere;
    o) nerespectarea prevederilor art. 21;
    p) nerespectarea reglementarilor privind preturile si tarifele;
    q) emiterea acordurilor si avizelor privind accesul la sistem fara respectarea prevederilor legale;
    r) nerespectarea prevederilor acordurilor si avizelor privind accesul la sistemele de transport, distributie si inmagazinare;
    s) nerespectarea prevederilor privind aprovizionarea populatiei cu gaze naturale in conditii de siguranta;
    t) nerespectarea dispozitiilor art. 19 lit. h) cu privire la subventia incrucisata;
    u) nerespectarea cerintelor referitoare la contabilitatea de gestiune, prevazute la art. 54;
    v) nerespectarea regulilor de conduita prevazute la art. 89^1 .
    (2) Pentru persoanele fizice, in cazul contraventiilor prevazute la alin. (1) lit. a) - h), amenda care se aplica este de la 30.000.000 lei la 60.000.000 lei, iar in cazul contraventiilor prevazute la alin. (1) lit. i) - v) amenda este de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei.
    (3) Pentru persoanele juridice, in cazul contraventiilor prevazute la alin. (1), amenda este de 5% din cifra de afaceri a contravenientului.
    (4) Constatarea contraventiilor prevazute la alin. (1) si aplicarea amenzilor se fac de agentii constatatori, persoane imputernicite in acest scop de ANRGN.
    (5) Dispozitiile prevazute la alin. (2) se completeaza cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25 - 27."
    55. Articolul 88 va avea urmatorul cuprins:
    "Confiscari
    Art. 88
    Lucrarile produse, dobandite sau care au servit la savarsirea contraventiilor prevazute in prezenta ordonanta, inclusiv sumele din banci, rezultate, sunt supuse confiscarii in conditiile prevazute de Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor."
    56. Dupa articolul 89 se introduce articolul 89^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 89^1
    (1) Operatorul licentiat pentru transportul sau distributia gazelor naturale isi va conduce activitatea astfel incat sa se asigure ca nici el si nici un asociat al sau, producator, furnizor sau consumator nu poate obtine un avantaj comercial nemeritat, rezultat din acorduri preferentiale sau discriminatorii.
    (2) Operatorul licentiat pentru transportul sau distributia gazelor naturale se va asigura ca nici o informatie referitoare la transport sau distributie ori legata de acestea nu este divulgata in avantajul comercial al unui tert sau folosita in scopul unei activitati comerciale conduse de titularul licentei sau de alta entitate asociata."
    57. Alineatul (2) al articolului 92 se abroga.
    Art. 2
    Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitatilor din sectorul gazelor naturale, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                                VALER DORNEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                           PRESEDINTELE SENATUI
                              NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 463/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 463 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu