E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Legea 3 1977 in legatura cu Hotărârea 1550 2004
Legea 3 1977 in legatura cu Ordin 15 2004
Legea 3 1977 in legatura cu Legea 544 2003
Articolul 7 din actul Legea 3 1977 modificat de articolul 1 din actul OUG 87 2000
Legea 3 1977 abrogat de articolul 198 din actul Legea 19 2000
Legea 3 1977 in legatura cu articolul 10 din actul Legea 49 1999
Articolul 39 din actul Legea 3 1977 completat de Legea 226 1998
Legea 3 1977 in legatura cu Ordonanţa 39 1997
Legea 3 1977 in legatura cu Hotărârea 365 1997
Articolul 57 din actul Legea 3 1977 modificat de Legea 86 1997
Articolul 60 din actul Legea 3 1977 modificat de Legea 86 1997
Articolul 31 din actul Legea 3 1977 modificat de Legea 49 1997
Articolul 31 din actul Legea 3 1977 completat de Legea 120 1996
Articolul 86 din actul Legea 3 1977 in legatura cu Ordin 441 1996
Articolul 60 din actul Legea 3 1977 modificat de Decizia 69 1996
Legea 3 1977 in legatura cu articolul 5 din actul Hotărârea 539 1992
Legea 3 1977 completat de articolul 3 din actul Legea 49 1992
Articolul 20 din actul Legea 3 1977 modificat de articolul 3 din actul Legea 73 1991
Articolul 38 din actul Legea 3 1977 modificat de articolul 3 din actul Legea 73 1991
Articolul 39 din actul Legea 3 1977 modificat de articolul 3 din actul Legea 73 1991
Articolul 40 din actul Legea 3 1977 modificat de articolul 3 din actul Legea 73 1991
Articolul 46 din actul Legea 3 1977 modificat de articolul 3 din actul Legea 73 1991
Articolul 52 din actul Legea 3 1977 modificat de articolul 3 din actul Legea 73 1991
Articolul 53 din actul Legea 3 1977 modificat de articolul 3 din actul Legea 73 1991
Articolul 55 din actul Legea 3 1977 modificat de articolul 3 din actul Legea 73 1991
Articolul 57 din actul Legea 3 1977 modificat de articolul 3 din actul Legea 73 1991
Articolul 59 din actul Legea 3 1977 modificat de articolul 3 din actul Legea 73 1991
Articolul 63 din actul Legea 3 1977 modificat de articolul 3 din actul Legea 73 1991
Articolul 65 din actul Legea 3 1977 modificat de articolul 3 din actul Legea 73 1991
Articolul 68 din actul Legea 3 1977 modificat de articolul 3 din actul Legea 73 1991
Articolul 30 din actul Legea 3 1977 abrogat de articolul 3 din actul Legea 73 1991
Articolul 54 din actul Legea 3 1977 abrogat de articolul 3 din actul Legea 73 1991
Legea 3 1977 in legatura cu articolul 31 din actul Legea 53 1991
Legea 3 1977 in legatura cu articolul 37 din actul Legea 53 1991
Articolul 20 din actul Legea 3 1977 modificat de articolul 36 din actul Legea 1 1991
Articolul 6 din actul Legea 3 1977 abrogat de articolul 4 din actul Legea 2 1991
Legea 3 1977 in legatura cu articolul 7 din actul Legea 42 1990
Legea 3 1977 in legatura cu articolul 7 din actul Legea 42 1990
Legea 3 1977 modificat de articolul 1 din actul Decretul-lege 70 1990
Legea 3 1977 modificat de articolul 1 din actul Decretul 232 1986
Articolul 9 din actul Legea 3 1977 modificat de Decretul 339 1983
Legea 3 1977 in legatura cu articolul 3 din actul Decretul 445 1978
Legea 3 1977 in legatura cu articolul 9 din actul Decretul 245 1977
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (3) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 3 din 30 iunie 1977

privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 82 din  6 august 1977


SmartCity3


    In Republica Socialista Romania, munca constituie un drept fundamental si o indatorire de onoare a tuturor membrilor societatii.
    Toti cetatenii apti de munca sunt datori sa presteze o activitate utila, in raport de pregatirea si aptitudinile lor, de cerintele economiei nationale.
    Oamenii muncii, fauritorii tuturor bunurilor materiale si spirituale ale societatii, beneficiaza pe deplin de roadele muncii lor, potrivit principiului socialist al retribuirii dupa cantitatea, calitatea si importanta sociala a muncii.
    Pe baza aportului adus la dezvoltarea societatii, statul socialist garanteaza fiecarui cetatean, indiferent de sex sau nationalitate, dreptul la pensie. Totodata, persoanelor incapabile de munca si lipsite de mijloace de existenta, statul le acorda sprijin material in cadrul asistentei sociale.
    Pensia stabilita in raport de cantitatea, calitatea si importanta sociala a muncii depuse asigura tuturor cetatenilor care au implinit varsta prevazuta de lege, ori si-au pierdut total sau in cea mai mare parte capacitatea de munca datorita unor accidente sau boli, conditii corespunzatoare de viata, potrivit nivelului de dezvoltare a economiei nationale.
    Aplicarea principiilor eticii si echitatii socialiste face necesar ca pensia sa fie stabilita in concordanta cu contributia adusa de fiecare om al muncii la dezvoltarea generala a societatii noastre socialiste si totodata sa se realizeze un raport echitabil intre veniturile provenite din retributie si cele din pensie, care sa asigure in continuare stimularea celor ce lucreaza efectiv in diferite sectoare ale productiei materiale si ale activitatii social-culturale.
    In vederea perfectionarii legislatiei in acest domeniu,

    Marea Adunare Nationala a Republicii Socialiste Romania adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) In R. S. R. au dreptul la pensie toti cetatenii care au depus o munca utila societatii in sectoarele productiei materiale si social-culturale.
    (2) Pensia se stabileste in raport de contributia adusa de fiecare om al muncii la dezvoltarea societatii, potrivit principiului socialist al retribuirii dupa cantitatea, calitatea si importanta sociala a muncii si se diferentiaza in functie de vechimea in munca, retributia avuta si grupa de munca.
    (3) In raport de conditiile, complexitatea si importanta muncii, locurile de munca se incadreaza in grupa I, II sau III de munca, prin decret al Consiliului de Stat.
    Art. 2
    (1) Dreptul la pensie se acorda la implinirea varstei stabilite de lege in raport de natura muncii prestate si de numarul de ani efectiv lucrati in activitatea economica si sociala.
    (2) Beneficiaza, de asemenea, de dreptul la pensie persoanele incadrate in munca, care si-au pierdut total sau in cea mai mare parte capacitatea de munca. Cuantumul pensiei se stabileste in raport de cauzele si gradul de invaliditate, precum si de vechimea in munca.
    Art. 3
    (1) Dreptul la pensia de asigurari sociale este recunoscut tuturor cetatenilor tarii care au desfasurat o activitate permanenta pe baza unui contract de munca si pentru care unitatile socialiste au depus contributia prevazuta de lege, la fondul de asigurari sociale de stat.
    (2) Fondurile necesare pentru plata pensiilor de asigurari sociale de stat se constituie din contributiile pe care le platesc unitatile socialiste, precum si din sumele alocate in acest scop de la bugetul de stat.
    Art. 4
    Unitatile socialiste sunt obligate sa asigure pentru intregul personal muncitor evidenta corecta a vechimii in munca, a retributiei aferente si a celorlalte elemente necesare, potrivit legii, la stabilirea pensiei.
    Art. 5
    (1) O persoana poate primi o singura pensie integrala de asigurari sociale.
    In cazul in care a lucrat si in alte sectoare cu sisteme proprii de pensionare, primeste atat pensia de asigurari sociale, cat si pensia ce i se cuvine din acele sectoare, in raport cu munca depusa si vechimea stabilita, potrivit legii.
    (2) Suma rezultata din pensiile cumulate nu va putea depasi nivelul pensiei de asigurari sociale ce s-ar fi cuvenit persoanei respective in cazul in care intreaga activitate ar fi fost prestata intr-o unitate de stat.
    Art. 6
    (1) Unitatile socialiste nu pot incadra persoane pensionate intr-o activitate cu caracter permanent. In cazuri exceptionale si cu aprobarea organelor prevazute de lege, unitatile pot folosi pensionari numai pentru activitati temporare sau pentru executarea unor lucrari.
    (2) Sumele realizate din aceste activitati cumulate cu pensia nu pot depasi nivelul retributiei pe care pensionarul a avut-o la data pensionarii, actualizata potrivit majorarilor retributiei pentru acea functie.
    Art. 7
    Pensia nu este impozabila si nu poate fi cedata nici total nici partial.
    Dreptul la pensie este imprescriptibil.

    CAP. 2
    Pensia pentru munca depusa si limita de varsta

    Art. 8
    (1) Personalul muncitor care are o vechime in munca de minimum 30 ani barbatii si 25 ani femeile are dreptul la pensie pentru munca depusa si limita de varsta, la implinirea varstei de 62 ani barbatii si 57 ani femeile.
    (2) Persoanele incadrate in munca care au o vechime de cel putin 30 ani barbatii si 25 ani femeile, sunt pensionate, la cererea lor, si la implinirea varstei de 60 ani barbatii si 55 ani femeile.
    (3) Persoanele care doresc sa continue activitatea si dupa implinirea varstei de 62 ani barbatii si 57 ani femeile, pot cere, cu 3 luni inainte de implinirea acestor varste, ca unitatea sa le mentina in munca pe o perioada de cel mult 3 ani. In cazul in care unitatea nu aproba cererea, persoana interesata se poate adresa organului ierarhic superior, care poate decide mentinerea in munca, in aceeasi unitate, ori intr-o alta unitate subordonata, sau inscrierea la pensie.
    Art. 9
    (1) Vechimea in munca ce se ia in considerare la stabilirea pensiilor pentru munca depusa este timpul cat o persoana a fost incadrata in baza unui contract de munca.
    (2) Dovada vechimii in munca, in vederea pensionarii, se face prin carnetul de munca, intocmit conform legii.
    Art. 10
    Retributia tarifara, care se ia ca baza de calcul la stabilirea pensiei, este media retributiilor tarifare lunare din 5 ani lucrati consecutiv, la alegere, din ultimii 10 ani de activitate.
    Art. 11
    (1) Pensia integrala pentru munca depusa si limita de varsta se determina in procente din retributia tarifara, diferentiate pe transe de retributii si grupe de munca, stabilite potrivit legii, astfel:
-------------------------------------------------------------------------------
                    Grupa I            Grupa II            Grupa III
                   de munca           de munca              de munca
                   -------------------------------------------------------------
   Retributia   Pensia in  Cuantum. Pensia in  Cuantum. Pensia in   Cuantum.
   tarifara    proc.din    min.al   proc. din  min.al   proc.din    min. al
    -lei-      retrib.     pensiei  retrib.    pensiei  retrib.     pensiei
               tarif.       -lei-   tarif.      -lei-    tarif.      -lei-
--------------------------------------------------------------------------------
   pana la 1200    85        -        80         -          75        -
   1 201-  1600    80      1020       75         960        70        900
   1 601-  2000    75      1280       70        1200        65       1120
   2 001-  2500    70      1500       65        1400        62       1300
   2 501-  3000    65      1750       62        1625        60       1550
   3 001-  3500    62      1950       60        1860        58       1800
   3 501-  4000    60      2170       58        2100        56       2030
   peste   4000    58      2400       56        2320        54       2240
--------------------------------------------------------------------------------
    (2) Procentele corespunzatoare grupelor I si II de munca se aplica persoanelor care au lucrat efectiv in aceste grupe cel putin 20 ani in grupa I sau 25 ani in grupa II de munca; daca au lucrat mai putin, la procentele corespunzatoare grupei III se acorda un spor proportional cu timpul efectiv lucrat in grupele I si II.
    Art. 12
    Persoanele care au vechime totala in munca mai mare de 30 ani barbatii si 25 ani femeile, beneficiaza, pentru fiecare an in plus, din primii cinci ani, de un spor la pensie de 1% si pentru fiecare an in plus peste cinci ani, de un spor de 0,5% din retributia tarifara folosita la calcularea pensiei.
    Art. 13
    (1) Persoanelor care nu au vechime integrala in munca dar au o vechime de cel putin 15 ani, li se acorda pensie, la implinirea varstei de 62 ani barbatii si 57 ani femeile, proportional cu numarul anilor de vechime.
    (2) Persoanelor care au o vechime in munca de 10-15 ani li se acorda o pensie de 350 lei lunar pentru o vechime de 10 ani, iar pentru fiecare an in plus, pana la 14 ani inclusiv, se adauga cate 25 lei.
    Art. 14
    (1) Persoanelor care au lucrat efectiv cel putin 20 ani in locuri care, potrivit legii, se incadreaza in grupa I de munca, sau cel putin 25 ani in grupa II de munca, la stabilirea pensiei li se ia in calcul, pentru fiecare an lucrat in aceste grupe cate:
    a) un an si sase luni pentru grupa I de munca;
    b) un an si trei luni pentru grupa II de munca.
    (2) Pe aceasta baza persoanele care au lucrat in grupele I si II de munca au dreptul, la cerere, sa fie pensionate, la implinirea varstei de:
    a) 52 ani, pentru grupa I si 57 ani pentru grupa II, barbatii;
    b) 50 ani pentru grupa I si 52 ani pentru grupa II, femeile.
    (3) Persoanele care indeplinesc conditiile prevazute de alin. (1) sunt pensionate, la cerere, si la 50 de ani, atat barbatii cat si femeile din grupa I de munca, si la 55 ani barbatii sau 50 de ani femeile, din grupa II de munca.
    (4) Persoanele care au vechime in munca prevazuta de lege si au lucrat efectiv cel putin 15 ani in locurile incadrate in grupa I de munca sau cel putin 20 ani in locurile incadrate in grupa II de munca au dreptul, la cerere, sa li se reduca varsta de pensionare prevazuta de art. 8 alin. 2, in mod proportional cu anii lucrati in grupele I sau II de munca, dar nu mai putin de 52 ani, pentru grupa I si 57 ani pentru grupa II, barbatii, sau 50 ani pentru grupa I si 52 ani pentru grupa II, femeile.
    Art. 15
    (1) Persoanele care au dreptul sa fie pensionate cu reducerea varstei, pot cere sa lucreze in continuare, in acelasi loc de munca sau in altele mai usoare, pana la implinirea varstei de:
    a) 55 ani pentru grupa I si 60 ani pentru grupa II, barbatii;
    b) 52 ani pentru grupa I si 55 ani pentru grupa II, femeile.
    (2) Aceste persoane isi pastreaza dreptul la pensie potrivit grupei de munca din care provin, iar perioada lucrata in continuare se considera vechime in grupele I sau II de munca.
    Art. 16
    Persoanele care au lucrat cel putin 5 ani in grupele I si II de munca au dreptul sa li ia in calculul vechimii in munca, pentru fiecare an lucrat in aceste grupe: un an si sase luni pentru grupa I sau un an si trei luni pentru grupa II. In aceste cazuri nu se reduce limita varstei de pensionare.
    Art. 17
    (1) Personalului navigant din aviatia civila care are o vechime in munca de cel putin 25 ani barbatii si 20 ani femeile, la stabilirea pensiei i se ia in calcul o vechime suplimentara potrivit legii, in raport de numarul orelor de zbor, de tipul de aeronava si functia indeplinita.
    (2) Pe aceasta baza personalul navigant are dreptul, la cerere, sa fie pensionat la implinirea varstei de 50 ani.
    (3) Personalul navigant care nu are vechimea in munca prevazuta la alin. (1) are dreptul sa i se ia in calcul vechimea suplimentara stabilita potrivit legii. In aceste cazuri nu se reduce limita varstei de pensionare.
    Art. 18
    (1) Femeile cu o vechime in munca de 25 ani, care au nascut cel putin 3 copii si i-au crescut pana la varsta de 10 ani, pot cere pensionarea inaintea implinirii varstei de pensionare, dupa cum urmeaza:
    a) cu un an pentru 3 copii;
    b) cu doi ani pentru 4 copii;
    c) cu trei ani pentru mai multi copii.
    (2) Varsta de pensionare se reduce cu ani intregi, si nu poate fi mai mica de 50 ani.
    Art. 19
    (1) Profesorii si conferentiarii din invatamantul superior, precum si cercetatorii stiintifici principali I si II care au o vechime in munca de cel putin 30 ani barbatii si 25 ani femeile, se pensioneaza la implinirea varstei de 65 ani barbatii si 60 ani femeile. Acestia pot fi mentinuti in activitate la cererea lor si cu acordul unitatii, pe o perioada de cel mult 5 ani.
    (2) Persoanele mentionate la alin. (1) vor fi pensionate, la cererea lor, la varsta de 62 ani barbatii si 57 ani femeile.
    Art. 20
    (1) La stabilirea vechimii in munca se ia in considerare si timpul in care persoana:
    a) a fost detinuta in lagare sau inchisori, pentru activitate revolutionara, antifascista sau democratica. Fiecare an de detinere se considera ca vechime in munca de un an si sase luni;
    b) a fost indepartata din serviciu pentru activitate politica revolutionara, antifascista sau democratica, inainte de 23 August 1944, ori ca urmare a persecutiilor rasiale sau nationale, in perioada ianuarie 1938 - decembrie 1945;
    c) a desfasurat o activitate revolutionara antifascista, recunoscuta de catre organele in drept, ca vechime in munca.
    (2) Constituie vechime in munca si timpul in care o persoana incadrata in munca si-a intrerupt activitatea deoarece:
    a) a indeplinit serviciul militar in termen, a fost concentrata, mobilizata sau in prizonierat;
    b) a fost suspendata din functie ori i s-a desfacut contractul de munca, daca aceste masuri au fost anulate ulterior ca fiind ilegale.
    (3) Se considera vechime in munca si perioada in care o persoana incadrata in munca urmeaza cursuri de pregatire profesionala sau politica.
    (4) De asemenea, se considera vechime in munca perioadele pentru care s-a cotizat la fostele asigurari sociale, ori la casele de pensii preluate de stat.
    (5) Pentru persoanele care au fost incadrate sa lucreze, potrivit legii, cu program redus, vechimea in munca se ia in considerare proportional cu timpul lucrat.
    (6) Perioada in care o femeie a fost incadrata, cu program redus, potrivit legii, pentru ingrijirea copiilor in varsta de pana la 6 ani, se socoteste ca timp integral.
    Art. 21
    (1) Media retributiilor tarifare lunare care se ia in considerare la calcularea pensiei se stabileste pe baza:
    a) retributiei tarifare de incadrare, pentru cei retribuiti cu luna;
    b) retributiei tarifare de incadrare, corespunzatoare la 204 ore, pentru cei retribuiti cu ora, inclusiv pentru personalul care lucreaza in acord;
    c) retributiei tarifare de calcul, pentru cei retribuiti cu cota procentuala;
    d) retributiei la care s-a platit contributia de asigurari sociale, pentru cei angajati la persoane fizice.
    (2) In cazul persoanelor indreptatite la pensie, care au fost incadrate in munca si la organizatii internationale, societati mixte sau la alte organizatii din strainatate, primind retributii in valuta, la stabilirea bazei de calcul a pensiei se iau in considerare retributiile tarifare de incadrare la nivelul functiilor similare din tara, valabile in perioadele corespunzatoare daca s-au platit contributiile legale catre asigurarile sociale de stat.

    CAP. 3
    Pensia pentru pierderea capacitatii de munca din accident de munca sau boala profesionala

    Art. 22
    Unitatile au obligatia sa asigure persoanelor incadrate in munca conditiile necesare pentru buna desfasurare a activitatii si sa ia masurile de protectia muncii prevazute de lege, in vederea inlaturarii oricaror cauze care pot conduce la diminuarea sau pierderea capacitatii de munca a acestora.
    Art. 23
    (1) Persoanele incadrate in munca, care datorita unor accidente de munca survenite in timpul indeplinirii indatoririlor de serviciu ori datorita bolilor profesionale si-au pierdut total sau in cea mai mare parte capacitatea de munca, primesc pensie pe timpul cat dureaza invaliditatea.
    (2) Beneficiaza, de asemenea, de pensie persoanele care si-au pierdut total sau in cea mai mare parte capacitatea de munca din cauza unei boli contractate in timpul in care erau incadrate in munca, daca invaliditatea stabilita este de gradul I sau II.
    (3) De aceleasi drepturi beneficiaza si persoanele care si-au pierdut total sau in cea mai mare parte capacitatea de munca in timpul si din cauza indeplinirii obligatiilor militare ori a sarcinilor de stat sau obstesti, precum si elevii, ucenicii si studentii in timpul efectuarii practicii profesionale.
    (4) Persoanele care si-au pierdut jumatate din capacitatea de munca si lucreaza jumatate din durata normala a programului de lucru beneficiaza, in conditiile legii, de pensie de invaliditate de gradul III.
    Art. 24
    (1) Pierderea capacitatii de munca se stabileste prin decizie, de catre comisiile de pensii judetene sau a municipiului Bucuresti, la propunerea comisiilor de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, organizate potrivit legii.
    (2) Persoanele in cauza pot fi incadrate intr-unul din urmatoarele grade de invaliditate:
    a) gradul I, daca acestea au nevoie de ingrijire si supraveghere din partea altei persoane;
    b) gradul II, celelalte persoane care si-au pierdut total sau in cea mai mare parte capacitatea de munca;
    c) gradul III, persoanele care si-au pierdut jumatate din capacitatea de munca.
    (3) Criteriile si normele pe baza carora se face incadrarea in gradele I, II III de invaliditate se aproba prin decret al Consiliului de Stat.
    Art. 25
    (1) Pensia ce se acorda persoanelor care si-au pierdut total sau in cea mai mare parte capacitatea de munca prin accidente de munca, boli profesionale sau alte boli contractate in timpul cat erau incadrate in munca, daca invaliditatea este de gradul I sau II, se stabileste in raport de vechimea in munca, in procente, din retributia tarifara, diferentiate pe transe de retributie si grupe de munca. Pensia corespunzatoare gradului I de invaliditate se stabileste dupa cum urmeaza:

               PENTRU GRUPA I DE MUNCA
-------------------------------------------------------------------------------
   Retributia  Pensia  Cuant. minim  Pensia  Cuant. minim  Pensia  Cuant. minim
   tarifara   in proc. al pensiei   in proc. al pensiei    in proc. al pensiei
     -lei -  din retib.  -lei-     din retrib. -lei-     din retrib.  -lei-
             tarif.ptr.            tarif.ptr.            tarif.ptr.
             5 ani vech.           15 ani vech.           30 ani vech.
--------------------------------------------------------------------------------
   pana la 1200   60       -          70         -           85          -
   1201 -  1600   55      720         65        840          80        1020
   1601 -  2000   50      880         60       1040          75        1280
   2001 -  2500   45     1000         55       1200          70        1500
   2501 -  3000   40     1125         50       1375          65        1750
   3001 -  3500   37     1200         47       1500          62        1950
   3501 -  4000   35     1295         45       1645          60        2170
    peste  4000   33     1400         43       1800          58        2400

               PENTRU GRUPA II DE MUNCA
   pana la 1200   55     -            65        -            80         -
   1201 -  1600   50      660         60        780          75         960
   1601 -  2000   45      800         55        960          70        1200
   2001 -  2500   40      900         50       1100          65        1400
   2501 -  3000   37     1000         47       1250          62        1625
   3001 -  3500   35     1110         45       1410          60        1860
   3501 -  4000   33     1225         43       1575          58        2100
    peste  4000   31     1320         41       1720          56        2320

               PENTRU GRUPA III DE MUNCA
   pana la 1200   50      650         60         -           75          -
   1201 -  1600   45      660         55        720          70         900
   1601 -  2000   40      700         50        880          65        1120
   2001 -  2500   37      725         47       1000          62        1300
   2501 -  3000   35      800         45       1175          60        1550
   3001 -  3500   33      900         43       1350          58        1800
   3501 -  4000   31      980         41       1505          56        2030
    peste  4000   29     1040         39       1640          54        2240
--------------------------------------------------------------------------------
    (2) Pentru vechimile in munca cuprinse intre 5 si 30 de ani, pensia se calculeaza proportional cu numarul anilor lucrati.
    (3) Cuantumul pensiei pentru gradul II de invaliditate este de 85%, iar pentru gradul III de pana la 30%, din pensia corespunzatoare gradului I de invaliditate.
    (4) Pentru fiecare an de vechime in munca peste vechimea integrala se acorda un spor la pensie de 1% pentru primii cinci ani si de 0,5% pentru anii urmatori, din retributia tarifara de calcul al pensiei.
    (5) Pensia pentru invaliditate de gradul III impreuna cu retributia primita pentru munca depusa nu pot depasi, pentru persoanele incadrate in grupa I de munca 80%, pentru persoanele incadrate in grupa II de munca 75%, iar pentru persoanele incadrate in grupa III de munca 70%, din retributia avuta la data stabilirii gradului de invaliditate, actualizata potrivit majorarilor pentru acea functie.
    Art. 26
    Retributia tarifara pe baza careia se calculeaza pensia pentru pierderea capacitatii de munca este media retributiilor tarifare lunare din 5 ani lucrati consecutiv, la alegere, din ultimii 10 ani de activitate sau retributia medie a ultimilor ani atunci cand vechimea in munca este de pana la 5 ani.
    Art. 27
    (1) Persoanele incadrate in munca, cu o vechime mai mica de cinci ani care si-au pierdut total sau in cea mai mare parte capacitatea de munca prin accidente de munca, boli profesionale sau alte boli contractate in timpul cat erau incadrate in munca, au dreptul la o pensie de 650 lei pentru gradul I si 520 lei pentru gradul II de invaliditate.
    (2) De aceleasi drepturi beneficiaza si studentii, elevii, ucenicii si persoanele accidentate in timpul indeplinirii obligatiilor militare ori a sarcinilor de stat sau obstesti care in perioada anterioara nu erau incadrati intr-o activitate retribuita.
    Art. 28
    Pensionarii incadrati in gradul I de invaliditate primesc pe langa pensie si o suma fixa pentru ingrijire, de 300 lei lunar.
    Art. 29
    (1) Persoanele care au suferit accidente de munca, au contractat boli profesionale sau care din motive de sanatate nu mai pot lucra in conditiile de la locurile de munca avute anterior vor fi incadrate la locuri de munca mai usoare corespunzatoare capacitatii lor de munca. Obligatia de a asigura incadrarea in astfel de locuri de munca revine unitatii socialiste in care sunt incadrate.
    (2) Muncitorii si maistrii prevazuti la alin. (1), cuprinsi in grupele I si II de munca si care au o vechime minima de 10 ani in aceste grupe vor fi incadrati in locurile de munca la care sa li se asigure o retributie de cel putin 75% pentru grupa I si 70% pentru grupa II, din retributia in vigoare corespunzatoare functiei avute anterior. Pentru o vechime de peste 15 ani, procentul este de 80% pentru grupa I si 75% pentru grupa II de munca. Daca nu este posibil sa se asigure aceasta retributie, diferenta pana la 70%, 75% sau 80% se acorda din fondurile asigurarilor sociale incluzandu-se in retributia tarifara.
    Art. 30
    Hotararea privind incadrarea in grade de invaliditate poate fi contestata, in cel mult 60 de zile de la comunicare, la comisiile de pensii judetene si a municipiului Bucuresti, de catre persoana in cauza, ori de conducerea unitatii in care este incadrata.
    Art. 31
    (1) Pensionarii incadrati in gradul I, II sau III de invaliditate sunt supusi revizuirii medicale, la intervale de 6-12 luni, la termenele stabilite de comisiile de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca.
    Neprezentarea la revizuirea medicala atrage suspendarea platii pensiei incepand cu luna urmatoare.
    (2) Sunt supuse revizuirii medicale si persoanele incadrate in munca care primesc diferenta de retributie de la asigurarile sociale de stat, potrivit art. 29 alin. (2).
    (3) Revizuirea medicala se poate face si la cererea pensionarilor, numai pana la implinirea varstei de 60 ani barbatii si 55 ani femeile.
    (4) Nu sunt supusi revizuirii medicale periodice pensionarii de invaliditate care prezinta invaliditati ireversibile, precum si cei care au implinit varsta de 60 ani barbatii si 55 ani femeile.
    Art. 32
    In cazul schimbarii gradului de invaliditate, pensia corespunzatoare noului grad se stabileste pe baza cuantumului pensiei avute la gradul de invaliditate anterior.
    Art. 33
    Dispozitiile prezentei legi, care privesc modul de stabilire a vechimii in munca si a retributiei tarifare, in raport de care se calculeaza pensia pentru munca depusa si limita de varsta, se aplica, in mod corespunzator si la calcularea pensiilor pentru pierderea capacitatii de munca din cauza de accident de munca sau boala profesionala.
    Art. 34
    La implinirea varstei de 60 ani barbatii si 55 ani femeile, pensionarii pentru pierderea capacitatii de munca sunt trecuti, din oficiu, in categoria pensionarilor pentru munca depusa si limita de varsta; in aceste cazuri isi pot mentine drepturile aferente gradului I si II de invaliditate.

    CAP. 4
    Pensia pentru pierderea capacitatii de munca in afara procesului de munca

    Art. 35
    Persoanele incadrate in munca, care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca din cauza unor accidente produse in afara procesului de munca beneficiaza de pensie daca invaliditatea stabilita este de gradul I, II sau III si au o vechime in munca de cel putin 5 ani.
    Art. 36
    (1) Pensia se stabileste in procente din retributia tarifara, diferentiate pe transe de retributii si ani de vechime in munca. Pensia corespunzatoare gradului I de invaliditate se stabileste dupa cum urmeaza:
--------------------------------------------------------------------------------
   Retributia  Pensia  Cuant. minim. Pensia  Cuant. minim. Pensia Cuant. minim.
    tarifara  in proc. al pensiei    in proc. al pensiei  in proc. al pensiei
     - lei -  tarif.ptr.  -lei-      tarif.ptr.  -lei-    tarif.ptr.  -lei-
              5 ani vech.           15 ani vech.         30 ani vech.
--------------------------------------------------------------------------------
   pana la 1200   35       460          40         -         70          -
   1201 -  1600   30       470          35        480        65         840
   1601 -  2000   24       480          33        560        60        1040
   2001 -  2500   20       490          31        650        57        1200
   2501 -  3000   17       500          30        775        55        1425
   3001 -  3500   15       510          29        900        53        1650
   3501 -  4000   14       520          28       1015        51        1855
    peste  4000   13       530          27       1120        49        2040
--------------------------------------------------------------------------------
    (2) Pentru vechimile cuprinse intre 5 si 30 de ani, pensia se calculeaza proportional cu numarul anilor lucrati.
    (3) Pentru fiecare an de vechime in munca peste vechimea integrala se acorda un spor la pensie de 1% pentru primii cinci ani si de 0,5% pentru anii urmatori, din retributia tarifara de calcul al pensiei.
    (4) Pensionarii incadrati in gradul I de invaliditate primesc pe langa pensie si o suma fixa pentru ingrijire de 300 lei lunar.
    (5) Cuantumul pensiei pentru gradul II de invaliditate este de 85%, iar pentru gradul III de pana la 30% din pensia corespunzatoare gradului I de invaliditate.
    (6) Pensia pentru invaliditate de gradul III impreuna cu retributia primita pentru munca depusa nu pot depasi 70% din retributia avuta la data stabilirii gradului de invaliditate, actualizata potrivit majorarilor pentru acea functie.
    Art. 37
    (1) Persoanelor care indeplinesc obligatii militare si care au devenit invalide de gradul I sau II ca urmare a unor boli - altele decat cele profesionale - li se acorda pensie fara a se cere conditia de vechime in munca.
    (2) Pensia celor care la data convocarii in vederea indeplinirii obligatiilor militare erau incadrati cu contract de munca, se stabileste in conditiile prevazute de art. 36. Celor care nu indeplinesc conditia de vechime in munca necesara pentru obtinerea pensiei, precum si celor care nu erau incadrati in munca, li se acorda o pensie fixa de 455 lei pentru gradul I de invaliditate si 390 lei pentru gradul II de invaliditate.
    Art. 38
    Dispozitiile referitoare la vechimea in munca si retributia tarifara de calcul, precum si la incadrarea in grade de invaliditate si revizuire medicala, se aplica si pensiilor pentru pierderea capacitatii de munca din alte cauze decat accidente de munca sau boli profesionale.

    CAP. 5
    Pensia de urmas

    Art. 39
    (1) Pensia de urmas se acorda copiilor si sotiei, in conditiile prevazute de prezenta lege.
    (2) Pensia de urmas se acorda daca persoana decedata era pensionar sau indeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii.
    Art. 40
    (1) Copiii au dreptul la pensie de urmas pana la varsta de 16 ani sau, daca continua studiile, pana la terminarea acestora, dar fara a depasi varsta de 25 ani.
    (2) Copiii urmasi care, inainte de a implini varsta de 16 ani, au devenit invalizi de gradul I sau II, primesc, dupa incetarea platii pensiei de urmas pe toata perioada invaliditatii, un ajutor de 350 lei lunar pentru gradul I si de 300 lei lunar pentru gradul II.
    Art. 41
    (1) Sotia are dreptul la pensie de urmas, pe tot timpul vietii, la implinirea varstei de 55 ani, daca a avut cel putin 15 ani de casatorie. Daca durata casatoriei a fost mai mica, dar de cel putin 10 ani, pensia se acorda proportional cu anii de casatorie.
    (2) De asemenea, se acorda pensie de urmas, pe tot timpul vietii, sotiei care a implinit varsta de 50 ani si care a nascut, pana la data decesului sotului, mai mult de 4 copii, iar durata casatoriei a fost de cel putin 10 ani.
    (3) Sotia are dreptul la pensie de urmas, indiferent de varsta si de durata casatoriei pe timpul cat este invalida de gradul I sau II; de asemenea, beneficiaza de aceasta pensie daca nu este incadrata in munca la data decesului sotului si are in ingrijire unul sau mai multi copii in varsta de pana la 6 ani.
    Art. 42
    Sotia care are dreptul la o pensie proprie si indeplineste conditiile prevazute de lege pentru obtinerea pensiei de urmas dupa sotul decedat, poate opta pentru oricare din aceste pensii.
    Art. 43
    Sotia primeste pensie de urmas numai pana la incadrarea sa in munca, dar nu mai mult de 6 luni de la data decesului sotului, daca nu indeplineste conditiile prevazute la art. 41.
    Art. 44
    (1) Cuantumul pensiei de urmas se stabileste luandu-se ca baza de calcul:
    a) pensia sustinatorului decedat, daca acesta era pensionar;
    b) pensia la care ar fi avut dreptul sustinatorul, in conditiile legii, pentru munca depusa si limita de varsta sau pentru invaliditate.
    (2) Pensia de urmas se stabileste in procente din pensia titularului, astfel 50 la suta pentru un singur urmas, 75 la suta pentru doi si 100 la suta pentru mai multi urmasi, cu drept la aceasta pensie.
    Art. 45
    In cazul copiilor orfani de ambii parinti cuantumul pensiei de urmas se stabileste luandu-se ca baza de calcul:
    a) pana la trei copii, pensia cea mai avantajoasa a unui singur parinte;
    b) pentru patru copii, pensia cea mai avantajoasa a unui parinte la care se adauga jumatate din pensia celuilalt parinte;
    c) pentru cinci si mai multi copii, pensiile cumulate ale ambilor parinti.
    Art. 46
    (1) Plata pensiei se suspenda pe timpul cat pensionarul urmas este incadrat in munca sau realizeaza venituri dintr-o activitate permanenta ca liber profesionist sau mic meserias cu atelier propriu. Plata pensiei se suspenda si atunci cand sotia urmasa s-a casatorit.
    (2) Cand unul dintre urmasi pierde dreptul la pensie, ceilalti primesc in continuare partea de pensie ce li s-a cuvenit pana la acea data.

    CAP. 6
    Stabilirea si plata pensiilor

    Art. 47
    (1) Pentru a se asigura respectarea stricta a prevederilor legii privind intocmirea actelor de pensionare, a tinerii unei evidente corecte a tuturor datelor si celorlalte elemente necesare pe baza carora se stabilesc drepturile la pensie si alte drepturi de asigurari sociale pe langa organele de conducere colectiva ale unitatilor socialiste se constituie comisii de pensii si asigurari sociale.
    (2) Comisiile de pensii si asigurari sociale sunt alcatuite din 3-7 membri si sunt conduse de catre un reprezentant al organelor de conducere colectiva.
    Din comisie fac parte reprezentanti ai compartimentelor de personal si retribuire, ai organizatiei de sindicat, ai comisiilor de femei si alti reprezentanti ai oamenilor muncii, precum si medicul de specialitate.
    (3) Componenta comisiei se stabileste de catre organele de conducere colectiva impreuna cu comitetul sindicatului din unitatile socialiste.
    Art. 48
    (1) In vederea stabilirii pensiei, unitatea in care lucreaza persoana in cauza intocmeste dosarul de pensie care trebuie sa cuprinda carnetul de munca cu inregistrarile la zi, precum si orice alte documente necesare. Dosarul de pensionare se verifica de catre comisia de pensii si asigurari sociale, care are obligatia sa semnaleze conducerii unitatii orice nereguli constatate.
    Unitatea poarta intreaga raspundere pentru exactitatea datelor pe care le contine dosarul de pensie si fisa de pensionare.
    (2) In cazul cand, din motive temeinice, unele persoane nu au carnete de munca, dovada activitatii depuse se poate face si cu acte care, potrivit normelor legale privind completarea carnetului de munca, sunt valabile pentru confirmarea vechimii in munca.
    (3) In cazul in care, din insumarea perioadelor de vechime rezulta fractiuni mai mari de 6 luni, acestea se intregesc la un an, iar cele mai mici se neglijeaza.
    (4) Timpul lucrat in strainatate se ia in considerare la stabilirea pensiei daca s-a contribuit la asigurarile sociale de stat ori daca exista reglementari in aceasta privinta in conventiile incheiate de Republica Socialista Romania cu statele respective.
    Art. 49
    (1) Unitatile sunt obligate sa inainteze dosarul de pensie directiei pentru probleme de munca si ocrotiri sociale, cu cel putin 90 de zile inainte de data la care urmeaza sa aiba loc pensionarea pentru munca depusa si limita de varsta.
    (2) La pensionarea de invaliditate, dosarul se depune in cel mult 30 de zile de la primirea hotararii de incadrare intr-unul din gradele de invaliditate, iar pentru urmas, in cel mult 30 de zile de la data decesului sustinatorului.
    (3) Dosarul de pensionare pentru invaliditate intocmit de catre comisia de pensii si asigurari sociale din unitate trebuie sa contina in mod obligatoriu concluziile expertizei medicale, confirmate de medicul de intreprindere si spitalul din localitate.
    Art. 50
    (1) In cel mult 30 de zile de la primirea dosarului de pensionare directia pentru probleme de munca si ocrotiri sociale este obligata sa verifice daca dosarul contine toate datele necesare pentru stabilirea pensiei si sa propuna comisiei judetene de pensii emiterea deciziei de pensionare.
    (2) In cazul pensionarii pentru accident de munca sau boala, dosarul se va depune in acelasi termen la comisia judeteana de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca.
    Art. 51
    Pensiile se platesc celor care la data cererii de pensionare erau incadrati in munca, de la data la care li s-a aprobat pensionarea prin decizia comisiei judetene de pensii. Unitatea nu poate dispune incetarea activitatii persoanei care a cerut inscrierea la pensie decat dupa ce a primit decizia de pensionare.
    Art. 52
    (1) Comisiile judetene de pensii si a municipiului Bucuresti, se numesc, prin decizie, de catre comitetul executiv al consiliului popular judetean sau al municipiului Bucuresti, cu acordul Ministerului Muncii si Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din Romania si au urmatoarea componenta:
    Presedinte:
    - un vicepresedinte al comitetului executiv al consiliului popular judetean sau al municipiului Bucuresti, dupa caz;
    Membri:
    - un judecator desemnat de catre presedintele tribunalului sau al tribunalului municipiului Bucuresti;
    - directorul directiei pentru probleme de munca si ocrotiri sociale;
    - un membru al biroului consiliului judetean al sindicatelor sau al municipiului Bucuresti;
    - un reprezentant al uniunii judetene a cooperativelor agricole de productie;
    - cate un reprezentant din cadrul organelor de conducere al directiei sanitare si organizatiilor de femei si de tineret, judetene si al municipiului Bucuresti.
    (2) Comisiile judetene de pensii emit deciziile de pensii pe baza propunerilor directiilor judetene pentru probleme de munca si ocrotiri sociale sau ale comisiilor de expertiza medicala si de recuperare a capacitatii de munca, dupa caz.
    (3) Comisiile judetene de pensii examineaza contestatiile impotriva hotararilor comisiilor de pensii si asigurari sociale din unitati si a comisiilor de expertiza si recuperare a capacitatii de munca.
    (4) Impotriva deciziilor comisiilor de pensii se poate face apel, in termen de 30 zile de la comunicare, la Comisia Centrala de Pensii.
    (5) Deciziile care nu au fost atacate in termen si deciziile Comisiei Centrale de Pensii sunt definitive.
    Art. 53
    (1) In cadrul directiilor pentru probleme de munca si ocrotiri sociale, judetene si a municipiului Bucuresti, functioneaza comisii de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca alcatuite din 9-13 membri. Din comisii fac parte:
    - directorul directiei pentru probleme de munca si ocrotiri sociale sau inlocuitorul sau;
    - directorul directiei sanitare sau inlocuitorul sau;
    - reprezentanti ai organelor locale ale sindicatelor;
    - reprezentante ale organizatiilor de femei;
    - reprezentanti ai oamenilor muncii din unitatile socialiste;
    - medici de specialitate.
    (2) Componenta nominala a comisiei se aproba prin decizie a comitetului executiv al consiliului popular judetean sau al municipiului Bucuresti, cu acordul Ministerului Muncii si Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din Romania.
    Art. 54
    Comisiile judetene de expertiza si recuperare a capacitatii de munca au urmatoarele atributii principale:
    a) verifica temeinicia si legalitatea propunerilor comisiilor de pensii si asigurari sociale din unitati, privind incadrarea in gradul de invaliditate;
    b) propun comisiilor judetene de pensii emiterea deciziilor de incadrare intr-unul din gradele de invaliditate;
    c) analizeaza propunerile de prelungire peste 90 zile a concediilor medicale si avizeaza eliberarea certificatelor medicale pentru aceste concedii;
    d) analizeaza periodic starea de sanatate a personalului muncitor din unitatile socialiste si propun masurile necesare pentru eliminarea deficientelor constatate;
    e) indruma si controleaza activitatea comisiilor de pensii si asigurari sociale din unitati in problemele referitoare la expertiza si recuperarea capacitatii de munca.
    Art. 55
    (1) Comisia Centrala de Pensii functioneaza la Ministerul Muncii, avand urmatoarea componenta:
    Presedinte:
    - un adjunct al ministrului muncii;
    Vicepresedinte:
    - un secretar al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din Romania;
    Membri:
    - directorul general al Directiei generale de asigurari sociale si pensii din Ministerul Muncii;
    - directorul Institutului de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca;
    - cate un reprezentant al Ministerului Justitiei, Ministerului Finantelor, Ministerului Sanatatii, Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din Romania, Uniunii Nationale a Cooperativelor Agricole de Productie, Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist si Consiliului National al Femeilor, desemnati dintre membrii organelor de conducere ale acestor ministere si organizatii.
    (2) Componenta nominala a Comisiei Centrale de Pensii se stabileste prin hotarare a Consiliului de Ministri.
    (3) Comisia Centrala de Pensii este organ de apel si de control; in aceasta calitate, comisia judeca si hotaraste asupra cererilor de revizuire a deciziilor date de comisiile judetene de pensii si a municipiului Bucuresti si urmareste aplicarea corecta a legislatiei de pensii de catre unitatile si organele teritoriale de pensii ale asigurarilor sociale de stat.
    Art. 56
    Modul de organizare si functionare, atributiile si raspunderile Comisiei Centrale de Pensii, ale comisiilor judetene de pensii, ale comisiilor de expertiza medicala si recuperarea capacitatii de munca, precum si ale comisiilor de pensii si asigurari sociale din unitati se stabilesc prin regulament aprobat prin decret al Consiliului de Stat.
    Art. 57
    Pensia se plateste personal titularului ori se depune la Casa de Economii si Consemnatiuni, la cererea si pe numele sau. In cazul in care pensia nu poate fi inmanata pensionarului, aceasta se depune la Casa de Economii si Consemnatiuni pe numele titularului.
    Art. 58
    (1) Pensia de urmas acordata, potrivit legii, copiilor, nu poate fi folosita decat in scopul ingrijirii si educarii lor, indiferent de calitatea persoanei care o incaseaza. Persoanele care au in ingrijire copii care beneficiaza de pensie de urmas, au obligatia sa justifice utilizarea sumelor incasate numai in scopul mentionat.
    (2) Pensia de urmas a copiilor care au fost incredintati unor institutii de ocrotire se depune la Casa de Economii si Consemnatiuni, pe numele lor, dupa ce s-au achitat sumele datorate, potrivit legii, pentru intretinerea in acele institutii.
    Art. 59
    (1) Plata pensiei si a celorlalte drepturi aferente inceteaza cu luna urmatoare aceleia in care beneficiarul nu mai indeplineste conditiile legale in temeiul carora i-au fost acordate.
    (2) Sumele ramase neincasate de catre pensionarul decedat, pentru luna in care a avut loc decesul, se platesc membrilor de familie.
    Art. 60
    (1) Plata pensiei si a celorlalte drepturi aferente se suspenda pe timpul cat pensionarul:
    a) executa o pedeapsa privativa de libertate;
    b) are domiciliul stabilit pe teritoriul altei tari.
    (2) Pe timpul cat un pensionar de invaliditate de gradul I este internat in unitati de asistenta sociala, se suspenda plata sumei acordate pentru ingrijire.
    (3) Suspendarea platii pensiei se face incepand cu luna urmatoare celei in care a intervenit cauza care a determinat suspendarea.
    Art. 61
    (1) In cazul prevazut la art. 60 alin. (1) lit. a), daca hotararea de condamnare a fost desfiintata si cel in cauza a fost achitat se vor plati sumele pe durata suspendarii, fara a depasi pensia pe 12 luni.
    (2) Dupa executarea pedepsei, sau in caz de gratiere ori de amnistie, plata pensiei se reia incepand cu luna urmatoare aceleia in care pensionarul a fost eliberat.
    Art. 62
    (1) Pensionarii reincadrati temporar au obligatia ca, in termen de 15 zile de la incadrare, sa comunice organului de pensii unitatea si data de la care lucreaza si cuantumul retributiei. Aceeasi obligatie revine si unitatii in care sunt incadrati pensionarii.
    (2) Instantele au obligatia ca, in termen de 15 zile de la data condamnarii pensionarului, sa comunice aceasta situatie, in scris, organului de pensii respectiv.
    Art. 63
    (1) Persoanele care au lucrat in unitatile cooperatiste din agricultura si au o vechime in munca in sectorul de stat de cel putin 5 ani, au dreptul la pensie de asigurari sociale de stat daca perioada lucrata in cele doua sectoare este mai mare de 10 ani.
    (2) De asemenea, persoanele care au lucrat in unitatile cooperatiei mestesugaresti sau in alte sectoare cu sisteme proprii de asigurari sociale si au o vechime in munca in sectorul de stat de cel putin 5 ani, au dreptul la pensie de asigurari sociale de stat daca perioada lucrata in aceste sectoare este mai mare de 10 ani.
    (3) Cuantumul pensiei pentru asigurari sociale de stat se stabileste corespunzator perioadei lucrate in sectorul de stat, iar pentru perioada lucrata in unitatile cooperatiste din agricultura sau in celelalte sectoare, pensia se calculeaza distinct, in raport de vechimea in munca din aceste sectoare.

    CAP. 7
    Pensia suplimentara

    Art. 64
    (1) Pensia suplimentara se bazeaza pe principiul mutualitatii intre persoanele asigurate, care contribuie, in acest scop, cu 2% din retributia lor tarifara lunara.
    (2) Persoanele incadrate in munca pot contribui benevol cu inca 2% din retributia tarifara lunara pentru pensia suplimentara. In acest caz contributia totala va fi de 4% din retributia tarifara. Cei care au contribuit benevol cu 4% din retributia tarifara beneficiaza de o pensie suplimentara majorata potrivit prezentei legi.
    (3) Contributia pentru pensia suplimentara se retine si se vireaza de catre unitati intr-un cont special la Casa de Economii si Consemnatiuni, pentru care se acorda o dobanda de 3% anual.
    Art. 65
    (1) Persoanele care au contribuit, in conditiile legii, la constituirea fondului pentru pensia suplimentara, beneficiaza de aceasta pensie de la data incetarii activitatii lor ca urmare a pensionarii.
    (2) Pentru persoanele care au contribuit cu 2%, pensia suplimentara se stabileste in procente din retributia tarifara folosita la calcularea pensiei de asigurari sociale, dupa anii de contributie, astfel:
-------------------------------------------------------------------------------
   Timpul cat s-a contribuit                 % din retributia tarifara
--------------------------------------------------------------------------------
   - peste 20 ani                                       12
   - 15-20 ani, inclusiv                                10
   - 10-15 ani, inclusiv                                 8
   -  5-10 ani, inclusiv                                 5
--------------------------------------------------------------------------------
    Art. 66
    (1) Persoanele care au contribuit in mod benevol cu 4% din retributia tarifara lunara, beneficiaza de pensie suplimentara stabilita in procente din retributia folosita la calcularea pensiei de asigurari sociale, dupa anii de contributie, dupa cum urmeaza:
--------------------------------------------------------------------------------
   Timpul cat s-a contribuit                       % din retributia tarifara
--------------------------------------------------------------------------------
   - peste 25 ani                                              18
   - 20-25 ani, inclusiv                                       16
   - 15-20 ani, inclusiv                                       14
   - 10-15 ani, inclusiv                                       12
   -  5-10 ani, inclusiv                                        8
--------------------------------------------------------------------------------
    (2) Pentru persoanele care au contribuit la pensia suplimentara o perioada cu 2% iar o alta perioada cu 4%, pensia se calculeaza cu procentele corespunzatoare contributiei de 4%; in acest caz, fiecare 2 ani de contributie cu 2% se iau in calcul ca un an de contributie cu 4%.
    Art. 67
    Persoanelor care au platit contributia pentru pensia suplimentara pe o perioada de pana la 5 ani, li se restituie, la data pensionarii, suma cu care au contribuit, la care se adauga o dobanda de 3%.
    Art. 68
    Pensia suplimentara se acorda urmasilor, in proportie de 50% din cotele prevazute pentru pensia de urmas de asigurari sociale.
    Art. 69
    In cazul in care o persoana a platit contributia pentru pensia suplimentara la mai multe sectoare cu sisteme proprii de asigurari sociale si pensii, se iau in considerare toti anii de contributie. In acest caz, sectorul care plateste pensia de asigurari sociale plateste si pensia suplimentara.
    Art. 70
    Prevederile din prezenta lege referitoare la stabilirea si plata pensiilor, precum si la recalcularea dreptului de pensie sau suspendarea platii acesteia, se aplica in mod corespunzator si pensiilor suplimentare.

    CAP. 8
    Asistenta sociala si alte drepturi de asigurari sociale

    Art. 71
    (1) Persoanele incadrate in munca au dreptul in caz de imbolnavire, in mod gratuit, la asistenta medicala in spitale si ambulatorii, intretinere si medicamente pe timpul internarii, in conditiile legii.
    (2) Pe perioada in care persoanele incadrate in munca nu-si pot indeplini obligatiile de munca datorita imbolnavirii care necesita ingrijiri medicale, beneficiaza de concedii medicale si indemnizatii din fondurile de asigurari sociale de stat.
    (3) Oamenii muncii beneficiaza de trimitere la tratament sau odihna in statiunile balneoclimaterice.
    Art. 72
    Femeile incadrate in munca beneficiaza de indemnizatii din fondurile de asigurari sociale de stat in caz de maternitate pentru ingrijirea copilului bolnav.
    Art. 73
    Persoanele incadrate in munca care au suferit accidente sau au contractat boli care le-au produs vatamari grave organismului, beneficiaza de indemnizatii pentru procurarea de proteze sau alte materiale sanitare.
    Art. 74
    In caz de deces al persoanei incadrate in munca sau al unui membru de familie se acorda ajutor de deces.
    Art. 75
    Conditiile in care se acorda indemnizatiile din fondurile de asigurari sociale de stat si cuantumul acestora se stabilesc prin decret al Consiliului de Stat.
    Art. 76
    Persoanele incapabile de munca, datorita varstei sau a bolilor cronice, invalizii, deficientii de toate categoriile, lipsiti de mijloace proprii de existenta si care nu au sustinatori legali, beneficiaza in conditiile prevazute de lege de ajutor social sau de ingrijire in institutiile de ocrotire si asistenta sociala, precum si de alte forme de asistenta sociala.
    Art. 77
    (1) Pensionarii si alte persoane in varsta sau bolnave care au posibilitati materiale dar au nevoie de ingrijire din partea altor persoane, beneficiaza, de asemenea, de sprijin din partea statului prin institutiile de ocrotire si asistenta sociala.
    (2) Cheltuielile de intretinere in institutiile de ocrotire si asistenta sociala se acopera, in conditiile stabilite prin lege, din pensie sau din contributia sotului (sotiei), copiilor sau parintilor, potrivit cu posibilitatile lor de plata.
    (3) Institutiile de ocrotire si asistenta sociala vor crea conditiile necesare ca persoanele interesate sa poata desfasura o activitate utila, potrivit capacitatii lor de munca.
    Art. 78
    In cazul minorilor cu deficiente fizice sau intelectuale, statul organizeaza unitati speciale de ocrotire si invatamant, asigurand conditiile necesare pentru pregatirea lor profesionala si educarea acestora.
    Art. 79
    Pensionarii si membrii lor de familie au dreptul pe timpul internarii in spital, la asistenta medicala si medicamente, in mod gratuit.
    Art. 80
    Pensionarii, precum si membrii lor de familie au dreptul la asistenta medicala si medicamente, in conditiile legii, pentru tratamentul ambulatoriu.
    Art. 81
    Pensionarii beneficiaza, in conditiile legii, de tratament in statiunile balneoclimaterice.
    Art. 82
    In caz de deces al pensionarului sau al unui membru de familie se acorda in aceleasi conditii ca si pentru personalul muncitor, ajutor de deces.

    CAP. 9
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 83
    Cererile in fata oricaror organe care au drept scop stabilirea unui drept la pensie, precum si toate actele de procedura in legatura cu acest drept, sunt scutite de orice fel de taxe de timbru.
    Art. 84
    (1) Sumele platite fara temei, cu titlu de pensie sau alte drepturi aferente, se recupereaza, potrivit legii, de la cei care le-au primit. Sumele ramase nerecuperate de pe urma pensionarilor decedati nu se mai urmaresc.
    (2) Recuperarea de la pensionari a sumelor platite fara temei se face pe baza deciziei date de organele de pensie, care constituie titlu executoriu.
    Art. 85
    Persoanele care, prin nerespectarea dispozitiilor legale determina plata unor pensii necuvenite, sunt obligate la restituirea acestora, potrivit legii.
    Art. 86
    La stabilirea pensiilor de asigurari sociale si a pensiei suplimentare, fractiunile de leu se intregesc la un leu in favoarea pensionarului.
    Art. 87
    Pensiile si ajutoarele sociale stabilite pana la data prezentei legi, se mentin in continuare, atat timp cat sunt indeplinite conditiile in baza carora au fost acordate.
    Art. 88
    (1) Pensionarii de invaliditate de orice grad care, potrivit dispozitiilor legale, sunt revizuibili medical, existenti la data prezentei legi, vor fi reexaminati de catre comisiile de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, la tratamentele stabilite, potrivit legii.
    (2) Persoanele care in urma revizuirii medicale urmeaza sa fie reincadrate in munca isi mentin dreptul la pensie pana la incadrarea in munca, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 1977. Pensionarii de invaliditate de orice grad, care la intrarea in vigoare a prezentei legi beneficiau de pensie cat si de retributie, isi mentin acest drept cat timp continua sa fie incadrati in munca, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 1977. In aceasta perioada unitatile socialiste sunt obligate sa le asigure locuri de munca corespunzator capacitatii de munca stabilite potrivit legii. Pensionarii pentru limita de varsta care sunt incadrati in munca la data intrarii in vigoare a prezentei legi si cumuleaza pensia cu retributia in conditiile si termenele prevazute de lege, isi mentin in continuare acest drept, cat timp sunt incadrati in munca, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 1977.
    Art. 89
    Nevazatorii primesc pensie integrala pentru munca depusa, daca au o vechime de cel putin 15 ani barbatii si 10 ani femeile, la implinirea varstei de 50 ani barbatii si 45 ani femeile. Acesti pensionari primesc pensia in intregime si pe timpul cat sunt incadrati in munca.
    Art. 90
    Cererile de pensii aflate in curs de rezolvare la organele de pensii vor fi solutionate potrivit prevederilor prezentei legi.
    Art. 91
    Prezenta lege intra in vigoare pe data de 1 iulie 1977. Pe aceeasi data se abroga: Legea nr. 27/1966 privind pensiile de asigurari sociale de stat si pensia suplimentara si H.C.M. nr. 2352/1967 pentru aplicarea Legii nr. 27/ 1966, cu toate modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi.

                                            


SmartCity5

COMENTARII la Legea 3/1977

 
26.08.2014 19:39:47  Anonim  a scris :
legea a fost f.buna,dar dupa 1989 pensionandu-ma in anul 1991, s-au repectat prevederile de calcul,dar din martie 1991 prin trecerea la milioane nu s-au respectat prevederile art.7 din lege privin IMPRESCRIPTIA si prin legi neconstitutionale si aplicate retroactiv,legea 19/2000, s-au diminuat sumele din decizia de pensionare cu 1 la 100000 rezultand o pensie de 0,26 roni(tot lei) din 2619 lei in decizie, in prezent,aug.2014,primesc numai 50%,adic a 1335 lei,..Milu Bajenaru Valentin,Brasov
   
 
16.12.2011 22:44:05  Anonim  a scris :
legea a fost buna
   
 
16.12.2011 22:41:30  Anonim  a scris :
legea a fost buna
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 3/1977
Hotărârea 1550 2004
privind efectuarea operatiunilor de evaluare in vederea recalcularii pensiilor din sistemul public, stabilite in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, in conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000
Ordin 15 2004
privind aprobarea Normelor tehnice de aplicare a prevederilor Legii nr. 544/2003 pentru scutirea de la plata a unor debite catre bugetul asigurarilor sociale de stat
Legea 544 2003
pentru scutirea de la plata a unor debite catre bugetul asigurarilor sociale de stat
OUG 87 2000
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
Legea 19 2000
privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
Legea 49 1999
privind pensiile I.O.V.R.
Legea 226 1998
pentru completarea art. 39 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala
Ordonanţa 39 1997
cu privire la pensionarea pentru munca depusa, cu reducere de varsta, a femeilor care lucreaza in industria miniera
Hotărârea 365 1997
privind aprobarea Normelor Ministerului Muncii si Protectiei Sociale de aplicare a prevederilor Legii nr. 86/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala
Legea 86 1997
pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala
Legea 49 1997
pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala
Legea 120 1996
pentru completarea art. 31 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala
Ordin 441 1996
pentru aprobarea Metodologiei privind modul de recorelare a pensiilor pentru munca depusa si limita de varsta cu vechime integrala si de invaliditate gradul I
Decizia 69 1996
privind solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 60 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale
Hotărârea 539 1992
cu privire la organizarea controlului in domeniul asigurarilor sociale de stat si unele masuri pentru incasarea veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat
Legea 49 1992
pentru modificarea si completarea unor reglementari din legislatia de asigurari sociale
Legea 73 1991
privind stabilirea unor drepturi de asigurari sociale, precum si de modificare si completare a unor reglementari din legislatia de asigurari sociale si pensii
Legea 53 1991
privind indemnizatiile si celelalte drepturi ale senatorilor si deputatilor, precum si salarizarea personalului din aparatul Parlamentului Romaniei
Legea 53 1991
privind indemnizatiile si celelalte drepturi ale senatorilor si deputatilor, precum si salarizarea personalului din aparatul Parlamentului Romaniei
Legea 1 1991
privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala
Legea 2 1991
LEGE privind cumulul de functii
Legea 42 1990
pentru cinstirea memoriei eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, precum si ranitilor din timpul Revolutiei din decembrie 1989
Legea 42 1990
pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, celor care au fost retinuti in perioada 16-22 decembrie 1989 ca urmare a participarii la actiunile revolutiei, precum si celor care au participat direct, in perioada 16-25 decembrie 1989, la luptele pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989
Decretul-lege 70 1990
privind modificarea si completarea unor reglementari referitoare la pensii, asigurari sociale si ocrotiri sociale
Decretul 232 1986
pentru modificarea unor dispozitii legale cu privire la pensia suplimentara
Decretul 339 1983
pentru modificarea Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale si asistenta sociala
Decretul 445 1978
privind incadrarea temporara in munca, in activitatea productiva din anumite sectoare ale economiei nationale, a unor categorii de pensionari
Decretul 245 1977
privind pensiile I.O.V.R.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu