Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 69*) din 22 mai 1996

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 333 din 10 decembrie 1996


SmartCity3


    *) A se vedea si Decizia Curtii Constitutionale nr. 113 din 8 octombrie 1996.

    Lucian Stangu       - presedinte
    Antonie Iorgovan    - judecator
    Victor Dan Zlatescu - judecator
    Raul Petrescu       - procuror
    Valer-Vasilie Bica  - magistrat-asistent

    Pe rol, solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 60 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala, invocata din oficiu de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, in solutionarea cauzei ce formeaza obiectul Dosarului nr. 13.010/1994.
    Presedintele declara sedinta deschisa.
    La apelul nominal raspunde Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, parat, prin consilier juridic Poenaru Ion, lipsa fiind Pascu Ioan, reclamant, si Oficiul de pensii si prevederi sociale Arad, parti legal citate.
    Completul respinge cererea reprezentantului Ministerului Muncii si Protectiei Sociale de a se acorda un nou termen de judecata, pentru a da posibilitatea celor doua Camere ale Parlamentului sa-si exprime punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate, aflate pe rol, deoarece, daca acestea ar fi dorit sa-si faca cunoscuta opinia, ar fi comunicat-o Curtii pana la data de 22 ianuarie 1996, asa cum li s-a solicitat si cum a procedat Guvernul.
    Constatand ca dosarul este in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul paratului.
    Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, prin consilierul juridic delegat, cere respingerea exceptiei, in esenta, pentru urmatoarele considerente:
    - art. 60 din Legea nr. 3/1977 se refera la modalitatile de plata a pensiei, fara a aduce atingere dreptului la pensie;
    - art. 25 din Constitutie prevede ca dreptul la libera circulatie, in tara si in strainatate, este garantat si ca legea stabileste conditiile exercitarii acestui drept; or, art. 60 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 3/1977 nu incalca dreptul la libera circulatie, ci doar stabileste una dintre conditiile de exercitare a acestui drept;
    - Codul european de securitate sociala contine prevederea suspendarii prestatiilor de asigurari sociale atat timp cat cel interesat nu se gaseste pe teritoriul partii respective;
    - faptul ca prin art. 28 din Legea nr. 80/1992 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor s-a stabilit ca plata pensiilor acestora se suspenda in perioada in care au domiciliul in alta tara dovedeste ca legiuitorul si-a insusit si a legiferat masura aceasta, ca text neabrogat in temeiul art. 150 din Constitutie;
    - reclamantului i-a fost respectat dreptul la pensie prin emiterea deciziei de pensionare, iar plata pensiei s-a suspendat in conditii legale;
    - intre Romania si S.U.A. nu exista instrument juridic bilateral in domeniul asigurarilor sociale si al pensiilor.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de admitere a exceptiei, sustinand ca, in conditiile in care art. 43 alin. (2) din Constitutie prevede ca cetatenii au dreptul la pensie si nici un alt text constitutional nu conditioneaza acest drept de faptul ca domiciliaza sau nu in Romania, prevederile art. 60 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 3/1977 sunt neconstitutionale.
    Presedintele completului de judecata declara dezbaterile incheiate.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, pe rolul careia se afla Dosarul nr. 13.010/1994, prin Incheierea din 11 octombrie 1995, a sesizat din oficiu Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 60 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala.
    In motivarea punctului sau de vedere, instanta arata ca, fata de prevederile art. 43 alin. (2) din Constitutie, potrivit caruia "cetatenii au dreptul la pensie", fara a se distinge daca acestia au sau nu domiciliul in Romania, dispozitia art. 60 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 3/1977, conform careia plata pensiei si a celorlalte drepturi aferente se suspenda pe timpul cat pensionarul are domiciliul stabilit pe teritoriul altei tari, apare ca fiind contrara Constitutiei.
    Or, in speta, pensionarul reclamant, Pascu Ioan, este stabilit in Statele Unite ale Americii.
    In vederea solutionarii cauzei s-au solicitat, in baza art. 24 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, punctele de vedere ale Senatului, Camerei Deputatilor si Guvernului.
    La dosar s-a primit doar punctul de vedere al Guvernului, care considera ca exceptia este neintemeiata. Se sustine ca dreptul la pensie a fost respectat, prin emiterea deciziei de pensionare, insa ca "aspectul platii efective" in valuta, la domiciliul beneficiarului, nu poate fi satisfacut in lipsa unui tratat de asistenta sociala cu S.U.A.
    Se mentioneaza ca, potrivit practicii constante a Curtii Constitutionale, controlul constitutionalitatii unei legi anterioare Constitutiei nu poate duce la declararea ca neconstitutionala a acelei legi, ci doar la constatarea abrogarii sale in temeiul art. 150 alin. (1) din Constitutie.
    La dosar a fost depusa o petitie formulata de avocata reclamantului, prin care aceasta solicita restituirea de indata a dosarului catre Judecatoria Sectorului 1, deoarece reclamantul nu a ridicat nici o exceptie de neconstitutionalitate care sa atraga competenta Curtii Constitutionale, el invocand doar neconstitutionalitatea art. 60 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 3/1977, pentru ca problema sa fie solutionata de instanta de fond.
    Se arata ca reclamantul nu-si insuseste aceasta exceptie, care are un caracter sicanatoriu.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit in cauza, concluziile paratului si ale procurorului, precum si dispozitiile art. 60 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 3/1977, raportate la prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Sustinerea ca, datorita faptului ca legea in discutie este preconstitutionala, constatarea abrogarii acesteia ca fiind neconforma cu Constitutia este de competenta instantei ordinare, iar nu a Curtii Constitutionale, este neintemeiata.
    Potrivit practicii constante a Curtii Constitutionale, aceasta este competenta sa solutioneze astfel de cazuri, cand raporturile juridice in litigiu au fost stabilite dupa intrarea in vigoare a Constitutiei. De altfel, conform art. 3 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constitutionala este singura in drept sa hotarasca asupra competentei sale, potrivit art. 144 din Constitutie.
    Aceasta nu inseamna, desigur, ca instantele ordinare nu trebuie sa verifice daca legea pe care urmeaza sa o aplice este in vigoare sau nu, deci daca ea este conforma Constitutiei. Daca insa acestea nu s-au pronuntat asupra problemei sau au considerat ca textul vizat nu contrazice Constitutia si s-au pronuntat asupra problemei, sau cauza a ajuns in fata Curtii Constitutionale, s-a retinut in mod constant ca nu s-ar putea ca aceasta sa trimita dosarul inapoi nesolutionat. In cauza de fata este de retinut ca insasi instanta a ridicat, din oficiu, exceptia si a trimis dosarul Curtii Constitutionale.
    In ceea ce priveste cererea de a se restitui dosarul instantei ordinare, deoarece reclamantul nu a invocat nici o exceptie de neconstitutionalitate, este de retinut ca exceptia a fost ridicata de instanta din oficiu, iar Curtea Constitutionala a fost sesizata de aceasta instanta, prin incheiere, in temeiul art. 23 alin. (4) din Legea nr. 47/1992. Reclamantul nu are, in aceste conditii, dreptul de a solicita restituirea dosarului, Curtea fiind legal investita.
    Cu privire la fondul cauzei, exceptia este intemeiata.
    Potrivit art. 43 alin. (2) din Constitutia Romaniei, cetatenii au dreptul la pensie. Nici un text constitutional nu conditioneaza acest drept de faptul ca titularul domiciliaza sau nu in Romania.
    Fata de aceasta imprejurare, prevederile art. 60 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 3 din 3 iunie 1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala, potrivit carora plata pensiei si a celorlalte drepturi aferente se suspenda pe timpul cat pensionarul are domiciliul stabilit pe teritoriul altei tari, contravin vadit textului constitutional mentionat.
    Textul legal in discutie este, de asemenea, in contradictie si cu prevederile art. 7 din legea fundamentala, potrivit carora statul sprijina intarirea legaturilor cu romanii din afara frontierelor tarii si actioneaza pentru pastrarea, dezvoltarea si exprimarea identitatii lor etnice, culturale, lingvistice si religioase, cu respectarea legislatiei statului ai carui cetateni sunt.
    Sunt, de asemenea, incalcate prevederile art. 25 din Constitutie privitoare la libera circulatie, care, in alin. (2), proclama ca fiecarui cetatean ii este asigurat dreptul de a emigra si de a reveni in tara.
    Este, in sfarsit, nesocotit si principiul, prevazut la art. 16 din Constitutie, al egalitatii cetatenilor romani in fata legii.
    Nu se poate pune nici problema ca dreptul la pensie ar fi restrans, prin textul amintit, in sensul in care art. 49 din Constitutie prevede posibilitatea restrangerii anumitor drepturi.
    Potrivit textului constitutional amintit, exercitiul unor drepturi sau libertati poate fi restrans prin lege, insa numai daca aceasta se impune pentru apararea sigurantei nationale, a ordinii, sanatatii ori moralei publice, a drepturilor si a libertatilor cetatenilor, desfasurarea instructiei penale, prevenirea consecintelor unei calamitati naturale ori ale unui sinistru deosebit de grav, ceea ce, evident, nu este cazul in speta.
    Curtea Constitutionala s-a pronuntat, prin Decizia nr. 73 din 19 iulie 1995, cu privire la constitutionalitatea unor prevederi ale Legii pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte trecute in proprietatea statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 177 din 8 august 1995, intr-o problema asemanatoare, considerand ca este neconstitutional textul legal prin care se stabilea ca cetatenii romani domiciliati in strainatate nu beneficiau de prevederile acesteia decat daca isi stabileau domiciliul in tara intr-un anumit termen. S-a retinut ca o astfel de dispozitie incalca prevederile art. 16 din Constitutie, care consacra egalitatea cetatenilor in fata legii si a autoritatilor publice, precum si pe cele ale art. 25 din legea fundamentala, care asigura fiecarui cetatean dreptul la libera circulatie.
    "Conditionarea, prin lege, a acordarii reparatiei pentru locuintele trecute in proprietatea statului de obligatia de a domicilia in tara, reprezinta fara indoiala" - se arata in aceasta decizie - "o masura care infrange egalitatea cetatenilor, statornicind, in detrimentul celor ce domiciliaza in strainatate, o discriminare inacceptabila in lumina art. 16 din Constitutie. O asemenea conditie poate aparea, in prezenta textelor constitutionale, ca o veritabila sanctiune pentru cei care nu au domiciliul in tara. Nu se poate considera, pe de alta parte, nici ca faptul de a domicilia in strainatate ar fi, practic, incompatibil cu dreptul de a primi despagubirile prevazute de lege."
    Acest punct de vedere a fost insusit de Parlamentul Romaniei, textul discriminatoriu fiind eliminat din lege.
    Curtea Suprema de Justitie - Sectia de contencios administrativ a statuat, la randul sau, prin Decizia nr. 41 din 17 ianuarie 1996, pronuntata in Dosarul nr. 1.473/1995, in acelasi sens: "Or", se arata in aceasta decizie, "art. 60 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 3/1977 contine o evidenta discriminare, privandu-l de drepturi castigate prin munca si contributie de o viata pe cetateanul roman care doreste sa-si stabileasca domiciliul in alta tara si, in acelasi timp, aduce atingere drepturilor fundamentale ce se refera la pensie si la libera circulatie, fara a exista vreunul dintre cazurile limitativ prevazute in art. 49 din Constitutie, in care exercitiul unor drepturi poate fi restrans.
    Rezultand ca dispozitiile art. 60 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 3/1977 contravin prevederilor constitutionale sus-mentionate si, pe cale de consecinta, sunt abrogate in temeiul art. 150 alin. (1) din Constitutie, se apreciaza ca nefondata critica prin care reclamanta sustine ca sunt inca in vigoare textele de lege in temeiul carora a suspendat plata pensiei reclamantului".
    In punctul sau de vedere, Guvernul considera ca pensia nu poate fi platita, deoarece intre Romania si S.U.A. nu exista un acord de reciprocitate cu privire la plata pensiilor.
    Acordul de reciprocitate nu este decat un mijloc de realizare a obligatiei constitutionale si legale de plata a pensiei. Inexistenta unui atare acord nu poate reprezenta un motiv pentru negarea dreptului la pensie, stabilit de Constitutie, sau pentru ingradirea lui. Desigur, inexistenta unui astfel de acord face, pentru moment, imposibila expedierea pensiei in valuta in S.U.A. Aceasta nu inseamna ca petitionarul poate fi lipsit de plata pensiei in valuta nationala, eventual prin depunerea ei intr-un cont.
    S-ar mai putea ridica problema ca dreptul la pensie a fost satisfacut prin emiterea deciziei de pensionare - plata pensiei fiind doar suspendata, iar nu anulata.
    O astfel de interpretare ar incalca flagrant dispozitiile art. 43 alin. (2) din Constitutie, deoarece textul constitutional trebuie inteles ca impunand plata efectiva a pensiei. Lipsite de efectivitate, drepturile constitutionale nu pot caracteriza decat o constitutie demagogica, inadmisibila intr-un stat de drept.
    Faptul ca in Codul european de securitate sociala exista o prevedere privind suspendarea prestatiilor de asigurari sociale cat timp beneficiarul acestora nu se afla pe teritoriul prestatorului nu poate constitui un argument in sustinerea constitutionalitatii art. 60 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 3/1977, in speta fiind vorba de o reglementare internationala defavorabila din punct de vedere al respectarii drepturilor si libertatilor cetatenesti, ce concorda cu un text susceptibil de a fi eliminat din legislatia interna pe motivul incalcarii dreptului constitutional la pensie.
    De asemenea, faptul ca legiuitorul a prevazut intr-o lege postconstitutionala (art. 28 din Legea nr. 80/1992) masura suspendarii platii pensiei in perioada cat titularul dreptului are stabilit domiciliul in strainatate, ca si in Legea nr. 3/1977, nu poate conduce la concluzia ca textul art. 60 alin. (1) lit. b) este constitutional, asupra acestui lucru urmand ca instanta sa se pronunte.

    Fata de toate aceste considerente, in temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 24 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Admite exceptia de neconstitutionalitate invocata din oficiu de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti in Dosarul nr. 13.010/1994 si constata ca dispozitiile art. 60 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala sunt abrogate potrivit art. 150 alin. (1) din Constitutie.
    Cu recurs in termen de 10 zile de la comunicare.
    Pronuntata in sedinta publica din 22 mai 1996.

                      PRESEDINTE,
                   dr. Lucian Stangu

                              Magistrat asistent,
                              Valer Vasilie BicaSmartCity5

COMENTARII la Decizia 69/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 69 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu