E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 4 din actul Legea 73 1991 modifica articolul 5 din actul Decretul 245 1977
Articolul 3 din actul Legea 73 1991 modifica articolul 20 din actul Legea 3 1977
Articolul 3 din actul Legea 73 1991 modifica articolul 38 din actul Legea 3 1977
Articolul 3 din actul Legea 73 1991 modifica articolul 40 din actul Legea 3 1977
Articolul 3 din actul Legea 73 1991 modifica articolul 46 din actul Legea 3 1977
Articolul 3 din actul Legea 73 1991 modifica articolul 52 din actul Legea 3 1977
Articolul 3 din actul Legea 73 1991 modifica articolul 53 din actul Legea 3 1977
Articolul 3 din actul Legea 73 1991 modifica articolul 55 din actul Legea 3 1977
Articolul 3 din actul Legea 73 1991 modifica articolul 57 din actul Legea 3 1977
Articolul 3 din actul Legea 73 1991 modifica articolul 59 din actul Legea 3 1977
Articolul 3 din actul Legea 73 1991 modifica articolul 63 din actul Legea 3 1977
Articolul 3 din actul Legea 73 1991 modifica articolul 39 din actul Legea 3 1977
Articolul 3 din actul Legea 73 1991 modifica articolul 65 din actul Legea 3 1977
Articolul 3 din actul Legea 73 1991 modifica articolul 68 din actul Legea 3 1977
Articolul 3 din actul Legea 73 1991 abrogă articolul 30 din actul Legea 3 1977
Articolul 3 din actul Legea 73 1991 abrogă articolul 54 din actul Legea 3 1977
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 73 din 14 decembrie 1991

privind stabilirea unor drepturi de asigurari sociale, precum si de modificare si completare a unor reglementari din legislatia de asigurari sociale si pensii

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 251 din 16 decembrie 1991


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Cuantumul indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca provocata de accident de munca, de accident survenit in timpul deplasarii la si de la locul de munca in perioada si pe traseul normal necesar deplasarii, de boala profesionala, de tuberculoza sau de celelalte boli infecto-contagioase din grupa A este de 100% din salariul de baza, indiferent de natura contractului de munca si de vechimea in munca.
    Art. 2
    (1) Persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurata de la 6 martie 1945, deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, prevazute in Decretul-lege nr. 118/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza gratuit de bilete de tratament in statiunile balneo-climaterice, o data pe an, la recomandarea medicului de specialitate.
    (2) Cheltuielile pentru trimitere la tratament balnear a persoanelor prevazute la alin. 1 se suporta de la bugetul asigurarilor sociale de stat, iar biletele se distribuie prin directiile de munca si protectie sociala.
    Art. 3
    Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 20 alineatul (1) se completeaza cu litera d), iar alineatul (2) se modifica, in urmatoarea redactare:
    "d) a indeplinit serviciul militar in termen, a fost elev al unei scoli militare sau student al unei institutii de invatamint superior, a fost concentrata, mobilizata sau in prizonierat; de acest drept beneficiaza si cei pensionati dupa 1 iulie 1977. Drepturile cuvenite se vor acorda de la data intrarii in vigoare a legii, la cerere, incepind cu luna urmatoare depunerii acesteia."
    "(2) Constituie vechime in munca si timpul in care o persoana incadrata in munca si-a intrerupt activitatea deoarece a fost suspendata din functie ori i s-a desfacut contractul de munca, daca aceste masuri au fost anulate ulterior ca fiind ilegale."
    2. Articolul 30 se abroga.
    3. Articolul 38^1 se completeaza cu doua alineate, care vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) De drepturile prevazute la alin. (1) beneficiaza si persoanele care au, in raport cu virsta, cel putin jumatate din vechimea in munca prevazuta in tabelul de la alin. 1, caz in care cuantumul pensiei se stabileste, proportional cu vechimea in munca dovedita, din pensia ce s-ar fi cuvenit pentru vechimea integrala.
    (3) Au dreptul la pensie de invaliditate si persoanele care la data ivirii invaliditatii nu erau incadrate in munca, dar au vechimea in munca prevazuta la alin. (1) si (2)."
    4. Articolul 39 se completeaza cu un nou alineat, care va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Pensia de urmas se acorda si in cazul in care autorul, la data decesului, nu era salariat sau pensionar, dar avea vechimea minima prevazuta de lege pentru obtinerea unei pensii."
    5. Articolul 40 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 40
    Copiii au drept la pensie de urmas:
    a) pina la virsta de 16 ani sau, daca isi continua studiile, pina la terminarea acestora, fara a depasi insa virsta de 25 ani si, respectiv, de 26 ani, in cazul acelora care urmeaza studii superioare cu o durata de scolarizare mai mare de 5 ani;
    b) daca s-au aflat in stare de invaliditate, de orice grad, inainte de implinirea virstelor aratate la lit. a), pe toata durata invaliditatii."
    6. Articolul 46 alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Daca numarul beneficiarilor pensiei de urmas se modifica, pensia se recalculeaza potrivit art. 44 alin. (2); recalcularea pensiei se face si pentru beneficiarii pensiei de urmas al caror numar s-a modificat anterior aparitiei Decretului-lege nr. 70/1990."
    7. Articolul 52 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 52
    Stabilirea pensiei sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisa de oficiul de pensii din cadrul directiei de munca si protectie sociala, care va cuprinde temeiurile de fapt si de drept ce au condus la admiterea sau respingerea cererii de pensionare. Decizia se comunica, in scris, unitatii respective si petitionarului."
    8. Dupa articolul 52 se introduce articolul 52^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 52^1
    Impotriva deciziei emise in conditiile art. 52, persoana interesata poate introduce contestatie, in termen de 30 de zile de la comunicare, la comisia de contestatii ce functioneaza pe linga directia judeteana de munca si protectie sociala sau pe linga Directia generala de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti, care are urmatoarea componenta:
    - directorul directiei judetene de munca si protectie sociala, respectiv al Directiei generale de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti, in calitate de presedinte;
    - un delegat al directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv al Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti, ca membru;
    - un pensionar cu pregatire juridica, desemnat de organizatia pensionarilor, ca membru."
    9. Articolul 53 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 53
    (1) Expertiza medicala, in vederea pensionarii, se face de catre comisiile de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca de pe linga cabinetele si oficiile de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca ce functioneaza in cadrul policlinicilor teritoriale, in urmatoarea componenta:
    - seful cabinetului sau oficiului de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, in calitate de presedinte;
    - un medic din specialitatea afectiunii principal invalidante a bolnavului, ca membru;
    - un medic de medicina muncii sau un medic de intreprindere, de preferinta din unitatea unde bolnavul a prestat ultima activitate profesionala, ca membru.
    (2) Comisiile de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, ce functioneaza in cadrul cabinetelor de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, emit decizii de incadrare sau de respingere a incadrarii intr-un grad de invaliditate.
    (3) Deciziile emise de comisiile prevazute la alin. (2) pot fi contestate, in termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca ce functioneaza pe linga oficiile de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti."
    10. Articolul 54 se abroga.
    11. Articolul 55 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 55
    (1) Deciziile oficiilor de pensii si cele ale comisiilor de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca necontestate in termen sint definitive.
    (2) Deciziile comisiilor judetene de contestatii date in materie de pensii pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990."
    12. Articolul 57 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 57
    Pensia se plateste personal titularului ori mandatarului acestuia cu procura speciala sau, la cererea titularului, se depune la Casa de Economii si Consemnatiuni pe numele sau."
    13. Articolul 59 alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Sumele ramase neincasate de catre pensionarul decedat reprezentind pensia pe luna in care a avut loc decesul si, dupa caz, drepturile de pensie cuvenite si neachitate pina la deces se platesc sotului supravietuitor, copiilor sau, in lipsa acestora, parintilor celui decedat ori persoanei care dovedeste ca l-a ingrijit pina la data decesului."
    14. Articolul 63 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 63
    (1) Persoanele care au lucrat in sectorul de stat, precum si in alte sectoare de activitate cu sisteme proprii de asigurari sociale, au dreptul la pensie de asigurari sociale de stat daca perioadele lucrate insumeaza o vechime in munca de cel putin 10 ani.
    (2) Cuantumul pensiei pentru asigurari sociale de stat se stabileste corespunzator perioadei lucrate in sectorul de stat, iar pentru perioadele lucrate in celelalte sectoare pensia se calculeaza, distinct, in raport cu vechimea in munca din aceste sectoare."
    15. Articolul 65 se completeaza cu un nou alineat (3), avind urmatorul cuprins:
    "(3) Persoanelor care au contribuit la fondul pentru pensia suplimentara pina la data de 30 iunie 1986, in procentele din salariu atunci in vigoare, precum si o perioada mai mica de 5 ani dupa aceasta data, in cota de 3% prevazuta de Decretul nr. 232/1986, li se adauga, la pensia suplimentara stabilita in procente de calcul in vigoare pina la data de 1 iulie 1986, o diferenta proportionala cu timpul cotizat cu 3% . Pensiile suplimentare stabilite cu incepere de la 1 iulie 1986 pot fi recalculate, la cerere, potrivit dispozitiilor prezentei legi, de la data punerii in plata a deciziilor de stabilire a pensiei."
    16. Articolul 68 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 68
    Pensia suplimentara se acorda urmasilor in procentele prevazute de lege pentru pensia de urmas de asigurari sociale."
    Art. 4
    Articolul 5 din Decretul nr. 245/1977 privind pensiile I.O.V.R. se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    (1) Copiii celor morti sau disparuti in razboi, precum si ai celor care au decedat ulterior ca pensionari I.O.V.R., au dreptul la pensie de urmas in conditiile in care se acorda, potrivit legii, pensiile de urmas in cadrul asigurarilor sociale de stat.
    (2) Vaduvele de razboi au dreptul la pensie de urmas, indiferent de durata casatoriei cu cel decedat.
    (3) Sotiile celor care au decedat ca pensionari I.O.V.R. au dreptul la pensie de urmas in conditiile in care se acorda, potrivit legii, pensiile de urmas in cadrul asigurarilor sociale de stat.
    (4) In cazul in care, la data decesului, sustinatorul primea pensia I.O.V.R. si o pensie de asigurari sociale, pensia de urmas se stabileste din pensia cea mai avantajoasa."

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 9 decembrie 1991.

                         PRESEDINTELE SENATUI
                    academician ALEXANDRU BIRLADEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 10 decembrie 1991.

                    PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              MARTIAN DANSmartCity5

COMENTARII la Legea 73/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 73 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu