E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 4 din actul Legea 73 1991 modifica articolul 5 din actul Decretul 245 1977
Articolul 3 din actul Legea 73 1991 modifica articolul 20 din actul Legea 3 1977
Articolul 3 din actul Legea 73 1991 modifica articolul 38 din actul Legea 3 1977
Articolul 3 din actul Legea 73 1991 modifica articolul 40 din actul Legea 3 1977
Articolul 3 din actul Legea 73 1991 modifica articolul 46 din actul Legea 3 1977
Articolul 3 din actul Legea 73 1991 modifica articolul 52 din actul Legea 3 1977
Articolul 3 din actul Legea 73 1991 modifica articolul 53 din actul Legea 3 1977
Articolul 3 din actul Legea 73 1991 modifica articolul 55 din actul Legea 3 1977
Articolul 3 din actul Legea 73 1991 modifica articolul 57 din actul Legea 3 1977
Articolul 3 din actul Legea 73 1991 modifica articolul 59 din actul Legea 3 1977
Articolul 3 din actul Legea 73 1991 modifica articolul 63 din actul Legea 3 1977
Articolul 3 din actul Legea 73 1991 modifica articolul 39 din actul Legea 3 1977
Articolul 3 din actul Legea 73 1991 modifica articolul 65 din actul Legea 3 1977
Articolul 3 din actul Legea 73 1991 modifica articolul 68 din actul Legea 3 1977
Articolul 3 din actul Legea 73 1991 abrogă articolul 30 din actul Legea 3 1977
Articolul 3 din actul Legea 73 1991 abrogă articolul 54 din actul Legea 3 1977
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 73 din 14 decembrie 1991

privind stabilirea unor drepturi de asigurari sociale, precum si de modificare si completare a unor reglementari din legislatia de asigurari sociale si pensii

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 251 din 16 decembrie 1991


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Cuantumul indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca provocata de accident de munca, de accident survenit in timpul deplasarii la si de la locul de munca in perioada si pe traseul normal necesar deplasarii, de boala profesionala, de tuberculoza sau de celelalte boli infecto-contagioase din grupa A este de 100% din salariul de baza, indiferent de natura contractului de munca si de vechimea in munca.
    Art. 2
    (1) Persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurata de la 6 martie 1945, deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, prevazute in Decretul-lege nr. 118/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza gratuit de bilete de tratament in statiunile balneo-climaterice, o data pe an, la recomandarea medicului de specialitate.
    (2) Cheltuielile pentru trimitere la tratament balnear a persoanelor prevazute la alin. 1 se suporta de la bugetul asigurarilor sociale de stat, iar biletele se distribuie prin directiile de munca si protectie sociala.
    Art. 3
    Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 20 alineatul (1) se completeaza cu litera d), iar alineatul (2) se modifica, in urmatoarea redactare:
    "d) a indeplinit serviciul militar in termen, a fost elev al unei scoli militare sau student al unei institutii de invatamint superior, a fost concentrata, mobilizata sau in prizonierat; de acest drept beneficiaza si cei pensionati dupa 1 iulie 1977. Drepturile cuvenite se vor acorda de la data intrarii in vigoare a legii, la cerere, incepind cu luna urmatoare depunerii acesteia."
    "(2) Constituie vechime in munca si timpul in care o persoana incadrata in munca si-a intrerupt activitatea deoarece a fost suspendata din functie ori i s-a desfacut contractul de munca, daca aceste masuri au fost anulate ulterior ca fiind ilegale."
    2. Articolul 30 se abroga.
    3. Articolul 38^1 se completeaza cu doua alineate, care vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) De drepturile prevazute la alin. (1) beneficiaza si persoanele care au, in raport cu virsta, cel putin jumatate din vechimea in munca prevazuta in tabelul de la alin. 1, caz in care cuantumul pensiei se stabileste, proportional cu vechimea in munca dovedita, din pensia ce s-ar fi cuvenit pentru vechimea integrala.
    (3) Au dreptul la pensie de invaliditate si persoanele care la data ivirii invaliditatii nu erau incadrate in munca, dar au vechimea in munca prevazuta la alin. (1) si (2)."
    4. Articolul 39 se completeaza cu un nou alineat, care va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Pensia de urmas se acorda si in cazul in care autorul, la data decesului, nu era salariat sau pensionar, dar avea vechimea minima prevazuta de lege pentru obtinerea unei pensii."
    5. Articolul 40 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 40
    Copiii au drept la pensie de urmas:
    a) pina la virsta de 16 ani sau, daca isi continua studiile, pina la terminarea acestora, fara a depasi insa virsta de 25 ani si, respectiv, de 26 ani, in cazul acelora care urmeaza studii superioare cu o durata de scolarizare mai mare de 5 ani;
    b) daca s-au aflat in stare de invaliditate, de orice grad, inainte de implinirea virstelor aratate la lit. a), pe toata durata invaliditatii."
    6. Articolul 46 alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Daca numarul beneficiarilor pensiei de urmas se modifica, pensia se recalculeaza potrivit art. 44 alin. (2); recalcularea pensiei se face si pentru beneficiarii pensiei de urmas al caror numar s-a modificat anterior aparitiei Decretului-lege nr. 70/1990."
    7. Articolul 52 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 52
    Stabilirea pensiei sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisa de oficiul de pensii din cadrul directiei de munca si protectie sociala, care va cuprinde temeiurile de fapt si de drept ce au condus la admiterea sau respingerea cererii de pensionare. Decizia se comunica, in scris, unitatii respective si petitionarului."
    8. Dupa articolul 52 se introduce articolul 52^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 52^1
    Impotriva deciziei emise in conditiile art. 52, persoana interesata poate introduce contestatie, in termen de 30 de zile de la comunicare, la comisia de contestatii ce functioneaza pe linga directia judeteana de munca si protectie sociala sau pe linga Directia generala de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti, care are urmatoarea componenta:
    - directorul directiei judetene de munca si protectie sociala, respectiv al Directiei generale de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti, in calitate de presedinte;
    - un delegat al directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv al Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti, ca membru;
    - un pensionar cu pregatire juridica, desemnat de organizatia pensionarilor, ca membru."
    9. Articolul 53 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 53
    (1) Expertiza medicala, in vederea pensionarii, se face de catre comisiile de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca de pe linga cabinetele si oficiile de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca ce functioneaza in cadrul policlinicilor teritoriale, in urmatoarea componenta:
    - seful cabinetului sau oficiului de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, in calitate de presedinte;
    - un medic din specialitatea afectiunii principal invalidante a bolnavului, ca membru;
    - un medic de medicina muncii sau un medic de intreprindere, de preferinta din unitatea unde bolnavul a prestat ultima activitate profesionala, ca membru.
    (2) Comisiile de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, ce functioneaza in cadrul cabinetelor de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, emit decizii de incadrare sau de respingere a incadrarii intr-un grad de invaliditate.
    (3) Deciziile emise de comisiile prevazute la alin. (2) pot fi contestate, in termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca ce functioneaza pe linga oficiile de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti."
    10. Articolul 54 se abroga.
    11. Articolul 55 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 55
    (1) Deciziile oficiilor de pensii si cele ale comisiilor de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca necontestate in termen sint definitive.
    (2) Deciziile comisiilor judetene de contestatii date in materie de pensii pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990."
    12. Articolul 57 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 57
    Pensia se plateste personal titularului ori mandatarului acestuia cu procura speciala sau, la cererea titularului, se depune la Casa de Economii si Consemnatiuni pe numele sau."
    13. Articolul 59 alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Sumele ramase neincasate de catre pensionarul decedat reprezentind pensia pe luna in care a avut loc decesul si, dupa caz, drepturile de pensie cuvenite si neachitate pina la deces se platesc sotului supravietuitor, copiilor sau, in lipsa acestora, parintilor celui decedat ori persoanei care dovedeste ca l-a ingrijit pina la data decesului."
    14. Articolul 63 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 63
    (1) Persoanele care au lucrat in sectorul de stat, precum si in alte sectoare de activitate cu sisteme proprii de asigurari sociale, au dreptul la pensie de asigurari sociale de stat daca perioadele lucrate insumeaza o vechime in munca de cel putin 10 ani.
    (2) Cuantumul pensiei pentru asigurari sociale de stat se stabileste corespunzator perioadei lucrate in sectorul de stat, iar pentru perioadele lucrate in celelalte sectoare pensia se calculeaza, distinct, in raport cu vechimea in munca din aceste sectoare."
    15. Articolul 65 se completeaza cu un nou alineat (3), avind urmatorul cuprins:
    "(3) Persoanelor care au contribuit la fondul pentru pensia suplimentara pina la data de 30 iunie 1986, in procentele din salariu atunci in vigoare, precum si o perioada mai mica de 5 ani dupa aceasta data, in cota de 3% prevazuta de Decretul nr. 232/1986, li se adauga, la pensia suplimentara stabilita in procente de calcul in vigoare pina la data de 1 iulie 1986, o diferenta proportionala cu timpul cotizat cu 3% . Pensiile suplimentare stabilite cu incepere de la 1 iulie 1986 pot fi recalculate, la cerere, potrivit dispozitiilor prezentei legi, de la data punerii in plata a deciziilor de stabilire a pensiei."
    16. Articolul 68 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 68
    Pensia suplimentara se acorda urmasilor in procentele prevazute de lege pentru pensia de urmas de asigurari sociale."
    Art. 4
    Articolul 5 din Decretul nr. 245/1977 privind pensiile I.O.V.R. se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    (1) Copiii celor morti sau disparuti in razboi, precum si ai celor care au decedat ulterior ca pensionari I.O.V.R., au dreptul la pensie de urmas in conditiile in care se acorda, potrivit legii, pensiile de urmas in cadrul asigurarilor sociale de stat.
    (2) Vaduvele de razboi au dreptul la pensie de urmas, indiferent de durata casatoriei cu cel decedat.
    (3) Sotiile celor care au decedat ca pensionari I.O.V.R. au dreptul la pensie de urmas in conditiile in care se acorda, potrivit legii, pensiile de urmas in cadrul asigurarilor sociale de stat.
    (4) In cazul in care, la data decesului, sustinatorul primea pensia I.O.V.R. si o pensie de asigurari sociale, pensia de urmas se stabileste din pensia cea mai avantajoasa."

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 9 decembrie 1991.

                         PRESEDINTELE SENATUI
                    academician ALEXANDRU BIRLADEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 10 decembrie 1991.

                    PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              MARTIAN DANSmartCity5

COMENTARII la Legea 73/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 73 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu