E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.189 din 24.10.2011

pentru modificarea unor acte normative din domeniul sistemului naţional de decoraţii şi semnelor onorifice
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 755 din 27 octombrie 2011SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ILegea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 7 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 2 va avea următorul cuprins: Articolul 2Sistemul naţional de decoraţii cuprinde: A. decoraţii naţionale:ordine, cruci şi medalii;B. decoraţii pe domenii de activitate: a)ordine şi medalii civile; b)ordine şi medalii militare:de pace;de război. 2. Articolul 10 se abrogă. 3. La articolul 11, punctul IX se abrogă. 4. La articolul 26, litera c) se abrogă. 5. Articolul 28 va avea următorul cuprins: Articolul 28Brevetele pentru medalii sunt validate prin semnătura sau parafa ministrului din domeniul căruia s-au făcut propunerile şi a cancelarului ordinelor. 6. La articolul 31, punctele 26 , 27 și 28 se abrogă. 7. Articolul 36 va avea următorul cuprins: Articolul 36Titularii a una sau două decoraţi - ordine, cruci, medalii - le poartă separat şi alăturat pe acelaşi rând. 8. La articolul 87, alineatele (3) , (4) și (5) se abrogă. Articolul IILegea nr. 221/2004 privind Semnul onorific Vulturul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 10 iunie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 1 va avea următorul cuprins: Articolul 1(1) Semnul onorific Vulturul României se acordă parlamentarilor români, membri ai Camerei Deputaţilor sau ai Senatului.(2) Semnul onorific Vulturul României se poate acorda şi parlamentarilor străini care au merite deosebite în dezvoltarea relaţiilor parlamentare cu România. 2. La articolul 2, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Însemnul se prezintă sub forma unei acvile cu aripile semideschise, uşor ovalizate, şi ţinând în cioc o cruce ortodoxă, în gheara dreaptă o sabie, iar în gheara stângă un buzdugan. 3. Articolul 3 se abrogă. 4. Articolul 4 va avea următorul cuprins: Articolul 4(1) Semnul onorific Vulturul României se acordă, prin decizie a preşedintelui Camerei Deputaţilor pentru deputaţi, respectiv prin decizie a preşedintelui Senatului pentru senatori, în primele 10 zile de la convocarea Parlamentului în prima sesiune ordinară din al treilea şi al patrulea an al legislaturii.(2) Decizia se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 5. Articolul 6 se abrogă. 6. Articolul 7 va avea următorul cuprins: Articolul 7(1) Documentul însoţitor al Semnului onorific Vulturul României este atestatul.(2) Atestatele pentru Semnul onorific Vulturul României sunt validate prin semnătura autografă a preşedintelui Camerei Deputaţilor pentru deputaţi şi, respectiv, prin semnătura autografă a preşedintelui Senatului pentru senatori. 7. Articolul 9 va avea următorul cuprins: Articolul 9În cazul decesului unui membru al Semnului onorific Vulturul României, însemnul rămâne în posesia moştenitorilor legali. 8. Articolul 10 va avea următorul cuprins: Articolul 10Calitatea de membru al Semnului onorific Vulturul României se pierde dacă persoana respectivă a fost condamnată, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate. 9. Articolul 11 va avea următorul cuprins: Articolul 11Sumele necesare confecţionării însemnelor, rozetelor, atestatelor şi cutiilor Semnului onorific Vulturul României sunt asigurate, anual, printr-un capitol în bugetul Camerei Deputaţilor, respectiv al Senatului României. 10. Anexele nr. 1 şi 2 se abrogă. Articolul IIILegea nr. 391/2004 privind Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 921 din 11 octombrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 1 va avea următorul cuprins: Articolul 1Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public se acordă funcţionarilor publici, indiferent din ce categorie fac parte, care au 20, 25 şi 30 de ani de activitate în funcţia publică. 2. La articolul 2, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public se prezintă sub forma unei cruci de Malta argintie având în centru, într-un medalion, înscrise cu cifre latine, aurite, datele: «XX», «XXV», «XXX», reprezentând numărul anilor de activitate în funcţii publice. 3. Articolul 4 va avea următorul cuprins: Articolul – (1) Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public se conferă prin decizie a primului-ministru, pe baza propunerilor nominale, formulate prin Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, de către: a)miniştrii şi conducătorii celorlalte organe de specialitate din administraţia publică centrală - pentru funcţionarii publici din aparatul propriu; b)ministrul administraţiei şi internelor - pentru funcţionarii publici din serviciile deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe centrale din unităţile administrativ-teritoriale; c)preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici - pentru funcţionarii publici din administraţia publică locală; d)conducătorii autorităţilor administrative autonome.(2) Decizia primului-ministru se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici înaintează Secretariatului General al Guvernului, până la data de 30 iulie a fiecărui an, listele centralizatoare cu persoanele care îndeplinesc criteriile pentru a primi Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public, de la toate instituţiile publice abilitate să facă propuneri. 4. Articolul 7 va avea următorul cuprins: Articolul 7(1) Documentul însoţitor al Semnului onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public este atestatul.(2) Atestatele pentru Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public sunt validate prin semnătura sau parafa primului-ministru. 5. Articolul 8 va avea următorul cuprins: Articolul 8În cazul decesului unui titular al Semnului onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public, însemnul rămâne în posesia moştenitorilor legali. 6. Articolul 9 va avea următorul cuprins: Articolul 9Sumele necesare confecţionării însemnelor, atestatelor, etuiurilor şi cutiilor Semnului onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public sunt asigurate anual printr-un capitol în bugetul Secretariatului General al Guvernului. 7. În anexa nr. 1, la articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 2(1) Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public se poate acorda funcţionarilor publici, indiferent din ce categorie fac parte, pentru:a)20 de ani de activitate în funcţia publică; b)25 de ani de activitate în funcţia publică; c)30 de ani de activitate în funcţia publică. 8. În anexa nr. 1, la articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 3(1) Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public se prezintă sub forma unei cruci de Malta, având diametrul de 35 mm, confecţionată din argint sau tombac argintat, având aplicat în centru un medalion circular. Braţele crucii au, la centru, lângă medalion, lăţimea de 7 mm, iar la vârfuri lăţimea de 17 mm. Bordura crucii este uşor înălţată şi lisă. 9. În anexa nr. 1, la articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 5(1) Cutia în care se păstrează însemnul este din carton, îmbrăcată la exterior în pergamoid albastru, are închizători metalice şi în interior este căptuşită cu mătase galbenă. 10. În anexa nr. 1, la articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public, indiferent de categorie, se poartă în partea stângă a pieptului, după toate ordinele, crucile, medaliile şi semnele onorifice. 11. În anexa nr. 1, la articolul 7, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins: Articolul 7(1) Funcţionarii publici propuşi să li se confere Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:a)să aibă o vechime neîntreruptă într-o funcţie publică de20, 25 sau 30 de ani; b)să obţină cel puţin calificativul «bun» în urma evaluării performanţelor profesionale individuale din ultimii 5 ani premergători anului în care urmează să li se confere Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public. (2) Nu se iau în calcul anii din ultimii 5 ani premergători anului în care urmează să se confere semnul onorific dacă în această perioadă cei în cauză:a)au obţinut calificative anuale inferioare calificativului «bun»; b)au fost sancţionaţi potrivit Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul IVLegea nr. 573/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.267 din 29 decembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 1 va avea următorul cuprins: Articolul 1Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă ofiţerilor şi funcţionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Justiţiei, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, care au 15, 20 şi 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale. 2. La articolul 2, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Semnul onorific În Serviciul Patriei se prezintă sub forma unei piese ovale care are câmpul fin granulat şi care are aplicată, marginal, o cunună deschisă formată din frunze de laur şi de stejar. Central sunt înscrise cu cifre romane aurite numerele: «XV», «XX» sau «XXV 3. Articolul 4 va avea următorul cuprins: Articolul 4(1) Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă prin ordin sau decizie, după caz, de către:a)ministrul apărării naţionale; b)ministrul administraţiei şi internelor; c)ministrul justiţiei; d)directorul Serviciului Român de Informaţii; e)directorul Serviciului de Informaţii Externe; f)directorul Serviciului de Protecţie şi Pază; g)directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale; h)conducătorii altor structuri militarizate sau încadrate cu funcţionari publici cu statut special. (2) Ordinul sau decizia se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia anexelor care, potrivit legii, au caracter clasificat în funcţie de categoria de personal la care se referă.(3) Propunerile nominale pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei se trimit miniştrilor, respectiv conducătorilor instituţiilor centrale autonome prevăzute la art. 1, până la data de 31 august a fiecărui an, iar numărul celor ce vor fi decoraţi, până la data de 1 iunie a aceluiaşi an. 4. Articolul 7 va avea următorul cuprins: Articolul 7– (1) Documentul însoţitor al Semnului onorific În Serviciul Patriei este atestatul.(2) Atestatele pentru Semnul onorific În Serviciul Patriei sunt validate prin semnătura sau parafa miniştrilor ori a conducătorilor instituţiilor centrale autonome ale statului care le conferă. 5. Articolul 8 va avea următorul cuprins: Articolul 8În cazul decesului unui titular al Semnului onorific În Serviciul Patriei, însemnul rămâne în posesia moştenitorilor legali. 6. Articolul 9 va avea următorul cuprins: Articolul 9– Sumele necesare confecţionării însemnelor, panglicilor, baretelor, atestatelor şi cutiilor Semnului onorific În Serviciul Patriei sunt asigurate anual printr-un capitol în bugetul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Justiţiei, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, precum şi al altor structuri militarizate sau încadrate cu funcţionari publici cu statut special. 7. Articolul 12 va avea următorul cuprins: Articolul 12Ofiţerii şi funcţionarii publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, decoraţi cu Ordinul Meritul Militar, instituit în anul 1954, cu Semnul onorific În Serviciul Armatei şi cu Semnul onorific În Serviciul Patriei, beneficiază de prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare. 8. La anexa nr. 1, articolul 2 va avea următorul cuprins: Articolul 2Semnul onorific În Serviciul Patriei se poate acorda ofiţerilor şi funcţionarilor publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri pentru: a)15 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale; b)20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale; c)25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale. 9. În anexa nr. 1, la articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 3(1) Semnul onorific În Serviciul Patriei se prezintă sub forma unei piese ovale, uşor bombată, având înălţimea de 35 mm şi lăţimea de 30 mm, care are câmpul fin granulat şi care are aplicată marginal, atât pe avers, cât şi pe revers, o cunună deschisă formată din frunze de laur la dreapta şi frunze de stejar la stânga, late de 6 mm, legate în partea de jos cu o fundă. 10. În anexa nr. 1, la articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 5(1) Cutia în care se păstrează însemnul este din carton, îmbrăcată la exterior în pergamoid albastru, are închizători metalice şi în interior este căptuşită cu mătase albastră. 11. În anexa nr. 1, la articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) În condiţiile prevăzute la alin. (1), Semnul onorific În Serviciul Patriei, indiferent de categorie, se poartă pe partea stângă a pieptului, după toate ordinele româneşti sau străine, înaintea crucilor şi medaliilor. Se poartă întotdeauna numai însemnul ultimei categorii primite. 12. La anexa nr. 1, articolul 7 va avea următorul cuprins: Articolul 7Pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei, ofiţerii şi funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a)să aibă o vechime în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale de 15, 20 sau 25 de ani de activitate; b)să aibă rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, evidenţiate prin calificative de cel puţin «bun» în aprecierile de serviciu din ultimii 4 ani premergători anului în care urmează să li se confere semnul onorific. 13. În anexa nr. 1, la articolul 8, litera b) va avea următorul cuprins: b)anii din ultimii 4 ani premergători anului în care urmează să se confere semnul onorific, dacă în această perioadă cei în cauză au obţinut calificative anuale inferioare calificativului «bun 14. În anexa nr. 1, la articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 9(1) Ofiţerii sancţionaţi pentru comiterea de abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispoziţii legale în perioada de la ultima apreciere de serviciu şi până la data de 31 august a anului când se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei nu mai sunt propuşi, iar dacă abaterile au fost săvârşite în perioada 31 august-1 decembrie, miniştrii, respectiv conducătorii instituţiilor centrale autonome ale statului dispun radierea acestora din tabelele cu propuneri. 15. La anexa nr. 1, articolul 10 va avea următorul cuprins: Articolul 10(1) Pentru ofiţerii şi funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, îndreptăţiţi să li se confere Semnul onorific În Serviciul Patriei, durata activităţii în armată se calculează până la data de 31 august a anului în care sunt propuşi să primească însemnul.(2) Fac obiectul propunerilor de acordare a Semnului onorific În Serviciul Patriei inclusiv ofiţerii şi funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, care au îndeplinit condiţiile de primire a însemnului şi au fost trecuţi în rezervă sau direct în retragere ori au încetat raportul de serviciu pentru motive neimputabile lor până la data emiterii ordinului sau deciziei prin care se acordă Semnului onorific În Serviciul Patriei. Articolul VLegea nr. 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.267 din 29 decembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 1 va avea următorul cuprins: Articolul 1Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă maiştrilor militari, subofiţerilor şi funcţionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Justiţiei, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, care au 15, 20 şi 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale. 2. La articolul 2, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Semnul onorific În Serviciul Patriei se prezintă sub forma unei piese ovale, pe care este redat conturul unei cruci de Malta. Marginal este stanţată o cunună deschisă formată din frunze de laur şi de stejar. Central, într-un medalion, sunt înscrise cu cifre romane numerele: «XV», «XX» sau «XXV 3. Articolul 4 va avea următorul cuprins: Articolul 4(1) Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă prin ordin sau decizie, după caz, de către:a)ministrul apărării naţionale; b)ministrul administraţiei şi internelor; c)ministrul justiţiei; d)directorul Serviciului Român de Informaţii; e)directorul Serviciului de Informaţii Externe; f)directorul Serviciului de Protecţie şi Pază; g)directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale; h)conducătorii altor structuri militarizate sau încadrate cu funcţionari publici cu statut special. (2) Ordinul sau decizia se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia anexelor care, potrivit legii, au caracter clasificat în funcţie de categoria de personal la care se referă.(3) Propunerile nominale pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei se trimit miniştrilor, respectiv conducătorilor instituţiilor centrale autonome prevăzute la art. 1 până la data de 31 august a fiecărui an, iar numărul celor ce vor fi decoraţi, până la data de 1 iunie a aceluiaşi an. 4. Articolul 7 va avea următorul cuprins: Articolul 7(1) Documentul însoţitor al Semnului onorific În Serviciul Patriei este atestatul.(2) Atestatele pentru Semnul onorific În Serviciul Patriei sunt validate prin semnătura sau parafa miniştrilor ori a conducătorilor instituţiilor centrale autonome ale statului care le conferă. 5. Articolul 8 va avea următorul cuprins: Articolul 8În cazul decesului unui titular al Semnului onorific În Serviciul Patriei, însemnul rămâne în posesia moştenitorilor legali. 6. Articolul 9 va avea următorul cuprins: Articolul 9Sumele necesare confecţionării însemnelor, panglicilor, baretelor, atestatelor şi cutiilor Semnului onorific În Serviciul Patriei sunt asigurate, anual, printr-un capitol în bugetul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Justiţiei, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, precum şi al altor structuri militarizate sau încadrate cu funcţionari publici cu statut special. 7. Articolul 12 va avea următorul cuprins: Articolul 12Maiştrii militari, subofiţerii şi funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, decoraţi cu Ordinul Meritul Militar, instituit în anul 1954, cu Semnul onorific În Serviciul Armatei şi cu Semnul onorific În Serviciul Patriei, beneficiază de prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare. 8. La anexa nr. 1, articolul 2 va avea următorul cuprins: Articolul 2Semnul onorific În Serviciul Patriei se poate acorda maiştrilor militari, subofiţerilor şi funcţionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, pentru: a)15 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale; b)20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale; c)25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale. 9. În anexa nr. 1, la articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 3(1) Semnul onorific În Serviciul Patriei se prezintă sub forma unei piese ovale, confecţionată din tombac, având înălţimea de 35 mm şi lăţimea de 30 mm, cu bordură uşor reliefată; marginal este stanţată, uşor în relief, o cunună deschisă formată din frunze de laur la dreapta şi frunze de stejar la stânga, late de 2 mm, legate în partea de jos cu o fundă. 10. În anexa nr. 1, la articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 5(1) Cutia în care se păstrează însemnul este din carton, îmbrăcată la exterior în pergamoid albastru, are închizători metalice şi în interior este căptuşită cu mătase albastră. 11. În anexa nr. 1, la articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Semnul onorific În Serviciul Patriei se poartă pe partea stângă a pieptului. 12. La anexa nr. 1, articolul 7 va avea următorul cuprins: Articolul 7Pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei, maiştrii militari, subofiţerii şi funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a)să aibă o vechime în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale de 15, 20 sau 25 de ani de activitate; b)să aibă rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, evidenţiate prin calificative de cel puţin «bun» în aprecierile de serviciu din ultimii 4 ani premergători anului în care urmează să li se confere Semnul onorific În Serviciul Patriei. 13. În anexa nr. 1, la articolul 8, litera b) va avea următorul cuprins: b)anii din ultimii 4 ani premergători anului în care urmează să se confere Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştrii militari, subofiţerii şi funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, dacă în această perioadă cei în cauză au obţinut calificative anuale inferioare calificativului «bun 14. La anexa nr. 1, la articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 9(1) Maiştrii militari sau subofiţerii sancţionaţi pentru comiterea de abateri grave de la prevederile regulamentelor militare ori de la alte dispoziţii legale în perioada de la ultima apreciere de serviciu şi până la data de 31 august a anului când se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei nu mai sunt propuşi, iar dacă abaterile au fost săvârşite în perioada 31 august-1 decembrie, miniştrii, respectiv conducătorii instituţiilor centrale autonome ale statului dispun radierea acestora din tabelele cu propuneri. 15. La anexa nr. 1, articolul 10 va avea următorul cuprins: Articolul 10(1) Pentru maiştrii militari, subofiţerii şi funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, îndreptăţiţi să li se confere Semnul onorific În Serviciul Patriei, durata activităţii în armată se calculează până la data de 31 august a anului în care sunt propuşi să primească însemnul.(2) Fac obiectul propunerilor de acordare a Semnului onorific În Serviciul Patriei inclusiv maiştrii militari, subofiţerii şi funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, care au îndeplinit condiţiile de primire a însemnului şi au fost trecuţi în rezervă sau direct în retragere ori au încetat raportul de serviciu pentru motive neimputabile lor, până la data emiterii ordinului sau deciziei, după caz, prin care se acordă Semnul onorific În Serviciul Patriei. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR ROBERTA ALMA ANASTASE PREŞEDINTELE SENATULUI MIRCEA-DAN GEOANĂ


SmartCity5

COMENTARII la Legea 189/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 189 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu