E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.189 din 24.10.2011

pentru modificarea unor acte normative din domeniul sistemului naţional de decoraţii şi semnelor onorifice
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 755 din 27 octombrie 2011SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ILegea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 7 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 2 va avea următorul cuprins: Articolul 2Sistemul naţional de decoraţii cuprinde: A. decoraţii naţionale:ordine, cruci şi medalii;B. decoraţii pe domenii de activitate: a)ordine şi medalii civile; b)ordine şi medalii militare:de pace;de război. 2. Articolul 10 se abrogă. 3. La articolul 11, punctul IX se abrogă. 4. La articolul 26, litera c) se abrogă. 5. Articolul 28 va avea următorul cuprins: Articolul 28Brevetele pentru medalii sunt validate prin semnătura sau parafa ministrului din domeniul căruia s-au făcut propunerile şi a cancelarului ordinelor. 6. La articolul 31, punctele 26 , 27 și 28 se abrogă. 7. Articolul 36 va avea următorul cuprins: Articolul 36Titularii a una sau două decoraţi - ordine, cruci, medalii - le poartă separat şi alăturat pe acelaşi rând. 8. La articolul 87, alineatele (3) , (4) și (5) se abrogă. Articolul IILegea nr. 221/2004 privind Semnul onorific Vulturul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 10 iunie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 1 va avea următorul cuprins: Articolul 1(1) Semnul onorific Vulturul României se acordă parlamentarilor români, membri ai Camerei Deputaţilor sau ai Senatului.(2) Semnul onorific Vulturul României se poate acorda şi parlamentarilor străini care au merite deosebite în dezvoltarea relaţiilor parlamentare cu România. 2. La articolul 2, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Însemnul se prezintă sub forma unei acvile cu aripile semideschise, uşor ovalizate, şi ţinând în cioc o cruce ortodoxă, în gheara dreaptă o sabie, iar în gheara stângă un buzdugan. 3. Articolul 3 se abrogă. 4. Articolul 4 va avea următorul cuprins: Articolul 4(1) Semnul onorific Vulturul României se acordă, prin decizie a preşedintelui Camerei Deputaţilor pentru deputaţi, respectiv prin decizie a preşedintelui Senatului pentru senatori, în primele 10 zile de la convocarea Parlamentului în prima sesiune ordinară din al treilea şi al patrulea an al legislaturii.(2) Decizia se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 5. Articolul 6 se abrogă. 6. Articolul 7 va avea următorul cuprins: Articolul 7(1) Documentul însoţitor al Semnului onorific Vulturul României este atestatul.(2) Atestatele pentru Semnul onorific Vulturul României sunt validate prin semnătura autografă a preşedintelui Camerei Deputaţilor pentru deputaţi şi, respectiv, prin semnătura autografă a preşedintelui Senatului pentru senatori. 7. Articolul 9 va avea următorul cuprins: Articolul 9În cazul decesului unui membru al Semnului onorific Vulturul României, însemnul rămâne în posesia moştenitorilor legali. 8. Articolul 10 va avea următorul cuprins: Articolul 10Calitatea de membru al Semnului onorific Vulturul României se pierde dacă persoana respectivă a fost condamnată, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate. 9. Articolul 11 va avea următorul cuprins: Articolul 11Sumele necesare confecţionării însemnelor, rozetelor, atestatelor şi cutiilor Semnului onorific Vulturul României sunt asigurate, anual, printr-un capitol în bugetul Camerei Deputaţilor, respectiv al Senatului României. 10. Anexele nr. 1 şi 2 se abrogă. Articolul IIILegea nr. 391/2004 privind Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 921 din 11 octombrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 1 va avea următorul cuprins: Articolul 1Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public se acordă funcţionarilor publici, indiferent din ce categorie fac parte, care au 20, 25 şi 30 de ani de activitate în funcţia publică. 2. La articolul 2, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public se prezintă sub forma unei cruci de Malta argintie având în centru, într-un medalion, înscrise cu cifre latine, aurite, datele: «XX», «XXV», «XXX», reprezentând numărul anilor de activitate în funcţii publice. 3. Articolul 4 va avea următorul cuprins: Articolul – (1) Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public se conferă prin decizie a primului-ministru, pe baza propunerilor nominale, formulate prin Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, de către: a)miniştrii şi conducătorii celorlalte organe de specialitate din administraţia publică centrală - pentru funcţionarii publici din aparatul propriu; b)ministrul administraţiei şi internelor - pentru funcţionarii publici din serviciile deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe centrale din unităţile administrativ-teritoriale; c)preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici - pentru funcţionarii publici din administraţia publică locală; d)conducătorii autorităţilor administrative autonome.(2) Decizia primului-ministru se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici înaintează Secretariatului General al Guvernului, până la data de 30 iulie a fiecărui an, listele centralizatoare cu persoanele care îndeplinesc criteriile pentru a primi Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public, de la toate instituţiile publice abilitate să facă propuneri. 4. Articolul 7 va avea următorul cuprins: Articolul 7(1) Documentul însoţitor al Semnului onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public este atestatul.(2) Atestatele pentru Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public sunt validate prin semnătura sau parafa primului-ministru. 5. Articolul 8 va avea următorul cuprins: Articolul 8În cazul decesului unui titular al Semnului onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public, însemnul rămâne în posesia moştenitorilor legali. 6. Articolul 9 va avea următorul cuprins: Articolul 9Sumele necesare confecţionării însemnelor, atestatelor, etuiurilor şi cutiilor Semnului onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public sunt asigurate anual printr-un capitol în bugetul Secretariatului General al Guvernului. 7. În anexa nr. 1, la articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 2(1) Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public se poate acorda funcţionarilor publici, indiferent din ce categorie fac parte, pentru:a)20 de ani de activitate în funcţia publică; b)25 de ani de activitate în funcţia publică; c)30 de ani de activitate în funcţia publică. 8. În anexa nr. 1, la articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 3(1) Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public se prezintă sub forma unei cruci de Malta, având diametrul de 35 mm, confecţionată din argint sau tombac argintat, având aplicat în centru un medalion circular. Braţele crucii au, la centru, lângă medalion, lăţimea de 7 mm, iar la vârfuri lăţimea de 17 mm. Bordura crucii este uşor înălţată şi lisă. 9. În anexa nr. 1, la articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 5(1) Cutia în care se păstrează însemnul este din carton, îmbrăcată la exterior în pergamoid albastru, are închizători metalice şi în interior este căptuşită cu mătase galbenă. 10. În anexa nr. 1, la articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public, indiferent de categorie, se poartă în partea stângă a pieptului, după toate ordinele, crucile, medaliile şi semnele onorifice. 11. În anexa nr. 1, la articolul 7, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins: Articolul 7(1) Funcţionarii publici propuşi să li se confere Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:a)să aibă o vechime neîntreruptă într-o funcţie publică de20, 25 sau 30 de ani; b)să obţină cel puţin calificativul «bun» în urma evaluării performanţelor profesionale individuale din ultimii 5 ani premergători anului în care urmează să li se confere Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public. (2) Nu se iau în calcul anii din ultimii 5 ani premergători anului în care urmează să se confere semnul onorific dacă în această perioadă cei în cauză:a)au obţinut calificative anuale inferioare calificativului «bun»; b)au fost sancţionaţi potrivit Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul IVLegea nr. 573/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.267 din 29 decembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 1 va avea următorul cuprins: Articolul 1Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă ofiţerilor şi funcţionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Justiţiei, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, care au 15, 20 şi 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale. 2. La articolul 2, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Semnul onorific În Serviciul Patriei se prezintă sub forma unei piese ovale care are câmpul fin granulat şi care are aplicată, marginal, o cunună deschisă formată din frunze de laur şi de stejar. Central sunt înscrise cu cifre romane aurite numerele: «XV», «XX» sau «XXV 3. Articolul 4 va avea următorul cuprins: Articolul 4(1) Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă prin ordin sau decizie, după caz, de către:a)ministrul apărării naţionale; b)ministrul administraţiei şi internelor; c)ministrul justiţiei; d)directorul Serviciului Român de Informaţii; e)directorul Serviciului de Informaţii Externe; f)directorul Serviciului de Protecţie şi Pază; g)directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale; h)conducătorii altor structuri militarizate sau încadrate cu funcţionari publici cu statut special. (2) Ordinul sau decizia se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia anexelor care, potrivit legii, au caracter clasificat în funcţie de categoria de personal la care se referă.(3) Propunerile nominale pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei se trimit miniştrilor, respectiv conducătorilor instituţiilor centrale autonome prevăzute la art. 1, până la data de 31 august a fiecărui an, iar numărul celor ce vor fi decoraţi, până la data de 1 iunie a aceluiaşi an. 4. Articolul 7 va avea următorul cuprins: Articolul 7– (1) Documentul însoţitor al Semnului onorific În Serviciul Patriei este atestatul.(2) Atestatele pentru Semnul onorific În Serviciul Patriei sunt validate prin semnătura sau parafa miniştrilor ori a conducătorilor instituţiilor centrale autonome ale statului care le conferă. 5. Articolul 8 va avea următorul cuprins: Articolul 8În cazul decesului unui titular al Semnului onorific În Serviciul Patriei, însemnul rămâne în posesia moştenitorilor legali. 6. Articolul 9 va avea următorul cuprins: Articolul 9– Sumele necesare confecţionării însemnelor, panglicilor, baretelor, atestatelor şi cutiilor Semnului onorific În Serviciul Patriei sunt asigurate anual printr-un capitol în bugetul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Justiţiei, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, precum şi al altor structuri militarizate sau încadrate cu funcţionari publici cu statut special. 7. Articolul 12 va avea următorul cuprins: Articolul 12Ofiţerii şi funcţionarii publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, decoraţi cu Ordinul Meritul Militar, instituit în anul 1954, cu Semnul onorific În Serviciul Armatei şi cu Semnul onorific În Serviciul Patriei, beneficiază de prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare. 8. La anexa nr. 1, articolul 2 va avea următorul cuprins: Articolul 2Semnul onorific În Serviciul Patriei se poate acorda ofiţerilor şi funcţionarilor publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri pentru: a)15 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale; b)20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale; c)25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale. 9. În anexa nr. 1, la articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 3(1) Semnul onorific În Serviciul Patriei se prezintă sub forma unei piese ovale, uşor bombată, având înălţimea de 35 mm şi lăţimea de 30 mm, care are câmpul fin granulat şi care are aplicată marginal, atât pe avers, cât şi pe revers, o cunună deschisă formată din frunze de laur la dreapta şi frunze de stejar la stânga, late de 6 mm, legate în partea de jos cu o fundă. 10. În anexa nr. 1, la articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 5(1) Cutia în care se păstrează însemnul este din carton, îmbrăcată la exterior în pergamoid albastru, are închizători metalice şi în interior este căptuşită cu mătase albastră. 11. În anexa nr. 1, la articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) În condiţiile prevăzute la alin. (1), Semnul onorific În Serviciul Patriei, indiferent de categorie, se poartă pe partea stângă a pieptului, după toate ordinele româneşti sau străine, înaintea crucilor şi medaliilor. Se poartă întotdeauna numai însemnul ultimei categorii primite. 12. La anexa nr. 1, articolul 7 va avea următorul cuprins: Articolul 7Pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei, ofiţerii şi funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a)să aibă o vechime în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale de 15, 20 sau 25 de ani de activitate; b)să aibă rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, evidenţiate prin calificative de cel puţin «bun» în aprecierile de serviciu din ultimii 4 ani premergători anului în care urmează să li se confere semnul onorific. 13. În anexa nr. 1, la articolul 8, litera b) va avea următorul cuprins: b)anii din ultimii 4 ani premergători anului în care urmează să se confere semnul onorific, dacă în această perioadă cei în cauză au obţinut calificative anuale inferioare calificativului «bun 14. În anexa nr. 1, la articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 9(1) Ofiţerii sancţionaţi pentru comiterea de abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispoziţii legale în perioada de la ultima apreciere de serviciu şi până la data de 31 august a anului când se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei nu mai sunt propuşi, iar dacă abaterile au fost săvârşite în perioada 31 august-1 decembrie, miniştrii, respectiv conducătorii instituţiilor centrale autonome ale statului dispun radierea acestora din tabelele cu propuneri. 15. La anexa nr. 1, articolul 10 va avea următorul cuprins: Articolul 10(1) Pentru ofiţerii şi funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, îndreptăţiţi să li se confere Semnul onorific În Serviciul Patriei, durata activităţii în armată se calculează până la data de 31 august a anului în care sunt propuşi să primească însemnul.(2) Fac obiectul propunerilor de acordare a Semnului onorific În Serviciul Patriei inclusiv ofiţerii şi funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, care au îndeplinit condiţiile de primire a însemnului şi au fost trecuţi în rezervă sau direct în retragere ori au încetat raportul de serviciu pentru motive neimputabile lor până la data emiterii ordinului sau deciziei prin care se acordă Semnului onorific În Serviciul Patriei. Articolul VLegea nr. 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.267 din 29 decembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 1 va avea următorul cuprins: Articolul 1Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă maiştrilor militari, subofiţerilor şi funcţionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Justiţiei, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, care au 15, 20 şi 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale. 2. La articolul 2, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Semnul onorific În Serviciul Patriei se prezintă sub forma unei piese ovale, pe care este redat conturul unei cruci de Malta. Marginal este stanţată o cunună deschisă formată din frunze de laur şi de stejar. Central, într-un medalion, sunt înscrise cu cifre romane numerele: «XV», «XX» sau «XXV 3. Articolul 4 va avea următorul cuprins: Articolul 4(1) Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă prin ordin sau decizie, după caz, de către:a)ministrul apărării naţionale; b)ministrul administraţiei şi internelor; c)ministrul justiţiei; d)directorul Serviciului Român de Informaţii; e)directorul Serviciului de Informaţii Externe; f)directorul Serviciului de Protecţie şi Pază; g)directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale; h)conducătorii altor structuri militarizate sau încadrate cu funcţionari publici cu statut special. (2) Ordinul sau decizia se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia anexelor care, potrivit legii, au caracter clasificat în funcţie de categoria de personal la care se referă.(3) Propunerile nominale pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei se trimit miniştrilor, respectiv conducătorilor instituţiilor centrale autonome prevăzute la art. 1 până la data de 31 august a fiecărui an, iar numărul celor ce vor fi decoraţi, până la data de 1 iunie a aceluiaşi an. 4. Articolul 7 va avea următorul cuprins: Articolul 7(1) Documentul însoţitor al Semnului onorific În Serviciul Patriei este atestatul.(2) Atestatele pentru Semnul onorific În Serviciul Patriei sunt validate prin semnătura sau parafa miniştrilor ori a conducătorilor instituţiilor centrale autonome ale statului care le conferă. 5. Articolul 8 va avea următorul cuprins: Articolul 8În cazul decesului unui titular al Semnului onorific În Serviciul Patriei, însemnul rămâne în posesia moştenitorilor legali. 6. Articolul 9 va avea următorul cuprins: Articolul 9Sumele necesare confecţionării însemnelor, panglicilor, baretelor, atestatelor şi cutiilor Semnului onorific În Serviciul Patriei sunt asigurate, anual, printr-un capitol în bugetul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Justiţiei, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, precum şi al altor structuri militarizate sau încadrate cu funcţionari publici cu statut special. 7. Articolul 12 va avea următorul cuprins: Articolul 12Maiştrii militari, subofiţerii şi funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, decoraţi cu Ordinul Meritul Militar, instituit în anul 1954, cu Semnul onorific În Serviciul Armatei şi cu Semnul onorific În Serviciul Patriei, beneficiază de prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare. 8. La anexa nr. 1, articolul 2 va avea următorul cuprins: Articolul 2Semnul onorific În Serviciul Patriei se poate acorda maiştrilor militari, subofiţerilor şi funcţionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, pentru: a)15 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale; b)20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale; c)25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale. 9. În anexa nr. 1, la articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 3(1) Semnul onorific În Serviciul Patriei se prezintă sub forma unei piese ovale, confecţionată din tombac, având înălţimea de 35 mm şi lăţimea de 30 mm, cu bordură uşor reliefată; marginal este stanţată, uşor în relief, o cunună deschisă formată din frunze de laur la dreapta şi frunze de stejar la stânga, late de 2 mm, legate în partea de jos cu o fundă. 10. În anexa nr. 1, la articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 5(1) Cutia în care se păstrează însemnul este din carton, îmbrăcată la exterior în pergamoid albastru, are închizători metalice şi în interior este căptuşită cu mătase albastră. 11. În anexa nr. 1, la articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Semnul onorific În Serviciul Patriei se poartă pe partea stângă a pieptului. 12. La anexa nr. 1, articolul 7 va avea următorul cuprins: Articolul 7Pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei, maiştrii militari, subofiţerii şi funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a)să aibă o vechime în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale de 15, 20 sau 25 de ani de activitate; b)să aibă rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, evidenţiate prin calificative de cel puţin «bun» în aprecierile de serviciu din ultimii 4 ani premergători anului în care urmează să li se confere Semnul onorific În Serviciul Patriei. 13. În anexa nr. 1, la articolul 8, litera b) va avea următorul cuprins: b)anii din ultimii 4 ani premergători anului în care urmează să se confere Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştrii militari, subofiţerii şi funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, dacă în această perioadă cei în cauză au obţinut calificative anuale inferioare calificativului «bun 14. La anexa nr. 1, la articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 9(1) Maiştrii militari sau subofiţerii sancţionaţi pentru comiterea de abateri grave de la prevederile regulamentelor militare ori de la alte dispoziţii legale în perioada de la ultima apreciere de serviciu şi până la data de 31 august a anului când se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei nu mai sunt propuşi, iar dacă abaterile au fost săvârşite în perioada 31 august-1 decembrie, miniştrii, respectiv conducătorii instituţiilor centrale autonome ale statului dispun radierea acestora din tabelele cu propuneri. 15. La anexa nr. 1, articolul 10 va avea următorul cuprins: Articolul 10(1) Pentru maiştrii militari, subofiţerii şi funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, îndreptăţiţi să li se confere Semnul onorific În Serviciul Patriei, durata activităţii în armată se calculează până la data de 31 august a anului în care sunt propuşi să primească însemnul.(2) Fac obiectul propunerilor de acordare a Semnului onorific În Serviciul Patriei inclusiv maiştrii militari, subofiţerii şi funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, care au îndeplinit condiţiile de primire a însemnului şi au fost trecuţi în rezervă sau direct în retragere ori au încetat raportul de serviciu pentru motive neimputabile lor, până la data emiterii ordinului sau deciziei, după caz, prin care se acordă Semnul onorific În Serviciul Patriei. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR ROBERTA ALMA ANASTASE PREŞEDINTELE SENATULUI MIRCEA-DAN GEOANĂ


SmartCity5

COMENTARII la Legea 189/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 189 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu