E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

INSTRUCTIUNI din 29 aprilie 2004

INSTRUCTIUNI    din 29 aprilie 2004

cu privire la calculul cifrei de afaceri in cazurile de comportament anticoncurential prevazute la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996 si in cazurile de concentrare economica

ACT EMIS DE: CONSILIUL CONCURENTEI


SmartCity3

PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 440 din 17 mai 2004

    In temeiul art. 28 alin. (1) si (3) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Concurentei adopta prezentele instructiuni:

    1. Introducere

    Scopul prezentelor Instructiuni este de a aduce clarificari de ordin procedural si practic, necesare aplicarii art. 8, 15 si 16 din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare lege.
    Principiile de baza in acest domeniu sunt stipulate la cap. VII - Dispozitii comune si finale - art. 67, 68 si 69 din lege.

    2. Cifra de afaceri ca reflectare a activitatii

    2.1. Conceptul de cifra de afaceri (Q)
    Cifra de afaceri se calculeaza in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si a tuturor actelor normative emise in aplicarea acesteia.
    Din punct de vedere contabil, cifra de afaceri se regaseste in "Contul de profit si pierderi" din bilantul contabil.
    Asa cum este definita in art. 67 alin. (1) din lege, cifra de afaceri se refera in mod explicit la veniturile rezultate din vanzarea produselor si/sau prestarea serviciilor realizate de un agent economic in cursul ultimului exercitiu financiar, din care se scad sume datorate cu titlul de obligatii fiscale si valoarea contabilizata a exporturilor efectuate direct sau prin mandatar.
    In consecinta, aceasta cifra de afaceri este corectata fata de cifra de afaceri contabila.

    2.2. Cifra de afaceri ajustata (QA)
    In acceptiunea legii, cifra de afaceri care se utilizeaza pentru compararea cu pragurile valorice stabilite la art. 8 si 15 se obtine prin corectarea cifrei de afaceri (Q), prevazuta in bilantul contabil, cu anumite sume si se calculeaza prin urmatoarea formula:

    QA = Q - (F + E),

    in care
    QA = cifra de afaceri ajustata;
    Q = cifra de afaceri din bilantul contabil;
    F = sumele datorate cu titlu de obligatii fiscale;
    E = valoarea contabilizata a exporturilor efectuate direct sau prin intermediar ori mandatar.
    a) Sumele datorate cu titlu de obligatii fiscale (F) - accizele inregistrate ca obligatii de plata si declarate in ultimul an financiar.
    b) Valoarea contabilizata a exporturilor efectuate direct sau prin mandatar (E) pe baza de declaratii vamale de export, in ultimul an financiar.
    Prevederile de mai sus se refera la activitati obisnuite urmand a trata cazurile particulare in capitole separate.

    3. Adaptarea regulilor de calcul al cifrei de afaceri la diferitele tipuri de operatiuni

    3.1. Regula generala; exceptia
    In conformitate cu prevederile art. 67 alin. (1) din lege, cifra de afaceri calculata in vederea compararii cu pragurile valorice prevazute la art. 8 si 15 din lege, reprezinta suma veniturilor realizate de agentii economici implicati din vanzarile de produse si/sau din prestarile de servicii realizate in cursul ultimului exercitiu financiar.
    Principiul de baza este ca, pentru fiecare agent economic implicat, se va lua in considerare cifra de afaceri pe ultimul an financiar anterior datei tranzactiei sau recurgerii la comportamente susceptibile a fi calificate practici anticoncurentiale.
    Consiliul Concurentei se bazeaza pe cifrele inscrise in bilanturile contabile, din care se calculeaza cifra de afaceri, si nu va lua in considerare evidente contabile provizorii decat in imprejurari exceptionale.
    Astfel, in cazul in care o concentrare economica are loc in prima parte a anului, cand bilanturile contabile nu sunt disponibile, cifrele de afaceri care se iau in considerare sunt cele din balanta de verificare la data de 31 decembrie a anului anterior si documentele care au stat la baza intocmirii ei.
    Daca bilantul contabil se publica dupa ce Consiliul Concurentei a incheiat analiza si a luat o decizie, iar datele din bilant difera semnificativ de cele din balanta de verificare, Consiliul Concurentei isi rezerva dreptul de a reveni asupra deciziei si de a reanaliza cazul.
    Ca o exceptie de la principiul de baza, pentru a justifica achizitionarile sau dezmembrarile ulterioare datei ultimelor bilanturi contabile aprobate, intotdeauna trebuie facute adaptarile de rigoare, pentru a fi identificate adevaratele resurse care se concentreaza. Astfel, daca agentul economic implicat desfiinteaza o filiala sau inchide o fabrica la orice data inainte de semnarea acordului final, data care determina concentrarea economica, sau, daca astfel de desfiintari sau inchideri sunt o preconditie pentru realizarea operatiunii, cifra de afaceri realizata de respectiva filiala sau fabrica trebuie scazuta din cifra de afaceri a agentului economic implicat si care este prezentata in ultimul bilant contabil aprobat.
    Cifra de afaceri realizata din active al caror control este achizitionat de agentul economic implicat, ulterior incheierii celui mai recent bilant contabil aprobat, trebuie adaugata.
    Alti factori, cum ar fi scaderea cererii de produse sau o incetinire a procesului de productie in perioada anterioara tranzactiei, care pot afecta temporar cifra de afaceri, nu vor fi luati in seama la calcularea cifrei de afaceri, nici o ajustare de bilant neputandu-se face pentru a introduce influenta acestor factori.

    3.2. Achizitionarea de elemente de activ
    In aplicarea prevederilor art. 67 alin. (2) din lege, se va avea in vedere ca, in cazul operatiunilor de concentrare economica realizate in modalitatea prevazuta la art. 11 alin. (2) lit. b) din lege, prin cumpararea de elemente de activ, la calculul cifrei de afaceri se va avea in vedere cifra de afaceri a achizitorului, respectiv a grupului din care acesta face parte si cifra de afaceri aferenta activelor care fac obiectul tranzactiei.
    Cand acest lucru nu este posibil de determinat, deoarece activitatea sau specificul activelor care fac obiectul tranzactiei nu permite acest lucru, se va lua in considerare o cifra de afaceri calculata pe baza ponderii activelor respective in totalul patrimoniului.

    3.3. Operatiuni esalonate in timp
    Uneori, anumite tranzactii succesive sunt doar pasi distincti intr-o strategie mai larga a acelorasi parti la concentrarea economica.
    Luarea in considerare a fiecarei tranzactii in parte, chiar numai pentru determinarea atingerii pragurilor valorice, ar insemna ignorarea realitatilor economice. Cu toate ca unele dintre aceste operatiuni esalonate pot fi infaptuite pentru a indeplini mai bine necesitatile partilor implicate, nu este exclus ca alte asemenea operatiuni sa fie esalonate in vederea sustragerii de la controlul concentrarii economice realizate.
    Aceste situatii sunt reglementate la art. 67 alin. (3) din lege, care prevede ca, daca in cursul unei perioade de 2 ani doua sau mai multe tranzactii, in intelesul art. 11 alin. (2) si al art. 67 alin. (2) din lege, au loc intre aceleasi persoane fizice si/sau juridice, ele sunt considerate ca o singura operatiune de concentrare economica, realizata la data ultimei tranzactii.
    Practic, prevederile acestui text se aplica astfel:
    Daca agentul economic A realizeaza o prima operatiune de concentrare economica conform art. 11 alin. (2) lit. b) din lege prin cumparare de elemente de activ de la agentul economic B, dar nu sunt depasite pragurile prevazute la art. 15 din lege pentru ca aceasta sa fie supusa controlului Consiliului Concurentei, iar in decurs de doi ani de la prima operatiune, intre aceleasi parti sunt realizate tranzactii asemanatoare, prin care B achizitioneaza elemente de activ de la A, data realizarii operatiunii de concentrare economica care intra sub controlul Consiliului Concurentei va fi cea la care se indeplineste conditia de prag prevazuta la art. 16 din lege. La calculul cifrei de afaceri pentru indeplinirea pragului se va avea in vedere, configuratia partii cumparate la data primei achizitii.

    3.4. Cifra de afaceri a grupului
    In cazul in care un agent economic care este implicat, in baza art. 5 alin. (1) din lege, in recurgerea la comportamentele susceptibile a fi calificate drept practici anticoncurentiale, sau care, in baza art. 16 din lege, este implicat intr-o concentrare economica, face parte dintr-un grup de agenti economici, in conformitate cu art. 69 din lege, pentru cifra sa de afaceri se va lua in considerare cifra de afaceri cumulata a agentilor economici participanti la acel grup, deci a intregului grup, in vederea stabilirii daca pragurile valorice prevazute de lege sunt sau nu atinse.
    Pentru definirea grupului, se va stabili daca agentul economic, ca parte a grupului, are dreptul sa conduca afacerile agentilor economici din cadrul grupului si care dintre agentii economici care au anumite legaturi directe sau indirecte cu agentul economic implicat au dreptul sau pot sa conduca afacerile agentului economic direct implicat, deci care pot fi considerati ca parte a grupului din care face parte agentul economic direct implicat.
    Fara a aduce atingere prevederilor art. 67 alin. (2) din lege, care se refera la achizitionarea de elemente de activ dintr-un agent economic, pentru a constata daca pragurile valorice prevazute de lege sunt sau nu sunt atinse, cifra de afaceri totala va fi calculata prin adaugarea cifrelor de afaceri ale componentilor grupului, dupa cum urmeaza:
    a) agentul economic direct implicat;
    b) agentii economici la care agentul economic implicat, in mod direct sau indirect, indeplineste una dintre urmatoarele conditii:
    - detine mai mult de jumatate din capitalul social sau din active;
    - are puterea de a exercita mai mult de jumatate din drepturile de vot;
    - are puterea de a desemna mai mult de jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie sau ai organismelor care ii reprezinta legal pe agentii economici;
    - are dreptul sa conduca afacerile agentilor economici respectivi;
    c) agentii economici care detin la agentul economic implicat drepturile sau puterile prevazute la lit. b);
    d) agentii economici la care un agent economic dintre cei prevazuti la lit. c) detine drepturile sau puterile prevazute la lit. b);
    e) agentii economici (societatile in comun) la care doi sau mai multi agenti economici dintre cei prevazuti la lit. a), b) si c) detin in comun drepturile sau puterile prevazute la lit. b).
    In cazul apartenentei la un grup, la cifra de afaceri a agentului economic direct implicat in operatiuni [lit. a)] va trebui sa se adauge, dupa caz:
    - cifra de afaceri a filialei sale [lit. b)];
    - cifra de afaceri a companiilor-mama (de origine) [lit. c)];
    - cifra de afaceri a altor filiale ale companiilor-mama [lit. d)],
    si
    - cifra de afaceri a altor agenti economici (societati in comun), controlati de doi sau mai multi agenti economici apartinand grupului [lit. e)].

    Un exemplu grafic pentru un agent economic implicat si pentru grupul acestuia se prezinta astfel:
    a = agentul economic implicat;
    b = filialele agentului economic implicat;
    b1, b2 = filialele apartinand unei filiale a agentului economic implicat;
    c = companiile-mama ale agentului economic implicat;
    c1 = companiile-mama care detin una dintre companiile-mama ale agentului economic implicat;
    d = alta filiala a uneia dintre companiile-mama ale agentului economic implicat;
    e = agenti economici (societati in comun), controlati de doi sau mai multi agenti economici apartinand grupului.

    NOTA:
    Literele folosite in exemplul grafic corespund literelor folosite la numerotarea paragrafelor care enumera componentii grupului luati in considerare la calculul cifrei de afaceri.

       ____     ____
      | c1 |     | c1 |
      |____|     |____|
         \         /
      50% \       / 50%
           \ ___ /        ___
            | c |        | c |__________________________
            |___|        |___|                          |
                 \          /                           | 100%
              50% \        / 50%                       _|_
                   \ ____ /                           | d |
                    | a  |                             |___|
                    |____|
                    /\    \
                   /  \    \
              51% / 51%\    \ 100%
                 /      \    \
             ___/        \___ \___
            | b |        | b || b |
            |___|        |___||___|
             / \          \      /
       100% /   \ 100%  50%\    /50%
           /     \          \  /
      ____/      _\__       _\/_
     | b1 |     | b2 |     | e  |
     |____|     |____|     |____|

    In legatura cu exemplul grafic de mai sus, se fac urmatoarele precizari:
    3.4.1. Cand conditiile pentru lit. b), privind controlul de catre agentul economic implicat, sunt indeplinite, va fi luata in considerare intreaga cifra de afaceri a filialei sau a filialelor in cauza, indiferent de ponderea actiunilor detinute de agentul economic care exercita controlul 50%, 51% sau 100% . In exemplul dat va fi inclusa intreaga cifra de afaceri a celor trei filiale b ale agentului economic implicat.
    3.4.2. In cazul in care doi sau mai multi agenti economici controleaza in comun agentul economic implicat, cifra de afaceri a acestora va trebui inclusa. In exemplul dat, cele doua companii-mama c ale agentului economic implicat a vor trebui luate in considerare la calcularea cifrei de afaceri impreuna cu companiile-mama ale acestora c1.
    3.4.3. In cazul in care oricare dintre agentii economici identificati ca apartinand grupului controleaza la randul lor alti agenti economici, acestia din urma vor trebui, de asemenea, inclusi in calcul. In exemplul dat, una dintre filialele b ale agentului economic implicat a are, la randul ei, propriile filiale b1 si b2, iar una dintre companiile-mama c are o filiala d.
    3.4.4. Cifra de afaceri interna din cadrul grupului, respectiv vanzarile intre agentii economici din cadrul grupului, nu se ia in calculul cifrei de afaceri a agentului economic implicat care face parte din grupul respectiv.

    3.5. Calculul cifrei de afaceri atunci cand doi sau mai multi agenti economici implicati exercita controlul in comun asupra unui alt agent economic (societate in comun)
    In cazul in care doi sau mai multi agenti economici implicati intr-o concentrare economica exercita controlul in comun asupra unui alt agent economic, la calculul cifrei de afaceri a agentilor economici implicati nu se va lua in considerare nici cifra de afaceri aferenta vanzarilor de produse si/sau prestarilor de servicii efectuate intre societatea in comun si fiecare dintre agentii economici implicati si nici cifra de afaceri aferenta vanzarilor de produse si/sau prestarilor de servicii efectuate intre societatea in comun si oricare alt agent economic legat cu oricare dintre societatile-mama, prin control.
    Scopul acestei reguli este de a evita inregistrarea dubla a cifrei de afaceri a agentilor economici implicati.
    In ceea ce priveste cifra de afaceri rezultata din vanzarile de produse si prestarile de servicii efectuate intre societatea in comun si oricare agent economic tert, aceasta va fi repartizata in mod egal intre agentii economici implicati care controleaza societatea in comun.
    In cazul in care doi sau mai multi agenti economici creeaza o societate in comun care constituie o concentrare economica, cifra de afaceri cumulata se calculeaza pentru agentii economici implicati, respectiv se insumeaza cifrele de afaceri ale companiilor fondatoare care infiinteaza societatea in comun, fiind depasit astfel pragul reprezentand echivalentul in lei a 10.000.000 euro, iar cel putin doua dintre societatile fondatoare trebuie sa realizeze pe teritoriul Romaniei, fiecare in parte, o cifra de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 4.000.000 euro.

    3.6. Grupuri existente in momentul tranzactiei
    Art. 69 din lege si pct. 3.4. din prezentele instructiuni se refera doar la grupul existent, din care face parte deja fiecare agent economic implicat in operatiune, si nu la noua structura creata ca rezultat al concentrarii economice.
    De exemplu: daca agentii economici A si B, impreuna cu filialele lor care formeaza grupul A, respectiv grupul B hotarasc sa fuzioneze, sunt considerati agenti economici implicati, A si B, si nu noua entitate rezultata din fuzionare, cifra de afaceri a fiecaruia dintre cele doua grupuri urmand sa fie calculata independent si apoi insumata.

    4. Alocarea geografica a cifrei de afaceri

    4.1. Concentrarile economice care depasesc pragurile prevazute la art. 15 din lege, respectiv:
    a) echivalentul in lei a 10.000.000 euro, reprezentand cifra de afaceri cumulata a agentilor economici implicati, si
    b) echivalentul in lei a 4.000.000 euro, reprezentand cifra de afaceri realizata pe teritoriul Romaniei de catre cel putin doi dintre agentii economici implicati in operatiune, fiecare in parte, sunt supuse controlului si trebuie notificate Consiliului Concurentei.
    Prin urmare, concentrarile economice vor intra sub jurisdictia Consiliului Concurentei chiar si in cazul unei operatiuni internationale de concentrare economica, daca aceasta realizeaza o cifra de afaceri mondiala care depaseste pragul de 10.000.000 de euro stabilit la art. 15 din lege si pe teritoriul Romaniei exista cel putin doi agenti economici implicati, achizitor (inclusiv grupul, dupa caz), respectiv achizitionat (inclusiv grupul, dupa caz) care, fiecare in parte, realizeaza o cifra de afaceri mai mare de 4.000.000 de euro. Echivalentul in lei se calculeaza la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil pentru ultima zi a exercitiului financiar din anul anterior operatiunii.
    Cifra de afaceri pe piata romaneasca va include produsele vandute si serviciile prestate agentilor economici si consumatorilor de pe piata Romaniei.

    4.2. Referirea la produse vandute si servicii prestate nu este facuta cu intentia marcarii unei diferentieri intre produse si servicii, prin atentionarea ca vanzarea, in cazul produselor, poate fi localizata, iar pentru servicii locul in care sunt prestate poate fi diferit de locul in care au fost vandute.
    In ambele cazuri, atat pentru produse, cat si pentru servicii, cifra de afaceri va fi atribuita ariei geografice in care isi au resedinta clientii, deoarece aceasta este locul in care, in majoritatea cazurilor, se incheie afacerile si, respectiv, se manifesta concurenta dintre furnizori.

    5. Calculul cifrei de afaceri pentru societatile bancare, institutiile de credit, alte institutii si societati financiare, precum si pentru societatile de asigurare

    5.1. Definitii
    Data fiind natura specifica activitatii societatilor bancare, institutiilor de credit, institutiilor si societatilor financiare, precum si cea a societatilor de asigurare, art. 68 din lege cuprinde prevederi distincte pentru calcularea cifrei de afaceri in aceste sectoare.
    In sensul prezentelor instructiuni, termenii de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:
    a) societati bancare si institutii de credit sunt persoane juridice al caror obiect principal de activitate il constituie atragerea de fonduri de la persoane juridice si fizice, sub forma de depozite si acordarea de credite;
    b) institutii si societati financiare sunt persoane juridice, altele decat institutiile de credit, a caror activitate principala este de a dobandi actiuni sau de a desfasura una sau mai multe din urmatoarele activitati:
    - acordarea de credite (credite de consum, credite ipotecare, factoring)
    - leasing financiar
    - servicii de transmitere a banilor
    - emiterea si managementul instrumentelor de plata (carti de credit, cecuri de calatorie si polite bancare)
    - emiterea de garantii si asumarea de angajamente (obligatii de plata)
    - tranzactii in nume propriu sau in numele clientilor cu instrumente monetare negociabile, cu valuta, instrumente si optiuni financiare la termen, contracte privind ratele de schimb si ratele dobanzilor
    - participarea la emiterea de actiuni si furnizarea de servicii privind astfel de actiuni
    - consultanta de afaceri privind structura capitalului, strategii industriale, servicii de consultanta in domeniul fuziunilor si achizitiilor
    - servicii de brokeraj financiar, cum ar fi cele de tip "money broking"
    - consultanta in administrarea portofoliului
    - depozitarea in siguranta si managementul valorilor mobiliare.
    Conform definitiei "institutiilor financiare" este evident ca atat companiile de tip holding, cat si persoanele juridice care au ca activitate principala una sau mai multe din activitatile enumerate mai sus, trebuie privite ca institutii financiare.

    5.2. Calculul cifrei de afaceri
    Pentru societatile bancare si institutiile de credit, celelalte institutii si societati financiare si pentru societatile de asigurari, cifra de afaceri este inlocuita conform prevederilor art. 68 lit. a) si b) din lege.
    5.2.1. Societatile bancare si institutiile de credit, celelalte institutii si societati financiare, altele decat companiile de tip holding financiar
    Pentru societatile bancare si institutiile de credit, celelalte institutii si societati financiare (altele decat companiile de tip holding financiar) cifra de afaceri este inlocuita prin a zecea parte din valoarea bilantului.
    In mod normal nu exista dificultati particulare in aplicarea criteriilor pentru definirea cifrei de afaceri a societatilor bancare si institutiilor de credit, a altor institutii si societati financiare.
    Aceste dificultati pot sa apara in alocarea geografica a cifrei de afaceri. Din acest motiv, criteriul cel mai potrivit este acela al resedintei sucursalei sau filialei careia ii este acordat imprumutul, si nu locului in care isi are sediul societatea bancara de care apartine sucursala sau filiala imprumutata.
    5.2.1.1. Cifra de afaceri pentru societatile de leasing
    Trebuie facuta distinctia fundamentala dintre leasingul financiar si cel operational. Leasingul financiar se refera la perioade mai lungi decat cel operational si proprietatea este in general transferata beneficiarului la sfarsitul perioadei, in termenii optiunii inclusa in contractul de leasing. In cazul leasingului operational, dimpotriva, proprietatea nu este transferata proprietarului la sfarsitul perioadei si costul intretinerii, repararii si asigurarii echipamentului este inclus in chirie. Un leasing financiar functioneaza ca un imprumut de la cel care inchiriaza, dand posibilitatea chiriasului sa cumpere bunul respectiv. O companie de leasing financiar este deci o institutie financiara a carei cifra de afaceri trebuie calculata prin aplicarea regulilor specifice calculului cifrei de afaceri la institutiile de credit si alte institutii financiare.
    Intrucat activitatea de leasing operational nu are functia de creditare, aceasta nu este considerata ca apartinand institutiilor financiare si, prin urmare, i se aplica regulile generale pentru calcularea cifrei de afaceri, respectiv vanzarea produselor si/sau serviciilor.
    5.2.2. Societati de asigurare
    5.2.2.1. Primele brute emise
    Conceptul de prime brute emise, destinat comensurarii cifrei de afaceri a societatilor de asigurare reprezinta sumele primite sau de primit (care includ si sumele primite sau de primit din reasigurare, daca societatea desfasoara si activitate de reasigurare). Primele cedate sau de cedat in reasigurare, adica totalitatea primelor platite sau de platit de catre societatea de asigurare catre reasiguratori, sunt incluse deja in primele de asigurare emise (incasate sau de incasat de la asigurati).
    Oriunde este utilizat cuvantul "prime" (prime brute, prime nete, prime de reasigurare), acestea se refera nu numai la noile contracte de asigurare incheiate pe parcursul anului financiar luat in considerare, ci si la primele aferente contractelor incheiate in anii anteriori, care raman valabile pe parcursul perioadei luate in considerare, dupa deducerea obligatiilor stabilite prin prezentele instructiuni.
    Conform prevederilor art. 68 lit. b) din lege, cifra de afaceri (QA) pentru societatile de asigurare se determina dupa urmatoarea formula:

    QA = Q - T,

    in care:
    Q = valoarea primelor brute emise
    T = obligatiile ce decurg din prevederile art. 45 alin. (4) din Legea nr. 32/2002 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare (fondul de protejare a asiguratilor).
    5.2.2.2. Investitiile societatilor de asigurare
    In vederea constituirii rezervelor necesare care sa permita rambursarea drepturilor pretinse de asigurati, societatile de asigurare, in calitate de investitori institutionali, detin in mod normal un portofoliu imens pentru investitii in actiuni, titluri de valoare, terenuri si imobile, precum si in alte bunuri care furnizeaza un venit anual ce nu este considerat ca cifra de afaceri pentru societatea de asigurare.
    Din punct de vedere al reglementarii concentrarilor economice, trebuie facuta distinctie intre investitiile pur financiare, in care societatile de asigurare nu sunt implicate in conducerea agentilor economici la care au fost facute investitiile, si investitiile care au condus la achizitionarea pachetului de control la un anumit agent economic - acestea permitand societatii de asigurare sa exercite o influenta decisiva in conducerea activitatii agentului economic respectiv. In aceste cazuri, pentru a aprecia daca prin respectiva operatiune se ating pragurile valorice prevazute de lege, la cifra de afaceri a societatii de asigurare in cauza se adauga si cifra de afaceri a agentului economic achizitionat, conform pct. 3.4.
    5.2.3. Cifra de afaceri pentru companiile de tip holding financiar
    Un holding financiar este considerat ca o institutie financiara si deci calculul cifrei de afaceri urmeaza criteriul stabilit pentru calculul cifrei de afaceri a institutiilor de credit si altor institutii financiare. Totusi, atunci cand scopul principal al holdingului financiar este achizitionarea si managementul participatiilor in alte societati, se aplica de asemenea si pct. 3.4. referitor la aceste participari care permit holdingului financiar sa exercite o influenta decisiva in conducerea activitatii societatilor in cauza.
    Astfel, cifra de afaceri a holdingului financiar este calculata conform criteriilor stabilite pentru institutiile de credit si financiare, dar este necesar sa se adauge si cifrele de afaceri ale societatilor la care holdingul exercita o influenta decisiva in conducerea activitatii.
    In practica, se ia in calcul in primul rand cifra de afaceri a holdingului financiar (neconsolidata) la care se adauga cifrele de afaceri ale societatilor la care holdingul exercita o influenta decisiva in conducerea activitatii, avand totusi grija sa fie deduse dividendele si alte venituri distribuite de catre aceste societati holdingului financiar.

    De exemplu:                                                 - mii EUR
    1. Cifra de afaceri aferenta activitatii financiare
       (neconsolidata calculata conform pct. 5.2.1.                 3.000
    2. Cifra de afaceri aferenta activitatii de asigurare
       (calculata conform pct. 5.2.3.)                                300
    3. Cifra de afaceri aferenta activitatii industriale
       (calculata conform pct. 2.2.)                                2.000
    4. Deducerea dividendelor si a celorlalte venituri
       repartizate de catre societatile 2 si 3                      (200)
    5. Cifra de afaceri totala a holdingului financiar              5.100

    La efectuarea acestor calcule este important ca in cazul companiilor de tip holding caracterizate prin numarul mare, diversitatea societatilor controlate si procentul de control asupra filialelor, companiilor afiliate si altor companii asupra carora se detine controlul, sa se procedeze la o examinare mai atenta a datelor.
    In practica, calcularea cifrei de afaceri a companiilor descrise mai sus se dovedeste a fi dificil de realizat. De aceea aplicarea stricta si detaliata a acestei metode va fi necesara numai in cazurile in care cifra de afaceri a unei companii de tip holding pare a fi apropiata pragurilor de minimus prevazute prin lege; in cazurile in care este evident ca cifra de afaceri depaseste pragul de minimis, rapoartele publicate sunt suficiente.

    6. Dispozitii finale

    Pe data intrarii in vigoare a prezentelor instructiuni, se abroga Instructiunile cu privire la calculul cifrei de afaceri in cazurile de comportament anticoncurential prevazute la art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996 si in cazurile de concentrare economica, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 57 bis din 4 aprilie 1997.SmartCity5

COMENTARII la Instrucţiuni 0/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Instrucţiuni 0 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu