E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 101 din 29 aprilie 2004

pentru punerea in aplicare a Instructiunilor cu privire la calculul cifrei de afaceri in cazurile de comportament anticoncurential prevazute la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996 si in cazurile de concentrare economica

ACT EMIS DE: CONSILIUL CONCURENTEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 440 din 17 mai 2004


SmartCity3


    In baza:
    - Decretului nr. 57/2004 privind numirea membrilor Plenului Consiliului Concurentei;
    - prevederilor art. 21 alin. (4) lit. f), ale art. 28 alin. (1) si (3) si ale art. 29 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si avand in vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,

    presedintele Consiliului Concurentei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    In urma adoptarii in plenul Consiliului Concurentei se pun in aplicare Instructiunile cu privire la calculul cifrei de afaceri in cazurile de comportament anticoncurential prevazute la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996 si in cazurile de concentrare economica, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmari punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin si instructiunile mentionate la art. 1 vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                   Presedintele Consiliului Concurentei,
                               Mihai Berinde

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                               INSTRUCTIUNI
cu privire la calculul cifrei de afaceri in cazurile de comportament anticoncurential prevazute la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996 si in cazurile de concentrare economica

    In temeiul art. 28 alin. (1) si (3) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Concurentei adopta prezentele instructiuni:

    1. Introducere

    Scopul prezentelor Instructiuni este de a aduce clarificari de ordin procedural si practic, necesare aplicarii art. 8, 15 si 16 din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare lege.
    Principiile de baza in acest domeniu sunt stipulate la cap. VII - Dispozitii comune si finale - art. 67, 68 si 69 din lege.

    2. Cifra de afaceri ca reflectare a activitatii

    2.1. Conceptul de cifra de afaceri (Q)
    Cifra de afaceri se calculeaza in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si a tuturor actelor normative emise in aplicarea acesteia.
    Din punct de vedere contabil, cifra de afaceri se regaseste in "Contul de profit si pierderi" din bilantul contabil.
    Asa cum este definita in art. 67 alin. (1) din lege, cifra de afaceri se refera in mod explicit la veniturile rezultate din vanzarea produselor si/sau prestarea serviciilor realizate de un agent economic in cursul ultimului exercitiu financiar, din care se scad sume datorate cu titlul de obligatii fiscale si valoarea contabilizata a exporturilor efectuate direct sau prin mandatar.
    In consecinta, aceasta cifra de afaceri este corectata fata de cifra de afaceri contabila.

    2.2. Cifra de afaceri ajustata (QA)
    In acceptiunea legii, cifra de afaceri care se utilizeaza pentru compararea cu pragurile valorice stabilite la art. 8 si 15 se obtine prin corectarea cifrei de afaceri (Q), prevazuta in bilantul contabil, cu anumite sume si se calculeaza prin urmatoarea formula:

    QA = Q - (F + E),

    in care
    QA = cifra de afaceri ajustata;
    Q = cifra de afaceri din bilantul contabil;
    F = sumele datorate cu titlu de obligatii fiscale;
    E = valoarea contabilizata a exporturilor efectuate direct sau prin intermediar ori mandatar.
    a) Sumele datorate cu titlu de obligatii fiscale (F) - accizele inregistrate ca obligatii de plata si declarate in ultimul an financiar.
    b) Valoarea contabilizata a exporturilor efectuate direct sau prin mandatar (E) pe baza de declaratii vamale de export, in ultimul an financiar.
    Prevederile de mai sus se refera la activitati obisnuite urmand a trata cazurile particulare in capitole separate.

    3. Adaptarea regulilor de calcul al cifrei de afaceri la diferitele tipuri de operatiuni

    3.1. Regula generala; exceptia
    In conformitate cu prevederile art. 67 alin. (1) din lege, cifra de afaceri calculata in vederea compararii cu pragurile valorice prevazute la art. 8 si 15 din lege, reprezinta suma veniturilor realizate de agentii economici implicati din vanzarile de produse si/sau din prestarile de servicii realizate in cursul ultimului exercitiu financiar.
    Principiul de baza este ca, pentru fiecare agent economic implicat, se va lua in considerare cifra de afaceri pe ultimul an financiar anterior datei tranzactiei sau recurgerii la comportamente susceptibile a fi calificate practici anticoncurentiale.
    Consiliul Concurentei se bazeaza pe cifrele inscrise in bilanturile contabile, din care se calculeaza cifra de afaceri, si nu va lua in considerare evidente contabile provizorii decat in imprejurari exceptionale.
    Astfel, in cazul in care o concentrare economica are loc in prima parte a anului, cand bilanturile contabile nu sunt disponibile, cifrele de afaceri care se iau in considerare sunt cele din balanta de verificare la data de 31 decembrie a anului anterior si documentele care au stat la baza intocmirii ei.
    Daca bilantul contabil se publica dupa ce Consiliul Concurentei a incheiat analiza si a luat o decizie, iar datele din bilant difera semnificativ de cele din balanta de verificare, Consiliul Concurentei isi rezerva dreptul de a reveni asupra deciziei si de a reanaliza cazul.
    Ca o exceptie de la principiul de baza, pentru a justifica achizitionarile sau dezmembrarile ulterioare datei ultimelor bilanturi contabile aprobate, intotdeauna trebuie facute adaptarile de rigoare, pentru a fi identificate adevaratele resurse care se concentreaza. Astfel, daca agentul economic implicat desfiinteaza o filiala sau inchide o fabrica la orice data inainte de semnarea acordului final, data care determina concentrarea economica, sau, daca astfel de desfiintari sau inchideri sunt o preconditie pentru realizarea operatiunii, cifra de afaceri realizata de respectiva filiala sau fabrica trebuie scazuta din cifra de afaceri a agentului economic implicat si care este prezentata in ultimul bilant contabil aprobat.
    Cifra de afaceri realizata din active al caror control este achizitionat de agentul economic implicat, ulterior incheierii celui mai recent bilant contabil aprobat, trebuie adaugata.
    Alti factori, cum ar fi scaderea cererii de produse sau o incetinire a procesului de productie in perioada anterioara tranzactiei, care pot afecta temporar cifra de afaceri, nu vor fi luati in seama la calcularea cifrei de afaceri, nici o ajustare de bilant neputandu-se face pentru a introduce influenta acestor factori.

    3.2. Achizitionarea de elemente de activ
    In aplicarea prevederilor art. 67 alin. (2) din lege, se va avea in vedere ca, in cazul operatiunilor de concentrare economica realizate in modalitatea prevazuta la art. 11 alin. (2) lit. b) din lege, prin cumpararea de elemente de activ, la calculul cifrei de afaceri se va avea in vedere cifra de afaceri a achizitorului, respectiv a grupului din care acesta face parte si cifra de afaceri aferenta activelor care fac obiectul tranzactiei.
    Cand acest lucru nu este posibil de determinat, deoarece activitatea sau specificul activelor care fac obiectul tranzactiei nu permite acest lucru, se va lua in considerare o cifra de afaceri calculata pe baza ponderii activelor respective in totalul patrimoniului.

    3.3. Operatiuni esalonate in timp
    Uneori, anumite tranzactii succesive sunt doar pasi distincti intr-o strategie mai larga a acelorasi parti la concentrarea economica.
    Luarea in considerare a fiecarei tranzactii in parte, chiar numai pentru determinarea atingerii pragurilor valorice, ar insemna ignorarea realitatilor economice. Cu toate ca unele dintre aceste operatiuni esalonate pot fi infaptuite pentru a indeplini mai bine necesitatile partilor implicate, nu este exclus ca alte asemenea operatiuni sa fie esalonate in vederea sustragerii de la controlul concentrarii economice realizate.
    Aceste situatii sunt reglementate la art. 67 alin. (3) din lege, care prevede ca, daca in cursul unei perioade de 2 ani doua sau mai multe tranzactii, in intelesul art. 11 alin. (2) si al art. 67 alin. (2) din lege, au loc intre aceleasi persoane fizice si/sau juridice, ele sunt considerate ca o singura operatiune de concentrare economica, realizata la data ultimei tranzactii.
    Practic, prevederile acestui text se aplica astfel:
    Daca agentul economic A realizeaza o prima operatiune de concentrare economica conform art. 11 alin. (2) lit. b) din lege prin cumparare de elemente de activ de la agentul economic B, dar nu sunt depasite pragurile prevazute la art. 15 din lege pentru ca aceasta sa fie supusa controlului Consiliului Concurentei, iar in decurs de doi ani de la prima operatiune, intre aceleasi parti sunt realizate tranzactii asemanatoare, prin care B achizitioneaza elemente de activ de la A, data realizarii operatiunii de concentrare economica care intra sub controlul Consiliului Concurentei va fi cea la care se indeplineste conditia de prag prevazuta la art. 16 din lege. La calculul cifrei de afaceri pentru indeplinirea pragului se va avea in vedere, configuratia partii cumparate la data primei achizitii.

    3.4. Cifra de afaceri a grupului
    In cazul in care un agent economic care este implicat, in baza art. 5 alin. (1) din lege, in recurgerea la comportamentele susceptibile a fi calificate drept practici anticoncurentiale, sau care, in baza art. 16 din lege, este implicat intr-o concentrare economica, face parte dintr-un grup de agenti economici, in conformitate cu art. 69 din lege, pentru cifra sa de afaceri se va lua in considerare cifra de afaceri cumulata a agentilor economici participanti la acel grup, deci a intregului grup, in vederea stabilirii daca pragurile valorice prevazute de lege sunt sau nu atinse.
    Pentru definirea grupului, se va stabili daca agentul economic, ca parte a grupului, are dreptul sa conduca afacerile agentilor economici din cadrul grupului si care dintre agentii economici care au anumite legaturi directe sau indirecte cu agentul economic implicat au dreptul sau pot sa conduca afacerile agentului economic direct implicat, deci care pot fi considerati ca parte a grupului din care face parte agentul economic direct implicat.
    Fara a aduce atingere prevederilor art. 67 alin. (2) din lege, care se refera la achizitionarea de elemente de activ dintr-un agent economic, pentru a constata daca pragurile valorice prevazute de lege sunt sau nu sunt atinse, cifra de afaceri totala va fi calculata prin adaugarea cifrelor de afaceri ale componentilor grupului, dupa cum urmeaza:
    a) agentul economic direct implicat;
    b) agentii economici la care agentul economic implicat, in mod direct sau indirect, indeplineste una dintre urmatoarele conditii:
    - detine mai mult de jumatate din capitalul social sau din active;
    - are puterea de a exercita mai mult de jumatate din drepturile de vot;
    - are puterea de a desemna mai mult de jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie sau ai organismelor care ii reprezinta legal pe agentii economici;
    - are dreptul sa conduca afacerile agentilor economici respectivi;
    c) agentii economici care detin la agentul economic implicat drepturile sau puterile prevazute la lit. b);
    d) agentii economici la care un agent economic dintre cei prevazuti la lit. c) detine drepturile sau puterile prevazute la lit. b);
    e) agentii economici (societatile in comun) la care doi sau mai multi agenti economici dintre cei prevazuti la lit. a), b) si c) detin in comun drepturile sau puterile prevazute la lit. b).
    In cazul apartenentei la un grup, la cifra de afaceri a agentului economic direct implicat in operatiuni [lit. a)] va trebui sa se adauge, dupa caz:
    - cifra de afaceri a filialei sale [lit. b)];
    - cifra de afaceri a companiilor-mama (de origine) [lit. c)];
    - cifra de afaceri a altor filiale ale companiilor-mama [lit. d)],
    si
    - cifra de afaceri a altor agenti economici (societati in comun), controlati de doi sau mai multi agenti economici apartinand grupului [lit. e)].

    Un exemplu grafic pentru un agent economic implicat si pentru grupul acestuia se prezinta astfel:
    a = agentul economic implicat;
    b = filialele agentului economic implicat;
    b1, b2 = filialele apartinand unei filiale a agentului economic implicat;
    c = companiile-mama ale agentului economic implicat;
    c1 = companiile-mama care detin una dintre companiile-mama ale agentului economic implicat;
    d = alta filiala a uneia dintre companiile-mama ale agentului economic implicat;
    e = agenti economici (societati in comun), controlati de doi sau mai multi agenti economici apartinand grupului.

    NOTA:
    Literele folosite in exemplul grafic corespund literelor folosite la numerotarea paragrafelor care enumera componentii grupului luati in considerare la calculul cifrei de afaceri.

       ____     ____
      | c1 |     | c1 |
      |____|     |____|
         \         /
      50% \       / 50%
           \ ___ /        ___
            | c |        | c |__________________________
            |___|        |___|                          |
                 \          /                           | 100%
              50% \        / 50%                       _|_
                   \ ____ /                           | d |
                    | a  |                             |___|
                    |____|
                    /\    \
                   /  \    \
              51% / 51%\    \ 100%
                 /      \    \
             ___/        \___ \___
            | b |        | b || b |
            |___|        |___||___|
             / \          \      /
       100% /   \ 100%  50%\    /50%
           /     \          \  /
      ____/      _\__       _\/_
     | b1 |     | b2 |     | e  |
     |____|     |____|     |____|

    In legatura cu exemplul grafic de mai sus, se fac urmatoarele precizari:
    3.4.1. Cand conditiile pentru lit. b), privind controlul de catre agentul economic implicat, sunt indeplinite, va fi luata in considerare intreaga cifra de afaceri a filialei sau a filialelor in cauza, indiferent de ponderea actiunilor detinute de agentul economic care exercita controlul 50%, 51% sau 100% . In exemplul dat va fi inclusa intreaga cifra de afaceri a celor trei filiale b ale agentului economic implicat.
    3.4.2. In cazul in care doi sau mai multi agenti economici controleaza in comun agentul economic implicat, cifra de afaceri a acestora va trebui inclusa. In exemplul dat, cele doua companii-mama c ale agentului economic implicat a vor trebui luate in considerare la calcularea cifrei de afaceri impreuna cu companiile-mama ale acestora c1.
    3.4.3. In cazul in care oricare dintre agentii economici identificati ca apartinand grupului controleaza la randul lor alti agenti economici, acestia din urma vor trebui, de asemenea, inclusi in calcul. In exemplul dat, una dintre filialele b ale agentului economic implicat a are, la randul ei, propriile filiale b1 si b2, iar una dintre companiile-mama c are o filiala d.
    3.4.4. Cifra de afaceri interna din cadrul grupului, respectiv vanzarile intre agentii economici din cadrul grupului, nu se ia in calculul cifrei de afaceri a agentului economic implicat care face parte din grupul respectiv.

    3.5. Calculul cifrei de afaceri atunci cand doi sau mai multi agenti economici implicati exercita controlul in comun asupra unui alt agent economic (societate in comun)
    In cazul in care doi sau mai multi agenti economici implicati intr-o concentrare economica exercita controlul in comun asupra unui alt agent economic, la calculul cifrei de afaceri a agentilor economici implicati nu se va lua in considerare nici cifra de afaceri aferenta vanzarilor de produse si/sau prestarilor de servicii efectuate intre societatea in comun si fiecare dintre agentii economici implicati si nici cifra de afaceri aferenta vanzarilor de produse si/sau prestarilor de servicii efectuate intre societatea in comun si oricare alt agent economic legat cu oricare dintre societatile-mama, prin control.
    Scopul acestei reguli este de a evita inregistrarea dubla a cifrei de afaceri a agentilor economici implicati.
    In ceea ce priveste cifra de afaceri rezultata din vanzarile de produse si prestarile de servicii efectuate intre societatea in comun si oricare agent economic tert, aceasta va fi repartizata in mod egal intre agentii economici implicati care controleaza societatea in comun.
    In cazul in care doi sau mai multi agenti economici creeaza o societate in comun care constituie o concentrare economica, cifra de afaceri cumulata se calculeaza pentru agentii economici implicati, respectiv se insumeaza cifrele de afaceri ale companiilor fondatoare care infiinteaza societatea in comun, fiind depasit astfel pragul reprezentand echivalentul in lei a 10.000.000 euro, iar cel putin doua dintre societatile fondatoare trebuie sa realizeze pe teritoriul Romaniei, fiecare in parte, o cifra de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 4.000.000 euro.

    3.6. Grupuri existente in momentul tranzactiei
    Art. 69 din lege si pct. 3.4. din prezentele instructiuni se refera doar la grupul existent, din care face parte deja fiecare agent economic implicat in operatiune, si nu la noua structura creata ca rezultat al concentrarii economice.
    De exemplu: daca agentii economici A si B, impreuna cu filialele lor care formeaza grupul A, respectiv grupul B hotarasc sa fuzioneze, sunt considerati agenti economici implicati, A si B, si nu noua entitate rezultata din fuzionare, cifra de afaceri a fiecaruia dintre cele doua grupuri urmand sa fie calculata independent si apoi insumata.

    4. Alocarea geografica a cifrei de afaceri

    4.1. Concentrarile economice care depasesc pragurile prevazute la art. 15 din lege, respectiv:
    a) echivalentul in lei a 10.000.000 euro, reprezentand cifra de afaceri cumulata a agentilor economici implicati, si
    b) echivalentul in lei a 4.000.000 euro, reprezentand cifra de afaceri realizata pe teritoriul Romaniei de catre cel putin doi dintre agentii economici implicati in operatiune, fiecare in parte, sunt supuse controlului si trebuie notificate Consiliului Concurentei.
    Prin urmare, concentrarile economice vor intra sub jurisdictia Consiliului Concurentei chiar si in cazul unei operatiuni internationale de concentrare economica, daca aceasta realizeaza o cifra de afaceri mondiala care depaseste pragul de 10.000.000 de euro stabilit la art. 15 din lege si pe teritoriul Romaniei exista cel putin doi agenti economici implicati, achizitor (inclusiv grupul, dupa caz), respectiv achizitionat (inclusiv grupul, dupa caz) care, fiecare in parte, realizeaza o cifra de afaceri mai mare de 4.000.000 de euro. Echivalentul in lei se calculeaza la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil pentru ultima zi a exercitiului financiar din anul anterior operatiunii.
    Cifra de afaceri pe piata romaneasca va include produsele vandute si serviciile prestate agentilor economici si consumatorilor de pe piata Romaniei.

    4.2. Referirea la produse vandute si servicii prestate nu este facuta cu intentia marcarii unei diferentieri intre produse si servicii, prin atentionarea ca vanzarea, in cazul produselor, poate fi localizata, iar pentru servicii locul in care sunt prestate poate fi diferit de locul in care au fost vandute.
    In ambele cazuri, atat pentru produse, cat si pentru servicii, cifra de afaceri va fi atribuita ariei geografice in care isi au resedinta clientii, deoarece aceasta este locul in care, in majoritatea cazurilor, se incheie afacerile si, respectiv, se manifesta concurenta dintre furnizori.

    5. Calculul cifrei de afaceri pentru societatile bancare, institutiile de credit, alte institutii si societati financiare, precum si pentru societatile de asigurare

    5.1. Definitii
    Data fiind natura specifica activitatii societatilor bancare, institutiilor de credit, institutiilor si societatilor financiare, precum si cea a societatilor de asigurare, art. 68 din lege cuprinde prevederi distincte pentru calcularea cifrei de afaceri in aceste sectoare.
    In sensul prezentelor instructiuni, termenii de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:
    a) societati bancare si institutii de credit sunt persoane juridice al caror obiect principal de activitate il constituie atragerea de fonduri de la persoane juridice si fizice, sub forma de depozite si acordarea de credite;
    b) institutii si societati financiare sunt persoane juridice, altele decat institutiile de credit, a caror activitate principala este de a dobandi actiuni sau de a desfasura una sau mai multe din urmatoarele activitati:
    - acordarea de credite (credite de consum, credite ipotecare, factoring)
    - leasing financiar
    - servicii de transmitere a banilor
    - emiterea si managementul instrumentelor de plata (carti de credit, cecuri de calatorie si polite bancare)
    - emiterea de garantii si asumarea de angajamente (obligatii de plata)
    - tranzactii in nume propriu sau in numele clientilor cu instrumente monetare negociabile, cu valuta, instrumente si optiuni financiare la termen, contracte privind ratele de schimb si ratele dobanzilor
    - participarea la emiterea de actiuni si furnizarea de servicii privind astfel de actiuni
    - consultanta de afaceri privind structura capitalului, strategii industriale, servicii de consultanta in domeniul fuziunilor si achizitiilor
    - servicii de brokeraj financiar, cum ar fi cele de tip "money broking"
    - consultanta in administrarea portofoliului
    - depozitarea in siguranta si managementul valorilor mobiliare.
    Conform definitiei "institutiilor financiare" este evident ca atat companiile de tip holding, cat si persoanele juridice care au ca activitate principala una sau mai multe din activitatile enumerate mai sus, trebuie privite ca institutii financiare.

    5.2. Calculul cifrei de afaceri
    Pentru societatile bancare si institutiile de credit, celelalte institutii si societati financiare si pentru societatile de asigurari, cifra de afaceri este inlocuita conform prevederilor art. 68 lit. a) si b) din lege.
    5.2.1. Societatile bancare si institutiile de credit, celelalte institutii si societati financiare, altele decat companiile de tip holding financiar
    Pentru societatile bancare si institutiile de credit, celelalte institutii si societati financiare (altele decat companiile de tip holding financiar) cifra de afaceri este inlocuita prin a zecea parte din valoarea bilantului.
    In mod normal nu exista dificultati particulare in aplicarea criteriilor pentru definirea cifrei de afaceri a societatilor bancare si institutiilor de credit, a altor institutii si societati financiare.
    Aceste dificultati pot sa apara in alocarea geografica a cifrei de afaceri. Din acest motiv, criteriul cel mai potrivit este acela al resedintei sucursalei sau filialei careia ii este acordat imprumutul, si nu locului in care isi are sediul societatea bancara de care apartine sucursala sau filiala imprumutata.
    5.2.1.1. Cifra de afaceri pentru societatile de leasing
    Trebuie facuta distinctia fundamentala dintre leasingul financiar si cel operational. Leasingul financiar se refera la perioade mai lungi decat cel operational si proprietatea este in general transferata beneficiarului la sfarsitul perioadei, in termenii optiunii inclusa in contractul de leasing. In cazul leasingului operational, dimpotriva, proprietatea nu este transferata proprietarului la sfarsitul perioadei si costul intretinerii, repararii si asigurarii echipamentului este inclus in chirie. Un leasing financiar functioneaza ca un imprumut de la cel care inchiriaza, dand posibilitatea chiriasului sa cumpere bunul respectiv. O companie de leasing financiar este deci o institutie financiara a carei cifra de afaceri trebuie calculata prin aplicarea regulilor specifice calculului cifrei de afaceri la institutiile de credit si alte institutii financiare.
    Intrucat activitatea de leasing operational nu are functia de creditare, aceasta nu este considerata ca apartinand institutiilor financiare si, prin urmare, i se aplica regulile generale pentru calcularea cifrei de afaceri, respectiv vanzarea produselor si/sau serviciilor.
    5.2.2. Societati de asigurare
    5.2.2.1. Primele brute emise
    Conceptul de prime brute emise, destinat comensurarii cifrei de afaceri a societatilor de asigurare reprezinta sumele primite sau de primit (care includ si sumele primite sau de primit din reasigurare, daca societatea desfasoara si activitate de reasigurare). Primele cedate sau de cedat in reasigurare, adica totalitatea primelor platite sau de platit de catre societatea de asigurare catre reasiguratori, sunt incluse deja in primele de asigurare emise (incasate sau de incasat de la asigurati).
    Oriunde este utilizat cuvantul "prime" (prime brute, prime nete, prime de reasigurare), acestea se refera nu numai la noile contracte de asigurare incheiate pe parcursul anului financiar luat in considerare, ci si la primele aferente contractelor incheiate in anii anteriori, care raman valabile pe parcursul perioadei luate in considerare, dupa deducerea obligatiilor stabilite prin prezentele instructiuni.
    Conform prevederilor art. 68 lit. b) din lege, cifra de afaceri (QA) pentru societatile de asigurare se determina dupa urmatoarea formula:

    QA = Q - T,

    in care:
    Q = valoarea primelor brute emise
    T = obligatiile ce decurg din prevederile art. 45 alin. (4) din Legea nr. 32/2002 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare (fondul de protejare a asiguratilor).
    5.2.2.2. Investitiile societatilor de asigurare
    In vederea constituirii rezervelor necesare care sa permita rambursarea drepturilor pretinse de asigurati, societatile de asigurare, in calitate de investitori institutionali, detin in mod normal un portofoliu imens pentru investitii in actiuni, titluri de valoare, terenuri si imobile, precum si in alte bunuri care furnizeaza un venit anual ce nu este considerat ca cifra de afaceri pentru societatea de asigurare.
    Din punct de vedere al reglementarii concentrarilor economice, trebuie facuta distinctie intre investitiile pur financiare, in care societatile de asigurare nu sunt implicate in conducerea agentilor economici la care au fost facute investitiile, si investitiile care au condus la achizitionarea pachetului de control la un anumit agent economic - acestea permitand societatii de asigurare sa exercite o influenta decisiva in conducerea activitatii agentului economic respectiv. In aceste cazuri, pentru a aprecia daca prin respectiva operatiune se ating pragurile valorice prevazute de lege, la cifra de afaceri a societatii de asigurare in cauza se adauga si cifra de afaceri a agentului economic achizitionat, conform pct. 3.4.
    5.2.3. Cifra de afaceri pentru companiile de tip holding financiar
    Un holding financiar este considerat ca o institutie financiara si deci calculul cifrei de afaceri urmeaza criteriul stabilit pentru calculul cifrei de afaceri a institutiilor de credit si altor institutii financiare. Totusi, atunci cand scopul principal al holdingului financiar este achizitionarea si managementul participatiilor in alte societati, se aplica de asemenea si pct. 3.4. referitor la aceste participari care permit holdingului financiar sa exercite o influenta decisiva in conducerea activitatii societatilor in cauza.
    Astfel, cifra de afaceri a holdingului financiar este calculata conform criteriilor stabilite pentru institutiile de credit si financiare, dar este necesar sa se adauge si cifrele de afaceri ale societatilor la care holdingul exercita o influenta decisiva in conducerea activitatii.
    In practica, se ia in calcul in primul rand cifra de afaceri a holdingului financiar (neconsolidata) la care se adauga cifrele de afaceri ale societatilor la care holdingul exercita o influenta decisiva in conducerea activitatii, avand totusi grija sa fie deduse dividendele si alte venituri distribuite de catre aceste societati holdingului financiar.

    De exemplu:                                                 - mii EUR
    1. Cifra de afaceri aferenta activitatii financiare
       (neconsolidata calculata conform pct. 5.2.1.                 3.000
    2. Cifra de afaceri aferenta activitatii de asigurare
       (calculata conform pct. 5.2.3.)                                300
    3. Cifra de afaceri aferenta activitatii industriale
       (calculata conform pct. 2.2.)                                2.000
    4. Deducerea dividendelor si a celorlalte venituri
       repartizate de catre societatile 2 si 3                      (200)
    5. Cifra de afaceri totala a holdingului financiar              5.100

    La efectuarea acestor calcule este important ca in cazul companiilor de tip holding caracterizate prin numarul mare, diversitatea societatilor controlate si procentul de control asupra filialelor, companiilor afiliate si altor companii asupra carora se detine controlul, sa se procedeze la o examinare mai atenta a datelor.
    In practica, calcularea cifrei de afaceri a companiilor descrise mai sus se dovedeste a fi dificil de realizat. De aceea aplicarea stricta si detaliata a acestei metode va fi necesara numai in cazurile in care cifra de afaceri a unei companii de tip holding pare a fi apropiata pragurilor de minimus prevazute prin lege; in cazurile in care este evident ca cifra de afaceri depaseste pragul de minimis, rapoartele publicate sunt suficiente.

    6. Dispozitii finale

    Pe data intrarii in vigoare a prezentelor instructiuni, se abroga Instructiunile cu privire la calculul cifrei de afaceri in cazurile de comportament anticoncurential prevazute la art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996 si in cazurile de concentrare economica, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 57 bis din 4 aprilie 1997.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 101/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 101 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu