Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.998 din 21.12.2016

privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, pentru Administraţia Bazinală de Apă Siret
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1058 din 28 decembrie 2016SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, pentru Administraţia Bazinală de Apă Siret, a bunurilor imobile rezultate din investiţii noi care au fost puse în funcţiune, ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Ministrul mediului, apelor şi pădurilor, Cristiana Paşca Palmer Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile rezultate din investiţii noi care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dau în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, pentru Administraţia Bazinală de Apă Siret

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 16335444 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
2. Ordonator secundar de credite 24326056 Administraţia Naţională „Apele Române"
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Nr. crt. Cod de clasificare Tipul bunului (mobil/ imobil) Denumire Descriere tehnică Vecinătăţi Adresă Anul PIF Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică
Baza legală (proces-verbal) Administrare/ concesiune
1 8.03.09 imobil Amenajarea pârâul Caşin şi pârâul Curiţa, comuna Caşin, judeţul Bacău Apărări de mal L = 310 m, prag de fund 4 bucăţi, S teren = 982 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 293 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 505 mp, Sconstr_C3-prag_de_fund = 184 mp, CF nr. 61149, UAT Caşin, codul hidrografic al cursului de apă Caşin XII-1.69.32; codul hidrografic al cursului de apă Curiţa XII-1.69.32.7 N: proprietăţi particulare; E: albie pârâu Caşin; S: albie pârâu Curiţa; V: albie pârâu Caşin Ţara: România; judeţul: Bacău; comuna Caşin; - ; nr.: -; 2013 616.325 Decizia A.N. Apele Române nr. 102/2013; PVRTL nr. 18526/ 30.10.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
2 8.03.09 imobil Amenajare pârâu Zăbala, comuna Spulber, judeţul Vrancea Consolidări de mal cu gabioane L = 600 m, Steren = 3.095 mp, Sconstr = 3.095 mp, din care: Steren = 1.364 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 407 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 957 mp, CF nr. 50195, UAT Spulber, Steren = 599 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 173 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 426 mp, CF nr. 50196, UAT Spulber, Steren = 1.132 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 348 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 784 mp, CF nr. 50197, UAT Spulber, codul hidrografic al cursului de apă XII-1.79.9 N: pârâu Zăbala; E: pârâu Zăbala; S: teren unitatea administrativ-teritorială Spulber; V: Drumul Judeţean 205 D Ţara: România; judeţul: Vrancea; comuna Spulber; -; nr.: -; 2013 1.342.395 Decizia A.N. Apele Române nr. 102/2013; PVRTL nr. 20276/ 28.11.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
Nr. crt. Cod de clasificare Tipul bunului (mobil/ imobil) Denumire Descriere tehnică Vecinătăţi Adresă Anul PIF Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică
Baza legală (proces-verbal) Administrare/ concesiune
3 8.03.09 imobil Amenajare pârâu Zăbala, comuna Năruja, judeţul Vrancea - etapa I şi etapa a II-a Consolidări de mal cu gabioane L = 955 m, din care: etapa I L = 700 m şi etapa a II-a L = 255 m; Steren = 1.476 mp, Sconstr = 1.476 mp, din care: Steren = 1.225 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 1.225 mp, CF nr. 50687, UAT Năruja, Steren = 22 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 22 m, CF nr. 50688, UAT Năruja, Steren = 83 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 83 mp, CF nr. 50689, UAT Năruja, Steren = 146 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 146 mp, CF nr. 50723, UAT Năruja, codul hidrografic al cursului de apă XII.I.79.9 N: albie pârâu Zăbala; E: albie pârâu Zăbala; S: Drumul Judeţean 205 D; V: albie pârâu Zăbala şi proprietăţi particulare Ţara: România; judeţul: Vrancea; comuna Năruja; -; nr.: -; 2013 2.416.583 Decizia A.N. Apele Române nr. 102/2013; PVRTL nr. 20275/ 28.11.2013 - et. I; PVRTL nr.10374/ 12.06.2014 - et. II În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
4 8.03.09 imobil Amenajare pârâu Zăbala, comuna Paltin, judeţul Vrancea Consolidări de mal cu gabioane L = 950 m; Steren = 4.989 mp, Sconstr = 4.989 mp, din care: Steren = 843 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 333 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 510 mp, CF nr. 50433, UAT Paltin, Steren = 1.526 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 604 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 922 mp, CF nr. 50434, UAT Paltin, Steren = 705 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 275 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 430 mp, CF nr. 50435, UAT Paltin, Steren = 233 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 69 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 164 mp, N: pârâu Zăbala; E: pârâu Zăbala; S: Drumul Judeţean 205 D; V: pârâu Zăbala şi proprietăţi particulare Ţara: România; judeţul: Vrancea; comuna Paltin; -; nr.: -; 2013 2.335.501 Decizia A.N. Apele Române nr. 102/2013; PVRTL nr. 20811/ 09.12.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
Nr. crt. Cod de clasificare Tipul bunului (mobil/ imobil) Denumire Descriere tehnică Vecinătăţi Adresă Anul PIF Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică
Baza legală (proces-verbal) Administrare/ concesiune
CF nr. 50436, UAT Paltin, Steren = 1.682 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 672 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 1.010 mp, CF nr. 50437, UAT Paltin codul hidrografic al cursului de apă XII.I.79.18.
5 8.03.09 imobil Amenajare râu Putna pe zona comunei Ţifeşti, judeţul Vrancea - etapa I, obiectul I - Regularizare râu Putna la Clipiceşti, comuna Ţifeşti, judeţul Vrancea, obiectul II - Regularizare râu Putna la Vităneşti, comuna Boloteşti, judeţul Vrancea Consolidări de mal L = 3.225 m, Steren = 13.438 mp, Sconstr = 13.438 mp, din care: Steren = 852 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 323 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 529 mp, CF nr. 53713, UAT Boloteşti, Steren = 1.144 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 448 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 696 mp, CF nr. 53714, UAT Boloteşti, Steren = 663 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 253 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 410 mp, CF nr. 53716, UAT Boloteşti, Steren = 1.737 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 705 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 1.032 mp, CF nr. 57020, UAT Ţifeşti, Steren = 5.542 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 2.236 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 3.306 mp, CF nr. 57021, UAT Ţifeşti, Steren = 3.500 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 1.398 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 2.102 mp, CF nr. 57023, UAT Ţifeşti, codul hidrografic al cursului de apă XII.I.79 Comuna Ţifeşti: N-S, E-V: albia râului Putna; comuna Boloteşti: N: albie râu Putna; E: albie râu Putna; S: proprietăţi particulare; V: albie râu Putna. Ţara: România; judeţul Vrancea; comuna Ţifeşti; -; nr.: -; comuna Boloteşti; -; nr.: - 2013 5.835.844 Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 703/2013; PVRTL nr. 21643/ 19.12.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
Nr. crt. Cod de clasificare Tipul bunului (mobil/ imobil) Denumire Descriere tehnică Vecinătăţi Adresă Anul PIF Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică
Baza legală (proces-verbal) Administrare/ concesiune
6 8.03.09 imobil Consolidare de mal râu Putna la Boloteşti, judeţul Vrancea Consolidări de mal cu gabioane L = 600 m, Recalibrare albie L = 860 m, Steren = 3.379 mp, Sconstr_C1-consolidare_mal_râu = 1.263 mp, CF nr. 53731, UAT Boloteşti, codul hidrografic al cursului de apă XII.I.79 N: albie râu Putna; E: albie râu Putna; S: drum de exploatare; V: albie râu Putna Ţara: România; judeţul: Vrancea; comuna Boloteşti; satul Putna; nr.: -; 2013 1.317.654 Decizia A.N. Apele Române nr. 102/2013; PVRTL nr. 19515/ 14.11.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
7 8.03.09 imobil Regularizare râu Putna aval Vidra Consolidări de mal cu gabioane L = 2.100 m, Recalibrare albie L = 800 m, Steren = 2.764 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 1.095 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 1.669 mp, CF nr. 51739, UAT Vidra, codul hidrografic al cursului de apă XII.I.79 N: albie râu Putna; E: albie râu Putna; S: albie râu Putna; V: albie râu Putna Ţara: România; judeţul: Vrancea; comuna Vidra; nr.: - 2013 3.366.240 Decizia A.N. Apele Române nr. 102/2013; PVRTL nr. 20808/ 09.12.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
8 8.03.09 imobil Regularizare râu Milcov la Supuşi - Odobeşti, judeţul Vrancea Consolidări de mal cu gabioane L = 435 m, Steren = 1.842 mp, Sconstr_C1- consolidare_de_mal = 1.842 mp, CF nr. 53172, UAT Odobeşti, codul hidrografic al cursului de apă XII.I.79.18 N: proprietăţi particulare; E: proprietăţi particulare; S: albie râu Milcov; V: albie râu Milcov Ţara: România; judeţul: Vrancea; oraşul Odobeşti; nr.: - 2013 755.189 Decizia A.N. Apele Române nr. 102/2013; PVRTL nr. 19475/ 14.11.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
9 8.03.09 imobil Consolidări de mal pârâu Dragomira la Soveja, judeţul Vrancea Consolidare de mal cu zid de sprijin din beton L = 200 m, Steren = 680 mp, Sconstr_C1-zid_sprijin = 15 mp, Sconstr_C2-zid_sprijin = 23 mp, Sconstr_C3-zid_sprijin = 10 mp, Sconstr_C4-zid_sprijin = 8 mp, Sconstr_C5-zid_sprijin = 3 mp, CF nr. 51459, UAT Soveja, codul hidrografic al cursului de apă XII.1.75.1 N: drum, proprietăţi particulare; E: albie pârâu; S: proprietăţi particulare; V: albie pârâu Ţara: România; judeţul: Vrancea; comuna Soveja; nr.: - 2013 518.977 Decizia A.N. Apele Române nr. 102/2013 PVRTL nr. 20274/ 28.11.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
Nr. crt. Cod de clasificare Tipul bunului (mobil/ imobil) Denumire Descriere tehnică Vecinătăţi Adresă Anul PIF Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică
Baza legală (proces-verbal) Administrare/ concesiune
10 8.03.09 imobil Regularizare pârâu Şuşiţa la Câmpuri, judeţul Vrancea Consolidare de mal L = 500 m, Steren = 158.289 mp, Sconstr_C1-gabioane_cu_piatră = 975 mp, Sconstr_C2-gabioane_cu_piatră = 295 mp, Sconstr_C3-gabioane_cu_piatră = 400 mp, Sconstr_C4-gabioane_cu_piatră = 250 mp, CF nr. 51162, UAT Câmpuri, codul hidrografic al cursului de apă XII.1.75 N: proprietăţi particulare şi drum; E: albie râu; S: proprietăţi particulare şi drum comunal; V: albie râu Ţara: România; judeţul: Vrancea; comuna Câmpuri; nr.: - 2013 1.090.717 Decizia A.N. Apele Române nr. 102/2013 PVRTL nr. 19472/ 14.11.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
11 8.03.09 imobil Protecţie staţie de alimentare cu apă Chetroaia - Panciu, judeţul Vrancea Consolidare de mal L = 100 m, Steren = 681 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 174 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 507 mp, CF nr. 51989, UAT Străoane, codul hidrografic al cursului de apă XII.1.75 N: albie râu Şuşiţa; E: albie râu Şuşiţa; S: drum de exploatare; V: albie râu Şuşiţa Ţara: România; judeţul: Vrancea; comuna Străoane; nr.: - 2013 213.423 Decizia A.N. Apele Române nr. 102/2013 PVRTL nr. 18578/ 30.10.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
12 8.03.09 imobil Consolidare mal drept râu Siret, sectorul Vadu Roşca, comuna Vulturu, judeţul Vrancea Consolidare de mal L = 94 m, Steren = 1.828 mp, Sonstr_C1-consolidare_de_mal = 1.828 mp, CF nr. 52241, UAT Vulturu, codul hidrografic al cursului de apă XII.I N: albie râu Siret; E: albie râu Siret; S: albie râu Siret; V: albie râu Siret Ţara: România; judeţul: Vrancea; comuna Vulturu; satul Vadu Roşca; nr.: - 2013 531.690 Decizia A.N. Apele Române nr. 102/2013 PVRTL nr. 19474/ 14.11.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
13 8.03.09 imobil Amenajare pârâul Căiuţi, judeţul Bacău Canal betonat L = 500 m, Steren = 6.041 mp, Sconstr_C1-canal_betonat = 6.041 mp, CF nr. 61166, UAT Căiuţi, codul hidrografic al cursului de apă XII-1.69.38 N: albie pârâu Căiuţi; E: proprietăţi particulare; S: albie pârâu Căiuţi; V: proprietăţi particulare Ţara: România; judeţul: Bacău; comuna Căiuţi; -; nr.: - 2014 2.965.388 Decizia A.N. Apele Române nr. 102/2013 PVRTL nr. 23094/ 16.12.2014 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă SiretSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 998/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 998 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu