Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.998 din 21.12.2016

privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, pentru Administraţia Bazinală de Apă Siret
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1058 din 28 decembrie 2016SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, pentru Administraţia Bazinală de Apă Siret, a bunurilor imobile rezultate din investiţii noi care au fost puse în funcţiune, ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Ministrul mediului, apelor şi pădurilor, Cristiana Paşca Palmer Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile rezultate din investiţii noi care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dau în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, pentru Administraţia Bazinală de Apă Siret

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 16335444 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
2. Ordonator secundar de credite 24326056 Administraţia Naţională „Apele Române"
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Nr. crt. Cod de clasificare Tipul bunului (mobil/ imobil) Denumire Descriere tehnică Vecinătăţi Adresă Anul PIF Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică
Baza legală (proces-verbal) Administrare/ concesiune
1 8.03.09 imobil Amenajarea pârâul Caşin şi pârâul Curiţa, comuna Caşin, judeţul Bacău Apărări de mal L = 310 m, prag de fund 4 bucăţi, S teren = 982 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 293 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 505 mp, Sconstr_C3-prag_de_fund = 184 mp, CF nr. 61149, UAT Caşin, codul hidrografic al cursului de apă Caşin XII-1.69.32; codul hidrografic al cursului de apă Curiţa XII-1.69.32.7 N: proprietăţi particulare; E: albie pârâu Caşin; S: albie pârâu Curiţa; V: albie pârâu Caşin Ţara: România; judeţul: Bacău; comuna Caşin; - ; nr.: -; 2013 616.325 Decizia A.N. Apele Române nr. 102/2013; PVRTL nr. 18526/ 30.10.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
2 8.03.09 imobil Amenajare pârâu Zăbala, comuna Spulber, judeţul Vrancea Consolidări de mal cu gabioane L = 600 m, Steren = 3.095 mp, Sconstr = 3.095 mp, din care: Steren = 1.364 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 407 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 957 mp, CF nr. 50195, UAT Spulber, Steren = 599 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 173 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 426 mp, CF nr. 50196, UAT Spulber, Steren = 1.132 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 348 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 784 mp, CF nr. 50197, UAT Spulber, codul hidrografic al cursului de apă XII-1.79.9 N: pârâu Zăbala; E: pârâu Zăbala; S: teren unitatea administrativ-teritorială Spulber; V: Drumul Judeţean 205 D Ţara: România; judeţul: Vrancea; comuna Spulber; -; nr.: -; 2013 1.342.395 Decizia A.N. Apele Române nr. 102/2013; PVRTL nr. 20276/ 28.11.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
Nr. crt. Cod de clasificare Tipul bunului (mobil/ imobil) Denumire Descriere tehnică Vecinătăţi Adresă Anul PIF Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică
Baza legală (proces-verbal) Administrare/ concesiune
3 8.03.09 imobil Amenajare pârâu Zăbala, comuna Năruja, judeţul Vrancea - etapa I şi etapa a II-a Consolidări de mal cu gabioane L = 955 m, din care: etapa I L = 700 m şi etapa a II-a L = 255 m; Steren = 1.476 mp, Sconstr = 1.476 mp, din care: Steren = 1.225 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 1.225 mp, CF nr. 50687, UAT Năruja, Steren = 22 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 22 m, CF nr. 50688, UAT Năruja, Steren = 83 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 83 mp, CF nr. 50689, UAT Năruja, Steren = 146 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 146 mp, CF nr. 50723, UAT Năruja, codul hidrografic al cursului de apă XII.I.79.9 N: albie pârâu Zăbala; E: albie pârâu Zăbala; S: Drumul Judeţean 205 D; V: albie pârâu Zăbala şi proprietăţi particulare Ţara: România; judeţul: Vrancea; comuna Năruja; -; nr.: -; 2013 2.416.583 Decizia A.N. Apele Române nr. 102/2013; PVRTL nr. 20275/ 28.11.2013 - et. I; PVRTL nr.10374/ 12.06.2014 - et. II În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
4 8.03.09 imobil Amenajare pârâu Zăbala, comuna Paltin, judeţul Vrancea Consolidări de mal cu gabioane L = 950 m; Steren = 4.989 mp, Sconstr = 4.989 mp, din care: Steren = 843 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 333 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 510 mp, CF nr. 50433, UAT Paltin, Steren = 1.526 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 604 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 922 mp, CF nr. 50434, UAT Paltin, Steren = 705 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 275 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 430 mp, CF nr. 50435, UAT Paltin, Steren = 233 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 69 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 164 mp, N: pârâu Zăbala; E: pârâu Zăbala; S: Drumul Judeţean 205 D; V: pârâu Zăbala şi proprietăţi particulare Ţara: România; judeţul: Vrancea; comuna Paltin; -; nr.: -; 2013 2.335.501 Decizia A.N. Apele Române nr. 102/2013; PVRTL nr. 20811/ 09.12.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
Nr. crt. Cod de clasificare Tipul bunului (mobil/ imobil) Denumire Descriere tehnică Vecinătăţi Adresă Anul PIF Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică
Baza legală (proces-verbal) Administrare/ concesiune
CF nr. 50436, UAT Paltin, Steren = 1.682 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 672 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 1.010 mp, CF nr. 50437, UAT Paltin codul hidrografic al cursului de apă XII.I.79.18.
5 8.03.09 imobil Amenajare râu Putna pe zona comunei Ţifeşti, judeţul Vrancea - etapa I, obiectul I - Regularizare râu Putna la Clipiceşti, comuna Ţifeşti, judeţul Vrancea, obiectul II - Regularizare râu Putna la Vităneşti, comuna Boloteşti, judeţul Vrancea Consolidări de mal L = 3.225 m, Steren = 13.438 mp, Sconstr = 13.438 mp, din care: Steren = 852 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 323 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 529 mp, CF nr. 53713, UAT Boloteşti, Steren = 1.144 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 448 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 696 mp, CF nr. 53714, UAT Boloteşti, Steren = 663 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 253 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 410 mp, CF nr. 53716, UAT Boloteşti, Steren = 1.737 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 705 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 1.032 mp, CF nr. 57020, UAT Ţifeşti, Steren = 5.542 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 2.236 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 3.306 mp, CF nr. 57021, UAT Ţifeşti, Steren = 3.500 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 1.398 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 2.102 mp, CF nr. 57023, UAT Ţifeşti, codul hidrografic al cursului de apă XII.I.79 Comuna Ţifeşti: N-S, E-V: albia râului Putna; comuna Boloteşti: N: albie râu Putna; E: albie râu Putna; S: proprietăţi particulare; V: albie râu Putna. Ţara: România; judeţul Vrancea; comuna Ţifeşti; -; nr.: -; comuna Boloteşti; -; nr.: - 2013 5.835.844 Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 703/2013; PVRTL nr. 21643/ 19.12.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
Nr. crt. Cod de clasificare Tipul bunului (mobil/ imobil) Denumire Descriere tehnică Vecinătăţi Adresă Anul PIF Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică
Baza legală (proces-verbal) Administrare/ concesiune
6 8.03.09 imobil Consolidare de mal râu Putna la Boloteşti, judeţul Vrancea Consolidări de mal cu gabioane L = 600 m, Recalibrare albie L = 860 m, Steren = 3.379 mp, Sconstr_C1-consolidare_mal_râu = 1.263 mp, CF nr. 53731, UAT Boloteşti, codul hidrografic al cursului de apă XII.I.79 N: albie râu Putna; E: albie râu Putna; S: drum de exploatare; V: albie râu Putna Ţara: România; judeţul: Vrancea; comuna Boloteşti; satul Putna; nr.: -; 2013 1.317.654 Decizia A.N. Apele Române nr. 102/2013; PVRTL nr. 19515/ 14.11.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
7 8.03.09 imobil Regularizare râu Putna aval Vidra Consolidări de mal cu gabioane L = 2.100 m, Recalibrare albie L = 800 m, Steren = 2.764 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 1.095 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 1.669 mp, CF nr. 51739, UAT Vidra, codul hidrografic al cursului de apă XII.I.79 N: albie râu Putna; E: albie râu Putna; S: albie râu Putna; V: albie râu Putna Ţara: România; judeţul: Vrancea; comuna Vidra; nr.: - 2013 3.366.240 Decizia A.N. Apele Române nr. 102/2013; PVRTL nr. 20808/ 09.12.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
8 8.03.09 imobil Regularizare râu Milcov la Supuşi - Odobeşti, judeţul Vrancea Consolidări de mal cu gabioane L = 435 m, Steren = 1.842 mp, Sconstr_C1- consolidare_de_mal = 1.842 mp, CF nr. 53172, UAT Odobeşti, codul hidrografic al cursului de apă XII.I.79.18 N: proprietăţi particulare; E: proprietăţi particulare; S: albie râu Milcov; V: albie râu Milcov Ţara: România; judeţul: Vrancea; oraşul Odobeşti; nr.: - 2013 755.189 Decizia A.N. Apele Române nr. 102/2013; PVRTL nr. 19475/ 14.11.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
9 8.03.09 imobil Consolidări de mal pârâu Dragomira la Soveja, judeţul Vrancea Consolidare de mal cu zid de sprijin din beton L = 200 m, Steren = 680 mp, Sconstr_C1-zid_sprijin = 15 mp, Sconstr_C2-zid_sprijin = 23 mp, Sconstr_C3-zid_sprijin = 10 mp, Sconstr_C4-zid_sprijin = 8 mp, Sconstr_C5-zid_sprijin = 3 mp, CF nr. 51459, UAT Soveja, codul hidrografic al cursului de apă XII.1.75.1 N: drum, proprietăţi particulare; E: albie pârâu; S: proprietăţi particulare; V: albie pârâu Ţara: România; judeţul: Vrancea; comuna Soveja; nr.: - 2013 518.977 Decizia A.N. Apele Române nr. 102/2013 PVRTL nr. 20274/ 28.11.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
Nr. crt. Cod de clasificare Tipul bunului (mobil/ imobil) Denumire Descriere tehnică Vecinătăţi Adresă Anul PIF Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică
Baza legală (proces-verbal) Administrare/ concesiune
10 8.03.09 imobil Regularizare pârâu Şuşiţa la Câmpuri, judeţul Vrancea Consolidare de mal L = 500 m, Steren = 158.289 mp, Sconstr_C1-gabioane_cu_piatră = 975 mp, Sconstr_C2-gabioane_cu_piatră = 295 mp, Sconstr_C3-gabioane_cu_piatră = 400 mp, Sconstr_C4-gabioane_cu_piatră = 250 mp, CF nr. 51162, UAT Câmpuri, codul hidrografic al cursului de apă XII.1.75 N: proprietăţi particulare şi drum; E: albie râu; S: proprietăţi particulare şi drum comunal; V: albie râu Ţara: România; judeţul: Vrancea; comuna Câmpuri; nr.: - 2013 1.090.717 Decizia A.N. Apele Române nr. 102/2013 PVRTL nr. 19472/ 14.11.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
11 8.03.09 imobil Protecţie staţie de alimentare cu apă Chetroaia - Panciu, judeţul Vrancea Consolidare de mal L = 100 m, Steren = 681 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 174 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 507 mp, CF nr. 51989, UAT Străoane, codul hidrografic al cursului de apă XII.1.75 N: albie râu Şuşiţa; E: albie râu Şuşiţa; S: drum de exploatare; V: albie râu Şuşiţa Ţara: România; judeţul: Vrancea; comuna Străoane; nr.: - 2013 213.423 Decizia A.N. Apele Române nr. 102/2013 PVRTL nr. 18578/ 30.10.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
12 8.03.09 imobil Consolidare mal drept râu Siret, sectorul Vadu Roşca, comuna Vulturu, judeţul Vrancea Consolidare de mal L = 94 m, Steren = 1.828 mp, Sonstr_C1-consolidare_de_mal = 1.828 mp, CF nr. 52241, UAT Vulturu, codul hidrografic al cursului de apă XII.I N: albie râu Siret; E: albie râu Siret; S: albie râu Siret; V: albie râu Siret Ţara: România; judeţul: Vrancea; comuna Vulturu; satul Vadu Roşca; nr.: - 2013 531.690 Decizia A.N. Apele Române nr. 102/2013 PVRTL nr. 19474/ 14.11.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
13 8.03.09 imobil Amenajare pârâul Căiuţi, judeţul Bacău Canal betonat L = 500 m, Steren = 6.041 mp, Sconstr_C1-canal_betonat = 6.041 mp, CF nr. 61166, UAT Căiuţi, codul hidrografic al cursului de apă XII-1.69.38 N: albie pârâu Căiuţi; E: proprietăţi particulare; S: albie pârâu Căiuţi; V: proprietăţi particulare Ţara: România; judeţul: Bacău; comuna Căiuţi; -; nr.: - 2014 2.965.388 Decizia A.N. Apele Române nr. 102/2013 PVRTL nr. 23094/ 16.12.2014 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă SiretSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 998/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 998 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
ANONIM a comentat Legea 144 2008
    I feel so blessed again in my marriage after Prof Remmy(+27660670249) brought back my husband that separated with me for good 3 months. AM NATALIE KEYMAN from MEMPHIS,USA . i really ain't know what would be enough to thank Prof Remmy for his powerful helping hand in my life. My husband separated with me for 3 years hence being in pain & agony without him. I searched for help everywhere but nothing worked out not until I met Prof Remmy who I contacted online through his website (https://www.psychicremmy.com/). I explained my situation to him and he promised that my husband will get back to me within 48 hours. I believed in him and as he prepared a powerful love spell to bring back my husband permanently. Thomas called me exactly within 48 hours as Prof Remmy had said initially before performing the rituals. He pleaded and said he needs me back and now we are living happily again for the past 9 months. Everyone out there reading my article that needs help should contact him... Email: psychicremmy@gmail.com or Visit: (https://www.psychicremmy.com/).
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Life has not been easy with me after my marriage was broken when my husband filled for a divorced but I thank God for using LORD ZAKUZA who's like a God on Earth to get my broken marriage restored with his powerful spell. I suffered for depression for 6 months but today, I am so happy for getting to know LORD ZAKUZA for his spell has really made me to believe that of a truth spells are real and they work. I adhered to every bit of instructions given to me by LORD ZAKUZA for he promised me that he will make me happy and proud and really, all that happened and my husband came back to me with his knees on the ground begging me for forgiveness within 48 hours after I got in touch with him and now we are perfectly bonded again for life. I can boldly say to everyone out there that LORD ZAKUZA spells is really the best and most powerful. I'm forever grateful to him till the end of time. So, you can get connected with him on Email via: Lordzakuza7@gmail.com or WhatsApp with this number +1 (740) 573-9483.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Life has not been easy with me after my marriage was broken when my husband filled for a divorced but I thank God for using LORD ZAKUZA who's like a God on Earth to get my broken marriage restored with his powerful spell. I suffered for depression for 6 months but today, I am so happy for getting to know LORD ZAKUZA for his spell has really made me to believe that of a truth spells are real and they work. I adhered to every bit of instructions given to me by LORD ZAKUZA for he promised me that he will make me happy and proud and really, all that happened and my husband came back to me with his knees on the ground begging me for forgiveness within 48 hours after I got in touch with him and now we are perfectly bonded again for life. I can boldly say to everyone out there that LORD ZAKUZA spells is really the best and most powerful. I'm forever grateful to him till the end of time. So, you can get connected with him on Email via: Lordzakuza7@gmail.com or WhatsApp with this number +1 (740) 573-9483.
ANONIM a comentat Decizia 385 2016
    I want to thank a very kind and powerful psychic who brought back my ex wife who left me she told me she wants to be alone and left me and the kids I was devastated everyday i keep thinking how i would live without her one day i was online when I found Priest Ade website then i contacted him, He told me not to worry she will be back in 24hours after he cast his love spell i had some doubt though but i just did all he instructed and had a little faith, To my greatest surprise the next day she was back to me and the family she told me she was sad because she couldn't get pregnant since we have been trying but Priest Ade also solved that now she is 3 weeks pregnant I'm so excited i highly recommend him he is powerful and can help you too with different problems email him now at ancientspiritspellcast@gmail.com OR ancientspiritspellcast@yahoo.com And his website https://ancientspiritspell.wordpress.com OR WhatsApp +234 905 472 7023
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu