Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.998 din 21.12.2016

privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, pentru Administraţia Bazinală de Apă Siret
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1058 din 28 decembrie 2016SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, pentru Administraţia Bazinală de Apă Siret, a bunurilor imobile rezultate din investiţii noi care au fost puse în funcţiune, ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Ministrul mediului, apelor şi pădurilor, Cristiana Paşca Palmer Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile rezultate din investiţii noi care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dau în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, pentru Administraţia Bazinală de Apă Siret

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 16335444 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
2. Ordonator secundar de credite 24326056 Administraţia Naţională „Apele Române"
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Nr. crt. Cod de clasificare Tipul bunului (mobil/ imobil) Denumire Descriere tehnică Vecinătăţi Adresă Anul PIF Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică
Baza legală (proces-verbal) Administrare/ concesiune
1 8.03.09 imobil Amenajarea pârâul Caşin şi pârâul Curiţa, comuna Caşin, judeţul Bacău Apărări de mal L = 310 m, prag de fund 4 bucăţi, S teren = 982 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 293 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 505 mp, Sconstr_C3-prag_de_fund = 184 mp, CF nr. 61149, UAT Caşin, codul hidrografic al cursului de apă Caşin XII-1.69.32; codul hidrografic al cursului de apă Curiţa XII-1.69.32.7 N: proprietăţi particulare; E: albie pârâu Caşin; S: albie pârâu Curiţa; V: albie pârâu Caşin Ţara: România; judeţul: Bacău; comuna Caşin; - ; nr.: -; 2013 616.325 Decizia A.N. Apele Române nr. 102/2013; PVRTL nr. 18526/ 30.10.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
2 8.03.09 imobil Amenajare pârâu Zăbala, comuna Spulber, judeţul Vrancea Consolidări de mal cu gabioane L = 600 m, Steren = 3.095 mp, Sconstr = 3.095 mp, din care: Steren = 1.364 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 407 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 957 mp, CF nr. 50195, UAT Spulber, Steren = 599 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 173 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 426 mp, CF nr. 50196, UAT Spulber, Steren = 1.132 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 348 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 784 mp, CF nr. 50197, UAT Spulber, codul hidrografic al cursului de apă XII-1.79.9 N: pârâu Zăbala; E: pârâu Zăbala; S: teren unitatea administrativ-teritorială Spulber; V: Drumul Judeţean 205 D Ţara: România; judeţul: Vrancea; comuna Spulber; -; nr.: -; 2013 1.342.395 Decizia A.N. Apele Române nr. 102/2013; PVRTL nr. 20276/ 28.11.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
Nr. crt. Cod de clasificare Tipul bunului (mobil/ imobil) Denumire Descriere tehnică Vecinătăţi Adresă Anul PIF Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică
Baza legală (proces-verbal) Administrare/ concesiune
3 8.03.09 imobil Amenajare pârâu Zăbala, comuna Năruja, judeţul Vrancea - etapa I şi etapa a II-a Consolidări de mal cu gabioane L = 955 m, din care: etapa I L = 700 m şi etapa a II-a L = 255 m; Steren = 1.476 mp, Sconstr = 1.476 mp, din care: Steren = 1.225 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 1.225 mp, CF nr. 50687, UAT Năruja, Steren = 22 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 22 m, CF nr. 50688, UAT Năruja, Steren = 83 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 83 mp, CF nr. 50689, UAT Năruja, Steren = 146 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 146 mp, CF nr. 50723, UAT Năruja, codul hidrografic al cursului de apă XII.I.79.9 N: albie pârâu Zăbala; E: albie pârâu Zăbala; S: Drumul Judeţean 205 D; V: albie pârâu Zăbala şi proprietăţi particulare Ţara: România; judeţul: Vrancea; comuna Năruja; -; nr.: -; 2013 2.416.583 Decizia A.N. Apele Române nr. 102/2013; PVRTL nr. 20275/ 28.11.2013 - et. I; PVRTL nr.10374/ 12.06.2014 - et. II În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
4 8.03.09 imobil Amenajare pârâu Zăbala, comuna Paltin, judeţul Vrancea Consolidări de mal cu gabioane L = 950 m; Steren = 4.989 mp, Sconstr = 4.989 mp, din care: Steren = 843 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 333 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 510 mp, CF nr. 50433, UAT Paltin, Steren = 1.526 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 604 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 922 mp, CF nr. 50434, UAT Paltin, Steren = 705 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 275 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 430 mp, CF nr. 50435, UAT Paltin, Steren = 233 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 69 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 164 mp, N: pârâu Zăbala; E: pârâu Zăbala; S: Drumul Judeţean 205 D; V: pârâu Zăbala şi proprietăţi particulare Ţara: România; judeţul: Vrancea; comuna Paltin; -; nr.: -; 2013 2.335.501 Decizia A.N. Apele Române nr. 102/2013; PVRTL nr. 20811/ 09.12.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
Nr. crt. Cod de clasificare Tipul bunului (mobil/ imobil) Denumire Descriere tehnică Vecinătăţi Adresă Anul PIF Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică
Baza legală (proces-verbal) Administrare/ concesiune
CF nr. 50436, UAT Paltin, Steren = 1.682 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 672 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 1.010 mp, CF nr. 50437, UAT Paltin codul hidrografic al cursului de apă XII.I.79.18.
5 8.03.09 imobil Amenajare râu Putna pe zona comunei Ţifeşti, judeţul Vrancea - etapa I, obiectul I - Regularizare râu Putna la Clipiceşti, comuna Ţifeşti, judeţul Vrancea, obiectul II - Regularizare râu Putna la Vităneşti, comuna Boloteşti, judeţul Vrancea Consolidări de mal L = 3.225 m, Steren = 13.438 mp, Sconstr = 13.438 mp, din care: Steren = 852 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 323 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 529 mp, CF nr. 53713, UAT Boloteşti, Steren = 1.144 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 448 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 696 mp, CF nr. 53714, UAT Boloteşti, Steren = 663 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 253 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 410 mp, CF nr. 53716, UAT Boloteşti, Steren = 1.737 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 705 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 1.032 mp, CF nr. 57020, UAT Ţifeşti, Steren = 5.542 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 2.236 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 3.306 mp, CF nr. 57021, UAT Ţifeşti, Steren = 3.500 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 1.398 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 2.102 mp, CF nr. 57023, UAT Ţifeşti, codul hidrografic al cursului de apă XII.I.79 Comuna Ţifeşti: N-S, E-V: albia râului Putna; comuna Boloteşti: N: albie râu Putna; E: albie râu Putna; S: proprietăţi particulare; V: albie râu Putna. Ţara: România; judeţul Vrancea; comuna Ţifeşti; -; nr.: -; comuna Boloteşti; -; nr.: - 2013 5.835.844 Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 703/2013; PVRTL nr. 21643/ 19.12.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
Nr. crt. Cod de clasificare Tipul bunului (mobil/ imobil) Denumire Descriere tehnică Vecinătăţi Adresă Anul PIF Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică
Baza legală (proces-verbal) Administrare/ concesiune
6 8.03.09 imobil Consolidare de mal râu Putna la Boloteşti, judeţul Vrancea Consolidări de mal cu gabioane L = 600 m, Recalibrare albie L = 860 m, Steren = 3.379 mp, Sconstr_C1-consolidare_mal_râu = 1.263 mp, CF nr. 53731, UAT Boloteşti, codul hidrografic al cursului de apă XII.I.79 N: albie râu Putna; E: albie râu Putna; S: drum de exploatare; V: albie râu Putna Ţara: România; judeţul: Vrancea; comuna Boloteşti; satul Putna; nr.: -; 2013 1.317.654 Decizia A.N. Apele Române nr. 102/2013; PVRTL nr. 19515/ 14.11.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
7 8.03.09 imobil Regularizare râu Putna aval Vidra Consolidări de mal cu gabioane L = 2.100 m, Recalibrare albie L = 800 m, Steren = 2.764 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 1.095 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 1.669 mp, CF nr. 51739, UAT Vidra, codul hidrografic al cursului de apă XII.I.79 N: albie râu Putna; E: albie râu Putna; S: albie râu Putna; V: albie râu Putna Ţara: România; judeţul: Vrancea; comuna Vidra; nr.: - 2013 3.366.240 Decizia A.N. Apele Române nr. 102/2013; PVRTL nr. 20808/ 09.12.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
8 8.03.09 imobil Regularizare râu Milcov la Supuşi - Odobeşti, judeţul Vrancea Consolidări de mal cu gabioane L = 435 m, Steren = 1.842 mp, Sconstr_C1- consolidare_de_mal = 1.842 mp, CF nr. 53172, UAT Odobeşti, codul hidrografic al cursului de apă XII.I.79.18 N: proprietăţi particulare; E: proprietăţi particulare; S: albie râu Milcov; V: albie râu Milcov Ţara: România; judeţul: Vrancea; oraşul Odobeşti; nr.: - 2013 755.189 Decizia A.N. Apele Române nr. 102/2013; PVRTL nr. 19475/ 14.11.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
9 8.03.09 imobil Consolidări de mal pârâu Dragomira la Soveja, judeţul Vrancea Consolidare de mal cu zid de sprijin din beton L = 200 m, Steren = 680 mp, Sconstr_C1-zid_sprijin = 15 mp, Sconstr_C2-zid_sprijin = 23 mp, Sconstr_C3-zid_sprijin = 10 mp, Sconstr_C4-zid_sprijin = 8 mp, Sconstr_C5-zid_sprijin = 3 mp, CF nr. 51459, UAT Soveja, codul hidrografic al cursului de apă XII.1.75.1 N: drum, proprietăţi particulare; E: albie pârâu; S: proprietăţi particulare; V: albie pârâu Ţara: România; judeţul: Vrancea; comuna Soveja; nr.: - 2013 518.977 Decizia A.N. Apele Române nr. 102/2013 PVRTL nr. 20274/ 28.11.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
Nr. crt. Cod de clasificare Tipul bunului (mobil/ imobil) Denumire Descriere tehnică Vecinătăţi Adresă Anul PIF Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică
Baza legală (proces-verbal) Administrare/ concesiune
10 8.03.09 imobil Regularizare pârâu Şuşiţa la Câmpuri, judeţul Vrancea Consolidare de mal L = 500 m, Steren = 158.289 mp, Sconstr_C1-gabioane_cu_piatră = 975 mp, Sconstr_C2-gabioane_cu_piatră = 295 mp, Sconstr_C3-gabioane_cu_piatră = 400 mp, Sconstr_C4-gabioane_cu_piatră = 250 mp, CF nr. 51162, UAT Câmpuri, codul hidrografic al cursului de apă XII.1.75 N: proprietăţi particulare şi drum; E: albie râu; S: proprietăţi particulare şi drum comunal; V: albie râu Ţara: România; judeţul: Vrancea; comuna Câmpuri; nr.: - 2013 1.090.717 Decizia A.N. Apele Române nr. 102/2013 PVRTL nr. 19472/ 14.11.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
11 8.03.09 imobil Protecţie staţie de alimentare cu apă Chetroaia - Panciu, judeţul Vrancea Consolidare de mal L = 100 m, Steren = 681 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 174 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 507 mp, CF nr. 51989, UAT Străoane, codul hidrografic al cursului de apă XII.1.75 N: albie râu Şuşiţa; E: albie râu Şuşiţa; S: drum de exploatare; V: albie râu Şuşiţa Ţara: România; judeţul: Vrancea; comuna Străoane; nr.: - 2013 213.423 Decizia A.N. Apele Române nr. 102/2013 PVRTL nr. 18578/ 30.10.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
12 8.03.09 imobil Consolidare mal drept râu Siret, sectorul Vadu Roşca, comuna Vulturu, judeţul Vrancea Consolidare de mal L = 94 m, Steren = 1.828 mp, Sonstr_C1-consolidare_de_mal = 1.828 mp, CF nr. 52241, UAT Vulturu, codul hidrografic al cursului de apă XII.I N: albie râu Siret; E: albie râu Siret; S: albie râu Siret; V: albie râu Siret Ţara: România; judeţul: Vrancea; comuna Vulturu; satul Vadu Roşca; nr.: - 2013 531.690 Decizia A.N. Apele Române nr. 102/2013 PVRTL nr. 19474/ 14.11.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
13 8.03.09 imobil Amenajare pârâul Căiuţi, judeţul Bacău Canal betonat L = 500 m, Steren = 6.041 mp, Sconstr_C1-canal_betonat = 6.041 mp, CF nr. 61166, UAT Căiuţi, codul hidrografic al cursului de apă XII-1.69.38 N: albie pârâu Căiuţi; E: proprietăţi particulare; S: albie pârâu Căiuţi; V: proprietăţi particulare Ţara: România; judeţul: Bacău; comuna Căiuţi; -; nr.: - 2014 2.965.388 Decizia A.N. Apele Române nr. 102/2013 PVRTL nr. 23094/ 16.12.2014 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă SiretSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 998/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 998 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu