Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.998 din 21.12.2016

privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, pentru Administraţia Bazinală de Apă Siret
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1058 din 28 decembrie 2016SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, pentru Administraţia Bazinală de Apă Siret, a bunurilor imobile rezultate din investiţii noi care au fost puse în funcţiune, ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Ministrul mediului, apelor şi pădurilor, Cristiana Paşca Palmer Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile rezultate din investiţii noi care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dau în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, pentru Administraţia Bazinală de Apă Siret

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 16335444 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
2. Ordonator secundar de credite 24326056 Administraţia Naţională „Apele Române"
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Nr. crt. Cod de clasificare Tipul bunului (mobil/ imobil) Denumire Descriere tehnică Vecinătăţi Adresă Anul PIF Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică
Baza legală (proces-verbal) Administrare/ concesiune
1 8.03.09 imobil Amenajarea pârâul Caşin şi pârâul Curiţa, comuna Caşin, judeţul Bacău Apărări de mal L = 310 m, prag de fund 4 bucăţi, S teren = 982 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 293 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 505 mp, Sconstr_C3-prag_de_fund = 184 mp, CF nr. 61149, UAT Caşin, codul hidrografic al cursului de apă Caşin XII-1.69.32; codul hidrografic al cursului de apă Curiţa XII-1.69.32.7 N: proprietăţi particulare; E: albie pârâu Caşin; S: albie pârâu Curiţa; V: albie pârâu Caşin Ţara: România; judeţul: Bacău; comuna Caşin; - ; nr.: -; 2013 616.325 Decizia A.N. Apele Române nr. 102/2013; PVRTL nr. 18526/ 30.10.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
2 8.03.09 imobil Amenajare pârâu Zăbala, comuna Spulber, judeţul Vrancea Consolidări de mal cu gabioane L = 600 m, Steren = 3.095 mp, Sconstr = 3.095 mp, din care: Steren = 1.364 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 407 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 957 mp, CF nr. 50195, UAT Spulber, Steren = 599 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 173 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 426 mp, CF nr. 50196, UAT Spulber, Steren = 1.132 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 348 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 784 mp, CF nr. 50197, UAT Spulber, codul hidrografic al cursului de apă XII-1.79.9 N: pârâu Zăbala; E: pârâu Zăbala; S: teren unitatea administrativ-teritorială Spulber; V: Drumul Judeţean 205 D Ţara: România; judeţul: Vrancea; comuna Spulber; -; nr.: -; 2013 1.342.395 Decizia A.N. Apele Române nr. 102/2013; PVRTL nr. 20276/ 28.11.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
Nr. crt. Cod de clasificare Tipul bunului (mobil/ imobil) Denumire Descriere tehnică Vecinătăţi Adresă Anul PIF Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică
Baza legală (proces-verbal) Administrare/ concesiune
3 8.03.09 imobil Amenajare pârâu Zăbala, comuna Năruja, judeţul Vrancea - etapa I şi etapa a II-a Consolidări de mal cu gabioane L = 955 m, din care: etapa I L = 700 m şi etapa a II-a L = 255 m; Steren = 1.476 mp, Sconstr = 1.476 mp, din care: Steren = 1.225 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 1.225 mp, CF nr. 50687, UAT Năruja, Steren = 22 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 22 m, CF nr. 50688, UAT Năruja, Steren = 83 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 83 mp, CF nr. 50689, UAT Năruja, Steren = 146 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 146 mp, CF nr. 50723, UAT Năruja, codul hidrografic al cursului de apă XII.I.79.9 N: albie pârâu Zăbala; E: albie pârâu Zăbala; S: Drumul Judeţean 205 D; V: albie pârâu Zăbala şi proprietăţi particulare Ţara: România; judeţul: Vrancea; comuna Năruja; -; nr.: -; 2013 2.416.583 Decizia A.N. Apele Române nr. 102/2013; PVRTL nr. 20275/ 28.11.2013 - et. I; PVRTL nr.10374/ 12.06.2014 - et. II În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
4 8.03.09 imobil Amenajare pârâu Zăbala, comuna Paltin, judeţul Vrancea Consolidări de mal cu gabioane L = 950 m; Steren = 4.989 mp, Sconstr = 4.989 mp, din care: Steren = 843 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 333 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 510 mp, CF nr. 50433, UAT Paltin, Steren = 1.526 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 604 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 922 mp, CF nr. 50434, UAT Paltin, Steren = 705 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 275 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 430 mp, CF nr. 50435, UAT Paltin, Steren = 233 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 69 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 164 mp, N: pârâu Zăbala; E: pârâu Zăbala; S: Drumul Judeţean 205 D; V: pârâu Zăbala şi proprietăţi particulare Ţara: România; judeţul: Vrancea; comuna Paltin; -; nr.: -; 2013 2.335.501 Decizia A.N. Apele Române nr. 102/2013; PVRTL nr. 20811/ 09.12.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
Nr. crt. Cod de clasificare Tipul bunului (mobil/ imobil) Denumire Descriere tehnică Vecinătăţi Adresă Anul PIF Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică
Baza legală (proces-verbal) Administrare/ concesiune
CF nr. 50436, UAT Paltin, Steren = 1.682 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 672 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 1.010 mp, CF nr. 50437, UAT Paltin codul hidrografic al cursului de apă XII.I.79.18.
5 8.03.09 imobil Amenajare râu Putna pe zona comunei Ţifeşti, judeţul Vrancea - etapa I, obiectul I - Regularizare râu Putna la Clipiceşti, comuna Ţifeşti, judeţul Vrancea, obiectul II - Regularizare râu Putna la Vităneşti, comuna Boloteşti, judeţul Vrancea Consolidări de mal L = 3.225 m, Steren = 13.438 mp, Sconstr = 13.438 mp, din care: Steren = 852 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 323 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 529 mp, CF nr. 53713, UAT Boloteşti, Steren = 1.144 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 448 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 696 mp, CF nr. 53714, UAT Boloteşti, Steren = 663 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 253 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 410 mp, CF nr. 53716, UAT Boloteşti, Steren = 1.737 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 705 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 1.032 mp, CF nr. 57020, UAT Ţifeşti, Steren = 5.542 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 2.236 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 3.306 mp, CF nr. 57021, UAT Ţifeşti, Steren = 3.500 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 1.398 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 2.102 mp, CF nr. 57023, UAT Ţifeşti, codul hidrografic al cursului de apă XII.I.79 Comuna Ţifeşti: N-S, E-V: albia râului Putna; comuna Boloteşti: N: albie râu Putna; E: albie râu Putna; S: proprietăţi particulare; V: albie râu Putna. Ţara: România; judeţul Vrancea; comuna Ţifeşti; -; nr.: -; comuna Boloteşti; -; nr.: - 2013 5.835.844 Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 703/2013; PVRTL nr. 21643/ 19.12.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
Nr. crt. Cod de clasificare Tipul bunului (mobil/ imobil) Denumire Descriere tehnică Vecinătăţi Adresă Anul PIF Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică
Baza legală (proces-verbal) Administrare/ concesiune
6 8.03.09 imobil Consolidare de mal râu Putna la Boloteşti, judeţul Vrancea Consolidări de mal cu gabioane L = 600 m, Recalibrare albie L = 860 m, Steren = 3.379 mp, Sconstr_C1-consolidare_mal_râu = 1.263 mp, CF nr. 53731, UAT Boloteşti, codul hidrografic al cursului de apă XII.I.79 N: albie râu Putna; E: albie râu Putna; S: drum de exploatare; V: albie râu Putna Ţara: România; judeţul: Vrancea; comuna Boloteşti; satul Putna; nr.: -; 2013 1.317.654 Decizia A.N. Apele Române nr. 102/2013; PVRTL nr. 19515/ 14.11.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
7 8.03.09 imobil Regularizare râu Putna aval Vidra Consolidări de mal cu gabioane L = 2.100 m, Recalibrare albie L = 800 m, Steren = 2.764 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 1.095 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 1.669 mp, CF nr. 51739, UAT Vidra, codul hidrografic al cursului de apă XII.I.79 N: albie râu Putna; E: albie râu Putna; S: albie râu Putna; V: albie râu Putna Ţara: România; judeţul: Vrancea; comuna Vidra; nr.: - 2013 3.366.240 Decizia A.N. Apele Române nr. 102/2013; PVRTL nr. 20808/ 09.12.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
8 8.03.09 imobil Regularizare râu Milcov la Supuşi - Odobeşti, judeţul Vrancea Consolidări de mal cu gabioane L = 435 m, Steren = 1.842 mp, Sconstr_C1- consolidare_de_mal = 1.842 mp, CF nr. 53172, UAT Odobeşti, codul hidrografic al cursului de apă XII.I.79.18 N: proprietăţi particulare; E: proprietăţi particulare; S: albie râu Milcov; V: albie râu Milcov Ţara: România; judeţul: Vrancea; oraşul Odobeşti; nr.: - 2013 755.189 Decizia A.N. Apele Române nr. 102/2013; PVRTL nr. 19475/ 14.11.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
9 8.03.09 imobil Consolidări de mal pârâu Dragomira la Soveja, judeţul Vrancea Consolidare de mal cu zid de sprijin din beton L = 200 m, Steren = 680 mp, Sconstr_C1-zid_sprijin = 15 mp, Sconstr_C2-zid_sprijin = 23 mp, Sconstr_C3-zid_sprijin = 10 mp, Sconstr_C4-zid_sprijin = 8 mp, Sconstr_C5-zid_sprijin = 3 mp, CF nr. 51459, UAT Soveja, codul hidrografic al cursului de apă XII.1.75.1 N: drum, proprietăţi particulare; E: albie pârâu; S: proprietăţi particulare; V: albie pârâu Ţara: România; judeţul: Vrancea; comuna Soveja; nr.: - 2013 518.977 Decizia A.N. Apele Române nr. 102/2013 PVRTL nr. 20274/ 28.11.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
Nr. crt. Cod de clasificare Tipul bunului (mobil/ imobil) Denumire Descriere tehnică Vecinătăţi Adresă Anul PIF Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică
Baza legală (proces-verbal) Administrare/ concesiune
10 8.03.09 imobil Regularizare pârâu Şuşiţa la Câmpuri, judeţul Vrancea Consolidare de mal L = 500 m, Steren = 158.289 mp, Sconstr_C1-gabioane_cu_piatră = 975 mp, Sconstr_C2-gabioane_cu_piatră = 295 mp, Sconstr_C3-gabioane_cu_piatră = 400 mp, Sconstr_C4-gabioane_cu_piatră = 250 mp, CF nr. 51162, UAT Câmpuri, codul hidrografic al cursului de apă XII.1.75 N: proprietăţi particulare şi drum; E: albie râu; S: proprietăţi particulare şi drum comunal; V: albie râu Ţara: România; judeţul: Vrancea; comuna Câmpuri; nr.: - 2013 1.090.717 Decizia A.N. Apele Române nr. 102/2013 PVRTL nr. 19472/ 14.11.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
11 8.03.09 imobil Protecţie staţie de alimentare cu apă Chetroaia - Panciu, judeţul Vrancea Consolidare de mal L = 100 m, Steren = 681 mp, Sconstr_C1-consolidare_de_mal = 174 mp, Sconstr_C2-consolidare_de_mal = 507 mp, CF nr. 51989, UAT Străoane, codul hidrografic al cursului de apă XII.1.75 N: albie râu Şuşiţa; E: albie râu Şuşiţa; S: drum de exploatare; V: albie râu Şuşiţa Ţara: România; judeţul: Vrancea; comuna Străoane; nr.: - 2013 213.423 Decizia A.N. Apele Române nr. 102/2013 PVRTL nr. 18578/ 30.10.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
12 8.03.09 imobil Consolidare mal drept râu Siret, sectorul Vadu Roşca, comuna Vulturu, judeţul Vrancea Consolidare de mal L = 94 m, Steren = 1.828 mp, Sonstr_C1-consolidare_de_mal = 1.828 mp, CF nr. 52241, UAT Vulturu, codul hidrografic al cursului de apă XII.I N: albie râu Siret; E: albie râu Siret; S: albie râu Siret; V: albie râu Siret Ţara: România; judeţul: Vrancea; comuna Vulturu; satul Vadu Roşca; nr.: - 2013 531.690 Decizia A.N. Apele Române nr. 102/2013 PVRTL nr. 19474/ 14.11.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret
13 8.03.09 imobil Amenajare pârâul Căiuţi, judeţul Bacău Canal betonat L = 500 m, Steren = 6.041 mp, Sconstr_C1-canal_betonat = 6.041 mp, CF nr. 61166, UAT Căiuţi, codul hidrografic al cursului de apă XII-1.69.38 N: albie pârâu Căiuţi; E: proprietăţi particulare; S: albie pârâu Căiuţi; V: proprietăţi particulare Ţara: România; judeţul: Bacău; comuna Căiuţi; -; nr.: - 2014 2.965.388 Decizia A.N. Apele Române nr. 102/2013 PVRTL nr. 23094/ 16.12.2014 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă SiretSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 998/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 998 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu