E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 974 din 15 iunie 2004

pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile si a Procedurii de autorizare sanitara a productiei si distributiei apei potabile

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 669 din 26 iulie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 7 alin. (2), al art. 8 alin. (5) si al art. 10 alin. (3) din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Normele de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile, prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Se aproba Procedura de autorizare sanitara a productiei si distributiei apei potabile, prevazuta in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul sanatatii,
                         Ovidiu Brinzan

                         Ministru de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Marian Florian Saniuta

                         Ministrul delegat
                         pentru administratia publica,
                         Gabriel Oprea

                         p. Ministrul agriculturii,
                         padurilor si dezvoltarii rurale,
                         Petre Daea,
                         secretar de stat

                         Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
                         Speranta Maria Ianculescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                                 NORME
de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentele norme se aplica:
    a) sistemelor publice sau private de aprovizionare cu apa potabila a populatiei;
    b) instalatiilor de imbuteliere a apei potabile;
    c) instalatiilor de fabricare a ghetii pentru consum uman din apa potabila;
    d) surselor de apa potabila folosite in industria alimentara;
    e) fantanilor si instalatiilor individuale de apa potabila de folosinta familiala, publica sau comerciala.
    Art. 2
    In intelesul prezentelor norme, urmatorii termeni si expresii sunt definite astfel:
    a) autoritatea teritoriala de sanatate publica este directia de sanatate publica organizata la nivel judetean si la nivelul municipiului Bucuresti, conform legii;
    b) autoritatea responsabila de administrarea apelor este Administratia Nationala "Apele Romane", organizata conform prevederilor legii;
    c) autorizarea sanitara reprezinta procesul de analiza si investigatie sanitara a conformarii cu normele de igiena si sanatate publica, ce conditioneaza din punct de vedere tehnic si juridic punerea in functiune si desfasurarea activitatii in obiective de interes public;
    d) autorizatia sanitara este documentul eliberat de autoritatea teritoriala de sanatate publica, prin care se acorda autorizarea sanitara;
    e) autorizatia sanitara temporara este documentul eliberat de autoritatea teritoriala de sanatate publica, prin care se acorda autorizarea sanitara pe perioada unei derogari;
    f) apa subterana este apa care satureaza o zona aflata deasupra unui strat de sol impermeabil;
    g) concentratia sau valoarea admisa pentru oricare dintre parametri inseamna concentratia maxima sau minima admisa pentru acel parametru, prevazuta in tabelele 1A, 1B, 2 si 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, masurata in unitatea de masura specificata si interpretata, cand este cazul, conform notelor de la aceste tabele;
    h) consumator inseamna o persoana care primeste apa potabila furnizata conform prevederilor legale in vigoare de la un producator sau distribuitor de apa potabila;
    i) dezinfectie inseamna procedeul prin care sunt eliminate sau inactivate microorganismele patogene din apa, astfel incat aceasta sa corespunda cerintelor Legii nr. 458/2002;
    j) inspectia sanitara reprezinta o evaluare la fata locului a conditiilor de protectie sanitara, a conditiilor de igiena din statiile de tratare, rezervoarele de inmagazinare a apei si din retelele de distributie, utilizand fisele de evaluare si inspectie sanitara prevazute in anexa la prezentele norme;
    k) parametru reprezinta un organism sau o substanta prevazuta in tabelele 1A, 1B si 2 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002;
    l) parametru indicator reprezinta o caracteristica, un element, un organism sau o substanta prevazuta in tabelul 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002, pe baza careia se evalueaza calitatea apei potabile in programele de monitorizare si in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute de masurile de remediere si restrictii in utilizare;
    m) punct de amestec reprezinta locul in care apa tratata in scopul potabilizarii, provenind din doua sau mai multe surse, este combinata in conditii tehnic controlate;
    n) supravegherea sanitara consta in autorizarea, inspectia si controlul de laborator al calitatii apei potabile;
    o) sursa unica de distributie reprezinta un punct la iesirea din statia de tratare, statia de pompare, rezervor sau un punct de amestec;
    p) rezervorul de inmagazinare este orice constructie, alta decat cea aflata in incinta statiei de tratare, in care apa potabila este stocata in scopul satisfacerii unei cerinte de apa variabila in timp; in cazul in care apa este inmagazinata si stocata intr-o constructie care cuprinde mai mult de un singur compartiment si fiecare compartiment are intrare si iesire proprii, iar compartimentele nu sunt conectate hidraulic intre ele, constructia constituie rezervor de inmagazinare separat, iar in cazul in care compartimentele sunt conectate hidraulic, constructia constituie rezervor de inmagazinare individual.

    CAP. 2
    Monitorizarea calitatii apei potabile

    Art. 3
    Apa potabila trebuie sa fie sanogena si curata, indeplinind urmatoarele conditii:
    a) sa fie lipsita de microorganisme, paraziti sau substante care, prin numar ori concentratie, pot constitui un pericol potential pentru sanatatea umana;
    b) sa indeplineasca cerintele minime prevazute in tabelele 1A, 1B si 2 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002;
    c) sa respecte prevederile art. 5 - 8 si 10 din Legea nr. 458/2002.
    Art. 4
    (1) Apa potabila este considerata sanogena si curata, daca in proba prelevata la iesirea din rezervorul de inmagazinare valorile pentru parametrii bacterii coliforme, E. coli si streptococi fecali sunt cele prevazute in tabelele 1A si 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002.
    (2) Apa potabila este considerata sanogena si curata la punctul de iesire din rezervorul de inmagazinare, daca rezultatele determinarilor pentru bacteriile coliforme arata absenta acestora in 95% din probele prelevate, pe durata unui an calendaristic.
    Art. 5
    O zona de aprovizionare reprezinta o suprafata geografic delimitata in care se distribuie apa potabila intr-un an de catre un serviciu public de apa, dintr-un singur rezervor sau turn de apa ori dintr-o statie de pompare in care apa are aceeasi presiune si aceleasi caracteristici cu cele ale sistemului de distributie.
    Art. 6
    Serviciile publice de apa identifica si delimiteaza teritoriile in care calitatea apei potabile nu se modifica semnificativ, pentru ca monitorizarea calitatii apei prelevate dintr-un punct al acestui teritoriu sa fie reprezentativa pentru intreaga zona.
    Art. 7
    Serviciile publice de apa vor intocmi sau, dupa caz, vor revizui in ultimul trimestru al anului in curs, pentru anul urmator, dosarul cu schema zonelor de aprovizionare din teritoriul lor de distributie, conform urmatoarelor cerinte:
    a) inregistrarea zonelor de aprovizionare se face tinandu-se seama de tipul de sursa de distributie: iesirea din statia de tratare, statia de pompare, rezervor;
    b) numarul de locuitori ai unei zone de aprovizionare se estimeaza dupa rezidenta permanenta;
    c) se identifica primele teritorii aprovizionate din surse unice; aceste teritorii se inregistreaza ca o singura zona de aprovizionare;
    d) zona de aprovizionare in care apa potabila provine din una sau din mai multe surse de distributie este subdivizata in zone de aprovizionare separate, daca exista diferente semnificative in calitatea apei din teritoriu;
    e) in teritoriile in care variatiile de calitate sunt complexe sau daca apa distribuita provine prin transfer dintr-un numar de surse potentiale, zona de aprovizionare este delimitata prin referire la granite conventionale geografice sau la caracteristici comune ale sistemului de distributie.
    Art. 8
    (1) Verificarea calitatii apei potabile se face conform programelor de monitorizare prevazute in tabelele 1 - 8 din anexa la prezentele norme.
    (2) Locurile de prelevare a probelor de apa sunt stabilite de autoritatea teritoriala de sanatate publica impreuna cu producatorul si/sau distribuitorul si sunt comunicate in scris autoritatii administratiei publice locale.
    (3) Prin monitorizarea de control se verifica periodic calitatea organoleptica si microbiologica a apei potabile produse si distribuite si eficienta procedeelor de tratare, cu accent pe tehnologia de dezinfectie, in scopul determinarii daca apa potabila este corespunzatoare sau nu din punct de vedere al valorilor parametrilor relevanti prevazuti in Legea nr. 458/2002.
    (4) Prin monitorizarea de audit se verifica daca apa potabila corespunde cerintelor de calitate si specificatiilor pentru toti parametrii prevazuti in Legea nr. 458/2002, inclusiv pentru parametrii suplimentari impusi in autorizatia sanitara.
    Art. 9
    (1) Producatorul de apa preleveaza si analizeaza un numar de probe de apa din fiecare zona de aprovizionare, in conformitate cu programul de prelevare si analiza prevazut in tabelele 1, 3, 5 si 7 din anexa la prezentele norme, sau, daca nu are capacitate proprie de analiza, incheie un contract cu un laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii.
    (2) Producatorul de apa trebuie sa asigure prelevarea si analizarea saptamanala a unei probe de apa de la iesirea din fiecare rezervor de inmagazinare in functiune, pentru a verifica conformarea cu valorile parametrilor: bacterii coliforme totale, E. coli, streptococi fecali, numar de colonii la 22 grade C si la 37 grade C, turbiditate si dezinfectantul rezidual.
    (3) Autoritatea teritoriala de sanatate publica preleveaza si analizeaza un numar de probe de apa din fiecare zona de aprovizionare specificata, conform programului de prelevare si analiza prevazut in tabelele 2, 4, 6 si 8 din anexa la prezentele norme.
    (4) In programul de monitorizare pentru fiecare parametru se vor respecta specificatiile din tabelele 1A, 1B, 2 si 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002.
    Art. 10
    (1) Autoritatea teritoriala de sanatate publica poate sa efectueze monitorizari suplimentare si sa preleveze un numar suficient de probe dintr-o zona de aprovizionare pentru orice parametru element, organism sau substanta, alta decat dezinfectantul rezidual, in scopul de a stabili daca apa este sanogena si curata, in cazul in care exista informatii ca acel element, organism sau substanta, singura sau in combinatie, conduce la furnizarea unei ape care nu corespunde cerintelor legii sau conditiilor prevazute in autorizatia sanitara.
    (2) Aceasta monitorizare suplimentara nu poate determina o crestere mai mare de 20% a costurilor de monitorizare de control si/sau de audit.
    Art. 11
    Autoritatea teritoriala de sanatate publica poate decide efectuarea unei monitorizari suplimentare daca exista dovezi care atesta prezenta in apa a unor substante sau microorganisme care nu au fost stabilite ca parametri in conformitate cu anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002 si care pot constitui un pericol potential pentru sanatatea umana. Monitorizarea suplimentara se realizeaza individual pentru fiecare substanta sau microorganism in cauza.
    Art. 12
    Autoritatea teritoriala de sanatate publica poate solicita unui serviciu public sau privat responsabil de producerea si distributia apei potabile efectuarea de analize suplimentare.
    Art. 13
    (1) In fiecare an producatorul de apa asigura prelevarea numarului standard de probe prevazut in tabelele 1 si 3 din anexa la prezentele norme, pentru a analiza dezinfectantul rezidual si fiecare parametru mentionat in respectivele tabele.
    (2) Producatorul de apa poate reduce in anul urmator, cu acordul autoritatii teritoriale de sanatate publica, numarul de probe de prelevat pentru un parametru/mai multi parametri fata de numarul standard prevazut in tabelele 1 si 3 din anexa la prezentele norme, daca in punctul unde respectivul parametru este monitorizat sunt indeplinite cumulativ conditiile:
    a) calitatea apei distribuite in respectiva zona de aprovizionare nu este modificata;
    b) rezultatele probelor prelevate nu au aratat nici o variabilitate semnificativa timp de 2 ani consecutivi;
    c) parametrul numar de colonii la 22 grade C si la 37 grade C nu a prezentat nici o modificare anormala;
    d) parametrul pH nu a inregistrat niciodata o valoare mai mica de 6,5 sau mai mare de 9,5;
    e) rezultatele monitorizarii corespund valorilor prevazute de Legea nr. 458/2002.
    (3) Numarul de probe de prelevat in anul urmator pentru un parametru la iesirea din statia de tratare poate fi redus fata de numarul standard daca pe o perioada de 2 ani succesivi rezultatele obtinute din probele prelevate au aratat ca:
    a) parametrii bacterii coliforme totale, E. coli sau streptococi fecali nu au depasit valoarea maxima admisa;
    b) parametrii bacterii Clostridium perfringens/bacterii sulfito-reducatoare, conductivitate sau turbiditate au indeplinit specificatiile prevazute in Legea nr. 458/2002;
    c) parametrul numar de colonii la 22 grade C si la 37 grade C nu a inregistrat o crestere semnificativa.
    (4) Prevederile alin. (3) sunt aplicabile in cazul monitorizarii parametrilor bacterii coliforme, E. coli si streptococi fecali, daca:
    a) nu exista nici un risc ca in apa produsa valoarea acestora sa depaseasca valoarea prevazuta de lege;
    b) tehnologia de tratare este proiectata astfel incat sa nu permita ca, in caz de deficiente sau de nefunctionare a procesului de dezinfectie, apa nedezinfectata sa intre in sistemul de distributie.
    (5) In cazul in care un anumit procedeu de tratare este utilizat numai pe o perioada a anului, numarul minim de probe care trebuie prelevat de la iesirea din statia de tratare va fi calculat proportional cu numarul de zile din anul respectiv in care procedeul a fost aplicat si in raport cu numarul standard.
    Art. 14
    Prelevarea, conservarea, transportul, pastrarea si identificarea probelor de apa potabila se fac conform reglementarilor legale in vigoare.
    Art. 15
    (1) Monitorizarea calitatii apei potabile conform prevederilor legii si ale prezentei hotarari se realizeaza numai de catre laboratoare inregistrate in acest scop la Ministerul Sanatatii.
    (2) Inregistrarea se face pe baza unei cereri in care se vor preciza: organizarea laboratorului conform reglementarilor legale in vigoare; folosirea metodelor de analiza prevazute in anexa nr. 2 la Legea nr. 458/2002 sau a altor metode de analiza prin care se obtin rezultate echivalente, precum si, daca este cazul, existenta conectarii la reteaua electronica pentru transmiterea rezultatelor.
    (3) Ministerul Sanatatii comunica laboratorului, in termen de 90 de zile de la inregistrarea cererii, in baza unui referat de evaluare elaborat de catre persoane calificate din institutele de sanatate publica Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara, daca a fost admis pe lista de inregistrare a laboratoarelor care pot efectua monitorizarea apei potabile conform prevederilor Legii nr. 458/2002.
    (4) Ministerul Sanatatii specifica in comunicarea scrisa analizele si metodele de analiza pentru care laboratorul este autorizat pentru monitorizarea apei potabile si numarul de cod al acestuia.
    (5) Ministerul Sanatatii publica anual, in al treilea trimestru, pe site-ul propriu si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prin ordin al ministrului sanatatii, lista laboratoarelor inregistrate pentru prelevarea si analizarea probelor de apa potabila, in vederea realizarii programului de monitorizare.
    (6) Daca intr-o proba au fost gasite concentratii sau valori ce depasesc concentratiile sau valorile admise, pentru a se stabili limitele acceptabile de deviatie si detectie vor fi folosite urmatoarele metode:
    a) metoda de analiza prevazuta in coloana 3 din tabelele 1, 2 si 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002, pentru determinarea conformarii la parametrii pentru care este specificata metoda de analiza in anexa nr. 2 la Legea nr. 458/2002;
    b) metoda de analiza folosita pentru determinarea conformarii celorlalti parametri prevazuti de lege, care trebuie sa corespunda cerintelor prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. 458/2002.
    (7) Laboratorul poate solicita in scris aprobarea Ministerului Sanatatii pentru utilizarea unei alte metode de analiza a apei decat a celei specificate in coloana 3 din tabelele 1, 2 si 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002, avand obligatia sa prezinte:
    a) descrierea metodei de analiza;
    b) rezultatele testelor efectuate pentru a demonstra echivalenta ei cu acuratetea, precizia si limita de detectie prevazute in tabelul din anexa nr. 3 la Legea nr. 458/2002.
    (8) Ministerul Sanatatii autorizeaza in scris, in termen de 90 de zile de la inregistrarea cererii, folosirea metodei solicitate, in baza unui referat de evaluare elaborat de catre persoane calificate, numai daca aceasta este validata, precizand totodata conditiile care trebuie indeplinite.
    (9) Ministerul Sanatatii revoca autorizatia, prin instiintare scrisa catre producatorul de apa sau catre laboratorul care a fost autorizat, in situatia in care cerintele pentru care s-a acordat nu mai sunt indeplinite.
    Art. 16
    (1) Laboratoarele inregistrate de Ministerul Sanatatii pentru a efectua prelevarea si analiza probelor de apa potabila trebuie sa transmita rezultatele autoritatii teritoriale de sanatate publica si producatorului de apa.
    (2) Transferul de date intre laboratoare si autoritatea teritoriala de sanatate publica se va putea face si in format electronic.
    (3) Autoritatea teritoriala de sanatate publica transmite lunar primariilor rezultatele monitorizarii si pune la dispozitia persoanelor interesate aceste rezultate, conform prevederilor Legii nr. 458/2002.
    Art. 17
    (1) Producatorul/Distribuitorul de apa suporta costurile de prelevare si analiza a probelor de apa potabila pentru monitorizarea de control si de audit, conform tarifelor si modalitatilor de plata stabilite prin ordin al ministrului sanatatii.
    (2) Costurile de prelevare si analiza pentru analizele suplimentare efectuate in cazul neconformarii cu cerintele de calitate, generate de reteaua interioara, sunt suportate de catre proprietarul retelei interioare.
    Art. 18
    (1) Producatorul de apa trebuie sa pastreze registrele de analize astfel incat sa se poata stabili ca la fiecare dintre probele prelevate au fost indeplinite conditiile necesare de prelevare, manipulare, transport, conservare si analiza a probelor de apa potabila.
    (2) Registrele de analiza se pastreaza pe o perioada de 5 ani.

    CAP. 3
    Prelevarea si analiza probelor de apa

    Art. 19
    Pentru respectarea prevederilor Legii nr. 458/2002, probele de apa trebuie prelevate din puncte uniform distribuite in spatiu si in timp, pe perioada unui an.
    Art. 20
    (1) Calitatea apei potabile se verifica in punctele de prelevare si in orice alt punct autorizat.
    (2) Punctele de prelevare trebuie sa fie localizate in aval de toate procedeele de tratare, inclusiv de punctele de amestec si din rezervoare, astfel incat sa asigure o proba reprezentativa pentru calitatea apei in reteaua de distributie.
    (3) Iesirea din statia de tratare trebuie prevazuta cu robinete metalice, proiectate si realizate astfel incat sa asigure cerintele de igiena pentru prelevare, care nu prezinta completari sau insertii si care sunt facute din materiale avizate sanitar pentru a fi folosite in contact cu apa potabila. Apa poate fi transportata catre robinetul de prelevare printr-o teava simpla, cat mai scurta posibil, fabricata dintr-un material adecvat si avizat sanitar pentru folosinta in contact cu apa potabila.
    (4) In situatia in care iesirea din statia de tratare nu este reprezentativa pentru tot fluxul de tratare, se va alege si alt punct pentru prelevarea de probe care sa fie reprezentativ pentru calitatea apei produse.
    (5) In situatia in care un serviciu public de apa primeste apa tratata de la un alt serviciu, aceasta nu trebuie inclusa in programul de monitorizare a calitatii apei la iesirea din statia de tratare. Calitatea unei astfel de ape va fi monitorizata la punctul operational de transfer.
    (6) Laboratorul care efectueaza analiza probelor de apa potabila trebuie sa aiba un sistem de asigurare a calitatii care va fi supus periodic controlului unei persoane calificate in acest sens, autorizata de catre Ministerul Sanatatii.
    (7) Pentru realizarea programului de monitorizare si a monitorizarii suplimentare, prelevarea probelor de apa se face de catre asistentii de igiena sau de personalul de laborator din cadrul autoritatii teritoriale de sanatate publica sau din laboratoarele inregistrate la Ministerul Sanatatii pentru a efectua prelevarea si analiza probelor de apa potabila.
    Art. 21
    (1) Cu exceptia apei distribuite din cisterna, punctele de prelevare pentru analiza fiecarui parametru, altul decat parametrul pentru care punctul este autorizat, vor fi selectate si comunicate in scris producatorului de apa.
    (2) Autoritatea teritoriala de sanatate publica poate autoriza, pe baza unei solicitari a producatorului de apa, determinarea oricarui alt parametru decat a celor mentionati in tabelul 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002, din orice alt punct decat cele stabilite in programele de monitorizare.
    Art. 22
    (1) In cazul in care distributia apei se face din cisterna, probele de apa vor fi prelevate la aprovizionarea cisternei.
    (2) In cazul in care in sistemul de aprovizionare cu apa sunt intermitente in distributie sau intreruperi ocazionale ale apei la consumator, probele de apa vor fi prelevate cu o frecventa mai mare decat o prevede programul de monitorizare, respectiv la interval de 48 de ore cat timp distributia este intermitenta si la interval de 48 de ore dupa reluarea distributiei.
    (3) In probele de apa prelevate in conformitate cu prevederile alin. (1) si (2) se va analiza cu prioritate conformarea la parametrii E. coli, pH si conductivitate, urmand ca apoi sa fie analizati toti parametrii indicatori.
    (4) Un sistem de aprovizionare cu apa provenind din surse de suprafata si subterane va fi considerat un sistem numai cu sursa de suprafata, pentru aplicarea specificatiilor referitoare la parametrii aluminiu, Clostridium perfringens/bacterii sulfito-reducatoare, fier si mangan.

    CAP. 4
    Parametrii indicatori de radioactivitate

    Art. 23
    (1) Atat pentru sursele noi de apa potabila, cat si pentru cele aflate deja in cadrul programelor de monitorizare, frecventa de prelevare este de o proba trimestriala.
    (2) In cazul surselor aflate pe canalul Dunare - Marea Neagra unde se face determinarea de tritiu, frecventa de prelevare este lunara.
    Art. 24
    (1) Monitorizarea parametrilor de radioactivitate se efectueaza conform urmatoarei proceduri:
    a) se determina mai intai continutul radioactiv prin masurarea activitatii alfa si beta globale a probei conform metodelor validate;
    b) daca valoarea obtinuta pentru activitatea beta globala este mai mare decat valoarea prevazuta in tabelul 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002, din activitatea beta globala se scade contributia K-40, conform metodei prevazute la alin. (2) lit. a);
    c) daca valorile activitatii alfa globala si beta globala (minus K-40) sunt mai mari decat valorile prevazute in tabelul 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002, se identifica radionuclizii naturali si artificiali prezenti, incepand cu determinarea radionuclizilor naturali Ra-226 (alfa emitator) si Ra-228 (beta emitator) si continuand cu cei artificiali: Cs-137 (beta, gama emitator) si Sr-90 (beta emitator);
    d) se determina continutul radioactiv specific conform metodei de analiza prevazute la alin. (2) lit. b);
    e) in functie de continutul radioactiv specific obtinut, se calculeaza conform metodei de calcul prevazute la alin. (2) lit. c) expunerea interna rezultata si se compara cu doza efectiva totala de referinta prevazuta in tabelul 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002; interpretarea se face in baza criteriilor mentionate la art. 25;
    f) tritiul este identificat si determinat separat conform metodelor validate, iar valoarea obtinuta se compara cu valoarea prevazuta in tabelul 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002 si se interpreteaza in baza criteriilor prevazute la art. 25.
    (2) Determinarea parametrilor de radioactivitate se va face tinandu-se seama de urmatoarele recomandari:
    a) pentru determinarea K-40, intrucat raportul intre K-40 si potasiu stabil este fix, se recomanda o metoda de analiza chimica a potasiului stabil, cum sunt flamfotometria, spectrofotometria cu absorbtie atomica sau analiza specifica de ioni, avand o sensibilitate de masurare de 1 mg K/l; activitatea K-40 se calculeaza folosindu-se factorul de conversie 27,6 Bq/g de potasiu stabil;
    b) pentru determinarea continutului specific se recomanda pentru radionuclizii gama emitatori metodele directe, gama spectrometrice, de preferat folosindu-se analizoare multicanal si detectoare de germaniu hiperpur (cu eficienta de detectie mare), aplicandu-se metode de lucru validate, iar pentru emitatorii alfa si beta se aplica metode radiochimice de analiza validate;
    c) in functie de continutul radioactiv specific (A) masurat, exprimat in Bq/l, doza efectiva totala (Def) se calculeaza dupa formula:
    Def(mSv/an) = A(Bq/l) x consumul anual (l/an) x fc, unde pentru activitatea (A) se ia in calcul media anuala a celor 4 probe recoltate in ultimul an calendaristic; pentru un adult, consumul mediu zilnic de apa potabila este de 2 l, ceea ce inseamna un consum anual de 730 l; fc este factorul de conversie al activitatii in doza (mSv/Bq - incorporat), iar valorile se obtin inmultind cu 1.000 valorile pentru adult (ultima coloana) din tabelul 4-A al Normelor fundamentale de securitate radiologica, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 404 bis din 29 august 2000. Daca sunt mai multi radionuclizi, dozele individuale rezultate se insumeaza.
    (3) Rezultatele analitice ale fiecarei probe de apa prelevate trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
    a) coordonatele exacte ale locului de recoltare;
    b) data recoltarii probei (ora, zi, luna, an);
    c) metoda analitica folosita;
    d) radionuclizii identificati si concentratia activitatii per radionuclid (Bq/l);
    e) estimarea incertitudinii totale asupra valorii determinate (eroarea totala).
    (4) Monitorizarea parametrilor de radioactivitate nu este necesara in cazurile in care:
    a) determinarile succesive efectuate in anii anteriori au aratat valori cu mult sub valorile prevazute in tabelul 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002;
    b) nu exista nici un motiv pentru prezenta potentiala a unor radionuclizi naturali sau artificiali in concentratii mari, neobisnuite, care ar putea contamina radioactiv apa potabila.
    (5) Stabilirea sistemelor publice de aprovizionare cu apa pentru care se face monitorizarea parametrilor de radioactivitate se efectueaza de catre autoritatea teritoriala de sanatate publica in colaborare cu autoritatea teritoriala de protectie a mediului.
    Art. 25
    Criteriile pentru interpretarea datelor si modul de actiune sunt prezentate in tabelul 9 din anexa la prezentele norme.

    CAP. 5
    Masurile de remediere

    Art. 26
    (1) In situatia in care calitatea apei nu corespunde cerintelor prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002, in punctele de prelevare stabilite conform legii mentionate, producatorul de apa are obligatia sa respecte procedura mentionata in prezentul articol.
    (2) Producatorul de apa trebuie sa informeze de indata autoritatea teritoriala de sanatate publica si primaria.
    (3) Producatorul de apa trebuie sa ia de indata masurile necesare pentru identificarea cauzelor, dupa cum urmeaza:
    a) sa identifice toti parametrii de calitate care nu se conformeaza cu prevederile Legii nr. 458/2002; si
    b) sa stabileasca cauzele neconformitatii pentru fiecare parametru.
    (4) Daca functionarea a fost temporar autorizata sanitar, producatorul de apa are obligatia sa aplice prevederile alin. (2) pentru nerespectarea conditiilor prevazute la autorizare.
    (5) Producatorul de apa transmite de indata autoritatilor mentionate la alin. (2) constatarile si concluziile anchetei efectuate pentru determinarea cauzei/cauzelor, mentionand urmatoarele:
    a) posibilitatea de repetare a neconformarii la fiecare dintre parametrii identificati a fi neconformi;
    b) actiunile intreprinse in cazul in care neconformarea a fost cauzata de sistemul de distributie interioara sau de modul de intretinere a acestuia, inclusiv faptul ca au fost informati consumatorii afectati.
    (6) In situatia in care producatorul de apa a identificat o neconformare produsa din cauza sistemului de distributie interioara sau a modului de intretinere a acestuia, trebuie sa informeze consumatorii despre natura deficientelor si masurile care trebuie intreprinse de catre consumatorii in cauza.
    (7) In situatia in care se inregistreaza o neconformitate ca aceea prevazuta la alin. (6) pentru plumb sau cupru, producatorul ia masuri de modificare sau de inlocuire a tevilor din sistemul de distributie exterioara, indiferent daca plumbul sau cuprul provenit din acestea contribuie la deficientele inregistrate.
    (8) In situatia in care calitatea apei nu corespunde cerintelor prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002, din cauza deteriorarii temporare a calitatii sursei de apa, autoritatea teritoriala de sanatate publica, autoritatea responsabila de administrarea apelor si autoritatea administratiei publice locale stabilesc masurile in scopul asigurarii calitatii apei la sursa.

    CAP. 6
    Derogarea

    Art. 27
    Ministerul Sanatatii poate aproba, la solicitarea autoritatii teritoriale de sanatate publica, derogari pe o perioada determinata de la valorile parametrilor stabiliti in conformitate cu art. 5 alin. (2) sau cu tabelul 2 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002, pana la o valoare ce va fi stabilita si aprobata de acesta, luandu-se in considerare riscul pentru sanatate si alternativele de aprovizionare cu apa potabila a populatiei din zona respectiva.
    Art. 28
    In cazul in care un producator furnizeaza o apa a carei calitate nu este conforma, pentru unul sau mai multi parametri, cu valorile prevazute la art. 5 alin. (2) sau in tabelul 2 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002 si nu exista alte mijloace pentru mentinerea distributiei apei potabile in zona respectiva, producatorii de apa potabila depun la autoritatea teritoriala de sanatate publica o cerere de derogare. In urma evaluarii solicitarii se elibereaza o autorizatie sanitara de functionare cu derogare sau se respinge solicitarea.
    Art. 29
    Producatorii/Distribuitorii de apa potabila solicita autoritatii teritoriale de sanatate publica o derogare, pe baza unei cereri si a unui dosar, in dublu exemplar, cu urmatorul continut:
    a) datele de identificare a producatorului si/sau a distribuitorului;
    b) zona de aprovizionare in cauza;
    c) parametrul sau parametrii pentru a caror valoare se solicita derogarea;
    d) perioada pentru care este solicitata derogarea;
    e) motivele pentru care se solicita derogarea, cu precizarea cauzelor care au condus la nerespectarea valorilor prevazute;
    f) descrierea sistemului de tratare si distributie, cantitatea de apa distribuita zilnic;
    g) numarul de consumatori afectati si lista unitatilor de industrie alimentara si a obiectivelor in care apa este furnizata direct publicului, precum unitati de invatamant, unitati de asistenta medicala, institutii socioculturale si cantine;
    h) rezultatele monitorizarii din anul precedent;
    i) planul de masuri necesare pentru remediere, cuprinzand calendarul lucrarilor, estimarea costurilor si indicatorii de evaluare a eficientei masurilor aplicate;
    j) programul de monitorizare prevazut pentru perioada de derogare.
    Art. 30
    Autoritatea teritoriala de sanatate publica la care a fost depusa cererea de derogare solicita institutului de sanatate publica in a carui raza teritoriala se afla stabilirea conditiilor de derogare. In acest scop transmite un exemplar al dosarului prezentat de catre producator, insotit de un referat de evaluare ce trebuie sa contina urmatoarele elemente:
    a) concluziile inspectiei sanitare, conform fisei de evaluare a statiei de tratare si a sistemului de distributie, cu identificarea si evaluarea punctelor de risc;
    b) concluziile privind rezultatele monitorizarii efectuate in ultimele 12 luni de catre producator si de catre autoritatea teritoriala de sanatate publica.
    Art. 31
    (1) Institutul de sanatate publica elaboreaza un referat tehnic pentru derogare, prin care recomanda acordarea derogarii cu stabilirea conditiilor.
    (2) Institutul de sanatate publica transmite referatul tehnic pentru derogare catre Ministerul Sanatatii, in termen de 30 de zile.
    (3) Daca institutul de sanatate publica, in urma evaluarii documentatiei depuse, considera ca nu se poate recomanda derogarea, solicita date suplimentare de la autoritatea teritoriala de sanatate publica, respectiv de la producator/distribuitor.
    (4) Daca si in urma analizei datelor suplimentare solicitate nu sunt indeplinite conditiile pentru recomandarea derogarii, institutul de sanatate publica informeaza Ministerul Sanatatii in acest sens.
    (5) Institutul de sanatate publica colaboreaza cu Administratia Nationala "Apele Romane" la stabilirea valorii sau concentratiei maxime admise a parametrilor pentru care se solicita derogare, in situatia in care este deteriorata calitatea sursei.
    Art. 32
    Referatul tehnic pentru derogare elaborat de institutul de sanatate publica trebuie sa contina urmatoarele:
    a) date de identificare a producatorului/distribuitorului;
    b) zona de aprovizionare in cauza;
    c) descrierea sumara a sistemului de tratare si distributie;
    d) parametrul sau parametrii si valorile maxime permise prin derogare;
    e) perioada pentru fiecare parametru pentru care se poate acorda derogarea;
    f) motivele derogarii, cu precizarea cauzelor care au condus la nerespectarea valorilor prevazute si a impactului asupra sanatatii;
    g) cantitatea de apa distribuita zilnic si numarul de consumatori afectati;
    h) informatii privind numarul de unitati de industrie alimentara afectate, precum si de unitati in care apa este furnizata direct publicului;
    i) un rezumat al planului masurilor de remediere necesare;
    j) programul de monitorizare prevazut pentru perioada de derogare;
    k) masurile propuse pentru a fi aplicate de catre consumatorii afectati;
    l) masuri recomandate grupelor de populatie vulnerabile pentru care derogarea implica un risc special;
    m) comunicatul pentru informarea populatiei asupra derogarii.
    Art. 33
    Ministerul Sanatatii comunica autoritatii teritoriale de sanatate publica rezolutia asupra solicitarii de derogare impreuna cu o copie a referatului tehnic elaborat de institutul de sanatate publica, in termen de 15 zile de la inregistrarea referatului.
    Art. 34
    (1) Autoritatea teritoriala de sanatate publica, pe baza aprobarii Ministerului Sanatatii, elibereaza in termen de 15 zile de la primirea rezolutiei autorizatia sanitara temporara.
    (2) Formularul autorizatiei sanitare temporare va contine urmatoarele elemente:
    a) date de identificare a producatorului/distribuitorului;
    b) zona de aprovizionare in cauza;
    c) parametrul sau parametrii si valorile maxime permise, precum si perioada pentru fiecare parametru pentru care s-a acordat derogarea;
    d) numarul din registrul unic pentru autorizatii sanitare;
    e) numarul, data si emitentul referatului tehnic de derogare;
    f) numarul si data aprobarii de derogare eliberate de Ministerul Sanatatii;
    g) semnatura directorului directiei de sanatate publica si stampila unitatii.
    (3) Anexa autorizatiei sanitare temporare va contine urmatoarele:
    a) descrierea sistemului de tratare si distributie si cantitatea de apa distribuita zilnic;
    b) numarul de consumatori afectati;
    c) lista unitatilor de industrie alimentara afectate, precum si a unitatilor in care apa este furnizata direct publicului;
    d) programul de monitorizare prevazut pentru perioada de derogare;
    e) planul masurilor de remediere necesare;
    f) masurile care trebuie luate de unitatile afectate de industrie alimentara, precum si de unitatile in care apa este furnizata direct publicului;
    g) comunicatul pentru informarea populatiei asupra derogarii;
    h) recomandarile ce trebuie acordate grupelor de populatie vulnerabile pentru care derogarea implica un risc special.
    Art. 35
    (1) Producatorii de apa, pentru a obtine a doua derogare, trebuie sa depuna la autoritatea teritoriala de sanatate publica, cu cel putin 3 luni inainte de finalizarea primei perioade de derogare, o cerere si un dosar care sa contina documentele prevazute la art. 29, precum si argumentarea detaliata a cauzelor care au condus la nerespectarea conditiilor prevazute de derogarea anterioara.
    (2) Procedura de aprobare a derogarii, respectiv de acordare a autorizatiei sanitare de functionare cu derogare, este similara celei pentru obtinerea primei derogari.
    Art. 36
    (1) In cazuri exceptionale, producatorul de apa poate solicita o a treia derogare prin depunerea la autoritatea teritoriala de sanatate publica, cu cel putin 3 luni inainte de finalizarea perioadei celei de-a doua derogari, a unei cereri insotite de un dosar care sa contina documentele prevazute la art. 29, precum si argumentarea detaliata a cauzelor care au condus la nerespectarea conditiilor prevazute de derogarile anterioare.
    (2) Procedura de aprobare a derogarii si de acordare a autorizatiei sanitare de functionare cu derogare este similara celei pentru obtinerea celei de-a doua derogari.
    Art. 37
    Dupa primirea aprobarii de derogare, producatorii de apa trebuie sa elaboreze semestrial un bilant privind situatia lucrarilor angajate si rezultatele programului de monitorizare, pe care il transmit autoritatii teritoriale de sanatate publica si primariei.
    Art. 38
    Producatorul de apa publica intr-un cotidian local conditiile de autorizare sanitara temporara in termen de 15 zile dupa obtinerea autorizatiei.

    CAP. 7
    Modificarea calitatii apei potabile in reteaua de distributie

    Art. 39
    (1) Materialele utilizate in sistemele de producere sau de distributie aflate in contact cu apa potabila nu trebuie sa fie susceptibile de a afecta calitatea apei.
    (2) Orice produs utilizat la tratarea sau la prepararea apei potabile nu trebuie sa se regaseasca in apa in concentratii superioare celor stabilite in tabelele 1A, 2 si 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002 si nici sa induca direct sau indirect un risc pentru sanatatea publica.
    (3) Folosirea si introducerea de substante, produse si materiale in contact cu apa potabila trebuie avizate sanitar conform Ordinului ministrului sanatatii si familiei nr. 117/2002 privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, constructie, amenajare si reglementare sanitara a functionarii obiectivelor si a activitatilor desfasurate in acestea, altele decat cele supuse inregistrarii in registrul comertului, si a Procedurilor de reglementare sanitara a punerii pe piata a substantelor si categoriilor de produse noi sau importate pentru prima data si destinate utilizarii ori consumului uman, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002.
    Art. 40
    (1) Sistemele de distributie a apei potabile trebuie proiectate, realizate si intretinute astfel incat sa impiedice introducerea sau acumularea de microorganisme, paraziti ori substante ce constituie un risc potential pentru sanatatea publica sau sunt susceptibile de a produce degradarea apei potabile distribuite, astfel incat sa nu mai fie corespunzatoare cerintelor prevazute de Legea nr. 458/2002.
    (2) Sistemele de distributie in conditii normale de intretinere trebuie sa asigure circulatia apei in toate punctele. Acestea trebuie sa poata fi curatate, spalate, golite si dezinfectate.
    (3) Componentele retelelor de distributie trebuie golite, curatate, spalate si dezinfectate cand sunt instalate sau inainte de a fi utilizate dupa o remediere.
    (4) Producatorul/Distribuitorul de apa trebuie sa controleze eficienta operatiilor de golire, curatare, spalare si dezinfectie si calitatea apei dupa instalare si dupa orice fel de interventie in retea susceptibila de a degrada calitatea apei potabile distribuite. Producatorul/Distribuitorul trebuie sa aiba evidenta acestui control.
    (5) Rezervoarele cu care sunt dotate sistemele de distributie trebuie curatate, spalate si dezinfectate cel putin o data pe an. Producatorul/Distribuitorul de apa trebuie sa aiba evidenta acestor operatii.
    (6) In situatia in care conditiile de exploatare permit si calitatea apei potabile nu prezinta nici un semn de degradare, operatiile de golire, curatare, spalare si dezinfectie pot fi facute cu o frecventa mai mica, cu aprobarea autoritatii teritoriale de sanatate publica si cu informarea primariei.
    (7) Producatorul/Distribuitorul de apa trebuie sa anunte autoritatea teritoriala de sanatate publica si primaria asupra operatiilor de dezinfectie ce se vor realiza in timpul exploatarii sistemului de distributie.
    (8) Partea din reteaua de distributie destinata altei folosinte decat consumul uman trebuie marcata. Orice parte din retea accesibila publicului si furnizand o apa cu alta destinatie decat consumul uman trebuie semnalata acestuia cu avertizarea pericolului de folosire.
    (9) Produsele intrebuintate la curatarea si dezinfectia sistemelor de distributie a apei potabile, inclusiv conditiile si modul lor de utilizare si procedeele fizice de curatare si dezinfectie, trebuie avizate sanitar conform Ordinului ministrului sanatatii si familiei nr. 117/2002.
    (10) Evacuarea apei utilizate la spalarea si dezinfectia sistemelor de distributie sau la tratarea apei nu trebuie sa constituie un risc pentru sanatatea publica sau pentru mediu ori sa constituie o sursa de insalubritate.
    Art. 41
    (1) Retelele de distributie interioara nu trebuie sa perturbe functionarea retelei la care sunt racordate sau sa produca o contaminare a apei distribuite in retelele particulare de distributie atunci cand in timpul utilizarii prezinta fenomene de refulare.
    (2) Aceste retele nu pot fi racordate la o sursa de apa care nu este autorizata sanitar.
    Art. 42
    Retelele de distributie interioara pot fi prevazute cu un sistem de tratare a apei complementar in urmatoarele cazuri:
    a) in cazul instalatiilor colective; in acest caz sistemul de tratare a apei complementar este instalat numai pentru o parte din apa distribuita, astfel incat consumatorul final sa poata dispune de apa rece netratata complementar;
    b) daca produsele si procedeele de tratare complementara au aviz sanitar conform prevederilor legale in vigoare;
    c) daca produsele si procedeele de tratare complementara sunt insotite de instructiunile de folosire si de informare a consumatorului, conform prevederilor legale in vigoare;
    d) daca dupa tratarea complementara apa nu devine agresiva sau corosiva.
    Art. 43
    In sistemul de distributie a apei potabile nu se folosesc tevi sau alte materiale care au in compozitie plumb.
    Art. 44
    Autoritatea teritoriala de sanatate publica va solicita producatorilor efectuarea unui studiu cu privire la potentialul de dizolvare a plumbului in apa la punctul de distributie, pentru instalatiile in care mai exista conducte fabricate din plumb.
    Art. 45
    Producatorii de apa sunt obligati sa asigure in permanenta supravegherea calitatii apei potabile distribuite prin:
    a) inspectia periodica a instalatiilor;
    b) programul de teste si analize efectuate in punctele determinate in functie de riscurile identificate;
    c) verificarea eficientei procedeelor de dezinfectie si controlul produsilor secundari de dezinfectie;
    d) evidenta tuturor informatiilor privind supravegherea sistemului.
    Art. 46
    (1) Producatorii de apa trebuie sa puna la dispozitie autoritatii teritoriale de sanatate publica si primariei rezultatele supravegherii calitatii apei potabile distribuite si orice informatie cu privire la calitatea apei potabile.
    (2) Producatorii de apa sunt obligati sa aduca la cunostinta autoritatilor mentionate la alin. (1) orice incident care poate avea consecinte asupra sanatatii publice.
    (3) In fiecare an, pentru zonele de aprovizionare cu mai mult de 3.500 de locuitori, producatorii de apa trebuie sa prezinte autoritatii teritoriale de sanatate publica si primariei un bilant referitor la functionarea sistemului, supravegherea calitatii apei potabile, lucrarile realizate si planul de supraveghere pentru anul urmator.

    CAP. 8
    Informarea si raportarea

    Art. 47
    (1) Producatorul de apa potabila trebuie sa intocmeasca si sa actualizeze un registru pentru fiecare zona de aprovizionare, care sa contina:
    a) denumirea zonei;
    b) denumirea fiecarei statii de tratare a apei din care apa este distribuita in acea zona;
    c) numarul populatiei din zona de aprovizionare;
    d) conditiile de autorizare sanitara;
    e) actiunile realizate sau care sunt necesar a fi efectuate pentru conformarea cu prevederile Legii nr. 458/2002 si cu conditiile de autorizare sanitara temporara;
    f) rezultatele monitorizarii;
    g) orice alta inregistrare necesara.
    (2) Producatorul de apa inregistreaza:
    a) datele prevazute la alin. (1) lit. a) - d) ca intrari primare, pana la termenul prevazut de lege;
    b) datele prevazute la alin. (1) lit. e), in termen de 30 de zile de la data stabilirii sau luarii la cunostinta a acestora;
    c) datele prevazute la alin. (1) lit. f), in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a acestora.
    (3) Producatorul de apa trebuie sa revizuiasca si sa actualizeze registrul prevazut la alin. (1) cel putin o data pe an.
    (4) Producatorul de apa pastreaza evidenta anuala arhivata pe o perioada de 5 ani.
    Art. 48
    Autoritatea de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, impreuna cu producatorii, respectiv distribuitorii de apa potabila, intocmesc si publica anual, in buletinul informativ al directiei de sanatate publica, raportul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, privind calitatea apei potabile, care va cuprinde:
    a) sistemele publice de aprovizionare cu apa potabila, colective sau individuale, inclusiv cele care furnizeaza in medie o cantitate de apa mai mica de 10 mc/zi sau care deservesc mai putin de 50 de persoane;
    b) informatiile minime din raport trebuie sa includa cel putin aspectele la care se refera art. 3 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 8 si art. 9 alin. (6) si (7) din Legea nr. 458/2002;
    c) situatia pe o perioada de un an, publicarea efectuandu-se la sfarsitul anului respectiv.
    Art. 49
    Producatorul de apa trebuie sa aduca la cunostinta fiecarui consumator, in fiecare an, pe nota de plata urmatoarele informatii:
    a) faptul ca datele privind calitatea apei potabile distribuite sunt accesibile fara plata;
    b) adresa, numarul de telefon si programul biroului la care acestea pot fi consultate.

    CAP. 9
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 50
    (1) Instalatiile individuale de apa de folosinta publica, fantanile si izvoarele vor fi monitorizate de catre autoritatea teritoriala de sanatate publica cel putin o data pe an pentru verificarea conformarii la parametrii bacterii coliforme, numar de colonii la 22 grade C si la 37 grade C, E. coli, streptococi fecali, turbiditate, duritate, oxidabilitate, amoniac, nitrati, nitriti, pesticide si orice alt parametru considerat necesar a fi investigat de catre autoritatea teritoriala de sanatate publica.
    (2) La evaluarea si inspectia sanitara a instalatiilor individuale de apa de folosinta publica, a fantanilor si a izvoarelor se utilizeaza fisa de evaluare nr. 3, prevazuta in anexa la prezentele norme.
    (3) Costurile de prelevare si analiza a probelor de apa prelevate conform alin. (1) sunt suportate de primaria din localitatea respectiva.
    (4) Tarifele si modalitatile de plata se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii.
    (5) Autoritatea teritoriala de sanatate publica va transmite rezultatele acestei verificari si masurile ce se impun daca este cazul, inclusiv cele de avertizare a populatiei.
    (6) Primaria va lua toate masurile necesare pentru refacerea calitatii apei in situatia in care valorile pentru parametrii E. coli, streptococi fecali, bacterii coliforme sunt mai mari decat cele prevazute in Legea nr. 458/2002.
    (7) Populatia va fi informata asupra calitatii apei prin publicarea in buletinul informativ al directiei de sanatate publica a raportului judetean privind calitatea apei potabile, iar primaria va asigura avertizarea populatiei prin afisarea la loc vizibil si protejat a inscrisurilor: "apa este buna de baut"; "apa nu este buna de baut", "apa nu este buna de folosit pentru sugari si copiii mici".
    (8) Medicii de familie din localitatile in care apa din fantanile si izvoarele publice este necorespunzatoare trebuie sa informeze pacientii asupra riscurilor pentru sanatate ale folosirii unei ape de baut de calitate necorespunzatoare si asupra masurilor pe care acestia trebuie sa le ia pentru a-si proteja sanatatea.
    (9) In cazul in care apa din fantanile si izvoarele publice are concentratia de nitrati mai mare decat valoarea prevazuta in lege, primaria este obligata sa asigure apa potabila fara plata pentru sugari si copiii mici pana la 3 ani.
    Art. 51
    (1) Calitatea apei din fantanile si instalatiile individuale de apa de folosinta familiala este verificata pentru respectarea valorilor parametrilor stabiliti prin Legea nr. 458/2002, de catre autoritatea teritoriala de sanatate publica, la cererea proprietarului.
    (2) Costurile de prelevare si analiza a probelor de apa prelevate conform alin. (1) sunt suportate de catre solicitant.
    (3) Tarifele si modalitatile de plata se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii.
    Art. 52
    Anexa*) cuprinzand tabelele 1 - 9 si fisele de evaluare si inspectie sanitara nr. 1 - 3 face parte integranta din prezentele norme.
------------
    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    ANEXA 1
    la norme

    Tabelul 1. Monitorizarea de control a calitatii apei potabile la iesirea din statia de tratare si numarul de probe de prelevat anual

 ______________________________________________________________________________
|      Parametri de analizat     |  Volum mediu    | Nr. redus de| Nr. standard|
|                                |  de apa produs  | probe de    | de probe de |
|                                |  in mc/zi       | prelevat/an | prelevat/an |
|________________________________|_________________|_____________|_____________|
|1. E. coli                      |             < 20|           2 |           4 |
|                                |_________________|_____________|_____________|
|2. Enterococi                   |       20 - 1.999|           2 |           4 |
|                                |_________________|_____________|_____________|
|                                |    2.000 - 5.999|          26 |          52 |
|                                |_________________|_____________|_____________|
|3. Clor rezidual total si       |   6.000 - 11.999|         104 |         208 |
|   liber*1)                     |_________________|_____________|_____________|
|                                |         > 12.000|         183 |         365 |
|________________________________|_________________|_____________|_____________|
|4. Bacterii coliforme           |             < 20|           - |           1 |
|                                |_________________|_____________|_____________|
|5. Numar de colonii la          |          20 - 99|           2 |           4 |
|   22 grade C si 37 grade C     |_________________|_____________|_____________|
|   (interpretarea se face in    |        100 - 399|           2 |           4 |
|   raport cu datele/rezultatele |_________________|_____________|_____________|
|   istorice)                    |        400 - 999|           4 |           8 |
|                                |_________________|_____________|_____________|
|6. Bacterii sulfito-reducatoare/|    1.000 - 2.999|           6 |          12 |
|   Clostridium perfringens      |_________________|_____________|_____________|
|   (inclusiv sporii)*2)         |    3.000 - 5.999|          12 |          24 |
|                                |_________________|_____________|_____________|
|                                |   6.000 - 19.999|          26 |          52 |
|                                |_________________|_____________|_____________|
|                                |  20.000 - 29.999|          52 |         104 |
|                                |_________________|_____________|_____________|
|7. Amoniu                       |  30.000 - 39.999|          78 |         156 |
|                                |_________________|_____________|_____________|
|8. Aluminiu*3)                  |  40.000 - 49.999|         104 |         208 |
|                                |_________________|_____________|_____________|
|9. Conductivitate               |  50.000 - 59.999|         130 |         260 |
|                                |_________________|_____________|_____________|
|10. Cloruri                     |  60.000 - 99.999|         183 |         365 |
|                                |_________________|_____________|_____________|
|11. Culoare                     |100.000 - 125.000|     365 + 1 |     730 + 1 |
|                                |_________________|proba pentru |proba pentru |
|12. Duritate totala (valoarea se|        > 125.000|fiecare      |fiecare      |
|    aplica in cazul in care se  |                 |25.000 mc/zi |25.000 mc/zi |
|    foloseste un procedeu de    |                 |de volum     |de volum     |
|    dedurizare)                 |                 |suplimentar  |suplimentar  |
|13. Fier total*4)               |                 |             |             |
|14. Gust                        |                 |             |             |
|15. Mangan*5)                   |                 |             |             |
|16. Miros                       |                 |             |             |
|17. Nitrati                     |                 |             |             |
|18. Nitriti                     |                 |             |             |
|19. Oxidabilitate*6) (sau carbon|                 |             |             |
|    organic total pentru care   |                 |             |             |
|    interpretarea se face in    |                 |             |             |
|    raport cu datele/rezultatele|                 |             |             |
|    istorice)                   |                 |             |             |
|20. pH                          |                 |             |             |
|21. Sodiu                       |                 |             |             |
|22. Sulfuri si hidrogen sulfurat|                 |             |             |
|23. Sulfati                     |                 |             |             |
|24. Turbiditate                 |                 |             |             |
|________________________________|_________________|_____________|_____________|
    *1) Sau orice alt parametru considerat reprezentativ pentru procedeul de dezinfectie.
    *2) Monitorizarea acestui parametru este necesara numai pentru apa provenita din sursele de suprafata. Se vor determina bacterii sulfito-reducatoare in loc de Clostridium perfringens pana la asigurarea capacitatii tehnice necesare.
    *3) Daca este folosit in tratarea apei.
    *4) Daca este folosit in tratarea apei sau se aplica procedeu de deferizare.
    *5) Daca se aplica un procedeu de reducere a acestuia.
    *6) KMnO4 la cald in mediu acid.

    Tabelul 2. Monitorizarea de audit a calitatii apei potabile la iesirea din statia de tratare si numarul de probe de prelevat anual

 ______________________________________________________________________________
|          Parametri de analizat         | Volum mediu de apa | Nr. de probe   |
|                                        | produs in mc/zi    | de prelevat/an |
|________________________________________|____________________|________________|
|1. E. coli                              |                < 20|              4 |
|                                        |____________________|________________|
|2. Enterococi                           |          20 - 1.999|             52 |
|                                        |____________________|________________|
|                                        |       2.000 - 5.999|            104 |
|                                        |____________________|________________|
|3. Clor rezidual total si liber*1)      |      6.000 - 19.999|            208 |
|                                        |____________________|________________|
|                                        |            > 20.000|            365 |
|________________________________________|____________________|________________|
|4. Bacterii coliforme                   |                < 20|              1 |
|                                        |____________________|________________|
|5. Numar de colonii la 22 grade C si    |             20 - 99|              1 |
|   37 grade C (interpretarea se face in |____________________|________________|
|   raport cu datele/rezultatele         |           100 - 399|              1 |
|   istorice)                            |____________________|________________|
|                                        |           400 - 999|              2 |
|                                        |____________________|________________|
|6. Bacterii sulfito-reducatoare/        |       1.000 - 2.999|              3 |
|   Clostridium perfringens (inclusiv    |____________________|________________|
|   sporii)*2)                           |       3.000 - 5.999|              4 |
|                                        |____________________|________________|
|7. Acrilamida*3)                        |      6.000 - 19.999|              5 |
|                                        |____________________|________________|
|8. Aluminiu*4)                          |     20.000 - 29.999|              6 |
|                                        |____________________|________________|
|9. Amoniu                               |     30.000 - 39.999|              8 |
|                                        |____________________|________________|
|10. Arsen                               |     40.000 - 49.999|             12 |
|                                        |____________________|________________|
|11. Benzen                              |     50.000 - 59.999|             12 |
|                                        |____________________|________________|
|12. Bor                                 |     60.000 - 99.999|             12 |
|                                        |____________________|________________|
|13. Bromati*5)                          |   100.000 - 125.000|   12 + 1 proba |
|                                        |____________________| pentru fiecare |
|14. Cianuri libere si totale            |           > 125.000| 25.000 mc/zi   |
|15. Dicloretan                          |                    | de volum       |
|16. Duritate totala (valoarea se aplica |                    | suplimentar    |
|    in cazul in care se foloseste un    |                    |                |
|    procedeu de dedurizare)             |                    |                |
|17. Fier total*6)                       |                    |                |
|18. Fluor                               |                    |                |
|19. Mangan*7)                           |                    |                |
|20. Mercur                              |                    |                |
|21. Nitrati                             |                    |                |
|22. Seleniu                             |                    |                |
|23. Sodiu                               |                    |                |
|24. Stibiu                              |                    |                |
|25. Pesticide*8)                        |                    |                |
|26. Tetracloretan si tricloretena       |                    |                |
|27. Trihalometani/THM*9)                |                    |                |
|________________________________________|____________________|________________|
    *1) Sau orice alt parametru considerat reprezentativ pentru procedeul de dezinfectie.
    *2) Monitorizarea acestui parametru este necesara numai pentru apa provenita din sursele de suprafata. Se vor determina bacterii sulfito-reducatoare in loc de Clostridium perfringens pana la asigurarea capacitatii tehnice necesare.
    *3) Daca este folosita in tratarea apei.
    *4) Daca este folosit in tratarea apei.
    *5) Daca apa este tratata cu ozon sau clor.
    *6) Daca este folosit in tratarea apei sau apa este supusa unui procedeu de deferizare.
    *7) Daca se aplica un procedeu de reducere a acestuia.
    *8) Pesticidele susceptibile de a fi prezente in apa trebuie analizate cu prioritate.
    *9) Daca apa este tratata cu clor.

    Tabelul 3. Monitorizarea de control a calitatii apei potabile la consumator si numarul de probe de prelevat anual

 ______________________________________________________________________________
|      Parametri de analizat     | Nr. de populatie| Nr. redus de| Nr. standard|
|                                | din zona de     | probe de    | de probe de |
|                                | distributie     | prelevat/an | prelevat/an |
|________________________________|_________________|_____________|_____________|
|1. E. coli                      |            < 100|           - |           4 |
|                                |_________________|_____________|_____________|
|2. Enterococi                   |          >/= 100|           - |          12 |
|                                |                 |             |  la fiecare |
|3. Bacterii coliforme           |                 |             |       5.000 |
|                                |                 |             |   locuitori |
|4. Clor rezidual total si       |                 |             |             |
|   liber*1)                     |                 |             |             |
|________________________________|_________________|_____________|_____________|
|5. Aluminiu*2)                  |            < 100|           2 |           4 |
|                                |_________________|_____________|_____________|
|6. Amoniu                       |        100 - 499|           2 |           4 |
|                                |_________________|_____________|_____________|
|7. Conductivitate               |      500 - 1.999|           3 |           6 |
|                                |_________________|_____________|_____________|
|8. Culoare                      |    2.000 - 4.999|           3 |           9 |
|                                |_________________|_____________|_____________|
|9. Duritate totala (valoarea se |   5.000 - 14.999|           6 |          24 |
|   aplica in cazul in care se   |_________________|_____________|_____________|
|   foloseste un procedeu        |  15.000 - 29.999|          12 |          52 |
|   de dedurizare)               |_________________|_____________|_____________|
|                                |  30.000 - 99.999|          24 |         104 |
|                                |_________________|_____________|_____________|
|10. Fier total*3)               |100.000 - 149.999|          76 |         156 |
|                                |_________________|_____________|_____________|
|11. Gust                        |150.000 - 199.999|         104 |         208 |
|                                |_________________|_____________|_____________|
|12. Miros                       |200.000 - 299.999|         130 |         260 |
|                                |_________________|_____________|_____________|
|13. Nitrati                     |300.000 - 499.999|         186 |         390 |
|                                |_________________|_____________|_____________|
|14. Nitriti                     |        > 500.000|         315 |     630 + 3 |
|15. Oxidabilitate*4) (sau carbon|                 |             |probe pentru |
|    organic total pentru care   |                 |             |fiecare      |
|    interpretarea se face in    |                 |             |5.000        |
|    raport cu datele/rezultatele|                 |             |locuitori    |
|    istorice)                   |                 |             |             |
|16. pH                          |                 |             |             |
|17. Turbiditate                 |                 |             |             |
|________________________________|_________________|_____________|_____________|
    *1) Sau orice alt parametru considerat reprezentativ pentru procedeul de dezinfectie.
    *2) Daca este folosit in tratarea apei.
    *3) Daca este folosit in tratarea apei sau se aplica procedeu de deferizare.
    *4) KMnO4 la cald in mediu acid.

    Tabelul 4. Monitorizarea de audit a calitatii apei potabile la consumator si numarul de probe de prelevat anual

 ______________________________________________________________________________
|          Parametri de analizat         | Nr. de populatie   | Nr. de probe   |
|                                        | din zona de        | de prelevat/an |
|                                        | distributie        |                |
|________________________________________|____________________|________________|
|1. E. coli                              |               < 100|              4 |
|                                        |____________________|________________|
|2. Enterococi                           |             >/= 100|       12 probe |
|3. Clor rezidual liber si total*1)      |                    |pentru fiecare  |
|                                        |                    |5.000 locuitori |
|________________________________________|____________________|________________|
|4. Acrilamida*2)                        |               < 100|              1 |
|                                        |____________________|________________|
|5. Arsen                                |           100 - 499|              1 |
|                                        |____________________|________________|
|6. Benzen                               |         500 - 1.999|              1 |
|                                        |____________________|________________|
|7. Benz(a)piren                         |       2.000 - 4.999|              2 |
|                                        |____________________|________________|
|8. Bor                                  |      5.000 - 14.999|              3 |
|                                        |____________________|________________|
|9. Bromati*3)                           |     15.000 - 29.999|              4 |
|                                        |____________________|________________|
|10. Cadmiu                              |     30.000 - 99.999|              5 |
|                                        |____________________|________________|
|11. Cianuri libere si totale            |   100.000 - 149.999|              6 |
|                                        |____________________|________________|
|12. Clorura de vinii                    |   150.000 - 199.999|              8 |
|                                        |____________________|________________|
|13. Crom                                |   200.000 - 299.999|             12 |
|                                        |____________________|________________|
|14. Cupru                               |   300.000 - 499.999|   12 + 1 proba |
|                                        |____________________|suplimentara    |
|15. Dicloretan                          |           > 500.000|pentru fiecare  |
|16. Duritate totala*4)                  |                    |100.000         |
|17. Epiclorhidrina                      |                    |locuitori       |
|18. Fluor                               |                    |                |
|19. Hidrocarburi policiclice aromatice  |                    |                |
|20. Mercur                              |                    |                |
|21. Nichel                              |                    |                |
|22. Nitrati                             |                    |                |
|23. Nitriti                             |                    |                |
|24. Pesticide*5)                        |                    |                |
|25. Plumb                               |                    |                |
|26. Seleniu                             |                    |                |
|27. Stibiu                              |                    |                |
|28. Tetracloretan si tricloretena       |                    |                |
|29. Trihalometani/THM*6)                |                    |                |
|________________________________________|____________________|________________|
    *1) Sau orice alt parametru considerat reprezentativ pentru procedeul de dezinfectie.
    *2) Daca este folosita in tratarea apei.
    *3) Daca apa este tratata cu ozon sau clor.
    *4) Daca se aplica un procedeu de durizare.
    *5) Pesticidele susceptibile de a fi prezente trebuie analizate cu prioritate.
    *6) Daca apa este tratata cu clor.

    Tabelul 5. Monitorizarea de control a calitatii apei imbuteliate in sticle sau alte recipiente si a ghetii fabricate din apa potabila, destinata consumului uman, si numarul de probe de prelevat anual

 ______________________________________________________________________________
|      Parametri de analizat     |  Volum de apa   | Nr. de probe| Nr. de probe|
|                                |  produs in mc   | de prelevat | de prelevat |
|                                |  medie pe un an | inainte de  | dupa        |
|                                |                 | imbuteliere/| imbuteliere/|
|                                |                 | an          | an          |
|________________________________|_________________|_____________|_____________|
|1. E. coli                      |          </= 10 |                         3 |
|2. Enterococi                   |                 |                           |
|3. Pseudomonas aeruginosa       |                 |                           |
|4. Numar de colonii la          |_________________|___________________________|
|   22 grade C si 37 grade C     |     > 10 </= 60 |                         6 |
|   (interpretarea se face in    |                 |                           |
|   raport cu datele/rezultatele |                 |                           |
|   istorice)                    |                 |                           |
|5. Bacterii coliforme           |                 |                           |
|6. Culoare                      |                 |                           |
|7. Conductivitate               |_________________|___________________________|
|8. Gust                         |            > 60 |    1 pentru fiecare 10 mc |
|9. Miros                        |                 |    imbuteliati            |
|10. pH                          |                 |                           |
|11. Turbiditate                 |                 |                           |
|12. Aluminiu*1)                 |                 |                           |
|13. Amoniu                      |                 |                           |
|14. Duritate totala             |                 |                           |
|15. Fier total                  |                 |                           |
|16. Nitrati                     |                 |                           |
|17. Nitriti                     |                 |                           |
|18. Oxidabilitate*2) (sau carbon|                 |                           |
|    organic total pentru care   |                 |                           |
|    interpretarea se face in    |                 |                           |
|    raport cu datele/rezultatele|                 |                           |
|    istorice)                   |                 |                           |
|________________________________|_________________|___________________________|
    *1) Daca este folosit in tratarea apei.
    *2) KMnO4 la cald in mediu acid.

    Tabelul 6. Monitorizarea de audit a calitatii apei imbuteliate in sticle sau alte recipiente si a ghetii alimentare si numarul de probe de prelevat anual

 ______________________________________________________________________________
|   Parametri de analizat  | Volum de   | Nr. de  | Nr. de probe | Nr. de probe|
|                          | apa produs,| probe de| de prelevat  | de prelevat |
|                          | mc medie   | prelevat| inainte de   | dupa        |
|                          | pe un an   | din     | imbuteliere/ | imbuteliere/|
|                          |            | sursa/an| an           | an          |
|__________________________|____________|_________|______________|_____________|
|1. Numar de colonii la    |     </= 10 |                                    1 |
|   22 grade C si          |            |                                      |
|   37 grade C             |            |                                      |
|   (interpretarea se face |            |                                      |
|   in raport cu datele/   |            |                                      |
|   rezultatele istorice)  |            |                                      |
|2. Bacterii coliforme     |            |                                      |
|3. Pseudomonas aeruginosa |            |                                      |
|4. E. coli                |____________|______________________________________|
|5. Enterococi             |     </= 60 |                                    1 |
|6. Acrilamida             |            |                                      |
|7. Aluminiu               |            |                                      |
|8. Arsen                  |            |                                      |
|9. Benzen                 |            |                                      |
|10. Benzo(a)piren         |            |                                      |
|11. Bor                   |            |                                      |
|12. Bromati               |            |                                      |
|13. Cadmiu                |            |                                      |
|14. Cianuri               |____________|______________________________________|
|15. Cloruri               |       > 60 |              1 pentru fiecare 200 mc |
|16. Clorura de vinil      |            |              imbuteliati             |
|17. Crom                  |            |                                      |
|18. Cupru                 |            |                                      |
|19. Duritate totala       |            |                                      |
|20. Epiclorhidrina        |            |                                      |
|21. Fier total            |            |                                      |
|22. Fluor                 |            |                                      |
|23. Hidrocarburi          |            |                                      |
|    policiclice aromatice |            |                                      |
|24. Mangan                |            |                                      |
|25. Mercur                |            |                                      |
|26. Nitrati               |            |                                      |
|27. Nichel                |            |                                      |
|28. Pesticide             |            |                                      |
|29. Plumb                 |            |                                      |
|30. Seleniu               |            |                                      |
|31. Sodiu                 |            |                                      |
|32. Stibiu                |            |                                      |
|33. Trihalometani/THM*1)  |            |                                      |
|34. Tetracloretan si      |            |                                      |
|    tricloretena          |            |                                      |
|35. Tritiu                |            |                                      |
|36. Activitate alfa       |            |                                      |
|    globala               |            |                                      |
|37. Activitate beta       |            |                                      |
|    globala               |            |                                      |
|__________________________|____________|______________________________________|
    *1) Daca apa este tratata cu clor.

    Tabelul 7. Monitorizarea de control a calitatii apei folosite in industria alimentara
    Frecventa anuala de prelevare si analiza a probelor de catre producator

 ______________________________________________________________________________
|      Parametri de analizat     |  Volum de apa      |Nr. de     |Nr. de probe|
|                                |  produs in metrii  |probe de   |de prelevat |
|                                |  cubi calculati ca |prelevat   |la punctul  |
|                                |  medie pe un an    |din sursa/ |de          |
|                                |                    |an         |utilizare/an|
|________________________________|____________________|___________|____________|
|1. E. coli                      |             </= 10 |                      2 |
|2. Enterococi                   |                    |                        |
|3. Numar de colonii la          |                    |                        |
|   22 grade C si 37 grade C     |____________________|________________________|
|   (interpretarea se face in    |       > 10 </= 100 |                      3 |
|   raport cu datele/rezultatele |____________________|________________________|
|   istorice)                    |    > 100 </= 1.000 |                      9 |
|4. Bacterii coliforme           |                    |                        |
|5. Bacterii sulfito-reducatoare/|                    |                        |
|   Clostridium perfringens      |____________________|________________________|
|   (inclusiv sporii)*1)         | > 1.000 </= 10.000 |   4 + 3 pentru fiecare |
|                                |                    |   1.000 mc folositi    |
|6. Culoare                      |                    |                        |
|7. Gust                         |____________________|                        |
|8. Miros                        |> 10.000 </= 100.000|                        |
|9. pH                           |                    |                        |
|10. Conductivitate              |                    |                        |
|11. Turbiditate                 |____________________|                        |
|12. Aluminiu*2)                 |          > 100.000 |                        |
|13. Amoniu                      |                    |                        |
|14. Duritate totala             |                    |                        |
|15. Fier total                  |                    |                        |
|16. Nitrati                     |                    |                        |
|17. Nitriti                     |                    |                        |
|________________________________|____________________|________________________|
    *1) Monitorizarea acestui parametru este necesara numai pentru apa provenita din sursele de suprafata. Se vor determina bacterii sulfito-reducatoare in loc de Clostridium perfringens pana la asigurarea capacitatii tehnice necesare.
    *2) Daca este folosit in tratarea apei.

    Tabelul 8. Monitorizarea de audit a calitatii apei utilizate in industria alimentara
    Frecventa anuala de prelevare si analiza a probelor

 ______________________________________________________________________________
|      Parametri de analizat     |  Volum de apa      | Nr. de    |Nr. de probe|
|                                |  utilizat in       | probe de  |de prelevat |
|                                |  metrii cubi/zi    | prelevat  |din punctul |
|                                |                    | din sursa |de utilizare|
|________________________________|____________________|___________|____________|
|1. E. coli                      |             </= 10 |                      1 |
|2. Enterococi                   |                    |                        |
|3. Bacterii coliforme           |                    |                        |
|4. Bacterii sulfito-reducatoare/|____________________|________________________|
|   Clostridium perfringens      |     > 10 </= 100 > |                      2 |
|   (inclusiv sporii)*1)         |      100 </= 1.000 |                        |
|5. Acrilamida                   |                    |                        |
|6. Aluminiu                     |                    |                        |
|7. Arsen                        |                    |                        |
|8. Benzen                       |                    |                        |
|9. Benzo(a)piren                |                    |                        |
|10. Bor                         |                    |                        |
|11. Bromati                     |                    |                        |
|12. Cadmiu                      |                    |                        |
|13. Cianuri                     |____________________|________________________|
|14. Cloruri                     | > 1.000 </= 10.000 |   1 + 1 pentru fiecare |
|15. Clor rezidual*2)            |                    |   3.300 mc folositi    |
|16. Clorura de vinil            |                    |                        |
|17. Crom                        |                    |                        |
|18. Cupru                       |                    |                        |
|19. Duritate totala             |                    |                        |
|20. Epiclorhidrina              |                    |                        |
|21. Fier total                  |                    |                        |
|22. Fluor                       |                    |                        |
|23. Hidrocarburi policiclice    |                    |                        |
|    aromatice                   |                    |                        |
|24. Mangan                      |                    |                        |
|25. Mercur                      |____________________|________________________|
|26. Nitrati                     |> 10.000 </= 100.000|   3 + 1 pentru fiecare |
|27. Nichel                      |                    |   10.000 mc folositi   |
|28. Oxidabilitate*3) (sau carbon|                    |                        |
|    organic total pentru care   |                    |                        |
|    interpretarea se face in    |                    |                        |
|    raport cu datele/rezultatele|                    |                        |
|    istorice)                   |                    |                        |
|29. Pesticide                   |                    |                        |
|30. Plumb                       |                    |                        |
|31. Seleniu                     |                    |                        |
|32. Sodiu                       |                    |                        |
|33. Stibiu                      |____________________|________________________|
|34. Trihalometani/THM*4)        |           > 10.000 |  10 + 1 pentru fiecare |
|35. Tetracloretan si            |                    |  25.000 mc folositi    |
|    tricloretena                |                    |                        |
|36. Tritiu                      |                    |                        |
|37. Activitate alfa globala     |                    |                        |
|38. Activitate beta globala     |                    |                        |
|________________________________|____________________|________________________|
    *1) Monitorizarea acestui parametru este necesara numai pentru apa provenita din sursele de suprafata. Se vor determina bacterii sulfito-reducatoare in loc de Clostridium perfringens pana la asigurarea capacitatii tehnice necesare.
    *2) Sau orice alt parametru reprezentativ pentru procedeul de dezinfectie.
    *3) KMnO4 la cald in mediu acid.
    *4) Daca apa este tratata cu clor.

    Tabelul 9. Criterii pentru interpretarea valorilor de radioactivitate si modul de actiune

 ______________________________________________________________________________
| Parametru | Valoarea determinata  |               Mod de actiune             |
|           | comparativ cu         |                                          |
|           | valoarea prevazuta in |                                          |
|           | tabelul 3 din anexa 1 |                                          |
|           | la Legea nr. 458/2002 |                                          |
|___________|_______________________|__________________________________________|
|Activitate | mai mica              | apa corespunde calitativ si se continua  |
|globala    |                       | monitorizarea de rutina                  |
|           |_______________________|__________________________________________|
|           | mai mare              | se evalueaza contributia K-40            |
|           |                       | se determina continutul radio-activ      |
|           |                       | specific si se calculeaza doza efectiva  |
|___________|_______________________|__________________________________________|
|Doza       | mai mica              | apa corespunde calitativ si se continua  |
|efectiva   |                       | monitorizarea                            |
|           |_______________________|__________________________________________|
|           | mai mare, dar mai     | se informeaza autoritatea teritoriala de |
|           | mica de 1 mSv/an*     | sanatate publica                         |
|           |                       | se analizeaza cu producatorul si         |
|           |                       | distribuitorul cauzele posibile si se iau|
|           |                       | masuri de remediere                      |
|           |                       | dupa caz, se repeta determinarile sau se |
|           |                       | intensifica frecventa recoltarilor de    |
|           |                       | probe                                    |
|           |_______________________|__________________________________________|
|           | mai mare dar 1 mSv/an,| se informeaza Institutul de Sanatate     |
|           | dar mai mica de       | Publica la care este arondat             |
|           | 5 mSv/an*             | autoritatea teritoriala de sanatate      |
|           |                       | publica                                  |
|           |                       | se fac evaluari ale impactului potential |
|           |                       | pe sanatate si ale eficacitatii unor     |
|           |                       | masuri de interventie                    |
|           |                       | se iau masuri de remediere pe baza       |
|           |                       | evaluarii cost/beneficiu                 |
|           |_______________________|__________________________________________|
|           | mai mare 5 mSv/an*    | din punct de vedere al radioactivitatii, |
|           |                       | apa nu este buna de consum               |
|           |                       | se iau masuri imediate pentru a reduce   |
|           |                       | dozele la valori sub 1 mSv/an            |
|___________|_______________________|__________________________________________|
|Tritiu     | mai mica              | apa este buna de consum si se continua   |
|           |                       | monitorizarea de rutina                  |
|           |_______________________|__________________________________________|
|           | mai mare dar sub      | se informeaza autoritatea teritoriala de |
|           | 300 Bq/l              | sanatate publica                         |
|           |                       | se analizeaza cu producatorul si         |
|           |                       | distribuitorul cauzele posibile si se iau|
|           |                       | masuri de remediere                      |
|           |                       | dupa caz, se repeta determinarile sau se |
|           |                       | intensifica frecventa recoltarilor de    |
|           |                       | probe                                    |
|           |                       | se cauta prezenta si a altor             |
|           |                       | radionuclizi artificiali si se           |
|           |                       | calculeaza doza efectiva totala          |
|           |_______________________|__________________________________________|
|           | mai mare de 300 Bq/l, | se informeaza Institutul de Sanatate     |
|           | dar sub 900 Bq/l      | Publica la care este arondat             |
|           |                       | autoritatea teritoriala de sanatate      |
|           |                       | publica                                  |
|           |                       | se fac evaluari ale impactului potential |
|           |                       | asupra sanatatii si ale eficacitatii unor|
|           |                       | masuri de interventie                    |
|           |                       | pe baza evaluarii cost/beneficiu, se iau |
|           |                       | masuri de remediere                      |
|           |_______________________|__________________________________________|
|           | mai mare de 900 Bq/l  | din punct de vedere al radioactivitatii  |
|           |                       | apa nu este buna de consum si se iau     |
|           |                       | masuri imediate pentru a reduce          |
|           |                       | concentratia sub 100 Bq/l                |
|___________|_______________________|__________________________________________|
    * - valoarea se reduce corespunzator daca exista expunere suplimentara a populatiei si pe alte cai (expunere gamma externa, expunere interna - inhalare, ingerare de produse alimentare contaminate radioactiv etc.).

    FISA nr. 1 DE EVALUARE SI INSPECTIE SANITARA

    STATIA DE TRATARE A APEI

    I. Informatii generale

    1. Data inspectiei ........../........../..........
    2. Obiectivul ............. ............ ................... ..............
                      Sursa       Captare     Statia de tratare    Distributie
    3. Efectuata de .......................... ...............................
                          Numele persoanei                 Autoritatea
    4. Numele furnizorului ......................... ........................
                                    Judetul             Statia de tratare
    5. Adresa .................................................................
    6. Seful statiei de tratare ...............................................
    7. Anul punerii in functiune ..............................................
    8. Zona de aprovizionare ................. Populatia deservita ............
    9. Capacitatea statiei de tratare Proiectata .......... Actuala ...........
                                                  _        _
    10. Zona de protectie: Imprejmuita           |_| Da / |_| Nu
                                                  _        _
                           Imprejmuita si pazita |_| Da / |_| Nu

    II. Sursa

    1. Tipul sursei de apa .......... .......... .......... ......... .........
                            Lac de                                      Izvor
                            acumulare   Fluviu      Rau       Foraj    (Altele)

    III. Captarea

    1.   Este captarea adecvata din punct de vedere al:

         Amplasarii             Intretinerii             Tipului
          _        _             _        _               _        _
         |_| Da / |_| Nu        |_| Da / |_| Nu          |_| Da / |_| Nu
                                        _        _
    Surselor de poluare din vecinatate |_| Da / |_| Nu

    IV. Procesul de tratare aplicat

    1. Site fine ..............................................................
    2. Deznisipatoare .........................................................
    3. Treapta de retinere a uleiurilor si substantelor grase .................
    4. Presedimentare .........................................................
    5. Predezinfectie/oxidare .................. ..................
                                    Clor                Ozon
    6. Tratament cu carbune activ .............................................
    7. Aerare .................................................................
    8. Coagulare si floculare ............... ................ ................
                                    Var           Aluminiu         Altele
    9. Sedimentare ................... ................... ....................
                     Dreptunghiular          Radial                Altele
    10. Filtrare ..................... ................... ....................
                       Lenta                Rapida           Carbune granulat
    11. Dezinfectie .................. ................... ....................
                          Clor               Ozon                  Altele
    12. Alte procedee (specificati): ..........................................

    V. Sedimentare

    1. Nr. de tancuri/bazine de sedimentare: ..................................
    2. Frecventa indepartarii namolului .......................................
    3. Tipul procedeului de decolmatare .......................................
    4. Metoda de depozitare a namolului .......................................
    5. Aspectul general legat de limpezimea apei ..............................
    6. Turbiditatea (NTU) la intrare: ............. (NTU) la iesire ...........

    VI. Filtrare

    1. Nr. de filtre ..........................................................
    2. Viteza de filtrare .....................................................
    3. Functionarea filtrului .................................................
    4. Grosimea stratului de pietris ..........................................
    5. Grosimea stratului de nisip si granulozitatea ..........................

    VII. Spalarea in flux invers a filtrelor

    1. Criteriile de incepere a spalarii in flux invers .......................
       Aer: ...............................  ..................................
                    Debitul                            Durata Timpul
       Apa: ...............................  ..................................
                    Debitul                            Durata Timpul
    2. Distributia volumelor de aer si apa in patul de nisip:
        ...................................  ..................................
                    Uniforma                           Neuniforma
    3. Volumul de apa curata pentru spalarea in flux invers: ..................
    4. Au aparut "bulgari" de namol sau fisuri in patul filtrant?
                    Inaintea spalarii in flux invers ..........................
                    Dupa spalarea in flux invers ..............................
    5. Unde este dirijata apa de spalare? .....................................

    VIII. Clorinarea

    1. Au existat intreruperi in clorinarea apei? .............................
    2. Frecventa intreruperilor: ..............................................
    3. Cauza intreruperii: ....................................................
    4. Tipul substantei chimice utilizate: ....................................
    5. Dozarea substantei chimice: ............................................
    6. Echipament si masuri de siguranta: .....................................
    7. Stocuri de rezerva de dezinfectant: ................. Cantitatea .......
    8. Conditii de depozitare: ................................................

    IX. Rezervor/rezervoare cu apa potabila

    1. Nr. de rezervoare: .....................................................
    2. Capacitatea fiecarui rezervor, mc: .....................................
    3. Concentratia de clor rezidual liber: ...................................
    4. pH: ....................................................................
    5. Reactivi utilizati pentru ajustarea pH-ului si doza: ...................
    6. Exista scurgeri din rezervor? ..........................................
    7. Este rezervorul acoperit si inchis corespunzator? ......................
    8. Exista urme de substante straine in rezervor? ..........................
    9. Sunt ventilele de aer si conductele de preaplin protejate cu site? .....

    X. Controlul procesului de tratare
                                  Da               Nu             Frecvent
    1. Testul Jar:          ................ ................. ................
    2. pH:                  ................ ................. ................
    3. Clor rezidual liber: ................ ................. ................
    4. Culoare:             ................ ................. ................
    5. Turbiditate:         ................ ................. ................
    6. E. Coli/SF:          ................ ................. ................
    7. Altele:              ................ ................. ................

    EVALUARE SANITARA

    XI. Controlul inregistrarilor/documentelor

    1. Consumul de reactivi: ..................................................
    2. Testele utilizate pentru controlul procesului de tratare: ..............
    3. Examinarea bacteriologica: .............................................
    4. Clorul rezidual: .......................................................
    5. Altele: ................................................................

    XII. Intretinere
                                      Curatare             Calibrare/ungere
    1. Gratare/Site:             ................... ..........................
    2. Pompe:                    ................... ..........................
    3. Dozatoare pentru clor     ................... ..........................
    4. Dozatoare pentru aluminiu ................... ..........................
    5. Instrumente de masura si
       control:                  ................... ..........................
    6. Gospodarire in general:   ................... ..........................
    7. Depozitarea reactivilor:  ................... ..........................
                                      Adecvata               Inadecvata

    XIII. Personal

    1. Nr. angajatilor: ........................ ..............................
                              Permanenti                   Temporari
    2. Nivelul de pregatire al sefului statiei de tratarea apei si a operatorului sef: .............................................................
    3. Vechimea in statia de tratare: .........................................
    4. Vechimea in serviciile de tratare a apei: ..............................

    XIV. Reclamatii primite

    1. De la operatori: .......................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    2. De la conducere: .......................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    XV. Probleme existente:
                                          Da       Nu      Descrierea problemei
    1. Sitele fine:                     ........ ........  ....................
    2. Camera cu pietris:               ........ ........  ....................
    3. Treapta de retinere a uleiurilor
       si substantelor grase:           ........ ........  ....................
    4. Presedimentarea:                 ........ ........  ....................
    5. Carbunele activ:                 ........ ........  ....................
    6. Aerarea:                         ........ ........  ....................
    7. Coagularea si flocularea:        ........ ........  ....................
    8. Sedimentarea:                    ........ ........  ....................
    9. Filtrarea:                       ........ ........  ....................
    10. Dezinfectia:                    ........ ........  ....................
    11. Alte procese:                   ........ ........  ....................
    12. Controlul procesului (X):       ........ ........  ....................
    13. Controlul inregistrarilor (XI): ........ ........  ....................
    14. Intretinerea (XII):             ........ ........  ....................

    XVI. Diagrama de flux a statiei de tratarea apei (anexati diagrama)

    XVII. Masurile de remediere recomandate

    1. Masuri care trebuie luate imediat: .....................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    2. Masuri pe termen mediu: ................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    XVIII. Au fost solutionate problemele identificate la inspectia precedenta?
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    Semnatura medicului igienist/inspectorului: ...............................
    Semnatura producatorului ..................................................

    FISA nr. 2 DE EVALUARE SI INSPECTIE SANITARA

    RETEAUA DE DISTRIBUTIE

    I. Locul verificat (zona de aprovizionare): ...............................
    1. Informatii generale: Autoritatea de Sanatate Publica ...................
                            Localitatea .......................................
    2. Cod/Adresa .............................................................
    3. Semnatura reprezentantului Autoritatii de apa/Comunitatii ..............
    4. Data inspectiei ........................................................
    5. Proba de apa prelevata ............ Nr. probei ........... CF. .........

    II. Informatii pentru evaluarea riscului                           Risc
                                                                  _        _
    1. Exista vreun punct de scurgere intre sursa si rezervor    |_| Da / |_| Nu

    2. Caminele de vizitare sunt protejate (inclusiv              _        _
       dpdv sanitar)                                             |_| Da / |_| Nu

    Daca exista un rezervor
                                                                  _        _
    3. Este el acoperit si protejat potrivit cerintelor de ordin |_| Da / |_| Nu
       sanitar
                                                                  _        _
    4. Sunt ventilele protejate potrivit cerintelor de ordin     |_| Da / |_| Nu
       sanitar
                                                                  _        _
    5. Prezinta rezervorul fisuri sau sparturi                   |_| Da / |_| Nu
                                                                  _        _
    6. Exista pierderi in sistemul de distributie                |_| Da / |_| Nu
                                                                  _        _
    7. Este pavata si imprejmuita zona din jur                   |_| Da / |_| Nu
                                                                  _        _
    8. Se acumuleaza apa in jurul rezervorului (este necesara    |_| Da / |_| Nu
       drenarea)
                                                                  _        _
    9. Exista deseuri solide pe o raza de 10 m in jurul          |_| Da / |_| Nu
       rezervorului
                                                                  _        _
    10. Este marginea rezervorului fisurata sau erodata          |_| Da / |_| Nu
                                                                  _        _
    11. Exista pierderi la robinetul de golire                   |_| Da / |_| Nu

    Scorul riscului de contaminare: 10 - 11 = foarte mare
                                     6 -  9 = mare
                                     3 -  5 = mediu
                                     0 -  2 = mic

    III. Rezultate si recomandari

    Au fost identificate urmatoarele puncte cu risc ............... (nr. 1 - 11)
    Masuri de remediere
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    Semnatura medicului igienist/inspectorului:
    ...........................................

    FISA nr. 3 DE EVALUARE SI INSPECTIE SANITARA

    Fantana Publica

    I. Locul verificat: ........................................................

    1. Informatii generale: Autoritatea de Sanatate Publica ...................
                            Localitatea .......................................
    2. Cod/Adresa .............................................................
    3. Semnatura reprezentantului Autoritatii de apa/Comunitatii ..............
    4. Data inspectiei ........................................................
    5. Proba de apa prelevata ............ Nr. probei ........... CF. .........

    II. Informatii pentru evaluarea riscului                           Risc
                                                                  _        _
    1. Exista vreun punct de scurgere intre sursa si rezervor    |_| Da / |_| Nu
                                                                  _        _
    2. Caminele de vizitare sunt protejate (inclusiv potrivit    |_| Da / |_| Nu
       cerintelor de ordin sanitar)

    Daca exista un rezervor
                                                                  _        _
    3. Este el acoperit si protejat potrivit cerintelor de ordin |_| Da / |_| Nu
       sanitar
                                                                  _        _
    4. Sunt ventilele protejate potrivit cerintelor de ordin     |_| Da / |_| Nu
       sanitar
                                                                  _        _
    5. Prezinta rezervorul fisuri sau sparturi                   |_| Da / |_| Nu
                                                                  _        _
    6. Exista pierderi in sistemul de distributie                |_| Da / |_| Nu
                                                                  _        _
    7. Este pavata si imprejmuita zona din jur                   |_| Da / |_| Nu
                                                                  _        _
    8. Se acumuleaza apa in jurul rezervorului (este necesara    |_| Da / |_| Nu
       drenarea)
                                                                  _        _
    9. Exista deseuri solide pe o raza de 10 m in jurul          |_| Da / |_| Nu
       rezervorului
                                                                  _        _
    10. Este marginea rezervorului fisurata sau erodata          |_| Da / |_| Nu
                                                                  _        _
    11. Exista pierderi la robinetul de golire                   |_| Da / |_| Nu

    Scorul riscului de contaminare: 10 - 11 = foarte mare
                                     6 -  9 = mare
                                     3 -  5 = mediu
                                     0 -  2 = mic

    III. Rezultate si recomandari

    Au fost identificate urmatoarele puncte cu risc ............... (nr. 1 - 11)
    Masuri de remediere
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    Semnatura medicului igienist/inspectorului:
    ...........................................

    ANEXA 2

                             PROCEDURA
    de autorizare sanitara a productiei si distributiei apei potabile

    Art. 1
    (1) Utilizarea in scopul consumului public a unei ape preluate dintr-un mediu natural se autorizeaza sanitar de catre autoritatea teritoriala de sanatate publica.
    (2) Nu este supusa autorizarii sanitare utilizarea apei preluate dintr-un mediu natural pentru consumul personal al unei familii.
    Art. 2
    (1) Autorizarea sanitara se face in baza dosarului depus de catre producatorul/distribuitorul de apa potabila, a referatului si a fiselor de evaluare intocmite de autoritatea teritoriala de sanatate publica pentru sistemul de aprovizionare in cauza.
    (2) Dosarul trebuie sa contina:
    a) informatii care sa permita evaluarea calitatii apei la sursa si variatiile posibile de calitate si cantitate pe o perioada de cel putin un an;
    b) evaluarea riscurilor posibile de modificare a calitatii apei la sursa;
    c) studiul hidrogeologic si zonele de protectie sanitara;
    d) planul de masuri pentru controlul riscurilor identificate si studiile efectuate pentru justificarea alegerii produselor si procedeelor de tratare;
    e) specificarea masurilor preconizate pentru ca apa produsa sa corespunda cerintelor de calitate inainte de a fi distribuita si pentru reducerea potentialului de dizolvare a plumbului, cuprului si nichelului in apa produsa;
    f) schema sistemului de producere si de distributie a apei.
    (3) Referatul de evaluare se redacteaza conform prevederilor legale in vigoare privind autorizarea sanitara si stabileste conditiile de exploatare, regimul de protectie sanitara, produsele folosite si procedeele tehnologice de tratare, programul de monitorizare a calitatii apei.
    (4) La evaluarea si inspectia sanitara a statiei de tratare a apei potabile se utilizeaza fisa de evaluare nr. 1 prevazuta in anexa la Normele de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile. In cazul evaluarii si inspectiei sanitare a sistemului de distributie si a rezervorului de inmagazinare se utilizeaza fisa de evaluare nr. 2 prevazuta in anexa la aceleasi norme. Fisa de evaluare nr. 1, utilizata pentru statia de tratare a apei potabile, se completeaza numai de catre personal cu studii superioare calificat in acest scop, fisa de evaluare nr. 2, utilizata pentru sistemul de distributie si rezervorul de inmagazinare, poate fi completata si de catre personal cu studii medii, calificat in acest scop.
    Art. 3
    Dosarele pentru autorizarea sanitara se trimit pentru evaluare institutelor de sanatate publica in urmatoarele situatii:
    a) daca exista o captare in afara limitelor judetului unde sunt situate localitatile interesate;
    b) daca se utilizeaza o sursa de apa a carei calitate nu se incadreaza in categoria de folosinta.
    Art. 4
    (1) Anual, in primul trimestru, producatorul/distribuitorul de apa potabila trebuie sa prezinte autoritatii teritoriale de sanatate publica o declaratie privind conditiile in care va functiona in anul respectiv.
    (2) Autoritatea teritoriala de sanatate publica, in termen de 30 de zile de la inregistrarea declaratiei, va transmite producatorului/distribuitorului de apa potabila un referat de evaluare ce trebuie sa cuprinda evaluarea conditiilor de functionare, a programului de monitorizare a calitatii apei potabile si, daca este cazul, masurile ce trebuie aplicate de producator/distribuitor sau de consumator pentru conformarea cu prevederile Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile.
    (3) Declaratia si concluziile referatului de evaluare se afiseaza la sediul primariei si se publica in cotidianul local.
    (4) Declaratia si referatul trebuie sa contina urmatoarele elemente:
    a) datele de identificare a producatorului/distribuitorului de apa potabila;
    b) datele de identificare a statiei de tratare a apei;
    c) zona/zonele de aprovizionare cu apa potabila;
    d) programul de distributie a apei potabile catre consumatori;
    e) programul de monitorizare a calitatii apei potabile pentru anul in curs, costurile de realizare si nominalizarea laboratorului/laboratoarelor care efectueaza programul de monitorizare.
    Art. 5
    Extinderea sau modificarea instalatiilor publice de captare, de aductiune, de tratare sau de distributie a apei este supusa autorizarii sanitare de catre autoritatea teritoriala de sanatate publica.
    Art. 6
    Extinderea sau modificarea instalatiilor private prin noi bransamente se face cu notificarea autoritatii teritoriale de sanatate publica prin transmiterea copiei de pe acordul emis de producatorul local de apa.
    Art. 7
    (1) Persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice care au ca obiect de activitate imbutelierea apei pentru consum uman trebuie sa prezinte pentru autorizarea sanitara un dosar care sa contina urmatoarele elemente:
    a) informatii care sa permita evaluarea calitatii apei la sursa si variatiile posibile de calitate pentru o perioada de cel putin un an;
    b) studiul hidrogeologic si zonele de protectie sanitara conform prevederilor legale in vigoare;
    c) volumul de apa estimat a fi imbuteliat anual;
    d) studiile efectuate pentru justificarea alegerii produselor si procedeelor de tratare a apei;
    e) specificarea masurilor preconizate pentru ca apa produsa sa corespunda cerintelor de calitate inainte de a fi imbuteliata;
    f) schema sistemului de captare, tratare/corectare si imbuteliere;
    g) avizul sanitar pentru recipientele de imbuteliere;
    h) programul de monitorizare a calitatii apei la sursa si a apei imbuteliate.
    (2) Referatul de evaluare se redacteaza conform prevederilor legale in vigoare privind autorizarea sanitara si trebuie sa stabileasca conditiile de exploatare, regimul de protectie sanitara, produsele folosite si procedeele tehnologice de tratare, programul de monitorizare a calitatii apei.
    Art. 8
    Utilizarea materialelor, a produselor si procedeelor de tratare a apei imbuteliate destinate consumului uman este conditionata de obtinerea avizului sanitar.
    Art. 9
    Persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice care au ca obiect de activitate fabricarea ghetii din apa potabila, ambalarea, depozitarea si transportul ghetii trebuie sa prezinte pentru autorizarea sanitara un dosar care sa contina urmatoarele elemente:
    a) informatii care sa permita evaluarea calitatii apei la sursa si variatiile posibile de calitate pe o perioada de cel putin un an;
    b) studiul hidrogeologic si zonele de protectie sanitara, dupa caz;
    c) volumul de apa estimat a fi prelucrat anual;
    d) studiile efectuate pentru justificarea alegerii produselor si procedeelor de tratare;
    e) specificarea masurilor preconizate pentru ca apa produsa sa corespunda cerintelor de calitate inainte de a fi fabricata gheata;
    f) schema sistemului de captare, tratare/corectare a apei si de fabricare a a ghetii;
    g) avizul sanitar pentru materialele de ambalare a ghetii;
    h) avizul sanitar pentru mijloacele de transport;
    i) programul de monitorizare a calitatii apei si a ghetii.
    Art. 10
    (1) Autorizarea sanitara se acorda numai daca instalatiile de imbuteliere a apei destinate consumului uman sau instalatiile de fabricare si ambalare, de depozitare si transport al ghetii pentru consum uman, fabricata din apa potabila, asigura evitarea oricarui risc de contaminare.
    (2) Referatul de evaluare se redacteaza conform prevederilor legale in vigoare privind autorizarea sanitara si trebuie sa stabileasca conditiile de exploatare, regimul de protectie sanitara, produsele folosite si procedeele tehnologice de tratare, precum si programul de monitorizare a calitatii apei.
    Art. 11
    Normele de igiena aplicabile instalatiilor de imbuteliere si recipientelor, metodele de gazeificare si de corectare a calitatii apei imbuteliate, alta decat apa de izvor, se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii.
    Art. 12
    (1) Materialele de imbuteliere a apei potabile si materialele de ambalare a ghetii nu trebuie sa afecteze calitatea apei sau a ghetii.
    (2) Orice produs utilizat la tratarea sau la prepararea apei imbuteliate ori a ghetii nu trebuie sa se regaseasca in apa sau in gheata in concentratii superioare celor stabilite in tabelele 1B, 2 si 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002 ori sa induca direct sau indirect un risc pentru sanatatea publica.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 974/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 974 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu