E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Legea 458 2002 completat de Legea 272 2017
Legea 458 2002 modificat si completat de Ordonanţa 22 2017
Legea 458 2002 modificat de Legea 301 2015
Legea 458 2002 modificat de Legea 182 2011
Legea 458 2002 modificat de Ordonanţa 1 2011
Legea 458 2002 completat de Ordonanţa 1 2011
Legea 458 2002 modificat de Legea 124 2010
Legea 458 2002 completat de Legea 124 2010
Legea 458 2002 modificat de Ordonanţa 11 2010
Legea 458 2002 completat de Ordonanţa 11 2010
Articolul 2 din actul Legea 458 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 311 2004
Articolul 5 din actul Legea 458 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 311 2004
Articolul 6 din actul Legea 458 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 311 2004
Articolul 7 din actul Legea 458 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 311 2004
Articolul 8 din actul Legea 458 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 311 2004
Articolul 13 din actul Legea 458 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 311 2004
Articolul 14 din actul Legea 458 2002 articole noi... articolul 1 din actul Legea 311 2004
Articolul 15 din actul Legea 458 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 311 2004
Articolul 1 din actul Legea 458 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 311 2004
Articolul 3 din actul Legea 458 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 311 2004
Articolul 13 din actul Legea 458 2002 modificat de articolul 2 din actul Legea 311 2004
Legea 458 2002 in legatura cu Hotărârea 974 2004
Articolul 10 din actul Legea 458 2002 in legatura cu Ordin 273 2004
Legea 458 2002 promulgat de Decretul 627 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 458 din  8 iulie 2002

privind calitatea apei potabile

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 552 din 29 iulie 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta lege reglementeaza calitatea apei potabile, avand ca obiectiv protectia sanatatii oamenilor impotriva efectelor oricarui tip de contaminare a apei potabile prin asigurarea calitatii ei de apa curata si sanogena.
    Art. 2
    In sensul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc astfel:
    1. Prin apa potabila se intelege apa destinata consumului uman, dupa cum urmeaza:
    a) orice tip de apa in stare naturala sau dupa tratare, folosita pentru baut, la prepararea hranei ori pentru alte scopuri casnice, indiferent de originea ei si indiferent daca este furnizata prin retea de distributie, din rezervor sau este distribuita in sticle ori in alte recipiente;
    b) toate tipurile de apa folosita ca sursa in industria alimentara pentru fabricarea, procesarea, conservarea sau comercializarea produselor ori substantelor destinate consumului uman, cu exceptia cazului in care Ministerul Sanatatii si Familiei si Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor aproba folosirea apei si este demonstrat ca apa utilizata nu afecteaza calitatea si salubritatea produsului alimentar in forma lui finita.
    2. Prin sistem de distributie sau instalatie interioara se intelege totalitatea conductelor, garniturilor si dispozitivelor instalate intre robinete de apa utilizata in mod normal pentru consumul uman si reteaua de distributie exterioara, dar numai atunci cand acestea nu intra in responsabilitatea furnizorului de apa, in calitatea sa de producator si/sau distribuitor de apa, in conformitate cu legislatia in vigoare.
    Art. 3
    (1) Dispozitiile prezentei legi nu se aplica urmatoarelor tipuri de ape:
    a) apelor naturale minerale, recunoscute ca atare de catre autoritatile competente, in conformitate cu legislatia in vigoare;
    b) apelor care au proprietati terapeutice, in sensul prevederilor stabilite prin lege, reglementari sau procedee administrative referitoare la produsele farmaceutice.
    (2) Se excepteaza de la prevederile prezentei legi:
    a) apa destinata exclusiv utilizarilor in conditii speciale, pentru care Ministerul Sanatatii si Familiei se declara satisfacut de calitatea acesteia, si care nu influenteaza, direct sau indirect, sanatatea consumatorilor carora le este destinata;
    b) apa potabila provenind de la producator de apa individual, care furnizeaza mai putin de 10 mc in medie/zi sau care deserveste mai putin de 50 de persoane, cu exceptia cazului in care apa este produsa ca parte a unei activitati comerciale sau publice.
    (3) Pentru cazurile prevazute la alin. (2) lit. b) autoritatea de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, va informa populatia in cauza asupra acestor exceptari si asupra oricarei masuri ce poate fi luata in vederea protejarii sanatatii de efectele adverse rezultate din orice fel de contaminare a apei potabile. In situatia in care se evidentiaza ca prin calitatea ei o astfel de apa ar putea constitui un potential pericol pentru sanatate, populatiei afectate i se vor face de indata recomandarile de rigoare, conform Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile.

    CAP. 2
    Conditii de calitate

    Art. 4
    (1) Apa potabila trebuie sa fie sanogena si curata, indeplinind urmatoarele conditii:
    a) sa fie lipsita de microorganisme, paraziti sau substante care, prin numar sau concentratie, pot constitui un pericol potential pentru sanatatea umana;
    b) sa intruneasca cerintele minime prevazute in tabelele 1A, 1B si 2 din anexa nr. 1;
    c) sa respecte prevederile art. 5 - 8 si 10.
    (2) Masurile de aplicare a prezentei legi nu trebuie sa conduca, direct sau indirect, la deteriorarea calitatii reale a apei potabile, care sa afecteze sanatatea umana, ori la cresterea gradului de poluare a apelor utilizate pentru obtinerea apei potabile.
    Art. 5
    (1) Calitatea apei potabile destinate consumului uman trebuie sa corespunda valorilor stabilite pentru parametrii prevazuti in anexa nr. 1. In privinta parametrilor prevazuti in tabelul 3 din anexa nr. 1, valorile lor sunt stabilite in scopul evaluarii calitatii apei potabile in programele de monitorizare si in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute la art. 8.
    (2) Ministerul Sanatatii si Familiei aproba valori pentru parametrii suplimentari, care nu sunt inclusi in anexa nr. 1, la propunerea autoritatii de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, acolo unde masurile de protectie a sanatatii publice pe teritoriul unui judet sau al municipiului Bucuresti ori pe o parte din teritoriul acestora o impun. Valorile stabilite trebuie sa respecte conditiile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a).
    Art. 6
    (1) Calitatea apei potabile este corespunzatoare cand valorile stabilite pentru parametri sunt in conformitate cu anexa nr. 1, in urmatoarele puncte de prelevare a probelor:
    a) la robinetul consumatorului si la punctul de intrare in cladire, in cazul apei potabile furnizate prin reteaua de distributie;
    b) la punctul de curgere a apei din cisterna, in cazul apei potabile furnizate in acest mod;
    c) in punctul in care apa se pune in sticle sau in alte recipiente, in cazul apei potabile imbuteliate;
    d) in punctul din care apa este preluata in procesul de productie, in cazul apei utilizate in industria alimentara.
    (2) Daca in situatia prevazuta la alin. (1) lit. a) se constata ca valorile parametrilor nu se incadreaza in valorile stabilite pentru parametri, in conformitate cu anexa nr. 1, din cauza sistemului de distributie interioara sau a modului de intretinere a acestuia se considera ca au fost indeplinite obligatiile ce revin producatorului, respectiv distribuitorului, cu exceptia situatiei in care apa este furnizata direct publicului, precum: unitati de invatamant, unitati de asistenta medicala, institutii socioculturale si cantine.
    (3) In cazul constatarii situatiei prevazute la alin. (2) autoritatea de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, producatorii, distribuitorii si consumatorii, dupa caz, se informeaza prin notificare scrisa sa ia masurile corespunzatoare de remediere si intretinere a retelei de distributie, respectiv a sistemului de distributie interioara, si care sunt masurile suplimentare necesare pentru prevenirea imbolnavirii.

    CAP. 3
    Monitorizare

    Art. 7
    (1) Monitorizarea calitatii apei potabile se asigura de catre producator, distribuitor si de autoritatea de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti.
    (2) Ministerul Sanatatii si Familiei va elabora, in termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Normele de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile, conform cerintelor minime din anexa nr. 2.
    (3) Producatorii, distribuitorii sau utilizatorii de apa potabila, prin sistem public colectiv ori individual, prin imbuteliere in sticle sau alte recipiente, pentru industria alimentara, vor asigura monitorizarea curenta, de control al apei potabile, conform unui program care trebuie sa cuprinda cel putin controlul eficientei tehnologiei de tratare, indeosebi a dezinfectiei, si al calitatii apei potabile produse, distribuite si utilizate.
    (4) Procedurile pentru monitorizarea prevazuta la alin. (3) vor fi stabilite in conformitate cu Normele de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile, iar programul de monitorizare trebuie sa fie avizat de catre autoritatea de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti.
    (5) Laboratoarele care efectueaza monitorizarea apei potabile vor respecta specificatiile prevazute in anexa nr. 3, referitoare la modul de analiza a parametrilor stabiliti.
    (6) Se pot utiliza si alte metode de analiza in afara celor prevazute in anexa nr. 1, daca se probeaza ca rezultatele obtinute sunt comparabile. Laboratoarele care au recurs la metode alternative vor prezenta toate informatiile de validare a acestora, conform anexei nr. 3. Pentru parametrii prevazuti la pct. 2 si 3 din anexa nr. 3 se poate utiliza orice alta metoda de analiza, daca aceasta intruneste cerintele stabilite.
    (7) Autoritatea de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, poate decide efectuarea unei monitorizari suplimentare daca exista dovezi care atesta prezenta in apa a unor substante sau microorganisme, care nu au fost stabilite ca parametri in conformitate cu anexa nr. 1 si care pot constitui un pericol potential pentru sanatatea umana. Monitorizarea suplimentara se realizeaza individualizat pentru fiecare substanta sau microorganism in cauza.

    CAP. 4
    Masuri de remediere si restrictii in utilizare

    Art. 8
    (1) Neincadrarea in valorile stabilite pentru parametrii prevazuti in anexa nr. 1 este analizata imediat de catre autoritatea de sanatate publica care efectueaza inspectia si controlul calitatii apei potabile, precum si de catre producatorii, distribuitorii si utilizatorii implicati, in scopul identificarii cauzei.
    (2) Daca prin toate masurile luate pentru indeplinirea conditiilor prevazute la art. 4 alin. (1) apa potabila nu intruneste valorile stabilite pentru parametri in conformitate cu anexa nr. 1, se aplica prevederile art. 6 alin. (2), iar autoritatea de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, dispune luarea de urgenta a masurilor de remediere necesare restabilirii calitatii apei. Se acorda prioritate actiunilor corective pentru parametrii a caror depasire reprezinta un pericol pentru sanatatea umana.
    (3) Autoritatea de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, dispune interzicerea sau restrictionarea utilizarii apei potabile, fie ca s-au inregistrat sau nu neconformitati fata de valorile parametrilor, daca apa potabila constituie un pericol pentru sanatatea umana si verifica daca au fost luate toate masurile necesare pentru protejarea sanatatii umane. In astfel de cazuri consumatorii trebuie sa fie informati de indata si primesc toate recomandarile ce se impun.
    (4) Autoritatea de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, impreuna cu alte institutii si servicii publice competente vor decide ce tip de masura dintre cele prevazute la alin. (3) se aplica, tinand seama de riscurile pentru sanatatea populatiei generate de intreruperea aprovizionarii cu apa potabila sau de restrictii in utilizarea acesteia.
    (5) Ministerul Sanatatii si Familiei, Ministerul Apelor si Protectiei Mediului si Ministerul Administratiei Publice stabilesc normele metodologice pentru acordarea asistentei de specialitate, in vederea aplicarii prevederilor alin. (3) si (4), in termen de 180 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (6) In cazul neconformitatii cu valorile parametrilor sau cu specificatiile prevazute in tabelul 3 din anexa nr. 1, autoritatea de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, analizeaza daca aceasta neconformitate reprezinta un risc pentru sanatatea populatiei si va dispune masurile de remediere necesare pentru restabilirea calitatii apei in scopul protejarii sanatatii.
    (7) In orice situatie in care sunt luate masuri de remediere autoritatea de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, dispune informarea consumatorilor, cu exceptia cazurilor in care nerespectarea valorilor parametrilor nu are insemnatate pentru sanatatea acestora.

    CAP. 5
    Derogari

    Art. 9
    (1) Ministerul Sanatatii si Familiei poate aproba, la solicitarea autoritatii de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, derogari pe o perioada determinata de la valorile parametrilor stabiliti in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) sau cu tabelul nr. 2 din anexa nr. 1 pana la o valoare ce va fi stabilita si aprobata de catre Ministerul Sanatatii si Familiei, luandu-se in considerare riscul pentru sanatate si alternativele de aprovizionare cu apa potabila a populatiei din zona respectiva. Derogarile vor fi limitate la o perioada cat mai scurta si nu vor depasi o durata de 3 ani. In situatia in care autoritatea de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, solicita prelungirea derogarii, se va inainta Ministerului Sanatatii si Familiei analiza situatiei si motivarea solicitarii de obtinere a celei de-a doua derogari. Pentru o a doua derogare nu se va depasi termenul de 3 ani.
    (2) In cazuri exceptionale Ministerul Sanatatii si Familiei poate aproba o a treia derogare pentru o perioada care, de asemenea, nu va depasi 3 ani. Decizia pentru o astfel de cerere va fi luata de catre Ministerul Sanatatii si Familiei, in termen de 3 luni de la depunerea solicitarii.
    (3) Pentru orice derogare acordata in conformitate cu alin. (1) si (2) trebuie specificate urmatoarele:
    a) motivele derogarii;
    b) parametrul in cauza, rezultatele relevante ale monitorizarii anterioare si valoarea maxima permisa prin derogare;
    c) zona geografica, cantitatea de apa furnizata zilnic, marimea populatiei afectate si eventualele consecinte asupra intreprinderilor producatoare de alimente;
    d) schema de monitorizare adecvata;
    e) un rezumat al planului masurilor de remediere necesare, ce va include un calendar al activitatilor si o estimare a costului de evaluare a situatiei;
    f) durata derogarii.
    (4) Prevederile alin. (3) nu se aplica daca autoritatea de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, considera ca nerespectarea valorii parametrilor nu prezinta risc pentru sanatate si daca masurile luate in conformitate cu art. 8 alin. (2) sunt suficiente pentru remedierea deficientei in termen de 30 de zile. In aceasta situatie Ministerul Sanatatii si Familiei stabileste, impreuna cu alte autoritati implicate, numai o valoare maxim admisa a parametrilor in cauza si durata necesara pentru remedierea deficientei.
    (5) Prevederile alin. (4) nu se mai aplica daca intr-un sistem de aprovizionare cu apa potabila se constata pentru un parametru o valoare necorespunzatoare valorii stabilite pentru acel parametru o perioada mai mare de 30 de zile consecutive in ultimele 12 luni.
    (6) Autoritatile de sanatate publica si autoritatile administratiei publice locale din teritoriul pentru care s-a recurs la derogarile prevazute in acest articol vor informa populatia afectata despre aceste derogari si despre conditiile de gestionare a acestora, in termen de 48 de ore de la confirmare. Autoritatea de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, impreuna cu autoritatile administratiei publice locale vor asigura acordarea de asistenta grupurilor de populatie vulnerabile, pentru care derogarea implica un risc special. Aceste obligatii nu se vor aplica in cazurile prevazute la alin. (4), cu exceptia situatiilor in care autoritatile implicate decid contrariul.
    (7) Autoritatea de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, cu exceptia derogarilor prevazute la alin. (4), va informa Ministerul Sanatatii si Familiei, in termen de 60 de zile, asupra oricarei derogari referitoare la un sistem individual de aprovizionare cu apa potabila care furnizeaza mai mult de 1.000 mc in medie/zi sau aprovizioneaza mai mult de 5.000 de persoane, inclusiv cu privire la specificatiile prevazute la alin. (3).
    (8) Prevederile alin. (1) - (7) nu se aplica apei potabile imbuteliate in sticle sau in alte recipiente.

    CAP. 6
    Asigurarea calitatii tehnologiilor de tratare, echipamentelor, substantelor si materialelor care vin in contact cu apa potabila

    Art. 10
    (1) Nici o substanta sau material utilizat in instalatiile de producere, distributie, imbuteliere, transport sau stocare a apei potabile nu trebuie sa se regaseasca in concentratii mai mari decat este necesar scopului pentru care a fost utilizat si nu trebuie sa lase in apa potabila, direct sau indirect, compusi ori impuritati care sa diminueze protectia sanatatii.
    (2) Ministerul Sanatatii si Familiei si Ministerul Industriei si Resurselor vor elabora, in termen de 180 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, norme privind testarea materialelor si substantelor care vin in contact cu apa potabila.
    (3) Ministerul Sanatatii si Familiei va elabora in termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, procedura de autorizare sanitara a instalatiilor de imbuteliere a apei potabile in sticle sau alte recipiente.
    (4) Punerea in consum a apei potabile imbuteliate in sticle sau in alte recipiente se face cu respectarea prevederilor legale privind ambalarea si etichetarea produselor alimentare.

    CAP. 7
    Informarea si raportarea

    Art. 11
    (1) Autoritatea de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, trebuie sa asigure disponibilitatea informatiei in ceea ce priveste calitatea apei potabile, avizarea consumatorilor despre posibilele efecte asupra sanatatii si despre masurile de remediere luate sau care se impun a fi luate de catre autoritatile competente ori de catre consumatorii in cauza. Informatia trebuie sa fie corecta, clara, furnizata la timp si actualizata.
    (2) In scopul informarii consumatorilor Ministerul Sanatatii si Familiei, prin Institutul de Sanatate Publica Bucuresti, intocmeste si publica, o data la 3 ani, Raportul national asupra calitatii apei potabile, care va cuprinde cel putin:
    a) sistemele de aprovizionare cu apa potabila, colective sau individuale, care furnizeaza in medie o cantitate de apa mai mare de 1.000 mc/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane;
    b) situatia pe o perioada de 3 ani consecutivi, publicarea efectuandu-se la sfarsitul celui de-al treilea an;
    c) informatiile minime cuprinse in raport trebuie sa includa cel putin aspectele la care se refera art. 3 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 8 si art. 9 alin. (6) si (7).
    (3) Informatiile necesare pentru intocmirea Raportului national asupra calitatii apei potabile vor fi raportate Institutului de Sanatate Publica Bucuresti, conform Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile.
    (4) Producatorii si utilizatorii de apa potabila vor furniza autoritatii de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, informatiile necesare intocmirii Raportului national asupra calitatii apei potabile.
    (5) Producatorii si utilizatorii de apa potabila vor inregistra si vor pastra datele privind calitatea apei potabile care este produsa, distribuita si utilizata conform prevederilor Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile.
    (6) Producatorii de apa potabila distribuita prin sistem public trebuie sa asigure accesul populatiei la datele privind calitatea apei potabile produse, sa permita inspectia de catre reprezentantii populatiei la orice ora acceptabila, la cel putin un birou de relatii cu publicul, sa afiseze programul si numarul de telefon la care se pot obtine date despre calitatea apei potabile produse si distribuite.
    (7) Datele privind calitatea apei potabile sunt disponibile fara plata pentru populatia deservita de producator, respectiv de distribuitor. Pentru persoanele fizice sau juridice, altele decat cele din zona de aprovizionare a producatorului, respectiv a distribuitorului, se pot percepe taxe pentru obtinerea informatiilor privind calitatea apei potabile.
    (8) Autoritatea de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, impreuna cu producatorii, respectiv distribuitorii de apa potabila, intocmesc si publica anual, Raportul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, privind calitatea apei potabile, care va cuprinde:
    a) sistemele publice de aprovizionare cu apa potabila, colective sau individuale, inclusiv cele care furnizeaza in medie o cantitate de apa mai mica de 10 mc/zi sau care deservesc mai putin de 50 de persoane;
    b) informatiile minime cuprinse in raport trebuie sa includa cel putin aspectele la care se refera art. 3 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 8 si art. 9 alin. (6) si (7);
    c) situatia pe o perioada de un an, publicarea efectuandu-se la sfarsitul anului respectiv.

    CAP. 8
    Contraventii si sanctiuni

    Art. 12
    (1) Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea materiala, civila, disciplinara, contraventionala sau penala, dupa caz.
    (2) In perioada de implementare a prevederilor prezentei legi neconformarea la unii dintre parametrii de calitate a apei potabile de catre un producator, respectiv distribuitor de apa potabila prin sistem public, nu se sanctioneaza conform Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, decat in situatia in care nu au fost respectate planul si calendarul activitatilor de conformare a respectivului producator ori distribuitor. Neconformarea la parametrii respectivi nu trebuie sa puna in pericol starea de sanatate a consumatorilor.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 13
    (1) Ministerul Administratiei Publice va lua toate masurile necesare pentru a asigura respectarea parametrilor de calitate a apei potabile produse si distribuite prin sisteme publice, respectiv colective, pana in anul 2020. Ministerul Administratiei Publice va intocmi si va centraliza planul, calendarul si costul activitatilor de conformare, in termen de un an de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Ministerul Sanatatii si Familiei va lua toate masurile necesare pentru a asigura monitorizarea de audit al calitatii apei potabile, conform cerintelor prezentei legi, in termen de 3 ani de la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (3) Ministerul Sanatatii si Familiei va intocmi planul, calendarul si costurile activitatilor de monitorizare de audit al calitatii apei potabile in termen de 180 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (4) Producatorii, respectiv utilizatorii de apa in sistem individual, vor lua masurile necesare pentru asigurarea parametrilor de calitate prevazuti in prezenta lege, in termen de 10 ani de la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (5) Producatorii de apa imbuteliata vor lua masurile necesare pentru asigurarea parametrilor de calitate prevazuti de lege, in termen de un an de la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (6) Producatorii, respectiv utilizatorii de apa din industria alimentara, care au surse proprii, vor lua masurile necesare pentru asigurarea parametrilor de calitate prevazuti in prezenta lege, in termen de 2 ani de la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (7) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor va intocmi si va centraliza planul si calendarul activitatilor de conformare la prevederile prezentei legi a producatorilor, respectiv utilizatorilor de apa din industria alimentara, in termen de 180 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 14
    (1) In situatiile exceptionale si pentru zonele geografice bine definite se va inainta Comisiei de igiena a Ministerului Sanatatii si Familiei o cerere speciala pentru prelungirea perioadei de conformare. Perioada de prelungire nu trebuie sa depaseasca 3 ani. La sfarsitul perioadei de prelungire se va efectua evaluarea situatiei, care va fi inaintata Comisiei de igiena a Ministerului Sanatatii si Familiei, care poate decide, pe baza acestei evaluari, o alta perioada de prelungire, de maximum 3 ani.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica apei potabile imbuteliate in sticle sau in alte recipiente.
    Art. 15
    Anexele nr. 1 si 3 se actualizeaza periodic prin hotarare a Guvernului.
    Art. 16
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta lege.
    Art. 17
    (1) Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga orice alte dispozitii contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 24 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                       p. PRESEDINTELE SENATUI,
                           DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 24 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                    PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                             VALER DORNEANU

    ANEXA 1

                            PARAMETRI DE CALITATE
                              ai apei potabile

    1. Parametri de calitate
    Parametrii de calitate sunt microbiologici, chimici si indicatori.
    2. Valorile concentratiilor maxime admise pentru parametrii de calitate ai apei potabile sunt cele prevazute in tabelele 1A, 1B, 2 si 3.

                                   Tabel 1A*)
                             Parametri microbiologici

    *) Tabelul 1A este reprodus in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|    Parametrul/Unitatea de masura       |   Valoarea  |   Metoda de analiza   |
|                                        |    admisa   |                       |
|________________________________________|_____________|_______________________|
| Escherichia coli (E. coli)/100 ml      |      0      | ISO 9308-1            |
|________________________________________|_____________|_______________________|
| Enterococi (Streptococi fecali)/100 ml |      0      | STAS 3001/1991        |
|                                        |             | ISO 7899-2            |
|________________________________________|_____________|_______________________|

    *) Tabelul 1A, 1B si 2 sunt reproduse in facsimil.

                            Tabel 1B*)
Parametri microbiologici pentru apa imbuteliata in sticle sau alte recipiente

    *) Tabelul 1B este reprodus in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|    Parametrul/Unitatea de masura       |   Valoarea  |   Metoda de analiza   |
|                                        |    admisa   |                       |
|________________________________________|_____________|_______________________|
| Escherichia coli (E. coli)/250 ml      |      0      | ISO 9308-1            |
|________________________________________|_____________|_______________________|
| Enterococi (Streptococi fecali)/250 ml |      0      | STAS 3001/1991        |
|                                        |             | ISO 7899-2            |
|________________________________________|_____________|_______________________|
| Pseudomonas aeruginosa/250 ml          |      0      | STAS 3001/1991        |
|                                        |             | pr EN ISO 12780       |
|________________________________________|_____________|_______________________|
| Numar de colonii la 22 grade C/ml      |     100     | STAS 3001/91          |
|                                        |             | pr EN ISO 6222        |
|________________________________________|_____________|_______________________|
| Numar de colonii la 37 grade C/ml      |      20     | STAS 3001/91          |
|                                        |             | pr EN ISO 6222        |
|________________________________________|_____________|_______________________|

                               Tabel 2*)
                            Parametri chimici

    *) Tabelul 2 este reprodus in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|    Parametrul/Unitatea de masura       |   Valoarea  |   Metoda de analiza   |
|                                        |     CMA     |                       |
|________________________________________|_____________|_______________________|
| Acrilamida*1) (micro g/l)              |    0,10     |          _*)          |
|________________________________________|_____________|_______________________|
| Arsen (micro g/l)                      |     10      | STAS 7885/67          |
|                                        |             | ISO 6595/97           |
|________________________________________|_____________|_______________________|
| Benzen (micro g/l)                     |     1,0     | SR ISO 11423/1,2-000  |
|________________________________________|_____________|_______________________|
| Benz(a)piren (micro g/l)               |     0,01    |          _*)          |
|________________________________________|_____________|_______________________|
| Bor (mg/l)                             |     1,0     | SR ISO 9390/01        |
|________________________________________|_____________|_______________________|
| Bromati*2) (micro g/l)                 |     10      | SR ISO 9562/89        |
|________________________________________|_____________|_______________________|
| Cadmiu (micro g/l)                     |     5,0     | STAS 11184/78         |
|                                        |             | SR ISO 5961/93        |
|________________________________________|_____________|_______________________|
| Clorura de vinil*1) (micro g/l)        |     0,50    |          _*)          |
|________________________________________|_____________|_______________________|
| Crom (total) (micro g/l)               |      50     | STAS 7884/67          |
|                                        |             | SR ISO 9174/98        |
|                                        |             | SR ISO 11083/98       |
|                                        |             | (Cr VI)               |
|________________________________________|_____________|_______________________|
| Cupru*3) (mg/l)                        |     0,1     | STAS 3224/69          |
|________________________________________|_____________|_______________________|
| Cianuri (totale) (micro g/l)           |     50      | STAS 10847/77         |
|                                        |             | SR ISO 6703/1-98      |
|________________________________________|_____________|_______________________|
| Cianuri (libere) (micro g/l)           |      10     | STAS 10847/77         |
|                                        |             | SR ISO 6703/1-98      |
|________________________________________|_____________|_______________________|
| Dicloretan (micro g/l)                 |     3,0     |          _*)          |
|________________________________________|_____________|_______________________|
| Epiclorhidrina*1) (micro g/l)          |     0,10    |          _*)          |
|________________________________________|_____________|_______________________|
| Fluor (mg/l)                           |     1,2     | STAS 6673/62          |
|________________________________________|_____________|_______________________|
| Hidrocarburi policiclice aromatice*4)  |             |                       |
| (micro g/l)                            |     0,10    |          _*)          |
|________________________________________|_____________|_______________________|
| Mercur (micro g/l)                     |     1,0     | STAS 10267/89         |
|________________________________________|_____________|_______________________|
| Nichel*3), *5) (micro g/l)             |      20     |          _*)          |
|________________________________________|_____________|_______________________|
| Nitrati*6) (mg/l)                      |      50     | STAS 3048/1-77        |
|                                        |             | SR ISO 7890/1-98      |
|________________________________________|_____________|_______________________|
| Nitriti*6) (mg/l)                      |     0,50    | STAS 3048/2-96        |
|                                        |             | SR ISO 6777/96        |
|________________________________________|_____________|_______________________|
| Pesticide*7), *8) (micro g/l)/clasa    |     0,10    | STAS 12650/88         |
|________________________________________|_____________|_______________________|
| Pesticide*7), *9) (micro g/l)/Total    |     0,50    | STAS 12998/91         |
|________________________________________|_____________|_______________________|
| Plumb*3), *10) (micro g/l)             |      10     | STAS 6362/85          |
|________________________________________|_____________|_______________________|
| Seleniu (micro g/l)                    |      10     | STAS 12663/88         |
|________________________________________|_____________|_______________________|
| Stibiu (micro g/l)                     |     5,0     |          _*)          |
|________________________________________|_____________|_______________________|
| Tetracloretan si Tricloretena          |             |                       |
| (micro g/l) (suma concentratiilor      |             |                       |
| compusilor specificati)                |      10     |          _*)          |
|________________________________________|_____________|_______________________|
| Trihalometani*11) (micro g/l)/Total    |             |                       |
| (suma concentratiilor compusilor       |             |                       |
| specificati)                           |     100     | STAS 12997/91         |
|________________________________________|_____________|_______________________|
    *) Metode de analiza care nu sunt acoperite de standarde romanesti (STAS) sau ISO ori care nu sunt preluate ca standarde romanesti (SR ISO) si care urmeaza sa fie stabilite ulterior.

    NOTA:
    *1) Valoarea se refera la concentratia in apa a monomerului rezidual, calculata conform specificatiilor privind concentratia maxima eliberata de catre polimer in contact cu apa. Statiile de tratare vor notifica autoritatii de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, utilizarea compusului in procesul de tratare a apei pentru potabilizare.
    *2) Unde este posibil, valoarea concentratiei trebuie sa fie cat mai joasa, fara a compromite eficienta dezinfectiei. Pentru apa la care se refera art. 6 alin. (1) lit. a), b) si d) respectarea in practica a valorii se va realiza in maximum 10 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi, in primii 5 ani acceptandu-se o valoare de 25 micro g/l.
    *3) Valoarea se aplica la o proba de apa prelevata de la robinetul consumatorului printr-o metoda de prelevare adecvata, astfel incat sa fie reprezentativa pentru cantitatea medie saptamanala ingerata de catre consumator. Metoda de monitorizare trebuie sa tina seama si de frecventa concentratiilor maxime care pot cauza efecte asupra sanatatii.
    *4) Pentru cupru se accepta valoarea 2,0 mg/l, daca reteaua de distributie are componente din cupru, cu respectarea celor mentionate la pct. 3.
    *5) Compusii specificati sunt: benzo(b)fluorantren, benzo(k)fluorantren, bezo(ghi)perilen, indeno(1,2,3-cd)piren.
    *6) Se va aplica urmatoarea formula:

    [nitrat]   [nitrit]
    -------- + -------- </= 1,
       50         3

    in care concentratiile de nitrati si nitriti sunt exprimate in mg/l.
    *7) Prin pesticide se intelege: insecticide, erbicide, fungicide, nematocide, acaricide, algicide, rodendicide, slimicide organice, compusi inruditi (ca de exemplu: regulatori de crestere) si metabolitii relevanti, produsii de degradare si de reactie. Se vor monitoriza numai pesticidele presupuse prezente in sursa de apa.
    *8) Concentratia se refera la fiecare compus individual. Pentru aldrin, dieldrin, heptaclor si heptaclor epoxid, concentratia maxima este 0,030 micro g/l.
    *9) Prin Pesticide - Total se intelege suma tuturor compusilor individuali, detectati si cuantificati in urma procedurii de monitorizare.
    *10) Pentru apa la care se refera art. 6 alin. (1) lit. a), b) si d) respectarea in practica a valorii se va realiza in maximum 15 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi, in primii 5 ani acceptandu-se o valoare de 25 micro g/l.
    *11) Concentratia totala a THM trebuie sa fie cat mai mica, fara a compromite dezinfectia.
    Compusii individuali specificati sunt: cloroform, bromoform, dibromoclormetan, bromdiclormetan.
    Pentru apa la care se refera art. 6 alin. (1) lit. a), b) si d) respectarea in practica a valorii se va realiza in maximum 10 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi, in primii 5 ani acceptandu-se o valoare de 150 micro g/l pentru concentratia totala a THM.

                               Tabel 3*)
                          Parametri indicatori

    *) Tabelul 3 este reprodus in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|    Parametrul/Unitatea de masura       |    Valoarea    |  Metoda de analiza |
|                                        |       CMA      |                    |
|________________________________________|________________|____________________|
| Aluminiu (micro g/l)                   |       200      | STAS 6326/90       |
|________________________________________|________________|____________________|
| Amoniu (mg/l)                          |      0,50      | STAS 6328/85       |
|________________________________________|________________|____________________|
| Bacterii coliforme*1) (numar/100 ml)   |        0       | STAS 3001/91       |
|                                        |                | ISO 9308-1         |
|________________________________________|________________|____________________|
| Carbon organic total (COT)*2)          | Nici o         | SR ISO 8245/95     |
|                                        | modificare     |                    |
|                                        | anormala       |                    |
|________________________________________|________________|____________________|
| Cloruri*3) (mg/l)                      |       250      | STAS 3049/88       |
|                                        |                | SR ISO 9297/98     |
|________________________________________|________________|____________________|
| Clostridium perfringens*4)             |                | STAS 3001/91       |
| (numar/100 ml)                         |        0       | SR ISO 6461-1;2/98 |
|________________________________________|________________|____________________|
| Clor rezidual liber (mg/l): |                |                    |
| - la intrarea in retea                 |      0,50      | STAS 6364/78       |
| - la capat de retea                    |      0,25      |                    |
|________________________________________|________________|____________________|
| Conductivitate*3)                      |      2500      | STAS 7722/84       |
| (micro S cm^-1 la 20 grade C)          |                | SR EN 27888/97     |
|________________________________________|________________|____________________|
| Culoare                                | Acceptabila    |                    |
|                                        | consumatorilor |                    |
|                                        | si nici o      | SR ISO 7887/97     |
|                                        | modificare     |                    |
|                                        | anormala       |                    |
|________________________________________|________________|____________________|
| Duritate totala (grade germane), minim |        5       | STAS 3326/76       |
|________________________________________|________________|____________________|
| Fier (micro g/l)                       |      200       | STAS 3086/68       |
|                                        |                | SR 13315/96        |
|                                        |                | SR ISO 6332/96     |
|________________________________________|________________|____________________|
| Gust                                   | Acceptabila    | STAS 6324/61       |
|                                        | consumatorilor | SR EN 1622/97      |
|                                        | si nici o      |                    |
|                                        | modificare     |                    |
|                                        | anormala       |                    |
|________________________________________|________________|____________________|
| Mangan (micro g/l)                     |        50      | STAS 3264/81       |
|                                        |                | SR 8662-1;2/96     |
|                                        |                | SR ISO 6333/96     |
|________________________________________|________________|____________________|
| Miros                                  | Acceptabila    | STAS 6324/61       |
|                                        | consumatorilor | SR EN 1622/97      |
|                                        | si nici o      |                    |
|                                        | modificare     |                    |
|                                        | anormala       |                    |
|________________________________________|________________|____________________|
| Numar de colonii la 22 grade C/ml      | Nedetectabili  | STAS 3001/91       |
|                                        | la 100 de ml   | EN ISO 6222        |
|________________________________________|________________|____________________|
| Oxidabilitate*5) (mg O2/l)             |      5,0       | STAS 3002/85       |
|                                        |                | SR ISO 6060/96     |
|________________________________________|________________|____________________|
| pH*3), *6) (unitati de pH)             |>/= 6,5; </= 9,5| STAS 6325/75       |
|                                        |                | SR ISO 10523/97    |
|________________________________________|________________|____________________|
| Sodiu (mg/l)                           |       200      |         _*)        |
|________________________________________|________________|____________________|
| Substante tensioactive -               |                | STAS 7576/66       |
| Total (micro g/l)                      |       200      | SR ISO 7875-1;2/96 |
|________________________________________|________________|____________________|
| Sulfat*3) (mg/l)                       |       250      | STAS 3069/87       |
|________________________________________|________________|____________________|
| Sulfuri si hidrogen sulfurat           |       100      | SR 7510/97         |
| (micro g/l)                            |                | SR ISO 10530/97    |
|________________________________________|________________|____________________|
| Turbiditate*7) (UNT)                   |      </= 5     | STAS 6323/88       |
|________________________________________|________________|____________________|
| Zinc (micro g/l)                       |      5000      | STAS 6327/81       |
|________________________________________|________________|____________________|
| Tritiu (Bq/l)*8)                       |       100      | SR ISO 9698/1996   |
|________________________________________|________________|____________________|
| Doza efectiva totala de                |                |                    |
| referinta*8), *9), *10) (mSv/an)       |      0,10      |         _*)        |
|________________________________________|________________|____________________|
| Activitatea alfa globala (Bq/l)*11)    |      0,1       | SR ISO 9696/1996   |
|________________________________________|________________|____________________|
| Activitatea beta globala (Bq/l)*11)    |       1        | SR ISO 9697/1996   |
|________________________________________|________________|____________________|
    *) Metode de analiza care nu sunt acoperite de standarde romanesti (STAS) sau preluate ca standarde romanesti (SR ISO) si urmeaza a fi stabilite ulterior.

    NOTA:
    *1) Pentru apa imbuteliata unitatea de masura este numar/250 ml.
    *2) Acest parametru va fi masurat numai pentru sistemele de aprovizionare care furnizeaza mai mult de 10.000 mc pe zi.
    *3) Apa nu trebuie sa fie agresiva.
    *4) Acest parametru trebuie monitorizat atunci cand sursa de apa este de suprafata sau mixta, iar in situatia in care este decelat trebuie investigata si prezenta altor microorganisme patogene, ca de exemplu: criptosporidium.
    *5) Acest parametru se va analiza cand nu se poate sau nu este prevazuta determinarea COT.
    *6) Pentru apa plata imbuteliata valoarea minima poate fi redusa pana la 4,5 unitati de pH. Pentru apa imbuteliata care contine in mod natural sau este imbogatita cu bioxid de carbon, valoarea pH poate fi mai mica.
    *7) Pentru apa rezultata din tratarea unei surse de suprafata nu se va depasi 1,0 UNT (unitati nefelometrice de turbiditate) inainte de dezinfectie.
    *8) Frecventa, metodele si localizarile pentru monitorizare vor fi stabilite conform anexei nr. 2 pct. 1.3.
    *9) Doza efectiva totala de referinta acceptata pentru un adult corespunde unui consum zilnic de 2 litri apa potabila pe o durata de un an. Monitorizarea tritiului si a radioactivitatii in apa potabila se face in cazul in care nu exista datele necesare pentru calcularea dozei efective totale. In situatia in care este demonstrat pe baza unor monitorizari efectuate anterior ca nivelurile de tritiu la doza efectiva totala de referinta sunt cu mult inferioare valorii parametrice, se poate renunta la monitorizarea tritiului.
    *10) Exclusiv tritiu, potasiu-40, radon si descendentii radonului. Frecventa, metodele si localizarile pentru monitorizare vor fi stabilite conform anexei nr. 2 pct. 1.3.
    *11) Caracterizarea calitatii apei din punct de vedere al continutului radioactiv se face prin masurarea activitatii alfa si beta globala. In cazul in care valoarea de referinta este depasita, este necesara determinarea activitatii specifice a radionuclizilor, conform Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile.

    ANEXA 2

                       MONITORIZAREA DE CONTROL SI DE AUDIT

    1. Monitorizarea de control
    1.1. Scopul acestei monitorizari este de a produce periodic informatii despre calitatea organoleptica si microbiologica a apei potabile, produsa si distribuita, despre eficienta tehnologiilor de tratare, cu accent pe tehnologia de dezinfectie, in scopul determinarii daca apa potabila este corespunzatoare sau nu din punct de vedere al valorilor parametrilor relevanti stabiliti prin prezenta lege.
    1.2. Pentru monitorizarea de control sunt obligatorii urmatorii parametri:
    Aluminiu*1)
    Amoniu
    Bacterii coliforme
    Culoare
    Concentratia ionilor de hidrogen (pH)
    Conductivitate
    Clorul rezidual liber*2)
    Clostridium perfringens*3)
    Escherichia coli
    Fier*1), *4)
    Gust
    Miros
    Nitriti*5)
    Oxidabilitate*6)
    Pseudomonas aeruginosa*7)
    Sulfuri si hidrogen sulfurat*8)
    Turbiditate
    Numar de colonii dezvoltate*7) (22 grade C si 37 grade C)

    NOTA:
    *1) Numai acolo unde este folosit cu rol de coagulant.
    *2) Clorul rezidual liber trebuie sa reprezinte minimum 80% din clorul rezidual total.
    *3) Acest parametru trebuie monitorizat atunci cand sursa de apa este de suprafata sau mixta, iar in situatia in care este decelat trebuie investigata si prezenta altor microorganisme patogene, ca de exemplu criptosporidium.
    *4) Se vor determina ferobacteriile la statiile de tratare unde se practica deferizarea apei.
    *5) Se va determina numai acolo unde este utilizat clorul sau substantele clorigene pentru dezinfectie.
    *6) Se va determina in situatia in care dotarea tehnica nu permite determinarea COT.
    *7) Se va determina numai pentru apa imbuteliata.
    *8) Se va determina numai in situatia in care se practica desulfurizarea apei.

    1.3. Ministerul Sanatatii si Familiei si Ministerul Apelor si Protectiei Mediului vor decide in termen de 180 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, frecventa, metodele si localizarile cele mai relevante pentru punctele de monitorizare din anexa nr. 2, luand in considerare prevederile importante existente in legislatia din acest domeniu sau rezultatele obtinute din programele corespunzatoare de monitorizare.
    1.4. Autoritatea de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, poate completa lista de la pct. 1.2 cu alti parametri relevanti pentru conditiile locale si/sau pentru tehnologiile de tratare.

    2. Monitorizarea de audit
    2.1. Scopul monitorizarii de audit este de a oferi informatia necesara pentru a se determina daca pentru toti parametrii stabiliti prin prezenta lege valorile sunt sau nu conforme.
    2.2. Pentru monitorizarea de audit este obligatoriu sa fie monitorizati toti parametrii prevazuti la art. 5, in care autoritatea de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, a stabilit ca, pentru o perioada determinata de catre ea, un anumit parametru dintr-un anumit sistem de aprovizionare cu apa potabila nu ar putea fi prezent in asemenea concentratii incat sa conduca la modificarea valorii lui stabilite.
    2.3. Monitorizarea de audit se va efectua de catre autoritatea de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, conform Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile.

    3. Frecventa minima de prelevare si analiza a apei potabile, distribuita prin sistem public, rezervor mobil sau folosita ca sursa in industria alimentara se face conform tabelului 1A.
    3.1. Probele trebuie prelevate din punctele de conformare definite la art. 6 alin. (1) pentru a se asigura ca apa potabila indeplineste cerintele prezentei legi. Prelevarea probelor din reteaua de distributie dintr-o zona de aprovizionare sau de la statia de tratare, pentru determinarea unui anumit parametru, se face numai daca se poate demonstra ca prin prelevare nu are loc nici o modificare adversa a valorii masurate pentru parametrul in cauza.

    Tabel 1A*)

    *) Tabelul 1A este reprodus in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|Volumul de apa distribuit sau|   Monitorizarea de  |  Monitorizarea de audit  |
|  produs zilnic intr-o zona  |      control        |        numarul de        |
|   de aprovizionare*1), *2)  |     numarul de      |     probe/an*3), *5)     |
|             mc              |probe/an*3), *4), *5)|                          |
|_____________________________|_____________________|__________________________|
| </= 100                     |          *6)        |            *6)           |
|_____________________________|_____________________|__________________________|
| > 100          </= 1.000    |          4          |            1             |
|_____________________________|_____________________|__________________________|
| > 1.000        </= 10.000   |          4          | 1 + 1 pentru fiecare     |
|                             |                     | 3.300 mc/zi, ca parte    |
|                             |                     | din volumul total        |
|_____________________________|                     |__________________________|
| > 10.000       </= 100.000  | + 3 pentru fiecare  | 3 + 1 pentru fiecare     |
|                             |1.000 mc/zi, ca parte| 10.000 mc/zi, ca parte   |
|                             |din volumul total    | din volumul total        |
|_____________________________|                     |__________________________|
| > 100.000                   |                     | 10 + 1 pentru fiecare    |
|                             |                     | 25.000 mc/zi, ca parte   |
|                             |                     | din volumul total        |
|_____________________________|_____________________|__________________________|

    NOTA:
    *1) Prin zona de aprovizionare se intelege o suprafata geografic delimitata in care apa potabila provine din una sau mai multe surse si in care calitatea apei poate fi considerata ca fiind aproximativ uniforma.
    *2) Volumele de apa sunt calculate ca medii pe perioada unui an. Pentru determinarea numarului minim de probe de apa ce trebuie prelevate dintr-o zona de distributie poate fi utilizat numarul locuitorilor in locul volumului de apa produs sau distribuit, luandu-se in considerare un consum de 200 l/cap de locuitor/zi.
    *3) In situatii de distributie intermitenta de scurta durata si in cazul apei distribuite din cisterne numarul de probe va fi stabilit de catre autoritatea de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti.
    *4) Numarul de probe si parametrii stabiliti in anexa nr. 1 pot fi redusi de catre autoritatea de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, daca:
    a) rezultatele analizelor efectuate pe probele prelevate pe o perioada de cel putin 2 ani succesivi sunt constante si semnificativ mai bune decat cele prevazute in anexa nr. 1;
    b) nu a intervenit nici un factor suplimentar cu potential de a afecta calitatea apei.
    Frecventa de prelevare si analiza nu poate fi redusa atat cat sa conduca la prelevarea a mai putin de 50% din numarul total de probe prevazute in tabel, cu exceptia situatiei de la pct. 6.
    *5) Punctele si frecventa de prelevare, atat cat este posibil, vor fi alese si distribuite uniform in timp si spatiu.
    *6) Frecventa de prelevare si numarul de probe vor fi decise de catre autoritatea de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti.

    4. Frecventa minima de prelevare si analiza pentru apa potabila imbuteliata se face conform tabelului 1B.

    Tabel 1B*)

    *) Tabelul 1B este reprodus in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|  Volumul de apa imbuteliat  |   Monitorizarea de  |  Monitorizarea de audit  |
|  zilnic (volum exprimat ca  |       control       |    numarul de probe de   |
|       medie anuala)         | numarul de probe de |       prelevat pe an     |
|            mc               |   prelevat pe an    |                          |
|_____________________________|_____________________|__________________________|
| < 10                        |           1         |              1           |
|_____________________________|_____________________|__________________________|
| > 10           </= 60       |          12         |              1           |
|_____________________________|_____________________|__________________________|
| > 60                        | 1 pentru fiecare    | 1 pentru fiecare 100 mc, |
|                             | 5 mc, ca parte din  | ca parte din volumul     |
|                             | volumul total       | total                    |
|_____________________________|_____________________|__________________________|

    ANEXA 3

                             SPECIFICATII
                      pentru analiza parametrilor

    Laboratoarele in care se efectueaza analiza probelor de apa pentru monitorizare trebuie sa aiba asigurat controlul calitatii analitice si sa fie supuse periodic unui control efectuat de un laborator aprobat de Ministerul Sanatatii si Familiei pentru acest domeniu.

    1. Parametrii pentru care metodele de analiza sunt specificate:
    Bacterii coliforme si [Escherichia coli (E. coli)]
    Enterococi (Streptococi fecali)
    Pseudomonas aeruginosa
    Numarul de colonii la 22 grade C
    Numarul de colonii la 37 grade C
    Clostridium perfringens.
    Filtrarea prin membrana, urmata de incubarea anaeroba a membranei pe agar m-PC (Nota 1) la 44 grade C +/- 1 grad C pentru 21 +/- 3 ore. Se numara coloniile de culoare galbena opac care vireaza in roz sau rosu dupa expunerea la vapori de hidroxid de amoniu timp de 20 - 30 de secunde.

    NOTA: Compozitia mediului de agar m-PC este:
    Mediu de baza
    Triptoza                                      30 g
    Extract de drojdie                            20 g
    Sucroza                                        5 g
    Hidroclorit de L-cisteina                      1 g
    MgSO4 . 7H2O                                 0,1 g
    Rosu de bromcresol                            40 mg
    Agar                                          15 g
    Apa                                        1.000 ml.
    Se dizolva ingredientele mediului bazal, se corecteaza pH la 7,6 si se autoclaveaza la 121 grade C timp de 15 minute. Se raceste si se adauga:
    D-cicloserina                                400 mg
    Polimixina-B sulfat                           25 mg
    Indosil-beta-D-glucozid                       60 mg
    0,5% solutie sterilizata si filtrata          20 ml
    de difosfat de fenoftaleina
    4,5% FeCl3 . 6H2O filtrata si sterilizata      2 ml.

    2. Parametrii pentru care sunt specificate caracteristicile de performanta
    2.1. Metoda de analiza folosita trebuie sa fie capabila sa masoare cel putin o concentratie egala cu valoarea parametrului (CMA). Pentru urmatorii parametri caracteristicile de performanta specificate sunt: acuratetea, precizia si limita de detectie:
____________________________________________________________________
                          Acuratetea  Precizia    Limita de detectie
Parametrul                    %          %                %
                          din CMA*1)  din CMA*2)  din CMA*3)
____________________________________________________________________
Acrilamida*a)
Aluminiu                      10          10               10
Amoniu                        10          10               10
Arsen                         10          10               10
Benzen                        25          25               25
Benz(a)piren                  25          25               25
Bor                           10          10               10
Bromati                       10          10               10
Cadmiu                        10          10               10
Cloruri                       10          10               10
Clorura de vinil*a)
Conductivitate                10          10               10
Crom                          10          10               10
Cupru                         10          10               10
Cianuri (totale)*4)           10          10               10
Cianuri (libere)              10          10               10
1,2-dicloretan                25          25               10
Epiclorhidrina*a)
Fluor                         10          10               10
Hidrocarburi
policiclice aromatice*5)      25          25               25
Mangan                        10          10               10
Mercur                        10          10               10
Nichel                        10          10               10
Nitrati                       10          10               10
Nitriti                       10          10               10
Oxidabilitate*6)              25          25               25
Pesticide*7)                  25          25               25
Plumb                         10          10               10
Seleniu                       10          10               10
Sodiu                         10          10               10
Stibiu                        25          25               25
Sulfat                        10          10               10
Tetracloretan*8)              25          25               10
Tricloretena*8)               25          25               10
Trihalometani*5) -            25          25               10
TOTAL:
____________________________________________________________________
    *a) Conditii: controlul concentratiei conform specificatiei de productie.

    NOTA:
    *1) Acuratetea este eroarea sistematica si este exprimata ca diferenta dintre valoarea medie a unui numar mare de determinari repetate si valoarea adevarata (definitie ISO 5725).
    *2) Precizia este eroarea aleatoare si este exprimata ca deviatia standard a dispersiei rezultatelor fata de o valoare medie (definitie ISO 5725).
    *3) Limita de detectie este considerata a fi:
    a) o valoare de 3 ori mai mare decat deviatia standard asociata unui numar de determinari, pentru o proba simpla de apa continand o concentratie mica a parametrului; sau
    b) o valoare de 5 ori mai mare decat deviatia standard a unei probe martor pentru fiecare serie de probe.
    *4) Metoda va determina cianurile totale sub toate formele.
    *5) Caracteristicile de performanta se aplica individual pentru substantele specificate, la 25% din valoarea parametrilor din anexa nr. 1.
    *6) Oxidarea va fi efectuata timp de 10 minute la 100 grade C in mediu acid, folosind permanganat de potasiu.
    *7) Caracteristicile de performanta se aplica individual pentru fiecare pesticid si depind de pesticidul respectiv. In prezent aceasta limita de detectie nu este realizabila pentru toate pesticidele, dar trebuie sa constituie un obiectiv de realizat.
    *8) Caracteristicile de performanta se aplica individual pentru substantele specificate, la 50% din valoarea parametrilor din anexa nr. 1.

    2.2. Pentru concentratia ionilor de hidrogen metoda de analiza trebuie sa poata masura o concentratie egala cu CMA, cu o acuratete si o precizie de 0,2 unitati de pH.

    3. Parametrii pentru care nu sunt specificate performantele metodelor de analiza:
    - Carbon organic total
    - Culoare
    - Gust
    - Miros
    - Turbiditate*)
           
    *) Pentru monitorizarea turbiditatii in apa de suprafata tratata metoda de analiza trebuie sa masoare cel putin concentratii egale cu valoarea parametrilor (CMA), cu o acuratete si o precizie de 25% .SmartCity5

COMENTARII la Legea 458/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 458 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 458/2002
Legea 272 2017
Ordonanţa 22 2017
Legea 301 2015
Legea 182 2011
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile
Ordonanţa 1 2011
pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile
Legea 124 2010
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile
Ordonanţa 11 2010
pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile
Legea 311 2004
pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile
Hotărârea 974 2004
pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile si a Procedurii de autorizare sanitara a productiei si distributiei apei potabile
Ordin 273 2004
pentru aprobarea Normelor de igiena privind apele potabile imbuteliate, altele decat apele minerale naturale
Decretul 627 2002
pentru promulgarea Legii privind calitatea apei potabile
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu