E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 311 2004 modifica articolul 2 din actul Legea 458 2002
Articolul 1 din actul Legea 311 2004 modifica articolul 5 din actul Legea 458 2002
Articolul 1 din actul Legea 311 2004 modifica articolul 6 din actul Legea 458 2002
Articolul 1 din actul Legea 311 2004 modifica articolul 7 din actul Legea 458 2002
Articolul 1 din actul Legea 311 2004 modifica articolul 8 din actul Legea 458 2002
Articolul 1 din actul Legea 311 2004 modifica articolul 13 din actul Legea 458 2002
Articolul 1 din actul Legea 311 2004 adauga dupa articolul 14 din actul Legea 458 2002
Articolul 1 din actul Legea 311 2004 modifica articolul 15 din actul Legea 458 2002
Articolul 1 din actul Legea 311 2004 modifica articolul 1 din actul Legea 458 2002
Articolul 1 din actul Legea 311 2004 modifica articolul 3 din actul Legea 458 2002
Articolul 2 din actul Legea 311 2004 modifica articolul 13 din actul Legea 458 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 311 din 28 iunie 2004

pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 582 din 30 iunie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 552 din 29 iulie 2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 2, dupa litera b) a punctului 1 se introduce litera c) cu urmatorul cuprins:
    "c) apa provenind din surse locale, precum fantani, izvoare etc., folosita pentru baut, gatit sau in alte scopuri casnice; in functie de conditiile locale specifice, autoritatile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pot face exceptie de la valorile parametrilor de calitate, dar fara sa fie pusa in pericol sanatatea consumatorilor."
    2. La articolul 5, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    (1) Calitatea apei potabile trebuie sa corespunda valorilor stabilite pentru parametrii prevazuti in anexa nr. 1. In privinta parametrilor prevazuti in tabelul 3 din anexa nr. 1, valorile lor sunt stabilite in scopul evaluarii calitatii apei potabile in programele de monitorizare si in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute la art. 8."
    3. La articolul 6, partea introductiva a alineatului (1) si alineatul (3) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    (1) Calitatea apei potabile este corespunzatoare cand valorile stabilite pentru parametrii de calitate sunt in conformitate cu prevederile art. 5, in urmatoarele puncte de prelevare a probelor:
    ...........................................................................
    (3) In cazul constatarii situatiei prevazute la alin. (2), se va proceda astfel:
    a) producatorii, respectiv distribuitorii de apa potabila, notifica proprietarii cu privire la masurile adecvate de remediere si intretinere a retelei sau a tehnicilor adecvate de tratare, ce trebuie luate in scopul de a reduce sau de a elimina riscul de neconformare la parametrii de calitate a apei potabile, simultan cu informarea autoritatii de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
    b) autoritatile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, notifica consumatorii in cauza cu privire la masurile suplimentare ce trebuie adoptate, daca acestea se impun, pentru prevenirea imbolnavirilor."
    4. La articolul 7, dupa alineatul (1) se introduc alineatele (1^1) si (1^2) cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Producatorii si distribuitorii de apa potabila asigura conformarea la parametrii de calitate si finantarea monitorizarii de audit si de control a calitatii apei potabile.
    (1^2) Autoritatile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, asigura supravegherea si controlul monitorizarii calitatii apei potabile in scopul verificarii faptului ca apa distribuita consumatorului se conformeaza la cerintele de calitate si nu creeaza riscuri pentru sanatatea publica."
    5. La articolul 7, dupa alineatul (5) se introduce alineatul (5^1) cu urmatorul cuprins:
    "(5^1) Lista laboratoarelor inregistrate, care efectueaza monitorizarea calitatii apei, se face publica de catre Ministerul Sanatatii."
    6. La articolul 7, alineatul (6) va avea urmatorul cuprins:
    "(6) Se pot utiliza si alte metode de analiza in afara celor prevazute in anexa nr. 3, daca se probeaza ca rezultatele obtinute sunt comparabile. Laboratoarele care au recurs la metode alternative vor prezenta toate informatiile de validare a acestora, conform anexei nr. 3."
    7. La articolul 8, alineatul (5) se abroga.
    8. La articolul 13, alineatele (1), (2) si (4) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    (1) Autoritatile administratiei publice locale vor coordona elaborarea planurilor de conformare, incluzand calendarul si costul masurilor necesare pentru asigurarea conformarii producatorilor si distribuitorilor de apa potabila la cerintele prevederilor prezentei legi.
    (2) Ministerul Sanatatii va lua toate masurile pentru asigurarea capacitatilor de realizare a monitorizarii de audit a calitatii apei potabile, in vederea prevenirii riscurilor pentru sanatatea publica, pana la data de 31 decembrie 2005.
    ...........................................................................
    (4) Producatorii, respectiv distribuitorii de apa, vor lua toate masurile necesare pentru asigurarea conformarii la prevederile prezentei legi, fara a aduce prejudicii notelor 2, 4 si 10 la tabelul 2 din anexa nr. 1, pana la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, cu exceptia celor care vor obtine perioada de tranzitie."
    9. Dupa articolul 14 se introduc articolele 14^1 - 14^3 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 14^1
    (1) Sursele ce asigura apa potabila in mediul rural, respectiv fantani, puturi de mica adancime si captari de apa, exploatate in sistem local, vor fi controlate, la un interval de 1 - 3 luni, prin prelevare de probe de apa si analize de laborator.
    (2) Starea de apa potabila sau apa nepotabila, constatata in baza analizelor efectuate de un laborator abilitat, va fi consemnata pe o placuta aplicata la vedere, pe sau in vecinatatea sursei de apa.
    (3) In cazul in care analizele de laborator vor indica o apa care nu indeplineste conditiile de potabilitate, se va interzice utilizarea acesteia pentru consumul uman, al animalelor si pentru irigatii.
    Art. 14^2
    Detinatorii si utilizatorii surselor de apa prevazute la art. 14^1 au obligatia sa asigure accesul la sursa de apa a organelor de control pentru prelevarea de probe si sa ia toate masurile pentru a asigura protejarea acesteia impotriva contaminarilor de orice fel.
    Art. 14^3
    Costurile de prelevare si analiza a probelor de apa prelevate sunt suportate de catre proprietarul sursei de apa."
    10. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    Anexele nr. 1 - 3 se actualizeaza periodic prin hotarare a Guvernului."
    11. Anexele nr. 1 si 3 vor avea urmatorul cuprins:

    "ANEXA 1

                   Parametrii de calitate ai apei potabile

    1. Parametrii de calitate ai apei potabile
    Parametrii de calitate sunt microbiologici, chimici si indicatori.

    2. Valorile si concentratiile maxime admise pentru parametrii de calitate ai apei potabile sunt conform tabelelor 1 A, 1 B, 2 si 3.

    Tabel 1 A

    Parametrii microbiologici

________________________________________________
Parametru                         Valoare admisa
                                  (numar/100 ml)
________________________________________________
Escherichia coli (E. coli)              0
________________________________________________
Enterococi                              0
________________________________________________

    Tabel 1 B

    Parametrii microbiologici pentru apa comercializata in sticle sau alte recipiente

________________________________________________
Parametru                         Valoare admisa
________________________________________________
Escherichia coli (E. coli)           0/250 ml
________________________________________________
Enterococi                           0/250 ml
________________________________________________
Pseudomonas aeruginosa               0/250 ml
________________________________________________
Numar de colonii la 22 grade C       100/ml
________________________________________________
Numar de colonii la 37 grade C       20/ml
________________________________________________

    Tabel 2

    Parametrii chimici

________________________________________________________________________________
Parametru                                        Valoare          Unitate
                                                 CMA              de masura
________________________________________________________________________________
Acrilamida*1)                                      0,10           micrograme/l
________________________________________________________________________________
Arsen                                             10              micrograme/l
________________________________________________________________________________
Benzen                                             1,0            micrograme/l
________________________________________________________________________________
Benz(a)piren                                       0,01           micrograme/l
________________________________________________________________________________
Bor                                                1,0            mg/l
________________________________________________________________________________
Bromati*2)                                        10              micrograme/l
________________________________________________________________________________
Cadmiu                                             5,0            micrograme/l
________________________________________________________________________________
Clorura de vinil*1)                                0,50           micrograme/l
________________________________________________________________________________
Cianuri totale                                    50              micrograme/l
________________________________________________________________________________
Cianuri libere                                    10              micrograme/l
________________________________________________________________________________
Crom total                                        50              micrograme/l
________________________________________________________________________________
Cupru*3), *4)                                      0,1            mg/l
________________________________________________________________________________
Dicloretan                                         3,0            micrograme/l
________________________________________________________________________________
Epiclorhidrina*1)                                  0,10           micrograme/l
________________________________________________________________________________
Fluor                                              1,2            mg/l
________________________________________________________________________________
Hidrocarburi policiclice aromatice*5)              0,10           micrograme/l
________________________________________________________________________________
Mercur                                             1,0            micrograme/l
________________________________________________________________________________
Nichel*3)                                         20              micrograme/l
________________________________________________________________________________
Nitrati*6)                                        50              mg/l
________________________________________________________________________________
Nitriti*6)                                         0,50           mg/l
________________________________________________________________________________
Pesticide*7), *8)                                  0,10           micrograme/l
________________________________________________________________________________
Pesticide*7), *9)                                  0,50           micrograme/l
Total
________________________________________________________________________________
Plumb*3), *10)                                    10              micrograme/l
________________________________________________________________________________
Seleniu                                           10              micrograme/l
________________________________________________________________________________
Stibiu                                             5,0            micrograme/l
________________________________________________________________________________
Tetracloretan si Tricloretena                     10              micrograme/l
(suma concentratiilor compusilor specificati)
________________________________________________________________________________
Trihalometani*11)                                100              micrograme/l
Total
(suma concentratiilor compusilor specificati)
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    *1) Valoarea se refera la concentratia in apa a monomerului rezidual, calculata conform specificatiilor privind concentratia maxima eliberata de catre polimer in contact cu apa. Statiile de tratare vor notifica autoritatii de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti utilizarea compusului in procesul de tratare a apei.
    *2) Unde este posibil, valoarea concentratiei trebuie sa fie cat mai joasa, fara a compromite eficienta dezinfectiei. Pentru apa la care se refera art. 6 alin. (1) lit. a), b) si d), respectarea in practica a valorii se va realiza in maximum 10 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi, in primii 5 ani acceptandu-se pentru bromati o valoare de 25 micrograme/l.
    *3) Valoarea se aplica la o proba de apa prelevata de la robinetul consumatorului, printr-o metoda de prelevare adecvata, astfel incat sa fie reprezentativa pentru cantitatea medie saptamanala ingerata de catre consumator. Metoda de monitorizare trebuie sa tina seama si de frecventa concentratiilor maxime care pot cauza efecte asupra sanatatii.
    *4) Pentru cupru se accepta valoarea 2,0 mg/l, daca reteaua de distributie are componente din cupru, cu respectarea celor mentionate la pct. 3.
    *5) Compusii specificati sunt: benzo(b)fluorantren, benzo(k)fluorantren, benzo(ghi)perilen, indeno(1,2,3-cd) piren.
    *6) Se va aplica urmatoarea formula:

    [nitrat]   [nitrat]
    -------- + -------- </= 1,
       50          3

in care concentratiile de nitrati si nitriti sunt exprimate in mg/l.
    *7) Prin pesticide se intelege: insecticide, erbicide, fungicide, nematocide, acaricide, algicide, rodendicide, slimicide organice, compusi inruditi (ca de ex.: regulatori de crestere) si metabolitii relevanti, produsii de degradare si de reactie. Se vor monitoriza numai pesticidele presupuse prezente in sursa de apa.
    *8) Concentratia se refera la fiecare compus individual. Pentru aldrin, dieldrin, heptaclor si heptaclor epoxid, concentratia maxima este 0,030 micrograme/l.
    *9) Prin Pesticide - Total se intelege suma tuturor compusilor individuali detectati si cuantificati in urma procedurii de monitorizare.
    *10) Pentru apa la care se refera art. 6 alin. (1) lit. a), b) si d), respectarea in practica a valorii se va realiza in maximum 15 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi, in primii 5 ani acceptandu-se o valoare de 25 micrograme/l.
    *11) Concentratia totala a THM trebuie sa fie cat mai mica, fara a compromite dezinfectia.
    Compusii individuali specificati sunt: cloroform, bromoform, dibromoclormetan, bromdiclormetan.
    Pentru apa la care se refera art. 6 alin. (1) lit. a), b) si d), respectarea in practica a valorii se va realiza in maximum 10 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi, in primii 5 ani acceptandu-se o valoare de 150 micrograme/l pentru concentratia totala a THM.

    Tabel 3

    Parametrii indicatori

________________________________________________________________________________
Parametru                                         Valoare         Unitate
                                                  CMA             de masura
________________________________________________________________________________
Aluminiu                                          200             micrograme/l
________________________________________________________________________________
Amoniu                                            0,50            mg/l
________________________________________________________________________________
Bacterii coliforme*1)                             0               numar/100 ml
________________________________________________________________________________
Carbon organic total (COT)*2)                     Nici o
                                                  modificare
                                                  anormala
________________________________________________________________________________
Cloruri*3)                                        250             mg/l
________________________________________________________________________________
Clostridium perfringens                           0               numar/100 ml
(specia, inclusiv sporii)*4)
________________________________________________________________________________
Clor rezidual liber                               0,50            mg/l
________________________________________________________________________________
Conductivitate*3)                                 2.500           microS cm^-1
                                                                  la 20 grade C
________________________________________________________________________________
Culoare                                           Acceptabila
                                                  consumatorilor
                                                  si nici o
                                                  modificare
                                                  anormala
________________________________________________________________________________
Duritate totala, minim                            5               grade germane
________________________________________________________________________________
Fier                                              200             micrograme/l
________________________________________________________________________________
Gust                                              Acceptabil
                                                  consumatorilor
                                                  si nici o
                                                  modificare
                                                  anormala
________________________________________________________________________________
Mangan                                            50              micrograme/l
________________________________________________________________________________
Miros                                             Acceptabil
                                                  consumatorilor
                                                  si nici o
                                                  modificare
                                                  anormala
________________________________________________________________________________
Numar de colonii la 22 grade C                    Nici o
                                                  modificare
                                                  anormala
________________________________________________________________________________
Numar de colonii la 37 grade C                    Nici o
                                                  modificare
                                                  anormala
________________________________________________________________________________
Oxidabilitate*5)                                  5,0             mg O2/l
________________________________________________________________________________
pH*3), *6)                                        >/= 6,5;
                                                  </= 9,5         unitati de pH
________________________________________________________________________________
Sodiu                                             200             mg/l
________________________________________________________________________________
Sulfat*3)                                         250             mg/l
________________________________________________________________________________
Sulfuri si hidrogen sulfurat                      100             micrograme/l
________________________________________________________________________________
Turbiditate*7)                                    </= 5           UNT
________________________________________________________________________________
Zinc                                              5.000           micrograme/l
________________________________________________________________________________
Tritiu*8), *9)                                    100             Bq/l
________________________________________________________________________________
Doza efectiva totala de referinta*9), *10)        0,10            mSv/an
________________________________________________________________________________
Activitatea alfa globala*11)                      0,1             Bq/l
________________________________________________________________________________
Activitatea beta globala*11)                      1               Bq/l
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    *1) Pentru apa imbuteliata, unitatea de masura este numar/250 ml.
    *2) Acest parametru va fi masurat numai pentru sistemele de aprovizionare care furnizeaza mai mult de 10.000 mc pe zi.
    *3) Apa nu trebuie sa fie agresiva.
    *4) Acest parametru trebuie monitorizat atunci cand sursa de apa este de suprafata sau mixta, iar in situatia in care este decelat trebuie investigata si prezenta altor micro-organisme patogene, ca de ex.: criptosporidium.
    *5) Acest parametru se va analiza cand nu se poate sau nu este prevazuta determinarea carbonului organic total.
    *6) Pentru apa plata imbuteliata, valoarea minima poate fi redusa pana la 4,5 unitati de pH. Pentru apa imbuteliata care contine in mod natural sau este imbogatita cu bioxid de carbon, valoarea pH-ului poate fi mai mica.
    *7) Pentru apa rezultata din tratarea unei surse de suprafata nu se va depasi 1,0 UNT (unitati nefelometrice de turbiditate) inainte de dezinfectie.
    *8) Frecventa, metodele si localizarile pentru monitorizare vor fi stabilite conform anexei nr. 2 pct. 1.3.
    *9) Doza efectiva totala de referinta acceptata pentru un adult corespunde unui consum zilnic de 2 litri apa potabila pe o durata de un an. Monitorizarea tritiului si a radioactivitatii in apa potabila se face in cazul in care nu exista datele necesare pentru calcularea dozei efective totale. In situatia in care este demonstrat, pe baza unor monitorizari efectuate anterior, ca nivelurile de tritiu la doza efectiva totala de referinta sunt cu mult inferioare valorii parametrice, se poate renunta la monitorizarea tritiului.
    *10) Exclusiv tritiu, potasiu-40, radon si descendentii radonului. Frecventa, metodele si localizarile pentru monitorizare vor fi stabilite conform anexei nr. 2 pct. 1.3.
    *11) Caracterizarea calitatii apei din punct de vedere al continutului radioactiv se face prin masurarea activitatii alfa si beta globala. In cazul in care valoarea de referinta este depasita, este necesara determinarea activitatii specifice a radionuclizilor, conform Normelor de inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile.
    ...........................................................................

    ANEXA 3

                                SPECIFICATII
                        pentru analiza parametrilor

    Laboratoarele in care se efectueaza analiza probelor de apa pentru monitorizare trebuie sa aiba asigurat controlul calitatii analitice si sa fie supuse periodic unui control efectuat de un laborator aprobat de Ministerul Sanatatii pentru acest domeniu.

    1. Parametrii pentru care metodele de analiza sunt specificate:
    Bacterii coliforme si [Escherichia coli (E. coli)] (ISO 9308-1)
    Enterococi (ISO 7899-2)
    Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 12780)
    Numarul de colonii la 22 grade C (EN ISO 6222)
    Numarul de colonii la 37 grade C (EN ISO 6222)
    Clostridium perfringens (inclusiv sporii)
    Filtrarea prin membrana, urmata de incubarea anaeroba a membranei pe agar m-PC (Nota 1) la 44 +/- 1 grad C pentru 21 +/- 3 ore. Se numara coloniile de culoare galbena care vireaza in roz sau rosu dupa expunerea la vaporii de hidroxid de amoniu timp de 20 - 30 de secunde.

    NOTA:
    Compozitia mediului de agar m-PC este:
    Mediu de baza
    Triptoza                                       30 g
    Extract de drojdie                             20 g
    Sucroza                                         5 g
    Hidroclorit de L-cisteina                       1 g
    MgSO4 . 7H2O                                  0,1 g
    Rosu de bromcresol                             40 mg
    Agar                                           15 g
    Apa                                         1.000 ml
    Se dizolva ingredientele mediului bazal, se corecteaza pH-ul la 7,6 si se autoclaveaza la 121 grade C timp de 15 minute. Se raceste si se adauga:
    D-cicloserina                                 400 mg
    Polimixina-B sulfat                            25 mg
    Indosil-beta-D-glucozid                        60 mg
    0,5% solutie sterilizata si
    filtrata de difosfat de fenoftaleina           20 ml
    4,5% FeCl3 . 6H2O filtrata si sterilizata       2 ml.

    2. Parametrii pentru care sunt specificate caracteristicile de performanta:
    2.1. Metoda de analiza folosita trebuie sa fie capabila sa masoare cel putin o concentratie egala cu valoarea parametrului (CMA). Pentru urmatorii parametrii caracteristicile de performanta specificate sunt: acuratetea, precizia, si limita de detectie:

_____________________________________________________________________________
         Parametru                      Acuratetea   Precizia    Limita de
                                             %           %       detectie
                                        din CMA*1)   din CMA*2)  % din CMA*3)
_____________________________________________________________________________
Acrilamida*a)
Aluminiu                                    10           10          10
Amoniu                                      10           10          10
Arsen                                       10           10          10
Benzen                                      25           25          25
Benz(a)piren                                25           25          25
Bor                                         10           10          10
Bromati                                     10           10          10
Cadmiu                                      10           10          10
Cloruri                                     10           10          10
Clorura de vinil*a)
Conductivitate                              10           10          10
Crom                                        10           10          10
Cianuri totale                              10           10          10
Cianuri libere                              10           10          10
Cupru*4)                                    10           10          10
1,2-dicloreten                              25           25          10
Epiclorhidrina*a)
Fluor                                       10           10          10
Hidrocarburi policiclice aromatice*5)       25           25          25
Mangan                                      10           10          10
Mercur                                      10           10          10
Nichel                                      10           10          10
Nitrati                                     10           10          10
Nitriti                                     10           10          10
Oxidabilitate*6)                            25           25          25
Pesticide*7)                                25           25          25
Plumb                                       10           10          10
Seleniu                                     10           10          10
Sodiu                                       10           10          10
Stibiu                                      25           25          25
Sulfat                                      10           10          10
Tetracloretan*8)                            25           25          10
Tricloretena*8)                             25           25          10
Trihalometani*5) - Total                    25           25          10
_____________________________________________________________________________
    *a) Conditii: controlul concentratiei conform specificatiei de productie.

    NOTA:
    *1) Acuratetea este eroarea sistematica si este exprimata ca diferenta dintre valoarea medie a unui numar mare de determinari repetate si valoarea adevarata (conform definitiei standardului ISO 5725).
    *2) Precizia este eroarea aleatoare si este exprimata ca deviatia standard a dispersiei rezultatelor fata de o valoare medie (conform definitiei standardului ISO 5725).
    *3) Limita de detectie este considerata a fi:
    a) o valoare de 3 ori mai mare decat deviatia standard asociata unui numar de determinari, pentru o proba simpla de apa continand o concentratie mica a parametrului; sau
    b) o valoare de 5 ori mai mare decat deviatia standard a unei probe martor pentru fiecare serie de probe.
    *4) Metoda va determina cianurile totale sub toate formele.
    *5) Caracteristicile de performanta se aplica individual pentru substantele specificate, la 25% din valoarea parametrilor din anexa nr. 1.
    *6) Oxidarea va fi efectuata timp de 10 minute la 100 grade C in mediu acid, folosind permanganat de potasiu.
    *7) Caracteristicile de performanta se aplica individual pentru fiecare pesticid si depind de pesticidul respectiv. In prezent, aceasta limita de detectie nu este realizabila pentru toate pesticidele, dar trebuie sa constituie un obiectiv de realizat.
    *8) Caracteristicile de performanta se aplica individual pentru substantele specificate, la 50% din valoarea parametrilor din anexa nr. 1.
    2.2. Pentru concentratia ionilor de hidrogen metoda de analiza trebuie sa poata masura o concentratie egala cu CMA, cu o acuratete si o precizie de 0,2 unitati de pH.

    3. Parametrii pentru care nu sunt specificate performantele metodelor de analiza:
    - Carbon organic total
    - Culoare
    - Gust
    - Miros
    - Turbiditate*)
------------
    *) Pentru monitorizarea turbiditatii in apa de suprafata tratata metoda de analiza trebuie sa masoare cel putin concentratii egale cu valoarea parametrilor (CMA), cu o acuratete si o precizie de 25% ."

    Art. 2
    Planurile de conformare prevazute la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 458/2002 vor fi intocmite de catre producatorii si distribuitorii de apa potabila in termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi.
    Art. 3
    (1) Ministerul Administratiei si Internelor va centraliza planurile de conformare prevazute la art. II, incluzand calendarul si costul activitatilor, in termen de 180 de zile de la data publicarii prezentei legi.
    (2) Ministerul Administratiei si Internelor va monitoriza si va controla implementarea planurilor de conformare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                             VALER DORNEANU

                          PRESEDINTELE SENATUI
                             NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 311/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 311 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu