Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 97 din 10 februarie 2005

pentru aprobarea Acordului dintre Agentia Nucleara din Romania si Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare din Romania si Departamentul Energiei al Statelor Unite ale Americii privind cooperarea in domeniul combaterii proliferarii armelor si tehnologiilor nucleare, semnat la New York la 19 iulie 2004

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 178 din  1 martie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Acordul dintre Agentia Nucleara din Romania si Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare din Romania si Departamentul Energiei al Statelor Unite ale Americii privind cooperarea in domeniul combaterii proliferarii armelor si tehnologiilor nucleare, semnat la New York la 19 iulie 2004.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Presedintele Agentiei Nucleare,
                       Valica Gorea

                       Ministrul afacerilor externe,
                       Mihai Razvan Ungureanu

                                 ACORD
intre Agentia Nucleara din Romania si Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare din Romania si Departamentul Energiei al Statelor Unite ale Americii privind cooperarea in domeniul combaterii proliferarii armelor si tehnologiilor nucleare

    Agentia Nucleara din Romania (AN) si Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare din Romania (CNCAN) si Departamentul Energiei al Statelor Unite ale Americii (DOE), denumite in continuare parti,
    dorind sa aplice Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea in domeniul contracararii proliferarii armelor de distrugere in masa si promovarea relatiilor militare si de aparare, semnat la Washington la 30 martie 1998 in forma amendata (denumit in continuare Acord privind combaterea proliferarii), pentru contracararea proliferarii armelor de distrugere in masa, a tehnologiilor, a materialelor si a expertizei care se refera la astfel de arme,
    au convenit urmatoarele:

    Art. 1
    In intelesul prezentului acord:
    - combustibil nuclear reprezinta izotopii fisionabili de uraniu si toti izotopii plutoniului aflati in fasciculele de combustibil nuclear utilizat in reactoarele de cercetare si de testare, in bare, in barele de control sau in subcomponentele acestora; ansambluri de tinte din reactorul de cercetare si de testare sau subcomponentele acestuia si materiale vrac care se intentioneaza sa fie utilizate in scopuri de cercetare sau de testare. Aceste materiale pot fi iradiate sau neiradiate;
    - AN si CNCAN vor constitui impreuna o parte la prezentul acord. DOE se va constitui in cealalta parte la prezentul acord.
    Art. 2
    1. In conformitate cu termenii prezentului acord, DOE poate oferi asistenta gratuita pentru AN si CNCAN sau agentilor de implementare desemnati de acestea pentru a asista Guvernul Romaniei in returnarea in Federatia Rusa a combustibilului nuclear rusesc, furnizat de Uniunea Sovietica/Federatia Rusa si stocat in Romania, si, de asemenea, pentru a asista prevenirea posibilei proliferari a materialelor si tehnologiilor nucleare atractive din punct de vedere al proliferarii.
    2. AN si CNCAN sau agentii de implementare desemnati de acestea vor utiliza toate materialele (inclusiv furnituri, echipamente si instrumente), instruirea si serviciile furnizate in conformitate cu prezentul acord in mod exclusiv in scopul returnarii in Federatia Rusa a combustibilului nuclear rusesc furnizat de Uniunea Sovietica/Federatia Rusa si pentru prevenirea posibilei proliferari a materialelor si tehnologiilor nucleare atractive din punct de vedere al proliferarii.
    3. Prezentul acord si toate activitatile intreprinse in conformitate cu acesta se vor supune prevederilor Acordului privind combaterea proliferarii. In cazul oricaror discrepante intre prezentul acord si Acordul privind combaterea proliferarii, vor prevala prevederile Acordului privind combaterea proliferarii.
    Art. 3
    1. AN, CNCAN si DOE vor avea fiecare dreptul sa delege altor agentii, departamente sau unitati ale propriului guvern responsabilitatile pentru aplicarea prezentului acord, prin notificare scrisa.
    2. AN, CNCAN si DOE vor avea fiecare dreptul sa desemneze reprezentanti tehnici de legatura pentru materialele, echipamentele, instruirea sau serviciile furnizate conform prezentului acord, prin notificare scrisa adresata celeilalte parti.
    Art. 4
    1. In baza prezentului acord, DOE poate acorda asistenta AN, CNCAN sau agentilor de implementare desemnati de acestea, in scopul prevenirii posibilei proliferari a materialelor si tehnologiilor nucleare atractive din punct de vedere al proliferarii de pe teritoriul Romaniei. Astfel de asistenta poate include, dar nu este limitata la activitati referitoare la:
    a) returnarea in Federatia Rusa a combustibilului nuclear rusesc furnizat de Uniunea Sovietica/Federatia Rusa si utilizat la reactorul de cercetare VVR-s din Bucuresti;
    b) intarirea sigurantei amplasamentului reactorului de cercetare VVR-s si a materialelor nucleare stocate pe amplasament;
    c) stocarea in conditii de siguranta si securitate a materialelor nucleare ale Romaniei, inclusiv imbunatatirea metodelor de protectie, control si de evidenta a materialelor nucleare, pentru a reduce riscul de furt sau de posibila deturnare a materialelor nucleare stocate in locatii de pe teritoriul Romaniei.
    2. Termenii prezentului acord vor acoperi:
    a) acordarea de asistenta tehnica, servicii de inginerie in domeniul securitatii nucleare, de sprijin pentru planificarea si gestionarea proiectului, necesare implementarii oricaror forme de asistenta prevazute de prezentul acord; si
    b) furnizarea de servicii de procurare si/sau aprovizionare, selectarea subcontractorilor, furnizarea de servicii de contractare si gestionare a proiectului si supervizarea tehnica si administrativa a activitatii subcontractorului pe perioada pregatirii pentru implementarea activitatii derulate in baza prezentului acord.
    3. AN si CNCAN sau agentii de implementare desemnati de acestea vor pregati tot combustibilul nuclear proaspat si uzat care contine uraniu imbogatit 20% sau mai mult in izotopi de U-235 pentru returnarea in Federatia Rusa, inaintea oricarei returnari de combustibil continand uraniu imbogatit cu mai putin de 20% izotopi U-235.
    4. Conditiile de asistenta furnizata in baza prezentului acord vor fi stabilite in contracte sau intelegeri separate, incheiate intre AN si/sau CNCAN si DOE, dupa caz, ori intre agentii de implementare desemnati de acestea. In cazul oricarei neconcordante intre aceste contracte sau intelegeri si prezentul acord, vor prevala prevederile prezentului acord.
    5. In baza prezentului acord, DOE poate, la initiativa sa, sa asigure pentru AN si CNCAN sau pentru agentii de implementare desemnati de acestea si alte tipuri de asistenta, cu acordul scris al ambelor parti.
    Art. 5
    1. AN si CNCAN sau agentii de implementare desemnati de acestea vor asista DOE sau pe agentii de implementare desemnati de acesta pe perioada de implementare a asistentei convenite.
    2. AN si CNCAN sau agentii de implementare desemnati de acestea se vor coordona impreuna cu alte ministere, agentii si organizatii de resort ale Guvernului Romaniei, pentru a se asigura ca materialele, inclusiv furniturile, echipamentele si instrumentele furnizate Guvernului Romaniei conform prevederilor prezentului acord, li se acorda cu prioritate pentru a permite livrarea prompta catre ultima lor destinatie din Romania. AN si CNCAN sau agentii de implementare desemnati de acestea se vor coordona impreuna cu ministerele, agentiile si organizatiile de resort ale Guvernului Romaniei, pentru a se asigura ca au fost luate cele mai adecvate masuri de securitate pentru personalul guvernamental al Statelor Unite ale Americii, pentru contractori si materiale, inclusiv pentru furnituri, echipamente si instrumente, la acele instalatii asociate activitatilor prevazute in baza prezentului acord.
    3. AN si CNCAN sau agentii de implementare desemnati de acestea vor asigura conditiile pentru examinarea de catre ministerele, agentiile si organizatiile de resort ale Guvernului Romaniei a tuturor materialelor, inclusiv furniturile, echipamentele si instrumentele primite in baza prezentului acord, si vor confirma DOE acceptarea acestora in termen de 10 zile de la primirea rezultatelor acestor examinari. Termenii si conditiile pentru repararea sau inlocuirea materialelor neconforme, inclusiv a furniturilor, echipamentelor si instrumentelor, vor fi stabilite in contractul/contractele conform carora sunt furnizate materialele, inclusiv furniturile, echipamentele si instrumentele, in baza prezentului acord.
    Art. 6
    Suplimentar drepturilor de audit si de examinare stabilite in art. XII din Acordul de combatere a proliferarii, reprezentantii DOE vor avea dreptul sa monitorizeze aplicarea termenilor contractelor si desfasurarea activitatii in baza prezentului acord, la instalatiile de pe teritoriul Romaniei.
    Art. 7
    Dupa caz, AN si/sau CNCAN pot incheia intelegeri de implementare cu DOE, daca este relevant, pentru a duce la indeplinire prevederile prezentului acord. In cazul unor neconcordante intre prezentul acord si oricare dintre aceste intelegeri, vor prevala prevederile prezentului acord.
    Art. 8
    Prezentul acord va intra in vigoare la data semnarii si va ramane in vigoare pe durata Acordului de combatere a proliferarii. Prezentul acord poate fi amendat sau prelungit prin consimtamantul scris al partilor si isi poate inceta valabilitatea, la cererea oricareia dintre parti, printr-o notificare scrisa, adresata celeilalte parti, cu cel putin cu 90 de zile inainte. Atat AN, cat si CNCAN pot informa DOE, in scris, cu cel putin 90 de zile inainte de data expirarii, ca va inceta participarea sa in baza prezentului acord.
    Drept care subsemnatii, fiind pe deplin autorizati de catre guvernele lor, au semnat prezentul acord.
    Semnat la New York la 19 iulie 2004, in doua exemplare originale in limbile romana si engleza, ambele texte fiind egal autentice.

            Pentru Agentia Nucleara din Romania,
            Serban Constantin Valeca

            Pentru Comisia Nationala pentru Controlul
            Activitatilor Nucleare din Romania,
            Lucian Biro

            Pentru Departamentul Energiei
            din Statele Unite ale Americii,
            Abraham SpencerSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 97/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 97 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Atenție: Doamnelor / domnilor, Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă rezolva sarcina financiară sau pentru a investi? Dacă da! Contactați-ne azi pentru asistență de împrumut. Notă: Oferim un împrumut pe termen scurt și pe termen lung la o rată a dobânzii de 3%. Puteți împrumuta de la minimum 2000 și maximum 200.000.000. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: midland.credit2@gmail.com Cu stimă, Kumah James (directorul împrumutului).
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    CUM ÎȚI PRIN ÎNCĂRCĂTORUL MEU DIN ACEASTA MARE COMPANIE Bună ziua dragilor mei, sunt Linda McDonald, care locuiește în prezent în Austin Texas, SUA. Sunt văduvă în acest moment cu trei copii și am rămas blocată într-o situație financiară în aprilie 2018 și am avut nevoie să refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumuturi, atât private, cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul, nu sunt pradă completă acelor capote de acolo care le numesc creditor auto-bani, sunt toate înșelătorie, tot ce își doresc este dvs. bani și bine nu auziți de la ei, mi-au făcut-o de două ori înainte de a-l întâlni pe domnul David Wilson, partea cea mai interesantă este că împrumutul meu a fost transferat pentru mine în 74 de ore, așa că vă sfătuiesc să-l contactați pe domnul David dacă sunteți interesat să obțineți un împrumut și sunteți sigur că îl puteți plăti înapoi la timp, îl puteți contacta prin e-mail ……… (davidwilsonloancompany4@gmail.com) Fără cec de credit, fără cosigner cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și planificați dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, atunci contactați astăzi domnul David Wilson pentru împrumutul dvs. Oferă tot felul de categorii de împrumuturi pe care le oferă Împrumut pe termen scurt (5_10 ani) Împrumut pe termen lung (20_40) Împrumut pe termen mediu (10_20) Ele oferă împrumut de genul Împrumut la domiciliu ............., Împrumut de afaceri ........ Împrumut de creanță ....... Împrumut pentru studenți .........., Împrumut pentru început de afaceri Împrumut pentru afaceri ......., Împrumut pentru companie .............. etc E-mail .......... (davidwilsonloancompany4@gmail.com) Când vine vorba de criză financiară și împrumut, atunci împrumutul financiar David Wilson este locul de plecare, vă rugăm să-i spuneți că doamnei Linda McDonald vă direcționez Noroc… ....
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu