Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.896 din 09.11.2018

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 985 din 21 noiembrie 2018SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC La anexa nr. 4 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Pucioasa" la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 şi 276 bis din 24 aprilie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea I „Bunuri imobile" se modifică şi se completează după cum urmează: a)se modifică următoarele poziţii:

la poziţia 238, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2.", coloana 2 va avea următorul cuprins: „Parc central", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren împrejmuit în suprafaţă de 28.691 mp, situat în intravilanul oraşului Pucioasa, Str. Republicii nr. 52 B, judeţul Dâmboviţa, parcela 1390/1, tarlaua 21. Vecinătăţi: N - U.A.T. oraşul Pucioasa - lot 4 - 345,00 m, N - nr. cadastral 72037 - 61,11 m, N - nr. cadastral 72038 - 50,58 m, E - U.A.T. oraşul Pucioasa - lot 1 - 84,56 m, S - nr. cadastral 73584 - 9,26 m, S - nr. cadastral 1677 - 20,10 m, S - nr. cadastral 1575 - 30,86 m, S - nr. cadastral 219 - 30,11 m, S - nr. cadastral 70996 -13,98 m, S - nr. cadastral 70995 - 22,14 m, S - nr. cadastral 71365 - Aleea Ardealului - 11,31 m, S - nr. cadastral 1717 - 26,03 m, S - nr. cadastral 636 - 2

- 29,00 m, S - nr. cadastral 636 - 1 - 6,18 m, S - nr. cadastral 955 - S.C. Patrana - S.A. - 87,05 m, S - nr. cadastral 2128 - 40,75 m, S - U.A.T. oraşul Pucioasa - 135,32 m, S - nr. cadastral 3946 - 0,63 m, V - nr. cadastral 606 - 51,83 m, V - nr. cadastral 2250 - 39,83 m, V - nr. cadastral 73596 - 16,87 m", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.720.963,64 lei", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Pucioasa, potrivit hotărârilor Consiliului Local Pucioasa nr. 221/16.10.2017, nr. 277/20.12.2017 şi nr. 143/30.08.2018, Act de dezmembrare prin lotizare nr. 1.383 din 26 iunie 2017, carte funciară nr. 73629, număr cadastral 73629 (fost număr cadastral 73587)";

la poziţia 253, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2.", coloana 2 va avea următorul cuprins: „Grădină ornamentală şi parcare", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren în suprafaţă totală de 950 mp, situat în intravilanul oraşului Pucioasa, Str. Fântânelor nr. 36 A, judeţul Dâmboviţa, parcela 1297, tarlaua 21. Vecinătăţi: N - nr. cadastral 70706 - str. Tudor Vladimirescu - 36,14 m, E - U.A.T. oraşul Pucioasa - lot 2 - 48,25 m, S - U.A.T. oraşul Pucioasa - lot 2 - 4,66 m, V - UAT oraşul Pucioasa - lot 2 - 48,33 m", coloana 5 va avea următorul cuprins: „51.257,82 lei", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Pucioasa, potrivit hotărârilor Consiliului Local Pucioasa nr. 221/16.10.2017, nr. 277/20.12.2017 şi nr. 143/30.08.2018, Act de dezmembrare prin lotizare nr. 1.382 din 26 iunie 2017, carte funciară nr. 73623, număr cadastral 73623 (fost număr cadastral 73596)"; b)după poziţia nr. 437 se introduc şaisprezece noi poziţii, respectiv poziţiile nr. 438-453, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRUVASILICA-VIORICA DĂNCILĂContrasemnează:Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,Paul StănescuANEXĂ COMPLETĂRI la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Pucioasa Secţiunea IBunuri imobile

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
438 1.6.4. Teren şi construcţii Moţăianca Construcţii anexă de tip P în suprafaţă construită de 89 mp C1 şi 53 mp C2 situate în oraşul Pucioasa, Str. Carierei nr. 4 C, judeţul Dâmboviţa, şi teren aferent în suprafaţă de 2.113 mp situat în intravilanul oraşului Pucioasa, din care: 948 mp categoria de folosinţă curţi construcţii, parcela 9414, tarlaua 108, şi 1.165 mp categoria de folosinţă fâneaţă, pacelele 9415, 9416, tarlaua 108 Vecinătăţi: N - U.A.T. oraşul Pucioasa - lot 2 - 40,94 m E - Ionescu Maria - 62,18 m S - U.A.T. oraşul Pucioasa - lot 2 - 31,85 m V - U.A.T. oraşul Pucioasa - lot 2 - 54,95 m 2016 40.933,58 din care: 35.313,00 construcţii şi 5.620, 58 teren Domeniul public al oraşului Pucioasa, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Pucioasa nr. 94/25.05.2017, modificată prin Hotărârea nr. 217/12.10.2017 Act de dezmembrare prin lotizare nr. 1.604/18.07.2017 Cartea funciară nr. 73647 Număr cadastral 73647 (fost număr cadastral 73285), 73647-C1 şi 73647-C2
439 1.6.2. Zona de agrement Moţăianca Teren în suprafaţă de 19.393 mp situat în intravilanul oraşului Pucioasa, Str. Carierei nr. 4 B, judeţul Dâmboviţa, din care: 652 mp categoria de folosinţă curţi construcţii, parcela 9414 şi tarlaua 108, şi 18.741 mp (297 mp + 18.444 mp), categoria de folosinţă fâneaţă, parcelele 9415, 9416 şi tarlaua 108, împreună cu construcţia de tip P, situată pe acesta, denumită Cabină pază, în suprafaţă de 9 mp Vecinătăţi: N - nr. cadastral 70219 (UAT Moţăieni) - 61,63 m N - Udroiu Dumitru - 98,68 m N - Dragomir Gheorghe - 22,90 m N - Udroiu Constantin - 11,85 m N - Zodiaşu Gheorghe Bujor - 18,42 m E - Ionescu Maria - 32,91 m E - U.A.T. oraşul Pucioasa - lot 1 - 127,74 m E - Ionescu Maria - 37,26 m E - Barbu Gheorghe - 13,60 m E - U.A.T. oraşul Pucioasa - 5,55 m S - U.A.T. oraşul Pucioasa - 223,57 m S - nr. cadastral 70219 (U.A.T. Moţăieni) - 47,83 m V - nr. cadastral 70219 (U.A.T. Moţăieni) - 107,54 m 2017 52.229,38 din care: 51.585,38 teren şi 644,00 construcţie Domeniul public al oraşului Pucioasa, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Pucioasa nr. 94/25.05.2017, modificată prin hotărârile nr. 217/12.10.2017 şi nr. 277/20.12.2017 Act de dezmembrare prin lotizare nr. 1.604/18.07.2017 Cartea funciară nr. 73648 Număr cadastral 73648 (fost număr cadastral 73285), 73648-C1
440 1.3.7.2. Strada Carierei 1 Drum de exploatare „De 9410" în suprafaţă de 2.588 mp, situat în oraşul Pucioasa, judeţul Dâmboviţa, de la intersecţia cu Str. Carierei (DC 136 A) până la Moţăianca (fost poligon) Vecinătăţi: N - Barbu Gheorghe N - U.A.T. oraşul Pucioasa DE 9409 N - nr. cadastral 73260 E - U.A.T. oraşul Pucioasa E - nr. cadastral 964 E - nr. cadastral 73345 - Str. Carierei S - Ganea Maria S -Veveriţa Dan S - U.A.T. oraşul Pucioasa - De 9409 S - U.A.T. Oraşul Pucioasa S - statul român S - U.A.T. oraşul Pucioasa de 9409 S - Barbu Gheorghe V - nr. cadastral 73285 - U.A.T. oraşul Pucioasa 2017 107.712,56 Domeniul public al oraşului Pucioasa, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Pucioasa nr. 172/31.08.2017 Procesul-verbal de evaluare nr. 18.965/22.08.2017 Cartea funciară nr. 73698 Număr cadastral 73698
Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
441 - Teren punct strada Avram Iancu Teren în suprafaţă de 890 mp situat în oraşul Pucioasa, str. Avram Iancu, judeţul Dâmboviţa, intravilan, categoria de folosinţă curţi construcţii, parcelele 1890, 1900 şi 1901, tarlaua 39 Vecinătăţi: N - nr. cadastral 73307 E - U.A.T. oraşul Pucioasa E - nr. cadastral 71108 E - nr. cadastral 2229, nr. cadastral 2228 S - nr. cadastral 71248 S - nr. cadastral = 7,43 m S - U.A.T. oraşul Pucioasa V - nr. cadastral 73307 V - U.A.T. oraşul Pucioasa V - nr. cadastral 519 V - U.A.T. oraşul Pucioasa V - Niţescu Elena V - nr. cadastral 564 2001 49.480,13 Domeniul public al oraşului Pucioasa, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Pucioasa nr. 172/31.08.2017 Cartea funciară nr. 73706 Număr cadastral 73706
442 - Teren punct strada DC 136 A Teren în suprafaţă de 785 mp situat în oraşul Pucioasa, str. DC 136 A, judeţul Dâmboviţa intravilan, categoria de folosinţă curţi construcţii, parcela 1460, tarlaua 22 Vecinătăţi: N - nr. cadastral 73345 E - U.A.T. oraşul Pucioasa E - U.A.T. oraşul Pucioasa S - nr. cadastral 70770 V - Veveriţa Gheorghe 2001 18.086,40 Domeniul public al oraşului Pucioasa, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Pucioasa nr. 172/31.08.2017 Cartea funciară nr. 73694 Număr cadastral 73694
443 1.6.5. Centrală termică Avram Iancu Construcţie de tip P, situată în oraşul Pucioasa, str. Avram Iancu, judeţul Dâmboviţa, în suprafaţă construită de 165 mp, cu fundaţie din beton, pereţi din B.C.A., acoperită cu plăci de beton, două încăperi şi teren aferent acesteia, în suprafaţă de 508 mp, parcela 1898 şi tarlaua 39 Vecinătăţi: N - T.A.P. Pucioasa = 18,06 m E - nr. cadastral 2229/3 = 13,30 m E - nr. cadastral 2213 = 24,30 m S - Str. Portugheză = 9,05 m S - T.A.P. Pucioasa = 28,97 m S - Blocul 1 = 3,65 m V - T.A.P. Pucioasa = 12,02 m V - alee intrare = 6.75 m 1999 38.207,62 din care: 10.800,00 centrala termică şi 27.407,62 teren Domeniul public al oraşului Pucioasa, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Pucioasa nr. 189/12.09.2017 Cartea funciară nr. 71248 Număr cadastral 71248, 71248-C1
444 1.3.7.2. Drum de acces DE 1538 Drum de acces „DE 1538" de la Str. Morilor până la râul Ialomiţa, în suprafaţă de 5.390 mp, categorie de folosinţă drum, parcela 1538, tarlaua 106, situat în oraşul Pucioasa, judeţul Dâmboviţa Vecinătăţi: N - nr. cadastral 70715 - Str. Morilor, între punctele 1-4 E - U.A.T. oraşul Pucioasa între punctele 4-7 E - Pîntea Ion între punctele 7-9 E - Pîntea Dorel între punctele 9, 10 S - U.A.T. oraşul Pucioasa - Str. Morilor între punctele 10, 11 S - nr. cadastral 73309 între punctele 11-14 S - U.A.T. oraşul Pucioasa între punctele 14, 15 S - nr. cadastral 73201 între punctele 15-20 S - nr. cadastral 2451 între punctele 20, 21 S - nr. cadastral 2449 între punctele 21, 22 S - U.A.T. oraşul Pucioasa între punctele 22-24 S - A.N. Apele Române - râul Ialomiţa între punctele 24, 25 2017 485.100,00 Domeniul public al oraşului Pucioasa, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Pucioasa nr. 210/6.10.2017 Proces-verbal de evaluare nr. 18.965/22.08.2017 Carte funciară nr. 73692 Număr cadastral 73692
Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
V - U.A.T. oraşul Pucioasa între punctele 25, 26 V - Dobrescu Longin între punctele 26-30 V - nr. cadastral 2894 între punctele 30, 31 V - Roman Maria între punctele 31-37 V - U.A.T. oraşul Pucioasa între punctele 37, 38 V - Moise Emanolina între punctele 38-45 V - Gheorghe Ion Valentin între punctele 45,1
445 1.3.7.2. Drum de acces DE 9313 Drum de acces „DE 9313" de la pod Pucioasa Sat până la Str. Liniştei, în suprafaţă de 2.145 mp, categorie de folosinţă drum, parcela 9313, tarlaua 126, situat în oraşul Pucioasa, judeţul Dâmboviţa Vecinătăţi N - nr. cadastral 70695 - Str. Liniştei între punctele 25,1 E - Stanciu Jan-Valentin între punctele 1, 2 E - Popescu Bogdan Nicolae între punctele 2-4 E - nr. cadastral 70542 între punctele 4-13 E - Popescu Mircea între punctele 13-15 E - nr. cadastral 2207 între punctele 15, 16 E - U.A.T. oraşul Pucioasa între punctele 16, 17 E - nr. cadastral 3726 între punctele 17, 18 S - U.A.T. oraşul Pucioasa între punctele 18-20 V - U.A.T. oraşul Pucioasa între punctele 20-25 2017 193.050,00 Domeniul public al oraşului Pucioasa, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Pucioasa nr. 210/6.10.2017 Proces-verbal de evaluare nr. 18.965/22.08.2017 Carte funciară nr. 73696 Număr cadastral 73696
446 - Teren punct strada Liniştei Teren în suprafaţă de 12.875 mp, situat în oraşul Pucioasa, Str. Liniştei nr. 25 A judeţul Dâmboviţa, intravilan, categoria neproductiv, parcela 9312/2, 9312, 9312/1, tarlaua 126 Vecinătăţi: N - nr. cadastral 70695 - Str. Liniştei între punctele 13-15,1 E - U.A.T. oraşul Pucioasa - DE 9313 între punctele 1-6 S - U.A.T. oraşul Pucioasa între punctele 6, 7 V - A.N. Apele Române - Râul Ialomiţa între punctele 7-13 2017 321.875,00 Domeniul public al oraşului Pucioasa, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Pucioasa nr. 210/6.10.2017 Proces-verbal de evaluare nr. 18.965/22.08.2017 Carte funciară nr. 73713 Număr cadastral 73713
447 - Teren punct lunca râului Ialomiţa Teren în suprafaţă de 20.250 mp situat în oraşul Pucioasa, Str. Morilor nr. 33 B, jud. Dâmboviţa, intravilan, categoria neproductiv, parcela 9323, tarlaua 106 Vecinătăţi: N - U.A.T. oraşul Pucioasa DE 1538 între punctele 1, 2 E - U.A.T. oraşul Pucioasa între punctele 2-6 E - Irimescu Cornel - Damian Pucioasa între punctele 6-8 S - Irimescu Cornel-Damian între punctele 8, 9 V - A.N. Apele Române - Râul Ialomiţa între punctele 9-18,1 2017 506.250,00 Domeniul public al oraşului Pucioasa, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Pucioasa nr. 210/6.10.2017 Proces-verbal de evaluare nr. 18.965/22.08.2017 Carte funciară nr. 73689 Număr cadastral 73689
448 1.3.7.2. Drum de acces DE 9336/2 Drum de acces „DE 9336/2" de la pod Pucioasa Sat până la Str. Liniştei, în suprafaţă de 7.015 mp, categorie de folosinţă drum, parcela 9336/2, tarlaua 106, situat în oraşul Pucioasa, judeţul Dâmboviţa Vecinătăţi: N - U.A.T. Oraşul Pucioasa DE 1538 între punctele 1, 2 E - nr. cadastral 2449 între punctele 2, 3 E - nr. cadastral 2452 între punctele 3-6 E - nr. cadastral 71428 între punctele 6-15 E - Diaconescu Mihai între punctele 15-19 E - U.A.T. oraşul Pucioasa între punctele 19, 20 E - nr. cadastral 1619 între punctele 20, 21 E - nr. cadastral 647 între punctele 21-24 2017 631.350,00 Domeniul public al oraşului Pucioasa, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Pucioasa nr. 210/6.10.2017 Proces-verbal de evaluare nr. 18.965/22.08.2017 Carte funciară nr. 73693 Număr cadastral 73693
Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
S - nr. cadastral 70695 - Str. Liniştei între punctele 24, 25 V - U.A.T. oraşul Pucioasa între punctele 25-29 V - Iordache Gheorghe între punctele 29-31 V - Irimescu Cornel - Damian între punctele 31-34 V - U.A.T. oraşul Pucioasa între punctele 34-37,1
449 1.6.2. Teren spaţiu recreere Teren împrejmuit în suprafaţă de 1.795 mp, situat în intravilanul oraşului Pucioasa, Str. Republicii nr. 52 A, judeţul Dâmboviţa, categorie de folosinţă curţi construcţii, parcela 1390/1, tarlaua 21 Vecinătăţi: N - nr. cadastral 72038 - 5,20 m E - nr. cadastral 72252 - Str. Republicii (DJ 710) - 49,96 m S - nr. cadastral 73584 - 50,25 m V - U.A.T. oraşul Pucioasa - lot 2 - 84,56 m 2017 107.668,95 Domeniul public al oraşului Pucioasa, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Pucioasa nr. 220/16.10.2017, modificată prin Hotărârea nr. 277/20.12.2017 Act de dezmembrare prin lotizare nr. 1.383/26.06.2017 Carte funciară nr. 73628 Număr cadastral 73628 (fost număr cadastral 73587)
450 1.6.2.1. Bază sportivă Construcţie de tip P, în suprafaţă construită de 90 mp, situată în intravilanul oraşului Pucioasa, Str. Republicii nr. 52 C, judeţul Dâmboviţa, an construire 2010, cu destinaţia grup social-vestiare şi teren aferent în suprafaţă de 2.073 mp, categorie de folosinţă curţi construcţii, parcela 1390/1, tarlaua 21 Vecinătăţi: N - nr. cadastral 73629 - 92,13 m E - nr. cadastral 73629 - 23,55 m S - nr. cadastral 2128 - 9,28 m S - nr. cadastral 2127 - 20,88 m S - nr. cadastral 25/1 - 5,90 m S - nr. cadastral 3945 - 50,32 m S - nr. cadastral 3946 - 4,61 m V - nr. cadastral 73629 - 19,64 m 2010 749.673,94 din care: construcţie 625.329,81 şi teren 124.344,13 Domeniul public al oraşului Pucioasa, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Pucioasa nr. 220/16.10.2017, modificată prin Hotărârea nr. 277/20.12.2017 Autorizaţie de construire nr. 172/2.11.2006, Proces-verbal de recepţie finală nr. 15.568/10.09.2010, Act de dezmembrare prin lotizare nr. 1.383/26.06.2017 Carte funciară nr. 73630 Număr cadastral 73630 (fost număr cadastral 73587), 73630-C1
451 1.3.7.2. Teren zonă de promenadă Teren împrejmuit în suprafaţă de 1.571 mp, situat în intravilanul oraşului Pucioasa, Str. Republicii nr. 52 D, judeţul Dâmboviţa, categorie de folosinţă curţi construcţii, parcela 1390/1, tarlaua 21 Vecinătăţi: N - nr. cadastral 347 - 45,95 m N - S.C. Vicora Prodimpex - S.R.L. - 11,06 m N - nr. cadastral 2249 - 11,16 m N - nr. cadastral 70895 - 17,12 m N - nr. cadastral 2414 - 21,88 m N - nr. cadastral 70915 - 11,23 m N - nr. cadastral 70914 - 23,12 m N - nr. cadastral 2164 - 10,11 m N - nr. cadastral 2166 - 17,90 m N - nr. cadastral 1323 - 18,74 m N - Safoiu Delia 17,25 m N - nr. cadastral 73295 - 9,35 m N - nr. cadastral 73294 - 15,62 m N - nr. cadastral 275 - 15,36 m N - nr. cadastral 71907 - 28,41 m N - U.A.T. oraşul Pucioasa - 5,11 m N - nr. cadastral 71017 - 13,82 m N - nr. cadastral 72095 - 5,40 m N - Eugenia Stănciulescu 11,06 m N - Fireţeanu Ion - 10,50 m N - nr. cadastral 1328 - 6,94 m N - nr. cadastral 2875 - 8,11 m E - nr. cadastral 72037 - 7,82 m S - U.A.T. oraşul Pucioasa - lot 2 - 345,00 m V - nr. cadastral 73596 - 2,37 m 2017 94.232,82 Domeniul public al oraşului Pucioasa, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Pucioasa nr. 220/16.10.2017, modificată prin Hotărârea nr. 277/20.12.2017 Act de dezmembrare prin lotizare nr. 1.383/26.06.2017 Carte funciară nr. 73631 Număr cadastral 73631 (fost număr cadastral 73587)

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
452 1.3.7.2. Trotuar grădină ornamentală Teren în suprafaţă de 142 mp, situat în intravilanul oraşului Pucioasa Str. Fântânelor, categorie de folosinţă curţi construcţii Vecinătăţi: N - nr. cadastral 73623 - 48,33 m E - U.A.T. oraşul Pucioasa - lot 2 - 17,07 m S - nr. cadastral 606 - 3,04 m V - statul român DN71 - 60,32 m V - U.A.T. oraşul Pucioasa - 4,18 m 2017 7.661,69 Domeniul public al oraşului Pucioasa, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Pucioasa nr. 220/16.10.2017, modificată prin Hotărârea nr. 277/20.12.2017 Act de dezmembrare prin lotizare nr. 1.891/11.08.2017 Carte funciară nr. 73690 Număr cadastral 73690 (fost număr cadastral 73624)
453 1.3.7.2 Parcare parc central Teren în suprafaţă de 862 mp, situat în intravilanul oraşului Pucioasa, Str. Fântânelor nr. 36 B, judeţul Dâmboviţa, categorie de folosinţă curţi construcţii, parcela 1297, tarlaua 21 Vecinătăţi: N - nr. cadastral 70706 - str. Tudor Vladimirescu - 18,19 m E - nr. cadastral 347 - 30,60 m E - nr. cadastral 73587 - Parcul Independenţei -19,24 m E - nr. cadastral 2250 -16,55 m S - nr. cadastral 606 - 2,52 m V - U.A.T. oraşul Pucioasa - lot 1 - 17,07 m V - nr. cadastral 73623 -52,91 m 2017 46.509,73 Domeniul public al oraşului Pucioasa, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Pucioasa nr. 220/16.10.2017, modificată prin Hotărârea nr. 277/20.12.2017 Act de dezmembrare prin lotizare nr. 1.891/11.08.2017 Carte funciară nr. 73691 Număr cadastral 73691 (fost număr cadastral 73624)SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 896/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 896 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
    EMMA LEASING COMPANY LIMITED provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At EMMA LEASING COMPANY LTD we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of EMMA LEASING LTD, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our procedures are most reasonable and safest as dealings are done bank to bank immediately after DOA is countersigned keeping you our client guaranteed of safety 100%. Leasing Price : 4%+2% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. ANDREW ROBERT CARTER email: acarterrobertandrew9@gmail.com skype: acarterrobertandrew9@gmail.com Tel contact: +447031968934
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Ordin 426 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com )
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu