Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 849 din 22 iulie 2009

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Timis, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Timis si a Hotararii Guvernului nr. 1.016/2005 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Timis, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Timis

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 699 din 19 octombrie 2009In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 şi 699 bis din 24 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţul Timiş"

a) La secţiunea I „Bunuri imobile" se modifică:

- poziţia nr. 9 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Timişoara, str. Popa Şapcă nr. 4, CF nr. 134704 - Timişoara, nr. top. 463/3/1; 463/4/1; 463/7/1; 463/2; 463/3/2; 463/4/2; 463/7/2; 464; 467. Suprafaţă teren construită şi neconstruită 17.504 mp";

-  poziţia nr. 10 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Timişoara, str. Avram Imbroane nr. 1, CF nr. 6073 - Dumbrăviţa, nr. top. 384; 385/2; 386/1/2; 388/1/1/1/2 şi 389/2. Suprafaţă teren construită şi neconstruită 150.000 mp";

-  poziţia nr. 12 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Timişoara, piaţa Huniade nr. 1, CF nr. 13766 - Timişoara, nr. top. 213. Suprafaţă teren construită şi neconstruită 12.150,91 mp";

-  poziţia nr. 17 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Timişoara, bd. Regele Carol nr. 3, CF nr. 138337 - Timişoara, nr. top. 17196/XIV. Suprafaţă de teren construită şi neconstruită 119 mp";

-  poziţia nr. 20 coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: „Etajul III, IV, mansarda I, II (etaj V şi VI) cu 46,11% părţi comune indivize", şi coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „str. Franz Liszt nr. 3, CF nr. 145264 - Timişoara, nr. top. 1035/2; 1036/2; 1037/2/II. Suprafaţă construită 1.268 mp";

-  poziţia nr. 23 coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: „Casa nr. 2 cu corpurile de clădire C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O şi P, curte şi grădină, cu teren intravilan", şi coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Comuna Găvojdia, Str. Principală nr. 310, CF nr. 473 -Găvojdia, nr. top. 1/a-1239/1 cu 62.851 mp. teren, CF nr. 1678 -Găvojdia, nr. top. 1/a-1239/2 cu 5.755 mp teren";

-  poziţia nr. 24 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Comuna Periam, CF nr. 5135 - Periam, nr. top. 436- 439/c; 440-441/b/1/7 - casă şi curte cu suprafaţă teren 1.688 mp, nr. top. 442-443/b - casă, curte şi grădină cu suprafaţă teren 3.989 mp, nr. top. 308-309 - casă, curte şi grădină cu suprafaţă teren 1.493 mp şi nr. top. 306-607 - casă, curte şi grădină cu suprafaţă teren 1.615 mp";

- poziţia nr. 25 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Corp clădire cu 3 etaje, garaj, cantină, magazie şi spălătorie, CF nr. 5412 - Recaş, nr. top. 2470-2471/13/10/11 /14/16/18 şi /20, cu teren în suprafaţă de 1.434 mp şi CF nr. 400170 - Recaş, nr. top. 2470-2471/13/35/1/a/1, cu teren în suprafaţă de 7.024 mp; 3 corpuri de clădire, sală de sport şi sală polivalentă, CF nr. 5412 - Recaş, nr. top. A 2956/2/1 cu teren în suprafaţă de 17.685 mp; teren intravilan pentru căi de acces, CF nr. 5412 - Recaş, nr. top. A 2956/2/2 cu teren în suprafaţă de 1.636 mp; teren intravilan, CF nr. 5412 - Recaş, nr. top. A 2956/2/3 cu teren în suprafaţă de 8.087 mp";

-  poziţia nr. 26 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Oraşul Recaş, Str. Uzinei nr. 324, CF nr. 4008 - Recaş, nr. top. 4827/1 şi 4827/2, suprafaţă construită 972 mp, suprafaţă teren 7.604 mp";

-  poziţia nr. 27 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Municipiul Lugoj, Str. Făgetului nr. 158, CF nr. 10244 - Lugojul Român, nr. top. 1954-1955/1/1/1/5/a, suprafaţă teren 10.400 mp";

-  poziţia nr. 28 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Municipiul Lugoj, Str. Făgetului nr. 158, CF nr. 10244 - Lugojul Român, nr. top. 1954-1955/1/1/1/5/a, suprafaţă teren 49.465 mp";

-  poziţia nr. 29 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Municipiul Lugoj, Str. Făgetului nr. 158, CF nr. 10244 - Lugojul Român, nr. top. 1954-1955/1/1/1/5/a, suprafaţă construită 870,45 mp";

-  poziţia nr. 30 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Municipiul Lugoj, Str. Făgetului nr. 158, CF nr. 10244 - Lugojul Român, nr. top. 1954-1955/1/1/1/5/a, suprafaţă teren 32.630 mp";

-  poziţia nr. 31 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Timişoara, str. Titu Maiorescu nr. 2-6, CF nr. 137074 - Timişoara, nr. top. 6764, 6765 şi 6766, suprafaţă teren 1.500 mp, CF nr. 201654 -Timişoara, nr. cad. 50739, suprafaţă teren 3.134 mp, CF nr. 201656 - Timişoara, nr. cad. 50741, suprafaţă teren 376 mp, CF nr. 201655 - Timişoara, nr. cad. 50740, suprafaţă teren 5.382 mp";

-  poziţia nr. 33 coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: „Clădiri + teren (Biblioteca Judeţeană Timiş)";

-  poziţia nr. 34 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Timişoara, str. Gheorghe Doja nr. 16, CF nr. 136621 - Timişoara, nr. top. 12044 şi 12045, suprafaţă construită 1.451 mp şi suprafaţă teren 8.216,5 mp";

-  poziţia nr. 37 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Oraşul Deta, Str. Revoluţiei nr. 11, CF nr. 2527 - Deta, nr. top. 877-879/a şi 888/1/1/1/1/2, suprafaţă construită 438 mp şi suprafaţă teren 592 mp";

-  poziţia nr. 38 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Comuna Topolovaţu Mare, CF nr. 1239, nr. top. 871/a/2, 871/b/2 şi 874/2, suprafaţă construită 328 mp şi suprafaţă teren 250 mp";

-  poziţia nr. 39 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Oraşul Sânnicolau Mare, Str. Timişorii nr. 6A, CF nr. 15936 -Sânnicolau Mare, nr. top. 13201/7691-7692/3/1 şi CF nr. 15939/S - Sânnicolau Mare, nr. top. 13201/7691 - 7692/2/S/l, suprafaţă construită 697,54 mp şi suprafaţă teren 4.858 mp";

-  poziţia nr. 40 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Municipiul Lugoj, Str. Salcâmilor nr. 19, CF nr. 9308 - Lugoj, nr. top. 5850/b/2 şi 5851/2, suprafaţă construită 1.370 mp";

-  poziţia nr. 41 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Oraşul Făget, str. Avram Iancu nr. 2, CF nr. 1959 - Făget, nr. top. 106/2/2 şi 107/a/2, suprafaţă construită 138 mp";

-  poziţia nr. 42 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Timişoara, bd. Iosif Bulbuca nr. 10, CF nr. 33435 - Timişoara, nr. top. 26599 şi 26600, suprafaţă teren 32.774 mp";

-  poziţia nr. 43 coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: „Teren în Timişoara, bd. O D. Loga nr. 46-48", coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „CF nr. 857 - Timişoara, nr. top. 114-115-116/1; 99/2-101/1/2-113 şi 101/1/3-112/2 cu o suprafaţă de 10.944 mp şi CF nr. 193 - Timişoara, nr. top. 116/2 cu o suprafaţă de 2.368 mp";

-  poziţia nr. 53 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „0+000-54+200; 54,2 km";

-  poziţia nr. 91 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Timişoara, bd. Iosif Bulbuca nr. 10, CF nr. 73422 - Timişoara, nr. top. 29073/2/1/1; suprafaţă de teren 11.693 mp";

-  poziţia nr. 92 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Timişoara, bd. Victor Babeş nr. 12, CF nr. 136658 - Timişoara, nr. top. 9844 - suprafaţă de teren 791 mp, nr. top. 9845 - suprafaţă teren 2.042 mp; Str. Triumfului nr. 2, CF nr. 136660-Timişoara, nr. top. 9843 - suprafaţă de teren 741 mp, str. Martirul Popescu nr. 1 şi 3, CF nr. 142513 - Timişoara, nr. top. 9847 - suprafaţă de teren 804 mp, str. Hermes nr. 1, 3, 5, CF nr. 142524 - Timişoara, nr. top. 9841 - suprafaţă de teren 889 mp, nr. top. 9840 - suprafaţă de teren 846 mp, nr. top. 9839 - suprafaţă de teren 961 mp";

-  poziţia nr. 93 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Timişoara, str. Păltiniş nr. 3, CF nr. 142513 - Timişoara, nr. top. 9846 - suprafaţă construită 125 mp - suprafaţă teren 561 mp";

-  poziţia nr. 95 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Timişoara, str. Avram Imbroane nr. 1, CF nr. 6073 - Dumbrăviţa, nr. top. 384, 385/2, 386/1/2, 388/1/1/1/2, 389/2 - suprafaţă de teren 150.000 mp";

-  poziţia nr. 99 coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: „Construcţie baterie 3 garaje Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş".

b) Se abrogă poziţiile nr. 3, 5, 14 şi 15.

c) Se completează cu poziţiile nr. 106-116, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

2. La anexa nr. 2 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Timişoara":

a) La secţiunea I „Bunuri imobile" se modifică:

-  poziţia nr. 1479 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Piaţa Sf. Gheorghe nr. 4, CF nr. 92 - Timişoara, nr. top. 326, teren în suprafaţă de 740 mp";

-  poziţia nr. 1586 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Aleea C.F.R., CF nr. 16469 - Timişoara, nr. top. 3551 = 1.138 mp, 3552=9.368 mp, 3553=670 mp, 3550/1 =4.464 mp",

-  poziţia nr. 1592 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Str. Al. Golescu nr. 5, CF nr. 145803 - Timişoara, nr. top. 732/2, teren în suprafaţă de 399 mp";

-  poziţia nr. 2780 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Str. Lidia nr. 48, CF nr. 5439 - Timişoara, nr. top. 13876 = 955 mp, 13877 = 268 mp, 13879 = 2.104 mp".

b) Se completează cu poziţiile nr. 3678-4806, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

3.   La anexa nr. 4 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Buziaş" se abrogă poziţiile nr. 39, 93,130 şi 149.

4.   La anexa nr. 5 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Deta":

a) Se modifică următoarele poziţii:

- poziţia nr. 6, Strada Independenţei, coloana nr. 4, care va avea următorul cuprins: „CF nr. 1514 - Deta, nr. top. 1633 şi 889-891/a/1/1";

- poziţia nr. 6, strada V. Alecsandri, coloana nr. 5, care va avea următorul cuprins: „lungime 348 ml, lăţime 16 ml, asfalt";

- poziţia nr. 6, strada Aurel Vlaicu, coloana nr. 5, care va avea următorul cuprins: „lungime 314 ml, lăţime 16 ml, asfalt";

- poziţia nr. 6, strada Zona Elena Ghenescu, coloana nr. 5, care va avea următorul cuprins: „lungime 810 ml, lăţime 12 ml, beton 810 ml"; coloana nr. 6, care va avea următorul cuprins: „1973, 2002-2004 betonare drum";

- poziţia nr. 6, Strada Revoluţiei, coloana nr. 5, care va avea următorul cuprins: „lungime 600 ml, lăţime 26 ml, asfalt, parcare 3.600 mp"; coloana nr. 6, care va avea următorul cuprins: „1932-2004";

- poziţia nr. 6, Strada Unirii, coloana nr. 5, care va avea următorul cuprins: „lungime 358 ml, lăţime 11 ml, beton"; coloana nr. 6, care va avea următorul cuprins: „2004 betonare drum";

- poziţia nr. 16 coloana nr. 1, care va avea următorul cuprins: „CINV, 34, 32", coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: „Casa nr. 47 curte şi grădină; loc de casă (Şcoala generală clasele I-VIII)", coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Str. Victoriei nr. 48 şi Ştefan cel Mare nr. 1-3", coloana nr. 4, care va avea următorul cuprins: „CF nr. 24, nr. top. 340- 341; CF nr. 283, nr. top. 351-352/b", coloana nr. 5, care va avea următorul cuprins: „teren 6.747 mp, construcţii 1.488 mp, din care: clădire şcoală nouă - 600 mp, clădire şcoală veche - 408 mp, clădire grădiniţă cu program normal - 480 mp", coloana nr. 6, care va avea următorul cuprins: „1986, 1962", coloana nr. 7, care va avea următorul cuprins: „5.292.852 lei şi 310.500 lei", şi coloana nr. 8, care va avea următorul cuprins: „Statul român M.E.N. 1/1 parte drept rectificare rang nr. 832/1938 (CF nr. 24), statul român expropriere Decret 26/1980 asupra teren de 2.331 mp";

-  poziţia nr. 26 coloana nr. 5, care va avea următorul cuprins: „Aducţiune Deta 1.700 ml, aducţiune Jebel 22.000 ml, distribuţie apă Deta 18.687 ml, distribuţie apă Opatiţa 3.350 ml, puţuri foraje 13 buc, din care câmp foraj Deta 11 buc, câmp foraj Jebel 2 buc", şi coloana nr. 6, care va avea următorul cuprins: „1968-2007".

-  poziţia nr. 27 coloana nr. 5, care va avea următorul cuprins: „15.878 ml", şi coloana nr. 6, care va avea următorul cuprins: „1970-2007"';

-  poziţia nr. 34 coloana nr. 4, care va avea următorul cuprins: „CF nr. 3203, nr. top. NGL 596, CF nr. 20046, nr. top. 50013, CF nr. 20035, nr. top. 50015 şi CF nr. 20014, nr. top. 50010", coloana nr. 5, care va avea următorul cuprins: „4.600 mp, 2.689 mp, 1.264 mp şi 4.886 mp", şi coloana nr. 6, care va avea următorul cuprins: „1960";

- poziţia nr. 42 (anexa nr. 4 - HG nr. 1.016/2005) coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: „Fâneaţă - teren pentru amplasarea centrului de colectare şi sortare deşeuri menajere din Deta", coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Calea Ofseniţei, CF nr. 3038, nr. cadastral F43/6, suprafaţă = 3.621 mp şi CF nr. 3168, nr. cadastral F43/3/2, suprafaţă = 8.602 mp", coloana nr. 5, care va avea următorul cuprins: „5.134", şi coloana nr. 6, care va avea următorul cuprins: „Oraşul Deta, domeniul public, folosinţă gratuită pentru Consiliul Judeţean Timiş, conform HCL Deta nr. 30/13.03.2008".

b) Se completează cu poziţiile nr. 43 şi 44, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

5.   La anexa nr. 7 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Jimbolia":

a) Se abrogă poziţiile nr. 58 şi 59.

b) Se completează cu poziţia nr. 155, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

6. Anexa nr. 9 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Balinţ" se completează cu poziţiile nr. 30 şi 31, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.

7.  La anexa nr. 10 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Banloc":

a)  Se modifică poziţia nr. 2 coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: „Parc comunal", şi coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Banloc nr. 15, teren cu suprafaţa de 9 ha, CF nr. 1 - Banloc, nr. top. 862".

b)  Se abrogă poziţiile nr. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29, 30, 31,32, 33, 34 şi 35.

8. Anexa nr. 13 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Becicherecu Mic" se completează cu poziţiile nr. 84 şi 85, conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre.

9.  La anexa nr. 14 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Belinţ":

a) Se modifică:

-  poziţia nr. 24 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Chizătău - suprafaţă 280,17 ha";

-  poziţia nr. 36 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Gruni - suprafaţă 127 ha".

b) Se abrogă poziţiile nr. 4, 6, 19 şi 20.

10.  La anexa nr. 15 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bethausen" se abrogă poziţia nr. 5.

11.  La anexa nr. 17 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bârna":

a) Se abrogă poziţia nr. 47.

b)  Se completează cu poziţiile nr. 79 şi 80, conform anexei nr. 7 la prezenta hotărâre.

12.  La anexa nr. 19 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Boldur":

a) Se modifică:

- poziţia nr. 3 coloana nr. 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Boldur 1/1";

- poziţia nr. 7 coloana nr. 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Boldur 1/1";

- poziţia nr. 11 coloana nr. 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Boldur 1/1";

- poziţia nr. 12 coloana nr. 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Boldur 1/1";

- poziţia nr. 15 coloana nr. 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Boldur 1/1";

- poziţia nr. 17 coloana nr. 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Boldur 1/1";

- poziţia nr. 22 coloana nr. 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Boldur 1/1";

- poziţia nr. 23 coloana nr. 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Boldur 1/1";

- poziţia nr. 24 coloana nr. 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Boldur 1/1";

- poziţia nr. 25 coloana nr. 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Boldur 1/1";

- poziţia nr. 26 coloana nr. 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Boldur 1/1".

b) Se abrogă poziţia nr. 21.

c) Se completează cu poziţia nr. 27, conform anexei nr. 8 la prezenta hotărâre.

13.  La anexa nr. 22 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cenad":

a) Se abrogă poziţiile nr. 6 şi 10.

b)  Se completează cu poziţiile nr. 23-31, conform anexei nr. 9 la prezenta hotărâre.

14.  La anexa nr. 23 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cenei" se modifică poziţia nr. 48 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Cenei nr. 119, CF nr. 2704 - Cenei, nr. top. 259-260/a/1, suprafaţă 1.347 mp".

15.  La anexa nr. 25 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Ciacova" se abrogă poziţiile nr. 69 şi 70.

16.  La anexa nr. 27 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Coşteiu" se abrogă poziţiile nr. 8 şi 32.

17.  La anexa nr. 31 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Denta" se abrogă poziţiile nr. 2, 3, 6, 7 şi 9.

18.  La anexa nr. 32 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dudeştii Vechi" se abrogă poziţiile nr. 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 şi 27.

19.  Anexa nr. 33 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dumbrava" se completează cu poziţia nr. 23, conform anexei nr. 10 la prezenta hotărâre.

20.  Anexa nr. 34 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dumbrăviţa" se completează cu poziţia nr. 26, conform anexei nr. 11 la prezenta hotărâre.

21.  La anexa nr. 37 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Găvojdia":

a) Se modifică:

- poziţia nr. 4 coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: „Teren cu cămin cultural Găvojdia; teren de fotbal; grădiniţa cu program normal şi teren Găvojdia"; coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „CF nr. 408 - Găvojdia, nr. top. 107/a/2 în suprafaţă de 1.921 mp; CF nr. 408 - Găvojdia, nr. top. 107/a/2 în suprafaţă de 5.034 mp şi nr. top. 107/a/1 în suprafaţă de 4.393 mp; CF nr. 408 - Găvojdia, nr. top. 107/a/1 în suprafaţă de 2.324 mp", coloana nr. 5, care va avea următorul cuprins: „473.521,12 lei; 142.872,40 lei; 135.548,10 lei";

- poziţia nr. 5 coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: „Teren cu sediul Primăriei"; coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „CF nr. 1606 - Găvojdia, nr. top. 198/a/2/1/2/1 în suprafaţă de 1.296 mp", coloana nr. 5, care va avea următorul cuprins: „264.769,64 lei"; coloana nr. 6, care va avea următorul cuprins: „Comuna Găvojdia";

-  poziţia nr. 12 coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: „Şcoala cu clasele I-VIII Găvojdia şi teren"; coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „CF nr. 655 - Găvojdia, nr. top. 1252/106 în suprafaţă de 2.878 mp", şi coloana nr. 5, care va avea următorul cuprins: „744.170,10 lei";

-  poziţia nr. 13 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „CF nr. 102 - Găvojdia, nr. top. 109 în suprafaţă de 5.755 mp", coloana nr. 5, care va avea următorul cuprins: „60.139,75 lei", şi coloana nr. 6, care va avea următorul cuprins: „Comuna Găvojdia";

-  poziţia nr. 20 coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: „Teren cu cămin cultural Lugojel; teren cu magazin Lugojel"; coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „CF nr. 42 - Găvojdia, nr. top. 42/b/1 în suprafaţă de 2.816 mp; CF nr. 1522 - Găvojdia, nr. top. 42/b/2 în suprafaţă de 1.000 mp", coloana nr. 5, care va avea următorul cuprins: „361.596,37 lei şi 104.140,04 lei", şi coloana nr. 6, care va avea următorul cuprins: „Comuna Găvojdia";

-  poziţia nr. 24 coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: „Teren cu grădiniţa cu program normal Lugojel"; coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „CF nr. 1523 - Găvojdia, nr. top. 42/b/3 în suprafaţă de 1.939 mp", coloana nr. 5, care va avea următorul cuprins: „117.975,98 lei", şi coloana nr. 6, care va avea următorul cuprins: „Comuna Găvojdia";

b) Se abrogă poziţia nr. 11.

c)  Se completează cu poziţiile nr. 32 şi 33, conform anexei nr. 12 la prezenta hotărâre.

22.   Anexa nr. 42 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Giera" se completează cu poziţiile nr. 30, 31, 32, 33 şi 34, conform anexei nr. 13 la prezenta hotărâre.

23.  La anexa nr. 44 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Giulvăz":

a) Se modifică:

-  poziţia nr. 5 - Giulvăz, coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: „Teren de joacă pentru copii. Zona de agrement CTS9/33", coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Suprafaţă 31.500 mp", şi coloana nr. 5, care va avea următorul cuprins: „1.260.000";

-  poziţia nr. 8 - Giulvăz, coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: „Teren cu casa nr. 172/B, clădire primărie Giulvăz", coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „CF nr. 774, nr. cadastral 118/a/1, suprafaţă 4.036 mp", şi coloana nr. 5, care va avea următorul cuprins: „558.495";

-  poziţia nr. 9 - Giulvăz, coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: „Grădină şi curte cu Cămin cultural - Giulvăz, nr. 168", şi coloana nr. 5, care va avea următorul cuprins: „218.846"; '

-  poziţia nr. 10 - Giulvăz, coloana nr. 5, care va avea următorul cuprins: „383.801";

-  poziţia nr. 11 - Giulvăz, coloana nr. 5, care va avea următorul cuprins: „227.646";

-  poziţia nr. 5 - Ivanda, coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: „Loc de casă", şi coloana nr. 5, care va avea următorul cuprins: „47.824";

-  poziţia nr. 6 - Rudna, coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: „Căminul cultural, curte şi grădină nr. 108", coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „CF nr. 318, nr. top. 113-114, suprafaţă 2.877 mp", şi coloana nr. 5, care va avea următorul cuprins: „219.186";

-  poziţia nr. 7 - Rudna, coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: „Casa nr. 59 curte şi grădină";

-  poziţia nr. 13 - Rudna, coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Dig 5-800, dig 18-760 - 168 ha", şi coloana nr. 5, care va avea următorul cuprins: „1.612.800";

-  poziţia nr. 6 - Crai Nou, coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: „Cămin Cultural Crai Nou nr. 88", coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „CF nr. 20075, nr. cadastral 2474/407/b/95, suprafaţă 2877 mp", coloana nr. 4, care va avea următorul cuprins: „1925", şi coloana nr. 5, care va avea următorul cuprins: „191.654".

b) Se abrogă poziţiile nr. 12 şi 13 - Giulvăz, poziţiile nr. 7 şi 11 - Ivanda şi poziţiile nr. 5, 8 şi 9 - Rudna.

c)  Se completează la localitatea Giulvăz cu poziţia nr. 18, conform anexei nr. 14 la prezenta hotărâre.

24.  La anexa nr. 45 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Jamu Mare" se abrogă poziţiile nr. 32 şi 33.

25.   Anexa nr. 46 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Jebel" se completează cu poziţiile nr. 26-34, conform anexei nr. 15 la prezenta hotărâre.

26.  La anexa nr. 47 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Lenauheim":

a) Se modifică:

- poziţia nr. 103 coloana 3, care va avea următorul cuprins: „Bulgăruş nr. 504-505, CF nr. 1926, nr. top. 484-485, suprafaţă - 3.597 mp".

b) Se abrogă poziţiile nr. 89, 91 şi 105.

c) Se completează cu poziţiile nr. 120-123, conform anexei nr. 16 la prezenta hotărâre.

27.  Anexa nr. 48 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Liebling" se completează cu poziţia nr. 53, conform anexei nr. 17 la prezenta hotărâre.

28.  La anexa nr. 49 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Lovrin":

a) Se abrogă poziţiile nr. 26 şi 30.

b)  Se completează cu poziţiile nr. 68, 69, 70, 71, 72 şi 73, conform anexei nr. 18 la prezenta hotărâre.

29.  Anexa nr. 50 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Margina" se completează cu poziţia nr. 82, conform anexei nr. 19 la prezenta hotărâre.

30.  La anexa nr. 51 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Maşloc" se abrogă poziţiile nr. 8, 9 şi 13.

31.  La anexa nr. 52 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Mănăştiur":

a) Se modifică:

-  poziţia nr. 1 coloana 3, care va avea următorul cuprins: „Mănăştiur - Dubeşti; modernizat 4,12 km; pământ 4,88 km", coloana 5, care va avea următorul cuprins: „2.423.618,2", şi coloana 6, care va avea următorul cuprins: „L 82/98, domeniul public al comunei Mănăştiur";

-  poziţia nr. 2 coloana 2, care va avea următorul cuprins: „Drum comunal 97", şi coloana 6, care va avea următorul cuprins: „L 82/98, domeniul public al comunei Mănăştiur";

-  poziţia nr. 3 coloana 3, care va avea următorul cuprins: „Din DC 95 Pădurani - Bunea Mare: modernizat 5,15 km, pietruit 1,35 km, pământ 4 km", coloana 5, care va avea următorul cuprins: „3.103.650,49", şi coloana 6, care va avea următorul cuprins: „L 82/98, domeniul public al comunei Mănăştiur";

- poziţia nr. 5 coloana 3, care va avea următorul cuprins: „Mănăştiur - Remetea Lunca; pietruit 4,12 km";

- poziţia nr. 6 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăştiur";

- poziţia nr. 7 coloana 3, care va avea următorul cuprins: „Mănăştiur: modernizat 4,3 km, pietruit 5,7 km", coloana 5, care va avea următorul cuprins: „2.267.023,35", şi coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăştiur";

- poziţia nr. 8 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăştiur";

- poziţia nr. 9 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăştiur";

- poziţia nr. 11 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăştiur";

- poziţia nr. 12 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăştiur";

- poziţia nr. 13 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăştiur";

- poziţia nr. 14 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăştiur";

- poziţia nr. 15 coloana 3, care va avea următorul cuprins: „Mănăştiur Gara, 16.928 mp", coloana 5, care va avea următorul cuprins: „7.000", coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Intabulat - domeniul public al comunei Mănăştiur";

- poziţia nr. 16 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăştiur";

- poziţia nr. 17 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăştiur";

- poziţia nr. 18 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăştiur";

- poziţia nr. 19 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăştiur";

- poziţia nr. 20 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăştiur";

- poziţia nr. 21 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăştiur";

- poziţia nr. 22 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăştiur";

- poziţia nr. 23 coloana 5, care va avea următorul cuprins: „54.660", coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăştiur";

- poziţia nr. 25 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăştiur";

- poziţia nr. 26 coloana 5, care va avea următorul cuprins: „10.000", coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăştiur";

- poziţia nr. 27 coloana 5, care va avea următorul cuprins: „4.600", şi coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăştiur";

- poziţia nr. 28 coloana 5, care va avea următorul cuprins: „30.043", şi coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăştiur";

- poziţia nr. 29 coloana 5, care va avea următorul cuprins: „151.281", şi coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăştiur";

- poziţia nr. 30 coloana 3, care va avea următorul cuprins: „Mănăştiur 21, CF 933, nr. cadastral 35/2",coloana 5, care va avea următorul cuprins: „42.763", şi coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Intabulat - domeniul public al comunei Mănăştiur";

- poziţia nr. 31 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăştiur";

- poziţia nr. 34 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăştiur";

- poziţia nr. 35 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăştiur";

- poziţia nr. 36 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăştiur";

- poziţia nr. 37 coloana 5, care va avea următorul cuprins: „150.000", şi coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăştiur";

- poziţia nr. 39 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăştiur";

- poziţia nr. 40 coloana 5, care va avea următorul cuprins: „80.249", şi coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăştiur";

- poziţia nr. 41 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăştiur";

- poziţia nr. 42 coloana 4, care va avea următorul cuprins: „2007", coloana 5, care va avea următorul cuprins: „265.000", şi coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăştiur";

- poziţia nr. 43 coloana 5, care va avea următorul cuprins: „239.189", şi coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăştiur";

- poziţia nr. 44 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăştiur";

- poziţia nr. 45 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăştiur";

- poziţia nr. 47, coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăştiur";

- poziţia nr. 48 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăştiur";

- poziţia nr. 49 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăştiur";

- poziţia nr. 51 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăştiur";

- poziţia nr. 52 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăştiur";

- poziţia nr. 53 coloana 5, care va avea următorul cuprins: „250.220", şi coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăştiur";

- poziţia nr. 54 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăştiur";

- poziţia nr. 56 coloana 3, care va avea următorul cuprins: „Pădurani: modernizat 0,5 km, pietruit 0,5 km.", coloana 5, care va avea următorul cuprins: „300.000", şi coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăştiur";

- poziţia nr. 57 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăştiur";

- poziţia nr. 58 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăştiur";

- poziţia nr. 61 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăştiur";

- poziţia nr. 62 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăştiur";

- poziţia nr. 63 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăştiur";

- poziţia nr. 64 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăştiur";

- poziţia nr. 65 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăştiur";

- poziţia nr. 66 coloana 3, care va avea următorul cuprins: „Pădurani - 624.400 mp", coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăştiur";

- poziţia nr. 67 coloana 3, care va avea următorul cuprins: „Pădurani - 370.800 mp", coloana 4, care va avea următorul cuprins: „2003", şi coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăştiur";

- poziţia nr. 68 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăştiur";

- poziţia nr. 69 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăştiur";

- poziţia nr. 70 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăştiur";

- poziţia nr. 71 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăştiur";

- poziţia nr. 73 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăştiur";

- poziţia nr. 74 coloana 2, care va avea următorul cuprins: „Poduri extravilan", coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăştiur";

- poziţia nr. 75 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăştiur".

b) Se abrogă poziţiile nr. 4, 5, 10, 24, 32, 38, 46, 55 şi 59.

c)  Se completează cu poziţiile nr. 76-98, conform anexei nr. 20 la prezenta hotărâre.

32.  Anexa nr. 55 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Nădrag se completează cu poziţiile nr. 121 şi 122, conform anexei nr. 21 la prezenta hotărâre.

33.  La anexa nr. 58 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Orţişoara":

a) Se abrogă poziţia nr. 30.

b) Se completează cu poziţia nr. 53, conform anexei nr. 22 la prezenta hotărâre.

34.  La anexa nr. 59 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Peciu Nou":

a) Se modifică:

-  poziţia nr. 10 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Suprafaţa = 13.968 mp";

-  poziţia nr. 16 coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: „Casa nr. 62, curte şi grădină", şi coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „CF nr. 3282 - Peciu Nou, nr. cadastral 27-28/a-b/1, cu suprafaţă de 3.174 mp";

-  poziţia nr. 27 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „5 bucăţi";

-  poziţia nr. 38 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „CF nr. 145, nr. cadastral 166/1, suprafaţă 1.033 mp".

b) Se abrogă poziţiile nr. 17, 19, 21 şi 23.

c) Se completează cu poziţiile nr. 54, 55, 56 şi 57, conform anexei nr. 23 la prezenta hotărâre.

35.  La anexa nr. 60 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Periam":

a)  Se modifică poziţia nr. 8 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „CF nr. 4492 - Periam, nr. top. 399-401/1, cu suprafaţă de 3.091 mp".

b) Se abrogă poziţiile nr. 4, 5, 6, 9 şi 32.

c) Se completează cu poziţia nr. 34, conform anexei nr. 24 la prezenta hotărâre.

36.  La anexa nr. 62 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pişchia":

a)  Se modifică poziţia nr. 50 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Ordinul prefectului nr. 1129/1999-1148,52 ha".

b) Se abrogă poziţiile nr. 3, 5, 17, 21 şi 35.

c)  Se completează cu poziţiile nr. 51 şi 52, conform anexei nr. 25 la prezenta hotărâre.

37.  La anexa nr. 64 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Recaş" se abrogă poziţiile nr. 4, 20 şi 42.

38.  Anexa nr. 66 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Sacoşu Turcesc" se completează cu poziţiile nr. 55 şi 56, conform anexei nr. 26 la prezenta hotărâre.

39.  La anexa nr. 67 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Sânandrei" se abrogă poziţiile nr. 23 şi 32.

40.  La anexa nr. 68 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Satchinez" se abrogă poziţiile nr. 27, 30 şi 38.

41.  La anexa nr. 69 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Săcălaz" se abrogă poziţiile nr. 5, 6, 7, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,26, 30, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 108, 111, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122,123,124,125,126,127,128, 129,130,131,132,133,134, 135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147, 149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171, 172,173,174, 175,176,177,178,179,180, 205, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246 şi 247.

42.  La anexa nr. 73 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Şag"

a) Se modifică:

- poziţia nr. 2 coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: „Drum comunal 200";

- poziţia nr. 3 coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: „drum comunal 202 Şag - Sânmihaiu Român - DJ 597";

- poziţia nr. 4 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Şag, parcelele: Ps 325=17,98 ha; Ps 329=1,25 ha; Ps 332=10,14 ha; Ps 333=0,90 ha; Ps 335=1,10 ha; Ps 336=1,10 ha; PsPd 337=8,38 ha; Ps 338=12,68 ha; PsPd 339=4,72 ha; Ps 340=10,91 ha; Ps 342=1,05 ha; A 343=2,05 ha; APJ 345=26,40 ha; Ps 347=1,48 ha; Ps 348=2,70 ha; Ps 349=2,99 ha; Ps 355=0,16 ha; Ps 360=22,54 ha; Ps 366=5,98 ha; Ps 389/3=30,78 ha; Ps 389/4=2,14 ha; A 16/1 = 17,54 ha; PsPd 310=4,37 ha; Ps 319=2,90 ha. Total=187,24 ha";

- poziţia nr. 7 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „16.750 mp; pământ - 2.415 mp; piatră - 9.335 mp; asfalt - 5.000 mp";

-  poziţia nr. 12 coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: „Teren fotbal cu tribună, vestiare şi parc comunal".

b) Se abrogă poziţiile nr. 1, 18 şi 19.

c) Se completează cu poziţiile nr. 31, 32, 33, 34, 35, 36 şi 37, conform anexei nr. 27 la prezenta hotărâre.

43.  La anexa nr. 74 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Stiuca" se modifică:

- poziţia nr. 7 coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: „Grădiniţa Stiuca - suprafaţă totală 1.500 mp", şi coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „CF nr. 616 - Stiuca, nr. top. 51";

- poziţia nr. 9 coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: „Dispensar medical uman - suprafaţă totală 1.564 mp", şi coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „CF nr. 1225 - Stiuca, nr. top. 155/2";

-  poziţia nr. 11 coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: „Căminul cultural din localitatea Stiuca - suprafaţă totală 700 mp";

- poziţia nr. 22 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „CF nr. 108 - Ştiuca, nr. top. 1497/105-106/b".

44.  La anexa nr. 76 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tomeşti" se modifică poziţia nr. 14 coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: „Teren cu staţie de epurare", coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Teren înscris în CF nr. 108 - Tomeşti, nr. cadastral 299/b în suprafaţă de 3.744 mp; CF nr. 628 - Tomeşti, nr. cadastral 298 în suprafaţă de 2.145 mp în colonia Tomeşti", şi coloana nr. 4, care va avea următorul cuprins: „2006".

45.  La anexa nr. 77 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Topolovăţu Mare":

a)  Se completează cu poziţiile nr. 54, 55 şi 56, conform anexei nr. 28 la prezenta hotărâre.

b) Se abrogă poziţia nr. 15.

46.  La anexa nr. 79 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Traian Vuia":

a) Se modifică:

-  poziţia nr. 39 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Lungime = 2.800 m; Suprafaţă = 44.800 mp";

-  poziţia nr. 40 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Lungime = 2.800 m; Suprafaţă = 39.200 mp";

-   poziţia nr. 41 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Lungime = 3.300 m; Suprafaţă = 52.800 mp";

-  poziţia nr. 42 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Lungime = 4.500 m; Suprafaţă = 63.000 mp";

-  poziţia nr. 43 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Lungime = 3.500 m; Suprafaţă = 49.000 mp";

-  poziţia nr. 44 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Lungime = 4.000 m; Suprafaţă = 56.000 mp";

b) Se abrogă poziţia nr. 13.

c)  Se completează cu poziţiile nr. 45 şi 46, conform anexei nr. 29 la prezenta hotărâre.

47.  La anexa nr. 81 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Variaş" se abrogă poziţiile nr. 23 şi 24.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 şi 874 bis din 29 septembrie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.   Anexa nr. 14 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dudeştii Noi" se completează cu poziţiile nr. 32-34, conform anexei nr. 30 la prezenta hotărâre.

2.  La anexa nr. 15 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Fibiş" se abrogă poziţia nr. 10.

3.   Anexa nr. 16 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ghilad" se completează cu poziţia nr. 21, conform anexei nr. 31 la prezenta hotărâre.

4.  La anexa nr. 19 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Parţa":

a)  Se modifică poziţia nr. 2 coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: „Casa cu nr. 128-129 şi grădină, loc de casă (şcoală)".

b) Se completează cu poziţiile nr. 11 şi 12, conform anexei nr. 32 la prezenta hotărâre.

5.  La anexa nr. 20 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pădureni":

a) Se modifică:

- poziţia nr. 3 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „CF nr. 662 - Pădureni, nr. top. 164, S = 1.644 mp";

- poziţia nr. 4 coloana nr. 1, care va avea următorul cuprins: „34", coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: „Casa cu nr. 171 şi grădină (Grădiniţa Pădureni)", coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „CF nr. 2497 - Pădureni, nr. top. 166, S = 3.543 mp", şi coloana nr. 4, care va avea următorul cuprins: „1949";

- poziţia nr. 5 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „CF nr. 2497 - Pădureni, nr. top. 161/1, S = 3.233 mp";

- poziţia nr. 6 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „CF nr. 2351 - Pădureni, nr. top 1497";

- poziţia nr. 7 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „CF nr. 2350 - Pădureni, nr. top. 1496";

-  poziţia nr. 10 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „CFnr. 3 - Pădureni, nr. top 1019/1/11- 72/2, S = 1ha 2.150 mp".

b) Se abrogă poziţia nr. 8.

c)  Se completează cu poziţiile nr. 14, 15, 16 şi 17, conform anexei nr. 33 la prezenta hotărâre.

6.   La anexa nr. 22 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Şandra" se abrogă poziţia nr. 8.

Art. III. - Se atestă apartenenţa la domeniul public al comunei Valcani, judeţul Timiş, înfiinţată prin Legea nr. 67/2005 pentru înfiinţarea unor comune, a bunurilor cuprinse în anexa nr. 34 la prezenta hotărâre, care devine anexa nr. 24 la Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2005.

Art. IV. - Se atestă apartenenţa la domeniul public al comunei Livezile, judeţul Timiş, înfiinţată prin Legea nr. 461/2006, a bunurilor cuprinse în anexa nr. 35 la prezenta hotărâre, care devine anexa nr. 25 la Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2005.

Art. V. - Se atestă apartenenţa la domeniul public al comunei Bucovăţ, judeţul Timiş, înfiinţată prin Legea nr. 374/2007, a bunurilor cuprinse în anexa nr. 36 la prezenta hotărâre, care devine anexa nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2005.

Art. VI. - Anexele nr. 1-36*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul administraţiei şi internelor,

Dan Nica

*) Anexele nr. 1-36 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 849/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 849 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu