E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 846 din 31 iulie 2002

pentru aprobarea Normelor metodologice privind tiparirea, inregistrarea, vizarea, evidenta si gestionarea abonamentelor si biletelor de intrare la spectacole

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 638 din 29 august 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, precum si ale art. 42 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, aprobata si modificata prin Legea nr. 522/2002,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind tiparirea, inregistrarea, vizarea, evidenta si gestionarea abonamentelor si biletelor de intrare la spectacole, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Normele nr. 2.303/1992 privind tiparirea, inregistrarea, evidenta si gestionarea biletelor de intrare la spectacole, emise de Ministerul Economiei si Finantelor, Ministerul Culturii si Centrul National al Cinematografiei, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 21 din 18 februarie 1992.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

                         Ministrul culturii si cultelor,
                         Razvan Theodorescu

                         p. Ministrul tineretului si sportului,
                         Nicolae Ion Anton Marasescu,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                             NORME METODOLOGICE
privind tiparirea, inregistrarea, vizarea, evidenta si gestionarea abonamentelor si biletelor de intrare la spectacole

    Art. 1
    (1) Contribuabilii persoane fizice si persoane juridice, care organizeaza cu plata spectacole de natura celor prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, aprobata si modificata prin Legea nr. 522/2002, datoreaza impozit pe spectacole stabilit potrivit legii, cu exceptiile prevazute de aceasta.
    (2) Pentru sumele incasate de la spectatori organizatorii de spectacole prevazuti la alin. (1) au obligatia sa elibereze bilete de intrare sau abonamente la spectacole, dupa caz.
    Art. 2
    (1) Pentru respectarea caracteristicilor fiecarui tip de formular tipizat autoritatile administratiei publice locale vor selecta o tipografie, pe baza de licitatie publica, din randul celor abilitate de Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A., avandu-se in vedere costul de tiparire a formularelor tipizate, precum si tarifele serviciilor aferente acestora, care se vor stabili prin contract.
    (2) Comisia de licitatie va fi alcatuita din reprezentanti desemnati de presedintele consiliului judetean si de directorul directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si de directorul directiei pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    (3) La nivel de judet, din comisia de licitatie vor face parte primarul municipiului resedinta de judet, un primar de oras si un primar al unei comune din judetul respectiv, precum si specialisti desemnati potrivit alin. (2). La nivelul municipiului Bucuresti, din comisie vor face parte primarii sectoarelor, precum si specialisti desemnati de directorul Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti.
    (4) Tipografia selectata la nivelul fiecarui judet raspunde, potrivit prevederilor legale, de controlul asupra tiparirii formularelor tipizate si de distribuirea acestora catre autoritatile administratiei publice locale contractante.
    (5) Unitatile tipografice au obligatia de a transmite autoritatilor administratiei publice locale din raza unitatilor administrativ-teritoriale in care isi au sediile organizatorii de spectacole copii de pe documentele care atesta seriile, numerele si tarifele abonamentelor si ale biletelor de intrare tiparite. Aceasta obligatie se realizeaza in termen de 3 zile lucratoare de la data predarii abonamentelor si biletelor de intrare catre organizatorii de spectacole.
    (6) Pentru competitiile sportive unitatile tipografice vor transmite directiilor pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, copii de pe documente, in conditiile prevazute la alin. (5).
    (7) Organizatorii de spectacole precizati la art. 1 vor da spre tiparire abonamentele si biletele de intrare la spectacole, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora.
    Art. 3
    (1) Biletele de intrare la spectacole vor avea doua parti, si anume: marca de control si biletul de intrare propriu-zis.
    (2) Atat pe marca de control, cat si pe biletul de intrare propriu-zis vor fi tiparite urmatoarele elemente:
    a) organizatorul de spectacole ...........................................;
    b) codul de inregistrare fiscala/codul unic de inregistrare ..............;
    c) sediul ................................................................;
    d) data spectacolului ....................................................;
    e) categoria locului (loja, stal, balcon, tribuna, peluza etc.) ..........;
    f) tariful biletului ................................................. lei.
    (3) Pe fiecare parte a biletului se va imprima denumirea corespunzatoare "Marca de control" si, respectiv, "Bilet de intrare".
    (4) Partea denumita "Bilet de intrare" va purta mentiunea "Biletul se va pastra pentru control".
    (5) Elementele prevazute la alin. (1) - (4) constituie informatii minimale si obligatorii pentru tiparirea tuturor biletelor de intrare la spectacole, indiferent de tipul spectacolului. Organizatorii de spectacole pot solicita tiparirea biletelor de intrare cu elemente suplimentare, specifice fiecarui tip de spectacol.
    Art. 4
    (1) Biletele de intrare la spectacole se broseaza in carnete de cate 100 de file. Carnetele de bilete se numeroteaza incepand cu numarul 1 pe fiecare serie identificata prin litere, indiferent de categoria locurilor si de pretul de intrare.
    (2) Pe coperta din fata a fiecarui carnet de bilete se vor tipari urmatoarele:
    "CONSILIUL LOCAL AL ....................................................*)
    Acest carnet cu numarul de inregistrare ........... din ......./..... 20.... contine 100 (una suta) bilete, fiecare in valoare de ...... lei, seria ......... de la nr. ...... la nr. ......., in valoare totala de ...... lei.

               Functionarul public,                      L.S.
        ...................................
         (numele, prenumele si semnatura)"
------------
    *) Se va inscrie: Comunei .................., Orasului ..................., Municipiului ........................, cu exceptia Municipiului Bucuresti, unde inregistrarea se face la nivelul sectoarelor acestuia, caz in care mentiunea va fi: Sectorului .......... .

    Art. 5
    (1) Abonamentele de intrare la spectacole vor cuprinde urmatoarele elemente minimale:
    a) organizatorul de spectacole ...........................................;
    b) codul de inregistrare fiscala/codul unic de inregistrare ..............;
    c) sediul ................................................................;
    d) categoria locului (loja, stal, balcon, tribuna, peluza etc.) ..........;
    e) tariful abonamentului ............................................. lei.
    (2) Abonamentele de intrare la spectacole se broseaza in carnete de cate 50 de file. Carnetele de abonamente se numeroteaza incepand cu numarul 1 pe fiecare serie identificata prin litere, indiferent de categoria locurilor si de tariful de intrare.
    (3) Pe coperta din fata a fiecarui carnet de abonamente se vor tipari urmatoarele:
    "CONSILIUL LOCAL AL .....................................................*)
    Acest carnet cu numarul de inregistrare .............. din ...../... 20.... contine 50 (cincizeci) abonamente, fiecare in valoare de ...... lei, seria ..... de la nr. ...... la nr. ......, in valoare totala de ......... lei.

               Functionarul public,                      L.S.
        ...................................
         (numele, prenumele si semnatura)"

    (4) Organizatorii de spectacole pot solicita tiparirea abonamentelor cu elemente specifice suplimentare.
------------
    *) Se va inscrie: Comunei .................., Orasului ..................., Municipiului ........................, cu exceptia Municipiului Bucuresti, unde inregistrarea se face la nivelul sectoarelor acestuia, caz in care mentiunea va fi: Sectorului .......... .

    Art. 6
    (1) Biletele de intrare si abonamentele vor fi inscriptionate cu urmatoarele coduri:
    a) bilet de intrare - codul 14.4.80
    b) abonament - codul 14.4.81.
    (2) Modelele abonamentelor si biletelor de intrare la spectacole sunt cuprinse in anexa nr. 1.
    (3) Inregistrarea carnetelor de abonamente si a biletelor de intrare la spectacole se face pe baza cererii scrise a organizatorului de spectacole, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 2. La cerere se anexeaza delegatia persoanei imputernicite cu prezentarea biletelor pentru inregistrare.
    (4) Abonamentele si biletele de intrare la spectacole, care nu sunt inregistrate, nu vor fi vandute.
    Art. 7
    (1) Viza prevazuta la art. 37 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 se acorda in baza unei cereri formulate de organizatorul de spectacole, conform modelului prevazut in anexa nr. 2, prin aplicarea mentiunii "Vizat", a semnaturii functionarului public din compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale si a stampilei acestuia pe coperta din spate a fiecarui carnet de abonamente sau bilete de intrare la spectacole.
    (2) Cererea se intocmeste in doua exemplare, dintre care unul ramane la compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, iar celalalt exemplar, care cuprinde numarul de inregistrare/vizare la compartimentul de specialitate, semnatura si stampila celui care a inregistrat/vizat abonamentele si biletele de intrare la spectacole, se ridica de persoana care a prezentat cererea.
    Art. 8
    Organizatorii de spectacole sunt obligati sa pastreze in arhiva toate marcile de control de la abonamentele si de la biletele de intrare vandute, precum si copertile carnetelor respective, pe perioada prevazuta de lege, acestea constituind documente justificative.
    Art. 9
    (1) Organizatorii de spectacole au obligatia sa tina evidenta abonamentelor si biletelor de intrare in Registrul pentru evidenta abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole, conform modelului prevazut in anexa nr. 3.
    (2) Registrele pentru evidenta abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole vor fi numerotate, snuruite, vizate si inregistrate la compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza administrativ-teritoriala isi au sediile organizatorii de spectacole.
    Art. 10
    (1) Compartimentele de specialitate din aparatul propriu al consiliilor locale in a caror raza administrativ-teritoriala se desfasoara spectacolul sau isi au sediile organizatorii de spectacole au obligatia de a tine evidenta abonamentelor si a biletelor de intrare inregistrate/vizate in Registrul pentru evidenta abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole, conform modelului prevazut in anexa nr. 4.
    (2) In registrul mentionat la alin. (1) se deschide cate o partida pentru fiecare organizator de spectacole.
    Art. 11
    (1) Abonamentele si biletele de intrare la spectacole, care nu au fost tiparite in conditiile prevazute la art. 2, nu vor fi primite pentru inregistrare si nu vor putea fi vandute.
    (2) Abonamentele si biletele de intrare la spectacole din carnetele inregistrate, ramase nevandute, in situatia in care nu mai pot fi utilizate se anuleaza prin aplicarea unei stampile sau prin inscrierea cu cerneala a cuvantului "anulat" si se pastreaza pana la distrugere.
    (3) Cu ocazia distrugerii abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole, se intocmeste un proces-verbal potrivit modelului din anexa nr. 5.
    Art. 12
    Gestionarea abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole se face in conformitate cu prevederile legale privind formularele cu regim special.
    Art. 13
    Carnetele de abonamente si de bilete de intrare la spectacole, existente in stoc la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, pot fi utilizate pana la epuizarea stocului, cu conditia respectarii prevederilor art. 6 - 10, dar nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2002, dupa aceasta data nemaifiind valabile si anulandu-se.
    Art. 14
    Incalcarea de catre organizatorii de spectacole, precum si de catre unitatile tipografice a prevederilor prezentelor norme metodologice constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda, potrivit dispozitiilor art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002.
    Art. 15
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                                  MODELELE
    biletelor de intrare la spectacole si ale abonamentelor
 ______________________________________________________________________________
| Marca de control     Cod 14.4.80   | Bilet de intrare          Cod 14.4.80   |
|____________________________________|_________________________________________|
| Organizatorul .................... | Organizatorul ......................... |
| Sediul ........................... | Sediul ................................ |
| Codul de inregistrare fiscala/Codul| Codul de inregistrare fiscala/Codul     |
| unic de inregistrare ............. | unic de inregistrare .................. |
| Data spectacolului ............... | Data spectacolului .................... |
| Categoria locului ................ | Categoria locului ..................... |
| Tariful ................ lei       | Tariful ................. lei           |
|                                    |  _____________________________________  |
|                                    | | Biletul se pastreaza pentru control.| |
|                                    | |_____________________________________| |
|____________________________________|_________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Marca de control             | Abonament seria .......... nr. ......         |
| seria ...... nr. ........    |                                               |
|______________________________|_______________________________________________|
|                              |                                               |
| Organizatorul de spectacole  | Organizatorul de spectacole ................. |
| ............................ | Sediul ...................................... |
| Sediul ..................... | Codul de inregistrare fiscala/Codul unic de   |
| Codul de inregistrare        | inregistrare ................................ |
| fiscala/Codul unic de        | Perioada de valabilitate a abonamentului .... |
| inregistrare ............... | Categoria locului ........................... |
| Perioada de valabilitate a   | Tariful abonamentului ................ lei    |
| abonamentului .............. |                                               |
| Categoria locului .......... |  _________________________________________    |
| Tariful abonamentului ... lei| | Abonamentul se pastreaza pentru control |   |
|                              | |_________________________________________|   |
|                  Cod 14.4.81 |                               Cod 14.4.81     |
|______________________________|_______________________________________________|

    NOTA:
    Organizatorul de spectacole este platitor de impozit pe spectacole cu exceptiile prevazute de lege.

    ANEXA 2*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

     _____________________________________
    |      ELEMENTE DE IDENTIFICARE       |
    |  ALE ORGANIZATORULUI DE SPECTACOLE  |
    |_____________________________________|
    | ................................... |
    | Str. ..................., nr. ..... |
    | Localitatea ....................... |
    | Judetul .......... tel./fax ....... |
    |_____________________________________|
    | CODUL DE INREGISTRARE               |
    | FISCALA/CODUL UNIC  | | | | | | | | |
    | DE INREGISTRARE:                    |
    |_____________________________________|

    Nr. ...... din ..../...... 20....

                      Catre
                 COMPARTIMENTUL DE SPECIALITATE AL AUTORITATILOR
         ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE A ...........................*)

                               CERERE
pentru inregistrare/vizare a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole

    In conformitate cu prevederile art. 37 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, va rugam sa inregistrati/vizati abonamentele/biletele de intrare la spectacole, prevazute in tabelul de mai jos:
 ______________________________________________________________________________
|Felul, numarul si|   Numarul de    |  Tariful   | Valoarea | Seria ........   |
|data documentului|abonamente/bilete|- lei/buc. -| totala   | abonamentelor/   |
| de la unitatea  |   de intrare    |            | - lei -  | biletelor de la  |
|   tipografica   |                 |            |          | nr. ....... pana |
|                 |                 |            |          | la nr. .......   |
|_________________|_________________|____________|__________|__________________|
|                 |                 |            |          |   |       -      |
|_________________|_________________|____________|__________|___|______________|
|                 |                 |            |          |   |       -      |
|_________________|_________________|____________|__________|___|______________|
|                 |                 |            |          |   |       -      |
|_________________|_________________|____________|__________|___|______________|
|                 |                 |            |          |   |       -      |
|_________________|_________________|____________|__________|___|______________|
| TOTAL:          |                 |      x     |          |         x        |
|_________________|_________________|____________|__________|__________________|

    Aceste bilete ne sunt necesare pentru .....................................,
                                     (manifestari artistice/competitii sportive)
pe care le organizam in ............., sediul .................................,
                        (localitatea)         (locul desfasurarii spectacolului)
in perioada (in data de) ............... .

                     Persoana imputernicita din partea
                       organizatorului de spectacole,

     ..........................                .......................
       (prenumele si numele)          L.S.           (functia)
                                               .......................
                                                    (semnatura)

    1. S-au inregistrat/vizat .............................. abonamente de intrare, in valoare totala de ................ lei.
    2. S-au inregistrat/vizat ............................. bilete de intrare, in valoare totala de ............. lei.

                             FUNCTIONARUL PUBLIC,
                 L.S. ..................../.............
                        (prenumele si numele/semnatura)

------------
    *) Se mentioneaza: comunei .................., orasului ................., municipiului ................... . Pentru municipiul Bucuresti se mentioneaza: sectorului .................. .

    ANEXA 3*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

    - Model -

     _______________________________________
    |       ELEMENTE DE IDENTIFICARE        |
    |   ALE ORGANIZATORULUI DE SPECTACOLE   |
    |_______________________________________|
    | ..................................... |
    | Str. ..................., nr. ....... |
    | Localitatea ......................... |
    | Judetul .......... tel./fax ......... |
    |_______________________________________|
    | CODUL DE INREGISTRARE                 |
    | FISCALA/CODUL UNIC  | | | | | | | | | |
    | DE INREGISTRARE:                      |
    |_______________________________________|

                                 REGISTRUL
pentru evidenta abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole

    Evidenta abonamentelor si a biletelor vandute in anul 20....:
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Locul si data|     Seria .......     |   Numarul   |   Tariful  |Valoarea|
|crt.|spectacolului|abonamentelor/biletelor|  biletelor  |- lei/buc. -|  total |
|    |             |        vandute        |    si al    |            | - lei -|
|    |             | de la nr. .........   |abonamentelor|            |        |
|    |             | pana la nr. ......... |   vandute   |            |        |
|____|_____________|_______________________|_____________|____________|________|
| 0  |      1      |           2           |      3      |     4      | 5 (3x4)|
|____|_____________|_______________________|_____________|____________|________|
|    |             |  |        -           |             |            |        |
|____|_____________|__|____________________|_____________|____________|________|
|    |             |  |        -           |             |            |        |
|____|_____________|__|____________________|_____________|____________|________|
|    |             |  |        -           |             |            |        |
|____|_____________|__|____________________|_____________|____________|________|
|    |             |  |        -           |             |            |        |
|____|_____________|__|____________________|_____________|____________|________|
|     TOTAL        |           x           |             |     x      |        |
|__________________|_______________________|_____________|____________|________|

    ANEXA 4*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.

    - Model -

     _______________________________________
    |       ELEMENTE DE IDENTIFICARE        |
    |   ALE ORGANIZATORULUI DE SPECTACOLE   |
    |_______________________________________|
    | ..................................... |
    | Str. ..................., nr. ....... |
    | Localitatea ......................... |
    | Judetul .......... tel./fax ......... |
    |_______________________________________|
    | CODUL DE INREGISTRARE                 |
    | FISCALA/CODUL UNIC  | | | | | | | | | |
    | DE INREGISTRARE:                      |
    |_______________________________________|

                             REGISTRUL
pentru evidenta abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole, inregistrate in anul 20....

 _____________________________________________________________________________
|Nr. |    Data     |            |              |    Nr.    | Abonamente/bilete|
|crt.|inregistrarii|Numarul/data| Seria ....   |abonamente/|__________________|
|    |_____________| cererii de |de la nr. ..  |   bilete  |  Tarif   |Valoare|
|    | luna | ziua |inregistrare|pana la nr. ..|           |-lei/buc.-|totala |
|    |      |      |            |              |           |          | -lei- |
|____|______|______|____________|______________|___________|__________|_______|
| 0  |  1   |   2  |     3      |       4      |           |          |       |
|____|______|______|____________|______________|___________|__________|_______|
|    |      |      |     /      |   |   -      |           |          |       |
|____|______|______|____________|___|__________|___________|__________|_______|
|    |      |      |     /      |   |   -      |           |          |       |
|____|______|______|____________|___|__________|___________|__________|_______|
|    |      |      |     /      |   |   -      |           |          |       |
|____|______|______|____________|___|__________|___________|__________|_______|
|    |      |      |     /      |   |   -      |           |          |       |
|____|______|______|____________|___|__________|___________|__________|_______|
|     TOTAL        |     x      |   |   x      |           |    x     |       |
|__________________|____________|______________|___________|__________|_______|

    ANEXA 5*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 5 este reprodusa in facsimil.

    - Model -

   _______________________        _______________________________________
  |        ROMANIA        |      |       ELEMENTE DE IDENTIFICARE        |
  | Judetul ...........   |      |   ALE ORGANIZATORULUI DE SPECTACOLE   |
  | PRIMARIA ............ |      |_______________________________________|
  |.......................|      | ..................................... |
  |_______________________|      | Str. ..................., nr. ....... |
                                 | Localitatea ......................... |
                                 | Judetul .......... tel./fax ......... |
                                 |_______________________________________|
                                 | CODUL DE INREGISTRARE                 |
                                 | FISCALA/CODUL UNIC  | | | | | | | | | |
                                 | DE INREGISTRARE:                      |
                                 |_______________________________________|

  Nr. .... din .../.... 20...      Nr. .... din ..../..... 20...

                             PROCES-VERBAL
         Incheiat astazi ........../....... 20...., la ................

    Subsemnatul ................................ din cadrul compartimentului de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale a .......................*) indeplinind functia de ........................., in
prezenta ................................................................ si a
                (reprezentantul organizatorului de spectacole)
..................................................... am procedat la distrugerea
         (gestionarul abonamentelor/biletelor)
abonamentelor/biletelor de intrare la spectacole ramase nevandute si care nu mai pot fi utilizate, dupa cum urmeaza:

                           a. Abonamente
 ________________________________________________________________
| Seria ......  | Numar  |    Tarif    |  Valoarea  | OBSERVATII |
| de la nr. ... | total  |- lei/buc. - |   totala   |            |
| la nr. ...    |        |             |- lei/buc. -|            |
|_______________|________|_____________|____________|____________|
|   |   -       |        |             |            |            |
|___|___________|________|_____________|____________|____________|
|   |   -       |        |             |            |            |
|___|___________|________|_____________|____________|____________|
|   |   -       |        |             |            |            |
|___|___________|________|_____________|____________|____________|
|   |   -       |        |             |            |            |
|___|___________|________|_____________|____________|____________|
|   |  TOTAL    |        |      x      |            |     x      |
|_______________|________|_____________|____________|____________|

                        b. Bilete de intrare
 ________________________________________________________________
| Seria ......  | Numar  |    Tarif    |  Valoarea  | OBSERVATII |
| de la nr. ... | total  |- lei/buc. - |   totala   |            |
| la nr. ...    |        |             |- lei/buc. -|            |
|_______________|________|_____________|____________|____________|
|   |   -       |        |             |            |            |
|___|___________|________|_____________|____________|____________|
|   |   -       |        |             |            |            |
|___|___________|________|_____________|____________|____________|
|   |   -       |        |             |            |            |
|___|___________|________|_____________|____________|____________|
|   |   -       |        |             |            |            |
|___|___________|________|_____________|____________|____________|
|     TOTAL     |        |      x      |            |     x      |
|_______________|________|_____________|____________|____________|

    Prezentul proces-verbal s-a intocmit in doua exemplare, identic egale din punct de vedere juridic, cate unul la fiecare parte, spre a servi la scaderea din evidente.

         FUNCTIONARUL PUBLIC,                 REPREZENTANTUL ORGANIZATORULUI
                                                      DE SPECTACOLE,
   L.S. ............/................     L.S. ................./............
        (prenumele si numele/functia)          (prenumele si numele/functia)
                                            ...................................
                                            (prenumele si numele gestionarului)
           
    *) Se mentioneaza: comunei .................., orasului ..................., municipiului ................... . Pentru municipiul Bucuresti se mentioneaza: sectorului .................. .SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 846/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 846 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu