E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 42 din actul Ordonanţa 36 2002 in legatura cu Hotărârea 846 2002
Ordonanţa 36 2002 aprobat de articolul 1 din actul Legea 522 2002
Articolul 2 din actul Ordonanţa 36 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 522 2002
Articolul 3 din actul Ordonanţa 36 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 522 2002
Articolul 4 din actul Ordonanţa 36 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 522 2002
Articolul 5 din actul Ordonanţa 36 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 522 2002
Articolul 6 din actul Ordonanţa 36 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 522 2002
Articolul 7 din actul Ordonanţa 36 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 522 2002
Articolul 8 din actul Ordonanţa 36 2002 abrogat de articolul 1 din actul Legea 522 2002
Articolul 18 din actul Ordonanţa 36 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 522 2002
Articolul 19 din actul Ordonanţa 36 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 522 2002
Articolul 22 din actul Ordonanţa 36 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 522 2002
Articolul 24 din actul Ordonanţa 36 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 522 2002
Articolul 30 din actul Ordonanţa 36 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 522 2002
Articolul 31 din actul Ordonanţa 36 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 522 2002
Articolul 32 din actul Ordonanţa 36 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 522 2002
Articolul 33 din actul Ordonanţa 36 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 522 2002
Articolul 36 din actul Ordonanţa 36 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 522 2002
Articolul 46 din actul Ordonanţa 36 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 522 2002
Articolul 47 din actul Ordonanţa 36 2002 abrogat de articolul 1 din actul Legea 522 2002
Articolul 50 din actul Ordonanţa 36 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 522 2002
Articolul 51 din actul Ordonanţa 36 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 522 2002
Articolul 52 din actul Ordonanţa 36 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 522 2002
Articolul 57 din actul Ordonanţa 36 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 522 2002
Articolul 58 din actul Ordonanţa 36 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 522 2002
Articolul 61 din actul Ordonanţa 36 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 522 2002
Articolul 63 din actul Ordonanţa 36 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 522 2002
Articolul 64 din actul Ordonanţa 36 2002 articole noi... articolul 1 din actul Legea 522 2002
Articolul 71 din actul Ordonanţa 36 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 522 2002
Articolul 72 din actul Ordonanţa 36 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 522 2002
Articolul 74 din actul Ordonanţa 36 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 522 2002
Articolul 75 din actul Ordonanţa 36 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 522 2002
Articolul 76 din actul Ordonanţa 36 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 522 2002
Articolul 77 din actul Ordonanţa 36 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 522 2002
Articolul 78 din actul Ordonanţa 36 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 522 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 36 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 522 2002
Articolul 2 din actul Ordonanţa 36 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 522 2002
Articolul 4 din actul Ordonanţa 36 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 522 2002
Articolul 5 din actul Ordonanţa 36 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 522 2002
Articolul 6 din actul Ordonanţa 36 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 522 2002
Articolul 7 din actul Ordonanţa 36 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 522 2002
Ordonanţa 36 2002 republicat de Ordonanţa 36 2002
Articolul 31 din actul Ordonanţa 36 2002 modificat de Rectificare 36 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 36 din 30 ianuarie 2002

privind impozitele si taxele locale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 92 din  2 februarie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. IV.5 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Impozitele si taxele locale constituie venituri ale bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale si sunt reglementate prin prezenta ordonanta.
    (2) Informatiile referitoare la impozitele si taxele locale sunt de interes public, autoritatile administratiei publice locale avand obligatia sa asigure accesul liber si neingradit la acestea.
    Art. 2
    Resursele banesti constituite din impozitele si taxele locale se utilizeaza pentru cheltuielile publice a caror finantare se asigura de la bugetele locale, in conditiile legii.
    Art. 3
    (1) Persoanele fizice si persoanele juridice, denumite in continuare contribuabili, datoreaza impozitele si taxele locale reglementate prin prezenta ordonanta.
    (2) Sunt asimilate persoanelor fizice, in sensul prezentei ordonante, contribuabilii care desfasoara activitati economice pe baza liberei initiative ori exercita in mod individual sau prin asociere orice profesie liberala.
    (3) Prin persoane juridice, in sensul prezentei ordonante, se intelege acele entitati reprezentate de persoanele fizice, inregistrate legal, ce au un patrimoniu distinct, in scopul desfasurarii unei activitati, cum ar fi:
    a) comerciantii, definiti astfel de Codul comercial, inclusiv unitatile economice ale persoanelor juridice de drept public, precum si cele ale organizatiilor politice, sindicale, patronale si cooperatiste, institutiilor publice, asociatiilor si fundatiilor, cultelor religioase si ale altora asemenea, cu exceptia celor mentionate la alin. (2);
    b) cultele religioase si unitatile locale ale acestora, cu personalitate juridica;
    c) filialele, sucursalele si reprezentantele autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei, apartinand persoanelor fizice sau juridice straine, si altele asemenea;
    d) orice alte entitati cu personalitate juridica, cu exceptia institutiilor si unitatilor care functioneaza in subordinea sau in coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii.

    CAP. 2
    Impozitul pe cladiri

    Art. 4
    (1) Impozitul pe cladiri este anual si se datoreaza de catre contribuabili pentru cladirile aflate in proprietatea lor, indiferent de locul unde sunt situate si de destinatia acestora.
    (2) In cazul cladirilor proprietate publica si privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, aflate in administrarea sau in folosinta, dupa caz, a contribuabililor, impozitul pe cladiri se datoreaza de catre cei care le au in administrare sau in folosinta.
    (3) In sensul prezentei ordonante, prin cladire se intelege orice constructie inaltata la suprafata pamantului si care serveste la adapostirea de activitati, de oameni, de animale, de obiecte, de produse, de materiale, de instalatii si de altele asemenea.
    (4) Pentru stabilirea impozitului pe cladiri datorat de persoanele fizice, la dimensionarea unei cladiri se are in vedere suprafata construita desfasurata care se determina prin insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor sale, inclusiv a celor situate la subsol. In calcul nu se cuprind suprafetele podurilor, cu exceptia mansardelor, precum si cele ale treptelor si teraselor neacoperite.
    Art. 5
    (1) Impozitul pe cladiri, in cazul persoanelor fizice, se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,2% in mediul urban si de 0,1% in mediul rural asupra valorii impozabile a cladirii, determinata potrivit criteriilor si normelor de evaluare prevazute in anexa nr. 1.
    (2) In cazul contribuabililor mentionati la alin. (1), care detin mai multe cladiri cu destinatia de locuinta, impozitul pe cladiri se majoreaza dupa cum urmeaza:
    a) cu 25% pentru prima cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu;
    b) cu 50% pentru cea de a doua cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu;
    c) cu 75% pentru cea de a treia cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu;
    d) cu 100% pentru cea de a patra cladire si urmatoarele, in afara celei de la adresa de domiciliu.
    (3) Ordinea numerica a proprietatilor se determina in raport de anul dobandirii cladirii, indiferent sub ce forma, rezultat din documentele care atesta calitatea de proprietar.
    (4) Contribuabilii care intra sub incidenta alin. (2) au obligatia sa depuna o declaratie speciala la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza teritoriala isi au domiciliul, precum si la cele in a caror raza teritoriala sunt situate cladirile respective.
    (5) Modelul declaratiei speciale mentionate la alin. (4) se aproba prin normele metodologice referitoare la impozitele si taxele locale.
    Art. 6
    (1) Impozitul pe cladiri, in cazul contribuabililor prevazuti la art. 3 alin. (3), se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite de consiliile locale, care poate fi cuprinsa intre 0,5% si 1,5% asupra valorii de inventar a cladirii, inregistrata in contabilitatea acestora, conform prevederilor legale in vigoare.
    (2) Daca persoanele juridice nu au efectuat nici o reevaluare a cladirilor incepand cu anul 1998 pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, cota impozitului pe cladiri este intre 3% si 5,0%, aplicata la valoarea de inventar a cladirii, inregistrata in contabilitatea acestora.
    (3) Pentru cladirile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar impozitul pe cladiri se determina asupra valorii negociate intre parti si inscrise in contract si se datoreaza de catre proprietar.
    Art. 7
    (1) La determinarea impozitului pe cladiri, in cazul contribuabililor prevazuti la art. 3 alin. (3), se au in vedere atat cladirile aflate in functiune, cat si cele in rezerva sau in conservare.
    (2) Cladirile aflate in functiune si a caror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii sunt supuse in continuare impozitului pe cladiri, calculat pe baza valorii la care au fost inscrise in evidenta contabila.
    Art. 8
    Sunt supuse impozitului pe cladiri, in conditiile prezentei ordonante, si acele cladiri care au fost executate fara autorizatie de construire, fara ca acestea sa se considere autorizate.
    Art. 9
    Cladirile dobandite in cursul anului, indiferent sub ce forma, se impun cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care acestea au fost dobandite. Impozitul se calculeaza proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului.
    Art. 10
    (1) Scaderea de la impunere, in cursul anului, pentru situatiile de dezafectare, demolare, dezmembrare sau distrugere a cladirilor, precum si de transfer al dreptului de proprietate ori locatiune asupra cladirilor, dupa caz, se face cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a produs una dintre aceste situatii. Scaderea se acorda proportional cu partea de cladire supusa unei astfel de situatii, precum si cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal.
    (2) Lista cuprinzand cladirile care nu sunt supuse impozitului pe cladiri este redata in anexa nr. 2.
    (3) Avizarea de catre consiliile locale a constructiilor speciale prevazute la subpunctul 20 al pct. 7 din anexa nr. 2 se va face anual, in cursul lunii noiembrie, si se aplica in anul fiscal urmator.
    Art. 11
    Impozitul pe cladiri se stabileste pe baza declaratiei de impunere depuse de contribuabili, in conditiile prezentei ordonante, si se plateste trimestrial, in 4 rate egale, astfel: pana la 15 martie, pana la 15 iunie, pana la 15 septembrie si pana la 15 noiembrie.

    CAP. 3
    Impozitul si taxa pe teren

    Art. 12
    Contribuabilii care detin in proprietate terenuri situate in municipii, orase si comune, in intravilanul sau in extravilanul localitatilor datoreaza impozit pe teren.
    Art. 13
    (1) Impozitul pe teren se stabileste anual, in suma fixa pe metru patrat de teren, in mod diferentiat, in intravilanul localitatilor, pe ranguri de localitati si zone, iar in extravilanul localitatilor, pe ranguri de localitati si categorii de folosinta a terenurilor, pe zone, potrivit anexei nr. 3 si, respectiv, anexei nr. 4.
    (2) In cazurile in care terenurile situate in intravilanul localitatilor sunt inregistrate in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, acestea se vor supune impozitului pe teren conform anexei nr. 4.
    Art. 14
    Incadrarea terenurilor pe zone si pe categorii de folosinta, in intravilan si extravilan, se face de catre consiliile locale, in functie de pozitia terenurilor fata de centrul localitatii, de retelele edilitare, precum si de alte elemente specifice fiecarei unitati administrativ-teritoriale, conform documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, registrelor agricole, evidentelor specifice cadastrului imobiliar-edilitar sau altor evidente agricole ori cadastrale.
    Art. 15
    (1) Pentru terenurile dobandite in cursul anului, indiferent sub ce forma, impozitul pe teren se datoreaza de la data de intai a lunii urmatoare celei in care acestea au fost dobandite, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal.
    (2) Dispozitiile prevazute la alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in cazul terenurilor a caror incadrare se modifica in cursul anului fiscal.
    Art. 16
    In situatia in care in cursul anului se modifica rangul localitatii, impozitul pe teren se modifica corespunzator noii incadrari a localitatii, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a intervenit aceasta modificare.
    Art. 17
    (1) Impozitul pe teren nu se aplica asupra terenurilor pentru care se plateste taxa pe teren datorata potrivit art. 18 din prezenta ordonanta.
    (2) Scaderea de la impunere, in cursul anului, pentru oricare dintre situatiile care corespund dispozitiilor legale in vigoare, se face cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a produs acea situatie, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal.
    (3) Lista cuprinzand terenurile pentru care nu se datoreaza impozitul si taxa este redata in anexa nr. 5.
    Art. 18
    Pentru terenurile proprietate publica si privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale aflate in administrarea sau in folosinta regiilor autonome, societatilor comerciale, societati si a altor persoane juridice, utilizate in alte scopuri decat pentru agricultura sau silvicultura, acestea datoreaza taxa pe teren in conditiile art. 13.
    Art. 19
    (1) Pentru terenurile ocupate de drumuri si cai ferate contribuabilii prevazuti la art. 18 datoreaza si taxa pe teren ce se stabileste anual, in lei/km, diferentiata dupa cum urmeaza:
    a) pentru drumuri              20.000 lei/km;
    b) pentru cai ferate normale   39.000 lei/km;
    c) pentru cai ferate inguste   20.000 lei/km.
    (2) Taxa se datoreaza numai pentru liniile ferate si drumurile pana la accesul in incinta unitatii.
    Art. 20
    Unitatile de transport feroviar sunt scutite de taxa pe teren prevazuta la art. 18 si 19.
    Art. 21
    Impozitul si taxa pe teren se stabilesc, se modifica si se incaseaza potrivit prevederilor art. 9 - 11.

    CAP. 4
    Taxa asupra mijloacelor de transport

    Art. 22
    (1) Taxa asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanica, care apartin contribuabililor, se stabileste in functie de capacitatea cilindrica a motorului, pentru fiecare 500 cm^3 sau fractiune din aceasta, conform anexei nr. 6 lit. A pct. I.
    (2) Pentru autovehiculele de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone, precum si pentru combinatiile acestora, taxa este cea prevazuta in anexa nr. 6 lit. A pct. II si III.
    (3) Resursele banesti provenite din taxa asupra mijloacelor de transport prevazuta in anexa nr. 6 lit. A pct. II si III se vor utiliza in exclusivitate pentru lucrari de intretinere, modernizare, reabilitare si constructie a drumurilor de interes local si judetean si constituie venit in proportie de 55% la bugetul local si, respectiv, de 45% la bugetul judetean. Pentru municipiul Bucuresti taxa constituie venit in proportie de 55% la bugetele sectoarelor si, respectiv, de 45% la bugetul municipiului Bucuresti.
    (4) Pentru remorci, semiremorci si rulote taxele anuale se stabilesc in functie de capacitatea acestora, conform anexei nr. 6 lit. B.
    (5) Sunt scutite de taxa autoturismele, motocicletele cu atas si mototriciclurile care apartin persoanelor cu handicap locomotor si care sunt adaptate handicapului acestora.
    Art. 23
    Capacitatea cilindrica a motorului si capacitatea remorcilor se dovedesc cu cartea de identitate a autovehiculului, respectiv a remorcii, cu factura de cumparare sau cu alte documente legale din care sa rezulte acestea.
    Art. 24
    (1) Taxa asupra mijloacelor de transport pe apa, care apartin contribuabililor, se stabileste anual, pentru fiecare mijloc de transport, conform anexei nr. 6 lit. C.
    (2) Barcile si luntrele, proprietate a persoanelor fizice cu domiciliul in Delta Dunarii si in Insula Mare a Brailei, folosite pentru transport de uz personal, nu sunt supuse taxei asupra mijloacelor de transport.
    Art. 25
    (1) Taxa asupra mijloacelor de transport se datoreaza incepand cu data de intai a lunii in care au fost dobandite, iar in cazul instrainarii sau radierii in timpul anului din evidentele autoritatilor la care sunt inmatriculate, taxa se da la scadere incepand cu data de intai a lunii in care a aparut una dintre aceste situatii.
    (2) Pentru mijloacele de transport ce fac obiectul contractelor de leasing taxa se datoreaza de catre proprietar.
    Art. 26
    Taxa asupra mijloacelor de transport se determina de catre compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza teritoriala contribuabilii isi au domiciliul, sediul sau punctele de lucru, dupa caz, pe baza declaratiei de impunere depuse in conditiile prezentei ordonante.
    Art. 27
    (1) Institutiile publice, precum si persoanele juridice care au ca profil de activitate transportul de calatori in comun in regim urban si suburban sunt scutite de plata taxei asupra mijloacelor de transport.
    (2) Transportul de calatori in comun in regim urban si suburban se refera si la cel care parcurge o distanta in afara localitatii, daca se practica tarife stabilite in conditiile transportului in comun.
    Art. 28
    (1) Taxa asupra mijloacelor de transport se plateste trimestrial, in patru rate egale, astfel: pana la 15 martie, pana la 15 iunie, pana la 15 septembrie si pana la 15 noiembrie.
    (2) Pentru mijloacele de transport dobandite in cursul anului taxa datorata se repartizeaza in sume egale, la termenele de plata ramase pana la sfarsitul anului.
    (3) Persoanele fizice sau juridice straine, care solicita inmatricularea temporara a mijloacelor de transport, au obligatia de a achita integral taxa datorata, la data luarii in evidenta de catre compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale.

    CAP. 5
    Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor

    Art. 29
    Pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor contribuabilii datoreaza taxe diferentiate, conform anexei nr. 7.
    Art. 30
    (1) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire se calculeaza pe baza valorii declarate de solicitant in cererea pentru eliberarea autorizatiei de construire.
    (2) La terminarea lucrarilor beneficiarii autorizatiei de construire, in termen de 15 zile de la data expirarii termenului de executare stabilit prin aceasta, sunt obligati sa declare structurilor specializate in domeniul amenajarii teritoriului si al urbanismului ale autoritatilor administratiei publice locale valoarea reala a lucrarilor, in vederea regularizarii taxei pentru autorizatia de construire.
    (3) Structurile specializate mentionate la alin. (2) vor regulariza taxa pentru autorizatia de construire pe baza valorii reale a lucrarilor declarate de catre solicitant, in termen de 15 zile de la data expirarii termenului de executare stabilit prin autorizatia de construire.
    (4) Pentru persoanele fizice, in cazul in care valoarea lucrarilor declarate de catre solicitant este mai mica decat valoarea determinata potrivit anexei nr. 1, regularizarea taxei se va face pe baza valorii astfel calculate.
    Art. 31
    (1) Cuantumul taxelor prevazute in anexa nr. 7 se stabileste intre aceste limite de catre consiliile locale sau judetene, dupa caz.
    (2) Taxele prevazute la acest capitol se platesc prealabil eliberarii sau vizarii, dupa caz, a certificatelor, avizelor si autorizatiilor.
    (3) Taxele datorate de catre presedintii consiliilor judetene, cu avizul primarilor comunelor, constituie venit in proportie de 50% la bugetul local si de 50% la bugetul judetean.
    (4) Pentru municipiul Bucuresti taxele datorate pentru eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire se fac venit la bugetul municipiului Bucuresti sau ale sectoarelor acestuia, dupa caz, potrivit atributiilor stabilite prin lege primarului general, respectiv primarilor de sectoare.
    (5) Dovada platii taxei se pastreaza la structura specializata a autoritatii administratiei publice locale care a eliberat documentele respective.

    CAP. 6
    Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

    Art. 32
    (1) Contribuabilii care beneficiaza sub diverse forme de serviciul de reclama si publicitate sunt obligati sa incheie contracte in acest sens si datoreaza bugetelor locale o taxa de reclama si publicitate care poate fi cuprinsa intre 1% si 3% din valoarea contractului, exclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta.
    (2) Pentru folosirea mijloacelor de publicitate prin afisaj, panouri sau alte asemenea mijloace publicitare beneficiarii datoreaza o taxa care poate fi cuprinsa intre 65.000 lei/an/mp si 130.000 lei/an/mp sau fractiune de mp.
    (3) Pentru firmele instalate la locul exercitarii activitatii taxa anuala se stabileste in functie de dimensiunea acestora si poate fi cuprinsa intre 121.000 lei/an/mp si 194.000 lei/an/mp sau fractiune de mp.
    (4) Cota procentuala si cuantumul taxei prevazut in suma fixa se stabilesc de catre consiliile locale in a caror raza teritoriala se realizeaza publicitatea, in limitele prevazute mai sus.
    Art. 33
    (1) Taxa datorata potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) se plateste lunar de catre cel care efectueaza reclama si publicitatea la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza se realizeaza serviciul, pana la data de 10 a lunii urmatoare, pe toata perioada desfasurarii contractului, incepand cu luna in care taxa a devenit exigibila.
    (2) Taxa devine exigibila la data intrarii in vigoare a contractului de prestare a serviciului de reclama si publicitate.
    (3) Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate datorata potrivit art. 32 alin. (2) se plateste anticipat de catre beneficiarul publicitatii, proportional cu numarul de luni de utilizare, la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale pe a carei raza este expus afisul publicitar. In situatiile in care mijloacele de reclama si publicitate au o durata mai mare de un an, taxa se plateste pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an.
    (4) Contribuabilii care datoreaza taxa potrivit art. 32 alin. (3) au obligatia sa o achite trimestrial la bugetul local al autoritatii administratiei publice locale in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea, in patru rate egale, astfel: pana la 15 martie, pana la 15 iunie, pana la 15 septembrie si pana la 15 noiembrie.
    (5) Institutiile publice nu datoreaza taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate.
    (6) Taxa prevazuta la art. 32 alin. (3) nu se datoreaza pentru panourile de identificare a instalatiilor energetice.

    CAP. 7
    Impozitul pe spectacole

    Art. 34
    (1) Contribuabilii care organizeaza manifestari artistice, competitii sportive, activitati artistice si distractive de videoteca si discoteca, denumite in continuare spectacole, datoreaza impozit pe spectacole, calculat in cote procentuale asupra incasarilor din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor sau in suma fixa pe metru patrat, in functie de suprafata incintei unde se desfasoara spectacolul, mai putin valoarea timbrelor instituite, potrivit legii.
    (2) Institutiile publice nu datoreaza impozitul pe spectacole.
    Art. 35
    Pentru manifestarile artistice si competitiile sportive impozitul pe spectacole se stabileste asupra incasarilor din vanzarea abonamentelor si a biletelor de intrare, prin aplicarea urmatoarelor cote:
    a) 2% pentru manifestarile artistice de teatru, de opera, de opereta, de filarmonica, cinematografice, muzicale, de circ, precum si pentru competitiile sportive interne si internationale;
    b) 5% pentru manifestarile artistice de genul: festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, recitaluri sau alte asemenea manifestari artistice ori distractive care au un caracter ocazional.
    Art. 36
    (1) Pentru activitatile artistice si distractive de videoteca si discoteca impozitul pe spectacole se stabileste in functie de suprafata incintei in care se desfasoara spectacolul, dupa cum urmeaza:
    a) in cazul videotecilor, de la 500 lei/mp/zi la 1.000 lei/mp/zi;
    b) in cazul discotecilor, de la 1.000 lei/mp/zi la 2.000 lei/mp/zi.
    (2) Cuantumul taxei prevazute in suma fixa la alin. (1) se stabileste de catre consiliile locale in a caror raza teritoriala se realizeaza activitatile artistice si distractive, in limitele prevazute mai sus.
    (3) Pentru determinarea impozitului pe spectacole, asupra nivelurilor mentionate la alin. (1) se aplica coeficientii de corectie pozitiva mentionati la nota din anexa nr. 4.
    Art. 37
    (1) Platitorii de impozit pe spectacole, pentru manifestarile prevazute la art. 35, au obligatia de a inregistra abonamentele si biletele de intrare la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza teritoriala isi au sediul si de a afisa tarifele la casele de vanzare a biletelor si la locul de desfasurare a spectacolelor.
    (2) Pentru spectacolele organizate in deplasare sau in turneu este obligatorie vizarea biletelor de intrare si a abonamentelor la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza teritoriala se desfasoara spectacolele.
    Art. 38
    Platitorii de impozit pe spectacole, pentru activitatile prevazute la art. 36, au obligatia sa depuna o declaratie care va contine suprafata incintei, precum si zilele in care se desfasoara spectacolele, pana cel tarziu la data de 15 inclusiv, pentru luna urmatoare.
    Art. 39
    (1) Impozitul pe spectacole se plateste lunar pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se realizeaza venitul la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza se desfasoara spectacolul.
    (2) Platitorii de impozit pe spectacole raspund de exactitatea calculului si de varsarea la timp a impozitului.
    Art. 40
    Pentru sumele cedate in scopuri umanitare, pe baza de contract, din incasarile obtinute din spectacole nu se datoreaza impozit.
    Art. 41
    Platitorii impozitului pe spectacole au obligatia sa tina evidenta acestuia si sa depuna lunar, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se realizeaza venitul, la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza de competenta platitorul isi are sediul sau domiciliul, decontul de impunere sau declaratia prevazuta la art. 38, potrivit modelelor aprobate prin normele metodologice referitoare la impozitele si taxele locale.
    Art. 42
    Tiparirea, inregistrarea, vizarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole se fac potrivit normelor tehnice aprobate prin hotarare a Guvernului la initiativa Ministerului Administratiei Publice, impreuna cu Ministerul Finantelor Publice, cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor si al Ministerului Tineretului si Sportului, in termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 43
    Platitorii impozitului pe spectacole sunt, de asemenea, obligati:
    a) sa respecte normele tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vizarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole;
    b) sa elibereze bilete de intrare la spectacole pentru toate sumele incasate si sa nu practice tarife mai mari decat cele inscrise pe bilete;
    c) sa puna la dispozitie organelor de control documentele care atesta calculul si plata impozitului pe spectacole.
    Art. 44
    (1) Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vizarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei.
    (2) Cuantumul amenzilor prevazute la alin. (1) se va actualiza in conditiile prezentei ordonante.
    (3) Sanctiunea se aplica platitorilor de impozit pe spectacole.
    Art. 45
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 44 se fac de catre primar si imputernicitii acestuia, precum si de catre persoanele imputernicite in acest scop din cadrul Ministerului Administratiei Publice, Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Culturii si Cultelor si Ministerului Tineretului si Sportului.

    CAP. 8
    Taxa hoteliera

    Art. 46
    (1) Pentru sederea in municipii, orase sau comune consiliile locale pot hotari instituirea taxei hoteliere datorate de persoanele fizice in varsta de peste 18 ani.
    (2) Taxa se determina pe baza cotei stabilite de consiliile locale intre 0,5% si 5%, in mod diferentiat, in functie de categoria unitatii de cazare, la tarifele practicate de aceasta.
    (3) Pentru sederea in statiunile turistice, declarate conform legii, taxa se determina pe baza cotei stabilite de consiliile locale intre 0,5% si 5%, in functie de categoria unitatii de cazare, la tarifele practicate de aceasta pentru o noapte de cazare, indiferent de durata sejurului.
    Art. 47
    Persoanele care au domiciliul in aceste localitati, cele aflate in deplasare in interesul serviciului, turistii cazati la cabanele turistice aflate in afara statiunilor turistice, persoanele cu handicap, pensionarii, elevii si studentii sunt scutiti de plata taxei hoteliere.
    Art. 48
    Taxa hoteliera se incaseaza de catre persoanele juridice prin intermediul carora se realizeaza cazarea, o data cu luarea in evidenta a persoanelor cazate, si se varsa la bugetul local in primele 10 zile ale fiecarei luni pentru luna precedenta.
    Art. 49
    In cazul in care taxa hoteliera este inclusa in chitanta sau in costul biletului de odihna si tratament, persoanele juridice prevazute la art. 48 vor varsa la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale suma incasata cu acest titlu, recuperata de la agentiile de turism prin intermediul carora a fost valorificata chitanta sau biletul de odihna si tratament, in primele 10 zile ale fiecarei luni pentru luna precedenta.

    CAP. 9
    Alte taxe locale

    Art. 50
    (1) In exercitarea atributiilor ce le revin in administrarea domeniului public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale, consiliile locale sau judetene, dupa caz, pot institui taxe zilnice cuprinse intre 1.000 lei si 100.000 lei pentru utilizarea temporara a locurilor publice si vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectura si arheologice.
    (2) Consiliile locale pot institui taxe zilnice, cuprinse intre limitele prevazute la alin. (1), pentru detinerea in proprietate sau in folosinta, dupa caz, de utilaje destinate sa functioneze in scopul obtinerii de venit. Categoriile de utilaje se stabilesc de catre consiliile locale.
    (3) Consiliile locale pot institui taxe pentru vehiculele lente prevazute in anexa nr. 8, in suma fixa, pentru fiecare vehicul, ce pot fi cuprinse intre 26.000 lei/an si 260.000 lei/an.
    (4) Sumele provenite din taxele prevazute la alin. (1) - (3) constituie venituri proprii ale bugetelor locale si se platesc anticipat.
    (5) Pentru elaborarea taxelor locale mentionate la alin. (1) - (3) consiliile locale vor avea in vedere criteriile prevazute de normele metodologice mentionate la art. 77.

    CAP. 10
    Facilitati fiscale

    Art. 51
    (1) Pentru locuinta de domiciliu, precum si pentru terenul aferent acesteia consiliile locale pot adopta in timpul anului hotarari privind reducerea sau scutirea de impozit pe cladiri si de impozit pe teren, stabilite in sarcina persoanelor fizice, in conditiile prevazute de prezenta ordonanta.
    (2) Pentru persoanele cu handicap de gradul I si II, persoanele fizice nevazatoare, pentru cazurile in care intr-un an persoanele fizice beneficiaza numai de ajutor de somaj, alocatie de sprijin, ajutor social sau ajutor de integrare profesionala, se poate acorda reducere sau scutire de impozit pe cladiri si de impozit pe teren.
    (3) Procedura de acordare a facilitatii fiscale de scutire, respectiv reducere, potrivit alin. (2), se stabileste prin hotarare a consiliului local.
    (4) In cazul calamitatilor naturale consiliile locale pot adopta hotarari privind scutirea de impozite si taxe locale, stabilite in sarcina contribuabililor prevazuti la art. 3.
    (5) Scutirea sau reducerea se acorda proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului si opereaza incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care persoanele in cauza atesta situatiile prevazute la alin. (1), (2) si (4).
    (6) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren, datorate pentru intregul an de catre persoanele fizice, pana la data de 15 martie a anului fiscal se acorda o bonificatie de pana la 10% stabilita prin hotarare a consiliului local.
    Art. 52
    Persoanele fizice, veterani de razboi, si cele prevazute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt scutite de plata impozitelor si taxelor locale reglementate prin prezenta ordonanta.
    Art. 53
    Persoanele fizice, vaduve de razboi si vaduve nerecasatorite ale veteranilor de razboi sunt scutite de impozitul pe cladiri, impozitul pe teren si de taxa hoteliera.
    Art. 54
    Prevederile art. 6 si ale art. 10 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la scutirea de la plata impozitului pe cladiri si terenul aferent acesteia, taxa asupra mijloacelor de transport pentru autoturisme hycomat si mototricicluri, se mentin si in conditiile prezentei ordonante.
    Art. 55
    Scutirile prevazute la art. 52 - 54 se acorda in proportie de 100% persoanelor fizice mentionate pentru bunurile proprii si pentru bunurile comune sotilor.
    Art. 56
    (1) Scutirea de impozite si taxe locale se acorda pe baza cererii beneficiarilor, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului, incepand cu luna urmatoare celei in care persoanele in cauza prezinta actele doveditoare prin care se atesta situatia respectiva.
    (2) In cazul impozitului pe cladiri si al impozitului pe teren scutirea se acorda numai pentru locuinta situata la adresa de domiciliu a contribuabilului.
    Art. 57
    Sunt scutite de impozitele si taxele locale reglementate prin prezenta ordonanta fundatiile testamentare constituite potrivit legii, cu scopul de a intemeia, intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural.
    Art. 58
    Societatile comerciale care au ca obiect unic de activitate asigurarea de servicii turistice cu activitate sezoniera de cel mult 5 luni din anul fiscal sunt scutite de plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren, in proportie de 50%, numai pentru cladirea destinata acestei activitati.
    Art. 59
    Sunt scutite de impozitul pe cladiri in proportie de 50% pe o perioada de 5 ani de la punerea in functiune obiectivele nou-construite ce apartin cooperatiei de consum sau mestesugaresti.
    Art. 60
    Consiliile locale pot hotari scutirea sau reducerea impozitului pe teren aferent investitiei efectuate potrivit Legii nr. 332/2001 privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ in economie, pe toata perioada executarii acestora, pana la punerea in functiune, dar nu mai mult de 3 ani de la inceperea lucrarilor.
    Art. 61
    (1) Contribuabilii, persoane juridice, care au in administrare sau in folosinta terenuri proprietate a statului, utilizate pentru sectorul productiei de aparare, inclusiv depozitele destinate produselor militare si materialelor cu destinatie specific militara, precum si zonele de siguranta ale acestora, stabilite potrivit normelor, sunt scutiti de plata taxei pe teren si a impozitului pe terenul folosit in acest scop, potrivit prevederilor Legii nr. 78/1995 privind protectia personalului si a patrimoniului din sectorul productiei de aparare, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Contribuabilii, persoane fizice, sunt scutiti de plata impozitului pe cladiri timp de 10 ani de la data dobandirii acesteia, dupa cum urmeaza:
    a) pentru locuintele noi, in conditiile Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) pentru cladirile realizate pe baza de credite, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) In cazul instrainarii cladirilor prevazute la alin. (2), noii proprietari nu mai beneficiaza de aceste scutiri.
    (4) Sunt scutiti de la plata taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire contribuabilii-concesionari, pentru autostrazile si tronsoanele de cale ferata concesionate, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 30/1995 privind regimul de concesionare a construirii si exploatarii unor tronsoane de cai de comunicatie terestre - autostrazi si cai ferate, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (5) Persoanele fizice care au domiciliul si care locuiesc efectiv in localitatile prevazute in hotararile Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltarii economico-sociale a unor localitati din Muntii Apuseni, cu modificarile ulterioare, si nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele masuri si actiuni pentru sprijinirea dezvoltarii economico-sociale a judetului Tulcea si a Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", cu modificarile ulterioare, beneficiaza de reducere cu 50% a impozitelor si taxelor locale, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii", republicata.
    Art. 62
    Prin hotarare a Guvernului se pot stabili si alte situatii pentru care se acorda facilitati fiscale.

    CAP. 11
    Dispozitii comune

    Art. 63
    (1) Stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor si taxelor locale, a majorarilor de intarziere, a penalitatilor, a amenzilor si a oricaror alte venituri proprii ale bugetelor locale, solutionarea obiectiunilor si contestatiilor formulate impotriva actelor de control si de impunere avand ca obiect constatarea si stabilirea acestor venituri, precum si executarea creantelor bugetare locale se efectueaza de catre autoritatile administratiei publice locale sau de compartimentele de specialitate ale acestora, dupa caz, in functie de atributiile specifice, potrivit legii.
    (2) Taxele cuvenite bugetelor locale in conditiile art. 75 sunt asimilate impozitelor si taxelor locale.
    Art. 64
    (1) Contribuabilii sunt obligati sa depuna declaratiile de impunere la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale pe a caror raza teritoriala se afla bunurile impozabile sau taxabile, dupa caz, in termen de 30 de zile de la data dobandirii acestora, in vederea determinarii valorilor impozabile, precum si a impozitelor sau taxelor aferente.
    (2) Verificarea datelor inscrise in declaratia de impunere se face prin confruntare cu cele existente in registrele agricole sau in orice alte evidente specifice cadastrului imobiliar-edilitar, precum si cu cele din evidenta contabila a contribuabililor, dupa caz.
    (3) In cazurile contribuabililor care nu depun declaratia de impunere potrivit dispozitiilor legale, impozitul pe cladiri se poate stabili din oficiu pe baza evidentelor prevazute la alin. (2).
    (4) Pentru mijloacele de transport declaratiile se depun, in termen de 30 de zile de la data dobandirii acestora, la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala contribuabilii isi au domiciliul, sediul sau punctele de lucru, dupa caz.
    (5) Daca au intervenit schimbari care conduc la modificarea impozitului sau a taxei datorate, declaratiile de impunere se depun in termen de 30 de zile.
    (6) Contribuabilii, persoane juridice, calculeaza impozitul sau taxa datorata anual si depun declaratia de impunere pana la data de 31 ianuarie a anului fiscal la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala se afla cladirea, terenul sau orice alte bunuri impozabile ori taxabile, dupa caz.
    Art. 65
    Membrii de familie cu capacitate de exercitiu deplina, care locuiesc si gospodaresc impreuna cu contribuabilul, persoana fizica, pe numele caruia s-a calculat impozitul sau taxa, precum si mostenitorii aflati in indiviziune raspund solidar in ceea ce priveste obligatiile prevazute de prezenta ordonanta.
    Art. 66
    (1) Contribuabilii, persoane fizice si juridice straine platesc impozitele si taxele locale, majorarile aferente si amenzile contraventionale, stabilite potrivit prezentei ordonante, in lei.
    (2) Plata obligatiilor prevazute la alin. (1) este in sarcina persoanelor fizice sau juridice straine si se achita de catre acestea sau de catre reprezentantul lor autorizat.
    Art. 67
    Impozitele si taxele locale reglementate prin prezenta ordonanta constituie venituri proprii ale bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale in care contribuabilii isi au domiciliul, sediul, punctele de lucru sau in care se afla situate bunurile impozabile ori taxabile, dupa caz.
    Art. 68
    Impozitele si taxele locale stabilite in sume fixe, precum si valorile impozabile, prevazute in anexele nr. 1, 3, 4, 6 si 7, se indexeaza anual prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice si a Ministerului Administratiei Publice, in luna aprilie a fiecarui an, pe baza ratei inflatiei prognozate pentru anul urmator, in cazul in care cresterea acesteia depaseste 5% .
    Art. 69
    Dispozitiile prezentei ordonante se aplica si persoanelor fizice si juridice straine, in masura in care, prin conventii sau alte acorduri internationale la care Romania este parte ori pe baza de reciprocitate, nu se stabileste altfel.
    Art. 70
    Nerespectarea prevederilor prezentei ordonante atrage raspunderea disciplinara, contraventionala sau penala, dupa caz, precum si materiala sau civila, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    Art. 71
    (1) Constituie contraventii la prezenta ordonanta urmatoarele fapte:
    a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere prevazute la art. 11, art. 30 alin. (2), art. 38 si la art. 64 alin. (1), (4) - (6);
    b) nedepunerea declaratiilor de impunere prevazute la art. 11, art. 30 alin. (2), art. 38 si la art. 64 alin. (1), (4) - (6).
    (2) Contraventia prevazuta la lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 800.000 lei la 1.800.000 lei, iar cea de la lit. b), cu amenda de la 1.800.000 lei la 8.000.000 lei.
    (3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre primari si persoanele imputernicite din cadrul compartimentelor de specialitate ale autoritatii administratiei publice locale.
    (4) In cazul persoanelor juridice limitele minime si maxime ale amenzilor prevazute la alin. (2) se majoreaza cu 300% .
    (5) Limitele amenzilor prevazute la art. 44 si la alin. (1) si (2) din prezentul articol se actualizeaza prin hotarare a Guvernului.
    (6) Contraventiilor prevazute la art. 44 si la alin. (1) si (2) din prezentul articol li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu exceptia art. 28.
    Art. 72
    (1) Pentru neplata la termen a impozitelor si taxelor locale se datoreaza majorari de intarziere, conform dispozitiilor legale.
    (2) In cazul in care ultima zi a termenului de plata este zi nelucratoare, potrivit legii, plata impozitului sau a taxei, dupa caz, se face fara majorari de intarziere in ziua lucratoare imediat urmatoare.
    (3) In situatiile in care impozitele si taxele locale datorate nu au fost stabilite ca urmare a nedepunerii declaratiei ori datele declarate nu corespund realitatii, stabilirea sau modificarea impozitului ori a taxei, dupa caz, se poate face pe 5 ani anteriori celui in care s-a efectuat constatarea.
    (4) Termenul de prescriptie pentru dreptul de a cere executarea silita este de 5 ani.
    (5) La diferentele de impozit sau de taxe stabilite se calculeaza majorari de intarziere de la data cand impozitul sau taxa era datorata.
    (6) Functionarul public vinovat de nestabilirea la timp a impozitelor si taxelor locale reglementate prin prezenta ordonanta raspunde pecuniar, in limita majorarilor de intarziere calculate.
    (7) Majorarile si penalitatile de intarziere pentru venituri nevarsate la termen se inregistreaza la capitolul si subcapitolul corespunzatoare impozitului sau taxei la care se refera.
    Art. 73
    In functie de conditiile locale specifice zonei, consiliile locale sau judetene, dupa caz, pot majora anual cu pana la 50% impozitele si taxele locale prevazute de prezenta ordonanta.
    Art. 74
    (1) Consiliile locale sau consiliile judetene adopta hotarari privind stabilirea de impozite si taxe locale, intre limitele si in conditiile prezentei ordonante, in cursul lunii mai a fiecarui an pentru anul fiscal urmator.
    (2) Impozitele si taxele locale se calculeaza prin rotunjire, in sensul ca fractiunile sub 500 lei inclusiv se neglijeaza, iar ceea ce depaseste 500 lei se majoreaza la 1.000 lei.
    (3) Primarii si presedintii consiliilor judetene sunt obligati sa asigure publicitatea hotararilor mentionate la alin. (1), in conditiile Legii administratiei publice locale nr. 215/2001.
    Art. 75
    (1) Constituie integral venituri proprii ale bugetelor locale urmatoarele resurse banesti:
    a) penalitatile de intarziere aferente veniturilor proprii ale bugetelor locale, ca exceptie de la dispozitiile art. 13^1 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) taxele judiciare de timbru prevazute de Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare, iar actualizarea periodica in functie de rata inflatiei si majorarea anuala a acestor taxe se supun reglementarilor prevazute de prezenta ordonanta;
    c) taxele de timbru prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala, cu modificarile si completarile ulterioare, iar actualizarea periodica in functie de rata inflatiei si majorarea anuala a acestor taxe se supun reglementarilor prevazute de prezenta ordonanta;
    d) taxa pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobandite in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazuta la cap. V din anexa la Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru. Procedurile privind actualizarea periodica in functie de rata inflatiei si majorarea anuala pentru taxele mentionate la cap. I - IV, precum si la cap. V din anexa la aceasta lege se supun reglementarilor prevazute de prezenta ordonanta.
    (2) Prin normele metodologice referitoare la impozitele si taxele locale se vor detalia procedurile mentionate la alin. (1), precum si cele specifice preluarii la bugetele locale a acestor resurse banesti.

    CAP. 12
    Dispozitii tranzitorii

    Art. 76
    (1) Pana la data de 30 aprilie 2002 autoritatile administratiei publice locale vor prelua pe baza de protocol, de la organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, exercitarea atributiilor referitoare la impozitul pe terenul agricol, conform procedurilor prevazute de Hotararea Guvernului nr. 333/1999 privind aprobarea Protocolului-cadru si a actiunilor de predare-preluare a exercitarii de catre consiliile judetene, consiliile locale si Consiliul General al Municipiului Bucuresti a atributiilor prevazute de Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale.
    (2) Pana la data de 15 mai 2002 autoritatile administratiei publice locale vor efectua inventarierea materiei impozabile generate de aplicarea prezentei ordonante, astfel incat proiectele bugetelor locale depuse in conditiile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale sa cuprinda toate veniturile proprii ale acestora.
    Art. 77
    In termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, ministrul administratiei publice si ministrul finantelor publice, dupa consultarea cu structurile asociative ale autoritatilor administratiei publice locale, vor elabora normele metodologice referitoare la impozitele si taxele locale, pe care le vor supune spre aprobare Guvernului.
    Art. 78
    Pana la preluarea de catre autoritatile administratiei publice locale a exercitarii atributiilor prevazute la art. 76, in cazul plangerilor aflate pe rol, adresate instantelor judecatoresti, privind impozitul pe terenul agricol, se va aplica in continuare legislatia in vigoare.
    Art. 79
    Prevederile prezentei ordonante se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2003, cu exceptia celor ale art. 10 alin. (3), ale art. 73, 74, 76 si 77, care se aduc la indeplinire la termenele prevazute, in anul 2002, precum si ale dispozitiilor art. 31 alin. (3) si ale cap. VII, care se pun in executare incepand cu data publicarii prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 80
    Pe data aplicarii dispozitiilor prezentei ordonante se abroga urmatoarele acte normative:
    a) Legea nr. 69/1993 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat in alte scopuri decat pentru agricultura sau silvicultura, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 250 din 21 octombrie 1993, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la indexarea nivelului taxei anuale;
    b) Ordinul ministrului finantelor nr. 113/1994 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a Legii nr. 69/1993 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat in alte scopuri decat pentru agricultura sau silvicultura, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 45 din 21 februarie 1994;
    c) Legea nr. 34/1994 privind impozitul pe terenul agricol, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 2 iunie 1994, cu modificarile si completarile ulterioare;
    d) Hotararea Guvernului nr. 506/1994 pentru aprobarea Normelor privind metodologia de calcul si formularistica corespunzatoare referitoare la asezarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 254 din 9 septembrie 1994;
    e) Hotararea Guvernului nr. 507/1994 pentru aprobarea Instructiunilor privind metodologia de calcul si de regularizare a impozitului pe venitul agricol, formularistica referitoare la asezarea si urmarirea impozitului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 262 din 19 septembrie 1994;
    f) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 153 din 14 iulie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
    g) Legea nr. 147/1998 privind impozitul pe spectacole, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 262 din 14 iulie 1998;
    h) Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 273 din 22 iulie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare;
    i) Hotararea Guvernului nr. 718/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 147/1998 privind impozitul pe spectacole si formularistica corespunzatoare, precum si a Normelor privind tiparirea, inregistrarea, vizarea, gestionarea si utilizarea biletelor de intrare si a abonamentelor la spectacole, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 408 din 27 octombrie 1998;
    j) pct. 2 al cap. I din anexa la Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999;
    k) art. 6 alin. (15) si art. 32 alin. (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997, astfel cum a fost modificata si completata prin Legea nr. 453/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 431 din 1 august 2001;
    l) Ordinul comun al ministrului finantelor si al secretarului de stat, seful Departamentului pentru Administratie Publica Locala, privind formularele tipizate pentru impozite si taxe locale nr. 805/19a/6.283/1999, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 482 si 482 bis din 5 octombrie 1999;
    m) orice alte dispozitii contrare prezentei ordonante.
    Art. 81
    Anexele nr. 1 - 8 fac parte integranta din prezenta ordonanta.

                 PRIM-MINISTRU
                 ADRIAN NASTASE

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul administratiei publice,
                        Octav Cozmanca

                        Ministrul finantelor publice,
                        Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                          VALORILE IMPOZABILE
pe metru patrat de suprafata construita desfasurata*) la cladiri si alte constructii apartinand persoanelor fizice
______________________________________________________________________________
                                                  Valoarea impozabila*)
                                                         (lei/mp)
Nr.      Felul cladirilor si al altor        _________________________________
crt.        constructii impozabile           Cu instalatii de  Fara instalatii
                                             apa, canalizare,  de apa,
                                             electrice,        canalizare,
                                             incalzire         electrice,
                                             [conditii         incalzire
                                             cumulative*)]
______________________________________________________________________________
  0                    1                             2                3
______________________________________________________________________________
  1. Cladiri:
______________________________________________________________________________
  a) cu pereti sau cadre din beton armat         7.300.000        5.100.000
______________________________________________________________________________
  b) cu pereti din caramida arsa, piatra
     naturala sau din alte materiale,
     fara cadre din beton armat                  5.300.000        3.100.000
______________________________________________________________________________
  c) cu pereti din lemn, caramida nearsa,
     valatuci, paianta si alte materiale
     asemanatoare                                1.400.000          900.000
______________________________________________________________________________
  2. Constructii anexe, situate in afara
     corpului principal al cladirii:
______________________________________________________________________________
  a) cu pereti din caramida arsa, piatra,
     beton sau din alte materiale
     asemanatoare                                  900.000          800.000
______________________________________________________________________________
  b) cu pereti din lemn, caramida nearsa,
     paianta, valatuci etc.                        800.000          500.000
______________________________________________________________________________
  3. Pentru locuinte situate la subsol,      Valoarea reprezinta 75% din
     demisol sau la mansarda                 valoarea corespunzatoare fiecarei
                                             grupe de cladiri
______________________________________________________________________________
  4. Pentru spatiile cu alta destinatie,     Valoarea reprezinta 50% din
     situate in subsolul sau demisolul       valoarea corespunzatoare fiecarei
     cladirilor                              grupe de cladiri
______________________________________________________________________________
    *) Pentru determinarea suprafetei construite desfasurate, in cazul cladirilor care nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior, asupra suprafetei utile se aplica coeficientul de transformare de 1,20.
    *) Valoarea impozabila se reduce in raport cu perioada in care au fost realizate, dupa cum urmeaza:
    a) inainte de anul 1950 inclusiv, reducere 15%;
    b) intre anii 1951 si 1977 inclusiv, reducere 5% .
    *) In cazurile in care nu sunt intrunite cumulativ aceste conditii se vor utiliza valorile impozabile, in lei/mp, prevazute in col. 3.

    NOTA:
    1. Pentru determinarea valorilor impozabile, pe ranguri de localitati si zone in cadrul acestora, la nivelurile mentionate in prezenta anexa se vor aplica urmatorii coeficienti de corectie pozitiva:
__________________________________________________________________
Zona
in cadrul                    Rangul localitatii
localitatii
__________________________________________________________________
             0         I         II        III       IV        V
     A      1,30      1,25      1,20      1,15      1,10      1,05
     B      1,25      1,20      1,15      1,10      1,05      1,00
     C      1,20      1,15      1,10      1,05      1,00      0,95
     D      1,15      1,10      1,05      1,00      0,95      0,90
__________________________________________________________________

    2. Zonele A, B, C si D din prezenta anexa corespund zonelor A, B, C si D din anexa nr. 3 la prezenta ordonanta.
    3. Pentru cladirile structurate in blocuri cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente coeficientii de corectie pozitiva mentionati la pct. 1 vor fi diminuati cu 0,10.

    ANEXA 2

                                  LISTA
cuprinzand cladirile care nu sunt supuse impozitului

    1. Cladirile institutiilor publice, cu exceptia incintelor acestora folosite pentru activitati economice
    2. Cladirile care, potrivit legii, sunt considerate monumente istorice, de arhitectura si arheologie, precum si muzeele si casele memoriale, cu exceptia incintelor acestora folosite pentru activitati economice
    3. Cladirile care, prin destinatie, constituie lacasuri de cult, apartinand cultelor religioase recunoscute de lege, si partile lor componente locale, cu exceptia incintelor acestora folosite pentru activitati economice
    4. Cladirile institutiilor de invatamant preuniversitar si universitar, autorizate provizoriu sau acreditate, cu exceptia incintelor acestora folosite pentru activitati economice
    5. - (1) Cladirile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum si cele din domeniul privat al statului si administrate de regie, care sunt atribuite conform dispozitiilor art. 6 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 854/2000 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu modificarile ulterioare
    (2) Cladirile aflate pe domeniul public si privat al statului, administrate de Regia Autonoma "Locato"
    6. Constructii si amenajari funerare din cimitire
    7. Constructii speciale:
    (1) sonde de titei, gaze, sare;
    (2) platforme de foraj marin;
    (3) centrale hidroelectrice, centrale termoelectrice, nuclearoelectrice, statii de transformare si de conexiuni, precum si cladirile si constructiile speciale anexe ale acestora, posturi de transformare, retele aeriene de transport si distribuire a energiei electrice, precum si stalpii aferenti acestora, cabluri subterane de transport si distributie, instalatii electrice de forta;
    (4) retele de canalizare si retele de telecomunicatii subterane si aeriene realizate pe suport propriu;
    (5) cai de rulare;
    (6) galerii, planuri inclinate subterane si rampe de put;
    (7) puturi de mina;
    (8) cosuri de fum;
    (9) turnuri de racire;
    (10) baraje si constructii accesorii;
    (11) diguri, constructii-anexe si cantoane pentru interventii la apararea impotriva inundatiilor;
    (12) constructii hidrometrice, oceanografice si hidrometeorologice;
    (13) poduri, viaducte, apeducte, tuneluri;
    (14) conducte pentru transportul produselor petroliere, gazelor si lichidelor industriale, conducte de termoficare;
    (15) terasamente;
    (16) cheiuri;
    (17) platforma betonata;
    (18) imprejmuiri;
    (19) instalatii tehnologice, rezervoare si bazine pentru depozitare;
    (20) altele de natura similara, cu avizul consiliilor locale.
    Prin constructii speciale, in sensul prezentei ordonante, se intelege acele constructii care nu sunt realizate sub forma de incinta sau care sunt realizate sub forma de incinta, dar nu sunt destinate desfasurarii unei activitati.

    ANEXA 3

                              IMPOZITUL
                pe terenurile situate in intravilan
                                                        - lei/mp -
__________________________________________________________________
Zona
in cadrul      Nivelurile impozitului, pe ranguri de localitati
localitatii
__________________________________________________________________
              0         I         II        III      IV       V
     A      5.900     4.900     4.300     3.700      500     400
     B      4.900     3.700     3.000     2.500      400     300
     C      3.700     2.500     1.900     1.200      300     200
     D      2.500     1.200     1.000       700      200     100
__________________________________________________________________

    ANEXA 4

                              IMPOZITUL
                pe terenurile situate in extravilan

                                                       - lei/mp -
 ____________________________________________________________________
|Nr. |Categoria    \             | Zona I |  Zona  |   Zona |  Zona  |
|crt.|de folosinta   \    Zona   |        | a II-a | a III-a| a IV-a |
|____|_________________\_________|________|________|________|________|
|  1.| Terenuri cu constructii*) |   10   |    9   |    8   |    7   |
|  2.| Arabil                    |   15   |   12   |   10   |    8   |
|  3.| Pasuni                    |   12   |   10   |    8   |    6   |
|  4.| Fanete                    |   12   |   10   |    8   |    6   |
|  5.| Vii                       |   25   |   20   |   15   |   10   |
|  6.| Livezi                    |   30   |   25   |   20   |   15   |
|  7.| Paduri si alte terenuri   |   15   |   12   |   10   |    8   |
|    | cu vegetatie forestiera   |        |        |        |        |
|  8.| Terenuri cu ape           |    8   |    6   |    4   |    x   |
|  9.| Drumuri si cai ferate     |    x   |    x   |    x   |    x   |
| 10.| Terenuri neproductive     |    x   |    x   |    x   |    x   |
|____|___________________________|________|________|________|________|
    *) Nu se ia in calcul suprafata construita la sol a cladirilor.

    NOTA:
    Pentru determinarea impozitului pe terenuri, diferentiat pe ranguri de localitati, potrivit art. 13 din prezenta ordonanta, tinandu-se seama de ierarhizarea localitatilor urbane si rurale pe ranguri, reglementata prin Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - sectiunea a IV-a - Reteaua de localitati, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, la nivelurile prevazute in tabloul de mai sus se vor aplica urmatorii coeficienti de corectie pozitiva:
    a) localitati urbane de rangul 0: ........................ 8,00
    b) localitati urbane de rangul I: ........................ 5,00
    c) localitati urbane de rangul II: ....................... 4,00
    d) localitati urbane de rangul III: ...................... 3,00
    e) localitati rurale de rangul IV: ....................... 1,10
    f) localitati rurale de rangul V: ........................ 1,10

    ANEXA 5

                        TERENURILE
pentru care nu se datoreaza impozitul si taxa pe teren

    A. Nu se datoreaza impozit pe teren pentru:
    1. terenurile cu constructii, numai pentru suprafata construita la sol a cladirilor;
    2. terenurile apartinand cultelor religioase recunoscute de lege si unitatile locale ale acestora cu personalitate juridica;
    3. terenurile cimitirelor;
    4. terenurile institutiilor de invatamant preuniversitar si universitar autorizate provizoriu sau acreditate;
    5. terenurile aflate in proprietatea, administrarea sau in folosinta institutiilor publice stabilite potrivit Legii nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
    6. terenurile aflate in situatiile prevazute la art. 85 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    B. Nu se datoreaza taxa pe teren pentru:
    1. terenurile aflate in administrarea sau in folosinta institutiilor publice stabilite potrivit Legii nr. 72/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 189/1998, cu modificarile si completarile ulterioare;
    2. terenurile care prin natura lor si nu prin destinatia data sunt improprii pentru agricultura sau silvicultura, inclusiv cele ocupate de iazuri, balti sau de lacuri de acumulare, cele folosite pentru activitatile de aparare impotriva inundatiilor, gospodarirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea surselor de apa, cele folosite ca zone de protectie definite de Legea apelor nr. 107/1996, precum si terenurile utilizate pentru exploatarile din subsol, in masura in care nu afecteaza folosirea suprafetei solului. Incadrarea terenurilor in aceste categorii se face de catre consiliile locale, prin hotarare;
    3. terenurile aflate in situatiile prevazute la art. 85 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    4. terenurile aferente cladirilor prevazute la pct. 5 alin. (1) si (2) din anexa nr. 2 la prezenta ordonanta.

    ANEXA 6

                             TAXA
    asupra mijloacelor de transport

    A.I. Pentru mijloacele de transport cu tractiune mecanica:
_______________________________________________________________________
          Tipul mijlocului de transport              - lei/an/500 cm^3
                                                        sau fractiune -
_______________________________________________________________________
 a) autoturisme cu capacitatea cilindrica                  58.000
    de pana la 2.000 cm^3 inclusiv
 b) autoturisme cu capacitatea cilindrica                  72.000
    de peste 2.000 cm^3
 c) autobuze, autocare, microbuze                         117.000
 d) autovehicule de pana la 12 tone inclusiv              126.000
 e) tractoare inmatriculate                                78.000
 f) motociclete, motorete si scutere                       29.000
_______________________________________________________________________

    Pentru atase taxa anuala se stabileste la nivelul a 50% din taxa datorata pentru motociclete, motorete si scutere.

    A.II. Pentru autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone:
______________________________________________________________________________
                                          Taxa (lei/an/autovehicul)
Numarul axelor si masa totala  _______________________________________________
maxima autorizata (in tone)              Axa/axe motoare cu    Axa/axe motoare
                                         suspensie pneumatica  cu alt sistem
                                         sau un echivalent     de suspensie
                                         recunoscut
______________________________________________________________________________
 1. Autovehicule cu doua axe si cu masa:
______________________________________________________________________________
 a) peste 12 t, dar nu mai mult de 13 t       1.000.000           1.100.000
 b) peste 13 t, dar nu mai mult de 14 t       1.100.000           1.200.000
 c) peste 14 t, dar nu mai mult de 15 t       1.200.000           1.400.000
 d) peste 15 t, dar nu mai mult de 18 t       1.400.000           2.800.000
______________________________________________________________________________
 2. Autovehicule cu trei axe si cu masa:
______________________________________________________________________________
 a) peste 15 t, dar nu mai mult de 17 t       1.100.000           1.200.000
 b) peste 17 t, dar nu mai mult de 19 t       1.200.000           1.300.000
 c) peste 19 t, dar nu mai mult de 21 t       1.300.000           1.600.000
 d) peste 21 t, dar nu mai mult de 23 t       1.600.000           2.500.000
 e) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t       2.500.000           3.800.000
 f) peste 25 t, dar nu mai mult de 26 t       2.500.000           3.800.000
______________________________________________________________________________
 3. Autovehicule cu patru axe si cu masa:
______________________________________________________________________________
 a) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t       1.600.000           1.700.000
 b) peste 25 t, dar nu mai mult de 27 t       1.700.000           2.500.000
 c) peste 27 t, dar nu mai mult de 29 t       2.500.000           4.000.000
 d) peste 29 t, dar nu mai mult de 31 t       4.000.000           6.000.000
 e) peste 31 t, dar nu mai mult de 32 t       4.000.000           6.000.000
______________________________________________________________________________

    A.III. Pentru combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone:
______________________________________________________________________________
                                          Taxa (lei/an/autovehicul)
Numarul axelor si masa totala  _______________________________________________
maxima autorizata (in tone)              Axa/axe motoare cu    Axa/axe motoare
                                         suspensie pneumatica  cu alt sistem
                                         sau un echivalent     de suspensie
                                         recunoscut
______________________________________________________________________________
 1. Autovehicule cu 2+1 axe si cu masa:
______________________________________________________________________________
 a) peste 12 t, dar nu mai mult de 14 t       1.000.000          1.100.000
 b) peste 14 t, dar nu mai mult de 16 t       1.100.000          1.200.000
 c) peste 16 t, dar nu mai mult de 18 t       1.200.000          1.300.000
 d) peste 18 t, dar nu mai mult de 20 t       1.300.000          1.400.000
 e) peste 20 t, dar nu mai mult de 22 t       1.400.000          1.500.000
 f) peste 22 t, dar nu mai mult de 23 t       1.500.000          1.600.000
 g) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t       1.600.000          2.000.000
 h) peste 25 t, dar nu mai mult de 28 t       2.000.000          3.400.000
______________________________________________________________________________
 2. Autovehicule cu 2+2 axe si cu masa:
______________________________________________________________________________
 a) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t       1.200.000          1.300.000
 b) peste 25 t, dar nu mai mult de 26 t       1.300.000          1.600.000
 c) peste 26 t, dar nu mai mult de 28 t       1.600.000          2.000.000
 d) peste 28 t, dar nu mai mult de 29 t       2.000.000          2.300.000
 e) peste 29 t, dar nu mai mult de 31 t       2.300.000          3.700.000
 f) peste 31 t, dar nu mai mult de 33 t       3.700.000          5.200.000
 g) peste 33 t, dar nu mai mult de 36 t       5.200.000          7.900.000
 h) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t       5.200.000          7.900.000
______________________________________________________________________________
 3. Autovehicule cu 2+3 axe si cu masa:
______________________________________________________________________________
 a) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t       4.200.000          5.700.000
 b) peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t       5.700.000          8.000.000
______________________________________________________________________________
 4. Autovehicule cu 3+2 axe si cu masa:
______________________________________________________________________________
 a) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t       3.500.000          5.000.000
 b) peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t       5.000.000          7.000.000
 c) peste 40 t, dar nu mai mult de 44 t       7.000.000          7.900.000
______________________________________________________________________________
 5. Autovehicule cu 3+3 axe si cu masa:
______________________________________________________________________________
 a) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t       2.800.000          3.100.000
 b) peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t       3.100.000          3.700.000
 c) peste 40 t, dar nu mai mult de 44 t       3.700.000          7.500.000
______________________________________________________________________________

    B. Pentru remorci, semiremorci si rulote*):
________________________________________________
          Capacitatea                 - lei/an -
________________________________________________
 a) pana la o tona inclusiv             59.000
 b) intre 1 si 3 tone inclusiv         194.000
 c) intre 3 si 5 tone inclusiv         292.000
 d) peste 5 tone                       370.000
________________________________________________
    *) Cu exceptia celor care fac parte din combinatiile de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere), conform lit. A pct. III.

    C. Pentru mijloacele de transport pe apa
_____________________________________________________________
                                                  - lei/an -
_____________________________________________________________
 a) luntre, barci fara motor, folosite              100.000
    pentru uz si agrement personal
 b) barci fara motor, folosite in alte scopuri      300.000
 c) barci cu motor                                  600.000
 d) bacuri, poduri plutitoare                     5.000.000
 e) salupe                                        3.000.000
 f) iahturi                                      15.000.000
 g) remorchere si impingatoare:
    g1) pana la 500 CP                            3.000.000
    g2) intre 501 si 2.000 CP                     5.000.000
    g3) intre 2.001 si 4.000 CP                   8.000.000
    g4) peste 4.000 CP                           12.000.000
 h) vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau        1.000.000
    fractiune din aceasta
 i) ceamuri, slepuri si barje fluviale, in
    functie de capacitatea de incarcare:
    i1) pana la 1.500 tone inclusiv               1.000.000
    i2) intre 1.501 si 3.000 tone inclusiv        1.500.000
    i3) peste 3.000 tone                          2.500.000
_____________________________________________________________

    ANEXA 7

                                TAXE
pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor

    A. In domeniul constructiilor taxele se stabilesc in functie de valoarea acestora sau a instalatiilor, de suprafata terenurilor sau de natura serviciilor prestate, astfel:

    1. Pentru eliberarea certificatului de urbanism, in functie de suprafata pentru care se solicita:
    1.1. In mediul urban:
______________________________________________________________
               Suprafata                      Taxa
                                             - lei -
______________________________________________________________
 a) pana la 150 mp inclusiv             25.000 - 35.000
 b) intre 151 si 250 mp inclusiv        37.000 - 47.000
 c) intre 251 si 500 mp inclusiv        48.000 - 60.000
 d) intre 501 si 750 mp inclusiv        61.000 - 72.000
 e) intre 751 si 1.000 mp inclusiv      73.000 - 85.000
 f) peste 1.000 mp                      85.000 + 130 lei/mp
                                     pentru ceea ce depaseste
                                      suprafata de 1.000 mp
______________________________________________________________

    1.2. In mediul rural se percepe 50% din taxa prevazuta pentru mediul urban.
    2. (1) Pentru eliberarea autorizatiei de construire taxa este de 1% din valoarea autorizata a lucrarilor, inclusiv a instalatiilor aferente acestora. Pentru cladirile cu destinatie de locuinta si anexe gospodaresti taxele se reduc cu 50% .
    (2) Taxele de autorizare nu se datoreaza in cazul eliberarii de autorizatii pentru lacasuri de cult, inclusiv pentru constructiile-anexe ale acestora, pentru lucrarile de dezvoltare, de modernizare sau de reabilitare a infrastructurilor din transporturi care apartin domeniului public al statului, pentru lucrarile de interes public judetean sau local, precum si pentru constructiile ai caror beneficiari sunt institutiile publice.
    3. Pentru eliberarea autorizatiei de foraje si excavari, necesare studiilor geotehnice, ridicarilor topografice, exploatarilor de cariera, balastierelor, sondelor de gaze si petrol, precum si altor exploatari taxa datorata pentru fiecare mp este cuprinsa intre 37.000 lei si 48.000 lei.
    4. Pentru eliberarea autorizatiei pentru constructiile de santier, necesare executiei lucrarilor de baza, daca nu au fost autorizate o data cu acestea, taxa este de 3% din valoarea autorizata a constructiilor.
    5. Pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru organizarea de tabere de corturi, casute sau rulote, campinguri taxa datorata este de 2% din valoarea autorizata a lucrarii sau a constructiei.
    6. Pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere, situate pe caile si in spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor taxa datorata este de 48.000 lei pentru fiecare mp.
    7. Pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, partiala sau totala, a constructiilor si a amenajarilor taxa datorata este de 0,1% din valoarea impozabila a acestora. In cazul desfiintarii partiale cuantumul taxei se calculeaza proportional cu suprafata construita a cladirii supuse demolarii.
    8. Pentru prelungirea certificatului de urbanism, precum si a autorizatiilor de construire taxa este de 30% din valoarea taxei initiale.
    9. Pentru eliberarea autorizatiilor privind lucrarile de racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu taxa datorata este cuprinsa intre 48.000 lei si 73.000 lei pentru fiecare instalatie.
    10. Pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului, de catre primari ori de structurile de specialitate din cadrul consiliilor judetene, taxa datorata este cuprinsa intre 100.000 lei si 364.000 lei.
    11. Pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa taxa datorata este cuprinsa intre 48.000 lei si 61.000 lei.

    B. Pentru eliberarea altor autorizatii si certificate decat cele prevazute la lit. A, precum si pentru viza anuala sau trimestriala a acestora se datoreaza urmatoarele taxe:
    1. Pentru eliberarea autorizatiilor de functionare pentru activitati lucrative si viza anuala a acestora:
_____________________________________________________________________
              Activitati lucrative                      - lei -
_____________________________________________________________________
 a) pentru meseriasi si carausi                    50.000 -    75.000
 b) pentru cazane de fabricat rachiu               75.000 -   130.000
 c) pentru liber-profesionisti                    130.000 -   200.000
 d) pentru mori, prese de ulei si darace          200.000 -   400.000
 e) pentru alte activitati neprevazute mai sus    400.000 - 1.000.000
_____________________________________________________________________

    2. Pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare, intre 83.000 lei si 121.000 lei.
    3. Pentru eliberarea de:
    a) copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale, pentru fiecare mp de plan:

                                   - lei -
    _______________________________________
    a1) la scara 1:500             240.000
    a2) la scara 1:1.000           360.000
    a3) la scara 1:2.000           480.000
    _______________________________________

    b) autorizatii si vize anuale ce dau dreptul de a executa proiecte: 280.000 lei.
    4. Pentru eliberarea certificatului de producator si viza trimestriala a acestuia, intre 50.000 lei si 500.000 lei.

    ANEXA 8

                              LISTA
                    cuprinzand vehicule lente
______________________________________________________________________________
Nr.                 Denumirea vehiculului lent
crt.
______________________________________________________________________________
  1. Autocositoare
  2. Autoexcavator (excavator pe autosasiu)
  3. Autogreder
  4. Autoscreper
  5. Autostivuitor
  6. Buldozer pe pneuri
  7. Combina agricola pentru recoltat cereale sau furaje
  8. Compactor autopropulsat
  9. Electrocar cu echipamente: sudura, grup electrogen, pompa etc.
 10. Excavator cu racleti pentru sapat santuri
 11. Excavator cu rotor pentru sapat santuri
 12. Excavator pe pneuri
 13. Freza autopropulsata pentru canale
 14. Freza autopropulsata pentru pamant stabilizat
 15. Freza rutiera
 16. Incarcator cu o cupa pe pneuri
 17. Instalatie autopropulsata de sortare-concasare
 18. Macara cu greifer
 19. Macara mobila pe pneuri
 20. Macara turn autopropulsata
 21. Masina autopropulsata multifunctionala pentru lucrari de terasamente
 22. Masina autopropulsata pentru constructia si intretinerea drumurilor
 23. Masina autopropulsata pentru decopertarea imbracamintei asfaltice la drumuri
 24. Masina autopropulsata pentru finisarea drumurilor
 25. Masina autopropulsata pentru forat
 26. Masina autopropulsata pentru turnat asfalt
 27. Plug de zapada autopropulsat
 28. Sasiu autopropulsat cu ferastrau pentru taiat lemn
 29. Tractor pe pneuri
 30. Troliu autopropulsat
 31. Utilaj multifunctional pentru intretinerea drumurilor
 32. Vehicul de pompieri pentru derularea furtunurilor de apa
 33. Vehicul pentru macinat si compactat deseuri
 34. Vehicul pentru marcarea drumurilor
 35. Vehicul pentru taiat si compactat deseuri
______________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 36/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 36 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu