E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 abrogă articolul 47 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 50 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 51 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 52 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 57 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 58 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 61 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 63 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 adauga dupa articolul 64 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 71 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 72 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 74 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 75 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 76 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 77 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 78 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 4 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 5 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 6 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 7 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 2 din actul Legea 522 2002 republica Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 aproba Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 3 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 4 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 5 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 6 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 7 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 abrogă articolul 8 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 18 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 19 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 22 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 24 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 30 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 31 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 32 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 33 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 36 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 46 din actul Ordonanţa 36 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 522 din 17 iulie 2002

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 602 din 14 august 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 36 din 30 ianuarie 2002 privind impozitele si taxele locale, adoptata in temeiul art. 1 pct. IV.5 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 92 din 2 februarie 2002, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    Resursele financiare constituite din impozitele si taxele locale se utilizeaza pentru cheltuielile publice a caror finantare se asigura de la bugetele locale, in conditiile legii."
    2. La articolul 3, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Sunt asimilati persoanelor fizice, in sensul prezentei ordonante, contribuabilii care desfasoara activitati economice pe baza liberei initiative ori exercita in mod individual sau prin asociere orice profesie libera."
    3. La articolul 3, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Prin persoane juridice, in sensul prezentei ordonante, se intelege acele entitati reprezentate de persoanele fizice, inregistrate legal, ce au un patrimoniu distinct, in scopul desfasurarii unei activitati precum:
    a) comerciantii si filialele acestora, definiti astfel de Codul comercial, inclusiv unitatile economice ale persoanelor juridice de drept public, precum si cele ale organizatiilor politice, sindicale, patronale si cooperatiste, institutiilor publice, asociatiilor si fundatiilor, cultelor religioase si altora asemenea, cu exceptia celor mentionate la alin. (2);
    b) cultele religioase si unitatile locale ale acestora, cu personalitate juridica."
    4. La articolul 3, dupa alineatul (3) se introduc alineatele (4) si (5) cu urmatorul cuprins:
    "(4) Sunt asimilate persoanelor juridice, in sensul prezentei ordonante, si sucursalele si reprezentantele autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei, apartinand persoanelor fizice sau juridice straine, si altele asemenea.
    (5) Sunt exceptate institutiile si unitatile care functioneaza in subordinea sau in coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii."
    5. La articolul 4, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) In sensul prezentei ordonante, prin cladire se intelege orice constructie care serveste la adapostirea de oameni, de animale, de obiecte, de produse, de materiale, de instalatii si de altele asemenea."
    6. La articolul 5 alineatul (2), partea introductiva si litera a) vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) In cazul contribuabililor mentionati la alin. (1), care detin mai multe cladiri cu destinatia de locuinta, altele decat cele inchiriate, impozitul pe cladiri se majoreaza dupa cum urmeaza:
    a) cu 15% pentru prima cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu;"
    7. La articolul 6, alineatele (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Daca persoanele juridice nu au efectuat nici o reevaluare a cladirilor incepand cu anul 1998 pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, cota impozitului pe cladiri este intre 3% si 5%, aplicata la valoarea de inventar a cladirii, pana la data primei reevaluari, inregistrata in contabilitatea acestora.
    (3) Pentru cladirile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar impozitul pe cladiri se determina asupra valorii negociate intre parti si inscrise in contract si se datoreaza de catre proprietar."
    8. La articolul 6, dupa alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu urmatorul cuprins:
    "(4) Incepand cu data transferului de proprietate catre beneficiar a cladirilor ce fac obiectul contractelor de leasing financiar impozitul se determina prin aplicarea cotelor prevazute la alin. (2), pana la data primei reevaluari inregistrate in contabilitate."
    9. La articolul 7, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Cladirile aflate in functiune si a caror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii sunt supuse in continuare impozitului pe cladiri, calculat pe baza valorii de inventar inregistrate in contabilitate."
    10. Articolul 8 se abroga.
    11. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 18
    Pentru terenurile proprietate publica si privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, aflate in administrarea sau in folosinta regiilor autonome, a societatilor comerciale si a altor persoane juridice, utilizate in alte scopuri decat pentru agricultura sau silvicultura, acestea datoreaza taxa pe teren, care se stabileste in aceleasi conditii ca si impozitul pe teren prevazut la art. 13."
    12. La articolul 19, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    (1) Pentru terenurile ocupate de drumuri si cai ferate contribuabilii prevazuti la art. 18 datoreaza taxa pe teren ce se stabileste anual, in lei/km, diferentiata dupa cum urmeaza:
    a) pentru drumuri            200.000 lei/km;
    b) pentru cai ferate normale 390.000 lei/km;
    c) pentru cai ferate inguste 200.000 lei/km."
    13. La articolul 22, alineatele (1) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22
    (1) Contribuabilii care detin mijloace de transport cu tractiune mecanica datoreaza o taxa anuala stabilita in functie de capacitatea cilindrica a acestora, pentru fiecare 500 cm^3 sau fractiune din acestia, conform anexei nr. 6 lit. A pct. I.
    ...........................................................................
    (3) Resursele financiare provenite din taxa asupra mijloacelor de transport prevazuta in anexa nr. 6 lit. A pct. II si III se vor utiliza in exclusivitate pentru lucrari de intretinere, modernizare, reabilitare si constructie a drumurilor de interes local si judetean si constituie venit in proportie de 60% la bugetul local si, respectiv, de 40% la bugetul judetean. Pentru municipiul Bucuresti taxa constituie venit in proportie de 60% la bugetele sectoarelor si, respectiv, de 40% la bugetul municipiului Bucuresti."
    14. La articolul 24, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Navele fluviale de pasageri, barcile si luntrele, folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul in Delta Dunarii, Insula Mare a Brailei si Insula Balta Ialomitei, nu sunt supuse taxei asupra mijloacelor de transport."
    15. La articolul 30, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 30
    (1) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire se calculeaza pe baza valorii de proiect declarate de solicitant in cererea pentru eliberarea autorizatiei de construire, in conformitate cu proiectul prezentat."
    16. La articolul 31, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Pentru eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire de catre presedintii consiliilor judetene, cu avizul primarilor comunelor, taxele datorate constituie venit in proportie de 50% la bugetul local si de 50% la bugetul judetean."
    17. La articolul 32, alineatele (1) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 32
    (1) Contribuabilii care beneficiaza sub diverse forme de serviciul de reclama si publicitate sunt obligati sa incheie contracte in acest sens si datoreaza bugetelor locale pe raza carora se efectueaza publicitatea o taxa de reclama si publicitate care poate fi cuprinsa intre 1% si 3% din valoarea contractului, exclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta.
    ...........................................................................
    (3) Pentru firmele instalate la locul exercitarii activitatii taxa anuala se stabileste in functie de dimensiune si poate fi cuprinsa intre 120.000 lei/an/mp si 200.000 lei/an/mp sau fractiune de mp".
    18. La articolul 33, alineatele (4) si (6) vor avea urmatorul cuprins:
    "(4) Contribuabilii care datoreaza taxa potrivit art. 32 alin. (3) au obligatia sa o achite trimestrial la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea, in 4 rate egale, astfel: pana la 15 martie, pana la 15 iunie, pana la 15 septembrie si pana la 15 noiembrie.
    ...........................................................................
    (6) Taxa prevazuta la art. 32 alin. (3) nu se datoreaza pentru panourile de identificare si avertizare a instalatiilor energetice."
    19. Articolul 36 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 36
    (1) Pentru activitatile artistice si distractive de videoteca si discoteca impozitul pe spectacole se stabileste in functie de suprafata incintei in care se desfasoara spectacolul, pe zi de functionare, dupa cum urmeaza:
    a) in cazul videotecilor, de la 500 lei/mp/zi la 1.000 lei/mp/zi;
    b) in cazul discotecilor, de la 1.000 lei/mp/zi la 2.000 lei/mp/zi.
    (2) Cuantumul impozitului se stabileste de catre consiliile locale in a caror raza administrativ-teritoriala se realizeaza activitatile artistice si distractive, in limitele prevazute la alin. (1).
    (3) Pentru determinarea impozitului pe spectacole asupra nivelurilor mentionate la alin. (1) se aplica coeficientii de corectie mentionati la nota din anexa nr. 4."
    20. Articolul 46 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 46
    (1) Pentru sederea in municipii, orase sau comune consiliile locale pot hotari instituirea taxei hoteliere datorate de persoanele fizice in varsta de peste 18 ani.
    (2) Taxa se determina pe baza cotei stabilite de consiliile locale intre 0,5% si 5%, aplicata la tarifele de cazare practicate de unitatile hoteliere."
    21. Articolul 47 se abroga.
    22. La articolul 50, alineatele (1) si (5) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 50
    (1) In exercitarea atributiilor ce le revin in administrarea domeniului public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale, consiliile locale sau judetene, dupa caz, pot institui taxe zilnice cuprinse intre 1.000 lei si 100.000 lei pentru utilizarea temporara a locurilor publice si pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectura si arheologice.
    ...........................................................................
    (5) Pentru stabilirea taxelor locale mentionate la alin. (1) - (3) consiliile locale vor avea in vedere criteriile prevazute in normele metodologice mentionate la art. 77 din prezenta ordonanta."
    23. La articolul 51, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Pentru persoanele cu handicap de gradul I si II, persoanele fizice nevazatoare, pentru cazurile in care intr-un an persoanele fizice beneficiaza numai de indemnizatii de somaj si/sau ajutor social si alocatie de sprijin se poate acorda reducere sau scutire de impozit pe cladiri si de impozit pe teren."
    24. La articolul 51, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (2^1) cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) Sunt scutiti de taxa hoteliera persoanele cu handicap de gradul I si II, pensionarii, elevii, studentii si militarii in termen."
    25. La articolul 51, alineatul (6) va avea urmatorul cuprins:
    "(6) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren, datorate pentru intregul an de catre persoanele fizice, pana la data de 15 martie a anului fiscal se acorda o bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local."
    26. Articolul 52 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 52
    Persoanele fizice, veterani de razboi, cele prevazute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata si modificata prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt scutite de la plata impozitelor si taxelor locale reglementate prin prezenta ordonanta."
    27. La articolul 57 se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
    "(2) Pot fi, de asemenea, scutite la cazare de la plata impozitelor si taxelor locale fundatiile si asociatiile cu caracter umanitar care au ca unica activitate intretinerea si functionarea caminelor de batrani si a caselor pentru ocrotirea copiilor orfani si a copiilor strazii."
    28. Articolul 58 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 58
    Societatile comerciale care au ca obiect unic de activitate asigurarea de servicii turistice cu activitate sezoniera de cel mult 5 luni din anul fiscal sunt scutite de plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren, in proportie de 50%, numai pentru cladirile destinate acestei activitati."
    29. La articolul 61, alineatul (1) se abroga.
    30. La articolul 63, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 63
    (1) Stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor si taxelor locale, a majorarilor de intarziere, a penalitatilor, a amenzilor si a oricaror alte venituri proprii ale bugetelor locale, solutionarea obiectiilor si contestatiilor formulate impotriva actelor de control si de impunere avand ca obiect constatarea si stabilirea acestor venituri, precum si executarea creantelor bugetare locale se efectueaza de catre autoritatile administratiei publice locale sau prin compartimentele de specialitate ale acestora, dupa caz, in functie de atributiile specifice, potrivit legii."
    31. Dupa articolul 64 se introduce articolul 64^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 64^1
    Sunt supuse impozitului pe cladiri, in conditiile prezentei ordonante, si acele cladiri care au fost executate fara autorizatie de constructie. Instiintarea de plata nu are elementele constitutive ale autorizatiei de constructie si nici pe cele ale titlului de proprietate."
    32. La articolul 71, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Contraventia prevazuta la lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 500.000 lei la 1.000.000 lei, iar cea de la lit. b), cu amenda de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei."
    33. La articolul 72, alineatul (6) va avea urmatorul cuprins:
    "(6) Functionarul public vinovat de nestabilirea la timp a impozitelor si taxelor locale reglementate prin prezenta ordonanta raspunde civil, in limita majorarilor de intarziere calculate."
    34. La articolul 74, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 74
    (1) Consiliile locale si consiliile judetene adopta hotarari privind stabilirea de impozite si taxe locale, intre limitele si in conditiile prezentei ordonante, in cursul lunii mai a fiecarui an pentru anul fiscal urmator."
    35. La articolul 75, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Prin normele metodologice referitoare la impozitele si taxele locale se vor detalia procedurile mentionate la alin. (1), precum si cele specifice preluarii la bugetele locale a acestor resurse financiare."
    36. Articolul 76 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 76
    In fiecare an, pana la data de 15 mai, autoritatile administratiei publice locale vor efectua inventarierea materiei impozabile generate de aplicarea prezentei ordonante, astfel incat proiectele bugetelor locale depuse in conditiile Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, sa cuprinda toate veniturile proprii ale acestora."
    37. Articolul 77 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 77
    In termen de 30 de zile de la data publicarii legii de aprobare a prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Administratiei Publice si Ministerul Finantelor Publice, dupa consultarea cu structurile asociative ale autoritatilor administratiei publice locale, vor elabora normele metodologice referitoare la impozitele si taxele locale, pe care le vor supune spre aprobare Guvernului."
    38. Articolul 78 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 78
    In anul 2002, in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a normelor metodologice referitoare la impozitele si taxele locale, consiliile locale si consiliile judetene vor revizui si vor adopta hotararile privind impozitele si taxele locale aferente anului 2003."
    39. La anexa nr. 1, punctele 1 si 2 vor avea urmatorul cuprins:
______________________________________________________________________________
                                                  Valoarea impozabila*)
                                                         (lei/mp)
"Nr.     Felul cladirilor si al altor        _________________________________
 crt.    constructii impozabile              Cu instalatii de  Fara instalatii
                                             apa, canalizare,  de apa,
                                             electrice,        canalizare,
                                             incalzire         electrice,
                                             [conditii         incalzire
                                             cumulative*)]
______________________________________________________________________________
  0                  1                             2                3
______________________________________________________________________________
  1. Cladiri:
  a) cu pereti sau cadre din beton armat
     din caramida arsa, piatra naturala
     sau din alte materiale                        5.300.000        3.100.000
  b) cu pereti din lemn, caramida nearsa,
     valatuci, paianta si alte materiale
     asemanatoare                                  1.400.000          900.000

  2. Constructii anexe, situate in afara
     corpului principal al cladirii:
  a) cu pereti din caramida arsa, piatra,
     beton sau din alte materiale
     asemanatoare                                    900.000          800.000
  b) cu pereti din lemn, caramida nearsa,
     paianta, valatuci etc.                          500.000          300.000"
______________________________________________________________________________

    40. Partea introductiva a punctului 1 si punctul 3 din nota din anexa nr. 1 vor avea urmatorul cuprins:
    "NOTA:
    1. Pentru determinarea valorilor impozabile, pe ranguri de localitati si zone in cadrul acestora, la nivelurile mentionate in prezenta anexa, se vor aplica urmatorii coeficienti de corectie:
    ...........................................................................
    3. Pentru cladirile structurate in blocuri cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente coeficientii de corectie mentionati la pct. 1 vor fi diminuati cu 0,10."
    41. La anexa nr. 2, punctele 1 si 5 vor avea urmatorul cuprins:
    "1. Cladirile institutiilor publice, precum si cladirile care fac parte din domeniul public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale, cu exceptia celor folosite pentru activitati economice.
    ...........................................................................
    5. Cladirile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome <<Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat>>, precum si cele din domeniul privat al statului si administrate de regie, care sunt atribuite conform dispozitiilor art. 6 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 854/2000 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome <<Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat>>, cu modificarile ulterioare."
    42. La anexa nr. 2 punctul 7, numerele (4), (14) si (20) vor avea urmatorul cuprins:
    "(4) canalizatii si retele de telecomunicatii subterane si aeriene, realizate pe suport propriu;
    ...........................................................................
    (14) conducte pentru transportul apei, al produselor petroliere, gazelor si lichidelor industriale, conducte de termoficare si retele de canalizare;
    ...........................................................................
    (20) altele de natura similara stabilite prin hotarare a consiliului local."
    43. Partea introductiva si litera f) a notei din anexa nr. 4 vor avea urmatorul cuprins:
    "NOTA:
    Pentru determinarea impozitului pe terenuri, diferentiat pe ranguri de localitati, potrivit art. 13 din prezenta ordonanta, tinandu-se seama de ierarhizarea localitatilor urbane si rurale pe ranguri, reglementata prin Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - sectiunea a IV-a - Reteaua de localitati, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, la nivelurile prevazute in tabloul de mai sus se vor aplica urmatorii coeficienti de corectie:
    ...........................................................................
    f) localitati rurale de rangul V: ................................... 1,0."
    44. Punctul 1 al literei A din anexa nr. 5 va avea urmatorul cuprins:
    "1. terenurile cu constructii, pentru suprafata construita a acestora;"
    45. La litera A din anexa nr. 5, dupa punctul 6 se introduce punctul 7 cu urmatorul cuprins:
    "7. terenurile aferente cladirilor institutiilor publice, precum si cladirilor care fac parte din domeniul public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale, cu exceptia celor folosite pentru activitati economice."
    46. Punctul 4 al literei B din anexa nr. 5 va avea urmatorul cuprins:
    "4. terenurile aferente cladirilor prevazute la pct. 5 din anexa nr. 2 la prezenta ordonanta."
    47. Litera a) a punctului C din anexa nr. 6 va avea urmatorul cuprins:

                                                   "- lei/an -
    a) luntre, barci fara motor, scutere de apa,
       folosite pentru uz si agrement personal        100.000"

    48. Punctul 4 al literei A din anexa nr. 7 va avea urmatorul cuprins:
    "4. Pentru eliberarea autorizatiei pentru constructiile - organizare de santier -, necesare executiei lucrarilor de baza, daca nu au fost autorizate o data cu acestea, taxa este de 3% din valoarea autorizata a constructiilor."
    49. Litera B din anexa nr. 7 va avea urmatorul cuprins:
    "B. Pentru eliberarea altor autorizatii si certificate decat cele prevazute la lit. A, precum si pentru viza anuala sau trimestriala a acestora se datoreaza urmatoarele taxe:
    1. Pentru eliberarea autorizatiilor de functionare pentru activitati lucrative si viza anuala a acestora:
 ______________________________________________________________________
|               Activitati lucrative                     - lei -       |
|______________________________________________________________________|
| a) pentru meseriasi si carausi                    50.000 -    75.000 |
| b) pentru cazane de fabricat rachiu               75.000 -   130.000 |
| c) pentru liber-profesionisti                    130.000 -   200.000 |
| d) pentru mori, prese de ulei si darace          200.000 -   400.000 |
| e) pentru activitati de proiectare               500.000 - 1.000.000 |
| f) pentru alte activitati neprevazute mai sus    400.000 - 1.000.000 |
|______________________________________________________________________|

    2. Pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare, intre 83.000 lei si 121.000 lei.
    3. Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale, pentru fiecare mp de plan:
                                    - lei -
     ______________________________________
    | a1) la scara 1:500          240.000  |
    | a2) la scara 1:1.000        360.000  |
    | a3) la scara 1:2.000        480.000  |
    |______________________________________|

    4. Pentru eliberarea certificatului de producator, intre 50.000 lei si 500.000 lei, iar pentru viza trimestriala a acestuia, intre 25.000 lei si 100.000 lei."
    Art. 2
    Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 92 din 2 februarie 2002, cu modificarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 522/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 522 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu