E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 abrogă articolul 47 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 50 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 51 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 52 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 57 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 58 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 61 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 63 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 adauga dupa articolul 64 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 71 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 72 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 74 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 75 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 76 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 77 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 78 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 4 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 5 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 6 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 7 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 2 din actul Legea 522 2002 republica Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 aproba Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 3 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 4 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 5 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 6 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 7 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 abrogă articolul 8 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 18 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 19 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 22 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 24 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 30 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 31 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 32 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 33 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 36 din actul Ordonanţa 36 2002
Articolul 1 din actul Legea 522 2002 modifica articolul 46 din actul Ordonanţa 36 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 522 din 17 iulie 2002

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 602 din 14 august 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 36 din 30 ianuarie 2002 privind impozitele si taxele locale, adoptata in temeiul art. 1 pct. IV.5 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 92 din 2 februarie 2002, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    Resursele financiare constituite din impozitele si taxele locale se utilizeaza pentru cheltuielile publice a caror finantare se asigura de la bugetele locale, in conditiile legii."
    2. La articolul 3, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Sunt asimilati persoanelor fizice, in sensul prezentei ordonante, contribuabilii care desfasoara activitati economice pe baza liberei initiative ori exercita in mod individual sau prin asociere orice profesie libera."
    3. La articolul 3, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Prin persoane juridice, in sensul prezentei ordonante, se intelege acele entitati reprezentate de persoanele fizice, inregistrate legal, ce au un patrimoniu distinct, in scopul desfasurarii unei activitati precum:
    a) comerciantii si filialele acestora, definiti astfel de Codul comercial, inclusiv unitatile economice ale persoanelor juridice de drept public, precum si cele ale organizatiilor politice, sindicale, patronale si cooperatiste, institutiilor publice, asociatiilor si fundatiilor, cultelor religioase si altora asemenea, cu exceptia celor mentionate la alin. (2);
    b) cultele religioase si unitatile locale ale acestora, cu personalitate juridica."
    4. La articolul 3, dupa alineatul (3) se introduc alineatele (4) si (5) cu urmatorul cuprins:
    "(4) Sunt asimilate persoanelor juridice, in sensul prezentei ordonante, si sucursalele si reprezentantele autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei, apartinand persoanelor fizice sau juridice straine, si altele asemenea.
    (5) Sunt exceptate institutiile si unitatile care functioneaza in subordinea sau in coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii."
    5. La articolul 4, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) In sensul prezentei ordonante, prin cladire se intelege orice constructie care serveste la adapostirea de oameni, de animale, de obiecte, de produse, de materiale, de instalatii si de altele asemenea."
    6. La articolul 5 alineatul (2), partea introductiva si litera a) vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) In cazul contribuabililor mentionati la alin. (1), care detin mai multe cladiri cu destinatia de locuinta, altele decat cele inchiriate, impozitul pe cladiri se majoreaza dupa cum urmeaza:
    a) cu 15% pentru prima cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu;"
    7. La articolul 6, alineatele (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Daca persoanele juridice nu au efectuat nici o reevaluare a cladirilor incepand cu anul 1998 pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, cota impozitului pe cladiri este intre 3% si 5%, aplicata la valoarea de inventar a cladirii, pana la data primei reevaluari, inregistrata in contabilitatea acestora.
    (3) Pentru cladirile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar impozitul pe cladiri se determina asupra valorii negociate intre parti si inscrise in contract si se datoreaza de catre proprietar."
    8. La articolul 6, dupa alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu urmatorul cuprins:
    "(4) Incepand cu data transferului de proprietate catre beneficiar a cladirilor ce fac obiectul contractelor de leasing financiar impozitul se determina prin aplicarea cotelor prevazute la alin. (2), pana la data primei reevaluari inregistrate in contabilitate."
    9. La articolul 7, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Cladirile aflate in functiune si a caror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii sunt supuse in continuare impozitului pe cladiri, calculat pe baza valorii de inventar inregistrate in contabilitate."
    10. Articolul 8 se abroga.
    11. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 18
    Pentru terenurile proprietate publica si privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, aflate in administrarea sau in folosinta regiilor autonome, a societatilor comerciale si a altor persoane juridice, utilizate in alte scopuri decat pentru agricultura sau silvicultura, acestea datoreaza taxa pe teren, care se stabileste in aceleasi conditii ca si impozitul pe teren prevazut la art. 13."
    12. La articolul 19, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    (1) Pentru terenurile ocupate de drumuri si cai ferate contribuabilii prevazuti la art. 18 datoreaza taxa pe teren ce se stabileste anual, in lei/km, diferentiata dupa cum urmeaza:
    a) pentru drumuri            200.000 lei/km;
    b) pentru cai ferate normale 390.000 lei/km;
    c) pentru cai ferate inguste 200.000 lei/km."
    13. La articolul 22, alineatele (1) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22
    (1) Contribuabilii care detin mijloace de transport cu tractiune mecanica datoreaza o taxa anuala stabilita in functie de capacitatea cilindrica a acestora, pentru fiecare 500 cm^3 sau fractiune din acestia, conform anexei nr. 6 lit. A pct. I.
    ...........................................................................
    (3) Resursele financiare provenite din taxa asupra mijloacelor de transport prevazuta in anexa nr. 6 lit. A pct. II si III se vor utiliza in exclusivitate pentru lucrari de intretinere, modernizare, reabilitare si constructie a drumurilor de interes local si judetean si constituie venit in proportie de 60% la bugetul local si, respectiv, de 40% la bugetul judetean. Pentru municipiul Bucuresti taxa constituie venit in proportie de 60% la bugetele sectoarelor si, respectiv, de 40% la bugetul municipiului Bucuresti."
    14. La articolul 24, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Navele fluviale de pasageri, barcile si luntrele, folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul in Delta Dunarii, Insula Mare a Brailei si Insula Balta Ialomitei, nu sunt supuse taxei asupra mijloacelor de transport."
    15. La articolul 30, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 30
    (1) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire se calculeaza pe baza valorii de proiect declarate de solicitant in cererea pentru eliberarea autorizatiei de construire, in conformitate cu proiectul prezentat."
    16. La articolul 31, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Pentru eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire de catre presedintii consiliilor judetene, cu avizul primarilor comunelor, taxele datorate constituie venit in proportie de 50% la bugetul local si de 50% la bugetul judetean."
    17. La articolul 32, alineatele (1) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 32
    (1) Contribuabilii care beneficiaza sub diverse forme de serviciul de reclama si publicitate sunt obligati sa incheie contracte in acest sens si datoreaza bugetelor locale pe raza carora se efectueaza publicitatea o taxa de reclama si publicitate care poate fi cuprinsa intre 1% si 3% din valoarea contractului, exclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta.
    ...........................................................................
    (3) Pentru firmele instalate la locul exercitarii activitatii taxa anuala se stabileste in functie de dimensiune si poate fi cuprinsa intre 120.000 lei/an/mp si 200.000 lei/an/mp sau fractiune de mp".
    18. La articolul 33, alineatele (4) si (6) vor avea urmatorul cuprins:
    "(4) Contribuabilii care datoreaza taxa potrivit art. 32 alin. (3) au obligatia sa o achite trimestrial la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea, in 4 rate egale, astfel: pana la 15 martie, pana la 15 iunie, pana la 15 septembrie si pana la 15 noiembrie.
    ...........................................................................
    (6) Taxa prevazuta la art. 32 alin. (3) nu se datoreaza pentru panourile de identificare si avertizare a instalatiilor energetice."
    19. Articolul 36 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 36
    (1) Pentru activitatile artistice si distractive de videoteca si discoteca impozitul pe spectacole se stabileste in functie de suprafata incintei in care se desfasoara spectacolul, pe zi de functionare, dupa cum urmeaza:
    a) in cazul videotecilor, de la 500 lei/mp/zi la 1.000 lei/mp/zi;
    b) in cazul discotecilor, de la 1.000 lei/mp/zi la 2.000 lei/mp/zi.
    (2) Cuantumul impozitului se stabileste de catre consiliile locale in a caror raza administrativ-teritoriala se realizeaza activitatile artistice si distractive, in limitele prevazute la alin. (1).
    (3) Pentru determinarea impozitului pe spectacole asupra nivelurilor mentionate la alin. (1) se aplica coeficientii de corectie mentionati la nota din anexa nr. 4."
    20. Articolul 46 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 46
    (1) Pentru sederea in municipii, orase sau comune consiliile locale pot hotari instituirea taxei hoteliere datorate de persoanele fizice in varsta de peste 18 ani.
    (2) Taxa se determina pe baza cotei stabilite de consiliile locale intre 0,5% si 5%, aplicata la tarifele de cazare practicate de unitatile hoteliere."
    21. Articolul 47 se abroga.
    22. La articolul 50, alineatele (1) si (5) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 50
    (1) In exercitarea atributiilor ce le revin in administrarea domeniului public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale, consiliile locale sau judetene, dupa caz, pot institui taxe zilnice cuprinse intre 1.000 lei si 100.000 lei pentru utilizarea temporara a locurilor publice si pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectura si arheologice.
    ...........................................................................
    (5) Pentru stabilirea taxelor locale mentionate la alin. (1) - (3) consiliile locale vor avea in vedere criteriile prevazute in normele metodologice mentionate la art. 77 din prezenta ordonanta."
    23. La articolul 51, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Pentru persoanele cu handicap de gradul I si II, persoanele fizice nevazatoare, pentru cazurile in care intr-un an persoanele fizice beneficiaza numai de indemnizatii de somaj si/sau ajutor social si alocatie de sprijin se poate acorda reducere sau scutire de impozit pe cladiri si de impozit pe teren."
    24. La articolul 51, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (2^1) cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) Sunt scutiti de taxa hoteliera persoanele cu handicap de gradul I si II, pensionarii, elevii, studentii si militarii in termen."
    25. La articolul 51, alineatul (6) va avea urmatorul cuprins:
    "(6) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren, datorate pentru intregul an de catre persoanele fizice, pana la data de 15 martie a anului fiscal se acorda o bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local."
    26. Articolul 52 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 52
    Persoanele fizice, veterani de razboi, cele prevazute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata si modificata prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt scutite de la plata impozitelor si taxelor locale reglementate prin prezenta ordonanta."
    27. La articolul 57 se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
    "(2) Pot fi, de asemenea, scutite la cazare de la plata impozitelor si taxelor locale fundatiile si asociatiile cu caracter umanitar care au ca unica activitate intretinerea si functionarea caminelor de batrani si a caselor pentru ocrotirea copiilor orfani si a copiilor strazii."
    28. Articolul 58 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 58
    Societatile comerciale care au ca obiect unic de activitate asigurarea de servicii turistice cu activitate sezoniera de cel mult 5 luni din anul fiscal sunt scutite de plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren, in proportie de 50%, numai pentru cladirile destinate acestei activitati."
    29. La articolul 61, alineatul (1) se abroga.
    30. La articolul 63, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 63
    (1) Stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor si taxelor locale, a majorarilor de intarziere, a penalitatilor, a amenzilor si a oricaror alte venituri proprii ale bugetelor locale, solutionarea obiectiilor si contestatiilor formulate impotriva actelor de control si de impunere avand ca obiect constatarea si stabilirea acestor venituri, precum si executarea creantelor bugetare locale se efectueaza de catre autoritatile administratiei publice locale sau prin compartimentele de specialitate ale acestora, dupa caz, in functie de atributiile specifice, potrivit legii."
    31. Dupa articolul 64 se introduce articolul 64^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 64^1
    Sunt supuse impozitului pe cladiri, in conditiile prezentei ordonante, si acele cladiri care au fost executate fara autorizatie de constructie. Instiintarea de plata nu are elementele constitutive ale autorizatiei de constructie si nici pe cele ale titlului de proprietate."
    32. La articolul 71, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Contraventia prevazuta la lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 500.000 lei la 1.000.000 lei, iar cea de la lit. b), cu amenda de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei."
    33. La articolul 72, alineatul (6) va avea urmatorul cuprins:
    "(6) Functionarul public vinovat de nestabilirea la timp a impozitelor si taxelor locale reglementate prin prezenta ordonanta raspunde civil, in limita majorarilor de intarziere calculate."
    34. La articolul 74, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 74
    (1) Consiliile locale si consiliile judetene adopta hotarari privind stabilirea de impozite si taxe locale, intre limitele si in conditiile prezentei ordonante, in cursul lunii mai a fiecarui an pentru anul fiscal urmator."
    35. La articolul 75, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Prin normele metodologice referitoare la impozitele si taxele locale se vor detalia procedurile mentionate la alin. (1), precum si cele specifice preluarii la bugetele locale a acestor resurse financiare."
    36. Articolul 76 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 76
    In fiecare an, pana la data de 15 mai, autoritatile administratiei publice locale vor efectua inventarierea materiei impozabile generate de aplicarea prezentei ordonante, astfel incat proiectele bugetelor locale depuse in conditiile Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, sa cuprinda toate veniturile proprii ale acestora."
    37. Articolul 77 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 77
    In termen de 30 de zile de la data publicarii legii de aprobare a prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Administratiei Publice si Ministerul Finantelor Publice, dupa consultarea cu structurile asociative ale autoritatilor administratiei publice locale, vor elabora normele metodologice referitoare la impozitele si taxele locale, pe care le vor supune spre aprobare Guvernului."
    38. Articolul 78 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 78
    In anul 2002, in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a normelor metodologice referitoare la impozitele si taxele locale, consiliile locale si consiliile judetene vor revizui si vor adopta hotararile privind impozitele si taxele locale aferente anului 2003."
    39. La anexa nr. 1, punctele 1 si 2 vor avea urmatorul cuprins:
______________________________________________________________________________
                                                  Valoarea impozabila*)
                                                         (lei/mp)
"Nr.     Felul cladirilor si al altor        _________________________________
 crt.    constructii impozabile              Cu instalatii de  Fara instalatii
                                             apa, canalizare,  de apa,
                                             electrice,        canalizare,
                                             incalzire         electrice,
                                             [conditii         incalzire
                                             cumulative*)]
______________________________________________________________________________
  0                  1                             2                3
______________________________________________________________________________
  1. Cladiri:
  a) cu pereti sau cadre din beton armat
     din caramida arsa, piatra naturala
     sau din alte materiale                        5.300.000        3.100.000
  b) cu pereti din lemn, caramida nearsa,
     valatuci, paianta si alte materiale
     asemanatoare                                  1.400.000          900.000

  2. Constructii anexe, situate in afara
     corpului principal al cladirii:
  a) cu pereti din caramida arsa, piatra,
     beton sau din alte materiale
     asemanatoare                                    900.000          800.000
  b) cu pereti din lemn, caramida nearsa,
     paianta, valatuci etc.                          500.000          300.000"
______________________________________________________________________________

    40. Partea introductiva a punctului 1 si punctul 3 din nota din anexa nr. 1 vor avea urmatorul cuprins:
    "NOTA:
    1. Pentru determinarea valorilor impozabile, pe ranguri de localitati si zone in cadrul acestora, la nivelurile mentionate in prezenta anexa, se vor aplica urmatorii coeficienti de corectie:
    ...........................................................................
    3. Pentru cladirile structurate in blocuri cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente coeficientii de corectie mentionati la pct. 1 vor fi diminuati cu 0,10."
    41. La anexa nr. 2, punctele 1 si 5 vor avea urmatorul cuprins:
    "1. Cladirile institutiilor publice, precum si cladirile care fac parte din domeniul public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale, cu exceptia celor folosite pentru activitati economice.
    ...........................................................................
    5. Cladirile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome <<Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat>>, precum si cele din domeniul privat al statului si administrate de regie, care sunt atribuite conform dispozitiilor art. 6 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 854/2000 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome <<Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat>>, cu modificarile ulterioare."
    42. La anexa nr. 2 punctul 7, numerele (4), (14) si (20) vor avea urmatorul cuprins:
    "(4) canalizatii si retele de telecomunicatii subterane si aeriene, realizate pe suport propriu;
    ...........................................................................
    (14) conducte pentru transportul apei, al produselor petroliere, gazelor si lichidelor industriale, conducte de termoficare si retele de canalizare;
    ...........................................................................
    (20) altele de natura similara stabilite prin hotarare a consiliului local."
    43. Partea introductiva si litera f) a notei din anexa nr. 4 vor avea urmatorul cuprins:
    "NOTA:
    Pentru determinarea impozitului pe terenuri, diferentiat pe ranguri de localitati, potrivit art. 13 din prezenta ordonanta, tinandu-se seama de ierarhizarea localitatilor urbane si rurale pe ranguri, reglementata prin Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - sectiunea a IV-a - Reteaua de localitati, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, la nivelurile prevazute in tabloul de mai sus se vor aplica urmatorii coeficienti de corectie:
    ...........................................................................
    f) localitati rurale de rangul V: ................................... 1,0."
    44. Punctul 1 al literei A din anexa nr. 5 va avea urmatorul cuprins:
    "1. terenurile cu constructii, pentru suprafata construita a acestora;"
    45. La litera A din anexa nr. 5, dupa punctul 6 se introduce punctul 7 cu urmatorul cuprins:
    "7. terenurile aferente cladirilor institutiilor publice, precum si cladirilor care fac parte din domeniul public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale, cu exceptia celor folosite pentru activitati economice."
    46. Punctul 4 al literei B din anexa nr. 5 va avea urmatorul cuprins:
    "4. terenurile aferente cladirilor prevazute la pct. 5 din anexa nr. 2 la prezenta ordonanta."
    47. Litera a) a punctului C din anexa nr. 6 va avea urmatorul cuprins:

                                                   "- lei/an -
    a) luntre, barci fara motor, scutere de apa,
       folosite pentru uz si agrement personal        100.000"

    48. Punctul 4 al literei A din anexa nr. 7 va avea urmatorul cuprins:
    "4. Pentru eliberarea autorizatiei pentru constructiile - organizare de santier -, necesare executiei lucrarilor de baza, daca nu au fost autorizate o data cu acestea, taxa este de 3% din valoarea autorizata a constructiilor."
    49. Litera B din anexa nr. 7 va avea urmatorul cuprins:
    "B. Pentru eliberarea altor autorizatii si certificate decat cele prevazute la lit. A, precum si pentru viza anuala sau trimestriala a acestora se datoreaza urmatoarele taxe:
    1. Pentru eliberarea autorizatiilor de functionare pentru activitati lucrative si viza anuala a acestora:
 ______________________________________________________________________
|               Activitati lucrative                     - lei -       |
|______________________________________________________________________|
| a) pentru meseriasi si carausi                    50.000 -    75.000 |
| b) pentru cazane de fabricat rachiu               75.000 -   130.000 |
| c) pentru liber-profesionisti                    130.000 -   200.000 |
| d) pentru mori, prese de ulei si darace          200.000 -   400.000 |
| e) pentru activitati de proiectare               500.000 - 1.000.000 |
| f) pentru alte activitati neprevazute mai sus    400.000 - 1.000.000 |
|______________________________________________________________________|

    2. Pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare, intre 83.000 lei si 121.000 lei.
    3. Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale, pentru fiecare mp de plan:
                                    - lei -
     ______________________________________
    | a1) la scara 1:500          240.000  |
    | a2) la scara 1:1.000        360.000  |
    | a3) la scara 1:2.000        480.000  |
    |______________________________________|

    4. Pentru eliberarea certificatului de producator, intre 50.000 lei si 500.000 lei, iar pentru viza trimestriala a acestuia, intre 25.000 lei si 100.000 lei."
    Art. 2
    Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 92 din 2 februarie 2002, cu modificarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 522/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 522 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu