Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORMA Nr

NORMA   Nr. 2303 din  4 februarie 1992

privind tiparirea, inregistrarea, evidenta si gestionarea biletelor de intrare la spectacole

ACT EMIS DE: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR


SmartCity3

              MINISTERUL CULTURII
              CENTRUL NATIONAL AL CINEMATOGRAFIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 21 din 18 februarie 1992

    In baza prevederilor art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 679/1991 privind impozitul pe spectacole, Ministerul Economiei si Finantelor, Ministerul Culturii si Centrul National al Cinematografiei elaboreaza urmatoarele norme:
    1. Agentii economici, persoane fizice si juridice, care organizeaza, cu plata, spectacole, manifestari artistice sau sportive, activitati artistice si distractive organizate de videoteci si discoteci sunt obligati ca pentru sumele incasate de la spectatori sa emita bilete de intrare care, in prealabil, sa fie inregistrate la organele fiscale pe raza carora au loc spectacolele.
    2. Biletele pentru intrarea la spectacole vor fi formate din doua parti, si anume: marca de control si biletul de intrare.
    Atat pe marca de control, cat si pe biletul de intrare, vor fi tiparite urmatoarele date:
    - denumirea organizatorului;
    - seria;
    - data spectacolului;
    - categoria locurilor (loja, stal, balcon, tribuna, peluza etc.);
    - tariful de intrare.
    Pe fiecare parte din bilet se va imprima denumirea corespunzatoare: "marca de control" si "bilet de intrare".
    Partea denumita "bilet de intrare" va purta mentiunea "Biletul se va pastra pentru control".
    3. Biletele se vor brosa in carnete. Carnetele de bilete se numeroteaza in ordine simpla anuala, incepand cu nr. 1, indiferent de categoria locurilor si tariful de intrare.
    Pe copertile fiecarui carnet de bilete se vor tipari urmatoarele:
    a) pe coperta din fata:
    Organul fiscal (circumscriptia, administratia financiara, directia generala a finantelor publice, dupa caz) inregistrat sub nr. .......... din .......... contine .......... bilete a .......... lei, de la seria ............... la seria ........... .
                      Inspector (semnatura)
                           Stampila
    b) pe coperta din spate:
    Acest carnet cu nr. de inregistrare .......... contine .......... bilete a cate ......... lei, in valoare totala de lei .......... .
                      Inspector,
                 Data ..................
    Copertile carnetelor de bilete vandute constituie acte justificative pentru gestiunea biletelor de intrare si vor fi pastrate in arhiva organizatorului de spectacole pana la prescrierea termenului de plata a impozitului pe spectacole.
    4. Tiparirea si procurarea biletelor de intrare la spectacole si manifestari artistice, precum si la activitatile organizate de videoteci si discoteci si competitiile sportive, se vor face dupa cum urmeaza:
    a) Teatrele, institutiile muzicale, folclorice, ansamblurilor artistice profesioniste, Circul de Stat, "Romstar" si alte unitati specializate din subordinea Ministerului Culturii, Radioteleviziunea Romana, institutiile de invatamant de toate gradele, unitatile specializate din reteaua comerciala a Ministerului Comertului si Turismului care organizeaza activitati de videoteca, discoteca, spectacole etc. isi asigura biletele de intrare la spectacole prin comenzi directe la Directia pentru presa, publicitate si tiparituri Bucuresti, care lanseaza comenzi de tiparire catre poligrafii.
    Caminele culturale, cluburile, casele de cultura, centrele judetene pentru conservarea si valorificarea traditiei si creatiei populare, precum si scolile de arta si meserii isi vor procura biletele de intrare la spectacole prin inspectoratele de cultura judetene si al municipiului Bucuresti, care vor transmite comenzile de tiparire la Directia pentru presa, publicitate si tiparituri Bucuresti.
    b) Uniunile, asociatiile, ligile si societatile cu profil cultural-artistic, infiintate in conditiile legii, agentii economici particulari cu activitati de natura celor prevazute la lit. a), alte persoane fizice si juridice autorizate, inclusiv interpretii individuali sau grupurile de interpreti cu specificitate distincta, constituite din papusari, marionetisti, artisti de circ, isi procura biletele prin comenzi proprii de tiparire la societatile comerciale poligrafice.
    c) Pentru spectacole cinematografice, biletele de intrare se procura prin comenzi directe de tiparire la Regia Autonoma a Distribuirii si Exploatarii Filmelor "Romaniafilm" Bucuresti, care transmite comenzile respective la Directia pentru presa, publicitate si tiparituri Bucuresti.
    d) Organizatorii de competitii sportive procura biletele prin comenzi proprii de tiparire inaintate direct la societatile comerciale poligrafice.
    5. Tiparirea si procurarea biletelor de spectacole in alte conditii decat cele prevazute la pct. 4 din prezentele norme constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 la 5.000 lei.
    6. Organizatorii de spectacole sunt obligati sa tina evidenta biletelor procurate, a celor inregistrate, a biletelor vandute si a celor ramase in stoc sau distruse, potrivit prezentelor norme.
    7. Inregistrarea carnetelor se face pe baza cererii scrise a organizatorului de spectacole, intocmita dupa modelul din anexa nr. 1 la prezentele norme. La cerere se anexeaza delegatia persoanei insarcinate cu prezentarea biletelor pentru inregistrare.
    Biletele care nu au fost tiparite in conditiile prevazute la pct. 4 din prezentele norme nu vor fi primite pentru inregistrare si, ca urmare, nu vor fi date spre vanzare.
    8. Biletele nevandute din carnetele inregistrate, precum si carnetele de bilete inregistrate si ramase nevandute, in situatia in care nu mai pot fi utilizate in continuare, se anuleaza, prin aplicarea unei stampile sau inscrierea cu cerneala a cuvantului "ANULAT" si se pastreaza pana la distrugere.
    Concomitent cu verificarea deconturilor de impozit pe spectacole de catre organele fiscale, acestea vor proceda si la distrugerea carnetelor de bilete inregistrate si nevandute si care nu mai pot fi utilizate.
    Cu ocazia distrugerii carnetelor de bilete se intocmeste un proces-verbal, dupa modelul din anexa nr. 2.
    9. Organizatorii de spectacole sunt obligati sa pastreze, pe toata durata desfasurarii spectacolului, toate marcile de control de la biletele vandute spectatorilor care au intrat la spectacolul respectiv si sa le prezinte la cerere organelor de control.
    La spectacolele cinematografice, distrugerea marcilor de control se va face zilnic, dupa ultimul spectacol sau in dimineata zilei urmatoare, inainte de inceperea primului spectacol.
    10. Agentii economici, persoane fizice si juridice, care au ca activitate autorizata organizarea de spectacole, au obligatia sa tina evidenta biletelor in "Registru pentru evidenta biletelor de intrare" conform modelului din anexa nr. 3.
    Registrele pentru evidenta biletelor vor fi numerotate, snuruite si vizate de organele fiscale.
    11. Organele fiscale au obligatia de a verifica la sediul organizatorilor de spectacole, precum si la locul de desfasurare a acestora, respectarea prevederilor prezentelor norme.
    12. Gestionarea biletelor de intrare la spectacole se face in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.
    13. Biletele actuale detinute de organizatorii de spectacole, precum si cele ramase in stoc la sfarsitul anului pot fi folosite in continuare, pana la epuizare, cu respectarea dispozitiilor privitoare la inregistrare si evidenta.
    14. Organele fiscale au obligatia de a tine evidenta biletelor de spectacole inregistrate in "Registrul pentru evidenta biletelor de spectacole", conform modelului din anexa nr. 4.
    In registru se deschide cate o partida pentru fiecare organizator de spectacole.

                   Ministrul economiei
                   si finantelor,
                   George Danielescu

                   Ministrul culturii,
                   Ludovic Spiess

                   Ministrul bugetului,
                   veniturilor statului
                   si controlului financiar,
                   Florian Bercea

                   Presedintele Centrului
                   National
                   al Cinematografiei,
                   Dan Pita

    ANEXA 1

    ORGANIZATORUL DE SPECTACOLE ............
    Sediul .............
    Telefonul ...............
    Nr. de inregistrare a actului de infiintare
    sau a autorizatiei de functionare ...............

                        Catre
                    Circumscriptia fiscala (oras)
            Administratia financiara (municipii si sectoarele
                          municipiului Bucuresti)
                    Directia generala a finantelor publice,
                          dupa caz,
                           CERERE
de inregistrare a biletelor de spectacole

    In conformitate cu prevederile art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 679/1991, va rugam sa inregistrati biletele de intrare la spectacole, prevazute in tabelul de mai jos:
---------------------------------------------------------------
Natura, nr.                                     Seria biletelor
si data        Nr. de bilete  Pretul  Valoarea  de la .........
actului de                    unitar            pana la .......
cumparare a
biletelor
---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------
  TOTAL
---------------------------------------------------------------
    Aceste bilete ne sunt necesare pentru spectacolele de (felul spectacolului)
.............. pe care le organizam in (localitatea) .............., sediul
(locul desfasurarii spectacolului) ..................., in perioada (in data
de) ................. .

          Organizatorul de spectacole,                 Contabil sef,

    S-au inregistrat .......... bilete, in valoare totala de lei .......... .
                                         Organul fiscal
                                          Semnatura ..............

    Cererea se intocmeste in doua exemplare, din care unul ramane la organul fiscal, iar celalalt exemplar, purtand numarul de inregistrare la organul fiscal, stampila si semnatura celui care a vizat biletele, se ridica de persoana care a prezentat cererea de inregistrare a biletelor de spectacole.

    ANEXA 2

                        PROCES-VERBAL


    Astazi ............. la sediul (organizatorului de spectacole) ............. din .............. sediul .............., subsemnatul ........................, inspector la administratia financiara (circumscriptia) ....................., in prezenta d-lui director (organizator) .................. si a d-lui gestionar ............... am procedat la distrugerea biletelor neutilizabile si a carnetelor de bilete inregistrate si nevandute, dupa cum urmeaza:
                       a) Bilete neutilizabile
--------------------------------------------------------------
Seria biletelor    Nr. de bilete      Pretul unitar   Valoarea
de la .........
pana la .......
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
  TOTAL
--------------------------------------------------------------
                               b) Carnete de bilete
    S-au distrus urmatoarele carnete de bilete inregistrate si nevandute de la
nr. ........... la nr. ............................... .
    Acest proces-verbal s-a intocmit in ....... exemplare, din care unul pentru
organul fiscal, iar ............... la organizator.

 Inspector ..................     Director .................
                                  (organizator)
                                  Gestionar ................

    ANEXA 3

    ORGANIZATORUL DE SPECTACOLE
    ...........................


                        REGISTRU
      pentru evidenta biletelor de intrare la spectacole
                        PARTEA I
         Evidenta biletelor cumparate in anul .........
---------------------------------------------------------------
 Unitatea
 de la care                     Nr. total       Seria biletelor
 s-au cumparat    Nr. si data   al biletelor    de la .........
 biletele          facturii     cumparate       pana la .......
---------------------------------------------------------------
    1                 2             3                4
---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------
  TOTAL
---------------------------------------------------------------
                      PARTEA a II-a
    Evidenta biletelor inregistrate la organul fiscal in anul .....
---------------------------------------------------------------
  Nr. si data  Seria biletelor   Nr. total    Pretul
inregistrarii  de la .........  al biletelor  unitar  Valoarea
               pana la .......
--------------------------------------------------------------
       1             2              3           4     5 (4 x 3)
--------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------
  TOTAL
--------------------------------------------------------------
                    PARTEA a III-a
        Evidenta biletelor vandute in anul .........
--------------------------------------------------------------
                    Seria
                    biletelor
                    vandute       Nr.
Nr.  Locul si data  de la ......  biletelor  Pretul  Valoarea
crt. spectacolului  pana la ....  vandute    unitar
--------------------------------------------------------------
0          1           2            3          4    5 (4 X 3)
--------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------
  TOTAL
--------------------------------------------------------------

    ANEXA 4

    ORGANIZATORUL DE SPECTACOLE...........
    Obiectul (teatru, circ, film etc.) .............
    Adresa .........................
    Telefonul ......................

                              REGISTRU
pentru evidenta biletelor de spectacole inregistrate in anul .....
----------------------------------------------------------------
        Data
     inregistrarii                            Bilete
     -------------               -------------------------------
Nr.                Nr. si data   Seria           Pretul
crt. luna  ziua    cererii de    de la ...       unitar Valoarea
                   inregistrare  pana la...  Nr.

----------------------------------------------------------------
0      1     2           3         4          5     6   7 (5 x 6)
----------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------
  TOTAL
                                                               
SmartCity5

COMENTARII la Norma 2303/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 2303 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu