Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORMA Nr

NORMA   Nr. 2303 din  4 februarie 1992

privind tiparirea, inregistrarea, evidenta si gestionarea biletelor de intrare la spectacole

ACT EMIS DE: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR


SmartCity3

              MINISTERUL CULTURII
              CENTRUL NATIONAL AL CINEMATOGRAFIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 21 din 18 februarie 1992

    In baza prevederilor art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 679/1991 privind impozitul pe spectacole, Ministerul Economiei si Finantelor, Ministerul Culturii si Centrul National al Cinematografiei elaboreaza urmatoarele norme:
    1. Agentii economici, persoane fizice si juridice, care organizeaza, cu plata, spectacole, manifestari artistice sau sportive, activitati artistice si distractive organizate de videoteci si discoteci sunt obligati ca pentru sumele incasate de la spectatori sa emita bilete de intrare care, in prealabil, sa fie inregistrate la organele fiscale pe raza carora au loc spectacolele.
    2. Biletele pentru intrarea la spectacole vor fi formate din doua parti, si anume: marca de control si biletul de intrare.
    Atat pe marca de control, cat si pe biletul de intrare, vor fi tiparite urmatoarele date:
    - denumirea organizatorului;
    - seria;
    - data spectacolului;
    - categoria locurilor (loja, stal, balcon, tribuna, peluza etc.);
    - tariful de intrare.
    Pe fiecare parte din bilet se va imprima denumirea corespunzatoare: "marca de control" si "bilet de intrare".
    Partea denumita "bilet de intrare" va purta mentiunea "Biletul se va pastra pentru control".
    3. Biletele se vor brosa in carnete. Carnetele de bilete se numeroteaza in ordine simpla anuala, incepand cu nr. 1, indiferent de categoria locurilor si tariful de intrare.
    Pe copertile fiecarui carnet de bilete se vor tipari urmatoarele:
    a) pe coperta din fata:
    Organul fiscal (circumscriptia, administratia financiara, directia generala a finantelor publice, dupa caz) inregistrat sub nr. .......... din .......... contine .......... bilete a .......... lei, de la seria ............... la seria ........... .
                      Inspector (semnatura)
                           Stampila

    b) pe coperta din spate:
    Acest carnet cu nr. de inregistrare .......... contine .......... bilete a cate ......... lei, in valoare totala de lei .......... .
                      Inspector,
                 Data ..................

    Copertile carnetelor de bilete vandute constituie acte justificative pentru gestiunea biletelor de intrare si vor fi pastrate in arhiva organizatorului de spectacole pana la prescrierea termenului de plata a impozitului pe spectacole.
    4. Tiparirea si procurarea biletelor de intrare la spectacole si manifestari artistice, precum si la activitatile organizate de videoteci si discoteci si competitiile sportive, se vor face dupa cum urmeaza:
    a) Teatrele, institutiile muzicale, folclorice, ansamblurilor artistice profesioniste, Circul de Stat, "Romstar" si alte unitati specializate din subordinea Ministerului Culturii, Radioteleviziunea Romana, institutiile de invatamant de toate gradele, unitatile specializate din reteaua comerciala a Ministerului Comertului si Turismului care organizeaza activitati de videoteca, discoteca, spectacole etc. isi asigura biletele de intrare la spectacole prin comenzi directe la Directia pentru presa, publicitate si tiparituri Bucuresti, care lanseaza comenzi de tiparire catre poligrafii.
    Caminele culturale, cluburile, casele de cultura, centrele judetene pentru conservarea si valorificarea traditiei si creatiei populare, precum si scolile de arta si meserii isi vor procura biletele de intrare la spectacole prin inspectoratele de cultura judetene si al municipiului Bucuresti, care vor transmite comenzile de tiparire la Directia pentru presa, publicitate si tiparituri Bucuresti.
    b) Uniunile, asociatiile, ligile si societatile cu profil cultural-artistic, infiintate in conditiile legii, agentii economici particulari cu activitati de natura celor prevazute la lit. a), alte persoane fizice si juridice autorizate, inclusiv interpretii individuali sau grupurile de interpreti cu specificitate distincta, constituite din papusari, marionetisti, artisti de circ, isi procura biletele prin comenzi proprii de tiparire la societatile comerciale poligrafice.
    c) Pentru spectacole cinematografice, biletele de intrare se procura prin comenzi directe de tiparire la Regia Autonoma a Distribuirii si Exploatarii Filmelor "Romaniafilm" Bucuresti, care transmite comenzile respective la Directia pentru presa, publicitate si tiparituri Bucuresti.
    d) Organizatorii de competitii sportive procura biletele prin comenzi proprii de tiparire inaintate direct la societatile comerciale poligrafice.
    5. Tiparirea si procurarea biletelor de spectacole in alte conditii decat cele prevazute la pct. 4 din prezentele norme constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 la 5.000 lei.
    6. Organizatorii de spectacole sunt obligati sa tina evidenta biletelor procurate, a celor inregistrate, a biletelor vandute si a celor ramase in stoc sau distruse, potrivit prezentelor norme.
    7. Inregistrarea carnetelor se face pe baza cererii scrise a organizatorului de spectacole, intocmita dupa modelul din anexa nr. 1 la prezentele norme. La cerere se anexeaza delegatia persoanei insarcinate cu prezentarea biletelor pentru inregistrare.
    Biletele care nu au fost tiparite in conditiile prevazute la pct. 4 din prezentele norme nu vor fi primite pentru inregistrare si, ca urmare, nu vor fi date spre vanzare.
    8. Biletele nevandute din carnetele inregistrate, precum si carnetele de bilete inregistrate si ramase nevandute, in situatia in care nu mai pot fi utilizate in continuare, se anuleaza, prin aplicarea unei stampile sau inscrierea cu cerneala a cuvantului "ANULAT" si se pastreaza pana la distrugere.
    Concomitent cu verificarea deconturilor de impozit pe spectacole de catre organele fiscale, acestea vor proceda si la distrugerea carnetelor de bilete inregistrate si nevandute si care nu mai pot fi utilizate.
    Cu ocazia distrugerii carnetelor de bilete se intocmeste un proces-verbal, dupa modelul din anexa nr. 2.
    9. Organizatorii de spectacole sunt obligati sa pastreze, pe toata durata desfasurarii spectacolului, toate marcile de control de la biletele vandute spectatorilor care au intrat la spectacolul respectiv si sa le prezinte la cerere organelor de control.
    La spectacolele cinematografice, distrugerea marcilor de control se va face zilnic, dupa ultimul spectacol sau in dimineata zilei urmatoare, inainte de inceperea primului spectacol.
    10. Agentii economici, persoane fizice si juridice, care au ca activitate autorizata organizarea de spectacole, au obligatia sa tina evidenta biletelor in "Registru pentru evidenta biletelor de intrare" conform modelului din anexa nr. 3.
    Registrele pentru evidenta biletelor vor fi numerotate, snuruite si vizate de organele fiscale.
    11. Organele fiscale au obligatia de a verifica la sediul organizatorilor de spectacole, precum si la locul de desfasurare a acestora, respectarea prevederilor prezentelor norme.
    12. Gestionarea biletelor de intrare la spectacole se face in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.
    13. Biletele actuale detinute de organizatorii de spectacole, precum si cele ramase in stoc la sfarsitul anului pot fi folosite in continuare, pana la epuizare, cu respectarea dispozitiilor privitoare la inregistrare si evidenta.
    14. Organele fiscale au obligatia de a tine evidenta biletelor de spectacole inregistrate in "Registrul pentru evidenta biletelor de spectacole", conform modelului din anexa nr. 4.
    In registru se deschide cate o partida pentru fiecare organizator de spectacole.

                   Ministrul economiei
                   si finantelor,
                   George Danielescu

                   Ministrul culturii,
                   Ludovic Spiess

                   Ministrul bugetului,
                   veniturilor statului
                   si controlului financiar,
                   Florian Bercea

                   Presedintele Centrului
                   National
                   al Cinematografiei,
                   Dan Pita


    ANEXA 1

    ORGANIZATORUL DE SPECTACOLE ............
    Sediul .............
    Telefonul ...............
    Nr. de inregistrare a actului de infiintare
    sau a autorizatiei de functionare ...............

                        Catre
                    Circumscriptia fiscala (oras)
            Administratia financiara (municipii si sectoarele
                          municipiului Bucuresti)
                    Directia generala a finantelor publice,
                          dupa caz,
                           CERERE
de inregistrare a biletelor de spectacole

    In conformitate cu prevederile art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 679/1991, va rugam sa inregistrati biletele de intrare la spectacole, prevazute in tabelul de mai jos:
---------------------------------------------------------------
Natura, nr.                                     Seria biletelor
si data        Nr. de bilete  Pretul  Valoarea  de la .........
actului de                    unitar            pana la .......
cumparare a
biletelor
---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------
  TOTAL
---------------------------------------------------------------
    Aceste bilete ne sunt necesare pentru spectacolele de (felul spectacolului)
.............. pe care le organizam in (localitatea) .............., sediul
(locul desfasurarii spectacolului) ..................., in perioada (in data
de) ................. .

          Organizatorul de spectacole,                 Contabil sef,

    S-au inregistrat .......... bilete, in valoare totala de lei .......... .
                                       Organul fiscal
                                       Semnatura ..............

    Cererea se intocmeste in doua exemplare, din care unul ramane la organul fiscal, iar celalalt exemplar, purtand numarul de inregistrare la organul fiscal, stampila si semnatura celui care a vizat biletele, se ridica de persoana care a prezentat cererea de inregistrare a biletelor de spectacole.

    ANEXA 2

                        PROCES-VERBAL


    Astazi ............. la sediul (organizatorului de spectacole) ............. din .............. sediul .............., subsemnatul ........................, inspector la administratia financiara (circumscriptia) ....................., in prezenta d-lui director (organizator) .................. si a d-lui gestionar ............... am procedat la distrugerea biletelor neutilizabile si a carnetelor de bilete inregistrate si nevandute, dupa cum urmeaza:
                       a) Bilete neutilizabile
--------------------------------------------------------------
Seria biletelor    Nr. de bilete      Pretul unitar   Valoarea
de la .........
pana la .......
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
  TOTAL
--------------------------------------------------------------
                               b) Carnete de bilete
    S-au distrus urmatoarele carnete de bilete inregistrate si nevandute de la
nr. ........... la nr. ............................... .
    Acest proces-verbal s-a intocmit in ....... exemplare, din care unul pentru
organul fiscal, iar ............... la organizator.

 Inspector ..................     Director .................
                                  (organizator)
                                  Gestionar ................

    ANEXA 3

    ORGANIZATORUL DE SPECTACOLE
    ...........................


                        REGISTRU
      pentru evidenta biletelor de intrare la spectacole
                        PARTEA I
         Evidenta biletelor cumparate in anul .........
---------------------------------------------------------------
 Unitatea
 de la care                     Nr. total       Seria biletelor
 s-au cumparat    Nr. si data   al biletelor    de la .........
 biletele          facturii     cumparate       pana la .......
---------------------------------------------------------------
    1                 2             3                4
---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------
  TOTAL
---------------------------------------------------------------
                      PARTEA a II-a
    Evidenta biletelor inregistrate la organul fiscal in anul .....
---------------------------------------------------------------
  Nr. si data  Seria biletelor   Nr. total    Pretul
inregistrarii  de la .........  al biletelor  unitar  Valoarea
               pana la .......
--------------------------------------------------------------
       1             2              3           4     5 (4 x 3)
--------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------
  TOTAL
--------------------------------------------------------------
                    PARTEA a III-a
        Evidenta biletelor vandute in anul .........
--------------------------------------------------------------
                    Seria
                    biletelor
                    vandute       Nr.
Nr.  Locul si data  de la ......  biletelor  Pretul  Valoarea
crt. spectacolului  pana la ....  vandute    unitar
--------------------------------------------------------------
0          1           2            3          4    5 (4 X 3)
--------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------
  TOTAL
--------------------------------------------------------------

    ANEXA 4

    ORGANIZATORUL DE SPECTACOLE...........
    Obiectul (teatru, circ, film etc.) .............
    Adresa .........................
    Telefonul ......................

                              REGISTRU
pentru evidenta biletelor de spectacole inregistrate in anul .....
----------------------------------------------------------------
        Data
     inregistrarii                            Bilete
     -------------               -------------------------------
Nr.                Nr. si data   Seria           Pretul
crt. luna  ziua    cererii de    de la ...       unitar Valoarea
                   inregistrare  pana la...  Nr.

----------------------------------------------------------------
0      1     2           3         4          5     6   7 (5 x 6)
----------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------
  TOTAL
                                                               
SmartCity5

COMENTARII la Norma 2303/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 2303 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu