Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.746 din 02.10.2013

privind modificarea şi completarea, după caz, a denumirii, descrierii tehnice şi/sau adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Administraţia Naţională „Apele Române“ - administraţiile bazinale de apă Banat, Crişuri, Dobrogea-Litoral şi Someş-Tisa, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 625 din 08 octombrie 2013SmartCity1

În temeiulart. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă modificarea şi completarea, după caz, a denumirii, descrierii tehnice şi/sau adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Administraţia Naţională „Apele Române“ - administraţiile bazinale de apă Banat, Crişuri, Dobrogea-Litoral şi Someş-Tisa, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară. Articolul 2Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice, Anne-Rose-Marie Jugănaru, secretar de stat Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură, Lucia Ana Varga Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Administraţia Naţională „Apele Române“ - administraţiile bazinale de apă Banat, Crişuri, Dobrogea-Litoral şi Someş- Tisa, pentru care se modifică şi se completează, după caz, denumirea, descrierea tehnică şi/sau adresa ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 163354444 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice
2. Ordonator secundar de credite RO 24326056 Administraţia Naţională „Apele Române“
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Nr. crt. Nr. MF Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Adresa Anul PIF Valoarea de inventar (lei)
1 63935 8.03.03 Lacul Techirghiol lac natural liman maritim, St = 12.567.088 mp, S_C1-Baraj_Biruinţa = 3.166 mp, S_C2-Baraj_Valea_Izvoarelor = 3.634 mp, S_C3-Baraj_Valea_Gospodăriei = 3.483 mp, CF nr. 106806, UAT Techirghiol Ţara: România; judeţul Constanţa; oraşul Techirghiol; nr.: -; DA Dobrogea 1998 12.681.703
2 64022 8.17.02 Acumulare Sălăţig S totală = 532.991 mp, S_lac = 520.799 mp, S_albie_minoră = 9.292 mp, S_drum = 2.900 mp, S_C1-baraj = 11.860 mp, S_C2-constr_exploatare = 26 mp, S_C3-deversor = 1.857 mp, S_C4-golire_fund = 246 mp, S_C5-C9-borne = 5 mp, S_C10-C13-foraje_piezometrice = 4 mp, CF nr. 50188, UAT Sălăţig Ţara: România; judeţul Sălaj; com. Sălăţig; -; nr.: -; Sălăţig 1998 1.234.476
3 64217 8.17.03 Baraj atenuare Cristur St = 1.062.792 mp, S_C1-dig_de_pământ_dalat = 8207 mp, CF nr. 50153, UAT Buduslău Ţara: România; judeţul: Bihor; com. Buduslău; -; nr.: -; Bihor 1975 351.263
Nr. crt. Nr. MF Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Adresa Anul PIF Valoarea de inventar (lei)
4 64219 8.17.02 Baraj şi acumulare Miersig Stotală = 48.217 mp, S_lac_de_acumulare = 39.945 mp, S_zonă_de_protecţie = 8.272 mp, S_C1-baraj_din_pământ_şi_canal_deversor_ dalat = 1.148 mp, CF nr. 51196, UAT Husasău de Tinca Ţara: România; judeţul: Bihor; com. Husasău de Tinca; sat Miersig; -; nr.: -; Bihor 1965 30.027
5 64227 8.17.03 Baraj Tăuţ St = 2.691.510 mp, S_C1-bazin_colectare = 7.005 mp, S_C2-canal_deversor = 1.069 mp, S_C3-taluz_aval = 30.766 mp, S_C4-canal_golire_fund = 756 mp, S_C5-casa_de_pompe = 17 mp, S_C6-canal_colectare = 1.029 mp, S_C7-coronament_baraj = 4.669 mp, S_C8-deversor_lateral = 204 mp, S_C9-taluz_amonte = 4.315 mp, S_C10-pasarela_acces = 59 mp, S_C11-deversor_central_turn = 46 mp, S_C12-taluz_amonte = 17.250 mp, S_C13-dig_coada_lac = 1.118 mp, S_C14-golire_fund = 169 mp, S_C15-golire_fund = 171 mp, CF nr. 300900, UAT Tăuţ Ţara: România; judeţul: Arad; com. Tăuţ; -; nr.: -; Arad 1970 6.392.377
6 64860 8.28.01 Canton Berveni St = 1.956 mp, Sconstr_C1-canton = 117 mp, Sdesf_C1-canton = 117 mp, clădire tip P, CF nr. 101343, UAT Berveni Ţara: România; judeţul: Satu Mare; com. Berveni; Str. Fabricii nr. 205; Satu Mare 1998 763
7 64862 8.28.01 Canton Corod St = 6.212 mp, Sconstr_C1-canton = 105 mp, Sdesf_C1-canton = 105 mp, clădire tip P, CF nr. 100633, UAT Culciu Ţara: România; judeţul: Satu Mare; com. Culciu; sat Corod; Str. Corod nr. 212; Satu Mare 1998 377
8 64866 8.28.01 Canton Hrip St = 2.394 mp, Sconstr_C1-canton = 74 mp, Sdesf_C1-canton = 74 mp, clădire tip P, CF nr. 101438, UAT Păuleşti Ţara: România; judeţul: Satu Mare; com. Păuleşti; sat Hrip; Strada Principală nr. 113; Satu Mare 1998 118
9 64872 8.28.01 Canton Satu Mare St = 6.200 mp, Sconstr_C1-canton = 85 mp, Sdesf_C1-canton = 85 mp, Sconstr_C3-magazie = 57 mp, Sdesf_C3-magazie = 57 mp, clădire tip P, CF nr. 162752, UAT Satu Mare Ţara: România; judeţul: Satu Mare; MRJ Satu Mare; Diana nr. 44; DAST 1998 27.483
10 64873 8.28.01 Canton Supuru de Jos St = 1.995 mp, Sconstr_C1-canton = 101 mp, Sdesf_C1-canton = 202 mp, clădire tip P+1, CF nr. 100628, UAT Supur Ţara: România; judeţul: Satu Mare; com. Supur; sat Supuru de Jos; Str. Morii nr. 10; Satu Mare 1998 125.788
11 64874 8.28.01 Canton Turulung St = 2.216 mp, Sconstr_C1-canton = 88 mp, S desf_C1-canton = 88 mp, Sconstr_C2-magazie = 82 mp, Sdesf_C2-magazie = 82 mp, Sconstr_C3-grajd = 41 mp, Sdesf_C3-grajd = 41 mp, clădire tip P, CF nr. 100602, UAT Turulung Ţara: România; judeţul: Satu Mare; com. Turulung; Str. Principală nr. 259; Satu Mare 1998 466
12 64876 8.28.01 Canton Viile Satu Mare St = 4.337 mp, Sconstr_C1-canton = 93 mp, Sdesf_C1-canton = 93 mp, clădire tip P, CF nr. 101203, UAT Viile Satu Mare Ţara: România; judeţul: Satu Mare; com. Viile Satu Mare; -; nr.: -; Satu Mare 1998 30.511
Nr. crt. Nr. MF Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Adresa Anul PIF Valoarea de inventar (lei)
13 64877 8.28.01 Canton Căpleni Interior St = 3.918 mp, Sconstr_C1-canton = 81 mp , Sdesf_C1-canton = 81 mp, clădire tip P, CF nr. 100393, UAT Căpleni Ţara: România; judeţul: Satu Mare; com. Căpleni; Str. Câmpului nr. 367; Satu Mare 1998 13.237
14 64880 8.28.01 Canton sistem Satu Mare St = 6.200 mp, Sconstr_C2-sediu_Sistem_SM = 96 mp, S desf_C2-sediu_Sistem_SM = 192 mp, clădire tip P+1, CF nr. 162752, UAT Satu Mare Ţara: România; judeţul: Satu Mare; MRJ Satu Mare; str. Diana nr. 44 1998 62.494
15 64971 8.28.01 Canton Moraviţa --sediu sector St = 1.302 mp, Sconstr_C1-canton = 82 mp, Sdesf_C1-canton = 82 mp, Sconstr_C2-anexă = 77 mp, Sdesf_C2-anexă = 77 mp, Sconstr_C3- antenă = 5 mp, clădire tip P, CF nr. 400057, UAT Moraviţa Ţara: România; judeţul: Timiş; com. Moraviţa; -; nr.: -; DAB 1984 145.316
16 65065 8.28.01 Canton Sf. Gheorghe St = 910 mp, Sconstr_C1-canton = 100 mp, Sdesf_C1-canton = 200 mp, clădire tip P+1, Sconstr_C2-birouri_magazie = 70 mp, Sdesf_C2-birouri_magazie = 70 mp, CF nr. 30163, UAT Sfântu Gheorghe Ţara: România; judeţul: Tulcea; com. Sfântu Gheorghe; -; nr.: -; Tulcea 1998 104.526
17 65066 8.28.01 Canton Dunavăţ St = 1.200 mp, Sconstr_C1-canton = 87 mp, Sdesf_C1-canton = 87 mp, Sconstr_C2- remiză = 96 mp, Sdesf_C2-remiză = 96 mp, Sconstr_C3-anexă = 7 mp, Sdesf_C3-anexă = 7 mp, clădire tip P, CF nr. 31143, UAT Murighiol Ţara: România; judeţul: Tulcea; com. Murighiol; sat Dunavăţu de Jos; -; nr.: -; Tulcea 1998 78.000
18 65067 8.28.01 Canton Sulina St = 820 mp, Sconstr_C1-canton = 74 mp, Sdesf_C1-canton = 178 mp, clădire tip P+1+M, Sconstr_C2-birouri_magazie = 87 mp, Sdesf_C2-birouri_magazie = 87 mp, Sconstr_C3-magazie = 12 mp, Sdesf_C3-magazie = 12 mp, CF nr. 30393, UAT Sulina Ţara: România; judeţul: Tulcea; oraşul Sulina; Str. I-a nr. 78; Tulcea 1998 80.000
19 65068 8.28.01 Canton km 37 St = 4.330 mp, Sconstr_C1-canton = 110 mp, Sdesf_C1-canton = 110 mp, clădire tip P, CF nr. 30580, UAT Luncaviţa Ţara: România; judeţul: Tulcea; com. Luncaviţa; -; nr.: -; Tulcea 1998 35.000
20 65069 8.28.01 Canton km 30 St = 3.250 mp, Sconstr_C1-canton = 85 mp, Sdesf_C1-canton = 85 mp, Sconstr_C2- remiză = 80 mp, Sdesf_C2-remiză = 80 mp, clădire tip P, CF nr. 30080, UAT Grindu Ţara: România; judeţul: Tulcea; com. Grindu; -; nr.: -; Tulcea 1998 50.000
21 65078 8.28.01 Canton I.C. Brătianu St = 3.400 mp, Sconstr_C1-dormitoare = 93 mp, Sdesf_C1-dormitoare = 93 mp, Sconstr_C2-magazie = 70 mp, Sdesf_C2-magazie = 70 mp, clădire tip P, CF nr. 30146, UAT I.C. Brătianu Ţara: România; judeţul: Tulcea; com. I. C. Brătianu; -; nr.: -; Tulcea 1998 50.000
22 65079 8.28.01 Canton Grindu St = 1.254 mp, Sconstr_C1-canton = 83 mp, Sdesf_C1-canton = 166 mp, clădire tip P+1, Sconstr_C2-remiză = 69 mp, Sdesf_C2-remiză = 69 mp, CF nr. 30079, UAT Grindu Ţara: România; judeţul: Tulcea; com. Grindu; -; nr.: -; Tulcea 1998 70.000
23 65201 8.28.01 Canton Abrămuţ St = 12.018 mp, Sconstr_C1-clădire_administrativă = 68 mp, Sdesf_C1-clădire_administrativă = 68 mp, Sconstr_C2-magazie = 40 mp, Sdesf_C2-magazie = 40 mp, Sconstr_C3-pivniţă = 21 mp, Sdesf_C3-pivniţă = 21 mp, clădire tip P, CF nr. 50317, UAT Abrămuţ Ţara: România; judeţul: Bihor; com. Abrămuţ; -; nr.: -; Bihor 1998 6.000
Nr. crt. Nr. MF Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Adresa Anul PIF Valoarea de inventar (lei)
24 65362 8.28.01 Sediu formaţie Tulcea St = 1.671 mp, Sconstr_C1-canton = 181 mp, Sdesf_C1-canton = 181 mp, Sconstr_C2-magazie = 112 mp, Sdesf_C2-magazie = 112 mp, Sconstr_C3-atelier = 64 mp, Sdesf_C3-atelier = 64 mp, Sconstr_C4-antenă_radio = 8 mp, Sconstr_C5- transformator = 9 mp, clădire CF nr. 34923, UAT Tulcea Ţara: România; judeţul: Tulcea; MRJ Tulcea; Str. Păcii nr. 158 C 1998 15.842
25 65364 8.28.01 Sediu formaţie Măcin St = 1.487 mp, Sconstr_C1-canton = 129 mp, Sdesf_C1-canton = 129 mp, Sconstr_C2- anexă = 17 mp, Sdesf_C2-anexă = 17 mp, Sconstr_C3-anexă = 69 mp, Sdesf_C3-anexă = 69 mp, clădire tip P, CF nr. 30927, UAT Măcin Ţara: România; judeţul: Tulcea; oraşul Măcin; Str. Eternităţii nr. 31 1998 31.650
26 65369 8.28.01 Sediu formaţie Babadag St = 3.704 mp, Sconstr_C1-clădire_administrativă = 123 mp, Sdesf_C1-clădire_administrativă = 123 mp, Sconstr_C2-anexă = 9 mp, Sdesf_C2- anexă = 9 mp, Sconstr_C3-anexă = 2 mp, Sdesf_C3-anexă = 2 mp, clădire tip P, CF nr. 30471, UAT Babadag Ţara: România; judeţul: Tulcea; oraş Babadag; Str. Republicii nr. 9 1998 52.750


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 746/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 746 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu