Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.746 din 02.10.2013

privind modificarea şi completarea, după caz, a denumirii, descrierii tehnice şi/sau adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Administraţia Naţională „Apele Române“ - administraţiile bazinale de apă Banat, Crişuri, Dobrogea-Litoral şi Someş-Tisa, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 625 din 08 octombrie 2013SmartCity1

În temeiulart. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă modificarea şi completarea, după caz, a denumirii, descrierii tehnice şi/sau adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Administraţia Naţională „Apele Române“ - administraţiile bazinale de apă Banat, Crişuri, Dobrogea-Litoral şi Someş-Tisa, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară. Articolul 2Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice, Anne-Rose-Marie Jugănaru, secretar de stat Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură, Lucia Ana Varga Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Administraţia Naţională „Apele Române“ - administraţiile bazinale de apă Banat, Crişuri, Dobrogea-Litoral şi Someş- Tisa, pentru care se modifică şi se completează, după caz, denumirea, descrierea tehnică şi/sau adresa ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 163354444 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice
2. Ordonator secundar de credite RO 24326056 Administraţia Naţională „Apele Române“
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Nr. crt. Nr. MF Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Adresa Anul PIF Valoarea de inventar (lei)
1 63935 8.03.03 Lacul Techirghiol lac natural liman maritim, St = 12.567.088 mp, S_C1-Baraj_Biruinţa = 3.166 mp, S_C2-Baraj_Valea_Izvoarelor = 3.634 mp, S_C3-Baraj_Valea_Gospodăriei = 3.483 mp, CF nr. 106806, UAT Techirghiol Ţara: România; judeţul Constanţa; oraşul Techirghiol; nr.: -; DA Dobrogea 1998 12.681.703
2 64022 8.17.02 Acumulare Sălăţig S totală = 532.991 mp, S_lac = 520.799 mp, S_albie_minoră = 9.292 mp, S_drum = 2.900 mp, S_C1-baraj = 11.860 mp, S_C2-constr_exploatare = 26 mp, S_C3-deversor = 1.857 mp, S_C4-golire_fund = 246 mp, S_C5-C9-borne = 5 mp, S_C10-C13-foraje_piezometrice = 4 mp, CF nr. 50188, UAT Sălăţig Ţara: România; judeţul Sălaj; com. Sălăţig; -; nr.: -; Sălăţig 1998 1.234.476
3 64217 8.17.03 Baraj atenuare Cristur St = 1.062.792 mp, S_C1-dig_de_pământ_dalat = 8207 mp, CF nr. 50153, UAT Buduslău Ţara: România; judeţul: Bihor; com. Buduslău; -; nr.: -; Bihor 1975 351.263
Nr. crt. Nr. MF Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Adresa Anul PIF Valoarea de inventar (lei)
4 64219 8.17.02 Baraj şi acumulare Miersig Stotală = 48.217 mp, S_lac_de_acumulare = 39.945 mp, S_zonă_de_protecţie = 8.272 mp, S_C1-baraj_din_pământ_şi_canal_deversor_ dalat = 1.148 mp, CF nr. 51196, UAT Husasău de Tinca Ţara: România; judeţul: Bihor; com. Husasău de Tinca; sat Miersig; -; nr.: -; Bihor 1965 30.027
5 64227 8.17.03 Baraj Tăuţ St = 2.691.510 mp, S_C1-bazin_colectare = 7.005 mp, S_C2-canal_deversor = 1.069 mp, S_C3-taluz_aval = 30.766 mp, S_C4-canal_golire_fund = 756 mp, S_C5-casa_de_pompe = 17 mp, S_C6-canal_colectare = 1.029 mp, S_C7-coronament_baraj = 4.669 mp, S_C8-deversor_lateral = 204 mp, S_C9-taluz_amonte = 4.315 mp, S_C10-pasarela_acces = 59 mp, S_C11-deversor_central_turn = 46 mp, S_C12-taluz_amonte = 17.250 mp, S_C13-dig_coada_lac = 1.118 mp, S_C14-golire_fund = 169 mp, S_C15-golire_fund = 171 mp, CF nr. 300900, UAT Tăuţ Ţara: România; judeţul: Arad; com. Tăuţ; -; nr.: -; Arad 1970 6.392.377
6 64860 8.28.01 Canton Berveni St = 1.956 mp, Sconstr_C1-canton = 117 mp, Sdesf_C1-canton = 117 mp, clădire tip P, CF nr. 101343, UAT Berveni Ţara: România; judeţul: Satu Mare; com. Berveni; Str. Fabricii nr. 205; Satu Mare 1998 763
7 64862 8.28.01 Canton Corod St = 6.212 mp, Sconstr_C1-canton = 105 mp, Sdesf_C1-canton = 105 mp, clădire tip P, CF nr. 100633, UAT Culciu Ţara: România; judeţul: Satu Mare; com. Culciu; sat Corod; Str. Corod nr. 212; Satu Mare 1998 377
8 64866 8.28.01 Canton Hrip St = 2.394 mp, Sconstr_C1-canton = 74 mp, Sdesf_C1-canton = 74 mp, clădire tip P, CF nr. 101438, UAT Păuleşti Ţara: România; judeţul: Satu Mare; com. Păuleşti; sat Hrip; Strada Principală nr. 113; Satu Mare 1998 118
9 64872 8.28.01 Canton Satu Mare St = 6.200 mp, Sconstr_C1-canton = 85 mp, Sdesf_C1-canton = 85 mp, Sconstr_C3-magazie = 57 mp, Sdesf_C3-magazie = 57 mp, clădire tip P, CF nr. 162752, UAT Satu Mare Ţara: România; judeţul: Satu Mare; MRJ Satu Mare; Diana nr. 44; DAST 1998 27.483
10 64873 8.28.01 Canton Supuru de Jos St = 1.995 mp, Sconstr_C1-canton = 101 mp, Sdesf_C1-canton = 202 mp, clădire tip P+1, CF nr. 100628, UAT Supur Ţara: România; judeţul: Satu Mare; com. Supur; sat Supuru de Jos; Str. Morii nr. 10; Satu Mare 1998 125.788
11 64874 8.28.01 Canton Turulung St = 2.216 mp, Sconstr_C1-canton = 88 mp, S desf_C1-canton = 88 mp, Sconstr_C2-magazie = 82 mp, Sdesf_C2-magazie = 82 mp, Sconstr_C3-grajd = 41 mp, Sdesf_C3-grajd = 41 mp, clădire tip P, CF nr. 100602, UAT Turulung Ţara: România; judeţul: Satu Mare; com. Turulung; Str. Principală nr. 259; Satu Mare 1998 466
12 64876 8.28.01 Canton Viile Satu Mare St = 4.337 mp, Sconstr_C1-canton = 93 mp, Sdesf_C1-canton = 93 mp, clădire tip P, CF nr. 101203, UAT Viile Satu Mare Ţara: România; judeţul: Satu Mare; com. Viile Satu Mare; -; nr.: -; Satu Mare 1998 30.511
Nr. crt. Nr. MF Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Adresa Anul PIF Valoarea de inventar (lei)
13 64877 8.28.01 Canton Căpleni Interior St = 3.918 mp, Sconstr_C1-canton = 81 mp , Sdesf_C1-canton = 81 mp, clădire tip P, CF nr. 100393, UAT Căpleni Ţara: România; judeţul: Satu Mare; com. Căpleni; Str. Câmpului nr. 367; Satu Mare 1998 13.237
14 64880 8.28.01 Canton sistem Satu Mare St = 6.200 mp, Sconstr_C2-sediu_Sistem_SM = 96 mp, S desf_C2-sediu_Sistem_SM = 192 mp, clădire tip P+1, CF nr. 162752, UAT Satu Mare Ţara: România; judeţul: Satu Mare; MRJ Satu Mare; str. Diana nr. 44 1998 62.494
15 64971 8.28.01 Canton Moraviţa --sediu sector St = 1.302 mp, Sconstr_C1-canton = 82 mp, Sdesf_C1-canton = 82 mp, Sconstr_C2-anexă = 77 mp, Sdesf_C2-anexă = 77 mp, Sconstr_C3- antenă = 5 mp, clădire tip P, CF nr. 400057, UAT Moraviţa Ţara: România; judeţul: Timiş; com. Moraviţa; -; nr.: -; DAB 1984 145.316
16 65065 8.28.01 Canton Sf. Gheorghe St = 910 mp, Sconstr_C1-canton = 100 mp, Sdesf_C1-canton = 200 mp, clădire tip P+1, Sconstr_C2-birouri_magazie = 70 mp, Sdesf_C2-birouri_magazie = 70 mp, CF nr. 30163, UAT Sfântu Gheorghe Ţara: România; judeţul: Tulcea; com. Sfântu Gheorghe; -; nr.: -; Tulcea 1998 104.526
17 65066 8.28.01 Canton Dunavăţ St = 1.200 mp, Sconstr_C1-canton = 87 mp, Sdesf_C1-canton = 87 mp, Sconstr_C2- remiză = 96 mp, Sdesf_C2-remiză = 96 mp, Sconstr_C3-anexă = 7 mp, Sdesf_C3-anexă = 7 mp, clădire tip P, CF nr. 31143, UAT Murighiol Ţara: România; judeţul: Tulcea; com. Murighiol; sat Dunavăţu de Jos; -; nr.: -; Tulcea 1998 78.000
18 65067 8.28.01 Canton Sulina St = 820 mp, Sconstr_C1-canton = 74 mp, Sdesf_C1-canton = 178 mp, clădire tip P+1+M, Sconstr_C2-birouri_magazie = 87 mp, Sdesf_C2-birouri_magazie = 87 mp, Sconstr_C3-magazie = 12 mp, Sdesf_C3-magazie = 12 mp, CF nr. 30393, UAT Sulina Ţara: România; judeţul: Tulcea; oraşul Sulina; Str. I-a nr. 78; Tulcea 1998 80.000
19 65068 8.28.01 Canton km 37 St = 4.330 mp, Sconstr_C1-canton = 110 mp, Sdesf_C1-canton = 110 mp, clădire tip P, CF nr. 30580, UAT Luncaviţa Ţara: România; judeţul: Tulcea; com. Luncaviţa; -; nr.: -; Tulcea 1998 35.000
20 65069 8.28.01 Canton km 30 St = 3.250 mp, Sconstr_C1-canton = 85 mp, Sdesf_C1-canton = 85 mp, Sconstr_C2- remiză = 80 mp, Sdesf_C2-remiză = 80 mp, clădire tip P, CF nr. 30080, UAT Grindu Ţara: România; judeţul: Tulcea; com. Grindu; -; nr.: -; Tulcea 1998 50.000
21 65078 8.28.01 Canton I.C. Brătianu St = 3.400 mp, Sconstr_C1-dormitoare = 93 mp, Sdesf_C1-dormitoare = 93 mp, Sconstr_C2-magazie = 70 mp, Sdesf_C2-magazie = 70 mp, clădire tip P, CF nr. 30146, UAT I.C. Brătianu Ţara: România; judeţul: Tulcea; com. I. C. Brătianu; -; nr.: -; Tulcea 1998 50.000
22 65079 8.28.01 Canton Grindu St = 1.254 mp, Sconstr_C1-canton = 83 mp, Sdesf_C1-canton = 166 mp, clădire tip P+1, Sconstr_C2-remiză = 69 mp, Sdesf_C2-remiză = 69 mp, CF nr. 30079, UAT Grindu Ţara: România; judeţul: Tulcea; com. Grindu; -; nr.: -; Tulcea 1998 70.000
23 65201 8.28.01 Canton Abrămuţ St = 12.018 mp, Sconstr_C1-clădire_administrativă = 68 mp, Sdesf_C1-clădire_administrativă = 68 mp, Sconstr_C2-magazie = 40 mp, Sdesf_C2-magazie = 40 mp, Sconstr_C3-pivniţă = 21 mp, Sdesf_C3-pivniţă = 21 mp, clădire tip P, CF nr. 50317, UAT Abrămuţ Ţara: România; judeţul: Bihor; com. Abrămuţ; -; nr.: -; Bihor 1998 6.000
Nr. crt. Nr. MF Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Adresa Anul PIF Valoarea de inventar (lei)
24 65362 8.28.01 Sediu formaţie Tulcea St = 1.671 mp, Sconstr_C1-canton = 181 mp, Sdesf_C1-canton = 181 mp, Sconstr_C2-magazie = 112 mp, Sdesf_C2-magazie = 112 mp, Sconstr_C3-atelier = 64 mp, Sdesf_C3-atelier = 64 mp, Sconstr_C4-antenă_radio = 8 mp, Sconstr_C5- transformator = 9 mp, clădire CF nr. 34923, UAT Tulcea Ţara: România; judeţul: Tulcea; MRJ Tulcea; Str. Păcii nr. 158 C 1998 15.842
25 65364 8.28.01 Sediu formaţie Măcin St = 1.487 mp, Sconstr_C1-canton = 129 mp, Sdesf_C1-canton = 129 mp, Sconstr_C2- anexă = 17 mp, Sdesf_C2-anexă = 17 mp, Sconstr_C3-anexă = 69 mp, Sdesf_C3-anexă = 69 mp, clădire tip P, CF nr. 30927, UAT Măcin Ţara: România; judeţul: Tulcea; oraşul Măcin; Str. Eternităţii nr. 31 1998 31.650
26 65369 8.28.01 Sediu formaţie Babadag St = 3.704 mp, Sconstr_C1-clădire_administrativă = 123 mp, Sdesf_C1-clădire_administrativă = 123 mp, Sconstr_C2-anexă = 9 mp, Sdesf_C2- anexă = 9 mp, Sconstr_C3-anexă = 2 mp, Sdesf_C3-anexă = 2 mp, clădire tip P, CF nr. 30471, UAT Babadag Ţara: România; judeţul: Tulcea; oraş Babadag; Str. Republicii nr. 9 1998 52.750


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 746/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 746 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu