E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 746 din  3 iulie 2003

privind organizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 493 din  8 iulie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 2 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Guvernul este autoritatea publica a puterii executive care asigura realizarea politicii interne si externe a Romaniei si exercita conducerea generala a administratiei publice.
    Art. 2
    (1) Primul-ministru are in coordonare:
    a) Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii, institutie publica cu personalitate juridica, aflata in subordinea Guvernului, finantata integral din venituri proprii;
    b) Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Serviciilor de Gospodarie Comunala, institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii;
    c) Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, institutie publica cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii;
    d) Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale, institutie publica cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii;
    e) Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, institutie de interes public, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului;
    f) Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, care se finanteaza prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
    g) Administratia Nationala a Rezervelor de Stat, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului;
    h) Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului;
    i) Agentia Romana pentru Investitii Straine, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului;
    j) Agentia Nationala pentru Sport, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantata prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
    k) Agentia pentru Strategii Guvernamentale, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantata prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
    l) Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantata prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
    m) Corpul de Control al Guvernului, institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Autoritatii Nationale de Control;
    n) Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii;
    o) Comisia Nationala de Prognoza, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantata prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
    p) Institutul National de Statistica, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
    r) Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului;
    s) Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului.
    (2) Potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, activitatile institutiilor si organelor de specialitate ale administratiei publice centrale prevazute la alin. (1) pot fi trecute, prin decizie a primului-ministru, in coordonarea ministrilor sau ministrilor delegati.
    Art. 3
    Aparatul de lucru al Guvernului este organizat si functioneaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2003.
    Art. 4
    In cadrul aparatului de lucru al Guvernului functioneaza:
    a) aparatul de lucru al primului-ministru;
    b) Secretariatul General al Guvernului;
    c) Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul, structura cu personalitate juridica, finantat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
    d) Departamentul pentru Analiza Institutionala si Sociala;
    e) Departamentul pentru Relatii Interetnice;
    f) Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni;
    g) Departamentul Purtatorului de Cuvant al Guvernului si Relatii cu Presa.
    Art. 5
    (1) Aparatul de lucru al primului-ministru este structura organizatorica fara personalitate juridica, alcatuita din:
    a) corpul de consilieri ai primului-ministru;
    b) compartimentul pentru monitorizarea marilor programe de interes national cuprinse in Programul de guvernare;
    c) aparatul tehnic al corpului de consilieri;
    d) cabinetul primului-ministru;
    e) cancelaria primului-ministru;
    f) compartimentul cu probleme speciale;
    g) compartimentul documente secrete;
    h) compartimentul care asigura protocolul primului-ministru.
    (2) Activitatea corpului de consilieri si a aparatului tehnic al acestuia este coordonata de unul dintre consilieri, desemnat prin decizie a primului-ministru.
    (3) Pe langa aparatul de lucru al primului-ministru isi desfasoara activitatea Comisia antisaracie si promovare a incluziunii sociale - CASPIS, al carei secretariat tehnic este asigurat de Agentia pentru Strategii Guvernamentale.
    (4) Atributiile si organizarea interna ale fiecarei structuri din aparatul de lucru al primului-ministru se stabilesc prin decizie a acestuia.
    (5) Personalului incadrat in aparatul de lucru al primului-ministru nu i se aplica prevederile legii privind statutul functionarilor publici.
    Art. 6
    Secretariatul General al Guvernului asigura derularea operatiunilor tehnice aferente actelor de guvernare si rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice si tehnice ale activitatii Guvernului, precum si reprezentarea Guvernului in fata instantelor judecatoresti.
    Art. 7
    (1) Secretariatul General al Guvernului este condus de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, ajutat de unul sau mai multi secretari de stat si subsecretari de stat, numiti prin decizie a primului-ministru.
    (2) Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului asigura coordonarea Departamentului pentru Relatii Interetnice.
    (3) In exercitarea atributiilor ce ii revin ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului emite ordine si instructiuni.
    Art. 8
    (1) Secretariatul General al Guvernului executa operatiunile financiare privind fondurile transferate in bugetul propriu, potrivit legilor anuale ale bugetului de stat, destinate realizarii actiunilor initiate de structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului si aprobate prin hotarari ale Guvernului. Eliberarea fondurilor catre destinatarul acestor actiuni se face de Secretariatul General al Guvernului, pe baza fundamentarilor privind legalitatea, oportunitatea si necesitatea acestora, elaborate de structurile nominalizate in legile anuale ale bugetului de stat.
    (2) Raspunderea privind utilizarea si justificarea fondurilor prevazute la alin. (1) pe destinatiile aprobate prin hotarari ale Guvernului revine fiecarei structuri care are calitatea de destinatar al respectivelor fonduri.
    Art. 9
    (1) Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul este structura cu personalitate juridica, condusa de ministrul delegat pentru relatia cu Parlamentul, finantata prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
    (2) Atributiile, organizarea si functionarea Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    Art. 10
    (1) Departamentele prevazute la art. 4 lit. d) - g) sunt structuri organizatorice fara personalitate juridica si fara unitati in subordine, subordonate primului-ministru, si au rol de coordonare si sinteza in domenii de interes general, in conformitate cu atributiile Guvernului.
    (2) Infiintarea, atributiile si modul de functionare ale departamentelor prevazute la art. 4 se aproba prin hotarare a Guvernului.
    (3) Departamentele prevazute la art. 4 lit. d) - g) sunt conduse de cate un secretar de stat, care nu are calitatea de ordonator de credite, ajutat de unul sau mai multi subsecretari de stat, potrivit actului normativ de organizare si functionare.
    (4) Secretarul de stat si, dupa caz, subsecretarii de stat care asigura conducerea departamentelor prevazute la art. 4 lit. d) - g) sunt numiti prin decizie a primului-ministru.
    (5) In exercitarea atributiilor care le revin conducatorii departamentelor prevazute la art. 4 lit. d) - g) emit ordine cu caracter individual.
    (6) Departamentele prevazute la art. 4 lit. d) - g) au capacitatea de a sta in fata instantelor judecatoresti in cauzele al caror obiect este legat de activitatea proprie.
    Art. 11
    (1) Numarul maxim de posturi in aparatul de lucru al Guvernului este de 370, inclusiv demnitarii, posturile aferente cabinetului primului-ministru si cabinetului ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, din care 16 posturi sunt preluate din reducerea numarului de posturi rezultata in urma reorganizarii fostului Minister al Muncii si Solidaritatii Sociale.
    (2) In numarul de posturi prevazut la alin. (1) nu este inclus numarul de posturi al Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul.
    (3) Statele de functii, precum si numarul maxim de posturi ale fiecarei structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, cu exceptia Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul, se stabilesc prin decizie a primului-ministru, cu incadrarea in numarul maxim de posturi prevazut la alin. (1).
    Art. 12
    Personalul din cadrul aparatului de lucru al Guvernului este salarizat potrivit legii.
    Art. 13
    Structura organizatorica a aparatului de lucru al Guvernului si institutiile si organele de specialitate ale administratiei publice centrale aflate in coordonarea primului-ministru sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 14
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 765/2002 privind organizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 554 din 29 iulie 2002, iar prevederile art. 4 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 705/2002 privind constituirea, organizarea si functionarea Comisiei antisaracie si promovare a incluziunii sociale - CASPIS, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 509 din 15 iulie 2002, se modifica in mod corespunzator.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul pentru coordonarea
                         Secretariatului General al Guvernului,
                         Petru Serban Mihailescu

                         Ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    Structura organizatorica a aparatului de lucru al Guvernului si institutiile si organele de specialitate ale administratiei publice centrale aflate in coordonarea primului-ministru

                                                                _______________
                                                               |Agentia        |
                                                               |Nationala      |
                                                            ...|pentru Resurse |
                                                            :  |Minerale       |
                                                            :  |_______________|
                                                            :   _______________
                                                            :  |Agentia Romana |
                                                            :  |pentru         |
                                                            :..|Investitii     |
          ____________________     _________________        :  |Straine        |
         |Aparatul de lucru al|   |                 |       :  |_______________|
         |primului-ministru   |___| PRIMUL-MINISTRU |.......:   _______________
         |____________________|   |_________________|       :  |Agentia        |
                                    |  |                    :..|Nationala      |
 _______________                    |  |  _______________   :  |pentru Sport   |
|Departamentul  |   ________________|  | |Autoritatea    |  :  |_______________|
|pentru Analiza |  |                   | |Nationala de   |  :   _______________
|Institutionala |__|                   | |Reglementare   |..:  |Agentia pentru |
|si Sociala     |  |  ______________   | |in Comunicatii |  :..|Strategii      |
|_______________|  | |Secretariatul |  | |_______________|  :  |Guvernamentale |
 _______________   | |General al    |__|  _______________   :  |_______________|
|Departamentul  |  | |Guvernului    |  | |Autoritatea    |  :   _______________
|pentru Romanii |__| |______________|  | |Nationala de   |  :  |Agentia pentru |
|de Pretutindeni|  |  ______________   | |Reglementare   |..:  |Intreprinderi  |
|_______________|  | |Departamentul |  | |in Domeniul    |  :  |Mici si        |
 _______________   | |pentru Relatia|__| |Serviciilor    |  :..|Mijlocii si    |
|Departamentul  |  | |cu Parlamentul|    |de Gospodarie  |  :  |Cooperatie     |
|pentru Relatii |__| |______________|    |Comunala       |  :  |_______________|
|Interetnice    |  |                     |_______________|  :   _______________
|_______________|  |                      _______________   :  |Corpul de      |
 _______________   |                     |Autoritatea    |  :..|Control al     |
|Departamentul  |  |                     |Nationala de   |  :  |Guvernului     |
|Purtatorului de|  |                     |Reglementare   |..:  |_______________|
|Cuvant al      |  |                     |in Domeniul    |  :   _______________
|Guvernului si  |__|                     |Energiei       |  :  |Comisia        |
|Relatii cu     |                        |_______________|  :  |Nationala      |
|Presa          |                         _______________   :..|pentru         |
|_______________|                        |Autoritatea    |  :  |Controlul      |
                                         |Nationala de   |  :  |Activitatilor  |
                                         |Reglementare   |  :  |Nucleare       |
                                         |in Domeniul    |..:  |_______________|
                                         |Gazelor        |  :   _______________
                                         |Naturale       |  :  |Comisia        |
                                         |_______________|  :..|Nationala de   |
                                          _______________   :  |Prognoza       |
                                         |Autoritatea    |  :  |_______________|
                                         |pentru         |  :   _______________
                                         |Privatizare si |  :  |Institutul     |
                                         |Administrarea  |..:  |National de    |
                                         |Participatiilor|  :..|Statistica     |
                                         |Statului       |  :  |_______________|
                                         |_______________|  :   _______________
                                          _______________   :  |Oficiul        |
                                         |Autoritatea    |  :  |National de    |
                                         |Nationala      |  :  |Prevenire si   |
                                         |pentru         |..:  |Combatere a    |
                                         |Protectia      |  :..|Spalarii       |
                                         |Consumatorilor |  :  |Banilor        |
                                         |_______________|  :  |_______________|
                                          _______________   :   _______________
                                         |Administratia  |  :  |Oficiul de     |
                                         |Nationala a    |  :  |Stat pentru    |
                                         |Rezervelor de  |..:  |Inventii si    |
                                         |Stat           |  :..|Marci          |
                                         |_______________|     |_______________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 746/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 746 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 746/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu