E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 746 din  3 iulie 2003

privind organizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 493 din  8 iulie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 2 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Guvernul este autoritatea publica a puterii executive care asigura realizarea politicii interne si externe a Romaniei si exercita conducerea generala a administratiei publice.
    Art. 2
    (1) Primul-ministru are in coordonare:
    a) Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii, institutie publica cu personalitate juridica, aflata in subordinea Guvernului, finantata integral din venituri proprii;
    b) Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Serviciilor de Gospodarie Comunala, institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii;
    c) Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, institutie publica cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii;
    d) Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale, institutie publica cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii;
    e) Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, institutie de interes public, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului;
    f) Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, care se finanteaza prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
    g) Administratia Nationala a Rezervelor de Stat, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului;
    h) Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului;
    i) Agentia Romana pentru Investitii Straine, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului;
    j) Agentia Nationala pentru Sport, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantata prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
    k) Agentia pentru Strategii Guvernamentale, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantata prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
    l) Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantata prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
    m) Corpul de Control al Guvernului, institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Autoritatii Nationale de Control;
    n) Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii;
    o) Comisia Nationala de Prognoza, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantata prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
    p) Institutul National de Statistica, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
    r) Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului;
    s) Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului.
    (2) Potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, activitatile institutiilor si organelor de specialitate ale administratiei publice centrale prevazute la alin. (1) pot fi trecute, prin decizie a primului-ministru, in coordonarea ministrilor sau ministrilor delegati.
    Art. 3
    Aparatul de lucru al Guvernului este organizat si functioneaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2003.
    Art. 4
    In cadrul aparatului de lucru al Guvernului functioneaza:
    a) aparatul de lucru al primului-ministru;
    b) Secretariatul General al Guvernului;
    c) Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul, structura cu personalitate juridica, finantat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
    d) Departamentul pentru Analiza Institutionala si Sociala;
    e) Departamentul pentru Relatii Interetnice;
    f) Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni;
    g) Departamentul Purtatorului de Cuvant al Guvernului si Relatii cu Presa.
    Art. 5
    (1) Aparatul de lucru al primului-ministru este structura organizatorica fara personalitate juridica, alcatuita din:
    a) corpul de consilieri ai primului-ministru;
    b) compartimentul pentru monitorizarea marilor programe de interes national cuprinse in Programul de guvernare;
    c) aparatul tehnic al corpului de consilieri;
    d) cabinetul primului-ministru;
    e) cancelaria primului-ministru;
    f) compartimentul cu probleme speciale;
    g) compartimentul documente secrete;
    h) compartimentul care asigura protocolul primului-ministru.
    (2) Activitatea corpului de consilieri si a aparatului tehnic al acestuia este coordonata de unul dintre consilieri, desemnat prin decizie a primului-ministru.
    (3) Pe langa aparatul de lucru al primului-ministru isi desfasoara activitatea Comisia antisaracie si promovare a incluziunii sociale - CASPIS, al carei secretariat tehnic este asigurat de Agentia pentru Strategii Guvernamentale.
    (4) Atributiile si organizarea interna ale fiecarei structuri din aparatul de lucru al primului-ministru se stabilesc prin decizie a acestuia.
    (5) Personalului incadrat in aparatul de lucru al primului-ministru nu i se aplica prevederile legii privind statutul functionarilor publici.
    Art. 6
    Secretariatul General al Guvernului asigura derularea operatiunilor tehnice aferente actelor de guvernare si rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice si tehnice ale activitatii Guvernului, precum si reprezentarea Guvernului in fata instantelor judecatoresti.
    Art. 7
    (1) Secretariatul General al Guvernului este condus de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, ajutat de unul sau mai multi secretari de stat si subsecretari de stat, numiti prin decizie a primului-ministru.
    (2) Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului asigura coordonarea Departamentului pentru Relatii Interetnice.
    (3) In exercitarea atributiilor ce ii revin ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului emite ordine si instructiuni.
    Art. 8
    (1) Secretariatul General al Guvernului executa operatiunile financiare privind fondurile transferate in bugetul propriu, potrivit legilor anuale ale bugetului de stat, destinate realizarii actiunilor initiate de structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului si aprobate prin hotarari ale Guvernului. Eliberarea fondurilor catre destinatarul acestor actiuni se face de Secretariatul General al Guvernului, pe baza fundamentarilor privind legalitatea, oportunitatea si necesitatea acestora, elaborate de structurile nominalizate in legile anuale ale bugetului de stat.
    (2) Raspunderea privind utilizarea si justificarea fondurilor prevazute la alin. (1) pe destinatiile aprobate prin hotarari ale Guvernului revine fiecarei structuri care are calitatea de destinatar al respectivelor fonduri.
    Art. 9
    (1) Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul este structura cu personalitate juridica, condusa de ministrul delegat pentru relatia cu Parlamentul, finantata prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
    (2) Atributiile, organizarea si functionarea Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    Art. 10
    (1) Departamentele prevazute la art. 4 lit. d) - g) sunt structuri organizatorice fara personalitate juridica si fara unitati in subordine, subordonate primului-ministru, si au rol de coordonare si sinteza in domenii de interes general, in conformitate cu atributiile Guvernului.
    (2) Infiintarea, atributiile si modul de functionare ale departamentelor prevazute la art. 4 se aproba prin hotarare a Guvernului.
    (3) Departamentele prevazute la art. 4 lit. d) - g) sunt conduse de cate un secretar de stat, care nu are calitatea de ordonator de credite, ajutat de unul sau mai multi subsecretari de stat, potrivit actului normativ de organizare si functionare.
    (4) Secretarul de stat si, dupa caz, subsecretarii de stat care asigura conducerea departamentelor prevazute la art. 4 lit. d) - g) sunt numiti prin decizie a primului-ministru.
    (5) In exercitarea atributiilor care le revin conducatorii departamentelor prevazute la art. 4 lit. d) - g) emit ordine cu caracter individual.
    (6) Departamentele prevazute la art. 4 lit. d) - g) au capacitatea de a sta in fata instantelor judecatoresti in cauzele al caror obiect este legat de activitatea proprie.
    Art. 11
    (1) Numarul maxim de posturi in aparatul de lucru al Guvernului este de 370, inclusiv demnitarii, posturile aferente cabinetului primului-ministru si cabinetului ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, din care 16 posturi sunt preluate din reducerea numarului de posturi rezultata in urma reorganizarii fostului Minister al Muncii si Solidaritatii Sociale.
    (2) In numarul de posturi prevazut la alin. (1) nu este inclus numarul de posturi al Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul.
    (3) Statele de functii, precum si numarul maxim de posturi ale fiecarei structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, cu exceptia Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul, se stabilesc prin decizie a primului-ministru, cu incadrarea in numarul maxim de posturi prevazut la alin. (1).
    Art. 12
    Personalul din cadrul aparatului de lucru al Guvernului este salarizat potrivit legii.
    Art. 13
    Structura organizatorica a aparatului de lucru al Guvernului si institutiile si organele de specialitate ale administratiei publice centrale aflate in coordonarea primului-ministru sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 14
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 765/2002 privind organizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 554 din 29 iulie 2002, iar prevederile art. 4 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 705/2002 privind constituirea, organizarea si functionarea Comisiei antisaracie si promovare a incluziunii sociale - CASPIS, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 509 din 15 iulie 2002, se modifica in mod corespunzator.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul pentru coordonarea
                         Secretariatului General al Guvernului,
                         Petru Serban Mihailescu

                         Ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    Structura organizatorica a aparatului de lucru al Guvernului si institutiile si organele de specialitate ale administratiei publice centrale aflate in coordonarea primului-ministru

                                                                _______________
                                                               |Agentia        |
                                                               |Nationala      |
                                                            ...|pentru Resurse |
                                                            :  |Minerale       |
                                                            :  |_______________|
                                                            :   _______________
                                                            :  |Agentia Romana |
                                                            :  |pentru         |
                                                            :..|Investitii     |
          ____________________     _________________        :  |Straine        |
         |Aparatul de lucru al|   |                 |       :  |_______________|
         |primului-ministru   |___| PRIMUL-MINISTRU |.......:   _______________
         |____________________|   |_________________|       :  |Agentia        |
                                    |  |                    :..|Nationala      |
 _______________                    |  |  _______________   :  |pentru Sport   |
|Departamentul  |   ________________|  | |Autoritatea    |  :  |_______________|
|pentru Analiza |  |                   | |Nationala de   |  :   _______________
|Institutionala |__|                   | |Reglementare   |..:  |Agentia pentru |
|si Sociala     |  |  ______________   | |in Comunicatii |  :..|Strategii      |
|_______________|  | |Secretariatul |  | |_______________|  :  |Guvernamentale |
 _______________   | |General al    |__|  _______________   :  |_______________|
|Departamentul  |  | |Guvernului    |  | |Autoritatea    |  :   _______________
|pentru Romanii |__| |______________|  | |Nationala de   |  :  |Agentia pentru |
|de Pretutindeni|  |  ______________   | |Reglementare   |..:  |Intreprinderi  |
|_______________|  | |Departamentul |  | |in Domeniul    |  :  |Mici si        |
 _______________   | |pentru Relatia|__| |Serviciilor    |  :..|Mijlocii si    |
|Departamentul  |  | |cu Parlamentul|    |de Gospodarie  |  :  |Cooperatie     |
|pentru Relatii |__| |______________|    |Comunala       |  :  |_______________|
|Interetnice    |  |                     |_______________|  :   _______________
|_______________|  |                      _______________   :  |Corpul de      |
 _______________   |                     |Autoritatea    |  :..|Control al     |
|Departamentul  |  |                     |Nationala de   |  :  |Guvernului     |
|Purtatorului de|  |                     |Reglementare   |..:  |_______________|
|Cuvant al      |  |                     |in Domeniul    |  :   _______________
|Guvernului si  |__|                     |Energiei       |  :  |Comisia        |
|Relatii cu     |                        |_______________|  :  |Nationala      |
|Presa          |                         _______________   :..|pentru         |
|_______________|                        |Autoritatea    |  :  |Controlul      |
                                         |Nationala de   |  :  |Activitatilor  |
                                         |Reglementare   |  :  |Nucleare       |
                                         |in Domeniul    |..:  |_______________|
                                         |Gazelor        |  :   _______________
                                         |Naturale       |  :  |Comisia        |
                                         |_______________|  :..|Nationala de   |
                                          _______________   :  |Prognoza       |
                                         |Autoritatea    |  :  |_______________|
                                         |pentru         |  :   _______________
                                         |Privatizare si |  :  |Institutul     |
                                         |Administrarea  |..:  |National de    |
                                         |Participatiilor|  :..|Statistica     |
                                         |Statului       |  :  |_______________|
                                         |_______________|  :   _______________
                                          _______________   :  |Oficiul        |
                                         |Autoritatea    |  :  |National de    |
                                         |Nationala      |  :  |Prevenire si   |
                                         |pentru         |..:  |Combatere a    |
                                         |Protectia      |  :..|Spalarii       |
                                         |Consumatorilor |  :  |Banilor        |
                                         |_______________|  :  |_______________|
                                          _______________   :   _______________
                                         |Administratia  |  :  |Oficiul de     |
                                         |Nationala a    |  :  |Stat pentru    |
                                         |Rezervelor de  |..:  |Inventii si    |
                                         |Stat           |  :..|Marci          |
                                         |_______________|     |_______________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 746/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 746 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 746/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu