E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 746 din  3 iulie 2003

privind organizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 493 din  8 iulie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 2 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Guvernul este autoritatea publica a puterii executive care asigura realizarea politicii interne si externe a Romaniei si exercita conducerea generala a administratiei publice.
    Art. 2
    (1) Primul-ministru are in coordonare:
    a) Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii, institutie publica cu personalitate juridica, aflata in subordinea Guvernului, finantata integral din venituri proprii;
    b) Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Serviciilor de Gospodarie Comunala, institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii;
    c) Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, institutie publica cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii;
    d) Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale, institutie publica cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii;
    e) Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, institutie de interes public, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului;
    f) Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, care se finanteaza prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
    g) Administratia Nationala a Rezervelor de Stat, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului;
    h) Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului;
    i) Agentia Romana pentru Investitii Straine, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului;
    j) Agentia Nationala pentru Sport, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantata prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
    k) Agentia pentru Strategii Guvernamentale, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantata prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
    l) Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantata prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
    m) Corpul de Control al Guvernului, institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Autoritatii Nationale de Control;
    n) Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii;
    o) Comisia Nationala de Prognoza, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantata prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
    p) Institutul National de Statistica, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
    r) Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului;
    s) Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului.
    (2) Potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, activitatile institutiilor si organelor de specialitate ale administratiei publice centrale prevazute la alin. (1) pot fi trecute, prin decizie a primului-ministru, in coordonarea ministrilor sau ministrilor delegati.
    Art. 3
    Aparatul de lucru al Guvernului este organizat si functioneaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2003.
    Art. 4
    In cadrul aparatului de lucru al Guvernului functioneaza:
    a) aparatul de lucru al primului-ministru;
    b) Secretariatul General al Guvernului;
    c) Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul, structura cu personalitate juridica, finantat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
    d) Departamentul pentru Analiza Institutionala si Sociala;
    e) Departamentul pentru Relatii Interetnice;
    f) Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni;
    g) Departamentul Purtatorului de Cuvant al Guvernului si Relatii cu Presa.
    Art. 5
    (1) Aparatul de lucru al primului-ministru este structura organizatorica fara personalitate juridica, alcatuita din:
    a) corpul de consilieri ai primului-ministru;
    b) compartimentul pentru monitorizarea marilor programe de interes national cuprinse in Programul de guvernare;
    c) aparatul tehnic al corpului de consilieri;
    d) cabinetul primului-ministru;
    e) cancelaria primului-ministru;
    f) compartimentul cu probleme speciale;
    g) compartimentul documente secrete;
    h) compartimentul care asigura protocolul primului-ministru.
    (2) Activitatea corpului de consilieri si a aparatului tehnic al acestuia este coordonata de unul dintre consilieri, desemnat prin decizie a primului-ministru.
    (3) Pe langa aparatul de lucru al primului-ministru isi desfasoara activitatea Comisia antisaracie si promovare a incluziunii sociale - CASPIS, al carei secretariat tehnic este asigurat de Agentia pentru Strategii Guvernamentale.
    (4) Atributiile si organizarea interna ale fiecarei structuri din aparatul de lucru al primului-ministru se stabilesc prin decizie a acestuia.
    (5) Personalului incadrat in aparatul de lucru al primului-ministru nu i se aplica prevederile legii privind statutul functionarilor publici.
    Art. 6
    Secretariatul General al Guvernului asigura derularea operatiunilor tehnice aferente actelor de guvernare si rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice si tehnice ale activitatii Guvernului, precum si reprezentarea Guvernului in fata instantelor judecatoresti.
    Art. 7
    (1) Secretariatul General al Guvernului este condus de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, ajutat de unul sau mai multi secretari de stat si subsecretari de stat, numiti prin decizie a primului-ministru.
    (2) Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului asigura coordonarea Departamentului pentru Relatii Interetnice.
    (3) In exercitarea atributiilor ce ii revin ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului emite ordine si instructiuni.
    Art. 8
    (1) Secretariatul General al Guvernului executa operatiunile financiare privind fondurile transferate in bugetul propriu, potrivit legilor anuale ale bugetului de stat, destinate realizarii actiunilor initiate de structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului si aprobate prin hotarari ale Guvernului. Eliberarea fondurilor catre destinatarul acestor actiuni se face de Secretariatul General al Guvernului, pe baza fundamentarilor privind legalitatea, oportunitatea si necesitatea acestora, elaborate de structurile nominalizate in legile anuale ale bugetului de stat.
    (2) Raspunderea privind utilizarea si justificarea fondurilor prevazute la alin. (1) pe destinatiile aprobate prin hotarari ale Guvernului revine fiecarei structuri care are calitatea de destinatar al respectivelor fonduri.
    Art. 9
    (1) Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul este structura cu personalitate juridica, condusa de ministrul delegat pentru relatia cu Parlamentul, finantata prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
    (2) Atributiile, organizarea si functionarea Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    Art. 10
    (1) Departamentele prevazute la art. 4 lit. d) - g) sunt structuri organizatorice fara personalitate juridica si fara unitati in subordine, subordonate primului-ministru, si au rol de coordonare si sinteza in domenii de interes general, in conformitate cu atributiile Guvernului.
    (2) Infiintarea, atributiile si modul de functionare ale departamentelor prevazute la art. 4 se aproba prin hotarare a Guvernului.
    (3) Departamentele prevazute la art. 4 lit. d) - g) sunt conduse de cate un secretar de stat, care nu are calitatea de ordonator de credite, ajutat de unul sau mai multi subsecretari de stat, potrivit actului normativ de organizare si functionare.
    (4) Secretarul de stat si, dupa caz, subsecretarii de stat care asigura conducerea departamentelor prevazute la art. 4 lit. d) - g) sunt numiti prin decizie a primului-ministru.
    (5) In exercitarea atributiilor care le revin conducatorii departamentelor prevazute la art. 4 lit. d) - g) emit ordine cu caracter individual.
    (6) Departamentele prevazute la art. 4 lit. d) - g) au capacitatea de a sta in fata instantelor judecatoresti in cauzele al caror obiect este legat de activitatea proprie.
    Art. 11
    (1) Numarul maxim de posturi in aparatul de lucru al Guvernului este de 370, inclusiv demnitarii, posturile aferente cabinetului primului-ministru si cabinetului ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, din care 16 posturi sunt preluate din reducerea numarului de posturi rezultata in urma reorganizarii fostului Minister al Muncii si Solidaritatii Sociale.
    (2) In numarul de posturi prevazut la alin. (1) nu este inclus numarul de posturi al Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul.
    (3) Statele de functii, precum si numarul maxim de posturi ale fiecarei structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, cu exceptia Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul, se stabilesc prin decizie a primului-ministru, cu incadrarea in numarul maxim de posturi prevazut la alin. (1).
    Art. 12
    Personalul din cadrul aparatului de lucru al Guvernului este salarizat potrivit legii.
    Art. 13
    Structura organizatorica a aparatului de lucru al Guvernului si institutiile si organele de specialitate ale administratiei publice centrale aflate in coordonarea primului-ministru sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 14
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 765/2002 privind organizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 554 din 29 iulie 2002, iar prevederile art. 4 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 705/2002 privind constituirea, organizarea si functionarea Comisiei antisaracie si promovare a incluziunii sociale - CASPIS, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 509 din 15 iulie 2002, se modifica in mod corespunzator.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul pentru coordonarea
                         Secretariatului General al Guvernului,
                         Petru Serban Mihailescu

                         Ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    Structura organizatorica a aparatului de lucru al Guvernului si institutiile si organele de specialitate ale administratiei publice centrale aflate in coordonarea primului-ministru

                                                                _______________
                                                               |Agentia        |
                                                               |Nationala      |
                                                            ...|pentru Resurse |
                                                            :  |Minerale       |
                                                            :  |_______________|
                                                            :   _______________
                                                            :  |Agentia Romana |
                                                            :  |pentru         |
                                                            :..|Investitii     |
          ____________________     _________________        :  |Straine        |
         |Aparatul de lucru al|   |                 |       :  |_______________|
         |primului-ministru   |___| PRIMUL-MINISTRU |.......:   _______________
         |____________________|   |_________________|       :  |Agentia        |
                                    |  |                    :..|Nationala      |
 _______________                    |  |  _______________   :  |pentru Sport   |
|Departamentul  |   ________________|  | |Autoritatea    |  :  |_______________|
|pentru Analiza |  |                   | |Nationala de   |  :   _______________
|Institutionala |__|                   | |Reglementare   |..:  |Agentia pentru |
|si Sociala     |  |  ______________   | |in Comunicatii |  :..|Strategii      |
|_______________|  | |Secretariatul |  | |_______________|  :  |Guvernamentale |
 _______________   | |General al    |__|  _______________   :  |_______________|
|Departamentul  |  | |Guvernului    |  | |Autoritatea    |  :   _______________
|pentru Romanii |__| |______________|  | |Nationala de   |  :  |Agentia pentru |
|de Pretutindeni|  |  ______________   | |Reglementare   |..:  |Intreprinderi  |
|_______________|  | |Departamentul |  | |in Domeniul    |  :  |Mici si        |
 _______________   | |pentru Relatia|__| |Serviciilor    |  :..|Mijlocii si    |
|Departamentul  |  | |cu Parlamentul|    |de Gospodarie  |  :  |Cooperatie     |
|pentru Relatii |__| |______________|    |Comunala       |  :  |_______________|
|Interetnice    |  |                     |_______________|  :   _______________
|_______________|  |                      _______________   :  |Corpul de      |
 _______________   |                     |Autoritatea    |  :..|Control al     |
|Departamentul  |  |                     |Nationala de   |  :  |Guvernului     |
|Purtatorului de|  |                     |Reglementare   |..:  |_______________|
|Cuvant al      |  |                     |in Domeniul    |  :   _______________
|Guvernului si  |__|                     |Energiei       |  :  |Comisia        |
|Relatii cu     |                        |_______________|  :  |Nationala      |
|Presa          |                         _______________   :..|pentru         |
|_______________|                        |Autoritatea    |  :  |Controlul      |
                                         |Nationala de   |  :  |Activitatilor  |
                                         |Reglementare   |  :  |Nucleare       |
                                         |in Domeniul    |..:  |_______________|
                                         |Gazelor        |  :   _______________
                                         |Naturale       |  :  |Comisia        |
                                         |_______________|  :..|Nationala de   |
                                          _______________   :  |Prognoza       |
                                         |Autoritatea    |  :  |_______________|
                                         |pentru         |  :   _______________
                                         |Privatizare si |  :  |Institutul     |
                                         |Administrarea  |..:  |National de    |
                                         |Participatiilor|  :..|Statistica     |
                                         |Statului       |  :  |_______________|
                                         |_______________|  :   _______________
                                          _______________   :  |Oficiul        |
                                         |Autoritatea    |  :  |National de    |
                                         |Nationala      |  :  |Prevenire si   |
                                         |pentru         |..:  |Combatere a    |
                                         |Protectia      |  :..|Spalarii       |
                                         |Consumatorilor |  :  |Banilor        |
                                         |_______________|  :  |_______________|
                                          _______________   :   _______________
                                         |Administratia  |  :  |Oficiul de     |
                                         |Nationala a    |  :  |Stat pentru    |
                                         |Rezervelor de  |..:  |Inventii si    |
                                         |Stat           |  :..|Marci          |
                                         |_______________|     |_______________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 746/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 746 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 746/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu