E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 404 din 23 martie 2004

privind organizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 267 din 26 martie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Guvernul este autoritatea publica a puterii executive care asigura realizarea politicii interne si externe a tarii si exercita conducerea generala a administratiei publice.
    Art. 2
    Aparatul de lucru al Guvernului este organizat si functioneaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale.
    Art. 3
    In cadrul aparatului de lucru al Guvernului functioneaza:
    a) Cancelaria Primului-Ministru, structura cu personalitate juridica;
    b) Secretariatul General al Guvernului, structura cu personalitate juridica;
    c) Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul, structura cu personalitate juridica;
    d) Departamentul pentru Relatii Interetnice, structura fara personalitate juridica;
    e) Aparatul de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activitatilor din domeniile apararii nationale, integrarii europene si justitiei, structura fara personalitate juridica.
    Art. 4
    (1) Cancelaria Primului-Ministru este coordonata direct de primul-ministru.
    (2) Cancelaria Primului-Ministru este condusa de seful cancelariei, care are rang de ministru si calitatea de ordonator principal de credite.
    (3) Conducerea compartimentelor din cadrul Cancelariei Primului-Ministru se asigura, dupa caz, de personal cu functii de conducere sau de demnitari.
    (4) Personalului Cancelariei Primului-Ministru nu i se aplica prevederile legii privind statutul functionarilor publici, cu exceptia celui preluat potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/2004.
    (5) Organizarea si functionarea Cancelariei Primului-Ministru se aproba prin decizie a primului-ministru.
    Art. 5
    (1) Primul-ministru coordoneaza, in mod direct:
    a) Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, institutie publica cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii;
    b) Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale, institutie publica cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii;
    c) Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantat integral din venituri proprii;
    d) Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului;
    e) Administratia Nationala a Rezervelor de Stat, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului;
    f) Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului;
    g) Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului.
    (2) Primul-ministru coordoneaza, prin Cancelaria Primului-Ministru:
    a) Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii, institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantata integral din venituri proprii;
    b) Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala, institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii;
    c) Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii;
    d) Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, institutie de interes public, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantata integral din venituri proprii;
    e) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, institutie de specialitate a administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului;
    f) Agentia Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantata din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru;
    g) Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantat de la bugetul de stat; presedintele oficiului are calitatea de ordonator principal de credite;
    h) Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului;
    i) Agentia Romana pentru Investitii Straine, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului;
    j) Agentia Nationala pentru Sport, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului;
    k) Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului;
    l) Agentia Nucleara, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului;
    m) Autoritatea Nationala pentru Tineret, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului.
    Art. 6
    Secretariatul General al Guvernului asigura derularea operatiunilor tehnice aferente actelor de guvernare si rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice si tehnice ale activitatii Guvernului, precum si reprezentarea Guvernului in fata instantelor judecatoresti.
    Art. 7
    (1) Secretariatul General al Guvernului este condus de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, ajutat de unul sau mai multi secretari de stat si subsecretari de stat, numiti prin decizie a primului-ministru.
    (2) Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului asigura coordonarea Departamentului pentru Relatii Interetnice din structura aparatului de lucru al Guvernului, Agentiei pentru Strategii Guvernamentale, Comisiei Nationale de Prognoza si Institutului National de Statistica.
    (3) In exercitarea atributiilor ce ii revin ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului emite ordine si instructiuni.
    Art. 8
    (1) Secretariatul General al Guvernului executa operatiunile financiare privind fondurile transferate in bugetul propriu, potrivit legilor anuale ale bugetului de stat, destinate realizarii actiunilor initiate de structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului si aprobate prin hotarari ale Guvernului. Eliberarea fondurilor catre destinatarul acestor actiuni se face de Secretariatul General al Guvernului, pe baza fundamentarilor privind legalitatea, oportunitatea si necesitatea acestora, elaborate de structurile nominalizate in legile anuale ale bugetului de stat.
    (2) Raspunderea privind utilizarea si justificarea fondurilor prevazute la alin. (1) pe destinatiile aprobate prin hotarari ale Guvernului revine fiecarei structuri care are calitatea de destinatar al respectivelor fonduri.
    Art. 9
    (1) Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul este structura cu personalitate juridica, condusa de ministrul delegat pentru relatia cu Parlamentul, finantata prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
    (2) Atributiile, organizarea si functionarea Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    Art. 10
    (1) Departamentul pentru Relatii Interetnice este o structura fara personalitate juridica si fara unitati in subordine, in subordinea primului-ministru si in coordonarea ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.
    (2) Organizarea si functionarea Departamentului pentru Relatii Interetnice se aproba prin hotarare a Guvernului.
    (3) Departamentul pentru Relatii Interetnice este condus de un secretar de stat, care nu are calitatea de ordonator de credite, ajutat de unul sau mai multi subsecretari de stat, potrivit actului normativ de organizare si functionare.
    (4) Secretarul de stat si, dupa caz, subsecretarii de stat care asigura conducerea Departamentului pentru Relatii Interetnice sunt numiti prin decizie a primului-ministru.
    (5) In exercitarea atributiilor care ii revin conducatorul Departamentului pentru Relatii Interetnice emite ordine cu caracter individual.
    (6) Departamentul pentru Relatii Interetnice are capacitatea de a sta in fata instantelor judecatoresti in cauzele al caror obiect este legat de activitatea proprie.
    Art. 11
    (1) Numarul maxim de posturi in aparatul de lucru al Guvernului este de 547, inclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului primului-ministru, cabinetului ministrului de stat pentru coordonarea activitatilor din domeniile apararii nationale, integrarii europene si justitiei, cabinetului sefului Cancelariei Primului-Ministru, cabinetului ministrului delegat pentru controlul implementarii programelor cu finantare internationala si urmarirea aplicarii acquisului comunitar si cabinetului ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.
    (2) In numarul de posturi prevazut la alin. (1) sunt incluse si cele 272 de posturi aferente Cancelariei Primului-Ministru.
    (3) In numarul de posturi prevazut la alin. (1) nu este inclus numarul de posturi al Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul.
    (4) Statele de functii, precum si numarul maxim de posturi ale fiecarei structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, cu exceptia Cancelariei Primului-Ministru si Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul, se stabilesc prin decizie a primului-ministru, cu incadrarea in numarul maxim de posturi prevazut la alin. (1).
    Art. 12
    Personalul din cadrul aparatului de lucru al Guvernului este salarizat potrivit legii.
    Art. 13
    Structura organizatorica a aparatului de lucru al Guvernului si institutiile si organele de specialitate ale administratiei publice centrale aflate in coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 14
    Sumele prevazute in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 141/2004 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevazute la lit. a) - e) din anexa nr. 3/12/06 la Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 137 din 16 februarie 2004, alocate Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni pentru realizarea programelor, proiectelor si actiunilor prevazute la lit. c) din anexa nr. 3/12/06 la Legea nr. 507/2003, se transfera din bugetul Secretariatului General al Guvernului in bugetul Cancelariei Primului-Ministru.
    Art. 15
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga:
    a) Hotararea Guvernului nr. 746/2003 privind organizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 493 din 8 iulie 2003, cu modificarile ulterioare;
    b) Hotararea Guvernului nr. 750/2003 privind atributiile, organizarea si functionarea Departamentului pentru Analiza Institutionala si Sociala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 490 din 8 iulie 2003;
    c) Hotararea Guvernului nr. 751/2003 privind organizarea si functionarea Departamentului Purtatorului de Cuvant al Guvernului si Relatii cu Presa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 488 din 7 iulie 2003;
    d) Hotararea Guvernului nr. 766/2003 privind organizarea si functionarea Corpului de Control al Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 497 din 9 iulie 2003;
    e) Hotararea Guvernului nr. 799/2003 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 495 din 9 iulie 2003.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul pentru coordonarea
                         Secretariatului General al Guvernului,
                         Eugen Bejinariu

                         Seful Cancelariei Primului-Ministru,
                         Alin Teodorescu

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                         STRUCTURA ORGANIZATORICA
a aparatului de lucru al Guvernului si institutiile si organele de specialitate ale administratiei publice centrale aflate in coordonarea primului-ministru

                                 _________________
                                |                 |
                    ____________| PRIMUL-MINISTRU |............
                   |            |_________________|           :
                   |               :      |                   :
                   |               :      |                   :
                   |               :      |                   :
          _________|_________      :      |                   :
         |    Cancelaria     |     :      |                   :
         | Primului-Ministru |     :      |                   :
         |___________________|     :      |                   :
                   :               :      |                   :
                   :...............:      |                   :
 _______________   :   ______________     |   _____________   :
|Autoritatea    |  :  |Oficiul       |    |  |Secretariatul|  :
|Nationala de   |  :  |National de   |    |__|General al   |  :
|Reglementare   |  :  |Prevenire     |    |  |Guvernului   |  :   _____________
|in             |..:..|si Combatere  |    |  |_____________|  :  |Autoritatea  |
|Comunicatii    |  :  |a Spalarii    |    |                   :  |Nationala de |
|               |  :  |Banilor       |    |   _____________   :..|Reglementare |
|_______________|  :  |______________|    |  |Departamentul|  :  |in Domeniul  |
 _______________   :   ______________     |  |pentru       |  :  |Energiei     |
|Autoritatea    |  :  |Autoritatea   |    |__|Relatia cu   |  :  |_____________|
|Nationala de   |  :  |Nationala     |    |  |Parlamentul  |  :   _____________
|Reglementare   |  :  |pentru        |    |  |_____________|  :  |Autoritatea  |
|pentru         |  :  |Protectia     |    |                   :  |Nationala de |
|Serviciile     |..:..|Consumatorilor|    |   _____________   :  |Reglementare |
|Publice de     |  :  |              |    |  |Departamentul|  :..|in Domeniul  |
|Gospodarie     |  :  |              |    |  |pentru       |  :  |Gazelor      |
|Comunala       |  :  |              |    |__|Relatii      |  :  |Naturale     |
|_______________|  :  |______________|    |  |Interetnice  |  :  |_____________|
 _______________   :                      |  |_____________|  :   _____________
|Comisia        |  :   ______________     |                   :  |Oficiul de   |
|Nationala      |  :  |Agentia Romana|    |   _____________   :  |Stat pentru  |
|pentru         |  :..|pentru        |    |  |Aparatul de  |  :..|Inventii si  |
|Controlul      |..:  |Investitii    |    |  |lucru al     |  :  |Marci        |
|Activitatilor  |  :  |Straine       |    |  |ministrului  |  :  |_____________|
|Nucleare       |  :  |______________|    |  |de stat      |  :   _____________
|_______________|  :                      |  |pentru       |  :  |Agentia      |
 _______________   :   ______________     |  |coordonarea  |  :  |Nationala    |
|Autoritatea    |  :  |Agentia       |    |__|activitatilor|  :..|pentru       |
|pentru         |  :..|Nationala     |       |din domeniile|  :  |Resurse      |
|Privatizare si |  :  |pentru Sport  |       |apararii     |  :  |Minerale     |
|Administrarea  |..:  |______________|       |nationale,   |  :  |_____________|
|Participatiilor|  :                         |integrarii   |  :   _____________
|Statului       |  :   ______________        |europene si  |  :  |Administratia|
|_______________|  :  |Agentia       |       |justitiei    |  :  |Nationala a  |
 _______________   :  |Nationala     |       |_____________|  :..|Rezervelor de|
|Autoritatea    |  :  |pentru        |                        :  |Stat         |
|pentru         |  :..|Intreprinderi |                        :  |_____________|
|Valorificarea  |..:  |Mici si       |                        :   _____________
|Activelor      |  :  |Mijlocii si   |                        :  |Oficiul      |
|Bancare        |  :  |Cooperatie    |                        :  |Central de   |
|_______________|  :  |______________|                        :..|Stat pentru  |
 _______________   :                                          :  |Probleme     |
|Agentia        |  :   ______________                         :  |Speciale     |
|Veterinara     |  :  |Agentia       |                        :  |_____________|
|si pentru      |  :..|Nucleara      |                        :   _____________
|Siguranta      |..:  |______________|                        :  |Oficiul      |
|Alimentelor    |  :   ______________                         :  |Registrului  |
|_______________|  :  |Autoritatea   |                        :  |National al  |
                   :..|Nationala     |                        :..|Informatiilor|
                      |pentru Tineret|                           |Secrete de   |
                      |______________|                           |Stat         |
                                                                 |_____________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 404/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 404 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 404/2004
OUG 11 2004
privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale
Hotărârea 246 2004
pentru modificarea art. 11 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 746/2003 privind organizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului
Hotărârea 746 2003
privind organizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului
Hotărârea 750 2003
privind atributiile, organizarea si functionarea Departamentului pentru Analiza Institutionala si Sociala
Hotărârea 751 2003
privind organizarea si functionarea Departamentului Purtatorului de Cuvant al Guvernului si Relatii cu Presa
Hotărârea 766 2003
privind organizarea si functionarea Corpului de Control al Guvernului
Hotărârea 799 2003
privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu