E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 404 din 23 martie 2004

privind organizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 267 din 26 martie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Guvernul este autoritatea publica a puterii executive care asigura realizarea politicii interne si externe a tarii si exercita conducerea generala a administratiei publice.
    Art. 2
    Aparatul de lucru al Guvernului este organizat si functioneaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale.
    Art. 3
    In cadrul aparatului de lucru al Guvernului functioneaza:
    a) Cancelaria Primului-Ministru, structura cu personalitate juridica;
    b) Secretariatul General al Guvernului, structura cu personalitate juridica;
    c) Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul, structura cu personalitate juridica;
    d) Departamentul pentru Relatii Interetnice, structura fara personalitate juridica;
    e) Aparatul de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activitatilor din domeniile apararii nationale, integrarii europene si justitiei, structura fara personalitate juridica.
    Art. 4
    (1) Cancelaria Primului-Ministru este coordonata direct de primul-ministru.
    (2) Cancelaria Primului-Ministru este condusa de seful cancelariei, care are rang de ministru si calitatea de ordonator principal de credite.
    (3) Conducerea compartimentelor din cadrul Cancelariei Primului-Ministru se asigura, dupa caz, de personal cu functii de conducere sau de demnitari.
    (4) Personalului Cancelariei Primului-Ministru nu i se aplica prevederile legii privind statutul functionarilor publici, cu exceptia celui preluat potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/2004.
    (5) Organizarea si functionarea Cancelariei Primului-Ministru se aproba prin decizie a primului-ministru.
    Art. 5
    (1) Primul-ministru coordoneaza, in mod direct:
    a) Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, institutie publica cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii;
    b) Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale, institutie publica cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii;
    c) Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantat integral din venituri proprii;
    d) Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului;
    e) Administratia Nationala a Rezervelor de Stat, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului;
    f) Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului;
    g) Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului.
    (2) Primul-ministru coordoneaza, prin Cancelaria Primului-Ministru:
    a) Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii, institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantata integral din venituri proprii;
    b) Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala, institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii;
    c) Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii;
    d) Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, institutie de interes public, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantata integral din venituri proprii;
    e) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, institutie de specialitate a administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului;
    f) Agentia Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantata din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru;
    g) Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantat de la bugetul de stat; presedintele oficiului are calitatea de ordonator principal de credite;
    h) Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului;
    i) Agentia Romana pentru Investitii Straine, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului;
    j) Agentia Nationala pentru Sport, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului;
    k) Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului;
    l) Agentia Nucleara, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului;
    m) Autoritatea Nationala pentru Tineret, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului.
    Art. 6
    Secretariatul General al Guvernului asigura derularea operatiunilor tehnice aferente actelor de guvernare si rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice si tehnice ale activitatii Guvernului, precum si reprezentarea Guvernului in fata instantelor judecatoresti.
    Art. 7
    (1) Secretariatul General al Guvernului este condus de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, ajutat de unul sau mai multi secretari de stat si subsecretari de stat, numiti prin decizie a primului-ministru.
    (2) Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului asigura coordonarea Departamentului pentru Relatii Interetnice din structura aparatului de lucru al Guvernului, Agentiei pentru Strategii Guvernamentale, Comisiei Nationale de Prognoza si Institutului National de Statistica.
    (3) In exercitarea atributiilor ce ii revin ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului emite ordine si instructiuni.
    Art. 8
    (1) Secretariatul General al Guvernului executa operatiunile financiare privind fondurile transferate in bugetul propriu, potrivit legilor anuale ale bugetului de stat, destinate realizarii actiunilor initiate de structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului si aprobate prin hotarari ale Guvernului. Eliberarea fondurilor catre destinatarul acestor actiuni se face de Secretariatul General al Guvernului, pe baza fundamentarilor privind legalitatea, oportunitatea si necesitatea acestora, elaborate de structurile nominalizate in legile anuale ale bugetului de stat.
    (2) Raspunderea privind utilizarea si justificarea fondurilor prevazute la alin. (1) pe destinatiile aprobate prin hotarari ale Guvernului revine fiecarei structuri care are calitatea de destinatar al respectivelor fonduri.
    Art. 9
    (1) Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul este structura cu personalitate juridica, condusa de ministrul delegat pentru relatia cu Parlamentul, finantata prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
    (2) Atributiile, organizarea si functionarea Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    Art. 10
    (1) Departamentul pentru Relatii Interetnice este o structura fara personalitate juridica si fara unitati in subordine, in subordinea primului-ministru si in coordonarea ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.
    (2) Organizarea si functionarea Departamentului pentru Relatii Interetnice se aproba prin hotarare a Guvernului.
    (3) Departamentul pentru Relatii Interetnice este condus de un secretar de stat, care nu are calitatea de ordonator de credite, ajutat de unul sau mai multi subsecretari de stat, potrivit actului normativ de organizare si functionare.
    (4) Secretarul de stat si, dupa caz, subsecretarii de stat care asigura conducerea Departamentului pentru Relatii Interetnice sunt numiti prin decizie a primului-ministru.
    (5) In exercitarea atributiilor care ii revin conducatorul Departamentului pentru Relatii Interetnice emite ordine cu caracter individual.
    (6) Departamentul pentru Relatii Interetnice are capacitatea de a sta in fata instantelor judecatoresti in cauzele al caror obiect este legat de activitatea proprie.
    Art. 11
    (1) Numarul maxim de posturi in aparatul de lucru al Guvernului este de 547, inclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului primului-ministru, cabinetului ministrului de stat pentru coordonarea activitatilor din domeniile apararii nationale, integrarii europene si justitiei, cabinetului sefului Cancelariei Primului-Ministru, cabinetului ministrului delegat pentru controlul implementarii programelor cu finantare internationala si urmarirea aplicarii acquisului comunitar si cabinetului ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.
    (2) In numarul de posturi prevazut la alin. (1) sunt incluse si cele 272 de posturi aferente Cancelariei Primului-Ministru.
    (3) In numarul de posturi prevazut la alin. (1) nu este inclus numarul de posturi al Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul.
    (4) Statele de functii, precum si numarul maxim de posturi ale fiecarei structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, cu exceptia Cancelariei Primului-Ministru si Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul, se stabilesc prin decizie a primului-ministru, cu incadrarea in numarul maxim de posturi prevazut la alin. (1).
    Art. 12
    Personalul din cadrul aparatului de lucru al Guvernului este salarizat potrivit legii.
    Art. 13
    Structura organizatorica a aparatului de lucru al Guvernului si institutiile si organele de specialitate ale administratiei publice centrale aflate in coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 14
    Sumele prevazute in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 141/2004 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevazute la lit. a) - e) din anexa nr. 3/12/06 la Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 137 din 16 februarie 2004, alocate Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni pentru realizarea programelor, proiectelor si actiunilor prevazute la lit. c) din anexa nr. 3/12/06 la Legea nr. 507/2003, se transfera din bugetul Secretariatului General al Guvernului in bugetul Cancelariei Primului-Ministru.
    Art. 15
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga:
    a) Hotararea Guvernului nr. 746/2003 privind organizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 493 din 8 iulie 2003, cu modificarile ulterioare;
    b) Hotararea Guvernului nr. 750/2003 privind atributiile, organizarea si functionarea Departamentului pentru Analiza Institutionala si Sociala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 490 din 8 iulie 2003;
    c) Hotararea Guvernului nr. 751/2003 privind organizarea si functionarea Departamentului Purtatorului de Cuvant al Guvernului si Relatii cu Presa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 488 din 7 iulie 2003;
    d) Hotararea Guvernului nr. 766/2003 privind organizarea si functionarea Corpului de Control al Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 497 din 9 iulie 2003;
    e) Hotararea Guvernului nr. 799/2003 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 495 din 9 iulie 2003.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul pentru coordonarea
                         Secretariatului General al Guvernului,
                         Eugen Bejinariu

                         Seful Cancelariei Primului-Ministru,
                         Alin Teodorescu

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                         STRUCTURA ORGANIZATORICA
a aparatului de lucru al Guvernului si institutiile si organele de specialitate ale administratiei publice centrale aflate in coordonarea primului-ministru

                                 _________________
                                |                 |
                    ____________| PRIMUL-MINISTRU |............
                   |            |_________________|           :
                   |               :      |                   :
                   |               :      |                   :
                   |               :      |                   :
          _________|_________      :      |                   :
         |    Cancelaria     |     :      |                   :
         | Primului-Ministru |     :      |                   :
         |___________________|     :      |                   :
                   :               :      |                   :
                   :...............:      |                   :
 _______________   :   ______________     |   _____________   :
|Autoritatea    |  :  |Oficiul       |    |  |Secretariatul|  :
|Nationala de   |  :  |National de   |    |__|General al   |  :
|Reglementare   |  :  |Prevenire     |    |  |Guvernului   |  :   _____________
|in             |..:..|si Combatere  |    |  |_____________|  :  |Autoritatea  |
|Comunicatii    |  :  |a Spalarii    |    |                   :  |Nationala de |
|               |  :  |Banilor       |    |   _____________   :..|Reglementare |
|_______________|  :  |______________|    |  |Departamentul|  :  |in Domeniul  |
 _______________   :   ______________     |  |pentru       |  :  |Energiei     |
|Autoritatea    |  :  |Autoritatea   |    |__|Relatia cu   |  :  |_____________|
|Nationala de   |  :  |Nationala     |    |  |Parlamentul  |  :   _____________
|Reglementare   |  :  |pentru        |    |  |_____________|  :  |Autoritatea  |
|pentru         |  :  |Protectia     |    |                   :  |Nationala de |
|Serviciile     |..:..|Consumatorilor|    |   _____________   :  |Reglementare |
|Publice de     |  :  |              |    |  |Departamentul|  :..|in Domeniul  |
|Gospodarie     |  :  |              |    |  |pentru       |  :  |Gazelor      |
|Comunala       |  :  |              |    |__|Relatii      |  :  |Naturale     |
|_______________|  :  |______________|    |  |Interetnice  |  :  |_____________|
 _______________   :                      |  |_____________|  :   _____________
|Comisia        |  :   ______________     |                   :  |Oficiul de   |
|Nationala      |  :  |Agentia Romana|    |   _____________   :  |Stat pentru  |
|pentru         |  :..|pentru        |    |  |Aparatul de  |  :..|Inventii si  |
|Controlul      |..:  |Investitii    |    |  |lucru al     |  :  |Marci        |
|Activitatilor  |  :  |Straine       |    |  |ministrului  |  :  |_____________|
|Nucleare       |  :  |______________|    |  |de stat      |  :   _____________
|_______________|  :                      |  |pentru       |  :  |Agentia      |
 _______________   :   ______________     |  |coordonarea  |  :  |Nationala    |
|Autoritatea    |  :  |Agentia       |    |__|activitatilor|  :..|pentru       |
|pentru         |  :..|Nationala     |       |din domeniile|  :  |Resurse      |
|Privatizare si |  :  |pentru Sport  |       |apararii     |  :  |Minerale     |
|Administrarea  |..:  |______________|       |nationale,   |  :  |_____________|
|Participatiilor|  :                         |integrarii   |  :   _____________
|Statului       |  :   ______________        |europene si  |  :  |Administratia|
|_______________|  :  |Agentia       |       |justitiei    |  :  |Nationala a  |
 _______________   :  |Nationala     |       |_____________|  :..|Rezervelor de|
|Autoritatea    |  :  |pentru        |                        :  |Stat         |
|pentru         |  :..|Intreprinderi |                        :  |_____________|
|Valorificarea  |..:  |Mici si       |                        :   _____________
|Activelor      |  :  |Mijlocii si   |                        :  |Oficiul      |
|Bancare        |  :  |Cooperatie    |                        :  |Central de   |
|_______________|  :  |______________|                        :..|Stat pentru  |
 _______________   :                                          :  |Probleme     |
|Agentia        |  :   ______________                         :  |Speciale     |
|Veterinara     |  :  |Agentia       |                        :  |_____________|
|si pentru      |  :..|Nucleara      |                        :   _____________
|Siguranta      |..:  |______________|                        :  |Oficiul      |
|Alimentelor    |  :   ______________                         :  |Registrului  |
|_______________|  :  |Autoritatea   |                        :  |National al  |
                   :..|Nationala     |                        :..|Informatiilor|
                      |pentru Tineret|                           |Secrete de   |
                      |______________|                           |Stat         |
                                                                 |_____________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 404/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 404 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 404/2004
OUG 11 2004
privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale
Hotărârea 246 2004
pentru modificarea art. 11 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 746/2003 privind organizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului
Hotărârea 746 2003
privind organizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului
Hotărârea 750 2003
privind atributiile, organizarea si functionarea Departamentului pentru Analiza Institutionala si Sociala
Hotărârea 751 2003
privind organizarea si functionarea Departamentului Purtatorului de Cuvant al Guvernului si Relatii cu Presa
Hotărârea 766 2003
privind organizarea si functionarea Corpului de Control al Guvernului
Hotărârea 799 2003
privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu