E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 404 din 23 martie 2004

privind organizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 267 din 26 martie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Guvernul este autoritatea publica a puterii executive care asigura realizarea politicii interne si externe a tarii si exercita conducerea generala a administratiei publice.
    Art. 2
    Aparatul de lucru al Guvernului este organizat si functioneaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale.
    Art. 3
    In cadrul aparatului de lucru al Guvernului functioneaza:
    a) Cancelaria Primului-Ministru, structura cu personalitate juridica;
    b) Secretariatul General al Guvernului, structura cu personalitate juridica;
    c) Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul, structura cu personalitate juridica;
    d) Departamentul pentru Relatii Interetnice, structura fara personalitate juridica;
    e) Aparatul de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activitatilor din domeniile apararii nationale, integrarii europene si justitiei, structura fara personalitate juridica.
    Art. 4
    (1) Cancelaria Primului-Ministru este coordonata direct de primul-ministru.
    (2) Cancelaria Primului-Ministru este condusa de seful cancelariei, care are rang de ministru si calitatea de ordonator principal de credite.
    (3) Conducerea compartimentelor din cadrul Cancelariei Primului-Ministru se asigura, dupa caz, de personal cu functii de conducere sau de demnitari.
    (4) Personalului Cancelariei Primului-Ministru nu i se aplica prevederile legii privind statutul functionarilor publici, cu exceptia celui preluat potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/2004.
    (5) Organizarea si functionarea Cancelariei Primului-Ministru se aproba prin decizie a primului-ministru.
    Art. 5
    (1) Primul-ministru coordoneaza, in mod direct:
    a) Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, institutie publica cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii;
    b) Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale, institutie publica cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii;
    c) Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantat integral din venituri proprii;
    d) Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului;
    e) Administratia Nationala a Rezervelor de Stat, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului;
    f) Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului;
    g) Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului.
    (2) Primul-ministru coordoneaza, prin Cancelaria Primului-Ministru:
    a) Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii, institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantata integral din venituri proprii;
    b) Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala, institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii;
    c) Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii;
    d) Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, institutie de interes public, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantata integral din venituri proprii;
    e) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, institutie de specialitate a administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului;
    f) Agentia Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantata din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru;
    g) Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantat de la bugetul de stat; presedintele oficiului are calitatea de ordonator principal de credite;
    h) Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului;
    i) Agentia Romana pentru Investitii Straine, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului;
    j) Agentia Nationala pentru Sport, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului;
    k) Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului;
    l) Agentia Nucleara, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului;
    m) Autoritatea Nationala pentru Tineret, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului.
    Art. 6
    Secretariatul General al Guvernului asigura derularea operatiunilor tehnice aferente actelor de guvernare si rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice si tehnice ale activitatii Guvernului, precum si reprezentarea Guvernului in fata instantelor judecatoresti.
    Art. 7
    (1) Secretariatul General al Guvernului este condus de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, ajutat de unul sau mai multi secretari de stat si subsecretari de stat, numiti prin decizie a primului-ministru.
    (2) Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului asigura coordonarea Departamentului pentru Relatii Interetnice din structura aparatului de lucru al Guvernului, Agentiei pentru Strategii Guvernamentale, Comisiei Nationale de Prognoza si Institutului National de Statistica.
    (3) In exercitarea atributiilor ce ii revin ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului emite ordine si instructiuni.
    Art. 8
    (1) Secretariatul General al Guvernului executa operatiunile financiare privind fondurile transferate in bugetul propriu, potrivit legilor anuale ale bugetului de stat, destinate realizarii actiunilor initiate de structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului si aprobate prin hotarari ale Guvernului. Eliberarea fondurilor catre destinatarul acestor actiuni se face de Secretariatul General al Guvernului, pe baza fundamentarilor privind legalitatea, oportunitatea si necesitatea acestora, elaborate de structurile nominalizate in legile anuale ale bugetului de stat.
    (2) Raspunderea privind utilizarea si justificarea fondurilor prevazute la alin. (1) pe destinatiile aprobate prin hotarari ale Guvernului revine fiecarei structuri care are calitatea de destinatar al respectivelor fonduri.
    Art. 9
    (1) Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul este structura cu personalitate juridica, condusa de ministrul delegat pentru relatia cu Parlamentul, finantata prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
    (2) Atributiile, organizarea si functionarea Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    Art. 10
    (1) Departamentul pentru Relatii Interetnice este o structura fara personalitate juridica si fara unitati in subordine, in subordinea primului-ministru si in coordonarea ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.
    (2) Organizarea si functionarea Departamentului pentru Relatii Interetnice se aproba prin hotarare a Guvernului.
    (3) Departamentul pentru Relatii Interetnice este condus de un secretar de stat, care nu are calitatea de ordonator de credite, ajutat de unul sau mai multi subsecretari de stat, potrivit actului normativ de organizare si functionare.
    (4) Secretarul de stat si, dupa caz, subsecretarii de stat care asigura conducerea Departamentului pentru Relatii Interetnice sunt numiti prin decizie a primului-ministru.
    (5) In exercitarea atributiilor care ii revin conducatorul Departamentului pentru Relatii Interetnice emite ordine cu caracter individual.
    (6) Departamentul pentru Relatii Interetnice are capacitatea de a sta in fata instantelor judecatoresti in cauzele al caror obiect este legat de activitatea proprie.
    Art. 11
    (1) Numarul maxim de posturi in aparatul de lucru al Guvernului este de 547, inclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului primului-ministru, cabinetului ministrului de stat pentru coordonarea activitatilor din domeniile apararii nationale, integrarii europene si justitiei, cabinetului sefului Cancelariei Primului-Ministru, cabinetului ministrului delegat pentru controlul implementarii programelor cu finantare internationala si urmarirea aplicarii acquisului comunitar si cabinetului ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.
    (2) In numarul de posturi prevazut la alin. (1) sunt incluse si cele 272 de posturi aferente Cancelariei Primului-Ministru.
    (3) In numarul de posturi prevazut la alin. (1) nu este inclus numarul de posturi al Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul.
    (4) Statele de functii, precum si numarul maxim de posturi ale fiecarei structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, cu exceptia Cancelariei Primului-Ministru si Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul, se stabilesc prin decizie a primului-ministru, cu incadrarea in numarul maxim de posturi prevazut la alin. (1).
    Art. 12
    Personalul din cadrul aparatului de lucru al Guvernului este salarizat potrivit legii.
    Art. 13
    Structura organizatorica a aparatului de lucru al Guvernului si institutiile si organele de specialitate ale administratiei publice centrale aflate in coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 14
    Sumele prevazute in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 141/2004 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevazute la lit. a) - e) din anexa nr. 3/12/06 la Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 137 din 16 februarie 2004, alocate Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni pentru realizarea programelor, proiectelor si actiunilor prevazute la lit. c) din anexa nr. 3/12/06 la Legea nr. 507/2003, se transfera din bugetul Secretariatului General al Guvernului in bugetul Cancelariei Primului-Ministru.
    Art. 15
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga:
    a) Hotararea Guvernului nr. 746/2003 privind organizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 493 din 8 iulie 2003, cu modificarile ulterioare;
    b) Hotararea Guvernului nr. 750/2003 privind atributiile, organizarea si functionarea Departamentului pentru Analiza Institutionala si Sociala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 490 din 8 iulie 2003;
    c) Hotararea Guvernului nr. 751/2003 privind organizarea si functionarea Departamentului Purtatorului de Cuvant al Guvernului si Relatii cu Presa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 488 din 7 iulie 2003;
    d) Hotararea Guvernului nr. 766/2003 privind organizarea si functionarea Corpului de Control al Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 497 din 9 iulie 2003;
    e) Hotararea Guvernului nr. 799/2003 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 495 din 9 iulie 2003.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul pentru coordonarea
                         Secretariatului General al Guvernului,
                         Eugen Bejinariu

                         Seful Cancelariei Primului-Ministru,
                         Alin Teodorescu

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                         STRUCTURA ORGANIZATORICA
a aparatului de lucru al Guvernului si institutiile si organele de specialitate ale administratiei publice centrale aflate in coordonarea primului-ministru

                                 _________________
                                |                 |
                    ____________| PRIMUL-MINISTRU |............
                   |            |_________________|           :
                   |               :      |                   :
                   |               :      |                   :
                   |               :      |                   :
          _________|_________      :      |                   :
         |    Cancelaria     |     :      |                   :
         | Primului-Ministru |     :      |                   :
         |___________________|     :      |                   :
                   :               :      |                   :
                   :...............:      |                   :
 _______________   :   ______________     |   _____________   :
|Autoritatea    |  :  |Oficiul       |    |  |Secretariatul|  :
|Nationala de   |  :  |National de   |    |__|General al   |  :
|Reglementare   |  :  |Prevenire     |    |  |Guvernului   |  :   _____________
|in             |..:..|si Combatere  |    |  |_____________|  :  |Autoritatea  |
|Comunicatii    |  :  |a Spalarii    |    |                   :  |Nationala de |
|               |  :  |Banilor       |    |   _____________   :..|Reglementare |
|_______________|  :  |______________|    |  |Departamentul|  :  |in Domeniul  |
 _______________   :   ______________     |  |pentru       |  :  |Energiei     |
|Autoritatea    |  :  |Autoritatea   |    |__|Relatia cu   |  :  |_____________|
|Nationala de   |  :  |Nationala     |    |  |Parlamentul  |  :   _____________
|Reglementare   |  :  |pentru        |    |  |_____________|  :  |Autoritatea  |
|pentru         |  :  |Protectia     |    |                   :  |Nationala de |
|Serviciile     |..:..|Consumatorilor|    |   _____________   :  |Reglementare |
|Publice de     |  :  |              |    |  |Departamentul|  :..|in Domeniul  |
|Gospodarie     |  :  |              |    |  |pentru       |  :  |Gazelor      |
|Comunala       |  :  |              |    |__|Relatii      |  :  |Naturale     |
|_______________|  :  |______________|    |  |Interetnice  |  :  |_____________|
 _______________   :                      |  |_____________|  :   _____________
|Comisia        |  :   ______________     |                   :  |Oficiul de   |
|Nationala      |  :  |Agentia Romana|    |   _____________   :  |Stat pentru  |
|pentru         |  :..|pentru        |    |  |Aparatul de  |  :..|Inventii si  |
|Controlul      |..:  |Investitii    |    |  |lucru al     |  :  |Marci        |
|Activitatilor  |  :  |Straine       |    |  |ministrului  |  :  |_____________|
|Nucleare       |  :  |______________|    |  |de stat      |  :   _____________
|_______________|  :                      |  |pentru       |  :  |Agentia      |
 _______________   :   ______________     |  |coordonarea  |  :  |Nationala    |
|Autoritatea    |  :  |Agentia       |    |__|activitatilor|  :..|pentru       |
|pentru         |  :..|Nationala     |       |din domeniile|  :  |Resurse      |
|Privatizare si |  :  |pentru Sport  |       |apararii     |  :  |Minerale     |
|Administrarea  |..:  |______________|       |nationale,   |  :  |_____________|
|Participatiilor|  :                         |integrarii   |  :   _____________
|Statului       |  :   ______________        |europene si  |  :  |Administratia|
|_______________|  :  |Agentia       |       |justitiei    |  :  |Nationala a  |
 _______________   :  |Nationala     |       |_____________|  :..|Rezervelor de|
|Autoritatea    |  :  |pentru        |                        :  |Stat         |
|pentru         |  :..|Intreprinderi |                        :  |_____________|
|Valorificarea  |..:  |Mici si       |                        :   _____________
|Activelor      |  :  |Mijlocii si   |                        :  |Oficiul      |
|Bancare        |  :  |Cooperatie    |                        :  |Central de   |
|_______________|  :  |______________|                        :..|Stat pentru  |
 _______________   :                                          :  |Probleme     |
|Agentia        |  :   ______________                         :  |Speciale     |
|Veterinara     |  :  |Agentia       |                        :  |_____________|
|si pentru      |  :..|Nucleara      |                        :   _____________
|Siguranta      |..:  |______________|                        :  |Oficiul      |
|Alimentelor    |  :   ______________                         :  |Registrului  |
|_______________|  :  |Autoritatea   |                        :  |National al  |
                   :..|Nationala     |                        :..|Informatiilor|
                      |pentru Tineret|                           |Secrete de   |
                      |______________|                           |Stat         |
                                                                 |_____________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 404/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 404 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 404/2004
OUG 11 2004
privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale
Hotărârea 246 2004
pentru modificarea art. 11 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 746/2003 privind organizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului
Hotărârea 746 2003
privind organizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului
Hotărârea 750 2003
privind atributiile, organizarea si functionarea Departamentului pentru Analiza Institutionala si Sociala
Hotărârea 751 2003
privind organizarea si functionarea Departamentului Purtatorului de Cuvant al Guvernului si Relatii cu Presa
Hotărârea 766 2003
privind organizarea si functionarea Corpului de Control al Guvernului
Hotărârea 799 2003
privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu