E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 404 din 23 martie 2004

privind organizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 267 din 26 martie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Guvernul este autoritatea publica a puterii executive care asigura realizarea politicii interne si externe a tarii si exercita conducerea generala a administratiei publice.
    Art. 2
    Aparatul de lucru al Guvernului este organizat si functioneaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale.
    Art. 3
    In cadrul aparatului de lucru al Guvernului functioneaza:
    a) Cancelaria Primului-Ministru, structura cu personalitate juridica;
    b) Secretariatul General al Guvernului, structura cu personalitate juridica;
    c) Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul, structura cu personalitate juridica;
    d) Departamentul pentru Relatii Interetnice, structura fara personalitate juridica;
    e) Aparatul de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activitatilor din domeniile apararii nationale, integrarii europene si justitiei, structura fara personalitate juridica.
    Art. 4
    (1) Cancelaria Primului-Ministru este coordonata direct de primul-ministru.
    (2) Cancelaria Primului-Ministru este condusa de seful cancelariei, care are rang de ministru si calitatea de ordonator principal de credite.
    (3) Conducerea compartimentelor din cadrul Cancelariei Primului-Ministru se asigura, dupa caz, de personal cu functii de conducere sau de demnitari.
    (4) Personalului Cancelariei Primului-Ministru nu i se aplica prevederile legii privind statutul functionarilor publici, cu exceptia celui preluat potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/2004.
    (5) Organizarea si functionarea Cancelariei Primului-Ministru se aproba prin decizie a primului-ministru.
    Art. 5
    (1) Primul-ministru coordoneaza, in mod direct:
    a) Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, institutie publica cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii;
    b) Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale, institutie publica cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii;
    c) Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantat integral din venituri proprii;
    d) Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului;
    e) Administratia Nationala a Rezervelor de Stat, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului;
    f) Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului;
    g) Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului.
    (2) Primul-ministru coordoneaza, prin Cancelaria Primului-Ministru:
    a) Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii, institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantata integral din venituri proprii;
    b) Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala, institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii;
    c) Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii;
    d) Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, institutie de interes public, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantata integral din venituri proprii;
    e) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, institutie de specialitate a administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului;
    f) Agentia Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantata din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru;
    g) Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantat de la bugetul de stat; presedintele oficiului are calitatea de ordonator principal de credite;
    h) Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului;
    i) Agentia Romana pentru Investitii Straine, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului;
    j) Agentia Nationala pentru Sport, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului;
    k) Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului;
    l) Agentia Nucleara, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului;
    m) Autoritatea Nationala pentru Tineret, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului.
    Art. 6
    Secretariatul General al Guvernului asigura derularea operatiunilor tehnice aferente actelor de guvernare si rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice si tehnice ale activitatii Guvernului, precum si reprezentarea Guvernului in fata instantelor judecatoresti.
    Art. 7
    (1) Secretariatul General al Guvernului este condus de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, ajutat de unul sau mai multi secretari de stat si subsecretari de stat, numiti prin decizie a primului-ministru.
    (2) Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului asigura coordonarea Departamentului pentru Relatii Interetnice din structura aparatului de lucru al Guvernului, Agentiei pentru Strategii Guvernamentale, Comisiei Nationale de Prognoza si Institutului National de Statistica.
    (3) In exercitarea atributiilor ce ii revin ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului emite ordine si instructiuni.
    Art. 8
    (1) Secretariatul General al Guvernului executa operatiunile financiare privind fondurile transferate in bugetul propriu, potrivit legilor anuale ale bugetului de stat, destinate realizarii actiunilor initiate de structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului si aprobate prin hotarari ale Guvernului. Eliberarea fondurilor catre destinatarul acestor actiuni se face de Secretariatul General al Guvernului, pe baza fundamentarilor privind legalitatea, oportunitatea si necesitatea acestora, elaborate de structurile nominalizate in legile anuale ale bugetului de stat.
    (2) Raspunderea privind utilizarea si justificarea fondurilor prevazute la alin. (1) pe destinatiile aprobate prin hotarari ale Guvernului revine fiecarei structuri care are calitatea de destinatar al respectivelor fonduri.
    Art. 9
    (1) Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul este structura cu personalitate juridica, condusa de ministrul delegat pentru relatia cu Parlamentul, finantata prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
    (2) Atributiile, organizarea si functionarea Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    Art. 10
    (1) Departamentul pentru Relatii Interetnice este o structura fara personalitate juridica si fara unitati in subordine, in subordinea primului-ministru si in coordonarea ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.
    (2) Organizarea si functionarea Departamentului pentru Relatii Interetnice se aproba prin hotarare a Guvernului.
    (3) Departamentul pentru Relatii Interetnice este condus de un secretar de stat, care nu are calitatea de ordonator de credite, ajutat de unul sau mai multi subsecretari de stat, potrivit actului normativ de organizare si functionare.
    (4) Secretarul de stat si, dupa caz, subsecretarii de stat care asigura conducerea Departamentului pentru Relatii Interetnice sunt numiti prin decizie a primului-ministru.
    (5) In exercitarea atributiilor care ii revin conducatorul Departamentului pentru Relatii Interetnice emite ordine cu caracter individual.
    (6) Departamentul pentru Relatii Interetnice are capacitatea de a sta in fata instantelor judecatoresti in cauzele al caror obiect este legat de activitatea proprie.
    Art. 11
    (1) Numarul maxim de posturi in aparatul de lucru al Guvernului este de 547, inclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului primului-ministru, cabinetului ministrului de stat pentru coordonarea activitatilor din domeniile apararii nationale, integrarii europene si justitiei, cabinetului sefului Cancelariei Primului-Ministru, cabinetului ministrului delegat pentru controlul implementarii programelor cu finantare internationala si urmarirea aplicarii acquisului comunitar si cabinetului ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.
    (2) In numarul de posturi prevazut la alin. (1) sunt incluse si cele 272 de posturi aferente Cancelariei Primului-Ministru.
    (3) In numarul de posturi prevazut la alin. (1) nu este inclus numarul de posturi al Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul.
    (4) Statele de functii, precum si numarul maxim de posturi ale fiecarei structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, cu exceptia Cancelariei Primului-Ministru si Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul, se stabilesc prin decizie a primului-ministru, cu incadrarea in numarul maxim de posturi prevazut la alin. (1).
    Art. 12
    Personalul din cadrul aparatului de lucru al Guvernului este salarizat potrivit legii.
    Art. 13
    Structura organizatorica a aparatului de lucru al Guvernului si institutiile si organele de specialitate ale administratiei publice centrale aflate in coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 14
    Sumele prevazute in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 141/2004 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevazute la lit. a) - e) din anexa nr. 3/12/06 la Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 137 din 16 februarie 2004, alocate Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni pentru realizarea programelor, proiectelor si actiunilor prevazute la lit. c) din anexa nr. 3/12/06 la Legea nr. 507/2003, se transfera din bugetul Secretariatului General al Guvernului in bugetul Cancelariei Primului-Ministru.
    Art. 15
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga:
    a) Hotararea Guvernului nr. 746/2003 privind organizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 493 din 8 iulie 2003, cu modificarile ulterioare;
    b) Hotararea Guvernului nr. 750/2003 privind atributiile, organizarea si functionarea Departamentului pentru Analiza Institutionala si Sociala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 490 din 8 iulie 2003;
    c) Hotararea Guvernului nr. 751/2003 privind organizarea si functionarea Departamentului Purtatorului de Cuvant al Guvernului si Relatii cu Presa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 488 din 7 iulie 2003;
    d) Hotararea Guvernului nr. 766/2003 privind organizarea si functionarea Corpului de Control al Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 497 din 9 iulie 2003;
    e) Hotararea Guvernului nr. 799/2003 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 495 din 9 iulie 2003.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul pentru coordonarea
                         Secretariatului General al Guvernului,
                         Eugen Bejinariu

                         Seful Cancelariei Primului-Ministru,
                         Alin Teodorescu

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                         STRUCTURA ORGANIZATORICA
a aparatului de lucru al Guvernului si institutiile si organele de specialitate ale administratiei publice centrale aflate in coordonarea primului-ministru

                                 _________________
                                |                 |
                    ____________| PRIMUL-MINISTRU |............
                   |            |_________________|           :
                   |               :      |                   :
                   |               :      |                   :
                   |               :      |                   :
          _________|_________      :      |                   :
         |    Cancelaria     |     :      |                   :
         | Primului-Ministru |     :      |                   :
         |___________________|     :      |                   :
                   :               :      |                   :
                   :...............:      |                   :
 _______________   :   ______________     |   _____________   :
|Autoritatea    |  :  |Oficiul       |    |  |Secretariatul|  :
|Nationala de   |  :  |National de   |    |__|General al   |  :
|Reglementare   |  :  |Prevenire     |    |  |Guvernului   |  :   _____________
|in             |..:..|si Combatere  |    |  |_____________|  :  |Autoritatea  |
|Comunicatii    |  :  |a Spalarii    |    |                   :  |Nationala de |
|               |  :  |Banilor       |    |   _____________   :..|Reglementare |
|_______________|  :  |______________|    |  |Departamentul|  :  |in Domeniul  |
 _______________   :   ______________     |  |pentru       |  :  |Energiei     |
|Autoritatea    |  :  |Autoritatea   |    |__|Relatia cu   |  :  |_____________|
|Nationala de   |  :  |Nationala     |    |  |Parlamentul  |  :   _____________
|Reglementare   |  :  |pentru        |    |  |_____________|  :  |Autoritatea  |
|pentru         |  :  |Protectia     |    |                   :  |Nationala de |
|Serviciile     |..:..|Consumatorilor|    |   _____________   :  |Reglementare |
|Publice de     |  :  |              |    |  |Departamentul|  :..|in Domeniul  |
|Gospodarie     |  :  |              |    |  |pentru       |  :  |Gazelor      |
|Comunala       |  :  |              |    |__|Relatii      |  :  |Naturale     |
|_______________|  :  |______________|    |  |Interetnice  |  :  |_____________|
 _______________   :                      |  |_____________|  :   _____________
|Comisia        |  :   ______________     |                   :  |Oficiul de   |
|Nationala      |  :  |Agentia Romana|    |   _____________   :  |Stat pentru  |
|pentru         |  :..|pentru        |    |  |Aparatul de  |  :..|Inventii si  |
|Controlul      |..:  |Investitii    |    |  |lucru al     |  :  |Marci        |
|Activitatilor  |  :  |Straine       |    |  |ministrului  |  :  |_____________|
|Nucleare       |  :  |______________|    |  |de stat      |  :   _____________
|_______________|  :                      |  |pentru       |  :  |Agentia      |
 _______________   :   ______________     |  |coordonarea  |  :  |Nationala    |
|Autoritatea    |  :  |Agentia       |    |__|activitatilor|  :..|pentru       |
|pentru         |  :..|Nationala     |       |din domeniile|  :  |Resurse      |
|Privatizare si |  :  |pentru Sport  |       |apararii     |  :  |Minerale     |
|Administrarea  |..:  |______________|       |nationale,   |  :  |_____________|
|Participatiilor|  :                         |integrarii   |  :   _____________
|Statului       |  :   ______________        |europene si  |  :  |Administratia|
|_______________|  :  |Agentia       |       |justitiei    |  :  |Nationala a  |
 _______________   :  |Nationala     |       |_____________|  :..|Rezervelor de|
|Autoritatea    |  :  |pentru        |                        :  |Stat         |
|pentru         |  :..|Intreprinderi |                        :  |_____________|
|Valorificarea  |..:  |Mici si       |                        :   _____________
|Activelor      |  :  |Mijlocii si   |                        :  |Oficiul      |
|Bancare        |  :  |Cooperatie    |                        :  |Central de   |
|_______________|  :  |______________|                        :..|Stat pentru  |
 _______________   :                                          :  |Probleme     |
|Agentia        |  :   ______________                         :  |Speciale     |
|Veterinara     |  :  |Agentia       |                        :  |_____________|
|si pentru      |  :..|Nucleara      |                        :   _____________
|Siguranta      |..:  |______________|                        :  |Oficiul      |
|Alimentelor    |  :   ______________                         :  |Registrului  |
|_______________|  :  |Autoritatea   |                        :  |National al  |
                   :..|Nationala     |                        :..|Informatiilor|
                      |pentru Tineret|                           |Secrete de   |
                      |______________|                           |Stat         |
                                                                 |_____________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 404/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 404 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 404/2004
OUG 11 2004
privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale
Hotărârea 246 2004
pentru modificarea art. 11 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 746/2003 privind organizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului
Hotărârea 746 2003
privind organizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului
Hotărârea 750 2003
privind atributiile, organizarea si functionarea Departamentului pentru Analiza Institutionala si Sociala
Hotărârea 751 2003
privind organizarea si functionarea Departamentului Purtatorului de Cuvant al Guvernului si Relatii cu Presa
Hotărârea 766 2003
privind organizarea si functionarea Corpului de Control al Guvernului
Hotărârea 799 2003
privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu