Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 765 din 18 iulie 2002

privind organizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 554 din 29 iulie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Guvernul este autoritatea publica a puterii executive care asigura realizarea politicii interne si externe a tarii si exercita conducerea generala a administratiei publice.
    Art. 2
    (1) In vederea exercitarii atributiilor ce revin Guvernului, in cadrul aparatului de lucru al acestuia functioneaza aparatul de lucru al primului-ministru, Secretariatul General al Guvernului, departamente si alte asemenea structuri organizatorice cu atributii specifice.
    (2) In directa coordonare a primului-ministru se afla Administratia Nationala a Rezervelor de Stat.
    Art. 3
    (1) Aparatul de lucru al primului-ministru este o structura organizatorica fara personalitate juridica, alcatuita din:
    a) corpul de consilieri ai primului-ministru;
    b) corpul de control al primului-ministru;
    c) aparatul tehnic al corpului de consilieri;
    d) cabinetul primului-ministru;
    e) cancelaria primului-ministru;
    f) compartimentul cu probleme speciale;
    g) compartimentul documente secrete;
    h) compartimentul care asigura protocolul primului-ministru.
    (2) Activitatea corpului de consilieri si a aparatului tehnic al acestuia este coordonata de unul dintre consilieri, desemnat prin decizie a primului-ministru.
    (3) Corpul de control al primului-ministru este coordonat de un secretar de stat numit prin decizie a primului-ministru.
    (4) Atributiile si organizarea interna ale fiecarei structuri din aparatul de lucru al primului-ministru se stabilesc prin decizie a acestuia.
    (5) Personalului incadrat in aparatul de lucru al primului-ministru nu i se aplica prevederile legii privind statutul functionarilor publici.
    Art. 4
    Secretariatul General al Guvernului asigura derularea operatiunilor tehnice aferente actelor de guvernare si rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice si tehnice ale activitatii Guvernului, precum si reprezentarea Guvernului in fata instantelor judecatoresti.
    Art. 5
    (1) Secretariatul General al Guvernului este condus de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, ajutat de unul sau mai multi secretari de stat numiti prin decizie a primului-ministru.
    (2) Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului are calitatea de ordonator principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului si pentru Centrul Roman de Comert Exterior care functioneaza in coordonarea Departamentului de Comert Exterior.
    (3) In exercitarea atributiilor care ii revin ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului emite ordine si instructiuni.
    Art. 6
    (1) Departamentul este o structura organizatorica in aparatul de lucru al Guvernului, subordonat primului-ministru, fara personalitate juridica si fara unitati in subordine, care are rol de coordonare si sinteza in domenii de interes general, in conformitate cu atributiile Guvernului.
    (2) Infiintarea, atributiile si modul de functionare ale departamentului se aproba prin hotarare a Guvernului.
    (3) Departamentul este condus de un secretar de stat, care nu are calitatea de ordonator de credite, ajutat de unul sau mai multi subsecretari de stat, potrivit actului normativ de organizare si functionare a departamentului.
    (4) Secretarul de stat si, dupa caz, subsecretarii de stat care asigura conducerea departamentului sunt numiti prin decizie a primului-ministru.
    (5) In exercitarea atributiilor care ii revin conducatorul departamentului emite ordine cu caracter individual.
    Art. 7
    (1) Secretariatul General al Guvernului executa operatiunile financiare privind fondurile transferate in bugetul propriu, potrivit legilor anuale ale bugetului de stat, destinate realizarii actiunilor initiate de structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului si aprobate prin hotarari ale Guvernului. Eliberarea fondurilor catre destinatarul acestor actiuni se face de Secretariatul General al Guvernului, pe baza fundamentarilor privind legalitatea, oportunitatea si necesitatea acestora, elaborate de structurile nominalizate in legile anuale ale bugetului de stat.
    (2) Raspunderea privind utilizarea si justificarea fondurilor prevazute la alin. (1) pe destinatiile aprobate prin hotarari ale Guvernului revine fiecarei structuri care are calitatea de destinatar al respectivelor fonduri.
    Art. 8
    (1) Numarul maxim de posturi in aparatul de lucru al Guvernului este de 483, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului primului-ministru si cabinetului ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.
    (2) Numarul maxim de posturi al fiecarei structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului se stabileste prin decizie a primului-ministru, cu incadrarea in numarul maxim de posturi prevazut la alin. (1).
    Art. 9
    (1) Personalul din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, cu exceptia personalului Departamentului de Comert Exterior, este salarizat potrivit anexei nr. I (cap. II) si anexei nr. VI/2 (cap. A) la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobata prin Legea nr. 383/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) In functie de necesitati, pot fi utilizate si functii dintre cele prevazute in anexa nr. V/2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Personalul Departamentului de Comert Exterior din cadrul aparatului de lucru al Guvernului este salarizat potrivit prevederilor art. 5 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2002 pentru stabilirea unor masuri privind reorganizarea Departamentului pentru comert exterior si promovare economica din structura Ministerului Afacerilor Externe, precum si a aparatului de lucru al Guvernului.
    Art. 10
    Structura organizatorica a aparatului de lucru al Guvernului este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 11
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 985/2001 privind organizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 642 din 15 octombrie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul pentru coordonarea
                         Secretariatului General al Guvernului,
                         Petru Serban Mihailescu

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    Numarul maxim de posturi = 483
    (exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului primului-ministru si cabinetului ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului)

                         STRUCTURA ORGANIZATORICA
                    a aparatului de lucru al Guvernului

   ______________________          _________________
  |  Aparatul de lucru   |        |                 |
  | al primului-ministru |________| PRIMUL-MINISTRU |__________________________
  |______________________|        |_________________|                          |
        ___________________________________|__________________________         |
 ______|______  ______|_______   ______|______  ______|______   ______|______  |
|Secretariatul||Departamentul | |Departamentul||Departamentul| |Departamentul| |
| General al  ||pentru Analiza| | de Politici || de Politici | |  de Comert  | |
| Guvernului  ||Institutionala| |   Sociale   ||  Economice  | |  Exterior   | |
|             ||  si Sociala  | |             ||             | |             | |
|_____________||______________| |_____________||_____________| |_____________| |
         |                                                               |     |
         |       ________________________________________________________|   __|
 ________|______|____                                 ______________________|__
|   Centrul Roman    |                               | Administratia Nationala |
| de Comert Exterior |                               |   a Rezervelor de Stat  |
|____________________|                               |_________________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 765/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 765 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu