Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.698 din 17.09.2019

privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 759 din 18 septembrie 2019SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă alocarea sumei de 164.011 mii lei din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităţilor naturale produse în anul 2019. Articolul 2Pentru asigurarea fondurilor necesare finanţării lucrărilor prevăzute la art. 1 se suplimentează cu suma de 164.011 mii lei Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019. Articolul 3Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor art. 1. Articolul 4 Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2019. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Vasile-Daniel Suciu Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici Bucureşti, 17 septembrie 2019. Nr. 698. ANEXĂRepartizarea sumelor pentru achitarea unor cheltuieli urgente în vederea înlăturării efectelor calamităţilor naturale

Nr. crt. Obiectiv Unitatea administrativ-teritorială Suma alocată - mii lei -
0 1 2 3
1) Judeţul Alba Total, din care: 10.888
1 Refacere 2 poduri şi 12 podeţe pe raza comunelor Pianu şi Săsciori, judeţul Alba Consiliul Judeţean Alba 5.142
2 Refacere 2 poduri, 7 podeţe şi 5 punţi pietonale pe raza comunei Pianu, judeţul Alba Comuna Pianu 3.800
3 Refacere pod, podeţ pe raza comunei Săliştea, judeţul Alba Comuna Săliştea 3
4 Refacere 2 poduri pe raza comunei Săsciori, judeţul Alba Comuna Săsciori 1.943
2) Judeţul Arad Total, din care: 2.115
1 Refacere podeţe - sat Lalaşinţ Comuna Bârzava 635
Refacere podeţ Nişa - sat Bârzava
Refacere podeţ Ţălan - sat Bârzava
Refacere pod lemn - sat Bârzava
Refacere podeţe - sat Groşii Noi
Refacere podeţ - sat Bătuţa
0 1 2 3
2 Refacere 6 punţi pietonale - sat Conop Comuna Conop 138
Refacere pod - sat Conop
3 Refacere podeţ - sat Stejar Comuna Vărădia de Mureş 10
4 Refacere 10 podeţe - sat Hălăliş Comuna Săvârşin 14
5 Refacere pod - sat Bata Comuna Bata 230
Refacere podeţ - sat Bata
Refacere pod - sat Bacău de Mijloc
6 Refacere pod - sat Petriş Comuna Petriş 15
7 Refacere pod - sat Clit Comuna Hăşmaş 45
8 Refacere podeţ - sat Beliu Comuna Beliu 5
9 Refacere punte pietonală - sat Bârsa Comuna Bârsa 400
10 Refacere podeţe - sat Honţişor Comuna Gurahonţ 5
11 Refacere podeţ - cătun Codrineşti Comuna Hălmăgel 401
Refacere podeţ - sat Luncşoara
Refacere podeţ - cătun Vojdogi
Refacere podeţ - sat Ţoheşti
12 Refacere podeţ - sat Mărăuş Comuna Craiva 37
Refacere podeţ - sat Stoieneşti
Refacere pod - sat Ciunteşti
13 Refacere podeţ - sat Tălagiu Comuna Pleşcuţa 45
Refacere podeţ - sat Dumbrava
Refacere podeţ - sat Rostoci
14 Refacere podeţ Strada Lazului Comuna Dezna 75
Refacere 4 podeţe - sat Laz
15 Refacere 3 poduri - sat Moneasa Comuna Moneasa 60
3) Judeţul Bacău Total, din care: 3.706
1 Refacere 2,5 km drum+1 pod pe DJ 241A (U.A.T. Dămieneşti) Consiliul Judeţean Bacău 2.074
Refacere 6 podeţe casetate DJ 119 B (U.A.T. Hemeiuş)
Refacere 11 podeţe DJ 252 B (U.A.T. Pânceşti)
Refacere 2 podeţe DJ 118B (U.A.T. Strugari)
Refacere 2 podeţe DJ 119 (U.A.T. Nicolae Bălcescu)
Refacere 1 podeţ tubular DJ 119 (U.A.T. Sărata)
Refacere 1 podeţ tubular DJ 119A (U.A.T. Sărata)
Refacere 8 podeţe beton DJ 119B (U.A.T. Hemeiuş)
Refacere 2 podeţe DJ 119 (U.A.T. Nicolae Bălcescu)
2 Refacere 4 podeţe Municipiul Moineşti 23
3 Refacere 1 podeţ sat Brusturoasa Comuna Brusturoasa 8
4 Refacere 1 podeţ sat Buda Comuna Blăgeşti 1
5 Refacere 2 podeţe sat Pădureni Comuna Dămieneşti 4
6 Refacere 14 podeţe Comuna Dealu Morii 3
7 Refacere 1 podeţ Dofteana Comuna Dofteana 6
8 Refacere 4 poduri Cârligi Comuna Filipeşti 221
Refacere 1 pod Filipeşti
Refacere 2 poduri Galbeni
9 Refacere 1 pod beton sat Răchitiş Comuna Ghimeş-Făget 42
Refacere 1 pod grinzi metalice sat Răchitiş
10 Refacere 2 podeţe sat Păltinata Comuna Gura Văii 36
0 1 2 3
11 Refacere 4 podeţe sat Hemeiuş Comuna Hemeiuş 9
Refacere 6 podeţe sat Fântânele
12 Refacere 1 podeţ sat Drăgugeşti Comuna Helegiu 2
13 Refacere 17 podeţe Comuna Izvorul Berheciului 1
14 Refacere 1 podeţ sat Livezi Comuna Livezi 124
Refacere 1 podeţ casetat sat Bălăneasa
15 Refacere 2 podeţe sat Poiana Comuna Mărgineni 117
Refacere 1 podeţ tubular, sat Trebeş
16 Refacere 1 podeţ sat Poiana Comuna Negri 77
17 Refacere 1 podeţ sat Galbeni Comuna Nicolae Bălcescu 371
Refacere 4 podeţe sat Valea Seacă
Refacere 1 pod sat Valea Seacă
Refacere 1 podeţ sat Bahna
18 Refacere 2 podeţe casetate sat Oituz Comuna Oituz 25
19 Refacere 10 podeţe sat Pânceşti Comuna Pânceşti 19
Refacere 1 podeţ sat Petreşti
20 Refacere 1 podeţ sat Cernu Comuna Poduri 26
21 Refacere 1 podeţ sat Giurgioana Comuna Podu Turcului 15
22 Refacere 5 podeţe sat Prăjeşti Comuna Prăjeşti 1
23 Refacere 12 podeţe şi rigole aferente (satele Răcăciuni, Gheorghe Doja, Gâşteni) Comuna Răcăciuni 15
24 Refacere 1 podeţ pr. Bălţata Comuna Sărata 64
25 Refacere 2 podeţe sat Solonţ Comuna Solonţ 96
Refacere 1 pod casetat sat Solonţ
26 Refacere 10 podeţe sat Pietricica Comuna Strugari 2
Refacere 1 podeţ sat Cetăţuia
Refacere 5 podeţe sat Nadişa
Refacere 4 podeţe sat Strugari
27 Refacere 8 podeţe sat Tamaşi Comuna Tamaşi 96
Refacere 3 podeţe sat Chetriş
28 Refacere 1 podeţ sat Viişoara Comuna Târgu Trotuş 195
Refacere 1 podeţ sat Tuta
29 Refacere 1 podeţ sat Ungureni Comuna Tătărăşti 15
30 Refacere 1 pod, DC 58, sat Lichitişeni Comuna Vultureni 18
4) Judeţul Bihor Total, din care: 5.745
1 Refacere pod beton Consiliul Judeţean Bihor 38
Refacere 2 podeţe
2 Refacere 13 podeţe Comuna Sâmbăta 52
3 Refacere podeţe - 20 buc. Comuna Drăgeşti 79
4 Refacere 5 poduri Comuna Vârciorog 3
5 Refacere 7 podeţe Comuna Dobreşti 140
6 Refacere podeţe - 36 buc. Municipiul Beiuş 261
Refacere pod - 1 buc.
7 Refacere 2 poduri Comuna Holod 136
Refacere 8 podeţe
8 Refacere 7 poduri Comuna Şoimi 539
Refacere 24 podeţe
9 Refacere 3 podeţe Comuna Tărcaia 12
0 1 2 3
10 Refacere 19 podeţe Comuna Lazuri de Beiuş 114
11 Refacere 13 podeţe Comuna Bulz 90
12 Refacere 6 poduri Comuna Lugaşu de Jos 944
Refacere 119 podeţe
13 Refacere 3 podeţe Comuna Vadu Crişului 333
Refacere podeţe - 85 buc.
14 Refacere 2 poduri Comuna Măgeşti 24
Refacere 2 podeţe
15 Refacere 3 poduri Comuna Ţeţchea 82
Refacere 3 podeţe
16 Refacere 10 podeţe Comuna Criştioru de Jos 60
17 Refacere 1 pod Comuna Cherechiu 93
Refacere 7 podeţe
Refacere podeţe - 6 buc.
18 Refacere 3 podeţe Oraşul Vaşcău 12
19 Refacere 1 podeţ Comuna Ceica 265
Refacere 2 poduri
20 Refacere 6 poduri Comuna Sârbi 385
Refacere 55 podeţe
21 Refacere 1 pod Comuna Spinuş 41
Refacere 6 podeţe
22 Refacere 46 podeţe Comuna Ineu 152
23 Refacere 88 podeţe Comuna Tileagd 353
Refacere 3 poduri
24 Refacere 4 podeţe Comuna Şuncuiuş 24
25 Refacere 76 podeţe Comuna Borod 463
Refacere 5 poduri
26 Refacere 8 podeţe Comuna Bratca 40
27 Refacere 3 poduri Comuna Brusturi 402
28 Refacere 4 podeţe Comuna Câmpani 129
Refacere 4 poduri
29 Refacere 4 podeţe Comuna Pietroasa 162
Refacere poduri - 2 buc.
30 Refacere 7 podeţe Comuna Finiş 90
31 Refacere podeţe - 22 buc. Comuna Bunteşti 93
32 Refacere poduri - 3 buc. Comuna Remetea 134
Refacere podeţe - 12 buc.
5) Judeţul Bistriţa-Năsăud Total, din care: 8.731
1 Refacere pod avariat - 1 buc. - km 11+400 - localitatea Tărpiu Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud 333
Refacere podeţ pe DJ 154D, km 7+200, în localitatea Albeştii Bistriţei
Refacere podeţe pe DJ 172G, km 60+028, km 61+028, km 59+520 - în localitatea Dorolea - 3 buc.
Refacere podeţ pe DJ 154 B km 15+100 - 1 buc. - în localitatea Monor
Refacere podeţe pe DJ 154 B km 18+900 şi km 19+750 - 2 buc. - în localitatea Monor
Refacere podeţ pe DJ 172A, km 6+400 - în localitatea Rusu de Sus
0 1 2 3
Refacere podeţe pe DJ 172A, km 7+150 - 9+150, 2 buc. - în localitatea Nuşeni
Refacere pod pe DJ 154C, km 4+300 - 1 buc. - în localitatea Sebiş
Refacere pod pe DJ 154C, km 3+050 - 1 buc. - în localitatea Ruştior
Refacere podeţ pe DJ 154C, km 3+400 - 1 buc. - în localitatea Ruştior
2 Refacere podeţe - 16 buc. Municipiul Bistriţa 1.915
Refacere punte pietonală pe strada Tudor Vladimirescu - km 0+695
Refacere pile transversale din beton - 2 buc. traversare pietonală a râului Bistriţa - km 0+695 - în municipiul Bistriţa
3 Refacere podeţe - 23 buc. Oraşul Sângeorz-Băi 2
4 Refacere podeţe - în localitatea Budacu de Jos - 11 buc. Comuna Budacu de Jos 220
Refacere podeţe - în localitatea Buduş - 6 buc.
Refacere podeţe - în localitatea Jelna - 13 buc.
Refacere podeţe - în localitatea Monariu - 10 buc.
Refacere podeţe - în localitatea Simioneşti - 4 buc.
5 Refacere poduri - în localitatea Petriş - 2 buc. Comuna Cetate 400
Refacere poduri - în localitatea Satu Nou - 1 buc.
6 Refacere podeţe - în localitatea Dumitra - 22 buc. Comuna Dumitra 369
Refacere pod distrus - 1 buc. - în localitatea Tărpiu
Refacere poduri - în localitatea Cepari - 1 buc.
7 Refacere podeţe - în localitatea Feldru - 3 buc. Comuna Feldru 89
Refacere podeţ (pârâul Poderiei) - 1 buc. - în localitatea Feldru
Refacere podeţ (Valea Tinoasei) - 1 buc. - în localitatea Nepos
Refacere podeţ (pârâul Valea lui Budi) - 1 buc. - în localitatea Feldru
Refacere podeţe - 2 buc. - în localitatea Nepos
8 Refacere podeţe - 5 buc. - în localitatea Ilva Mică Comuna Ilva Mică 50
Refacere podeţe pe DJ 172D km 52+000–54+000, 4 buc., în localitatea Ilva Mică
9 Refacere podeţe - în localitatea Leşu - 2 buc. Comuna Leşu 698
Refacere podeţe - 8 buc. - în localitatea Lunca Leşului
Refacere podeţe pe drumul forestier - 3 buc. - în localitatea Lunca Leşului
Refacere pod - 1 buc. - în localitatea Leşu
10 Refacere poduri - în localitatea Mărişelu - 9 buc. Comuna Mărişelu 573
Refacere punţi pietonale - în localitatea Mărişelu - 2 buc.
Refacere podeţe - în localitatea Mărişelu - 27 buc.
11 Refacere poduri - în localitatea Gledin - 1 buc. Comuna Monor 506
Refacere poduri - în localitatea Monor - 2 buc.
Refacere punte pietonală în localitatea Gledin - 1 buc.
Refacere punte pietonală în localitatea Monor - 1 buc.
Refacere pod (La Crăieşti) - 1 buc. - în localitatea Gledin
Refacere pod (La Şcoală) - 1 buc. - în localitatea Gledin
Refacere pod (La Melean) - 1 buc. - în localitatea Gledin
Refacere podeţ (La Ivan) - 1 buc. - în localitatea Gledin
Refacere podeţ (La Vlăican) - 1 buc. - în localitatea Gledin
0 1 2 3
Refacere podeţ (punte pietonală Crăieşti) - 1 buc. - în localitatea Gledin
Refacere podeţ (punte pietonală Costinea) - 1 buc. - în localitatea Gledin
Refacere pod (între sate) - 1 buc. - în localitatea Monor
Refacere pod (Morăreşti) - 1 buc. - în localitatea Monor
Refacere pod (Curmătură) - 1 buc. - în localitatea Monor
Refacere podeţ (La Georza) - 1 buc. - în localitatea Monor
Refacere podeţ (punte pietonală la brutărie) - 1 buc. - în localitatea Monor
Refacere podeţ (punte pietonală între sate) - 1 buc. - în localitatea Monor
12 Refacere podeţe - 3 buc. - în localitatea Rusu de Sus Comuna Nuşeni 4
13 Refacere pod - în localitatea Parva - 1 buc. Comuna Parva 100
14 Refacere podeţe - în localitatea Susenii Bârgăului - 21 buc. Comuna Prundu Bârgăului 300
Refacere podeţe în localitatea Susenii Bârgăului - 4 buc.
15 Refacere pod avariat - în localitatea Rebrişoara - 1 buc. (blocare platformă drum) Comuna Rebrişoara 117
Refacere pod râu Gersa - în localitatea Rebrişoara -1 buc. (40 ml)
Refacere podeţe - 15 buc. - în localitatea Rebrişoara
16 Refacere podeţe - în localitatea Romuli - 25 buc. Comuna Romuli 15
Refacere podeţe - în localitatea Dealu Ştefăniţei - 10 buc.
17 Refacere poduri - în localitatea Sânmihaiu de Câmpie - 3 buc. Comuna Sânmihaiu de Câmpie 38
Refacere poduri - în localitatea Stupini - 3 buc.
Refacere poduri - în localitatea Sălcuţa - 2 buc.
Refacere poduri - în localitatea Zoreni - 3 buc.
Refacere poduri - în localitatea Brăteni - 2 buc.
18 Refacere podeţe - în localitatea Şieu - 25 buc. Comuna Şieu 12
19 Refacere poduri - în localitatea Sebiş - 1 buc. Comuna Şieuţ 1.110
Refacere poduri - în localitatea Şieuţ - 3 buc.
Refacere poduri - în localitatea Ruştior - 2 buc.
Refacere poduri - 3 buc. - în localitatea Sebiş
Refacere podeţ - 1 buc. - în localitatea Sebiş (zona Rogina)
Refacere poduri - 2 buc. - în localitatea Şieuţ
Refacere pod - 1 buc. - în localitatea Ruştior
Refacere podeţ - 1 buc. - în localitatea Ruştior
20 Refacere punţi pietonale - în localitatea Teaca - 2 buc. Comuna Teaca 1.610
Refacere poduri - în localitatea Teaca - 4 buc.
21 Refacere podeţe - în localitatea Telciu - 1 buc. Comuna Telciu 12
Refacere podeţe - în localitatea Bichigiu - 9 buc.
22 Refacere podeţe în localitatea Miţa - 1 buc. Comuna Bistriţa Bârgăului 75
Refacere punte pietonală (Sălăgean) în localitatea Bistriţa Bârgăului - 1 buc.
Refacere pod în localitatea Bistriţa Bârgăului - 1 buc.
Refacere podeţe în localitatea Bistriţa Bârgăului - 2 buc.
Refacere poduri (deschidere 5-6 m) - 7 buc. - în localitatea Bistriţa Bârgăului
0 1 2 3
23 Refacere podeţ în localitatea Dumitriţa - 1 buc. Comuna Dumitriţa 2
Refacere podeţ în localitatea Budacu de Sus - 1 buc.
Refacere podeţe în localitatea Ragla - 2 buc.
24 Refacere podeţe - 6 buc, în localitatea Rebra (în zona DJ 172B) Comuna Rebra 90
Refacere podeţe - 6 buc. - în localitatea Rebra
25 Refacere podeţe - 4 buc. - în localitatea Târlişua Comuna Târlişua 88
Refacere podeţ - 1 buc. - în localitatea Şendroaia
Refacere podeţ - 1 buc. - în localitatea Lunca Sătească
Refacere podeţe - 4 buc. - în localitatea Agrieşel
Refacere podeţe - 6 buc. - în localitatea Agrieş
26 Refacere podeţ beton, pe drum lateral (în zona drumului judeţean DJ 172) - 1 buc., în localitatea Zagra Comuna Zagra 3
6) Judeţul Botoşani Total, din care: 2.193
1 Refacere podeţ pe DJ 282 B Consiliul Judeţean Botoşani 15
2 Refacere 2 podeţe: 1 podeţ pe Str. Zefirului (oraş Flămânzi) şi 1 podeţ pe Str. Canalului (sat Prisăcani) Oraşul Flămânzi 52
3 Refacere 2 podeţe pe DS, sat Chişcăreni şi 3 podeţe pe DS, sat Bozieni Oraşul Săveni 35
4 Refacere 3 poduri distruse: 1 pe DS 92 şi 2 pe DS 127 - sat Crasnaleuca Comuna Coţuşca 55
5 Refacere 3 poduri: Melţer, Bădărău - sat Hudum; Jitaru - sat Mănăstirea Doamnei Comuna Curteşti 34
6 Refacere 1 pod, pârâul Bârlădeanca, sat Băluşeni Comuna Băluşeni 20
7 Refacere 2 podeţe: pe DS 103 şi pe DS 757 - sat Călăraşi Comuna Călăraşi 8
8 Refacere 1 podeţ, sat Iacobeni Comuna Dângeni 76
Refacere 6 podeţe: 1 podeţ la intersecţia DS 221-DS 220, 1 podeţ la intersecţia DC 17C-DS 378, 1 podeţ la intersecţia DS 378-DS 365, 1 podeţ la intersecţia DS 256-DS265 - sat Hulub, 1 podeţ pe DS 278, 1 podeţ pe DC 17C - sat Iacobeni
9 Refacere 2 podeţe pe DC 7, sat Sarata Comuna Drăguşeni 20
10 Refacere 1 podeţ, sat Socrujeni Comuna Gorbăneşti 3
11 Refacere 6 podeţe pe DS la Intersecţie cu DJ - sat Hlipiceni, 3 podeţe pe DS - sat Victoria şi 14 podeţe acces gospodării - sat Victoria Comuna Hlipiceni 74
12 Refacere 2 poduri pe DS 126 şi pe DS 128 Comuna Lunca 1.162
Refacere 1 podeţ de lemn pe DC 41 A
Refacere 6 podeţe: pe DS 203, pe DS 323, pe DS 974, pe DS 632, pe DS 644, pe DS 599
13 Refacere 2 podeţe acces gospodării în DN 29 Comuna Manoleasa 6
14 Refacere 1 pod avariat Str. Dumbravei, Str. Gavanului, Str. Luceafărului - sat Ipoteşti Comuna Mihai Eminescu 41
Refacere 12 podeţe: 10 podeţe pe Str. Ghioceilor - sat Cătămărăşti-Deal; 1 podeţ pe DC 61-sat Cătămărăşti; 1 podeţ pe Str. I.D. Marin-sat Stânceşti
15 Refacere 1 podeţ sat Negreşti Comuna Mihălăşeni 61
Refacere 2 podeţe pe DS: 1 podeţ pe DS 236 şi 1 podeţ pe DC 22 A - sat Mihălăşeni
16 Refacere pod: pe DC 21 şi pe DE 562 - sat Scutari Comuna Mileanca 42
Refacere 1 podeţ pe DE 60 - sat Mileanca
0 1 2 3
17 Refacere 3 poduri: pe DC 43B - sat Lupăria, pe DS 426 - sat Prăjeni, pe DE 64 - sat Câmpeni Comuna Prăjeni 283
Refacere 8 podeţe pe DC: 3 podeţe pe DC 43B, 3 podeţe pe DC 43 - sat Lupăria; 2 podeţe pe DC 42 - sat Miletin
Refacere 13 podeţe pe DS: 3 podeţe pe DS 156, 1 podeţ pe DS 291, 1 podeţ pe DS 223, 3 podeţe pe DS 426 - sat Prăjeni; 1 podeţ pe DS 315, 1 podeţ pe DS 374, 1 podeţ pe DS 376 - sat Lupăria; 1 podeţ pe DS 116, 1 podeţ pe DS 107 - sat Miletin
Refacere 1 podeţ pe DE 66 - sat Prăjeni
18 Refacere 2 podeţe pe DS: 1 podeţ pe DS 14 - sat Stolniceni şi 1 podeţ pe DS 70 - sat Răuseni Comuna Răuseni 7
19 Refacere 6 podeţe distruse: 5 podeţe pe DS 104 şi 1 podeţ pe DS 560 Comuna Ripiceni 90
20 Refacere 1 podeţ intersecţie DS 144 cu DS 145, sat Dracşani Comuna Suliţa 3
21 Refacere 1 podeţ - sat Iureşti Comuna Todireni 7
22 Refacere 6 podeţe avariate : 1 podeţ pe DC 58 şi 5 podeţe în sat Brehuieşti Comuna Vlădeni 36
23 Refacere 9 podeţe: pe DS 929, pe DS 875, pe DS 876, pe DS 739, pe DS 735, pe DS 707, pe DS 767, pe DS 1021 - sat Sârbi; pe DS 273 - sat Miron Costin Comuna Vlăsineşti 63
7) Judeţul Braşov Total, din care: 230
1 Refacere pod drum forestier Strâmba la km 9 - distrugere totală a culeei şi prăbuşire pod Comuna Şinca 230
8) Judeţul Buzău Total, din care: 20.265
1 Refacere pod pe DJ 203K la km 97+800 Consiliul Judeţean Buzău 9.500
Refacere podeţ pe DJ 204M la km 3+400
Refacere pod pe DJ 102F la km 8+900
Refacere poduri pe DJ 103P la km 4+350, km 5+000 şi km 5+500
2 Refacerea podeţ în punctul „Radu Bălan" Comuna Chiliile 194
Refacerea podeţ la km 3 + 100
Refacerea podeţului ce face legătura între satul Chiliile şi cătunul Rădutari
3 Refacerea podeţului în satul Căneşti Comuna Căneşti 650
4 Refacerea punţii pietonale în satul Policiori Comuna Scorţoasa 11
5 Refacerea podului din satul Crâng pe DC 91 Oraşul Pătârlagele 1.445
6 Refacerea podului în satul Buda Crăciuneşti Comuna Cislău 37
Refacerea podeţului în satul Buda Crăciuneşti
7 Refacerea podeţului Comuna Cernăteşti 9
8 Refacerea podului şi podeţului tubular în satul Curcăneşti Comuna Pârscov 288
9 Refacerea podeţ tubular din satul Poeniţele Comuna Chiojdu 28
10 Refacerea şi consolidarea podului de pe DC 169 în satul Poiana Vâlcului Comuna Mânzăleşti 248
11 Refacerea podeţelor în satul Cătina Comuna Cătina 14
Refacerea podeţului distrus din satul Cătina
Refacerea podeţelor în satul Zeletin
12 Refacerea şi consolidarea podeţului între satele Ivăneţu şi Brătileşti Comuna Brăeşti 200
13 Refacerea podului de pe DC 74 din satul Tulburea Comuna Cozieni 54
0 1 2 3
14 Reabilitare pasaj Horticolei peste strada Alexandru Marghiloman Municipiul Buzău 7.587
Reabilitare pasaj rutier Metalurgica peste calea ferată Buzău-Făurei
Reabilitare pasaj rutier Metalurgica peste drumul naţional DN 2B
9) Judeţul Caraş-Severin Total, din care: 6.286
1 Refacere pod pe DJ 571C la intrarea în Peţrilova, avariat (comuna Ciuchici) Consiliul Judeţean Caraş-Severin 4.927
Decolmatare pod pe DJ 571 (sat Macovişte - zona Lunca-Macovişte, comuna Ciuchici)
Refacere pod pe DJ 571, subspălare culee - intrare în sat Sasca Montană (sat Sasca Montană, comuna Sasca Montană)
Refacere pod pe DJ 571 C, intrare DN în satul Naidăş (comuna Naidăş)
Refacere pod pe DJ 680 A, sat Căvăran peste pârâul Vălişor (comuna Constantin Daicoviciu)
Refacere pod pe DJ 680 A, sat Peştere, ieşire din localitatea Peştere (comuna Constantin Daicoviciu)
Refacere podeţ DJ 680A, între sat Tincova - UAT Sacu şi sat Căvăran - UAT Constantin Daicoviciu, distrus la surparea malului (comuna Sacu)
Decolmatare 6 podeţe pe DJ 683 Zăvoi - Poiana Mărului la ieşirea din satul Zăvoi spre Poiana Mărului (comuna Zăvoi)
2 Refacere punte pietonală căzută, str. Mihai Viteazu/Str. Nucilor, deţinător oraşul Oraviţa Oraşul Oraviţa 55
3 Refacere pod avariat Cartier Cireşa peste râul Bistra Oraşul Oţelu Roşu 216
4 Refacere 2 punţi, din care 1 avariată pe 0,02 km şi 1 distrusă pe 0,02 km, sat Caraşova Comuna Caraşova 49
5 Refacere podeţ din tuburi prefabricate din beton pe o lungime de 0,01 km (spălare umplutură din balast) Comuna Copăcele 4
6 Refacere podeţ acces din tuburi de beton peste pârâul Mărguţa, sat Marga Comuna Marga 4
7 Refacere pod pe str. Zbăg în dreptul casei cu nr. 411, sat Naidăş Comuna Naidăş 1.000
8 Refacere podeţ din beton Valea Slatinii (subspălare culee), sat Slatina Nera Comuna Sasca Montană 5
9 Refacere pod „Ferari" avariate culee mal drept şi mal stâng pe o lungime de 6 ml fiecare, lăţime de 0,5 ml şi înălţime de 2,5 ml Comuna Teregova 18
10 Refacere pod peste pârâul Slatina (distrusă rampa de acces pe 0,01 km), sat Turnu Ruieni Comuna Turnu Ruieni 7
11 Refacere podeţ avariat, Vâna Valea Stefii Gârcu (avariat pe o lungime între 0,04 - 0,06 km), sat Zorlenţu Mare Comuna Zorlenţu Mare 1
10) Judeţul Cluj Total, din care: 9.193
1 Refacere podeţe tubulare sat Macău, sat Inucu (15 buc.) Comuna Aghireşu 453
Refacere pod sat Macău
2 Decolmatare şanţuri/podeţe străzi Beliş L = 2.000 m Comuna Beliş 270
Refacere podeţe Poiana Horea
Decolmatare şanţuri/podeţe Poiana Horea L = 4.200 m
3 Refacere pod localitatea Chinteni Comuna Chinteni 2.815
4 Refacere podeţ în localitatea Sălişte, comuna Ciurila Comuna Ciurila 1.244
5 Refacere pod peste pârâul Csorgo spre biserica adventistă în localitatea Viştea Comuna Gârbău 659
Refacere pod de la confluenţa pâraielor Csorgo şi Hidegkut în localitatea Viştea
6 Refacere 4 podeţe tubulare Comuna Gilău 233
0 1 2 3
7 Subzidire culee două poduri, Iara Comuna Iara 2.601
Refacere pod, Iara
Refacere aripi, parapet, subzidiri pod
Refacere pod, Iara
Refacere pod, Cacova Ierii
Refacere timpane podeţe, Cacova Ierii
Subzidire piloni susţinere 2 punţi pietonale, Surduc
Refacere balustradă punte pietonală
8 Refacere podeţe sat Corneşti Comuna Mihai Viteazu 242
9 Refacere podeţe tubulare transversale: Bădeni 6 buc., Plăieşti 4 buc., Pietroasa 3 buc., Podeni 3 buc. Comuna Moldoveneşti 30
10 Refacere pasarelă pietonală peste Valea Mare, Mărtineşti, L = 40 m Comuna Tureni 539
11 Refacere punte pietonală Valea Groşilor Comuna Vad 107
11) Judeţul Constanţa Total, din care: 46
1 Refacere 1 podeţ sat Mioriţa Comuna Ciobanu 46
12) Judeţul Covasna Total, din care: 3.453
1 Refacere pod peste pârâul Caşin „Varpataka" Comuna Sânzieni 1.993
2 Refacere pod peste pârâul Turia, comuna Turia Comuna Turia 1.460
13) Judeţul Dâmboviţa Total, din care: 700
1 Refacere pod „Moară" şi pod „Noroaia" în satul Vulcana-Băi Comuna Vulcana-Băi 700
14) Judeţul Galaţi Total, din care: 314
1 Refacere podeţ tip ochelar (2 x DN 800) DJ 254C comuna Bălăbăneşti, distrus pe o porţiune de 2 m pe partea dreaptă a drumului în sensul de mers din DN 24D către Adam Consiliul Judeţean Galaţi 7
2 Refacere pod Coreea, afectate suprastructura şi infrastructura podului Comuna Bălăşeşti 26
3 Refacere podeţ DC 11 Feraru Vasile, afectate infrastructură şi suprastructură podeţ Comuna Băneasa 15
Refacere punte Gară, afectate infrastructură şi suprastructură punte
4 Refacere podeţ P2 cu aripi pe DC 8, sat Vădeni, afectate infrastructură şi suprastructură podeţ Comuna Cavadineşti 30
Refacere podeţ familia Stafie şi familia Dabija, sat Găneşti, afectate infrastructură şi suprastructură podeţ
5 Refacere pod Mariţoiu, spălare umpluturi pământ picior pod Comuna Corod 55
Refacere pod Butunoiu, sat Cărăpceşti, placă pod ruptă şi dislocare
6 Refacere podeţ DC 103 intrare Ghingheşti din DN 24D, afectate suprastructură şi infrastructură podeţ Comuna Drăguşeni 66
Refacere podeţ peste pârâul Corozel, fam. Moraru - sat Nicopole
Refacere podeţ peste pârâul Corozel, fam. Plugaru - sat Nicopole
7 Refacere podeţ situat pe strada Berescu Gicu, sat Zărneşti, infrastructură şi suprastructură podeţ Comuna Jorăşti 9
8 Refacere pod Chirila, pârâu Corozel, afectată structura podului Comuna Matca 59
Refacere pod Boroda, pârâu Corozel, afectată structura podului
9 Refacere pod - Str. Dâmboviţei - sat Smulţi Comuna Smulţi 6
10 Refacere pod pârâu Ipoteşti, afectată structură pod Comuna Ţepu 28
11 Refacere pod avariat - râul Geru, sat Mândreşti Comuna Valea Mărului 1
12 Refacere amenajare peste pârâul Lozova (pasarela pietonală) Comuna Schela 12
0 1 2 3
15) Judeţul Gorj Total, din care: 15
1 Refacere podeţ peste pârâul Guranilor Oraşul Tismana 15
16) Judeţul Hunedoara Total, din care: 3.400
1 Refacerea unui pod pe drumul judeţean DJ 742A în comuna Buceş Consiliul Judeţean Hunedoara 287
Refacerea unui pod în comuna Răchitova
2 Refacere podeţ în localitatea Archia, municipiul Deva Municipiul Deva 100
3 Refacerea unui pod în municipiul Lupeni Municipiul Lupeni 1.080
Refacerea a 8 podeţe în municipiul Lupeni
4 Refacerea a 2 podeţe în localitatea Petroşani, municipiul Petroşani Municipiul Petroşani 3
5 Refacerea a 2 poduri în localitatea Vulcan, municipiul Vulcan Municipiul Vulcan 160
Refacerea a 2 punţi pietonale în localitatea Vulcan, municipiul Vulcan
6 Refacere podeţ în localitatea Silvaşu de Sus, oraşul Haţeg Oraşul Haţeg 8
7 Refacerea unui podeţ în localitatea Ocolişu Mic, comuna Orăştioara de Sus Comuna Orăştioara de Sus 120
8 Refacerea unui pod avariat în localitatea Ruşor, comuna Pui Comuna Pui 390
Refacerea unei punţi pietonale avariate în localitatea Ruşor, comuna Pui
Refacerea a 4 podeţe în localitatea Şerel, comuna Pui
9 Refacerea unui pod în localitatea Mihăileni, comuna Buceş Comuna Buceş 270
Refacerea unui pod în localitatea Grohoţele, comuna Buceş
10 Refacerea unui pod în localitatea Lăpugiu de Jos, comuna Lăpugiu de Jos Comuna Lăpugiu de Jos 200
11 Refacerea a 2 podeţe în localitatea Săliştioara, comuna Vălişoara Comuna Vălişoara 90
12 Refacerea unei punţi pietonale în localitatea Rişca, comuna Baia de Criş Comuna Baia de Criş 14
13 Refacerea unui pod în localitatea Costeşti, comuna Orăştioara de Sus Comuna Orăştioara de Sus 67
14 Refacerea a 4 podeţe în localitatea Petros, comuna Baru Comuna Baru 511
Refacerea unui pod în localitatea Baru, comuna Baru
Refacerea unui pod în localitatea Livadia, comuna Baru
Refacerea unui podeţ în localitatea Livadia, comuna Baru
15 Refacerea a 2 podeţe în localitatea Nojag, comuna Certeju de Sus Comuna Certeju de Sus 100
Refacerea a 2 podeţe în localitatea Vărmaga, comuna Certeju de Sus
17) Judeţul Iaşi Total, din care: 10.755
1 Refacere 2 poduri, localitatea Domniţa Consiliul Judeţean Iaşi 456
Refacere pod, localitatea Ţibana
Refacere 1 podeţ, comuna Dagâţa, localitatea Piscul Rusului
Refacere 3 podeţe, comuna Mădârjac, localitatea Mădârjac
Refacere poduri, DJ 248C, comuna Mogoşeşti, localitatea Mogoşeşti - 2 buc.
2 Refacere podeţe, localitatea Blăgeşti - 3 buc. Municipiul Paşcani 30
Refacere podeţe, localitatea Boşteni - 2 buc.
Refacere podeţe, localitatea Gâşteşti - 1 buc.
3 Refacere poduri, localitatea A.I. Cuza - 2 buc. Comuna A.I. Cuza 40
0 1 2 3
4 Refacere podeţ, localitatea Podişu - 1 buc. Comuna Bălţaţi 40
Refacere podeţe, localitatea Sârca - 5 buc.
Refacere podeţe, localitatea Valea Oilor - 2 buc.
5 Refacere podeţ, localitatea Munteni - 1 buc. Comuna Belceşti 10
6 Refacere podeţ, localitatea Arama - 1 buc. Comuna Coarnele Caprei 6
7 Refacere pod, localitatea Cârjoaia - 1 buc. Comuna Cotnari 121
8 Refacere poduri, localitatea Cristeşti - 2 buc. Comuna Cristeşti 2.400
9 Refacere podeţ, localitatea Bărbăteşti - 1 buc. Comuna Cucuteni 60
Refacere podeţ, localitatea Săcăreşti - 1 buc.
10 Refacere podeţe, localitatea Dolheşti - 2 buc. Comuna Dolheşti 50
11 Refacere podeţe, localitatea Fântânele - 4 buc. Comuna Fântânele 800
12 Refacere podeţe, localitatea Focuri - 6 buc. Comuna Focuri 240
13 Refacere podeţ, localitatea Bulbucani - 1 buc. Comuna Gropniţa 6
14 Refacere pod, localitatea Hărmăneştii Vechi - 1 buc. Comuna Hărmăneşti 30
15 Refacere podeţe, localitatea Heleşteni - 6 buc. Comuna Heleşteni 140
Refacere podeţe, localitatea Oboroceni - 2 buc.
16 Refacere pod, localitatea Horleşti Comuna Horleşti 120
Refacere 3 podeţe, localitatea Horleşti
17 Refacere punte pietonală, localitatea Dumbrava - 1 buc. Comuna Lespezi 650
Refacere pod, localitatea Heci - 1 buc.
18 Refacere podeţ, localitatea Frumuşica - 1 buc. Comuna Mădârjac 50
19 Refacere podeţ, localitatea Mironeasa - 1 buc. Comuna Mironeasa 350
Refacere pod, localitatea Mironeasa - 1 buc.
20 Refacere podeţ, localitatea Borosoaia - 1 buc. Comuna Plugari 5
21 Refacere pod, localitatea Probota - 1 buc. Comuna Probota 420
22 Refacere podeţ, localitatea Bohotin - 1 buc. Comuna Răducăneni 1
23 Refacere pod, localitatea Dumbrăviţa - 1 buc. Comuna Ruginoasa 47
Refacere podeţ, localitatea Dumbrăviţa - 1 buc.
Refacere pod, localitatea Rediu - 1 buc.
24 Refacere 1 podeţ, localitatea Storneşti Comuna Sineşti 1.100
25 Refacere pod, localitatea Slobozia - 1 buc. Comuna Sireţel 1.400
26 Refacere podeţe, localitatea Cozmeşti - 3 buc. Comuna Stolniceni-Prăjescu 120
Refacere podeţe, localitatea Stolniceni-Prăjescu - 3 buc.
27 Refacere pod, localitatea Criveşti - 1 buc. Comuna Strunga 7
28 Refacere podeţe, localitatea Poiana Şcheii - 2 buc. Comuna Şcheia 800
29 Refacere podeţ, localitatea Chişcăreni - 1 buc. Comuna Şipote 2
30 Refacere podeţe, localitatea Chipereşti - 2 buc. Comuna Ţuţora 4
31 Refacere 2 poduri localitatea Lungani Comuna Voineşti 1.250
Refacere 32 podeţe, localitatea Lungani
Refacere pod, localitatea Voineşti
Refacere 26 podeţe, localitatea Voineşti
18) Judeţul Maramureş Total, din care: 5.879
1 Refacere pilă pod peste râul Săsar, str. Europa către Str. Independenţei, municipiul Baia Mare Municipiul Baia Mare 12
2 Refacere 1 podeţ peste Valea Iapa, Sighetu Marmaţiei Municipiul Sighetu Marmaţiei 474
3 Refacere 15 podeţe Valea Scradei - oraşul Vişeu de Sus Oraşul Vişeu de Sus 5.100
Refacere 9 podeţe transversale Str. Rândunelelor, oraşul Vişeu de Sus
Refacere podeţe - 10 buc., oraşul Vişeu de Sus
0 1 2 3
4 Refacere podeţe strada Poieniţei, oraşul Săliştea de Sus - 1 buc. Oraşul Săliştea de Sus 9
Refacere podeţe Strada Furului, oraşul Săliştea de Sus - 2 buc.
Refacere podeţe strada Luncii, oraşul Săliştea de Sus - 2 buc.
5 Refacere 0,015 km punte pietonală, loc numit „Vale", comuna Bârsana Comuna Bârsana 20
6 Refacere 5 podeţe, sat Bogdan Vodă, distruse de râul Bocicoel Comuna Bogdan Vodă 15
7 Refacere pod distrus peste râul Ungureni, sat Ungureni Comuna Cupşeni 5
8 Reabilitare 30 podeţe colmatate, comuna Moisei Comuna Moisei 80
Refacere 3 podeţe acces, comuna Moisei
9 Refacere podeţ transversal tubular - Drumul de la Valea Mare, comuna Onceşti Comuna Onceşti 15
10 Refacere 5 m podeţ transversal, str. Valea Spinului, sat Rozavlea Comuna Rozavlea 11
Refacere 4 m podeţ acces str. Valea Spinului, sat Rozavlea
Refacere 5 m podeţ, str. Voromia, sat Rozavlea
11 Refacere 4 podeţe, str. Dragmirov, comuna Ruscova Comuna Ruscova 63
12 Refacere podeţ, sat Şurdeşti, str. Demian Laurenţiu nr. 146 Comuna Şişeşti 5
13 Refacere podeţ str. Valea Greblii, „la Dănilă" - 1 buc., sat Strâmtura Comuna Strâmtura 20
14 Refacere podeţ Str. Nucilor, comuna Valea Chioarului Comuna Valea Chioarului 38
15 Refacere podeţ transversal, str. Sub Deal, sat Vişeu de Jos - 2 buc. Comuna Vişeu de Jos 12
Refacere podeţ transversal, str. Drăguiasa, sat Vişeu de Jos, DC 20 – 1 buc.
19) Judeţul Mehedinţi Total, din care: 5.532
1 Refacere 2 podeţe la intersecţia DJ 606B-DJ 563A - sat Podu Grosului, comuna Bâcleş Consiliul Judeţean Mehedinţi 480
Refacere 1 pod pe DJ 671 E, la 300 m de DN 67 - sat Gârbovăţu de Sus, comuna Căzăneşti
Refacere 8 podeţe pe DJ 607 C în zona Podeni - sat Podeni, comuna Podeni
Refacere 3 podeţe în zona Malarişca - sat Malarişca, comuna Podeni
Refacere 2 podeţe pe DJ 606 B - comuna Poroina Mare
2 Refacere 1 pod peste pârâul Huşniţa - sat Hurduceşti Oraşul Strehaia 40
3 Refacere 1 podeţ pe uliţa nr. 1 - sat Gârbovăţu de Sus Comuna Căzăneşti 370
Refacere 1 pod pe D.C. 16 - sat Roşia
Refacere 1 pod peste uliţa nr. 40 (face legătura cu Păltinişu) - sat Păltinişu
4 Refacere două poduri peste pârâul Crihala, Calea Craiovei, municipiul Drobeta-Turnu Severin Municipiul Drobeta-Turnu Severin 3.559
5 Refacere 3 podeţe - sat Racova Comuna Ilovăţ 95
6 Refacere pod la km 6+500 pe DC 7, două podeţe pe DC 7 - sat Baloteşti Comuna Izvoru Bârzii 388
Refacere uliţa Lăpădat afectată pe 0,4 km, 1 pod peste pârâul Pleşuva, 1 punte pietonală - sat Putinei
7 Refacere 1 pod pe D.C. 105 Dănceu-Izvoarele - sat Dănceu Comuna Jiana 500
8 Refacere 1 pod peste cursul de apă Matca - sat Colareţ Comuna Tâmna 100
20) Judeţul Mureş Total, din care: 8.250
1 Refacere 1 pod pe DJ 153 C (Gurghiu) Consiliul Judeţean Mureş 2.500
2 Refacere 5 poduri Comuna Aluniş 80
Refacere 2 podeţe
0 1 2 3
3 Refacere 8 podeţe Comuna Batoş 11
4 Refacere 1 podeţ afectat Comuna Beica de Jos 50
5 Refacere 1 pod Comuna Brâncoveneşti 3
6 Refacere 1 pod Comuna Deda 4
7 Refacere 1 pod Comuna Fântânele 5.460
8 Refacere 5 podeţe Comuna Hodoşa 5
9 Refacere 10 podeţe Comuna Ideciu de Jos 10
10 Refacere 1 pod Comuna Lunca 10
11 Refacere 3 podeţe Comuna Măgherani 10
12 Refacere 1 podeţ Comuna Ogra 54
13 Refacere 1 pod Comuna Reghin 12
14 Refacere 2 podeţe distruse Comuna Solovăstru 12
Refacere 5 podeţe avariate
15 Refacere 2 podeţe Comuna Suseni 27
Refacere 1 pod
16 Refacere 1 pod Comuna Vătava 2
21) Judeţul Neamţ Total, din care: 1.318
1 Refacere pod DJ 127 A (aripă stânga amonte), pct. Pârâul cu Strungi, sat Damuc, comuna Dămuc Consiliul Judeţean Neamţ 56
Refacere timpane beton deplasate, terasament şi rampe pod, la podeţ tubular D = 1200 pe DJ 155B, km 12+500, sat Ţolici, comuna Petricani
Refacere racordare culee pod cu terasament drum la pod din beton armat de pe DJ 155 I km 49+400, sat Budeşti, comuna Făurei
Decolmatare podeţ dalat pe DJ 156 A, zona fam. Nica Ion, km 56+000, sat Boteşti, comuna Girov
Refacere pod dalat (culee amonte şi aval) pe DJ 157 A, km 12 pct. iaz Mihalache, sat Văleni, comuna Văleni
Refacere pod dalat (aripi podeţ) pe DJ 157 A (km 17+500), sat David, comuna Văleni
Racordare podeţ din beton armat prefabricate casete cu terasamentul drumului prin elemente de beton şi decolmatare podeţ aflat pe pârâul Adânca, zona Iaz Mihalache, pe DJ 157A sat Văleni, comuna Văleni
Refacere pod la DJ 159 B (afuiere teren fundare, afectat timpan), pct. Transformator, sat Broşteni, comuna Bahna
Refacere podeţ tubular pe DJ207 C, fam. Bobov - Toma, sat Izvoru, comuna Ion Creangă
Refacere apărare mal distrusă, din beton, pod pe DJ 155I, zona intersecţie cu uliţa Chelăreştilor, sat Siliştea, comuna Români
2 Decolmatare podeţ Pârâul Turcului, aval amonte pod, pe L = 0,026 km, municipiul Piatra-Neamţ - anexa Văleni Municipiul Piatra-Neamţ 261
Refacere podeţ dalat cu D = 1100, L = 6 m, pe Aleea Brazilor, torent Pârâul Ţiganului, municipiul Piatra-Neamţ - anexa Văleni
Refacere pod (eroziune aripă) peste Pârâul Doamnei, zona str. Pârâul Doamnei nr. 47, municipiul Piatra-Neamţ - anexa Bâtca Doamnei
Refacere podeţ din lemn distrus peste Pârâul Doamnei, zona str. Pârâul Doamnei nr. 66, municipiul Piatra-Neamţ - anexa Bâtca Doamnei
Refacere pod (timpan mal dreapta aval distrus şi aripă stânga amonte) peste Pârâul Doamnei, zona str. Pârâul Doamnei nr. 66, municipiul Piatra-Neamţ - anexa Bâtca Doamnei
0 1 2 3
Refacere punte din lemn distrusă peste Pârâul Doamnei, zona str. Pârâul Doamnei nr. 33, municipiul Piatra-Neamţ - anexa Bâtca Doamnei
Refacere pod (pod structură metalică distrusă) peste Pârâul Doamnei, zona str. Pârâul Doamnei nr. 31, municipiul PiatraNeamţ - anexa Bâtca Doamnei
Refacere pod din lemn distrus peste Pârâul Doamnei, zona str. Pârâul Doamnei nr. 29, municipiul Piatra-Neamţ - anexa Bâtca Doamnei
Refacere podeţ din lemn distrus peste Pârâul Doamnei, zona Str. Fagului nr 1, municipiul Piatra-Neamţ - anexa Bâtca Doamnei
Refacere pod din beton (afectate aripi protecţie aval şi amonte) peste pârâul Doamnei, zona str. Pârâul Doamnei nr. 27, municipiul Piatra-Neamţ - anexa Bâtca Doamnei
Refacere punte din lemn distrusă peste Pârâul Doamnei, zona str. Pârâul Doamnei nr. 21, municipiul Piatra-Neamţ - anexa Bâtca Doamnei
Refacere pod (aripă aval dreapta avariată) peste Pârâul Doamnei, zona str. Pârâul Doamnei nr. 19, municipiul Piatra Neamţ - anexa Bâtca Doamnei
Refacere pod (aripă dreapta aval avariată) peste Pârâul Doamnei, zona str. Pârâul Doamnei nr. 32, municipiul PiatraNeamţ - anexa Bâtca Doamnei
Refacere pod (apărare mal din gabion saltea + 1 etaj) peste Pârâul Doamnei, zona str. Pârâul Doamnei nr. 32, municipiul Piatra Neamţ - anexa Bâtca Doamnei
Refacere pod (pod structură metalică distrusă) peste Pârâul Doamnei, zona str. Pârâul Doamnei nr. 7, municipiul Piatra Neamţ - anexa Bâtca Doamnei
Decolmatare pod zona str. Pârâul Doamnei nr. 28, L = 0,006 km, municipiul Piatra-Neamţ - anexa Bâtca Doamnei
Refacere punte pietonală din lemn distrusă peste Pârâul Doamnei, zona str. Pârâul Doamnei nr. 5, municipiul Piatra-Neamţ - anexa Bâtca Doamnei
Decolmatare podeţ Aleea Tineretului, pct. Ştrandul Tineretului pe L = 0,008 km, municipiul Piatra-Neamţ - anexa Bâtca Doamnei
Refacere pod (aripă aval stânga), torent Canton, Str. Tineretului nr. 21A, municipiul Piatra-Neamţ - anexa Bâtca Doamnei
Decolmatare podeţ Str. Cornului, pe L = 0,006 km, municipiul Piatra Neamţ - anexa Bâtca Doamnei
Refacere pod (aripi aval stânga şi dreapta avariate), intersecţie Str. Tineretului cu Str. Cornului, municipiul Piatra-Neamţ - anexa Bâtca Doamnei
3 Decolmatare podeţ şi decolmatare torent aval/amonte podeţ din Str. Vânătorului, pct. fam. Luca, cartier Blebea Oraşul Târgu-Neamţ 10
4 Refacere pod la DC Valea Mare (protecţie culee stânga amonte) la Mănăstirea Bistriţa - sat Bistriţa Comuna Alexandru cel Bun 20
Decolmatare 2 tuburi Ø = 1.000 mm, podeţ pct. Cărăbonţ, sat Bistriţa
Refacere podeţ la pârâul Malici (protecţie culee stânga) la fam. Jitaru M, sat Vădurele
5 Refacere podeţ tubular distrus pe DC Gherman, pct. Ţepeş Toader, pe L = 30 m, sat Bicaz-Chei Comuna Bicaz-Chei 15
Refacere apărare pod, aval mal stâng, pe DJ 127 A, pct. Chirilă, sat Ivaneş
6 Decolmatare podeţe fam. Mura Vasile şi fam. Pantea Viorel (viitură naturală Pârâu Batu), sat Dămuc Comuna Dămuc 119
Decolmatare podeţe 4 tuburi Ø = 800, fam. Chindea N şi fam. Vaideş N, sat Dămuc
0 1 2 3
Refacere punţi pietonale (punţi metalice distruse), fam. Gabriel Naghi, fam. Măturişcă Ioan, sat Damuc
Refacere poduri lemn pe structură metalică, fam. Bocancea Ion, fam. Panţâru Viorel, sat Damuc
7 Refacere podeţ tubular de pe Str. Triumfului, torent Humă, capăt drum (afectat radier apărare podeţ amonte şi aval) Comuna Doljeşti 1
8 Decolmatare podeţ D=600, Str. Bâtcii DC 154, torent Pârâul Bâtcii, sat Stejaru Comuna Farcaşa 5
Decolmatare podeţ D=2000, Ţuţuianu Vasile, torent Pârâul Buşmei, sat Buşmei
Refacere podeţ tubular din tuburi D = 1500 (radier din beton), Str. Strungii, Pârâul Ariei, sat Popeşti
9 Decolmatare podeţ, pe str. Oprişeni, sat Gârcina Comuna Gârcina 3
10 Refacere podeţ tubular Ø=600 mm (spălare rampe podeţ) şi decolmatare podeţ, zona Podul de Piatră, sat Turtureşti Comuna Girov 14
Refacere podeţ dalat (distrus podeţ şi timpane din beton), intersecţie Gura Văii Vale, sat Gura Văii
Refacere podeţ tubular D = 600 (spălare rampe podeţ) şi decolmatare podeţ, intrare în str. Dumitru Trifan, sat Gura Văii
Refacere podeţ dalat şi timpane din beton de la intersecţie Gura Văii - Vale, sat Gura Văii
Decolmatare podeţ tubular 600 mm, de la intrarea în strada prof. Dumitru Trifan, sat Gura Văii
11 Refacere protecţie culee stânga-dreapta amonte, culee stânga+ dreapta afuiate, protecţie culee dreapta aval, pod str. Grinţieşul Mic, peste Grinţieşul Mic, pct. Asavei, sat Grinţieş, comuna Grinţieş Comuna Grinţieş 23
12 Refacere platformă podeţ din tuburi PREMO Ø = 2.000 mm, pe L = 0,02 km, intersecţie DC 146 cu drum sătesc Sasu, cătun Boboteni, comuna Hangu Comuna Hangu 6
Decolmatare pod amonte şi aval pod Fragaria pe DC 148, sat Buhalniţa, comuna Hangu
13 Refacere gabioane, saltea cu 3 etaje la podeţ din beton armat de pe Str. Teilor, sat Băluşeşti Comuna Icuşeşti 314
Refacere podeţ din beton armat de pe Str. Eternităţii, pct. Avram, sat Băluşeşti
Refacere zid de sprijin din beton armat, podeţ tubular de pe Str. Vişinilor, pct. Savin Constantin, sat Spiridoneşti
14 Reumplere cu balast între timpanele podeţului, intersecţie Str. Moşilor cu str. Basarabia, sat Stejaru Comuna Ion Creangă 1
Reumplere cu balast între timpanele podeţului, intersecţie Str. Moşilor cu str. Vatra Satului, sat Stejaru
Reumplere cu balast între timpanele podeţului, str. Vâlcelele, sat Stejaru
Refacere pod (erodate racordări terasamente cu culee) de pe str. Cezar Petrescu la fam. Irimia, sat Stejaru
15 Decolmatare pod Scăricica şi albie pârâul Pângărăcior, amonte şi aval 150 m, pe L = 0,15 km, sat Pângăraţi Comuna Pângăraţi 70
Decolmatare albie la podeţ din tuburi premo, colmatată în urma viiturii de pe pârâul Pângărăcior, pct. Popa, km 5100, sat Pângărăcior
16 Refacere infrastructură pod beton, afuiere pile, pct. Târpeşti cot, sat Târpeşti Comuna Petricani 270
0 1 2 3
17 Refacere podeţ din lemn pe structură metalică - pârâul Anton, la fam. Agapie, sat Pluton Comuna Pipirig 26
Refacere Podeţ din lemn pe structură metalică (culee mal drept) - pârâul Pluton - Dolheşti, la fam. Dumitriu, sat Pluton
18 Refacere rampe acces podeţ tubular D = 3,2 corugat metalic, pct. CAP Poienari, pârâul Ras, sat Poienari Comuna Poienari 8
19 Refacere aripi pod afectate, podeţ tubular Uliţa Mitrea, pe torent Râpi, zona fam. Mitrea, sat Români, comuna Români Comuna Români 6
20 Refacere podeţe acces proprietăţi (Str. Codrului, fam. Racheru Costel, Str. Cerbului, fam. Roşu Cicerone, Str. Principală, fam. Coca Dumitru, str. Dealu Crucii, fam. Tătaru, Str. Speranţei, fam. Dumitroaia Bogdan), sat Oglinzi Comuna Răuceşti 24
Refacere podeţ traversare stradă Str. Salcâmilor, sat Oglinzi
Refacere podeţe acces proprietăţi (Str. Morii, fam. Obreja Constantin, fam. Borcilă Daniel, fam. Borcilă Ion), sat Răuceşti
21 Refacere podeţ (culee din beton armat) din Strada Principală la Fundătura Gorgos, Strada Stejarului, sat Chicerea Comuna Stăniţa 12
22 Refacere pod str. Ştefan cel Mare, pct. Scurtu, sat Taşca Comuna Taşca 40
23 Refacere podeţ din tuburi beton D=60 (rampe din balast distruse) peste pârâul Valea Albă, pct. fam. Copot, sat Tupilaţi Comuna Tupilaţi 12
Decolmatare podeţ din tuburi beton D = 60 peste pârâul Valea Albă, pct. fam. Copot, sat Tupilaţi
Refacere podeţ din tuburi corugat (5) D = 1.000 (aripi din beton) Str. Afloarei, sat Totoieşti
24 Refacere pod avariat din lemn, pârâul Râiosul, pct. fam. Buraga Constantin, sat Urecheni Comuna Urecheni 2
22) Judeţul Prahova Total, din care: 22.853
1 Punere în siguranţă infrastructură pod peste pârâul Chiojdeanca amplasat pe DJ 102C la km 21+760, comuna Apostolache Consiliul Judeţean Prahova 3.321
Punere în siguranţă infrastructură pod peste râul Cricovul Sărat amplasat pe DJ 102C la km 24+426, comuna Apostolache
Refacere podeţ tubular pe DJ 102C la km 20+600, comuna Apostolache
Refacere 1 podeţ pe DJ 100H la km 15+300, comuna Jugureni
Refacere 4 podeţe pe DJ 235 şi DJ 100H, pe teritoriul administrativ al comunei Lapoş: 1 podeţ pe DJ 235 la km 2+375, 1 podeţ pe DJ 100H la km 16+286, 1 podeţ pe DJ 100H la km 16+536, 1 podeţ pe DJ 100H la km 16+649
Refacere 1 podeţ pe DJ 235 la km 1+800, pe teritoriul comunei Lapoş
Refacere aripă dreapta pod pe DJ 101T peste afluent „Macla", zona „Tiganie", comuna Bertea
Punere în siguranţă pod peste pârâul Dâmbu pe DJ 139, sat Goga, comuna Râfov
Refacere podeţ tubular pe DJ 139, între satele Mălăieşti şi Râfov, comuna Râfov
Punere în siguranţă pod peste pârâul Stâmnic aflat pe DJ 102L, comuna Starchiojd
Punere în siguranţă pod peste pârâu Loptaniţa aflat pe DJ 100M, zona Centru, sat Şoimari, comuna Şoimari
Refacere 5 podeţe tubulare şi platformă drum judeţean DJ 101T, între km 3+000 şi km 5+000, comuna Valea Doftanei
2 Refacere punte pietonală, pârâu Valea Sarului, punct „Din A Ion", cartier Podul Lung, oraşul Comarnic Oraşul Comarnic 200
0 1 2 3
3 Refacere podeţ şi apărări de mal pe lungime de 0,045 km, pe str. Doctor Istrate, în zona proprietăţii nr. 23, oraşul Vălenii de Munte Oraşul Vălenii de Munte 545
Refacere podeţ pe str. Valea Gardului (DJ 219), oraşul Vălenii de Munte
Consolidare pod pârâu Parasca, în zona str. Eremia Grigorescu, oraşul Vălenii de Munte
4 Refacere podeţ în punct „Vlad", sat Marlogea Comuna Apostolache 111
Refacere podeţ în punct „Petruleşti", sat Marlogea
5 Refacere punte pietonală, punct „Punte Nita", comuna Bătrâni Comuna Bătrâni 170
Refacere punte pietonală şi subzidire fundaţie zid sprijin, punct „Dispensar", comuna Bătrâni
6 Refacere punte pietonală în lungime de 20 m, zona Motoraş, comuna Bertea Comuna Bertea 4.114
Refacere pod drum local şi punere în siguranţă prin apărare de mal, punct „Calmuioasa", comuna Bertea
Refacere podeţ din tuburi de beton şi protecţie din gabioane, punct „Sotoiu", comuna Bertea
Refacere punte pietonală în lungime de 120 m, zona Deleanu, comuna Bertea
7 Refacere podeţ metalic şi apărare de mal stâng pe o lungime de 0,010 km, pârâu Patesti, punct „Piroiu", comuna Ceraşu Comuna Ceraşu 2.367
Refacere punte pietonală şi apărare de mal drept pe o lungime de 0,060 km, punct „Slaniceanu", sat Valea Tocii, comuna Ceraşu
Refacere pod metalic şi apărare de mal pârâu Drajna, pe o lungime de 0,300 km, punct „Curcani", comuna Ceraşu
Apărare de mal pod Barziloiu, pe o lungime de 0,050 km, comuna Ceraşu
Consolidare şi refacere pod, punct „Pucioasa", comuna Ceraşu
Refacere punte pietonală şi drum local balastat, pe o lungime de 0,150 km, punct „Patiu", comuna Ceraşu
Refacere punte pietonală, punct „Ghidu", comuna Ceraşu
Refacere punte pietonală, zona Stefan, comuna Ceraşu
Refacere punte pietonală, punct „Neculaita", comuna Ceraşu
Refacere punte pietonală, punct „Vlasceanu", comuna Ceraşu
Refacere 2 punţi pietonale, punct „Gura Vaii Tocii" şi punct „Mei-Rosu", comuna Ceraşu
Punere în siguranţă pod Bradet prin refacere gabioane, 0,030 km
8 Refacere 3 punţi pietonale în punct „Ungureanu", punct „Viroaga" şi punct „Ruşinaru", comuna Drajna Comuna Drajna 750
9 Refacere 3 punţi pietonale în satul Bughia de Jos, punct „Manu", punct „Buzatu" şi punct „Manole" Comuna Gura Vitioarei 856
10 Punere în siguranţă pod pe DC 60, peste râul Cricovul Sărat, comuna Iordăcheanu Comuna Iordăcheanu 623
Refacere podeţ peste pârâul Vărbila şi refacere structură rutieră pe drum local, punct „Ploscari", comuna Iordăcheanu
Refacere punte pietonală peste pârâul Vărbila, punct „Biserica", comuna Iordăcheanu
11 Refacere pod peste pârâul Lapoş din punctul „Ţigănie", satul Lăpoşel Comuna Lapoş 2.699
Refacere podeţ pe DC 71B, punct „Gârla Rece"
0 1 2 3
12 Refacere 2 podeţe tubulare pârâul Odăi Comuna Măneciu 3.142
13 Refacere 5 podeţe tubulare: 2 podeţe pe str. Vale, sat Plopu, 1 podeţ pe Aleea Apei, sat Plopu, 1 podeţ pe Str. Aninului, sat Nisipoasa, 1 podeţ pe Str. Crângului, sat Nisipoasa Comuna Plopu 210
14 Refacere podeţ pe drumul comunal DC139, punct „David-Borceşti", sat Zmeuret, comuna Starchiojd Comuna Starchiojd 20
15 Punere în siguranţă pod Valea Poienii pe drumul comunal DC14, sat Ştefeşti, comuna Ştefeşti Comuna Ştefeşti 487
Punere în siguranţă pod Parvulescu, sat Târşoreni, comuna Ştefeşti
16 Refacere podeţ tubular, punct „Bădău", comuna Tătaru Comuna Tătaru 23
17 Refacere podeţ tubular pe drum local, punct „Cot Iepure", sat Olteni, comuna Teişani Comuna Teişani 44
18 Refacere podeţ dalat drum local şi refacere prag de fund, zona Hula, sat Ungureni, comuna Vadu Săpat Comuna Vadu Săpat 557
19 Refacere 13 podeţe în comuna Valea Călugărească: 6 podeţe în satul Valea Poienii, 1 podeţ în satul Valea Nicovani, 6 podeţe in satul Pantazi Comuna Valea Călugărească 2.185
20 Punere în siguranţă pod peste Pârâul Florei prin refacere prag de fund, comuna Valea Doftanei Comuna Valea Doftanei 429
23) Judeţul Suceava Total, din care: 1.665
1 Decolmatare secţiune de scurgere a podeţului tubular de pe DJ 178A, DN 800 mm L = 5 m, situat la km 15+900 din sat Părhăuţi, comuna Todireşti Consiliul Judeţean Suceava 164
Lucrări de decolmatare secţiuni de scurgere şi albie pâraie a 2 podeţe din comuna Straja de pe DJ 209G: podeţ peste Pârâul Străjii zona Troci; podeţ zona Centru Cămin Cultural
Refacere podeţ din tub PREMO Dn = 800 de pe DJ 177A km 21+700 sat Ostra, comuna Ostra
Refacere a 2 timpane a podeţului tubular Dn 1500 peste pârâul Slătioara de pe DJ 177E la km 3+100, L = 5 m, l = 1,5 m, h = 1 m din sat Slătioara comuna Slătioara
Refacere podeţ peste pârâul Slătioara de pe DJ 177E la km 3+500 din sat Slătioara, comuna Slătioara
Decolmatare pod din beton armat pe DJ 176 peste pârâul Roşoşa pe L = 8 m, l = 3,5 m, h = 2 m în sat Argel, comuna Moldoviţa
Refacere apărare culee pod din gabioane pe DJ 176 mal drept pârâul Moldoviţa km 33+00 pe L = 10 m, l = 1 m, h = 3 m, în comuna Moldoviţa
2 Decolmatare albie pe L = 70 m, l = 10 m, h = 0,60 m, pârâu Botoşanu pentru punerea în siguranţă a podului de beton pe DJ 177A, comuna Ostra
Refacere podeţ tubular Dn 800 mm L = 5 m, pe DJ 208B km 15+310 din sat Siminicea, comuna Siminicea
3 Refacere 2 podeţe tubulare de tip PREMO DN800 mm, peste DJ 178D (pe sector aflat în proprietatea CL Cajvana) la Ciotu Ghe. şi la Gheorghe Bomei Oraşul Cajvana 82
Refacere podeţ tubular de tip PREMO DN800 mm pe drum vicinal la fam. Ciuhan Ctin.
Refacere podeţ tubular tip PREMO D = 800 mm de pe DV 2644 şi refacere şanţ din beton 0,6 x 0,5 x 0,15 L = 110 m la familia Teodorovici
Refacere podeţ tubular tip PREMO D = 800 mm şi timpan podeţ 2,35 x 1,1 x 0,9 de pe DV din dreptul familiei Pîţu Ion
Refacere podeţ tubular tip PREMO D = 800 mm şi timpan podeţ 2,35 x 1,1 x 0,9 de pe DV303 din dreptul familiei Tomescu Ion
0 1 2 3
Refacere 3 podeţe tubulare tip PREMO D = 800 mm de pe DJ 178 D de la familia Moţa, familia Onisim şi familia Ciotu, din oraşul Cajvana
Refacere podeţ tubular tip PREMO D=800 mm de pe DC 43 în dreptul familiei Pîţu Toader
4 Refacere punte pietonală peste pârâul Saca din zona Magda, sat Arbore, L = 15 m, l = 2 m, h = 0,5 m Comuna Arbore 29
Refacere punte pietonală peste pârâul Solca din zona Cotu de jos sat Arbore L = 13 m, l = 2 m, h = 0,5 m
Refacere punte pietonală peste pârâul Saca din sat Clit, din zona fam. Hrincescu Dănuţ L = 15 m, L = 2, h = 0,5 m
5 Refacere trei podeţe tubulare pe drum vicinal, peste pârâul Lupoaia, în satul Berchişeşti Comuna Berchişeşti 36
Refacere două podeţe tubulare pe drum comunal, peste pârâul Corlata, în satul Corlata, zona Sub Coastă şi zona Buta Dumitru
6 Refacere podeţ tubular din tub PREMO Dn = 1.500 mm, L = 5 m, situat pe drumul vicinal cu rol de stradă de la DJ 178 la Băieş Ştefan Comuna Botoşana 10
7 Refacere podeţ tubulat din tub PREMO d = 1.000 mm, L = 5 m, de pe drum vicinal în dreptul familiei Boca Ioan Comuna Botoşana 16
8 Refacere podeţ din tuburi PREMO D = 2.000 mm, L = 4 m peste pârâul Corlata în sat Brăieşti de pe strada Profesor Tănase Comuna Cornu Luncii 21
9 Refacere 3 poduri din beton peste pârâul Botuşel de pe DC Botuşel la fam. Doruţ Ilea, Văluţă Hârceag, Valerian Ţâmpău - L = 6 m, l = 3,5 m, h = 2,5 m Comuna Fundu Moldovei 31
10 Refacere două podeţe tubulare din tuburi PREMO pe DC în satul Iacobeşti: zona fam. Darie peste pârâu Racovăţ, diametru 1.500 mm, acces Şcoală diametru 600 mm Comuna Grăniceşti 16
11 Refacere pod tubular D 600 mm L = 5 m pe drum comunal de la Forgaci Pavel la Botuşan Ilie Comuna Ilişeşti 5
12 Refacere dale din beton pe 2 podeţe de beton din zona Aliexevici Simioana, L = 4 m, l = 4 m, h = 0,4 m, şi S.C. Lanzo Vio, L = 5 m, l = 1 m, h = 0,5 m Comuna Marginea 2
13 Refacere pereu din beton armat L = 0,015 km, l = 2,5 m, h = 0,40 m, pod pe DC71 peste pârâul Frumoasa, zona familiei Tudorean Severin. Asigură protecţia DC 71 şi 40 case de locuit, în sat Moara Carp Comuna Moara 24
Refacere podeţ tubular D = 800 mm pe DC 71, zona familiei Popovici Constantin, în sat Moara Carp
14 Refacere podeţ tubular DN 1.500 mm, L = 5 m peste pârâul Smideşti din sat Moldova Suliţa pe drumul vicinal Meroneni în zona locuitorului Drebitca Ghe. Comuna Moldova Suliţa 13
Refacere culee stângă şi decolmatare a 2 poduri de beton de pe DC 87 din zona Utopilă Viorel şi Perdei Vasilena, L = 4 m, l = 5 m, h = 2 m
15 Decolmatare podeţ pe uliţa comunală Balabasciuc Gheorghe, în satul Moldoviţa Comuna Moldoviţa 30
Refacere podeţ tubular pe DC Dărieni L = 5 m, diametru 1.500 mm, zona Comoriţan Vasilena la Cuţul Ilie în satul Demacuşa
Consolidare culee dreapta şi pilă la podul pe DC Demacuşa peste pârâul Moldoviţa, zona Zelinschi Liviu
16 Refacere punte pietonală din lemn L = 30 m, l = 1,2 m, h = 0,6 m peste pârâul Băişescu, în dreptul fam. Veber Traian, din sat Ostra Comuna Ostra 471
Lucrări de refacere a podului de beton peste pârâul Muncel de pe DC 96C km 0+200 din satul Tărnicioara: refacere terasament L = 40 m, l = 2 m, h = 2 m, refacere îmbrăcăminte asfaltică L = 30 m, l = 5 m, refacere filtru invers din anrocamente L = 15 m, l = 2 m, h = 0,5 m, lucrări de decolmatare L = 80 m, l = 3 m, h = 0,5 m, refacere apărare mal drept amonte al podului L = 30 m, h = 3 m
0 1 2 3
Refacere prag de fund din gabioane L = 10 m, h = 1,5 m şi apărare mal pe L = 92 m, h = 3 m a podului de beton peste pârâul Suha de pe DC96 în zona Gheorghe Big
17 Refacere punte din lemn peste pârâul Bucovăţ în dreptul locuinţei Botezat Valerian Comuna Păltinoasa 30
18 Refacere fundaţie din beton a podeţului de tuburi a drumului peste pârâul Morii L = 5 m, l = 3 m, h = 1,5 m Comuna Poieni-Solca 24
Refacere pod cu grinzi din beton peste pârâul Racova în zona Cloşca (distrus 2 grinzi din beton L = 10 m, l = 0,6 m, placă din beton L = 6 m, l = 4 m, h = 0,5, două rampe de acces pod L = 2 m, l = 4 m, h = 2,5 m, apărare de mal din anrocamente aval si amonte pod mal drept pârâu Racova pe L = 12 m, l = 2 m, h = 2,5) în satul Poieni-Solca
19 Refacere rampe de acces a podului Vad peste pârâul Râşca, de pe strada Râşca, L = 20+10 m, l = 6 m, h = 5 m Comuna Râşca 64
20 Refacere rampă de acces pod din lemn peste pârâul Gemenea zona Silea Vasile şi Iurniuc Ionel, L = 3 m, l = 3 m, h = 3 m nr. inv. 70260, sat Gemenea Comuna Stulpicani 461
Refacere pod din beton nr. inv. 40.1 pe DC Hojda zona Bârsan peste pârâul Gemenea (conf. valoare inventar), sat Gemenea
Refacere pod din beton din DJ 177E peste pârâul Slătioara ce asigură accesul către şcoala Slătioara, L = 10 m, l = 4 m, sat Slătioara
Refacere 4 punţi pietonale în satul Stulpicani peste pârâul Suha: în zona Sub Ghirleu L = 14 m, l = 0,3 m, h = 2 m, zona Cornu L = 14 m, l = 0,3 m, h = 2 m, afectate ambele pile ale punţii; zona Ghiţă Cozan L = 20 m, l = 0,2 m, h = 0,15 m; zona Mihai Cozma L = 20 m, l = 0,2 m, h = 0,15 m
Refacere pod de lemn zona Saviuc peste pârâul Gemenea de pe DC de la Aungurencii la Paicu Ghe. din satul Stulpicani, L = 5 m, l = 4 m, h = 1 m
Refacere 5 punţi pietonale peste pârâul Gemenea sat Gemenea: zona Vişchi Eugen, zona Marcel Big, zona Roşca, zona Cojocaru Dumitru(L = 10 m, l = 0,2 m) şi zona Ionică Gheorghe (L = 8 m, l = 1 m)
Refacere culee pod peste pârâul Gemenea la intersecţia dintre DC 34 şi DF L = 4 m, h = 2 m, sat Gemenea
Refacere podeţ de pe DC 34 zona Şcoală Gemenea: refacere fundaţie L = 3 m, l = 1,5 m, h = 1 m; refacere timpan L = 5 m, l = 1,5 m, h = 0,5 m; refacere îmbrăcăminte asfaltică L = 5 m, l = 3 m
21 Refacere podeţ dalat din beton peste pârâul Bocancea de pe DC de la Maciuc Ion la Rebenciuc Vasile L = 4 ml, din sat Şerbăuţi Comuna Şerbăuţi 114
Refacere podeţ dalat din beton peste pârâul Bocancea de la Hapenciuc Ilarie la Ieremciuc Vasile L = 4 ml, din sat Şerbăuţi
Refacere podeţ tubular D800 mm L = 5 m peste pârâul Hulumna de pe DC de la Steiciuc Ioan la Blaşcu Ghe., din sat Călineşti
22 Refacere podeţ peste pârâul Ţiganca pe drumul comunal poz. inv. 17, în satul Soloneţ Comuna Todireşti 4
Decolmatare secţiune de scurgere a podeţului tubular de pe DC Titişoaica la fam. Bocancea Mugurel, DN 800 mm, L = 5 m, din sat Părhăuţi
Decolmatare secţiune de scurgere a podeţului tubular de pe uliţa La Boier din sat Sârgieşti spre Tarla, DN 800 mm, L = 5 m
23 Refacere podeţ tubular pe DC Ulma-Costileva, km 2+00, două tuburi PREMO diametru 800 mm în satul Costileva Comuna Ulma 18
Decolmatare trei podeţe pe DC Ulma-Costileva la km 0+500, km 1+00, km 2+00 în satul Costileva
0 1 2 3
24) Judeţul Timiş Total, din care: 2.975
1 Refacere pod rutier – DJ 584 A Consiliul Judeţean Timiş 2.500
2 Refacere podeţe tubulare (sat Bodo) Comuna Balinţ 40
3 Refacere podeţ DC 85 (sat Rădmăneşti) Comuna Bara 20
4 Refacere podeţ (sat Cernăeşti) Comuna Bârna 215
Refacere podeţe în localitatea Drinova
5 Refacere podeţe tubulare (3 buc. sat Denta) Comuna Denta 60
6 Refacere podeţe beton DC 99 Comuna Dumbrava 130
Refacere podeţe beton (sat Răchita)
7 Refacere podeţ în localitatea Coşteiu de Sus Comuna Margina 10
25) Judeţul Vaslui Total, din care: 10.506
1 Refacere pod pe DJ - 3 Consiliul Judeţean Vaslui 5.606
Refacere pod pe DJ - 4 buc.
Refacere podeţ pe DJ - 2 buc.
2 Refacere pod pe străzi - 2 buc. Oraşul Huşi 5
3 Refacere pod pe DS - 1 buc. Comuna Alexandru Vlahuţă 500
4 Refacere pod pe DS - 2 Comuna Arsura 123
5 Refacere podeţ pe DS - 1 buc. Comuna Bogdăniţa 15
6 Refacere pod pe DS - 1 buc. Comuna Coroieşti 1.000
7 Refacere pod pe DS - 1 buc. Comuna Cozmeşti 500
8 Refacere pod pe DC - 1 buc. Comuna Dimitrie Cantemir 2.000
9 Refacere pod pe DS - 1 Comuna Drânceni 152
10 Refacere pod pe DS - 1 buc. Comuna Micleşti 500
11 Refacere pod pe DS - 1 buc. Comuna Puieşti 17
12 Refacere podeţ pe DS - 1 buc. Comuna Rebricea 5
13 Refacere pod pe DS - 1 buc. Comuna Ştefan cel Mare 32
14 Refacere podeţ pe DS - 1 buc. Comuna Tăcuta 8
15 Refacere pod pe DS – 1 buc. Comuna Tătărăni 4
16 Refacere pod pe DC - 1 buc. Comuna Todireşti 4
17 Refacere pod pe DS - 1 Comuna Dumeşti 30
18 Refacere podeţ pe DS - 1 buc. Comuna Vutcani 5
26) Judeţul Vâlcea Total, din care: 15.103
1 Refacere punte pietonală peste pârâul Pesceana, situată pe uliţa Zugravu, pct. Anania, sat Amărăşti Comuna Amărăşti 959
Refacere punte pietonală peste pârâul Pesceana, pct. Biserica Mereşeşti, sat Nemoiu
2 Refacere pod peste pârâul Aleea Liniei, pct. La Lilic, sat Cârlogani Oraşul Bălceşti 1.887
Reabilitare pod peste pârâul Aninoasa, situat pe strada Aninoasa, sat Preoteşti
Reabilitare pod sat Irimeşti, str. Irimeştii de Jos, pct. La Pinezu
3 Refacere pod peste pârâul Trepteanca, situat pe drumul comunal DC 181 A, sat Dobreşti, pct. La Preda Comuna Dănicei 1.428
Refacere podeţ pe drumul de interes local Urzica, km 1+200, sat Dealul Scheiului
4 Refacere podeţ peste pârâul Lupoaia, sat Lupoaia, pct. La Creveniceanu Comuna Pesceana 1.194
Refacere pod peste pârâul Ursoaia, sat Ursoaia, pct. La Păunescu
Refacere punte pietonală peste pârâul Pesceana, sat Cermegeşti, pct. La Chionţoiu
0 1 2 3
5 Refacere pod peste pârâul Tarniţa, pct. La Menchiu, sat Copăceni Comuna Racoviţă 1.072
Consolidare şi reparaţie podeţ situat pe drumul comunal DC 8 Racoviţa - Gruiu Lupului, pct. La Vâlceleanu, sat Blănoiu
6 Lucrări de punere în siguranţă a punţii pietonale carosabile din satul Izvorul Rece, pct. Romcescu Comuna Vaideeni 1.166
7 Lucrări de refacere a podeţului situat pe pârâul Valea Mamului, sat Berislăveşti, pct. Grecu Comuna Berislăveşti 382
8 Refacere pod pe strada Tudor Vladimirescu, peste pârâul Valea Roştii (Căldărarilor), pct. Idiţoiu Oraşul Călimăneşti 707
Lucrări de decolmatare 3 podeţe situate pe str. Neagoe Basarab
9 Lucrări de punere în siguranţă a podului peste pârâul Cernişoara, sat Mădulari, pct. Putinei - Nisipi Comuna Cernişoara 514
10 Lucrări de Refacere pod situat pe drumul comunal DC 142 Horezu-Urşani, cătun Rudari, pct. Staţia de autobuz Oraşul Horezu 714
11 Lucrări de refacere a podului peste pârâul Tărâia, pct. La Pătrăşti, sat Mateeşti Comuna Mateeşti 108
12 Refacere pod peste pârâul Beica, pct. La Albina Comuna Mădulari 713
Refacere pod peste pârâul Mamu, pct. La Grecu
Refacere pod peste pârâul Beica, pct. La Moxu
13 Refacere pod peste pârâul Verdea, situat pe drumul comunal DC 98, km 5+900, sat Mitrofani, pct. Florescu Comuna Mitrofani 434
14 Lucrări de Refacere pod peste pârâul Cerna, pct. Chioasa, sat Cireşu Comuna Stroeşti 980
15 Reconstruire punte pietonală peste pârâul Coisca, pct. Hudubaesti, sat Sălătrucel Comuna Sălătrucel 1.748
16 Lucrări de punere în siguranţă a podeţului situat pe drumul comunal DC 156 Bârlogu - Băile Govora, pct. La Tudor Ioan Codruţ Comuna Stoeneşti 388
17 Lucrări de refacere punte metalică carosabilă, sat Ciorăşti, pct. Valea Morilor Comuna Şirineasa 479
18 Lucrări de Refacere podeţ casetat sat Ciorteşti, pct. La Lăban Comuna Zătreni 230
Refacere podeţ casetat în satul Olteţu, pct. La Şerban
Lucrări de Refacere podeţ sat Săşcioara, pct. La Ronea
27) Judeţul Vrancea Total, din care: 1.895
1 Refacere 1 podeţ, punct Muteş 1 - podeţ colmatate Consiliul Judeţean Vrancea 1.369
Refacere 1 Podeţ pe DJ 204P, sat Lacu Baban, punct Sava Ionel - podeţul tubular cu diametrul de 80 cm este colmatat şi pune în pericol o locuinţă
Refacere 1 pod pe DJ 205 M - sat Podu Şchiopului - pe malul stâng al pârâului Valea Neagră, în spatele pereului regularizării s-a format o groapă ce pune în pericol stabilitatea lucrării şi a culeei podului
Refacere 1 podeţ pe DJ 205 D - km 33+475–km 33+500, podeţ D 800 mm/L = 7 m - în urma căderilor de bolovăniş s-a colmatat podeţul
Refacere pod beton armat pe DJ 205 E - punct Puceanu - deteriorarea platformei drumului prin spălarea umpluturii culeei pe cca 2 x 3 m
Refacere pod beton armat pe DJ 205 E - punct Tulburea - deteriorarea platformei drumului prin spălarea umpluturii culeii pe cca 2 x 2 m
2 Refacere 1 podeţ tubular, sat Cârligele, punct „Podul de piatră" - podeţ din 2 tuburi diametru 800 mm afectat prin acumulări de ebulmente, colmatarea tuburilor, surparea umpluturilor Comuna Cârligele 1

0 1 2 3
3 Refacere gabioane, zona podeţ Muteş 2 - distrus - 0,012 km Comuna Coteşti 100
Refacere gabioane, zona podeţ Voicu - distrus - 0,020 km
Refacere gabioane, zona podeţ Caramet - distrus - 0,020 km
Refacere 1 podeţ, punct Dascălu - tuburi prefabricate colmatate, eroziune talveg
4 Refacere 1 pod - sat Viişoara, pct. Cherciu Mitică - podul existent cu o deschidere (infrastructură din beton şi suprastructură din lemn) prezintă avarii în zona de racord cu DC 63; suprastructură din lemn este avariată Comuna Vidra 150
5 Refacere podeţ tubular - sat Fetig, punctul Drastaru Radu - în urma scurgerii apelor de pe versanţi, podeţul din tuburi de d = 800 mm a fost avariat Comuna Andreiaşu de Jos 15
6 Refacere pod provizoriu din 3 tuburi prefabricate - sat Vizantea Mănăstireasca, punct Neagu Lucian - distrugere pod provizoriu din 3 tuburi prefabricate DN 1.200 mm şi eroziunea malurilor drept şi stâng pârâu Vizăuţi pe 50 ml, avarierea aducţiunii de apă DN 63 pe 50 m şi izolarea a 22 gospodării Comuna Vizantea Livezi 60
7 Refacere podeţ, sat Milcovelu, str. Bodin, punct „Budenu Todoriţa" - Dislocare tub, cu diametru 800 cm, ce deserveşte locuinţă care în prezent este fără cale de acces Comuna Mera 154
Refacere podeţ, punct „Negrea Ion" - în urma depăşirii capacităţii de transport a albiei, podeţul alcătuit din trei tuburi cu diametrul de 1.500 cm a fost avariat, un tub fiind distrus; circulaţia este întreruptă
8 Refacere podeţ, sat Odobasca, punct „Fraoneanu" - podeţ din tub beton cu diametrul de 800 cm avariat, parţial decopertat, un timpan parţial distrus; circulaţia se desfăşoară cu dificultate Comuna Poiana Cristei 46
Refacere podeţ, sat Mahriu, punct „Stanciu" - podeţ din tub beton cu diametrul de 800 cm avariat, parţial decopertat
TOTAL 164.011SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 698/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 698 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Salam untuk semua Warga Negara Indonesia !!! perusahaan kami siap untuk mendengarkan perusahaan, perusahaan swasta dan individu yang tertarik untuk memperoleh pinjaman modal dan bentuk pinjaman lainnya untuk berbagai keperluan dengan tingkat bunga rendah dan durasi pinjaman yang terjangkau. Kami menggunakan platform iklan online perusahaan kami untuk mengumumkan kepada masyarakat umum bahwa kami menawarkan pinjaman kepada perusahaan swasta, perorangan, pemilik bisnis e.t.c dengan suku bunga rendah. Ini untuk memberi tahu masyarakat umum bahwa perusahaan pinjaman kami adalah organisasi pinjaman global yang didedikasikan untuk menyediakan pinjaman tunai yang dijamin cepat untuk individu dan perusahaan yang memenuhi syarat dengan tingkat bunga bersubsidi per tahun. Kami telah membantu sejumlah perusahaan swasta, perorangan dan organisasi yang telah menghadapi kesulitan keuangan secara global dan sedang mencari perusahaan pinjaman swasta yang andal. Saat Anda melamar bersama kami, Anda melamar dengan perusahaan tepercaya yang peduli dengan kebutuhan keuangan Anda dan perusahaan kami juga memberikan saran keuangan kepada pelanggan yang ingin meminjam pinjaman tentang cara berinvestasi dengan bijak dan pilihan bisnis untuk dijalani. Kami akan mengurus Anda melalui seluruh proses dan proses perusahaan kami sangat mudah dan staf kami selalu siap untuk melayani Anda kapan saja dan kapan saja .. Datang ke kantor kami hari ini atau Anda dapat menghubungi kami melalui email Madam Bridget Cooper: cooperbridget22@gamil.com Anda juga dapat menghubungi kami untuk informasi lebih lanjut Anda bisa mendapatkan pinjaman berikut dari kami; Pinjaman modal bisnis, Pinjaman pribadi, pinjaman perumahan, Pinjaman bebas hutang, Pinjaman pendidikan, pinjaman pendirian perusahaan, Pinjaman individu, Pinjaman perawatan kesehatan Pinjaman pertanian Pinjaman mobil Jangan ragu untuk Hubungi kami hari ini dan rasakan peluang perubahan kehidupan finansial yang ditawarkan perusahaan kami. Jadilah saksi penawaran kami hari ini sehingga Anda dapat memberi tahu orang lain yang membutuhkan pinjaman untuk juga mengalami kebebasan finansial yang Anda miliki. Sekali lagi Anda dapat menghubungi kami melalui email: cooperbridget22@gamil.com Datang dan alami kebebasan finansial karena dengan perusahaan kami, pencarian Anda untuk perusahaan pinjaman yang dapat diandalkan telah berakhir.
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    We have a direct genuine provider for BG/SBLC specifically for lease, at leasing price of 4+2 of face value, Issuance by HSBC London/Hong Kong or any other AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. Contact : Mr. DARREN C CHENG Email:Darrencraig002@gmail.com Skype ID: Darrencraig002@gmail.com Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. All inquires to Mr. Darren should include the following minimum information so I can quickly address your needs: Complete contact information: What exactly do you need? How long do you need it for? Are you a principal borrower or a broker? Contact me for more details. Whatsapp: +19733700521
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Sunteți interesat să obțineți profituri din tranzacțiile de opțiuni binare și investiții în criptocurrency, dar nu ați făcut acest lucru din cauza comercianților falsi de aici? Nu vă faceți griji, pentru că un comerciant real și autentic, cu cunoștințe vaste despre tranzacțiile binare, este aici pentru a vă ajuta să vă realizați visurile de a-l face imens de la tranzacționare. Trimiteți imediat un e-mail la tradezonewithelizabethcarlin@gmail.com și permiteți-i să vă schimbe viața în bine.
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 698/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu