Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 686 din 28 iunie 2007

privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica „Sporirea capacitatii de circulatie pe Centura Ploiesti Vest km 0+000 - km 12+850"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 496 din 24 iulie 2007In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prelabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică „Sporirea capacităţii de circulaţie pe Centura Ploieşti Vest km 0+000 - km 12+850", potrivit hărţii topografice prevăzute în anexa nr. 1*).

Art. 2. - (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării prevăzute la art. 1, expropriator fiind statul român, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

(2) Imobilele supuse exproprierii sunt menţionate în tabelul prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică prevăzut la art. 1 suma globală estimată de 2.842 mii lei, alocată din bugetul Ministerului Transporturilor, în limita prevederilor anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat".

Art. 4. - Suma prevăzută la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilorîn cadrul procedurilorde expropriere, în condiţiile legii.

Art. 5. - (1) Planul cu amplasamentul lucrării, delimitarea suprafeţelor şi a construcţiilor supuse exproprierii, precum şi tabelul prevăzut în anexa nr. 2 se aduc la cunoştinţă publică prin afişare la sediul consiliilor locale implicate şi vor rămâne afişate până la finalizarea procedurii de despăgubire.

(2) Planul cu amplasamentul lucrării va fi publicat şi într-un ziar local, potrivit legii.

Art. 6. - Regularizarea documentaţiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, fără a afecta dispoziţiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilorîn vigoare.

Art. 7. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

*)Anexa nr. 1 se comunică persoanelorfizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

ANEXA Nr. 2

TABEL

cu imobilele proprietate privată necesarafi expropriate pentru execuţia lucrării „Sporirea capacităţii de circulaţie pe Centura Ploieşti Vest km 0+000 - km 12+850"

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea administrativ-

teritorială

Nr. cadastral

Suprafaţa terenului

Suprafaţa construcţii

Numele proprietarului,

conform documentaţiilor

tehnico-economice

Suprafaţa

rezultată

din acte

-m2-

Suprafaţa ce urmează a fi expropriată

-m2-

0

1

2

3

4

5

6

7

1

Prahova

Comuna Bărcăneşti

1902/1

13.900,00

76,76

Tănase Mădălin-Nicolae Florea Stefania-Alina Tănase Aurelia

Tănase Constantina

Sisu Dumitra

2

Prahova

Comuna Bărcănesti

1903/1

7.174,00

36,92

Nechifor Stanca

0

1

2

3

4

5

6

7

3

Prahova

Comuna Bărcănesti

1904/1

4.000,00

23,22

Florea Dumitru

4

Prahova

Comuna Bărcănesti

1905/1

7.400,00

48,71

Ene Ion

5

Prahova

Comuna Bărcăneşti

1906/1

5.600,00

32,67

Muşat Valeria

Muşat Marian

Muşat Dumitru

Musat Gheorghita

6

Prahova

Comuna Bărcănesti

1909/1

5.000,00

29,51

Naum Ioana

7

Prahova

Comuna Bărcănesti

1910/1

1.606,00

11,11

Mihai Elisabeta

8

Prahova

Comuna Bărcănesti

1911/1

1.900,00

11,44

Manolache Florea Gheorghe

9

Prahova

Comuna Bărcăneşti

1912/1

5.000,00

31,70

Constantin Paraschiva Puşcaşu Eugenia

Petre Vasile

Constantin Ştefan

Gheorghe Petra-Ecaterina

10

Prahova

Comuna Bărcăneşti

1913/1

7.866,00

48,63

Matei Floarea Nitu Viorica

11

Prahova

Comuna Bărcănesti

1914/1

5.778,00

41,44

Manole Nicolae

12

Prahova

Comuna Bărcănesti

1915/1

8.781,00

58,25

Drăghici Florea

13

Prahova

Comuna Bărcănesti

1917/1

5.000,00

32,71

Călin Maria

14

Prahova

Comuna Bărcănesti

1919/1

12.900,00

103,58

Anghel Vasile

15

Prahova

Comuna Bărcănesti

1920/1

5.000,00

37,56

Stroe Stelian

16

Prahova

Comuna Bărcăneşti

1921/1

1.586,00

13,03

Atanasiu Stelian

Mira Anica

Mirică Maria

Atanasiu Gheorghe

Atanasiu Gheorghe

17

Prahova

Comuna Bărcănesti

1923/1

9.717,00

79,40

Dobre Elena

18

Prahova

Comuna Bărcăneşti

1924/1

7.275,00

57,74

Marinică Floarea

Radu Kira

Vasilescu Aurelia

Radu Ghe.

19

Prahova

Comuna Bărcănesti

1925/1

5.700,00

33,85

Gheorghe Silvia

20

Prahova

Comuna Bărcănesti

1926/1

4.282,00

33,33

Florea Ion

21

Prahova

Comuna Bărcănesti

1927/1

5.446,00

42,13

Călin Maria

22

Prahova

Comuna Bărcănesti

1928/1

5.000,00

33,15

Anton Maria

23

Prahova

Comuna Bărcăneşti

1929/1

3.500,00

20,30

Negoi Vasile

Bălan Eugenia

Toader Maria

24

Prahova

Comuna Bărcăneşti

1930/1

12.273,00

82,22

Radu Petra

Popa Ghe.

Popa Iordache

Neagu Anastasia

Popa Stelian

25

Prahova

Comuna Bărcăneşti

1931/1

7.000,00

40,62

Matei Mircea

Iordache Maria

26

Prahova

Comuna Bărcănesti

1932/1

7.500,00

54,82

Batog Constanta

27

Prahova

Comuna Bărcănesti

1933/1

2.500,00

8,80

Radu Daniel Catalin

28

Prahova

Comuna Bărcănesti

1934/1

7.900,00

45,92

Manolache Maria

29

Prahova

Comuna Bărcăneşti

1935/1

5.000,00

29,11

Pastramă Elena Luxa

Radu Vasile

Radu Ghe.

30

Prahova

Comuna Bărcănesti

1936/1

2.550,00

17,48

Nicolae C-tin

31

Prahova

Comuna Bărcănesti

1937/1

10.700,00

63,37

Anton Chira

32

Prahova

Comuna Bărcăneşti

1938/1

10.000,00

57,84

Constantinescu Nicu Constantinescu Paraschiva

33

Prahova

Comuna Bărcăneşti

1939/1

5.000,00

32,80

Ion Vasilica

Chiru Nicolae

Ioana Ecaterina

Alecsoaei Niculina

0

1

2

3

4

5

6

7

34

Prahova

Comuna Bărcăneşti

1940/1

3.700,00

24,78

Mocanu C-tin

Dinu Elisabeta

35

Prahova

Comuna Bărcănesti

1942/1

3.376,00

22,32

Nedelcu Maria

36

Prahova

Comuna Bărcăneşti

1943/1

7.000,00

75,12

Matei Mircea

Iordache Maria

37

Prahova

Comuna Bărcănesti

1944/1

2.000,00

13,80

Ionită Dumitru

38

Prahova

Comuna Bărcănesti

1945/1

4.650,00

29,23

Petre Dan

39

Prahova

Comuna Bărcănesti

1946/1

7.500,00

40,73

Constantinescu Nicu

40

Prahova

Comuna Bărcănesti

1947/1

5.000,00

33,14

Matei Andrei

41

Prahova

Comuna Bărcănesti

1948/1

2.700,00

18,25

Dobre Sevastita

42

Prahova

Comuna Bărcănesti

1949/1

2.500,00

14,52

Mihalache Olga

43

Prahova

Comuna Bărcănesti

1950/1

2.500,00

15,78

Paraschiv Ghe.

44

Prahova

Comuna Bărcănesti

1951/1

5.000,00

23,91

David Ion

45

Prahova

Comuna Bărcănesti

1952/1

5.000,00

32,98

Musat Ghe.

46

Prahova

Comuna Bărcănesti

1953/1

2.500,00

13,17

Păun Vasile

47

Prahova

Comuna Bărcăneşti

1954/1

5.000,00

29,04

Pîrvu Felicia

Irimia Maria

48

Prahova

Comuna Bărcănesti

1955/1

4.200,00

26,55

Stoica Marin

49

Prahova

Comuna Bărcănesti

1956/1

5.000,00

33,35

Alexandru Maria

50

Prahova

Comuna Bărcănesti

1957/1

2.400,00

15,62

Marinică C-tin

51

Prahova

Comuna Bărcănesti

1958/1

2.500,00

16,71

Soare Valerica

52

Prahova

Comuna Bărcănesti

1959/1

6.324,00

46,21

Dinu Dumitra

53

Prahova

Comuna Bărcănesti

1960/1

4.236,00

27,64

Stefan Niculina

54

Prahova

Comuna Bărcănesti

1961/1

7.500,00

48,94

Sima Avram

55

Prahova

Comuna Bărcănesti

1962/1

5.000,00

59,95

Mihalache Olga

56

Prahova

Comuna Bărcănesti

1963/1

5.000,00

48,38

Mihai Gheorghe

57

Prahova

Comuna Bărcăneşti

1964/1

5.000,00

38,32

Negoi Vasile

Bălan Eugenia

Toader Maria

58

Prahova

Comuna Bărcăneşti

1965/1

7.500,00

62,35

Panait Costin

Tănase Gherghina

59

Prahova

Comuna Bărcănesti

1966/1

3.512,00

23,78

Mărgineanu Nicolae

60

Prahova

Comuna Bărcănesti

1967/1

2.850,00

15,05

Anghel Nicolae

61

Prahova

Comuna Bărcănesti

1968/1

15.200,00

115,54

Gheorghe Maria

62

Prahova

Comuna Bărcănesti

1969/1

7.694,00

65,53

CurutAurel

63

Prahova

Comuna Bărcănesti

1970/1

8.850,00

60,34

Petre Costache C-tin

64

Prahova

Comuna Bărcănesti

1971/1

7.155,00

59,06

Timis Zamfira

65

Prahova

Comuna Bărcănesti

1972/1

5.000,00

33,94

Drăgulin S.Vasile

66

Prahova

Comuna Bărcănesti

1973/1

10.000,00

67,07

Manolache Maria

67

Prahova

Comuna Bărcănesti

1974/1

1.850,00

14,24

Moldoveanu Emilia

68

Prahova

Comuna Bărcăneşti

1975/1

5.583,00

28,86

Preda Mihaela

Ludu Mariana

Preda Gabriel

Preda Stelian

69

Prahova

Comuna Bărcăneşti

1977/1

3.005,00

41,93

Păun Alecsandrina

Tugui Valentina

70

Prahova

Comuna Bărcănesti

1978/1

4.200,00

48,09

Florea Dumitru

71

Prahova

Comuna Bărcănesti

1979/1

26.000,00

179,51

Tănase Stefana

72

Prahova

Comuna Bărcănesti

1980/1

5.000,00

26,23

Arsene Ileana

73

Prahova

Comuna Bărcănesti

1981/1

2.472,00

25,06

Radu Elisabeta

74

Prahova

Comuna Bărcănesti

1982/1

4.732,00

31,13

Alecsoaei Niculina

75

Prahova

Comuna Bărcăneşti

1983/1

5.400,00

34,74

Ivan Steliana

David Stelian

David Marin

0

1

2

3

4

5

6

7

76

Prahova

Comuna Bărcăneşti

1984/1

2.500,00

17,84

Prisăcaru D-tru

Petre Steliana

Vrânceanu Elena

Prisăcaru Marin

77

Prahova

Comuna Bărcănesti

1985/1

3.933,00

26,53

Dobre Sevastita

78

Prahova

Comuna Bărcăneşti

1986/1

7.500,00

47,55

Manole Elena

Stan Anisoara Magdalena Manole Vasile

Manolache Georgeta

Lambă Nicoleta

79

Prahova

Comuna Bărcăneşti

1989/1

6.200,00

49,86

Niţă Maria

Comisel Liliana Rodica

80

Prahova

Comuna Bărcăneşti

1990/1

2.000,00

22,58

Păun Ioana

Adam Luminita

81

Prahova

Comuna Bărcănesti

1991/1

5.000,00

42,94

Drăgulin Tilica

82

Prahova

Comuna Bărcăneşti

1992/1

7.100,00

59,44

Ivaşcu Steliana

Voinea Georgeta

83

Prahova

Comuna Bărcăneşti

1993/1

6.090,00

35,48

Dogaru Valeria

Florea Ioana

Panait C-ţa

Gudima Petra

Costea Aritina

84

Prahova

Comuna Bărcănesti

1994/1

3.000,00

17,49

Dobre Traian

85

Prahova

Comuna Bărcănesti

1995/1

6.243,00

36,26

Stanciu Niculina

86

Prahova

Comuna Bărcăneşti

1996/1

1.400,00

9,61

Păun Ioana

Ioniţă Floarea

Pantelimon Nela

87

Prahova

Comuna Bărcănesti

1997/1

5.000,00

35,52

Petre Dumitra

88

Prahova

Comuna Bărcănesti

1999/1

5.000,00

31,92

Teodorescu Gheorghe

89

Prahova

Comuna Bărcănesti

2000/1

5.025,00

32,00

Radu Ioana

90

Prahova

Comuna Bărcănesti

2001/1

6.100,00

36,90

Dobre Ion

91

Prahova

Comuna Bărcănesti

2002/1

5.800,00

35,32

Anghel Alexandrina

92

Prahova

Comuna Bărcănesti

2003/1

2.500,00

14,26

Pîrvulescu Felicia

93

Prahova

Comuna Bărcăneşti

2004/1

6.600,00

39,55

Anghel Marin

Dumitru Ecaterina

Anghel Matei

94

Prahova

Comuna Bărcănesti

2005/1

10.000,00

69,66

Marinică Elena

95

Prahova

Comuna Bărcănesti

2006/1

9.000,00

46,09

Tănase Gherghina

96

Prahova

Comuna Bărcănesti

2007/1

8.417,00

59,65

Fătu Anica

97

Prahova

Comuna Bărcănesti

2008/1

2.156,00

13,90

Stefan Floarea

98

Prahova

Comuna Bărcăneşti

2009/1

2.800,00

17,91

Radu Floarea

Băbeanu Smaranda

99

Prahova

Comuna Bărcănesti

2010/1

5.000,00

36,15

Sima Avram

100

Prahova

Comuna Bărcănesti

2011/1

2.934,00

20,19

Pantelimon Vasilica

101

Prahova

Comuna Bărcănesti

2012/1

4.943,00

40,08

Brînzei Elena

102

Prahova

Comuna Bărcănesti

2013/1

3.727,00

31,90

Pantelimon Ecaterina

103

Prahova

Comuna Bărcăneşti

2014/1

6.488,00

37,19

Barbu Vasilica

Barbu Steliana

Naum Ioana

104

Prahova

Comuna Bărcăneşti

2015/1

5.000,00

27,33

Ionită C-tin

Constantinescu Ana

105

Prahova

Comuna Bărcănesti

2016/1

8.171,00

50,98

Mihalache Vasile

106

Prahova

Comuna Bărcăneşti

2017/1

2.500,00

13,15

Niţu C-tin

Maxim D-tru

0

1

2

3

4

5

6

7

107

Prahova

Comuna Bărcăneşti

2018/1

5.700,00

31,81

Costea Aritina

Panait Constanţa

Gudima Petra

Dogaru Valeria

Florea Ioana

108

Prahova

Comuna Bărcăneşti

2019/1

2.500,00

12,96

Drăghici Aurelia

Călin Maria

Drăghici Petre

Timofte Cristina

Mariana Ionită

Cătălin Ioniţă

Cornel Ioniţă

Emil Manole

Elena Drăghici Corina

109

Prahova

Comuna Bărcăneşti

2020/1

5.000,00

29,35

Păpălici Aurica

Iordache Niculina

Păpălici Zmaranda

110

Prahova

Comuna Bărcănesti

2021/1

8.600,00

48,76

Temătoru Elena

111

Prahova

Comuna Bărcănesti

2022/1

1.000,00

11,93

Dinu Nicolae

112

Prahova

Comuna Bărcăneşti

2023/1

2.116,00

13,89

Drăghici Petre

Ioniţă Cătălin

Ioniţă Cornel

Călin Maria

Manole Elena

Ioniţă Emil

Timofte Cristina Mariana

Drăghici Aurelia

Drăghici Corina

113

Prahova

Comuna Bărcăneşti

2024/1

5.000,00

35,15

Radu Elisabeta

Voicu Elena

Ionită Ioana

114

Prahova

Comuna Bărcănesti

2025/1

3.100,00

8,33

Radu Ana

115

Prahova

Comuna Bărcăneşti

2026/1

5.415,00

41,93

Voinescu Viorica

Păun Rodica

Burlacu Nineta

Preda Iuliana

116

Prahova

Comuna Bărcănesti

2027/1

4.200,00

35,34

Sima Stana

117

Prahova

Comuna Bărcănesti

2028/1

6.443,00

43,77

Radu Maria

118

Prahova

Comuna Bărcăneşti

2029/1

5.000,00

28,14

Bercă Margareta

Barbu Cristel

Barbu Nicolae

Barbu Steliana

Vasilescu Gabriel Ion

119

Prahova

Comuna Bărcănesti

2031/1

6.248,00

40,07

Radu Stefan

120

Prahova

Comuna Bărcănesti

2033/1

5.000,00

39,40

Ilie Elena

121

Prahova

Comuna Bărcăneşti

2034/1

4.500,00

30,28

Negoi Petra

Drăgulin Tilica

Mihai Elisabeta

122

Prahova

Comuna Bărcănesti

2040/1

2.027,00

45,06

Negoi Margareta

123

Prahova

Comuna Bărcănesti

2050/1

5.000,00

37,28

Dinu Constantin

124

Prahova

Comuna Bărcănesti

2052/1

6.227,00

102,92

Stemate Floarea

125

Prahova

Comuna Bărcănesti

2053/1

4.252,00

74,49

Voinea Elisaveta

126

Prahova

Comuna Bărcănesti

2054/1

7.500,00

77,53

Mihalache Savu

127

Prahova

Comuna Bărcănesti

2055/1

4.434,00

50,85

Andrei Vasile

128

Prahova

Comuna Bărcăneşti

2056/1

14.001,00

189,44

Petre Constantin-Florin

Petre Gheorghe

Voinea Gheorghe

Voinea Gherghina

Enescu Maria

Ghiberdicu Mariana

Voinea George

0

1

2

3

4

5

6

7

129

Prahova

Comuna Bărcănesti

2057/1

14.700,00

36,27

Calin Simion Grigore

130

Prahova

Comuna Bărcăneşti

2058/1

4.457,00

64,82

Vasilescu Gheorghe

Vasilescu Cristian

131

Prahova

Comuna Bărcănesti

2059/1

4.421,00

56,22

Mihalache Olga

132

Prahova

Comuna Bărcănesti

2060/1

9.488,00

144,94

Rădulescu Petre

133

Prahova

Comuna Bărcănesti

2061/1

3.605,00

51,21

Niculin Elena

134

Prahova

Comuna Bărcănesti

2062/1

4.993,00

61,33

Maga Steliana

135

Prahova

Comuna Bărcănesti

2063/1

2.500,00

13,43

Căpsună Rodica

136

Prahova

Comuna Bărcăneşti

2064/1

2.000,00

34,51

Pantelimon Vasile

Pantelimon Constantin

Pantelimon N. Constantin

137

Prahova

Comuna Bărcănesti

2065/1

2.500,00

13,40

Anton Gherghina

138

Prahova

Comuna Bărcănesti

2066/1

2.500,00

13,47

Dumitru Ioan

139

Prahova

Comuna Bărcănesti

2067/1

7.883,00

61,94

Dinu Nicolae

140

Prahova

Comuna Bărcănesti

2068/1

7.600,00

39,86

Matei Gheorghe Ioana

141

Prahova

Comuna Bărcăneşti

2051/1

2.500,00

28,97

Irimia Maria

Pîrvu Felicia

142

Prahova

Comuna Bărcănesti

2082/1

821,00

23,80

Ionescu Ilie

143

Prahova

Comuna Bărcăneşti

2069/1

1.763,00

64,40

Albu Elena

Rădoiaş Georges

Rădoias Maria

144

Prahova

Comuna Bărcăneşti

2074/1

1.246,00

309,91

Constantin Victoria Constantin I. Gheorghe

145

Prahova

Comuna Bărcănesti

2085/1

4.506,00

470,51

Batog Constanta

146

Prahova

Comuna Bărcăneşti

1128/1

1.088,00

108,39

Burlacu Ion

Burlacu Elena

147

Prahova

Comuna Bărcănesti

2076/1

202,00

1,52

Hazu Emilia

148

Prahova

Comuna Bărcănesti

2080/1

868,00

75,08

David Maria

149

Prahova

Comuna Bărcăneşti

2081/1

528,00

131,86

Stoian Marian

Nistor Maria

150

Prahova

Comuna Bărcănesti

2073/1

2.178,00

76,26

Păun Elena

151

Prahova

Comuna Bărcăneşti

2075/1

1.578,00

267,54

Stoian Marian

Nistor Maria

152

Prahova

Comuna Bărcănesti

2077/1

210,00

41,77

Soare Mihai

153

Prahova

Comuna Bărcănesti

2071/1

734,00

43,41

Munteanu Gheorghe

154

Prahova

Comuna Bărcănesti

2072/1

500,00

163,84

Hazu Emilia

155

Prahova

Comuna Bărcănesti

2078/1

696,00

33,57

Niculae Florica

156

Prahova

Comuna Bărcănesti

2070/1

1.281,00

5,25

Palavrescu Eugen

157

Prahova

Comuna Bărcănesti

1554/1/1

546,27

40,77

Taporea Elisabeta

158

Prahova

Comuna Bărcănesti

2079/1

625,00

65,49

Matei Stelian

159

Prahova

Comuna Bărcănesti

2086/1

870,00

18,89

Panaitescu Emilian

160

Prahova

Comuna Bărcănesti

2087/1

5.000,00

45,34

Mihăilă Vasilica

161

Prahova

Comuna Bărcăneşti

2088/1

3.800,00

25,50

Alecse Elena

Radu Vasile

Radu Andrei

162

Prahova

Comuna Bărcăneşti

2105/1

2.300,00

174,63

Niculin Nicolae

Niculin Elena

163

Prahova

Comuna Bărcănesti

2097/1

2.500,00

151,88

Mendizov Dima

164

Prahova

Comuna Bărcănesti

2100/1

2.500,00

87,46

Bujgoi Maria

165

Prahova

Comuna Bărcănesti

2096/1

3.000,00

77,24

Petre Matei

166

Prahova

Comuna Bărcănesti

2094/1

2.500,00

25,83

Dobre Nicolae

167

Prahova

Comuna Bărcănesti

2106/1

2.500,00

25,47

Dobre Traian

168

Prahova

Comuna Bărcăneşti

2108/1

5.000,00

48,52

Draghici Eleonora

Casmală Elena

Matei Maria

0

1

2

3

4

5

6

7

169

Prahova

Comuna Bărcănesti

2114/1

15.000,00

769,68

Bogdan Alexandru

170

Prahova

Comuna Bărcăneşti

2084/1

7.505,00

36,01

Petrescu Dumitru Octavian

Delibas Dumitru Elena

171

Prahova

Comuna Bărcănesti

2101/1

8.640,00

150,52

Tudor Nicoleta

172

Prahova

Comuna Bărcănesti

2115/1

4.000,00

540,25

Chiru Maria

173

Prahova

Comuna Bărcăneşti

2093/1

5.000,00

59,25

Marinov Stelian

Popescu Marcela

174

Prahova

Comuna Bărcăneşti

2092/1

5.000,00

94,25

Neacşu Catinca

Neacşu Vasile

Ionescu Elena

Neacşu Nicolae

Neacsu Maria

175

Prahova

Comuna Bărcănesti

2089/1

5.037,00

316,69

Alecse Elena

176

Prahova

Comuna Bărcănesti

2111/1

3.260,00

58,71

Radu Maria

177

Prahova

Comuna Bărcăneşti

2110/1

3.800,00

66,50

Nicolae Maria

Nicolae Ionelia

178

Prahova

Comuna Bărcănesti

2113/1

4.600,00

69,93

Simion Elena

179

Prahova

Comuna Bărcănesti

2104/1

2.500,00

32,61

Mira Elena

180

Prahova

Comuna Bărcăneşti

2091/1

5.000,00

60,16

Mocanu Constantin

Dinu Elisabeta

181

Prahova

Comuna Bărcănesti

2107/1

11.584,00

135,73

Dinu Nicolae

182

Prahova

Comuna Bărcănesti

2099/1

4.400,00

49,19

Matei Nicolae

183

Prahova

Comuna Bărcăneşti

2109/1

4.078,00

44,67

Ioniţă Pavel

Ioniţă Mariana

Ene Victoria

Ionită Stelian

184

Prahova

Comuna Bărcănesti

2095/1

2.500,00

27,45

Radu Dumitru

185

Prahova

Comuna Bărcănesti

2098/1

5.100,00

56,07

Radu Chiru

186

Prahova

Comuna Bărcăneşti

2103/1

3.750,00

41,34

Tănase Constantina

Florea Ştefania Alina

Tănase Mădălin-Nicolae

Tănase Aurelia

Sisu Dumitra

187

Prahova

Comuna Bărcănesti

2112/1

5.240,00

58,44

Florea Ion

188

Prahova

Comuna Bărcăneşti

2102/1

5.000,00

55,32

Panait Costin

Tănase Gherghina

189

Prahova

Comuna Bărcăneşti

268/1

538,00

76,13

Banica Maria

Banica Ilie

190

Prahova

Comuna Bărcănesti

1554/2/1

777,18

104,61

Matei Florea

191

Prahova

Comuna Bărcănesti

127/1

1.094,00

109,66

Gaspar Florica

192

Prahova

Comuna Bărcăneşti

143/1

5.237,00

27,19

Niţă Maria

Comisel Liliana-Rodica

193

Prahova

Comuna Bărcănesti

1476/1

7.873,00

45,92

Petre Valeria

194

Prahova

Comuna Bărcănesti

1477/1

5.300,00

39,55

Petre Ion

195

Prahova

Comuna Bărcănesti

1479/1

4.835,00

38,49

Petre Valeria

196

Prahova

Comuna Bărcănesti

1666/1

5.000,00

35,22

Necula Gheorghe

197

Prahova

Comuna Bărcăneşti

1673/1

188,00

18,35

Coman Elena

Negrău Cornelia

Matei Nicolae

198

Prahova

Comuna Bărcănesti

1795/1

11.000,00

91,76

Căsuneanu Costel

199

Prahova

Comuna Bărcănesti

1832/1

9.917,00

19,98

Voinea Ecaterina

200

Prahova

Comuna Bărcăneşti

1847/1

931,00

49,30

Dinescu Ioana

Dinescu Remus-Andrei

201

Prahova

Comuna Bărcănesti

195/1

5.912,00

165,58

Iancu Elena

202

Prahova

Comuna Bărcăneşti

2116/1

616,00

15,81

Stroescu Gheorghe

Stroescu Virginia

0

1

2

3

4

5

6

7

203

Prahova

Comuna Bărcănesti

2117/1

1.705,00

46,85

Micu Niculae

204

Prahova

Comuna Bărcănesti

2118/1

5.000,00

55,56

dulescu Dumitra

205

Prahova

Comuna Bărcănesti

2121/2

2.300,00

206,11

Păun Gheorghe

206

Prahova

Comuna Bărcăneşti

2122/1

4.000,00

80,09

Adam Luminiţa Vasilica

Păun Ioana

207

Prahova

Comuna Bărcăneşti

2123/1

1.600,00

51,81

Vasilescu Cristian

Vasilescu Gheorghe

208

Prahova

Comuna Bărcănesti

2124/1

2.450,00

26,81

Anghel Dumitru

209

Prahova

Comuna Bărcăneşti

2125/1

5.531,00

87,58

Voinea Valeria

Voinea Anica

Andrei Eugenia

Voinea Nicolae

Voinea Emilian

Voinea Alexandru

210

Prahova

Comuna Bărcănesti

2126/1

5.000,00

63,45

Gavrilă Emilia

211

Prahova

Comuna Bărcăneşti

2127/1

882,81

9,86

Radu Ion

Radu Elena

212

Prahova

Comuna Bărcăneşti

2128/1

1.000,00

136,75

Niculcea Monica Ileana

Niculcea Nicolae

213

Prahova

Comuna Bărcănesti

2129/1

1.300,00

15,42

Ionescu Maria

214

Prahova

Comuna Bărcănesti

2130/1

300,00

19,24

Consiliul Local Bărcănesti

215

Prahova

Comuna Bărcănesti

2131/1

5.530,00

82,76

Consiliul Local Bărcănesti

216

Prahova

Comuna Bărcănesti

2132/1

3.935,00

25,40

Păun Nicolae

217

Prahova

Comuna Bărcăneşti

2133/1

543,51

26,79

Tănase Elena

Tănase Constantin

218

Prahova

Comuna Bărcănesti

2134/1

3.625,00

61,55

Negoi Niculina

219

Prahova

Comuna Bărcăneşti

2135/1

4.100,00

67,48

Mihăilescu Niculina

Matei Pandele

220

Prahova

Comuna Bărcănesti

2136/1

3.300,00

21,92

Nicu Vasile

221

Prahova

Comuna Bărcănesti

2137/1

4.873,00

28,38

Consiliul Local Bărcănesti

222

Prahova

Comuna Bărcănesti

2138/1

5.000,00

35,83

Consiliul Local Bărcănesti

223

Prahova

Comuna Bărcăneşti

2139/1

4.400,00

1.098,82

Nicu Elisabeta

Constantinoiu Marioara

Nicu Ionel

224

Prahova

Comuna Bărcăneşti

2140/1

4.370,00

51,79

Niţu Paul

Niţu Vasile

Dumitru Steliana

225

Prahova

Comuna Bărcănesti

2141/1

5.128,00

54,95

Florea St. Ion

226

Prahova

Comuna Bărcănesti

2142/1

2.550,00

23,68

Vasile D. Constantin

227

Prahova

Comuna Bărcănesti

2143/1

3.527,00

28,62

Negoi Floarea

228

Prahova

Comuna Bărcăneşti

2144/1

6.236,00

38,24

Radu Victor

Radu Ion

Radu Oprea Dumitru

Drăghici Valeria

229

Prahova

Comuna Bărcănesti

2145/1

2.450,00

13,73

Tănase Dumitru

230

Prahova

Comuna Bărcănesti

2146/1

5.000,00

45,42

Glodeanu Mihai

231

Prahova

Comuna Bărcăneşti

2147/1

3.936,00

37,23

Pantelimon Elena

Constantinescu Paraschiva

232

Prahova

Comuna Bărcănesti

2148/1

2.500,00

16,90

Fătu Nicolae

233

Prahova

Comuna Bărcăneşti

2149/1

8.150,00

47,42

Florea (Dumitrescu) Valeria

Florea Florentina Ecaterina

234

Prahova

Comuna Bărcănesti

2150/1

4.300,00

99,83

Lazăr Dumitru

235

Prahova

Comuna Bărcănesti

25/1

2.500,00

20,54

Prisecaru Ecaterina

236

Prahova

Comuna Barcanesti

26/1

1.250,00

10,31

Voinea Vasile

237

Prahova

Comuna Bărcănesti

262/1

1.074,00

8,11

Iancu Elena

238

Prahova

Comuna Bărcănesti

24/1

3.706,00

30,28

Voinea Dumitru

0

1

2

3

4

5

6

7

239

Prahova

Comuna Bărcănesti

423/1

2.300,00

69,13

Stoica Marin

240

Prahova

Comuna Bărcăneşti

54/1

1.932,00

29,61

Nicolae Paula-Laura

Nicolae Gheorghe

241

Prahova

Comuna Bărcănesti

70/1

1.876,00

82,90

S.C. Spid srl

242

Prahova

Comuna Bărcănesti

727/1

3.900,00

29,71

Negoi Margareta

243

Prahova

Comuna Bărcănesti

754/1

4.000,00

27,14

Radu Stefan

244

Prahova

Comuna Bărcănesti

775/1

1.350,00

7,86

Serban Elena

245

Prahova

Comuna Bărcănesti

808/1

5.000,00

59,38

Rădulescu Dumitra

246

Prahova

Comuna Bărcănesti

912/1

5.000,00

52,71

Florea Gheorghe

247

Prahova

Comuna Bărcăneşti

968/1

6.000,00

34,86

Petre Valeria

Petre Ion

248

Prahova

Comuna Bărcăneşti

969/1

5.000,00

43,63

Petre Ion

Petre Valeria

Total

15.132,18

249

Prahova

Comuna Blejoi

2408/1

3.245,00

14,59

Ilie Teodora

250

Prahova

Comuna Blejoi

2291/1

6.149,00

54,74

Sandu Gheorghe

251

Prahova

Comuna Blejoi

2292/1

2.510,00

24,79

Teodorescu Vasilica

Mihăilă Adrian-Marius-Laurentiu

252

Prahova

Comuna Blejoi

2293/1

6.832,00

62,44

Dorobanţu Mihaela

Dorobanţu Elena-Simona

Gherman Vasilica

Ioniţă Filofteia

Dorobantu Nicolae

253

Prahova

Comuna Blejoi

2294/1

13.945,00

120,94

Duţu Steliana

Minea Mihaela

Văduva Veronica

Minea Ilie

254

Prahova

Comuna Blejoi

2295/1

8.500,00

85,93

Ionită Mihai

255

Prahova

Comuna Blejoi

2296/1

5.152,00

46,47

Ioniţă Cristian

Ioniţă Viorel

Ioniţă Gheorghe

Ioniţă Sorin

Ioniţă Ctin

Ioniţă Stefania

Torcatoru Georgeta

256

Prahova

Comuna Blejoi

2297/1

11.700,00

2.293,13

Filip Florea

Filip Ilie

Filip Victor

Tănase Aurica

Zamfirescu Riţa

Cârstea Maria

Bumbăcia Victoria

Popa Constanţa

Popa Geana

257

Prahova

Comuna Blejoi

2298/1

4.800,00

50,87

Ungureanu Nicolae

258

Prahova

Comuna Blejoi

2299/1

10.000,00

88,10

Eftemie Gheorghe

Eftemie Constantin

Eftemie Filofteia

Eftemie Ion

Eftemie Ilie

259

Prahova

Comuna Blejoi

2300/1

5.000,00

46,44

Coman Maria

260

Prahova

Comuna Blejoi

2301/1

4.186,00

40,47

Albu Constanta

261

Prahova

Comuna Blejoi

2302/1

2.500,00

24,35

Frâncu Stefan

262

Prahova

Comuna Blejoi

2303/1

8.983,00

89,75

Eftemie Ortanta

263

Prahova

Comuna Blejoi

2304/1

5.000,00

42,82

Negrita Nicolae

264

Prahova

Comuna Blejoi

2305/1

3.169,00

20,66

Stanciu Ioana

Stanciu Constantin

265

Prahova

Comuna Blejoi

2306/1

2.961,00

20,01

Tudor Dumitru

0

1

2

3

4

5

6

7

266

Prahova

Comuna Blejoi

2307/1

11.938,00

39,36

Gugiu Georgeta

Sterie Ioana

Nicolae Constanta

267

Prahova

Comuna Blejoi

2308/1

4.162,00

16,70

Ene Gheorghe

268

Prahova

Comuna Blejoi

2309/1

1.000,00

6,85

Zamfir Georgeta

269

Prahova

Comuna Blejoi

2310/1

12.600,00

54,12

Dobrescu Virginia

Dobrescu Cristian-Eduard

Enache Maria

Enache Octavian

270

Prahova

Comuna Blejoi

2311/1

7.365,00

27,82

Albu Octava

271

Prahova

Comuna Blejoi

2312/1

14.000,00

59,42

Ivan Constanţa

Iancu Mariana

Frîncu Olga

272

Prahova

Comuna Blejoi

2313/1

2.965,00

11,85

Dima Gheorghe

273

Prahova

Comuna Blejoi

2314/1

5.691,00

31,77

Ion Despina

Ion Nicolae Cătălin

Ion Ana

Tudor Smaranda

Manea Vasilica-Corina

Tatu Vasilica

Predescu Elena

274

Prahova

Comuna Blejoi

2315/1

6.600,00

33,69

Ionită Elena

275

Prahova

Comuna Blejoi

2316/1

6.498,00

34,60

Iancu Ioan

Iancu Radu Gheorghe

Florescu Lucia

Iancu Nicolai

276

Prahova

Comuna Blejoi

2317/1

5.332,00

19,07

Gheorghe George

277

Prahova

Comuna Blejoi

2318/1

2.000,00

11,32

Costache Dumitru

Costache Ion

Moise Maria

Costache Constantin

278

Prahova

Comuna Blejoi

2319/1

3.900,00

22,27

Ghită Floarea

279

Prahova

Comuna Blejoi

2320/1

4.540,00

13,80

Matache Ion

280

Prahova

Comuna Blejoi

2321/1

10.000,00

30,40

Soare Gheorghe

Soare Marin

Radu Anica

Soare Constantin

281

Prahova

Comuna Blejoi

2322/1

5.259,00

51,50

Pastramagiu Constanţa

Pastramagiu Daniel

Iordache Carmen-Maria

Pastramagiu Florin

Pastramagiu Ion

Pastramagiu Niculae

Pastramagiu Gheorghe

282

Prahova

Comuna Blejoi

2323/1

4.900,00

23,55

Eftemie Gheorghe

Eftemie Constantin

Eftemie Filofteia

Eftemie Ion

Eftemie Ilie

283

Prahova

Comuna Blejoi

2325/1

4.900,00

23,43

Pavel Ion

284

Prahova

Comuna Blejoi

2326/1

8.377,00

40,18

Nicolae Niculina

Chioveanu Vasilica

Lambă Margareta

Dinu Stela

Barbu Constanţa

Săndulescu Nina-Vasilica

285

Prahova

Comuna Blejoi

2327/1

2.525,00

15,74

Dragomir Elena

Soare Steliana

Stan Marian

Ilie Violeta

Stan Viorel

0

1

2

3

4

5

6

7

286

Prahova

Comuna Blejoi

2328/1

3.761,00

14,00

Cuprian Valerica

Manea Georgeta

Pastramagiu Elena

Rusu Steliana

287

Prahova

Comuna Blejoi

2329/1

1.766,00

12,29

Costache Vasilica

288

Prahova

Comuna Blejoi

2330/1

7.500,00

43,12

Ioniţă Ion

Grigore Octavian

289

Prahova

Comuna Blejoi

2331/1

1.421,00

6,91

Petrică Ion

Petrică Floarea

290

Prahova

Comuna Blejoi

2344/1

2.400,00

8,72

Mihai Dănuţă

Mihailă Steliana

Ţugui Elena

Mihai Vasilica

Slate Laurenţiu

Dumitru Mariana

Racoviteanu Constanta

291

Prahova

Comuna Blejoi

2345/1

2.100,00

9,80

Frîncu Ion

Petre Marin

Preda Maria

Petre Constantin

Petre Elisabeta

Petre Marian

292

Prahova

Comuna Blejoi

2346/1

2.700,00

15,39

Costeanu Natalia

Drăguş Valerica

Baicu Anica

Costeanu Gheorghe

Cîrstoiu Paula

Soare Maria

293

Prahova

Comuna Blejoi

2350/1

4.600,00

87,20

Ghită Nicolae

294

Prahova

Comuna Blejoi

2351/1

2.500,00

11,45

Petre Elisabeta

Petre Marian

Petre Ctin

295

Prahova

Comuna Blejoi

2352/1

2.300,00

9,02

Secuiu Georgeta Simona

296

Prahova

Comuna Blejoi

2354/1

3.502,00

23,51

Eftemie Ortanţa

Constantin Niculai

297

Prahova

Comuna Blejoi

2356/1

20.520,00

156,08

Grosuleac Dumitru

Vinersariu Luminiţa

Grosuleac Elena

298

Prahova

Comuna Blejoi

2357/1

4.524,00

41,61

Dumitru Steliana

299

Prahova

Comuna Blejoi

2358/1

6.684,00

32,69

Voicu Cristea

Voicu Niculai

Săraru C-tin

Săraru Gabriel

Daiţoiu Georgiana-Alina

Voicu Stelian

Matache Emilia

Matache Zamfira

Matache Ion

Ceauş Ecaterina

Lopătaru Maria

Pastramagiu Ghe.

Pastramagiu Ilie

Pastramagiu Ion

Pastramagiu Niculae

300

Prahova

Comuna Blejoi

2362/1

3.845,00

37,71

Bucur Elisabeta

Purghel Doina Nicoleta

Bucur C-tin Silviu

301

Prahova

Comuna Blejoi

2369/1

4.597,00

41,21

Piorel Marius Adrian Piorel Lucica

302

Prahova

Comuna Blejoi

2371/1

8.123,00

43,15

Stanciu Olga

Dumitru Adrian

Mitu Petre

303

Prahova

Comuna Blejoi

2374/1

9.841,00

48,41

Vîlsănescu Steliana

Matache Stefan

0

1

2

3

4

5

6

7

304

Prahova

Comuna Blejoi

2379/1

10.400,00

56,03

Ferenţ Ion

Ferenţ Stelian

Ferent Floarea

Stoica Elisabeta

Pavel Adrian Ilie

305

Prahova

Comuna Blejoi

2388/1

4.400,00

22,67

Matache Emilia

Angelescu Cornelia Geta

Stoicescu Leonard

Stoicescu Florica

306

Prahova

Comuna Blejoi

2394/1

4.200,00

24,50

Goicea Rodica Aurelia

307

Prahova

Comuna Blejoi

2324/1

7.125,00

43,13

Voicu Vasile

308

Prahova

Comuna Blejoi

2406/1

800,00

3,90

Matei Constantin

Matei Ionel

309

Prahova

Comuna Blejoi

2405/1

5.900,00

28,41

Matei Constantin

Preda Vasilica

Matei Ionel

Ivan Adriana

310

Prahova

Comuna Blejoi

2404/1

4.721,00

24,62

Ferenţ Stelian

Ferenţ Floarea

Ferenţ Ion

Pavel Adrian - Ilie

Stoica Elisabeta

311

Prahova

Comuna Blejoi

118/2/1

2.282,00

45,84

S.C. INSPETS.A.

312

Prahova

Comuna Blejoi

2235/1

4.060,00

5,67

SC FGG IMMOBILIEN SRL

313

Prahova

Comuna Blejoi

2239/1

3.100,00

22,32

SC FGG IMMOBILIEN SRL

314

Prahova

Comuna Blejoi

2238/1

5.957,00

33,61

SC FGG IMMOBILIEN SRL

315

Prahova

Comuna Blejoi

2025/1

1.835,00

10,37

SC FGG IMMOBILIEN SRL

316

Prahova

Comuna Blejoi

2236/1

5.458,00

29,43

SC FGG IMMOBILIEN SRL

317

Prahova

Comuna Blejoi

2410/1

3.200,00

17,87

Most. Tudorache Steliana

318

Prahova

Comuna Blejoi

2411/1

5.100,00

34,68

Most. Constantin Ion

319

Prahova

Comuna Blejoi

2412/1

5.500,00

123,50

Most.Stefan Ion

320

Prahova

Comuna Blejoi

865/2/1

18.699,00

452,94

S.C. INSPETS.A.

321

Prahova

Comuna Blejoi

581-581-

582-583-

584-585-

586-587-

588-590-

592-593-

594-595-

596-600-

601-606-

1342/2/1

78.218,00

1.311,20

S.C. INPROX PLOIEŞTI SRL.

322

Prahova

Comuna Blejoi

(591-605-611/2)1

12.974,00

303,12

S.C. INPROX PLOIEŞTI SRL.

323

Prahova

Comuna Blejoi

2242/1

15.000,00

111,27

S.C. FGGIMMOBILIENS.R.L

324

Prahova

Comuna Blejoi

2414/1

3.793,00

31,74

Avramescu Elena Dinescu Alexandru Dinescu Valeriu Emil Radu Daniela

325

Prahova

Comuna Blejoi

2230/1

8.900,00

5,85

S.C. FGG IMMOBILIENS.R.L

326

Prahova

Comuna Blejoi

2237/1

2.200,00

15,91

S.C. FGG IMMOBILIENS.R.L

327

Prahova

Comuna Blejoi

2247/1

1.987,00

3,25

S.C. FGGIMMOBILIENS.R.L

328

Prahova

Comuna Blejoi

2166/1

5.321,93

5,63