Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.618 din 28.07.2015

privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Banat, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 593 din 06 august 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Banat, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Articolul 2Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul mediului, apelor şi pădurilor, Graţiela Leocadia Gavrilescu Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici
ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Banat, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la
Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 163354444 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
2. Ordonator secundar de credite RO 24326056 Administraţia Naţională „Apele Române“
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Adresa Valoarea de inventar actualizată (lei)
0 1 2 3 4 5 6
1 63951 8.03.11 Foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrare Nr. foraje = 501, resursa teoretică = 0,83 miliarde mc/an; Suprafaţă ocupată de foraje = mp; CF =; Ţara: România; Judeţ: Timiş; -; -; Nr: -; DA Banat 3.672.797
2 64012 8.03.10 Nod distribuire orezărie nod distribuire Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Denta; -; Nr: -; Timiş 928.636
3 64015 8.16.01 Priza Tomeşti km 145 + 000 Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Tomeşti; -; Nr: -; Dâmboviţa 983.978
4 64032 8.17.02 Baraj pământ Topolovăţ terasament, baraj de pământ cu mască de beton Vtot = 4.2 mil. mc, Vat = 3.875 mil. mc Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Topolovăţu Mare; -; Nr: -; Timiş 5.639.285
5 64033 8.17.02 Baraj Sustra şi cabină terasament + cabină, baraj de pământ şi mască de beton Vlt = 0.86 mil mc, Vat = 0,8 mil mc, Sc = 16 mp Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Topolovăţu Mare; -; Nr: -; DAB 1.932.520
6 64034 8.17.02 Baraj acumulare Satchinez baraj de pământ şi mască de beton, Vt = 3.050 mil. mc, Vat = 3.00 mil. mc Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Satchinez; -; Nr: -; Timiş 1.899.870
7 64035 8.17.03 Baraj de pământ Manastur baraj de pământ şi mască de beton, Vt = Vat = 10.15 mil. mc Ţara: România; Judeţ: Timiş; Sat Cherestur; -; Nr: -; Manastur 2.823.674
8 64036 8.17.03 Baraj de pământ Izvorin baraj de pământ şi mască de beton, Vt = Vat = 6.64 mil. mc Ţara: România; Judeţ: Timiş; Sat Izvin; -; Nr: -; Izvorin DAB 3.157.557
0 1 2 3 4 5 6
9 64037 8.17.02 Baraj de pământ Ac. Giarmata baraj de pământ şi masca de beton, Vt = 1.34 mil. mc., Vat = 0.74 mil. mc. Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Giarmata; -; Nr: -; DAB 3.744.551
10 64038 8.17.02 Baraj de pământ Ac. Dumbraviţa baraj de pământ şi mască de beton, Vtot = 1.32 mil. mc, Vat = 1.22 mil. mc Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Dumbrăviţa; -; Nr: -; DAB 1.113.840
11 64039 8.17.02 Baraj de pământ Ac Murani baraj de pământ şi mască de beton, i, Vt = 6.24 mil. mc., Vat = 4.77 mil. mc. Ţara: România; Judeţ: Timiş; Sat Murani; -; Nr: -; DAB 6.237.101
12 64040 8.17.02 Baraj de pământ Ac. Ianova baraj de pământ şi mască de beton, Vt = 5.5 mil. mc., Vat = 4.82 mil. mc Ţara: România; Judeţ: Timiş; Sat Ianova; -; Nr: -; DAB 5.764.637
13 64041 8.17.03 Baraj de pământ Ac. Pischia baraj de pământ şi mască de beton, Vt = Vat = 13.3 mil. mc. Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Pişchia; -; Nr: -; DAB 9.993.111
14 64042 8.17.02 Baraj de pământ Ac. Recaş şi cabină zidită baraj de pământ şi mască de beton, cabină zidărie piatră, terasă, Vt = 520 mil. mc, Vat = 0.468 mil. mc., Sc = 16 mp Ţara: România; Judeţ: Timiş;Oraş Recaş; -; Nr: -; DAB 1.826.151
15 64043 8.17.03 Baraj Nanovişte baraj de pământ şi mască de beton, Vt = 0.37 mil. mc, vol at.= 0.37 mil. mc Ţara: România; Judeţ: Timiş; Sat Gherman; -; Nr: -; DAB 3.306.494
16 64044 8.17.03 Baraj Boculundia baraj de pământ şi mască de beton, V = 0.133 mil. mc Ţara: România; Judeţ: Timiş; Sat Gherman; -; Nr: -; DAB 2.492.013
17 64045 8.17.03 Baraj Pruni baraj de pământ şi mască de beton, Vt = 0.097 mil. mc., vol at = 0.097 mil mc Ţara: România; Judeţ: Timiş; Sat Clopodia; -; Nr: -; DAB 1.692.303
18 64046 8.17.03 Baraj Porcareata baraj de pământ şi mască de beton, Vt = 0.200 mil mc, vol at = 0.200 mil mc Ţara: România; Judeţ: Timiş; Sat Clopodia; -; Nr: -; DAB 2.334.612
19 64047 8.17.02 Baraj Lăţunaş baraj de pământ şi mască de beton, Vt = 0.81 mil. mc, Vat = 0.72 mil. mc Ţara: România; Judeţ: Timiş; Sat Lăţunaş; -; Nr: -; DAB 3.304.546
20 64048 8.17.03 Baraj cu acumulare temporală Butin baraj de pământ şi mască de beton, Vt = 11.35 V at = 11.35 mil. mc Ţara: România; Judeţ: Timiş; Sat Butin; -; Nr: -; DAB 12.253.829
21 64049 8.17.03 Baraj Cadar-Duboz baraj de pământ şi mască de beton, v = 42.2 mil. mc Ţara: România; Judeţ: Timiş; Sat Duboz; -; Nr: -; DAB 34.671.613
22 64050 8.17.03 Baraj Valea Silagiu şi cabină baraj de pământ şi mască de beton, vt = v at = 0.635 mil. mc, Sc = 16 mp Ţara: România; Judeţ: Timiş; Oraş Buziaş; -; Nr: -; DAB 5.027.739
23 64051 8.17.02 Baraj pământ Valea Salciei şi cabină baraj baraj de pământ şi mască de beton, cabină zidărie, terasă, Vt = 1.525 mil. mc, Vat = 1.443 mil. mc, Sc = 18 mp Ţara: România; Judeţ: Timiş; Oraş Buziaş; -; Nr: -; DAB 4.601.114
24 64052 8.17.03 Ac. nepermanentă Pădureni baraj de pământ şi mască de beton, v = 35.0 mil. mc Ţara: România; Judeţ: Timiş; Sat Pădureni; -; Nr: -; DAB 27.474.972
25 64053 8.17.03 Baraj de pământ polder Gad baraj de pământ şi mască de beton, vt = vat = 20.5 mil. mc Ţara: România; Judeţ: Timiş; Sat Gad; -; Nr: -; DAB 10.267.560
26 64054 8.17.02 Baraj Surduc curs Gladna baraj de anrocamente cu mască de beton, Vt = 40.04 mil. mc., Vat = 15.815 mil. mc Ţara: România; Judeţ: Timiş; Sat Surducu Mic; -; Nr: -; DAB 39.745.439
27 64055 8.17.03 Baraj Iosifalău şi canton baraj de pământ şi mască de beton, Vt = 0.99 mil. mc, vol at. = 0.99 mil. mc S clad = 16 mp Ţara: România; Judeţ: Timiş; Sat Iosifalău; -; Nr: -; DAB 1.058.180
28 64056 8.17.03 Baraj Repas curs Repas baraj de pământ şi mască de beton, vt = 1.6 mil. mc, vol at = 1.6 mil. mc Ţara: România; Judeţ: Timiş; -; -; Nr: -; Repas DAB 3.061.252
29 64057 8.17.03 Baraj Hodosi baraj de pământ şi mască de beton, Vt-0.875 mil. mc. vol at. = 0,875 mil. mc Ţara: România; Judeţ: Timiş; Sat Hodoş; -; Nr: -; DAB 348.961
30 64058 8.17.03 Baraj Coseri curs Chizdia baraj de pământ şi mască de beton, vt = 0.325 mil. mc., vol at. = 0.325 mil. mc Ţara: România; Judeţ: Timiş; Sat Cosarii; -; Nr: -; DAB 1.615.251
31 64059 8.17.03 Baraj Coseri II curs Chizdia baraj de pământ şi mască de beton, vt = 2.0 mil. mc., vol. at. = 2.0 mil. mc Ţara: România; Judeţ: Timiş; Sat Cosarii; -; Nr: -; DAB 2.365.298
32 64060 8.17.03 Baraj Ştiuca curs Timiş baraj de pământ şi mască de beton, Vt = 2.309 mil. mc, vol at = 2.309 mil. mc Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Ştiuca; -; Nr: -; DAB 2.948.184
33 64061 8.17.03 Baraj Herendeşti baraj de pământ şi mască de beton, V = 1.6 mil. mc vol at. = 1.600 mil. mc Ţara: România; Judeţ: Timiş; Sat Herendeşti; -; Nr: -; DAB 3.175.608
34 64062 8.17.03 Baraj Hitiaş râu Bega (plus polder) baraj de pământ şi mască de beton, v = 20 mil. mc Ţara: România; Judeţ: Timiş; Sat Hitiaş; -; Nr: -; DAB 2.402.039
35 64063 8.17.03 Polder Secaş curs Miniş polder, v = 0.482 mil. mc Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Secaş; -; Nr: -; DAB 736.186
36 64064 8.17.03 Polder Secaş II curs Miniş polder, v = 0.495 mil. mc Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Secaş; -; Nr: -; DAB 758.546
37 64065 8.17.03 Polder Secaş III curs Miniş polder, v = 0.56 mil. mc Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Secaş; -; Nr: -; DAB 1.610.933
38 64066 8.03.10 Nod hidrotehnic Costei baraj de anrocamente, nod de distribuţie Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Coşteiu; -; Nr: -; DAB 71.393.880
39 64067 8.17.02 Baraj şi lac Dognecea Mica baraj din piatră consolidat cu beton, vt = 0.134 mil. mc, Vat = 0.064 mil. mc. Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; Comuna Dognecea; -; Nr: -; DAB 4.690
40 64068 8.17.02 Baraj şi lac Dognecea Mare baraj din piatră consolidat cu beton Vt = 0,395 mil. mc., Vat = 0.001 mil. mc Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; Comuna Dognecea; -; Nr: -; DAB 6.033
41 64069 8.17.02 Baraj şi lac Oraviţa Mica baraj din piatră Vt = 0,056 mil. mc., Vat = 0.0033 mil. mc. Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; Oraş Oraviţa; -; Nr: -; DAB 1.022
42 64070 8.17.02 Baraj şi lac Oraviţa Mare baraj din piatră Vt = 0,102 mil. mc., Vat = 0.038 mil. mc. Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; Oraş Oraviţa; -; Nr: -; DAB 2.199
43 64071 8.17.02 Baraj şi lac Buhui baraj din anrocamente Vt = 0,510 mil. mc., Vat = 0.008 mil. mc Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; Oraş Anina; -; Nr: -; DAB 5.297.871
0 1 2 3 4 5 6
44 64072 8.17.03 Polder Gherteniş dig de pământ deversor din piatră v = 17,7 mil. mc, Sup Verif = 456 ha Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; Sat Gherteniş; -; Nr: -; DAB 11.445.865
45 64073 8.17.03 Polder Varadia dig de pământ vt = Vat = 7.45 mil. mc, Sup. verif = 495 ha Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; Sat Vărădia; -; Nr: -; DAB 1.729.616
46 64074 8.17.03 Polder Lisava dig de pământ vt = Vat = 9.5 mil. mc, Sverif = 335 ha Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; Sat Greoni; -; Nr: -; DAB 412.270
47 64075 8.17.02 Baraj şi acumulare Taria, conducta Taria baraj din anrocamente , deversor frontal, golire de fund ecran din tub de beton vt = 0.104 mil. mc., Vat = 0.05 mil. mc, + conducta de apă 7.5 km Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; Comuna Bozovici; -; Nr: -; DA Banat 11.397.596
48 64330 8.16.07 Dig Timiş, mal dr. l = 99.760 km, h = 5 m Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Coşteiu; -; Nr: -; DAB 8.893.639
49 64331 8.16.07 Dig Nera, mal stg. l = 2 km, h = 1.6 m Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; Comuna Socol; -; Nr: -; DA 153.462
50 64332 8.16.07 Dig Fizeş, mal stg. l = 1.6 km, h = 1.5 m Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; Comuna Berzovia; -; Nr: -; DAB 566.139
51 64333 8.16.07 Dig Faitalan l = 3.5 km, h = 1.3 m Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; Comuna Berzovia; -; Nr: -; DAB 134.137
52 64334 8.16.07 Dig Măceşti l = 2 km, h = 2 m Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; Loc. Moldova Veche; -; Nr:-; DAB 289.041
53 64499 8.28.02 Posturi şi instalaţii hidrometrice 46 posturi hidrometrice cu instalaţiile aferente, 4 punţi hidrometrice, 1 parcelă scurgere Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; -; -; Nr: -; DAB 43.450
54 64597 8.03.09 Regularizări şi lucrări de apărare judeţul Timiş 592 km, regularizări, apărări de maluri, consolidări peree, ziduri de sprijin Ţara: România; Judeţ: Timiş; -; -; Nr: -; DA Banat 194.565.451
55 64599 8.03.09 Regularizări bazin hidrografic Caraş, DA Banat, judeţul Caraş-Severin Lungime = 216.232 km Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; -; -; Nr: -; DA Banat 25.900.533
56 64882 8.28.01 Cabană tip Montana (St.M.Berzasca) P, lemn, şarpantă, ţiglă Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; Comuna Berzasca; -; Nr: -; DAB 4.935
57 64883 8.28.01 Canton Surduc 2 P + anexe, cabană lemn, Sc = 2550 mp, Steren = 10390 mp Ţara: România; Judeţ: Timiş; Sat Surducu Mic; -; Nr: -; DAB 6.530
58 64899 8.28.01 Canton Câlnic P + 1, zidărie din cărămidă, planşee beton, st = 240 mp, Sc = 96 mp, Sa = 144 mp Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; Loc. Câlnic; -; Nr: -; DAB 99.675
59 64900 8.28.01 Canton Moldova Nouă clădire zidărie din cărămidă, şarpantă din lemn şi ţiglă, St = 389 mp, Sc = 232 mp, Sa = 157 mp Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; Oraş Moldova Nouă; Str. Unirii; Nr: -; DAB 14.522
60 64901 8.28.01 Canton Bozovici P + 1, zidărie cărămidă, planşee din beton, şarpantă din lemn cu ţiglă, St = 249 mp, Sc = 105 mp, sa = 144 mp, + racord telefonic (cablu) Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; Comuna Bozovici; -; Nr: -; DAB 52.321
61 64904 8.28.01 Canton Taria clădire din zidărie, cărămidă, şarpantă, lemn cu tablă, St = 316 mp, Sc = 308 mp, Sa = 8 mp Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; Comuna Bozovici; -; Nr: -; DAB 24.924
62 64905 8.28.01 Casă tip Petra Berzovia (staţia meteo) clădire din lemn, fundaţie din beton, St = 130 mp, Sc = 130 mp, + cabină metalică din tablă Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; Comuna Berzovia; -; Nr: -; DAB 21.233
63 64906 8.28.01 Canton Caransebeş clădire, P+2, zidărie, cărămidă, planşee beton, şarpantă, lemn cu ţiglă, St = 295 mp, Sc = 193 mp, Sa = 102 mp Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; Municipiul Caransebeş; Str. Nicolae Bălcescu; Nr: -; 109 DAB 240.572
64 64907 8.28.01 Canton Oraviţa clădire de cărămidă P+1, planşee beton, şarpantă, lemn cu ţiglă, St = 112 mp, Sc = 112 mp Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; Oraş Oraviţa; -; Nr: -; DAB 283.237
65 64908 8.28.01 Clădire hidrocentrală electrică Clădire tip P, St = 269 mp, Drum de acces de pământ cu lung. = 1.65 km Ţara: România; Judeţ: Timiş; Sat Sânmartinu Maghiar; -; Nr: -; Sânmartin DAB 19.417
66 64925 8.28.01 Canton 7 Macedonia Timiş stâng P, cărămidă, şarpantă, St = 389.25 mp, Sc = 150.72 mp, Sa = 238.53 mp Ţara: România; Judeţ: Timiş; Sat Macedonia; -; Nr: -; DAB 105.183
67 64931 8.28.01 Canton 13 Şag, Timiş mal stâng, sediu SH Timiş + baracă Clădire tip P, cărămidă, şarpantă, St = 326.7 mp, Sc = 67.4 mp, Sa = 259.8 mp, pod - 8.74 m, suport antenă RTF Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Şag; -; Nr: -; DAB 5.193
68 64933 8.28.01 Canton 15 polder Pădureni P, cărămidă, şarpantă, St = 156.45 mp, Sc = 50.32 mp, Sa = 106.13 mp Ţara: România; Judeţ: Timiş; Sat Pădureni; -; Nr: -; DAB 221.615
69 64936 8.28.01 Sediu sector Sânmihaiu Român P, cărămidă, şarpantă, St = 377.4 mp, Sc = 150.15 mp, Sa = 227.25 mp Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Sânmihaiu Român; -; Nr: -; DAB 12.438
70 64958 8.28.01 Canton 29 Cadar Duboz P, cărămidă, şarpantă, St = 66.02 mp, Sc = 50.32 mp, Sa = 15.88 mp Ţara: România; Judeţ: Timiş; Sat Cadar; -; Nr: -; DAB 133.036
71 64971 8.28.01 Canton Moraviţa - sediu sector Suprafaţă teren = 1302 mp; Suprafaţă construită = S_C1-canton = 82 mp, S_C2-anexa = 77 mp, S_C3-antena = 5 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 82 mp, S_C2-anexa = 77 mp; Tip clădire = clădire tip P; CF = 400057, UAT Moraviţa; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Moraviţa; -; Nr: -; DAB 423.354
72 64972 8.28.01 Canton hidrotehnic Clopodia P, cărămidă, şarpantă, St = 141.4 mp, Sc = 36.7 mp, Sa = 104.7 mp Ţara: România; Judeţ: Timiş; Sat Clopodia; -; Nr: -; DAB 270.717
73 64973 8.28.01 Sediu sector Deta + curte + grădină P, cărămidă, şarpantă, St = 512.59 mp, Sc = 238 mp, Sa = 274.59 mp Ţara: România; Judeţ: Timiş; Oraş Deta; -; Nr: -; DAB 2.837
74 64975 8.28.01 Canton Brestovăţ P + M, cărămidă, şarpantă, St = 146 mp, Sc = 43 mp, Sa = 103 mp Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Brestovăţ; -; Nr: -; DAB 140.200
0 1 2 3 4 5 6
75 64976 8.28.01 Canton Secaş P, cărămidă, şarpantă, St = 222 mp, Sc = 46 mp, Sa = 176 mp Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Secaş; -; Nr: -; DAB 139.133
76 64977 8.28.01 Canton Făget +anexe P, lemn, azbociment, St = 304 mp, Sc = 42 mp, Sa = 252 mp Ţara: România; Judeţ: Timiş; Sat Făget; -; Nr: -; DAB 39.476
77 64978 8.28.01 Canton Surduc 1 P+1, cărămidă, şarpantă, St = 212 mp, Sc = 196 mp, Steren = 4139 mp Ţara: România; Judeţ: Timiş; Sat Surducu Mic; -; Nr: -; DAB 302.559
78 64979 8.28.01 Canton Jupani P, cărămidă, şarpantă, St = 152 mp, Sc = 59 mp, Sa = 93 mp Ţara: România; Judeţ: Timiş; Sat Jupâni; -; Nr: -; DAB 90.983
79 64980 8.28.01 Canton Costei P, cărămidă, şarpantă, St = 515 mp, Sc = 132 mp, Sa = 383 mp + traseu telefonic + circuit telefonic + post hidrotehnic canal Timiş-Bega Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Coşteiu; -; Nr: -; DAB 19.577
80 64981 8.28.01 Canton Gruni P, cărămidă, şarpantă, St = 150 mp, Sc = 60 mp, Sa = 90 mp Ţara: România; Judeţ: Timiş; Sat Gruni; -; Nr: -; DAB 8.738
81 64985 8.28.01 Canton Siniersig P, cărămidă, şarpantă, St = 197 mp, Sc = 70 mp, Sa = 127 mp Ţara: România; Judeţ: Timiş; Sat Sinersig; -; Nr: -; DAB 49.619
82 64986 8.28.01 Canton Ştiuca P, cărămidă, şarpantă, St = 163 mp, Sc = 90 mp, Sa = 73 mp Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Ştiuca; -; Nr: -; DAB 84.569
83 64987 8.28.01 Canton Balint P, cărămidă, şarpantă, St = 211 mp, Sc = 61 mp, Sa = 150 mp Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Balint; -; Nr: -; DAB 71.011
84 64988 8.28.01 Canton Herendeşti P, cărămidă, şarpantă, St = 238 mp, Sc = 62 mp, Sa = 176 mp Ţara: România; Judeţ: Timiş; Sat Herendeşti; -; Nr: -; DAB 71.747
85 64989 8.28.01 Canton Chizătău P, cărămidă, şarpantă, St = 113 mp, sc = 87 mp, Sa = 26 mp Ţara: România; Judeţ: Timiş; Sat Chizătău; -; Nr: -; DAB 12.873
86 64990 8.28.01 Sediu sistem Lugoj P+2, cărămidă, şarpantă St = 177 mp, Sc = 135 mp, Sa = 142 mp, suport antenă RTF Ţara: România; Judeţ: TIMIŞ; Municipiul Lugoj; -; Nr: -; DAB 692.150
87 64991 8.28.01 Canton Obreja clădire din zidărie, şarpantă,lemn cu ţiglă, St = 637 mp, Sc = 105 mp, Sa = 532 mp, punct sanitar,împrejmuire, fântână Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; Comuna Obreja; -; Nr: -; DAB 5.163
88 64992 8.28.01 Canton Gherteniş clădire din lemn pe fundaţie beton, P Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; Sat Gherteniş; -; Nr: -; DAB 17.607
89 64993 8.28.01 Canton Băile Herculane clădire din lemn pe fundaţie beton, St = 188 mp, Sc = 112 mp, Sa = 76 mp Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; Oraş Băile Herculane; -; Nr: -; DAB 18.490
90 102697 8.16.07 Dig mal stg. Bârzava l = 34.096 km, h = 1.5-1.8 m Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; Comuna Ramna; -; Nr: -; 7.733.029
91 102700 8.16.07 Dig mal dr. Bârzava l = 35.635 km, h = 1.5-1.8 m Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; Comuna Ramna; -; Nr: -; 8.503.901
92 102702 8.16.07 Dig mal stg. Caraş l = 53.512 km, h = 1.5-1.6 m Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; Comuna Vrani; -; Nr: -; 8.082.393
93 102705 8.16.07 Dig mal dr. Caras l = 35.688 km, h = 1.5-1.6 m Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; Comuna Vrani; -; Nr: -; 1.682.981
94 102708 8.16.07 Dig mal stg. Bistra l = 6.4 km, h = 0.8-2 m, îndiguire Bistra la Oţelul Roşu, zid de pământ, L = 16.8 km, H = 3 m Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; Comuna Obreja; -; Nr: -; DAB 3.975.481
95 102712 8.16.07 Dig mal dr. Pogăniş l = 26.43 km, h = 1-1.6 m Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; Comuna Brebu; -; Nr: -; 2.179.171
96 102716 8.16.07 Dig mal stg. Pogăniş l = 44.4 km, h = 1-1.6 m Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; Comuna Brebu; -; Nr: -; 2.986.250
97 102717 8.16.07 Dig mal dr. Fizeş l = 0.5 km, h = 1.5 m Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; Comuna Berzovia; -; Nr: -; 131.532
98 102731 8.16.07 Dig Bega nenavigabil mal stg. - F3 l = 20.375 km, h = 3 m Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Topolovăţu Mare; -; Nr: -; 4.032.395
99 102738 8.16.07 Dig Bega mal dr. l = 10.051 km, h = 3 m Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Balint; -; Nr: -; DAB 172.210
100 104213 8.16.07 Dig mal dr. Pogăniş l = 5.235 km, h = 3.5 m Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Sacoşu Turcesc; -; Nr: -; 21.615
101 104250 8.16.07 Dig Timiş mal stg. l = 99.136 km, h = 5 m Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Coşteiu; -; Nr: -; 5.825.146
102 104264 8.16.07 Dig Timiş mal dr. l = 5.19 km, h = 2 m Ţara: România; Judeţ: Timiş; Municipiul Lugoj; -; Nr: -; 5.701.789
103 104270 8.16.07 Dig Timiş mal stg. l = 2.327 km, h = 2 m Ţara: România; Judeţ: Timiş; Municipiul Lugoj; -; Nr: -; 4.190.306
104 104309 8.16.07 Dig mal dr. V Sângiorge l = 1.45 km, h = 1.5 m Ţara: România; Judeţ: Timiş; Oraş Gătaia; -; Nr: -; DAB 123.478
105 104318 8.16.07 Dig mal dr. Brestei l = 0.4 km, h = 1.5 m Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Denta; -; Nr: -; 133.567
106 104320 8.16.07 Dig mal dr. Mânăstirii l = 0.36 km, h = 1.5 m Ţara: România; Judeţ: Timiş; Oraş Gătaia; -; Nr: -; 63.777
107 104351 8.16.07 Dig mal stg. Brestei l = 0.4 km, h = 1.5 m Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Denta; -; Nr: -; 68.838
108 104354 8.16.07 Dig mal stg. Mânăstirii l = 0.36 km, h = 1.5 m Ţara: România; Judeţ: Timiş; Oraş Gătaia; -; Nr: -; 75.258
109 104360 8.16.07 Dig mal stg. Sângeorge l = 1.45 km, h = 1.5 m Ţara: România; Judeţ: Timiş; Oraş Gătaia; -; Nr: -; 103.758
0 1 2 3 4 5 6
110 113179 8.03.11 Foraje de studii Nr. foraje = 73; Suprafaţă ocupată de foraje = mp; CF = ; Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; -; -; Nr: -; DAB 663.527
111 113288 8.17.02 Racord baraj Taria 31 de stâlpi din beton Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; Comuna Bozovici; -; Nr: -; 15.847
112 113294 8.03.10 Nod hidrotehnic Sânmihaiu Român Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Sânmihaiu Român; -; Nr: -; 4.756.763
113 113421 8.03.10 Canal frontieră Moraviţa 1.03 km Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Moraviţa; -; Nr: -; 272.826
114 113423 8.03.10 Canal legator Crivaia-Semnita 3.816 km Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Jamu Mare; -; Nr: -; 686.831
115 113431 8.28.01 MHC Topolovăţ centrala râu Bega Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Topolovăţu Mare; -; Nr: -; 2.722.228
116 121008 8.03.11 Foraj de adâncime F1AD 372 m Ţara: România; Judeţ: Timiş; Oraş Sânnicolau Mare; -; Nr: -; 1.415
117 121009 8.03.11 Foraj de adâncime F1AD- 255 m Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Sânpetru Mare; -; Nr: -; 1.134
118 121010 8.03.11 Foraj de adâncime F1AD 300 m Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Cărpiniş; -; Nr: -; 40.396
119 121045 8.03.11 Foraj de adâncime F1AD 400 m S-1,44 m Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Beba Veche; -; Nr: -; 3.826
120 159879 8.30 Staţie automată hidrometrică AHSS 418 Fârdea Denumire = staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Fârdea; -; Nr: -; 87.247
121 159880 8.30 Staţie automată hidrometrică AHSS 421 Moraviţa Denumire = staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Moraviţa; -; Nr: -; 78.531
122 159881 8.30 Staţie automată hidrometrică AHSS 431 Otelec Denumire = staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Otelec; -; Nr: -; 79.833
123 159882 8.30 Staţie automată hidrometrică AHSS 432 Grăniceri Denumire = staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Giera; -; Nr: -; 123.470
124 159883 8.30 Staţie automată hidrometrică AHSS 433 Becicherecu Mic Denumire = staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Becicherecu Mic; -; Nr: -; 85.327
125 159884 8.30 Staţie automată hidrometrică AHSS 434 Topolovăţul Mare Denumire = staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Timiş; Sat Topolovăţu Mare; -; Nr: -; 293.000
126 159885 8.30 Staţie automată hidrometrică AHSS 437 Racoviţă Denumire = staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Racoviţă; -; Nr: -; 75.773
127 159886 8.30 Staţie automată hidrometrică AHSS 439 Chizătău Denumire = staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Timiş;Sat Chizătău; -; Nr: -; 78.355
128 159887 8.30 Staţie automată hidrometrică AHSS 441 Remetea Mare Denumire = staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Remetea Mare; -; Nr: -; 83.919
129 159888 8.30 Staţie automată hidrometrică AHSS 443 Şemlacu Mare Denumire = staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Timiş; Oraş Gătaia; -; Nr: -; 98.868
130 159889 8.30 Staţie automată hidrometrică AHSS 443 Pişchia Denumire = staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Pişchia; -; Nr: -; 180.794
131 159890 8.30 Staţie automată hidrometrică AHSS 956 Cenei Denumire = staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Cenei; -; Nr: -; 93.281
132 159891 8.30 Staţie automată hidrometrică AHSS 957 Topolovăţu Mic Denumire = staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Topolovăţu Mare; -; Nr: -; 78.015
133 159892 8.30 Staţie automată hidrometrică Q53 Luncani Denumire = staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Tomeşti; -; Nr: -; 113.194
134 159893 8.30 Staţie automată hidrometrică AHSS 415 Crivaia Denumire = staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; Comuna Văliug; -; Nr: -; 92.120
135 159894 8.30 Staţie automată hidrometrică AHSS 420 Tirol Denumire = staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; Comuna Doclin; -; Nr: -; 94.457
136 159895 8.30 Staţie automată hidrometrică AHSS 422 Caraşova Denumire = staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; Comuna Caraşova; -; Nr: -; 100.406
137 159896 8.30 Staţie automată hidrometrică AHSS 424 Gârlişte Denumire = staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; Comuna Goruia; -; Nr: -; 104.493
138 159897 8.30 Staţie automată hidrometrică AHSS 425 Secăşeni Denumire = staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; Comuna Ticvaniu Mare; -;Nr: -; 103.691
139 159898 8.30 Staţie automată hidrometrică AHSS 426 Pătaş Denumire = staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; Comuna Prigor; -; Nr: -; 92.226
140 159899 8.30 Staţie automată hidrometrică AHSS 427 Dalboşeţ Denumire = staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; Comuna Dalboşeţ; -; Nr: -; 89.665
141 159900 8.30 Staţie automată hidrometrică AHSS 428 Naidăş Denumire = staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; Comuna Naidăş; -; Nr: -; 111.911
142 159901 8.30 Staţie automată hidrometrică AHSS 429 Pecinişca Denumire = staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; Oraş Băile Herculane; -; Nr: -; 87.099
143 159902 8.30 Staţie automată hidrometrică AHSS 430 Mehadia Denumire = staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; Comuna Mehadia; -; Nr: -; 91.766
144 159903 8.30 Staţie automată hidrometrică AHSS 435 Bistra Mărului Denumire = staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; comuna Zăvoi; -; Nr: -; 91.496
0 1 2 3 4 5 6
145 159904 8.30 Staţie automată hidrometrică AHSS 436 Poiana Mărului-Şucu Denumire = staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; comuna Zăvoi; -; Nr: -; 84.492
146 159905 8.30 Staţie automată hidrometrică AHSS 438 Soceni Denumire = staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; comuna Ezeriş; -; Nr: -; 93.000
147 159906 8.30 Staţie automată hidrometrică AHSS 440 Ohabiţa Denumire = staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; comuna Păltiniş; -; Nr: -; 104.711
148 159907 8.30 Staţie automată hidrometrică AHSS 442 Ţerova Denumire = staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; MRJ Reşiţa; -; Nr: -; 79.206
149 159908 8.30 Staţie automată hidrometrică AHSS 444 Jitin Denumire = staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; comuna Ciudanoviţa; -; Nr: -; 84.129
150 159909 8.30 Staţie automată hidrometrică AHSS 445 Comorâşte Denumire = staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; comuna Forotic; -; Nr: -; 94.222
151 159910 8.30 Staţie automată hidrometrică AHSS 446 Vrăniuţ Denumire = staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; comuna Răcăşdia; -; Nr: -; 83.638
152 159911 8.30 Staţie automată hidrometrică AHSS 447 Milcoveni Denumire = staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; comuna Berlişte; -; Nr: -; 85.215
153 159912 8.30 Staţie automată hidrometrică AHSS 448 Sasca Montană Denumire = staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; comuna Sasca Montană; -; Nr: -; 96.652
154 159913 8.30 Staţie automată hidrometrică AHSS 449 Prigor Denumire = staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; comuna Prigor; -; Nr: -; 89.993
155 159914 8.30 Staţie automată hidrometrică AHSS 450 Bozovici Denumire = staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; comuna Bozovici; -; Nr: -; 90.783
156 159915 8.30 Staţie automată hidrometrică AHSS 451 Berzasca Denumire = staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; comuna Berzasca; -; Nr: -; 94.820
157 159916 8.30 Staţie automată hidrometrică AHSS 452 Topleţ Denumire = staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; comuna Topleţ; -; Nr: -; 114.807
158 159917 8.30 Staţie automată hidrometrică AHSS 955 Reşiţa Denumire = staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; MRJ Reşiţa; -; Nr: -; 77.975
159 159918 8.30 Staţie automată hidrometrică AHSS 958 Lac Secu Denumire = staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; MRJ Reşiţa; -; Nr: -; 70.522
160 159919 8.30 Staţie automată hidrometrică Q48 Valea Pai Denumire = staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; comuna Ramna; -; Nr: -; 76.458
161 159920 8.30 Staţie automată hidrometrică Q49 Vărădia Denumire = staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; comuna Vărădia; -; Nr: -; 68.982
162 159921 8.30 Staţie automată hidrometrică Q50 Secu Denumire = staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; MRJ Reşiţa; -; Nr: -; 106.223
163 159922 8.30 Staţie automată pluviometrică PP184 Lăpuşnicel Denumire = staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; comuna Lăpuşnicel; -; Nr: -; 26.815
164 159923 8.30 Staţie automată pluviometrică PP184 Ruşchiţa Denumire = staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; comuna Rusca Montana; -; Nr: -; 27.093
165 159924 8.30 Staţie automată pluviometrică PP185 Anina Denumire = staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; Oraş Anina; -; Nr: -; 27.186
166 159925 8.30 Staţie automată pluviometrică PP186 Bănia Denumire = staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; comuna Bănia; -; Nr: -; 26.985
167 159926 8.30 Staţie automată pluviometrică PP187 Cornea Denumire = staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; comuna Cornea; -; Nr: -; 27.122
168 159927 8.30 Staţie automată pluviometrică PP188 Bogda Denumire = staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Timiş; comuna Bogda; -; Nr: -; 27.127
169 159928 8.30 Staţie automată pluviometrică PP189 Dognecea Denumire = staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; comuna Dognecea; -; Nr: -; 27.186
170 159929 8.30 Staţie automată pluviometrică PP190 Ilidia Denumire = staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; comuna Ciclova Română; -; Nr: -; 27.345
171 159930 8.30 Staţie automată pluviometrică PP191 Jamu Mare Denumire = staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Timiş; comuna Jamu Mare; -; Nr: -; 26.900
172 159931 8.30 Staţie automată pluviometrică PP192 Ohaba Mâtnic Denumire = staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; comuna Copăcele; -; Nr: -; 27.122
173 159932 8.30 Staţie automată pluviometrică PP193 Voiteg Denumire = staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Timiş; comuna Voiteg; -; Nr: -; 27.127
174 159933 8.30 Staţie automată pluviometrică PP194 Bunea Mare Denumire = staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Timiş; Oraş Făget; -; Nr: -; 26.681
175 159934 8.30 Staţie automată pluviometrică PP196 Forotic Denumire = staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; comuna Forotic; -; Nr: -; 27.093
176 159935 8.30 Staţie automată pluviometrică PP197 Şagu Denumire = staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Arad;comuna Şagu; -; Nr: -; 26.920
177 159982 8.30 Staţie automată pluviometrică PP195 Coşava Denumire = staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Timiş; comuna Margina; -; Nr: -; 26.681
178 159983 8.30 Staţie automată pluviometrică PP181 Coşteiu de Sus Denumire = staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Timiş; comuna Margina; -; Nr: -; 26.681


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 618/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 618 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu