E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 567 din 16 august 1991    * Republicata

privind organizarea si functionarea Aeroclubului Romaniei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 291 din 15 decembrie 1995


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. II din Hotararea Guvernului nr. 913 din 14 noiembrie 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 280 din 30 noiembrie 1995.
    Hotararea Guvernului nr. 567 din 16 august 1991 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 186 din 17 septembrie 1991 si a mai fost modificata prin Hotararea Guvernului nr. 314 din 9 iunie 1992, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 155 din 8 iulie 1992.

    Art. 1
    Aeroclubul Central Roman din subordinea Ministerului Transporturilor se reorganizeaza sub denumirea Aeroclubul Romaniei si are emblema prevazuta in anexa nr. 1.*)
    Aeroclubul Romaniei are sediul in Bucuresti, Bd. Ana Ipatescu nr. 54, sectorul 1.
    Art. 2
    Aeroclubul Romaniei functioneaza ca institutie publica finantata de la bugetul de stat, are personalitate juridica, iar in compunerea sa intra aerocluburile teritoriale prevazute in anexa nr. 2, ca subunitati fara personalitate juridica, cu sediile si terenurile de zbor in localitatile prevazute in aceasta anexa.
    Aeroclubul Romaniei este:
    - unitatea centrala de aeronautica civila si sportiva, cu drepturile si atributiile ce decurg din aceasta calitate, in conformitate cu legislatia in vigoare;
    - unitate sportiva de performanta cu profil aeronautic, cu drepturile si atributiile ce decurg din lege.
    Art. 3
    Obiectul de activitate al Aeroclubului Romaniei constituie:
    a) organizarea si desfasurarea activitatilor de pregatire, perfectionare teoretica si practica de zbor si parasutare cu aeronave civile usoare, de scoala si de sport, pentru personalul aeronautic propriu si pentru sportivii legitimati la Aeroclubul Romaniei;
    b) selectionarea si initierea tineretului prin organizarea de cursuri si cantonamente de instruire teoretica si in zbor, in scopul atragerii acestuia in practicarea sporturilor aeronautice, in baza criteriilor si normelor propuse de Aeroclubul Romaniei si aprobate de Ministerul Transporturilor;
    c) eliberarea, echivalarea, prelungirea, preschimbarea, suspendarea, retragerea documentelor de calificare aeronautica si efectuarea operatiunilor ce decurg din calitatea sa de unitate centrala de aeronautica sportiva, pentru personalul aeronautic propriu si pentru sportivii legitimati la Aeroclubul Romaniei;
    d) pregatirea sportivilor legitimati la Aeroclubul Romaniei, precum si a personalului aeronautic propriu pentru activitatile aeronautice cu caracter sportiv;
    e) asigurarea conditiilor tehnico-administrative pentru organizarea de cantonamente, competitii interne si internationale, mitinguri si manifestari aeronautice, in vederea cresterii nivelului de pregatire a personalului propriu si a sportivilor legitimati la Aeroclubul Romaniei;
    f) efectuarea operatiunilor ce decurg din calitatea de unitate centrala de aeronautica civila si sportiva, pentru personalul aeronautic sportiv si amator;
    g) infiintarea de sectii ale aerocluburilor teritoriale cu avizul Ministerului Transporturilor si al Ministerului Finantelor;
    h) efectuarea, in calitate de unitate centrala de aeronautica civila si sportiva, a operatiunilor necesare obtinerii sau prelungirii autorizarii de functionare a unitatilor aeronautice sportive, indiferent de subordonare, precum si a locurilor in care se organizeaza competitii si manifestari sportive aeronautice;
    i) organizarea de targuri, impresariat, expozitii interne si internationale si alte manifestari cu caracter aeronautic, editarea de materiale publicitare specifice, in scopul promovarii aviatiei sportive si usoare;
    j) eliberarea, echivalarea, prelungirea valabilitatii, preschimbarea, validarea, suspendarea, retragerea si anularea documentelor de inmatriculare si navigabilitate pentru planoare, parasute, aerostate destinate activitatii aeronautice sportive, cu exceptia certificatelor de navigabilitate pentru produsele destinate exportului;
    k) eliberarea, echivalarea, prelungirea si retragerea certificatelor de functionare pentru aparatele de lansare la zbor si a turnurilor de parasutism utilizate in aeronautica sportiva;
    l) testarea si evaluarea aeronavelor ultrausoare utilizate in aeronautica sportiva din Romania, eliberarea, echivalarea, preschimbarea, prelungirea valabilitatii, retragerea si suspendarea documentelor de navigabilitate individuale pentru categoriile de aeronave ultrausoare, conform reglementarilor specifice si conditiilor stabilite de Ministerul Transporturilor;
    m) exploatarea, intretinerea, repararea aeronavelor, motoarelor, agregatelor si instalatiilor aferente, a infrastructurii si instalatiilor din dotare, precum si asistenta tehnica catre terti;
    n) efectuarea tuturor operatiunilor legate de declararea, experimentarea, omologarea, autorizarea, deschiderea, dezafectarea si utilizarea terenurilor de aeronautica sportiva, cu respectarea obiectului de activitate;
    o) efectuarea operatiunilor de import-export pentru activitatile proprii cu caracter aeronautic;
    p) alte activitati care pot contribui la dezvoltarea Aeroclubului Romaniei, inclusiv activitati aeronautice in cadrul aviatiei generale, in conditii de autorizare conform reglementarilor in vigoare;
    r) efectuarea operatiunilor necesare in vederea obtinerii si prelungirii valabilitatii documentelor nominale de calificare, echivalarea cursurilor de pregatire sau perfectionare teoretica si practica, in calitate de centru de initiere, instruire si perfectionare, pentru personalul aeronautic sportiv si amator;
    s) efectuarea pregatirii la sol si in zbor pentru alte categorii de personal decat cele prevazute la lit. a) - e), emitand inscrisurile privind serviciile prestate;
    t) organizarea si efectuarea de zboruri si salturi de agrement, inchirieri de aeronave, precum si activitati de "AIR TAXI" si alte categorii de zboruri in domeniul aviatiei generale, conform reglementarilor in vigoare;
    u) asigurarea pregatirii sportivilor legitimati la Aeroclubul Romaniei, componenti ai loturilor nationale, cu suportarea, de catre Federatia Aeronautica Romana sau de catre asociatii sportive interesate, a cheltuielilor ocazionate de deplasare, cazare, masa, precum si a taxelor de participare la competitii si cantonamente.
------------------
    *) Anexa se comunica celor interesati.
    Art. 4
    Cheltuielile necesare pentru activitatile desfasurate cu personalul propriu si sportivii legitimati la Aeroclubul Romaniei se suporta integral de la bugetul de stat.
    Activitatile desfasurate pentru alte persoane fizice sau juridice, romane sau straine, altele decat personalul propriu si sportivii legitimati la Aeroclubul Romaniei, vor fi realizate prin contracte, pe baza de tarife in lei si in valuta, stabilite conform legislatiei in vigoare si constituie venituri ale bugetului de stat.
    Art. 5
    Aeroclubul Romaniei este autorizat sa primeasca donatii de la persoane fizice sau juridice, care vor fi folosite in conditiile legii, cu respectarea destinatiilor stabilite de donatori, in limita competentelor si a obiectului de activitate.
    Art. 6
    Personalul din cadrul Aeroclubului Romaniei care participa la instruirea in zbor, la controlul si urmarirea intretinerii si repararii tehnicii de aviatie va putea beneficia, pe langa sporul prevazut la art. 8 lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 281/1993, si de un spor de tehnicitate, complexitate si responsabilitate de pana la 20% din salariul de baza, pentru timpul efectiv lucrat. Aceeasi persoana nu poate primi concomitent sporul pentru tehnicitate, complexitate si responsabilitate, cu sporul pentru conditii grele de munca. Acest spor face parte din salariul de baza. Diferentierea acestui spor pe categorii de personal se va face la propunerea consiliului de administratie al unitatii, cu avizul Ministerului Transporturilor.
    Personalul operativ de dirijare, control si informare a traficului aerian beneficiaza de sporul de vechime in munca, in acelasi cuantum ca si personalul cu activitate similara din cadrul regiilor autonome ale aeroporturilor din Romania.
    Art. 7
    Aeroclubul Romaniei participa, impreuna cu Federatia Aeronautica Romana, la reprezentarea sportului aeronautic roman in cadrul Federatiei Aeronautice Internationale.
    Art. 8
    Activitatea Aeroclubului Romaniei se conduce, se organizeaza si se desfasoara potrivit regulamentului de organizare si functionare aprobat de Ministerul Transporturilor.
    Art. 9
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 10
    Conducerea Aeroclubului Romaniei va lua masuri pentru dezvoltarea activitatii si cresterea eficientei economice in vederea trecerii, in cel mai scurt timp, pe autofinantare potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    Art. 11
    Prezenta hotarare intra in vigoare pe data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei*). Pe aceeasi data se abroga orice dispozitii contrare.
-------------------
    *) Cu exceptia art. 1 - 5 si a nr. crt. 7 din anexa nr. 2, care au intrat in vigoare la data de 30 noiembrie 1995.

   ANEXA 2

               AEROCLUBURILE TERITORIALE
Subunitati fara personalitate juridica
--------------------------------------------------------------------------------
 Nr.      Denumirea                   Sediul                Terenul de zbor
 crt.                                                       (aerodromul)
--------------------------------------------------------------------------------
1. Aeroclubul "Traian Vuia" Arad        Arad           Aerodrom Arad,
2. Aeroclubul "Crisana" Oradea          Oradea         Aerodrom Oradea
3. Aeroclubul "Aurel Vlaicu" Bucuresti  Bucuresti      Aerodrom Clinceni
4. Aeroclubul "Moldova" Iasi            Iasi           Aerodrom Iasi-Sud
5. Aeroclubul "Mircea Zorileanu"
   Sanpetru - Brasov                    Brasov         Aerodrom Sanpetru
6. Aeroclubul "Mircea Zorileanu"
   Ghimbav - Brasov                     Brasov         Aerodrom Ghimbav
7. Aeroclubul "Traian Darjan"
   Cluj-Napoca                          Cluj-Napoca    Aerodrom Dezmir
8. Aeroclubul "Samus" Satu Mare         Satu Mare      Aerodrom Satu Mare
9. Aeroclubul "Gheorghe Banciulescu"
   Ploiesti                             Ploiesti       Aerodrom Strejnic
10. Aeroclubul "Grigore Bastan" Suceava Suceava        Aerodrom Salcea
11. Aeroclubul "Mures" Targu Mures      Targu Mures    Aerodrom Mureseni
12. Aeroclubul "Oltenia" Craiova        Craiova        Aerodrom Balta Verde
13. Aeroclubul "Maramures" Baia Mare    Baia Mare      Aerodrom Tautii-magheraus
14. Aeroclubul "Dacia" Deva             Deva           Aerodrom Saulesti
15. Aeroclubul "Transilvania" Sibiu     Sibiu          Aerodrom Turnisor
16. Aeroclubul "Henri Coanda" Pitesti   Pitesti        Aerodrom Pitesti
                                                                               SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 567/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 567 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu