E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 567 din 16 august 1991    * Republicata

privind organizarea si functionarea Aeroclubului Romaniei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 291 din 15 decembrie 1995


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. II din Hotararea Guvernului nr. 913 din 14 noiembrie 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 280 din 30 noiembrie 1995.
    Hotararea Guvernului nr. 567 din 16 august 1991 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 186 din 17 septembrie 1991 si a mai fost modificata prin Hotararea Guvernului nr. 314 din 9 iunie 1992, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 155 din 8 iulie 1992.

    Art. 1
    Aeroclubul Central Roman din subordinea Ministerului Transporturilor se reorganizeaza sub denumirea Aeroclubul Romaniei si are emblema prevazuta in anexa nr. 1.*)
    Aeroclubul Romaniei are sediul in Bucuresti, Bd. Ana Ipatescu nr. 54, sectorul 1.
    Art. 2
    Aeroclubul Romaniei functioneaza ca institutie publica finantata de la bugetul de stat, are personalitate juridica, iar in compunerea sa intra aerocluburile teritoriale prevazute in anexa nr. 2, ca subunitati fara personalitate juridica, cu sediile si terenurile de zbor in localitatile prevazute in aceasta anexa.
    Aeroclubul Romaniei este:
    - unitatea centrala de aeronautica civila si sportiva, cu drepturile si atributiile ce decurg din aceasta calitate, in conformitate cu legislatia in vigoare;
    - unitate sportiva de performanta cu profil aeronautic, cu drepturile si atributiile ce decurg din lege.
    Art. 3
    Obiectul de activitate al Aeroclubului Romaniei constituie:
    a) organizarea si desfasurarea activitatilor de pregatire, perfectionare teoretica si practica de zbor si parasutare cu aeronave civile usoare, de scoala si de sport, pentru personalul aeronautic propriu si pentru sportivii legitimati la Aeroclubul Romaniei;
    b) selectionarea si initierea tineretului prin organizarea de cursuri si cantonamente de instruire teoretica si in zbor, in scopul atragerii acestuia in practicarea sporturilor aeronautice, in baza criteriilor si normelor propuse de Aeroclubul Romaniei si aprobate de Ministerul Transporturilor;
    c) eliberarea, echivalarea, prelungirea, preschimbarea, suspendarea, retragerea documentelor de calificare aeronautica si efectuarea operatiunilor ce decurg din calitatea sa de unitate centrala de aeronautica sportiva, pentru personalul aeronautic propriu si pentru sportivii legitimati la Aeroclubul Romaniei;
    d) pregatirea sportivilor legitimati la Aeroclubul Romaniei, precum si a personalului aeronautic propriu pentru activitatile aeronautice cu caracter sportiv;
    e) asigurarea conditiilor tehnico-administrative pentru organizarea de cantonamente, competitii interne si internationale, mitinguri si manifestari aeronautice, in vederea cresterii nivelului de pregatire a personalului propriu si a sportivilor legitimati la Aeroclubul Romaniei;
    f) efectuarea operatiunilor ce decurg din calitatea de unitate centrala de aeronautica civila si sportiva, pentru personalul aeronautic sportiv si amator;
    g) infiintarea de sectii ale aerocluburilor teritoriale cu avizul Ministerului Transporturilor si al Ministerului Finantelor;
    h) efectuarea, in calitate de unitate centrala de aeronautica civila si sportiva, a operatiunilor necesare obtinerii sau prelungirii autorizarii de functionare a unitatilor aeronautice sportive, indiferent de subordonare, precum si a locurilor in care se organizeaza competitii si manifestari sportive aeronautice;
    i) organizarea de targuri, impresariat, expozitii interne si internationale si alte manifestari cu caracter aeronautic, editarea de materiale publicitare specifice, in scopul promovarii aviatiei sportive si usoare;
    j) eliberarea, echivalarea, prelungirea valabilitatii, preschimbarea, validarea, suspendarea, retragerea si anularea documentelor de inmatriculare si navigabilitate pentru planoare, parasute, aerostate destinate activitatii aeronautice sportive, cu exceptia certificatelor de navigabilitate pentru produsele destinate exportului;
    k) eliberarea, echivalarea, prelungirea si retragerea certificatelor de functionare pentru aparatele de lansare la zbor si a turnurilor de parasutism utilizate in aeronautica sportiva;
    l) testarea si evaluarea aeronavelor ultrausoare utilizate in aeronautica sportiva din Romania, eliberarea, echivalarea, preschimbarea, prelungirea valabilitatii, retragerea si suspendarea documentelor de navigabilitate individuale pentru categoriile de aeronave ultrausoare, conform reglementarilor specifice si conditiilor stabilite de Ministerul Transporturilor;
    m) exploatarea, intretinerea, repararea aeronavelor, motoarelor, agregatelor si instalatiilor aferente, a infrastructurii si instalatiilor din dotare, precum si asistenta tehnica catre terti;
    n) efectuarea tuturor operatiunilor legate de declararea, experimentarea, omologarea, autorizarea, deschiderea, dezafectarea si utilizarea terenurilor de aeronautica sportiva, cu respectarea obiectului de activitate;
    o) efectuarea operatiunilor de import-export pentru activitatile proprii cu caracter aeronautic;
    p) alte activitati care pot contribui la dezvoltarea Aeroclubului Romaniei, inclusiv activitati aeronautice in cadrul aviatiei generale, in conditii de autorizare conform reglementarilor in vigoare;
    r) efectuarea operatiunilor necesare in vederea obtinerii si prelungirii valabilitatii documentelor nominale de calificare, echivalarea cursurilor de pregatire sau perfectionare teoretica si practica, in calitate de centru de initiere, instruire si perfectionare, pentru personalul aeronautic sportiv si amator;
    s) efectuarea pregatirii la sol si in zbor pentru alte categorii de personal decat cele prevazute la lit. a) - e), emitand inscrisurile privind serviciile prestate;
    t) organizarea si efectuarea de zboruri si salturi de agrement, inchirieri de aeronave, precum si activitati de "AIR TAXI" si alte categorii de zboruri in domeniul aviatiei generale, conform reglementarilor in vigoare;
    u) asigurarea pregatirii sportivilor legitimati la Aeroclubul Romaniei, componenti ai loturilor nationale, cu suportarea, de catre Federatia Aeronautica Romana sau de catre asociatii sportive interesate, a cheltuielilor ocazionate de deplasare, cazare, masa, precum si a taxelor de participare la competitii si cantonamente.
------------------
    *) Anexa se comunica celor interesati.
    Art. 4
    Cheltuielile necesare pentru activitatile desfasurate cu personalul propriu si sportivii legitimati la Aeroclubul Romaniei se suporta integral de la bugetul de stat.
    Activitatile desfasurate pentru alte persoane fizice sau juridice, romane sau straine, altele decat personalul propriu si sportivii legitimati la Aeroclubul Romaniei, vor fi realizate prin contracte, pe baza de tarife in lei si in valuta, stabilite conform legislatiei in vigoare si constituie venituri ale bugetului de stat.
    Art. 5
    Aeroclubul Romaniei este autorizat sa primeasca donatii de la persoane fizice sau juridice, care vor fi folosite in conditiile legii, cu respectarea destinatiilor stabilite de donatori, in limita competentelor si a obiectului de activitate.
    Art. 6
    Personalul din cadrul Aeroclubului Romaniei care participa la instruirea in zbor, la controlul si urmarirea intretinerii si repararii tehnicii de aviatie va putea beneficia, pe langa sporul prevazut la art. 8 lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 281/1993, si de un spor de tehnicitate, complexitate si responsabilitate de pana la 20% din salariul de baza, pentru timpul efectiv lucrat. Aceeasi persoana nu poate primi concomitent sporul pentru tehnicitate, complexitate si responsabilitate, cu sporul pentru conditii grele de munca. Acest spor face parte din salariul de baza. Diferentierea acestui spor pe categorii de personal se va face la propunerea consiliului de administratie al unitatii, cu avizul Ministerului Transporturilor.
    Personalul operativ de dirijare, control si informare a traficului aerian beneficiaza de sporul de vechime in munca, in acelasi cuantum ca si personalul cu activitate similara din cadrul regiilor autonome ale aeroporturilor din Romania.
    Art. 7
    Aeroclubul Romaniei participa, impreuna cu Federatia Aeronautica Romana, la reprezentarea sportului aeronautic roman in cadrul Federatiei Aeronautice Internationale.
    Art. 8
    Activitatea Aeroclubului Romaniei se conduce, se organizeaza si se desfasoara potrivit regulamentului de organizare si functionare aprobat de Ministerul Transporturilor.
    Art. 9
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 10
    Conducerea Aeroclubului Romaniei va lua masuri pentru dezvoltarea activitatii si cresterea eficientei economice in vederea trecerii, in cel mai scurt timp, pe autofinantare potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    Art. 11
    Prezenta hotarare intra in vigoare pe data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei*). Pe aceeasi data se abroga orice dispozitii contrare.
-------------------
    *) Cu exceptia art. 1 - 5 si a nr. crt. 7 din anexa nr. 2, care au intrat in vigoare la data de 30 noiembrie 1995.

   ANEXA 2

               AEROCLUBURILE TERITORIALE
Subunitati fara personalitate juridica
--------------------------------------------------------------------------------
 Nr.      Denumirea                   Sediul                Terenul de zbor
 crt.                                                       (aerodromul)
--------------------------------------------------------------------------------
1. Aeroclubul "Traian Vuia" Arad        Arad           Aerodrom Arad,
2. Aeroclubul "Crisana" Oradea          Oradea         Aerodrom Oradea
3. Aeroclubul "Aurel Vlaicu" Bucuresti  Bucuresti      Aerodrom Clinceni
4. Aeroclubul "Moldova" Iasi            Iasi           Aerodrom Iasi-Sud
5. Aeroclubul "Mircea Zorileanu"
   Sanpetru - Brasov                    Brasov         Aerodrom Sanpetru
6. Aeroclubul "Mircea Zorileanu"
   Ghimbav - Brasov                     Brasov         Aerodrom Ghimbav
7. Aeroclubul "Traian Darjan"
   Cluj-Napoca                          Cluj-Napoca    Aerodrom Dezmir
8. Aeroclubul "Samus" Satu Mare         Satu Mare      Aerodrom Satu Mare
9. Aeroclubul "Gheorghe Banciulescu"
   Ploiesti                             Ploiesti       Aerodrom Strejnic
10. Aeroclubul "Grigore Bastan" Suceava Suceava        Aerodrom Salcea
11. Aeroclubul "Mures" Targu Mures      Targu Mures    Aerodrom Mureseni
12. Aeroclubul "Oltenia" Craiova        Craiova        Aerodrom Balta Verde
13. Aeroclubul "Maramures" Baia Mare    Baia Mare      Aerodrom Tautii-magheraus
14. Aeroclubul "Dacia" Deva             Deva           Aerodrom Saulesti
15. Aeroclubul "Transilvania" Sibiu     Sibiu          Aerodrom Turnisor
16. Aeroclubul "Henri Coanda" Pitesti   Pitesti        Aerodrom Pitesti
                                                                               SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 567/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 567 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Declaraţia 0 1992
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! I was actually fooled and scammed over ( $753,000 ) by someone I trusted with my funds through a transaction we did and I feel so disappointed and hurt knowing that someone can steal from you without remorse after trusting them, so I started searching for help legally to recover my stolen funds and latter came across a lot of testimonials about JAMESMCKAYWIZARD, an agent who helps in recovering lost funds, which I can tell has helped so many people who had contacted him regarding such issues and without a questionable doubt their funds was returned back to their wallet in a very short space of time, it took the expert 48hours to help me recover my funds and the best part of it all was that the scammers was actually located and arrested by local authorities in his region which was very relieving. Hope this helps as many people who have lost their hard earned money to scammers out of trust, you can reach him through the link below for help to recover your scammed funds and thank me later. Email Address: jamesmckaywizard@gmail.com Or WhatsApp: +919863293475
ANONIM a comentat Legea 4 2003
    Potřebujete naléhavou půjčku k obnovení vaší firmy? Vaše projekty? Vaše podnikání? Už se nebojte. Poskytujeme půjčky od 20 000 CZK do 50 000 000 CZK s úrokovou sazbou 3 %. Kontaktujte nás pro více informací. E-mail: strnadovahana9@gmail.com nebo WhatsApp +420608136440
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu