E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 52 din 18 ianuarie 1991

privind impozitul pe salarii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 15 din 23 ianuarie 1991


SmartCity3


    Art. 1
    Persoanele fizice romane sau straine care realizeaza pe teritoriul Romaniei venituri sub forma de salarii si alte drepturi salariale sunt supuse impozitului potrivit prevederilor prezentei hotarari.
    Se considera salarii realizate pe teritoriul Romaniei salariile in bani si in natura primite de salariati de la persoanele fizice, dupa caz, care au domiciliul sau sediul pe teritoriul Romaniei, precum si salariile primite din strainatate de persoanele care isi desfasoara activitatea in Romania.
    Art. 2
    Venitul lunar impozabil cuprinde totalitatea sumelor primite in cursul unei luni, indiferent de perioada la care se refera, realizate din:
    a) salariile de orice fel;
    b) sporurile pentru conditii deosebite de munca, pentru munca in timpul noptii, de santier, de vechime si alte sporuri;
    c) indemnizatiile de conducere si orice alte indemnizatii;
    d) sumele platite salariatilor sub forma de indexare sau compensare ca urmare a liberalizarii preturilor si tarifelor;
    e) stimulentele din fondul de participare la profituri, recompensele si premiile de orice fel;
    f) sumele platite din fondul asigurarilor sociale de stat in caz de incapacitate temporara de munca si de maternitate;
    g) indemnizatiile platite pentru concediul legal de odihna;
    h) orice alte castiguri, in bani sau in natura, primite de salariati ca plata a muncii de la agentii economici, institutiile publice sau de la persoane le fizice, dupa caz, la care sunt angajati permanent.
    Platile in natura se evalueaza, in vederea calcularii impozitului pe salarii, la pretul cu care se comercializeaza produsele respective pe piata localitatii unde isi are sediul unitatea platitoare, la data platii salariului.
    In toate cazurile plata impozitului pe salarii se face in bani.
    Art. 3
    Prin derogare de la prevederile articolului precedent, salariile si diferentele de salariu platite pe trecut, in baza unei sentinte judecatoresti, ajutoarele pentru incapacitate temporara de munca si de maternitate, precum si indemnizatiile pentru concediul legal de odihna, se defalca in vederea impunerii, pe lunile la care se refera, cumulindu-se cu celelalte drepturi primite in lunile respective.
    Art. 4
    Se impun in aceleasi conditii ca si salariile:
    a) castigurile salariatilor zilieri sau temporari;
    b) onorariile incasate de avocati prin barouri;
    c) partea din fiecare recompensa pentru inventii care depaseste 50.000 lei si 25.000 lei pentru inovatii. Impunerea se face prin defalcarea recompensei impozabile pe 12 luni, chiar daca se refera la o perioada mai mare de un an;
    d) sumele realizate de medici si personalul sanitar de la policlinicile cu plata;
    e) sumele obtinute din colaborari de orice natura;
    f) onorariile de expertiza.
    Art. 5
    Nu se cuprind in venitul lunar impozabil si nu se impun:
    a) sumele ce se platesc in baza dispozitiilor legale pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare sau transferare a salariatilor in alta localitate, in interesul serviciului, precum si indemnizatiile ce se platesc la incadrarea in activitate;
    b) preavizele de concediere si ajutoarele acordate salariatilor;
    c) ajutoarele sociale, ajutoarele banesti acordate salariatilor sau persoane lor care nu au calitatea de salariat, precum si alocatiile de intretinere pentru minorii incredintati sau dati in plasament familial;
    d) pensiile de orice fel;
    e) alocatiile, indemnizatiile si orice alte sume acordate persoanelor cu copii, cu exceptia celor de art. 2 lit. f) din prezenta hotarare;
    f) masa gratuita, alimentatia antidot si tainurile in natura acordate potrivit dispozitiilor legale;
    g) veniturile pentru care, potrivit legii, nu se datoreaza impozit pe salarii.
    Art. 6
    Sunt scutite de impozitul prevazut de prezenta hotarare urmatoarele categorii de persoane:
    a) corespondentii de presa straini, pentru salariile pe care le primesc, sub conditia reciprocitatii;
    b) elevii, studentii si doctoranzii, pentru burse;
    c) inventatorii, pentru o parte de pana la 50.000 lei si inovatorii, pana la 25.000 lei inclusiv, din recompensa acordata pentru fiecare inventie sau inovatie;
    d) invalizii de gradul I sau II, veteranii de razboi, precum si persoanele handicapate ce se stabilesc de Ministerul Sanatatii si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale pe baza actelor doveditoare, pentru veniturile realizate la locul permanent de munca;
    e) urmasii eroilor-martiri ai revolutiei, ranitii, precum si pensionarii de invaliditate care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca in lupta pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989;
    f) militarii in termen, elevii si studentii militari, pentru drepturile banesti primite;
    g) salariatii, pentru veniturile de pana la 2.000 lei lunar realizate la locul permanent de munca.
    Art. 7
    Impozitul pe salarii se calculeaza lunar, pe fiecare loc de munca, asupra totalitatii venitului realizat in luna expirata de catre fiecare salariat, pe baza urmatoarelor cote:
----------------------------------------------------------------------------
    Venitul lunar impozabil - lei          Impozitul lunar
      pana la      500 lei           6%
          501 -    600 lei     30 lei + 10% pentru ceea ce depaseste   500 lei
          601 -    700 lei     40 lei + 18%        "        "          600 lei
          701 -   1200 lei     58 lei + 22%        "        "          700 lei
         1201 -   2000 lei    168 lei + 23%        "        "         1200 lei
         2001 -   3000 lei    352 lei + 24%        "        "         2000 lei
         3001 -   5000 lei    592 lei + 25%        "        "         3000 lei
         5001 -   7000 lei   1092 lei + 26%        "        "         5000 lei
         7001 -  10000 lei   1612 lei + 28%        "        "         7000 lei
        10001 -  15000 lei   2452 lei + 31%        "        "        10000 lei
        15001 -  20000 lei   4002 lei + 35%        "        "        15000 lei
        20001 -  25000 lei   5752 lei + 40%        "        "        20000 lei
         peste   25000 lei   7752 lei + 45%        "        "        25000 lei
----------------------------------------------------------------------------
    In cazul cand prin aplicarea acestor cote de impozit venitul lunar impozabil al unui salariat, realizat la locul permanent de munca, s-ar reduce sub 2.000 lei, impozitul se diminueaza, astfel incat sa se asigure realizarea acestui venit.
    Fractiunile de pana la 49 de bani inclusiv, rezultate din calculul impozitului, se neglijeaza, iar fractiunile de peste 50 de bani inclusiv se rotunjesc la 1 leu.
    Sumele de natura salariilor, provenite din activitati desfasurate in alte locuri de munca decat cel permanent, se impun separat pe fiecare loc de munca cu cotele si in conditiile prevazute la primul alineat al acestui articol.
    Prin hotarare a guvernului, transele de venit lunar impozabil vor putea fi modificate odata cu indexarea salariilor. Indicii de indexare vor fi aprobati de guvern.
    Art. 8
    Impozitul pe salarii calculat in conditiile prezentei hotarari se reduce cu 20% in cazul persoanelor cu unu sau mai multi copii. De asemenea, beneficiaza de aceasta reducere salariatii care au avut unu sau mai multi copii nascuti si inregistrati, potrivit legii, decedati ulterior, precum si sotii invalizilor de gradul I sau II pe timpul cat dureaza invaliditatea si casatoria.
    De aceasta reducere beneficiaza si salariatii fara copii, casatoriti cu persoane care au copii, pe timpul cat dureaza casatoria, daca la data incheierii acesteia copiii erau in intretinerea efectiva a unuia dintre soti sau unul dintre acestia platea pensie de intretinere. Se considera persoane cu copii si salariatii cu copii infiati spre crestere si educare, in conditiile legii.
    Reducerea prevazuta la alineatul precedent se acorda si salariatilor de pana la 25 ani inclusiv, fara copii.
    Reducerea impozitului cu 20% se acorda pe baza de cerere si acte doveditoare, incepand cu luna urmatoare aceleia in care salariatii au devenit parinti sau indeplinesc una din conditiile de aplicare a reducerii si inceteaza cu luna in care nu se mai indeplinesc aceste conditii.
    Art. 9
    Impozitul pe salarii se calculeaza de platitorii acestora si se retine lunar din salariul cuvenit la a doua chenzina.
    Pentru sumele din categoria celor prevazute la art. 4 din prezenta hotarare, impozitul se calculeaza si se retine le fiecare plata, prin cumulare cu sumele platite anterior in cursul aceleasi luni de catre acelasi platitor.
    In situatia in care platitorul are cont bancar, impozitul se varsa odata cu ridicarea sumelor pentru plata celei de-a doua chenzine.
    Bancile sunt obligate sa verifice, cu ocazia ridicarii sumelor pentru plata salariilor din tara ori catre/sau din strainatate, retinerea si varsarea la bugetul administratiei centrale de stat a impozitului pe salarii.
    Art. 10
    Impozitul pe salarii retinut in plus se restituie salariatilor respectivi de platitorul acestora in termen de 30 de zile de la data constatarii plusului.
    Restituirea sumelor retinute in plus se face pe cel mult un an in urma de la data constatarii.
    Impozitul pe salarii neretinut la timp sau in cuantumul legal se retine de platitorul venitului, de la salariatii respectivi, pe cel mult un an in urma.
    Retinerea se face in rate egale in cel mult sase luni de la data constatarii.
    In cazul in care impozitul pe salarii neretinut la timp sau in cuantumul legal nu poate fi recuperat de la salariatul in cauza, acesta se suporta de platitorul salariului.
    Art. 11
    Agentii economici, institutiile publice si persoanele fizice, dupa caz, care in exercitarea activitatii folosesc salariati sunt obligati sa depuna semestrial la organul fiscal pe raza caruia isi au sediul sau domiciliul o dare de seama privind calcularea, retinerea si varsarea la bugetul administratiei centrale de stat a impozitului pe salarii. Agentii economici si institutiile publice cu profil special, definiti potrivit legii, vor depune aceasta dare de seama la Ministerul Finantelor.
    Art. 12
    Pentru nevarsarea la termen a impozitului pe salarii se aplica o majorare de 0,05% pentru fiecare zi de intarziere, dar nu mai mult decat impozitul datorat.
    Art. 13
    Controlul privind calcularea, retinerea si varsarea impozitului pe salarii se efectueaza de organele fiscale la care platitorii de salarii sunt obligati sa depuna darile de seama privind calcularea, retinerea si varsarea impozitului pe salarii.
    Art. 14
    In situatiile in care exista conventii pentru evitarea dublei impuneri sau alte acorduri internationale la care Romania este parte, se aplica, cu privire la impozitul pe salarii, prevederile din acele conventii sau acorduri.
    Art. 15
    Salariatii care nu sunt multumiti de modul in care se aplica prevederile prezentei hotarari de catre agentii economici, institutiile publice sau persoanele fizice, dupa caz, la care sunt angajati, se pot adresa direct acestora, in termen de 30 de zile da la data retinerii impozitului, in vederea reverificarii si clarificarii problemelor referitoare la determinarea venitului lunar impozabil si a impozitului de plata.
    Art. 16
    Contestatia la decizia data de agentul economic, institutia publica sau persoana fizica, dupa caz, se depune de salariat, in termen de 30 de zile de la data deciziei, la Directia generala a finantelor publice pe raza careia isi are sediul agentul economic, institutia publica sau persoana fizica, dupa caz, si se rezolva in cel mult 30 de zile de la inregistrare. Impotriva deciziei date de Directia generala a finantelor publice se poate face contestatie la Ministerul Finantelor, in termen de 30 de zile de la data primirii solutiei, care in cel mult 40 de zile de la inregistrare este obligat sa o solutioneze.
    Art. 17
    Contestatiile privind impozitul pe salarii nu sunt supuse taxei de timbru.
    Art. 18
    Ministerul Finantelor poate acorda, in cazuri temeinic justificate, esalonari si amanari in plata impozitului pe salarii.
    Art. 19
    Constituie contraventii urmatoarele fapte daca potrivit legii penale nu sunt infractiuni:
    a) refuzul de a pune la dispozitia organelor fiscale documentele privind modul de calculare, retinere si varsare la bugetul administratiei centrale de stat a impozitului pe salarii;
    b) nedepunerea in termn de 15 zile de la incheierea semestrului a darii de seama privind calcularea, retinerea si varsarea inpozitului pe salarii. Contraventia de la lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 la 10.000 lei, iar contraventia de la lit. b) se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 la 5.000 lei.
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre organele de specialitate din Ministerul Finantelor si din unitatile teritoriale.
    Art. 20
    Contraventiilor prevazute la art. 19 li se aplica dispozitiile Legii nr. 32/ 1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
    Art. 21
    Prevederile prezentei hotarari se aplica incepand cu plata salariilor aferente lunii ianuarie 1991.
    Art. 22
    Ministerul Finantelor va elabora norme metodologice privind tehnica de calcul al impozitului pe salarii, formularistica corespunzatoare si atributiile si raspunderile organelor fiscale privind aplicarea acestei hotarari.
    Art. 23
    Aplicarea prevederilor prezentei hotarari nu afecteaza salariile tarifare lunare nete stabilite, potrivit reglementarilor legale, la data intrarii in vigoare a acesteia.
    In acest scop, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Finante lor vor transmite la ministere si prefecturi si vor publica in Monitorul Oficial, in termen de 5 zile, nivelul brut corespunzator actualelor salarii tarifare si indemnizatii de conducere nete.
    Art. 24
    Pentru asigurarea, de regula, a aceluiasi cuantum net, adaosurile stabilite sub forma de procente din salariul tarifar se mentin la acelasi nivel si se vor aplica la salariile brute.
    Adaosurile, primele si indemnizatiile care, potrivit legii, sunt stabilite in sume fixe nete se vor transforma in sume brute, prin majorarea acestora cu 30% .
    Art. 25
    Drepturile de salarizare acordate dupa intrarea in vigoare a prezentei hotarari se stabilesc in sume brute.
    Art. 26
    Drepturile privind indemnizatiile acordate in cadrul asigurarilor sociale de stat si concediul platit pentru ingrijirea copiilor in varsta de pana la un an se calculeaza, in continuare, pe baza cotelor stabilite, potrivit legii, aplicate la salariile brute care constituie baza de calcul.
    De asemenea, pensiile de asigurari sociale de stat, pensiile militare si pensia suplimentara se calculeaza, in continuare, pe baza cotelor existente, potrivit legii, la data aplicarii prezentei hotarari.
    In cazul in care, in perioada luata in considerare la stabilirea pensiilor, sunt cuprinse atat salarii nete, cat si salarii brute, baza de calcul a pensiilor o constituie media acestor salarii determinata potrivit legii.
    Art. 27
    Pentru stabilirea, potrivit legii, a alocatiei de stat pentru copii, chiriilor pentru locuintele din fondul locativ de stat, a burselor pentru elevi si studenti, precum si a contributiilor parintilor pentru intretinerea copiilor in crese si gradinite, se iau in considerare salariile tarifare nete, respectiv veniturile nete, determinate potrivit reglementarilor in vigoare la data prezentei hotarari.
    Drepturile si obligatiile prevazute la alineatul precedent stabilite potrivit legii, pana la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, nu se modifica prin aplicarea acesteia.
    Art. 28
    Suma neta de 750 lei lunar acordata incepand cu data de 1 noiembrie 1990 pentru indexarea salariilor ca urmare a liberalizarii preturilor si tarifelor se stabileste in cuantum brut de 975 lei lunar.
    Art. 29
    Cota de 3% stabilita, potrivit legii, pentru constituirea fondului pentru pensia suplimentara, precum si cota de 1% datorata, potrivit legii, de catre salariati pentru constituirea fondului de somaj, se aplica la noile salarii brute.
    Art. 30
    In vederea stabilirii indemnizatiilor cuvenite pentru concediile legale de odihna, veniturile nete lunare primite de catre salariati anterior aplicarii prezentei hotarari vor fi transformate in venituri brute pe baza calculatoarelor privind impozitul pe salarii utilizate pentru persoanele cu copii.
    Art. 31SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 52/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 52 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu